Kalkeballen

21.06.17
"Hvad var Kalkeballen for noget og hvor var det?" Sådan indleder O. C. Nielsen bogen "Kalkeballen" om teateret der engang lå bag det nuværende Københavns Hovedbibliotek. O. C. Nielsens bog kan du læse online via Københavns Biblioteker.

Kalkeballen var en teaterbygning der blev revet ned for længe siden. Bygning lå på hjørnet af Store- og Lille Kannikestræde, der hvor KFUM har til huse med festsal og Dagmarstuer.

Teaterbygningen blev bygget i 1819 som teater for den tids amatørspillere. Fra 1864 og til begyndelsen af 1900-tallet havde forskellige restauratører til huse i bygningen som benyttede den til danseskole eller varieté. I 1914 var det slut med forlystelserne og de sidste år inden huset blev revet ned holdt en auktionsforretning til på adressen.
I 1917 købte KFUM bygningen og rev det ned året efter.

Om teatertiden hedder det i Kalkeballen af O. C. Nielsen: Det var navnlig Haandværkere, der her agerede Skuespillere, og for adskillige af dem var det første Skridt mod den rigtige Scene, hvor flere vandt stolte Navne, som endnu huskes. Blandt Scenens store Mænd, som debuterede her, skal nævnes, Folketheatrets Stifter, Kammerraad Lang, Harald og Wald. Kolling, gamle Helsengreen, Knoblauch, Frederik Madsen og Chr, Schmidt; de unge Elever det det kgl. Theater spillede forøvrigt ogsaa med her."

Komedie i Kalkeballen. Klæstrup gengivet i Kalkeballen af O. C. Nielsen.

Julius Hansens Auktionslokale tidligere Kalkeballen. Hjørnet af Lille- og Store Kannikestræde, ca. 1900. Foto: Johannes Hauerslev/KBH Billeder.

Flere materialer om Kalkeballen

for at skrive en kommentar.
Materialer