9. april 1940: Da Danmark blev besat

11.01.20
I de tidlige morgentimer den 9. april 1940 blev Danmark angrebet sydfra. Tysk militær rykkede ind over grænsen i Sønderjylland, hvor det mødte modstand. Fra luften kastede tyske fly de forhadte "oprop"-flyveblade ud til befolkningen.

Et tysk troppetransportskib, der lagde til ved Langelinie, gjorde det muligt at indtage Kastellet, og snart stod de tyske soldater foran Amalienborg og livgarden, som satte sig til modværge. 

 

Tysk officer hilser på dansk officer i Kastellet d. 9. april 1940.
Stillbillede. Se flere billeder fra 9. april
og besættelsen i Frihedsmuseets online arkiv

 

 

Et ultimatum til den danske regering
I forbindelse med angrebet blev regeringen præsenteret for et ultimatum: overgivelse eller en skånselsløs nedkæmpning af al dansk modstand. I betragtning af den voldsomme overmagt valgte den danske regering at overgive sig.

 

Overblik:
Læs artiklen Den 9. april i Den store danske - Gyldendals åbne leksikon. Her finder du også et kort over den tyske invasion - operation Weserübung
 

 

Bøger på bibliotekets hylder
Hovedblioteket har en lang række bøger om 9. april og de fem besættelsesår. Dem finder du fortrinsvis på hylderne med emnenummer 96.71 på 3. sal. Nedenfor får du nogle få forslag til litteratur, som fokuserer på selve 9. april. Men søg selv videre på hylderne og i biblioteksbasen.

 

Da vi var besat
(Billedværk om 9. april og besættelsen)

Danmark besat: krig og hverdag 1940-45

Hartvig Frisch: Danmark besat og befriet, bd.1 (bestil i bibliotek.dk)

Søren Helstrup: Truslen mod Danmark : regeringen og de militære chefers trusselsopfattelse 1938-40

Børge Outze: Danmark under den anden verdenskrig, bd.1: Overfaldet

Flemming Søeborg: 9. april: da Danmark blev besat

 

Bibliotekets kældermagasin gemmer mange herligheder
Bøgerne er forsynet med noten "skal reservers" i biblioteksbasen
I magasin står bl.a. disse 5 vigtige værker:

 

Se billedet i større format på Frihedsmuseets online arkiv

 

Hvad nu hvis -
Kontrafaktisk historieskrivning beskæftiger sig med det, som ikke er faktisk(fakta), men som med en vis sandsynlighed kunne have været det.
Hvad kunne der fx være sket, hvis vi HAVDE ydet modstand den 9. april?

Læs: Besættelsen - hvad nu hvis?: en kontrafaktisk antologi

Læs: Kirsten Boas: Sådan kunne det også være gået, artikel i: Kristeligt Dagblad 5/4 2003. Find den i databasen Infomedia

 

"Aldrig mere en 9. april"-syndromet
Den 9. april kom som et chok, og den næsten modstandsløse overgivelse opfattedes af mange som vanærende. Ud af denne erfaring voksede „Aldrig mere en 9.april”-syndromet. Refleksioner om hvorvidt dette kunne være undgået, meldte sig. Syndromet spiller stadig en rolle i dansk selvforståelse og politik.

Hans Branner: 9. april 1940 - et politisk lærestykke
Fra forordet: "Det er en af hovedteserne i bogen, at denne erfaring (dvs 9. april-erfaringen) såvel i den offentlige bevidsthed som i den politiske praksis indgår på en alt for entydig måde, først og fremmest eksemplificeret ved den udnyttelse, sloganet "aldrig mere en 9. april" har været genstand for.

Hans Chr. Bjerg: 9. april - og den næste generation
En lille bog om besættelsestidsmyter og 9. april-erfaringen

Forløbet af overgrebet den 9. april har tillige dannet grobund for mytedannelse. Læs om dette i fx: Bjørn Svensson: Mytedannelser omkring den 9. april 1940. Bestil den i bibliotek.dk)

Bornholm - bomber og en meget lang besættelse
For Bornholm blev besættelsen og krigsårene en grum og dyster historie. Den startede 10. april 1940 med tysk besættelse og sluttede først 5. april 1946, da russerne efter ca. 1 års besættelse forlod øen. Besættelsen medførte bl.a. bombning af Rønne og Nexø.
  
Bornholm i krig 1940-1946

Jesper Gaarskjær: Bornholm besat : det glemte hjørne af Danmark under Anden Verdenskrig

 

Kildemateriale til 9. april

 

Begreber og definitioner

Fredsbesættelse:
International ret definerer en situation som den i 1940 som en "fredsbesættelse". Der havde ikke formelt været erklæret krig, og Tyskland anerkendte - på papiret - i vidt omfang dansk suverænitet.

Neutralitetspolitikken 1939-40:
Danmark erklærede sig neutral ved 2. verdenskrigs udbrud og tog således ikke stilling i forholdet mellem stormagterne. DK forsøgte at opretholde handel med England og Tyskland. Dog tog man hensyn til tyske interesser.

Neutralitets- og suverænitetsfiktionen:
"Fra dansk side var strategien fra den 9.april 1940 til befrielsen i maj 1945 at fastholde tyskerne på deres løfter om dansk suverænitet og påberåbe sig neutralitet – herunder særligt, at Danmark ikke var krigsførende. Med en tysk besættelsesmagt i landet var såvel neutraliteten som suveræniteten dog tvivlsom. Derfor har man senere talt om neutralitets- og suverænitetsfiktionen" (Citat fra Danmarkshistorien.dk)

Operation Weserübung:
Det tyske kodenavn for invasionen i Danmark 9. april.

Værnemagten (Wehrmacht):
Fællesbetegnelse for det tyske militærs 3 værn: hæren, flyvevåbnet og flåden

 

De mørke fugle fløj                     
ved gry ved motorstøj
i eskadriller over byens tage.
Da så vi og forstod,
det gik til hjertets rod,
at vi fik trældoms bitre brød at smage
(Otto Gelsted)

 

 

Tyske Junkers Ju 52 transportmaskiner over Rådhuspladsen i København d. 9. april 1940 - se mange flere billeder i Frihedsmuseets billedarkiv

 

 

Bibliotekets e-materialer
Danmarkshistorien.dk
En glimrende base med artikler skrevet af historikere ved Århus universitet. Søg på 9. april eller besættelsen og find artikler, kilder og - mytedrab!!

Faktalink
Heri: lang artikel med titel "Besættelsen 1940-45"

Historiefaget

Historiens verden
Søg med frasen: '9. april 1940'

 

Besættelsestiden i dansk fiktion:

Besættelsestiden i litteraturen: fiktionens fortolkninger 1939-2000 (antologi)

Da krigen kom: danske forfattere om besættelsen (antologi)

Morten Nielsen: Krigere uden Vaaben (digte)

Tage Skou-Hansen: De nøgne træer (roman)

Hanne Richardt Beck: Om så det gælder (roman)

Du kan også gå om bord i Litteratursiden. Brug fx søgeordene '9. april' eller 'besættelsen'.

 

Links som bringer dig tættere på besættelsestiden
Bonanza
Søg med emneordet danmarkshistorier  så får du adgang til en række dokumentarfilm om april 1940 og besættelsen.
På Bonanza finder du også et afsnit af tv-serien Matador : Lauras store dag, som omhandler 9. april

Dansk Biografisk leksikon
Søg biografier på og fakta om de store navne i besættelsestidshistorien, fx Erik Scavenius, Th. Stauning eller "Flammen": Bent Faurschou-Hviid

Frihedsmuseets online arkiv
En stor samling billeder fra besættelsen og 9. april.

Frihedsmuseets Modstandsdatabase
Her finder man modstandsfolk med biografiske oplysninger og fakta om deres modstandsarbejde. Basen indeholder ligeledes statistik og baggrund.

 

Se også Rådhusbibliotekets temaside: København 9. april 1940

 

Tekst: Arendse Lehn Weile & Lene Nielsen
 

Billeder: Frihedsmuseets online arkiv

 

 

for at skrive en kommentar.
Materialer