Månen - fra den indre verden til det ydre rum

Her kan du læse hele artiklen 'Månen - fra den indre verden til det ydre rum' af Marie Laurberg, museumsinspektør og kurator ved Louisiana Museum of Modern Art.

Københavns Biblioteker har fået mulighed for at bringe artiklen 'Månen - fra den indre verden til det ydre rum', oprindeligt udgivet i Louisiana Revy 59. årgang, udgave 1 2018. Artiklen er skrevet af kurator og museumsinspektør Marie Laurberg.

Kort uddrag fra artiklen

Som det eneste himmellegeme, hvis overflade kan ses med det blotte øje fra Jorden, har Månen gennem alle tider fascineret kunstnere. Dens runde, hvide skive har været en åben projektionsflade for myter, forestillinger og drømme. Månen er et grundsymbol, hvor den indre verden og det ydre rum mødes – videnskab og folketro, fiktion og teknologi, eksistentiel søgen og økonomisk ekspansionstrang. Og i billedkunsten får disse idéer et kondenseret udtryk. Her er Månen et spejl for menneskets tanker om eksistensen og vores plads i verden. Hvad er vigtigt for os, hvad tillægger vi værdi, hvordan skaber vi mening i verden? Spørg Månen. Den svæver på himlen som et blankt, hvidt lærred og viser os de historier, vi fortæller om den.

Læs hele artiklen via dette link

Det er desuden muligt at låne ældre årgange af Louisiana Revy på biblioteket samt finde den nyeste udgave i udvalgte tidsskriftsafdelinger.

Materialer