Turist i København 1777

Turen går til København 1777

Af Erik Nicolaisen Høy, Politivennen Live Blogging

Saa vel ved Portene som paa Toldboden maae alle Ankommende og Reysende ikke sette sig imod, at lade de Kongelige Visiterere nøye undersøge alle medbringende Kister og Kasser. De, som fører forbudne Vahre med sig, udsetter sig selv for mange Fortrædeligheder; og derfor maae Tilreysende i Forvejen underrette sig om, hvilke Wahre her ere contrabande.”

Sådan står der i indledningen til Hans Holcks rejsefører for København 1777. "Fremmedes og Reysendes Haand-Lexicon i Kiøbenhavn". For der var grænsekontrol så det baskede i København i 1777: Told, pas, papirer skulle være i orden. Når man først var sluppet gennem nåleøjet ved porten, røg proppen af for Stadens lækkerier, som Holck gennemgår minutiøst: Herberger og gæstgiverier, spisesteder, seværdigheder, selskaber, forlystelser og meget meget mere.

De fornemste Steder, hvor der skienkes Caffe for honnette Personer, ere hos Hr. Stadius i Badstuestrædet No. 79. Og Hr. Juul i Sværtegaden No. 201. På disse Steder, foruden andre flere, kan giesterne ogsaa faae Smørrebrød til Aften.

Andre muligheder var magiske navne som Jomfru Abel i Strandstræde og "Det Forgyldte Tønde" i Laksegade. Brugbart for datidens turister, og interessant for os i dag fordi man med Holcks “turistfører” kan lade sig guide gennem byen for at se hvad huse og steder har været brugt til gennem tiderne. De omtalte steder er siden nedrevet, men man kan jo altid drømme sig tilbage.

Holck

Hans Holcks bog er helt uden illustrationer, men her er en illustration af den næsten samtidige af Lauritz de Thurah: "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn"" (1748). Billedet er fra Statens Museum for Kunst.

Men der er også overraskelser til sofaen: At man udelukkende prædikede på tysk i Sankt Petri Kirke og Frederiks Kirke på Christianshavn kan næppe være en overraskelse, men at også Garnisons Kirke og Kastelskirken vekselvis var på tysk og dansk kommer måske lidt bag på nutidens mennesker der har fået fortalt at efter reformationen blev prædiket på dansk.

Hans Holck (1726-1783) er en af de helt store profiler i Københavns historie. Han grundlagde bl.a. Adresseavisen og Kraks Vejviser. Han var særdeles kendt i sin samtid, barn af oplysningstiden og især fordi han tog sig af fattige. Så meget at Johan Herman Wessel skrev  et digt til ham:

Til Agent Holck

Agent Holck,
De Fattiges Tolk,
Sygekassens Patriarch!
Jeg dig sender her en Mark,
I det Haab, at Himmelen
Mig giver en Ducat igien.

Andre e-bøger i vores samling af og om Hans Holck:

De Kongelig Danske Rigers og Fyrstendømmers Stats- og Handels-Spejl for Aar 1780.
Danmarks og Norges samt Hertugdømmene Slesvig og Holsteens Speil : for Aaret 1771.
Kiøbenhavns Beskrivelse efter dens nu værende Forfatning til 1774.
Herr Agent Hans Holcks Levnetsløb, i Korthed : sammenskrevet til et for hans ædle Virksomhed velfortjent Æreminde.
 

Bogen er en af de mange bøger om Københavns historie og topografi som Hovedbiblioteket har skannet. Du finder bøgerne via søgningen her på sitet. På temaet Bag om København er der en vejledning til hvordan du gør.

FrederikV
Frederik V 1787
17.10.17