Kampen om tid: højhastighedssamfund og tempokrati

06.12.19
Denne emneguide giver dig inspiration til bøger og artikler, som du kan bruge til din opgave. Du får også søgetips, så du bl.a. kan søge skarpt i vores e-materialer (faktabaser). Og du får ideer til relevante teorier og teoretikere .

 

Den tyske sociolog Hartmut Rosa forsker i vores opfattelse og forbrug af tid. I den moderne verden oplever mange, at samfundets tempo uafladeligt accelererer: alting går hurtigere end før, og vi løber stærkere og stærkere for at nå det hele. Find bøger og artikler om emnet og find teorier, som relaterer til det, i denne emneguide fra biblioteket

 

Rosas synspunkt er, at tiden i det moderne samfund er blevet til en dyrebar vare. Under sådanne omstændigheder giver det prestige at kunne maksimere antallet af sine handlinger. Uhyggeligt nok kan dette betyde et demokratisk problem, idet beslutningstagerne presses af tempoet og dermed ikke tager sig tid til at gennemtænke, overveje og indhente relevante oplysninger, inden afgørelserne træffes.

Som Rasmus Willig  (dansk sociolog) siger det:

”Det er en form for totalitarisme, /…/ vi kan ikke pege på bestemte personer eller regimer som skurken, men vores produktion og måde at være sammen på er opbygget efter umiddelbar behovstilfredsstillelse.”

 

Læs om tid i et sociologisk perspektiv:

30.11
High-speed society : social acceleration, power, and modernity / redaktører: Hartmut Rosa, William E. Scheuerman.

30.11
Rosa, Hartmut: Fremmedgørelse og acceleration
Om konsekvenserne af et stadig højere tempo, hvis følge bl.a. er risikoen for fremmedgørelse fra sig selv

Rosa, Hartmut: Resonance: A sociology of our relationship to the world (ny titel - kan reserveres efter jul)

Og læs denne artikel af Helmut Rosa på nettet:
From the Pleasures of the Motorcycle to the Bleakness of the Treadmill: The Dual Face of Social  Acceleration  

 


Andre teoretikere har ligeledes taget fat i tiden og problemet vedrørende ”hastighed som dominans” i et samfundsmæssigt perspektiv. Her er nogle eksempler:


 12
      Brügger, Niels: Virilio: essays om dromologi
      Essays om den franske byplanlægger, hastighedsteoretiker og kulturanalytiker

30.11
      Bauman, Zygmunt: Flydende modernitet
      Læs især afsnittet om tid og rum

30.11
      Virilio, Paul: The university of disaster
      Om teknologi, acceleration og magt

30.12     
      Andersen, Johannes: Hverdagens centrifuge: det daglige liv og den moderne livsform  
    
30.12
      Gleick, James: Ikke tid nok: om en verden hvor alt går hurtigere og hurtigere
      En udforskning af en lang række af de paradokser der eksisterer i forholdet mellem det moderne menneske og fænomenet tid

 30.13
      Brinkmann, Svend: Identitet : udfordringer i forbrugersamfundet 
      Bl.a. om Rosas og Foucaults teorier 
 
32.01
      Virilio, Paul: Hastighed og politik
      Den franske forsker advarer mod en for høj hastighed i beslutningsprocesserne, der kan føre til "højhastighedsvældet"


 

 

Dampradioen tilbyder flere udsendelser om emnet. Hør fx:

Eksistens: Kampen for det langsomme i en hurtig verden
Mange mener, at vi lever i et accelerations-samfund, der får stadig flere af os til at miste pusten og meningen. Derfor er Slow-bevægelsen dukket op som modsvar, og et forsøg på at skabe balance. Medvirkende: bl.a.filosof, Niels Jakob Harbo og filosof, Arno Victor Nielsen

 

Brug bibliotekets e-materialer
For at kunne brude dem hjemmefra skal du bo i Københavns kommune og være indmeldt på biblioteket, dvs. at du har en pinkode

I den store amerikanske database Ebook Central kan du vælge mellem 130.000 titler - alle kan læses fra din hjemme-pc, blot du bor i Københavns kommune og er indmeldt som låner på Biblioteket

Her ligger fx bogen Hylland Eriksen, Thomas: Tyranny of the Moment : Fast and Slow Time in the Information Age


På biblioteket kan du søge i Infomedia - en stor base med danske avisartikler.

Her finder du:

Tarek, Omar: Vi er fanget i hamsterhjulet!/Interview med Hartmut Rosa (i Politiken, Debat, 23 08 2014)

Willig, Rasmus : Tilværelsen speedes hele tiden op - men vi kan eller vil ikke stå af (i Politiken 26 04 2012) 

Karkov, Rasmus : Tyranniseret af højhastighedssamfundet (i Jyllandsposten 22 02 2012)

Steensberg, Jens : Musik kan føre os ind i stilheden (i Kristeligt dagblad 04 08 2007)

 

Bibliotek.dk: artikler til dig - hurtigt og nemt
Her kan du bestille artikler/videnskabelige artikler, som du modtager hurtigt. Se her hvordan 

Bestil fx :Gane: Speed up or slow down? Social theory in the information age

   

 

 

Forfattere: Arendse Lehn Weile & Lene Nielsen

 

for at skrive en kommentar.
Materialer