Historisk matematik

03.12.19
Find bøger, artikler og e-materialer samt kilder m.m. til din opgave. Scroll ned så du får et overblik over mulighederne

Pi's historie, Fibonacci-tal, det gyldne snit eller egyptisk algebra, alle er spændende temaer i matematikkens verden. Hvad enten du skal skrive opgave eller bare er nysgerrig efter at vide mere, kan biblioteket give dig materialer OG stof til eftertanke

 

De store linjer
I biblioteksbasen finder du en række bøger, fx:

Pedersen, Olaf: Matematik og naturbeskrivelse i oldtiden
En god gennemgang af en af dansk naturvidenskabs grand old men

Cooke, Roger L.: The History of Mathematics
En virkeligt omfattende gennemgang med glimrende eksempler på matematikkens vidundere

Launay, Mickäel : Den store fortælling om matematikken: fra forhistorisk tid til i dag

Rudman, Peter S.: How Mathematics Happened, the first 50,000 Years
En lang gennemgang af matematikkens udvikling

Skovsmose, Ole: Ud over matematikken - nogle filosofiske og erkendelsesteoretiske betragtninger
Filosofiske perspektiver på matematikken, god til perspektivering

Sourcebook in the mathematics of medieval Europe and North Africa

Søg videre med disse termer:
matematik * historie * oldtiden * antikken *  pythagoræere *
algebra * ligninger * geometri * matematikere * matematiske beviser

Du kan også gå til hylderne i grupperne 37.1451* 51* 51.07* 51.09* 51.1* 51.3* 51.5, 52.75* 53.3* 91.21

 

Aaauugh! Alt er udlånt, hvad så?
Så bruger du bibliotekets e-materialer (databaser)
Du kan bruge dem fra din hjemme-pc, hvis du bor i Københavns kommune og er indmeldt som låner. Her finder du både artikler og e-bøger og DE ER ALTID HJEMME!!

Ebook Central
Her finder du bøger i fuldtekst, som fx:
Mathematics in historical context/Jeff Suzuki
History of mathematics: From Mesopotamia to modernity/Luke Hodgkin
 

Encyclopaedia Britannica
Søg fx med søgeordene : mathematics * foundation of mathematics * east asian mathematics * south asian mathematics * mathematics mesopotamia * ancient geometry * Pythagorean theorem.
Søg også på enkeltbegreber som trigonometry, geometry eller algebra

Mange af artiklerne byder på instruktive animationer, se fx denne: Algebra


Links til mere viden
MacTutor
Tidslinjer over matematikere, biografier og lister over fx kvindelige matematikere og matematiske problemer igennem tiden.

Videnskab.dk
Søg på Matematikkens historie. Så finder du flere artikler - om fx Kina, Ægypten eller renæssancen. Se fx Vagn Lundsgaard Hansens artikler, (professor ved DTU)

Kilder til matematikkens historie
Her får du uddrag fra betydningsfulde kilder. Læs om fx Newtons fluxionsteori eller Al-Khw¯arizm¯ı om 2. gradsligninger

 

 

Ægyptisk/Arabisk matematik
Bøger som du finder i biblioteksbasen:
Cooke, Roger L.: The History of Mathematics: a brief course
Se kap. V, Islamic Mathematics, 800-1500

Den græske historiker Herodot beskrev Kheopspyramiden 2000 år efter den blev bygget.
Herodot: Ægyptens mysterier : Herodots historie : anden bog : Euterpe /

Imhausen, Annette: Mathematics in ancient Egypt

Se også på hylderne i gruppe 91.21, hvis du skal skrive om pyramiderne i Ægypten

 

Aaauugh! Alt er udlånt, hvad så?
Så bruger du bibliotekets e-materialer (databaser)
Du kan bruge dem fra din hjemme-pc, hvis du bor i Københavns kommune og er indmeldt som låner. Her finder du både artikler og e-bøger og DE ER ALTID HJEMME!!

Ebook Central
Søg med disse ord : The Arabic numeral system* arab mathematics*
Islamic mathematics. Du kan også søge på disse titler:
Chadwick, Robert: First Civilizations : Ancient Mesopotamia and Ancient Egypt

Suzuki, Jeff: Mathematics in historical context: Spectrum

History of mathematics: From Mesopotamia to modernity/Luke Hodgkin
(heri kap. 5: Islam neglect and discovery)

Herz-Fischler, Robert: Mathematical History of the Golden Number
(heri: kap. 8 The Arabic World, India, and China)

Ashour, A.A.: Mathematics and the 21st Century: Proceedings of the International Conference (heri: Arabic Mathematics and the 21st century)

Herz-Fischler, Roger: Shape of the Great Pyramid

Fonte, Gerard C.A.: Building the Great Pyramid in a Year: An Engineer's Report

Specielt god til kilder om ægyptisk matematik er: Strudwick, Nigel: Texts from the Pyramid Age

Science in Context
Find artiklen "Arab Contributions to Trigonometry"
 

Links på Nettet:

Google Books
Episodes in the Mathematics of Medieval Islam
Anbefales i Encyclopaedia Britannica

Wikipedia
Mathematics in medieval Islam og

Great Pyramid of Giza

PBS : Public Broadcasting Service
Den amerikanske tjeneste er ophav til en række prisvindende programmer om naturvidenskab. Kryb ind gennem døren mellem de store sten og bliv klogere på pyramiderne

Den store Danske - Gyldendals åbne encyklopædi : Cheopspyramiden

 

Græsk Matematik
Søg bøger i biblioteksbasen
med ordene: Grækenland * matematik
eller find bøger på hylderne mærket 51.5 og 51.07 på 3. sal, fx:

Svendsen, Torben: Himmelsk matematik

Q.E.D / Platon & Euklid tegner og fortæller 

Aaboe, Asger: Episoder fra matematikkens historie (bestil bogen i bibliotek.dk)

Aaauugh! Alt er udlånt, hvad så?
Så bruger du bibliotekets e-materialer (databaser)
Du kan bruge dem fra din hjemme-pc, hvis du bor i Københavns kommune og er indmeldt som låner. Her finder du både artikler og e-bøger og DE ER ALTID HJEMME!!

Ebook Central
Find bøger i fuldtekst, fx disse:

Netz, Reviel and Archimedes: Works of Archimedes : Translation and Commentary

Chadwick, Robert: First Civilizations : Ancient Mesopotamia and Ancient Egypt 

Gibson, Chris G.: Elementary Euclidean Geometry : An Introduction


AccessScience
Søg fx på atiklerne "Euclidean geometry" eller "logic"
 

Science in Context
Her kan du fx gå ind på artiklerne:

"Mathematics, very old."

"The Moscow and Rhind Papyri"

"The Three Unsolved Problems of Ancient Greece"

 

Kinesisk matematik
Find bøger på bibliotekets hylder:

Cullen, Christopher: Astronomy and mathematics in ancient China

Martzloff, Jean-Claude A history of Chinese mathematics

 

Aaauugh! Alt er udlånt, hvad så?
Så bruger du bibliotekets e-materialer (databaser)

I databasen Ebook Central finder du titlen Fleeting Footsteps : Tracing the Conception of Arithmetic and Algebra in Ancient China 

 

 Maya kalender Foto: Flickr

 

 

Mayansk matematik
Til denne del af matematikken anbefaler vi, at du først og fremmest bruger
bibliotekets e-materialer (databaser).
Du kan bruge dem fra din hjemme-pc, hvis du bor i Københavns kommune og er indmeldt som låner. Her finder du både artikler og e-bøger og DE ER ALTID HJEMME!! 

Ebook Central
Søg fx på Maya calendar * Maya arithmetic * Maya civilisation eller se disse titler:
Rice, Prudence M.: Maya Calendar Origins : Monuments, Mythistory, and the Materialization of Time

Essence of Maya

Maya Political Science: Time, Astronomy and the Cosmos

Aveni, Anthony: End of Time: The Maya Mystery of 2012
 

Science in Context:
søg på emner som


Student Resources in Context:
Søg på Mayan calendar
 

Links på Nettet:
Wikipedia
Søg på Maya Numerals

Smithsonian  National Museum of the American Indian
En af USAs fineste museer har lavet denne hjemmeside om Mayaerne og deres kultur. 

 

Matematik i Mesopotamien (Babylon)
Søg i biblioteksbasen med ord som matematik * historie * oldtiden * antikken * Babylonien
Og find titler som:

Høyrup, Jens: Algebra på lertavler (bestil bogen i bibliotek.dk)

Høyrup, Jens: Oldbabyblonisk algebra og geometrisk  heuristik (bestil bogen i bibliotek.dk)

Rudman, Peter S.: How mathematics happened : the first 50,000 years

 

Aaauugh! Alt er udlånt, hvad så?
Så bruger du bibliotekets e-materialer (databaser)
Du kan bruge dem fra din hjemme-pc, hvis du bor i Københavns kommune og er indmeldt som låner. Her finder du både artikler og e-bøger og DE ER ALTID HJEMME!! 

Ebook Central
Find fx disse titler:
Friberg, Jöran: Unexpected Links Between Egyptian and Babylonian Mathematics
Hodgkin, Luke: A History of Mathematics: From Mesopotamia to Modernity


Science in Context
Her finder du flere artikler, fx:
"The Calendar Takes Shape in Mesopotamia."

"Mesopotamian Mathematics"

 

Det gyldne snit, Pi og Fibonacci-tal
Begreberne er centrale i matematikken. Det gyldne snit (eng: the golden ratio) kan du også finde materiale om i kundtbøger :

 

Aaauugh! Alt er udlånt, hvad så?
Så bruger du bibliotekets e-materialer (databaser)

Om det gyldne snit
Ebook Central
Find bøgerne: Higgins, Peter M.:Mathematics for the Curious (kap.9 The golden ratio)

Dolciani Mathematical Expositions, Volume 42 : Charming Proofs : A Journey into Elegant Mathematics (kap.2.3, the golden ratio)

Om Pi
Science in context
Søg pi og find en række artikler, bl.a. historiske

Google books: find og læs Pi - unleashed

Om Fibonacci-tal:
Ebook Central
Søg på Fibonacci og find fx disse titler:
Grimaldi, Ralph: Fibonacci and Catalan Numbers : An Introduction

Science in Context
Søg på fibonacci numbers - du får en række artikler om historie og  serier i naturen

 


Mangler du noget EXTRA! til din opgave?
Så kan du bestille bøger og artikler - danske & udenlandske - fra andre biblioteker i Danmark. 

I den store danske biblioteksdatabase: Bibliotek.dk finder du bøger, som ikke er købt af Københavns biblioteker, men som du måske synes ser relevante ud lige netop for dit emne. Via Bibliotek.dk kan du bestille dem til afhentning på dit lokale bibliotek. Husk at der kan være 14 dages leveringstid på din bog-bestilling

I Bibliotek.dk kan du også bestille artikler fra journaler (tidsskrifter). Du bestiller via artikelbestilling  og modtager dem enten direkte i din mailbox eller du får tilsendt en kopi til det bibliotek, du kommer mest på

 

 

 

Fiktion om tal:

 

 

Forfattere: Arendse Lehn Weile og Lene Nielsen

 

 

 

 

for at skrive en kommentar.
Materialer