Den sorte død

26.12.19
Her får du hjælp til at finde bøger og artikler, trykte og elektroniske. Du får også gode forslag til kilder og til hvilke af bibliotekets faktabaser, der kan gøre din opgave endnu bedre, samt søgetips. Scroll ned så du får et overblik over mulighederne.

 

Start med et forkromet overblik:
Det er en god idé at starte med at orientere sig i en oversigtsartikel fra et leksikon. Læs artiklen: Pesten. Den sorte død i Den store Danske, Gyldendals åbne encyklopædi. 
 

Søg  i biblioteksbasen ved at kombinere 3 eller flere af disse emneord:
pest, medicinens historie, lægekunst, den sorte død, epidemier, Middelalderen, Europa
Du kan også gå direkte til hylderne med emnetallene: 61.09, 61.612, 61.09, 91.6
Husk at hvis du søger engelske titler er det ordet "plague", du skal anvende
 

Herunder ser du eksempler på materiale, du kan finde på biblioteket:

39.4 Dagligliv i Danmark, bd.1 1620-1720, Herren tugter de ustyrlige  (se kap.: Hjorth Rasmussen, Alan: Pest, plage og lægedom)

61.612 Benedictow, Ole : Plague in the late medieval Nordic countries

61.612 Pest over Danmark 

61.612 Cantor, Norman : In the wake of the plague    

61.612 Eberhardt, Jakob: Verdenshistoriens største epidemier

61.612 Larsen, Klaus: Den blege rytter: De store epidemier der formede Europa 1300-1700

61.612  Leegaard, Lone: Pesten 

91.6 Jensen, Henrik  : Den sorte død og livet i senmiddelalderen 

91.6 Graus, Frantisek : Pest-Geissler-Judenmorde 

91.6  Harrison, Dick : Stora döden 

91.7 Heiberg, Steffen: Nye horisonter: Europas kulturhistorie i renæssancen  (Et par gode lange afsnit om sygdommen)              

                                                                    
 

 

 

Har du brug for kilder til din opgave om pesten?
Søg med fx disse søgetermer: historiske kilder * historie * middelalderen  * 1300-1399 * den sorte død
Nedenfor ser du eksempler på kilder, du kan finde på biblioteket:

61.612 Aberth, John: The black death : the great mortality of 1348-1350 : a brief history with documents

61.612 Pest over Europa : fire danske pestskrifter

91.6 The Black Death / translated and edited by Rosemary Horrox. (et meget stort antal kilder, på engelsk)

99.4 Trosner, Niels Trosner, Niels Tordenskiolds matros : dagbok ført av en norsk matros paa den dansk-norske flaate 1710-1714 

Knudsen, Lise Gerda: Pesten er nu begyndt at hærge her. En brevveksling om pesten i København 1654.

Frankenau, Rasmus : Om Pesten (1801) (Digitaliseret materiale)

Et link:
Pesten i Danmark - en kildesamling
Brug det geografiske index eller det tematiske. Du kan fx slå op under begravelse eller pesthus

 


Det er ofte en god ide at supplere bøger med tidsskriftartikler. Fx:

Bibliotek.dk
Du kan eventuelt forsøge at supplere med materiale fra andre biblioteker. Vær opmærksom på, at der kan gå fra 1 uge til 14 dage med at skaffe materialet! Den frit tilgængelige bestillingsdatabase Bibliotek.dk  bruger du til yderligere søgninger på emneord som fx ”plague” ”black death” eller danske ord som ”pest”, ”den sorte død”, ”epidemier”. På Bibliotek.dk kan du også bestille artikler 


E-materialer - en rigtig god ven i nøden!
Brug vores betalingsdatabaser, som borgere i Københavns kommune kan søge i - ganske gratis og hjemmefra (fjernadgang).  Her finder du gode artikler, hele bøger samt andre behandlinger af emnet, og der er ofte mulighed for at få en idé til perspektivering.
Relevante baser i forhold til emnet Den sorte død:

Faktalink
I denne danske artikelbase finder du en meget lang artikel: Pesten - Den sorte død. I en række små afsnit redegøres for historik, medicinske aspekter og samfundsmæssige konsekvenser af den uhyggelige sygdom, ligesom der perspektiveres til nutiden. Artiklen er forsynet med kildehenvisninger, links og litteraturliste.

Credo Reference
Søg på "plague" og vælg derefter resultatet mærket  "Topic page"

Ebook Central
Over 130.000 engelske bøger i fuldtekst. Lige til at gå til og med gode muligheder for at søge på kryds og tværs af bøgerne. Her ligger blandt andet en god bog med titlen: The black death

Science in context
Gode lange artikler om sygdommen er The plague og The black death

Global Issues in Context
Særlig interessant er en artikel af Samuel Cohn om the black death og en diskussion af sygdommens karakter. God til perspektivering. Vi har hans store bog om samme emne, men den er hyppigt udlånt og her får man en god sammenfatning.

Student Resources In Context
Her finder man et par gode artikler, hvis man søger på "the plague"

 

Links på nettet:
Wikipedia - brug den engelske version:
Check kildeafsnittet (references) i artiklen ”the black death” for eventuelle dokumenter i fuldtekst, fx en artikel fra et velrenommeret tidsskrift.
Aftal med din underviser om materialet kan godkendes.

BBC
En god oversigt med artikler - supplerer denne:

National archives uk 
Her findes både artikler og kilder - et godt redskab, specielt til pesten i England. Ved at trykke på linket får du vist en google-søgning, der giver dig en række valgmuligheder for at finde materiale fra Nat. Archives. Gå især efter dem der omhandler "sources"

Danmarkshistorien.dk
En glimrende hjemmeside der er udarbejdet af historikere, arkæologer og andre forskere fra Aarhus Universitet
Her finder man artikler og kilder om pesten i en dansk kontekst. Læs fx : Vor tids forskningsdikussion: Hvad var den sorte død?

Noveller fra pestens tid
Boccaccio, Giovanni: Dekameron bd.1-2
Noveller. Firenze er i år 1348 ramt af en pestepidemi. Ti unge mennesker rejser ud til et landsted, hvor de i ti dage fortæller hinanden historier.

 

Forfattere: Arendse Lehn Weile & Lene Nielsen

Billeder: Colourbox og BVN: Billede fra Moesgård Museum, Pestmaske

for at skrive en kommentar.
Materialer