AT-opgaven 2015: Kommunikation - muligheder og begrænsninger

05.02.20
På denne temaside giver vi dig, den glade opgaveskriver, en rundvisning i bibliotekets mange muligheder og tilbud. Vi forsyner dig med gode søgeord, ideer til teoretisk baggrund og hjælp til at finde rundt i vores e-materialer(databaser), som udgør et uundværligt supplement til bogstakkene.

En mageløs opgave
Kombinationen af teori og dit specifikke emne er en vigtig forudsætning for en mageløs opgave. I biblioteksbasen finder du dit emnes hyldenummer eller klassemærke, når du trykker på titlen. Droner står fx i Klassemærke 62.629, 62.67 og 35.56.

Hvis du fx gerne vil kombinere med teoretikere, der har beskæftiget sig med overvågning, skal du foretage en ny søgning kun på overvågning (eller lignende, måske overvågningskameraer, videoovervågning, elektronisk overvågning). Det er altså DIG, der skal foretage kombinationen af teori og emne.

 

En forfatter kommunikerer med sin læser på en meget personlig måde. Bogen som kommunikationsmiddel har gennem historien været altafgørende for mange kulturer. Læseren her på billedet kommunikerer til os via sit kropssprog og ikke mindst - blikket

 


Find vej i bibliotekslabyrinten - uden gråd
Hvordan finder jeg en bestemt bog/artikel?

 • Klik på bogens titel og se på hvilket bibliotek materialet er hjemme. Fx angives det :
 •  Hovedbiblioteket → Voksen →  30.12 → Jensen

Du skal finde gruppe 30.12 (reolens nummer) og kigge under navnet Jensen.

Find også  kilder og tidsskriftsartikler: Følg linksene

Tidsskriftartikler
Kilder/primærkilder

 

Her i denne røde gryde
serverer Københavns biblioteker en række overordnede begreber - som inspiration til emnet for din AT-opgave. Velbekomme!

 

 

BVN
 

Hallo! Er der nogen, der har set en teoretiker, jeg kan bruge?
Det er altid en glimrende ide at tale med sin vejleder om teori.

Nedenfor har vi samlet en række teoretikere og derefter forslag til, hvor du kan finde kommunikationsmodeller. Husk, det er kun et udvalg. Men især vil vi anbefale disse
6 stærkt elskede og uundværlige håndbøger, som har reddet mange studerende fra teorisumpen:

Klassisk og moderne samfundsteori (marmorbogen)

Klassisk og moderne politisk teori

Klassisk og moderne psykologisk teori

Sociologisk leksikon

Kommunikationsteori: en grundbog

Sociologiens problemer: en grundbog (heri kap.19: Willig, Ida: Medier og kommunikation)

 

2 håndfulde teoretikere om kommunikation

 

 

billede colourbox

 

 

 

Er du modig? - tør du mon give dig i lag med de tunge, teoretiske drenge, der kræver meget af deres læsere?

 • Jürgen Habermas
  Kommunikativ handlen=communicative action, demokrati
  Læs: Troels Nørager: System og livsverden, heri kap.III :Paradigmeskiftet: Sprog og handling
   
 • Niklas Luhmann
  Kommunikation ses som definitionen på alt socialt og samfundsmæssigt. K. forstås som en operation, der kombinerer 3 forskellige selektioner: meddelelse – information – forståelse. Sociale systemers kommunikation
  Læs: Autopoiesis 2: heri om økologisk kommunikation eller læs Sociale systemer, kap.4: Kommunikation og handling
   
 • Ferdinand de Saussure
  Tegnet som udtryk og indhold: signifiant (den fysiske, sanselige side af tegnet) og signifié (ideen, det bevidsthedsmæssige begreb) Langue-parole: sproget som system - sproget i brug (i kommunikation)
  Læs: Anne Marie Dinesen: Grundbog i semiotik (bestil den i bibliotek.dk)

 

3 danske teoretikere

 

 

 

Hvilken (kommunikations)model skal jeg mon vælge? - Og hvor skal jeg finde den?

Den store danske: Gyldendals åbne encyklopædi
Artiklen Kommunikation viser flere modeller

Niels Erik Wille: Fra tegn til tekst
Heri finder du Shannon, Lasswell og Roman Jakobsons kommunikationsmodeller eller kanyleteorien, se især kap. 4 og kap.10.

Claus Bangsholm: Det kommunikerende menneske
Gode teoretiske modeller inden for medieområdet

Sven Windahl: Kommunikationsmodeller

Se Roland Robertson forklare sin globaliseringsmodel og-teori (Challenging globalization), samme model forklares i Klassisk og moderne samfundsteori

Daniel Chandler: The transmission model of communication (fra Univ. of Western Australia)

Denis McQuail: McQuail's mass communication theory

Psykologi og kommunikation
Mange kommunikationsmodeller fx Osgoods og Shannons, S-O-R-modellen og transportmodellen. Er særligt stærk inden for psykologiske modeller

Google Books:
Communication models and theories

Communication theory
På denne hjemmeside, der kan give dig inspiration, finder du mange modeller, men tjek dem i en troværdig kilde

Credo (E-materialer)
Her kan du også finde Claude E. Shannons kommunikationsmodel

 

 

Eksempler på sekundærlitteratur
Medier og kultur: en grundbog i medieanalyse og medieteori

Kjeld Mazanti Sørensen: Ideologier og diskurser: sprog, magt, politik

Ida Schultz: Bag nyhederne

Bioteknologi - en temabog
Om bl.a. simple cellemodeller for kommunikation i hjernen og Transport af lægemiddelstoffer gennem vævsbarrierer

Taler der forandrede verden 

Praktisk argumentation

Niels Erik Wille: Fra tegn til tekst

 

Temasider fra biblioteket:
overblik over emner og forslag til materialer. Se bare her:

Taler og talens rette brug

Tysk propaganda under den 2. Verdenskrig

Enigmakoden og kryptering

Identitet, selviscenesættelse og overvågning

 

 

Pieter Brueghel den ældre: Babelstårnet
 (Kunstkup.dk)
 

Panik mellem hylderne: Der er IKKE noget hjemme om MIT emne!! Hva så?
Rolig nu. Der er heldigvis hjælp at hente i bibliotekets E-materialer/databaser.

Du kan bruge dem fra din hjemme-pc, hvis du bor i Københavns kommune og er indmeldt som låner. Her finder du både artikler og e-bøger og DE ER ALTID HJEMME!!
Bemærk:Når du klikker på et link, vil du blive spurgt om dit personnummer+din pinkode til biblioteket - præcis som når du læser en bog

AccessScience
En base som dækker naturvidenskabelige emner bredt. Eksempler på søgeord: Communications satellite, Neurobiology communication, Robotics communication eller se en af disse artikler:
Satellite navigation systems, Reflex, Human-factors engineering

Biography in context
Find artikler om de store teoretikere: Manuel Castells, Foucault, Jakobson eller Shannon eller artikler om de store opfindere fx Edison

Britannica
Mange gymnasier har adgang til dette glimrende leksikon/encyklopædi .
Indeholder artikler om mange forskellige emner. Fotos, film og lydklip er ofte en del af artiklerne. Prøv f. eks at søge på:
Propaganda eller Surveillance

Credo
Giver adgang til opslag og artikler i håndbøger og fagleksika inden for alle emner.
Søg fx på disse emneord: communication, communication theory, conversation analysis, communication models + kombinér med en teoretiker, network society.
Se fx en af disse artikler: Discourse eller Communication Studies eller Conversation analysis eller Satellites Communications

Danmarkshistorien.dk
Taler, analyser af retorik og glimrende artikler om fx censur og ytringsfrihed

Ebook Central
Ca. 130.000 engelske bøger om alverdens emner lige fra generelle værker om kommunikationshistorie: "History of communication: saving the world" eller "Global information and world communication" til specialiteter som "Andrew Tolson: Media talk: spoken discourse on TV". Søg fx på human-computer interaction eller neurotransmitters, risk communication, eller behaviour and domestic animals. Også god til alverdens litteraturteori, her blot et eksempel: Say it: the performative voice in the dramatic works of Samuel Beckett

Faktalink
Indeholder artiklen Kommunikation samt en række artikler om forskellige former for kommunikation. Fx.

Echelon * Facebook * Billedanalyse * Sikkerhedsteknologi i det 21. århundrede * Google * Wikileaks * Web 2.0 * Sms - sprog og betydning

Global Issues in Context
Indeholder artikler om mange emner fra internationale aviser og tidsskrifter. Søg fx på disse emneord: Social networks, animal behavior, political communication, body language.
Du kan bl.a. se denne artikel: Animal communication

Masterfile premier
Giver adgang til engelsksprogede tidsskrifter i fuldtekst inden for næsten alle emner. Søg fx på disse emneord: communication, communication models, communication behavior, free speech. Du kan også søge på en teoretiker.
Ønsker du fx teori om kommunikation ml mænd og kvinder, kan du søge på teoretikeren Deborah Tannen og se denne artikel: HE SAID, SHE SAID
Skal du skrive om ytringsfrihed se fx. Introduction: free speech under threat  eller er emnet sociale medier se Communication About Childhood Obesity on Twitter
 

Science in Context
Dækker naturvidenskabelige emner bredt. Eksempler på søgeord: Telecommunications og Animal communications, hør Audio: How dogs understand what we say

 

Labre Links på nettet

Danmarks tekniske universitet
Danmarks Tekniske Universitet/Biotech Academy målretter en del af deres arbejde til gymnasieprojekter. Læs fx om mikrochipteknologien

Dyreadfærd i forbindelse med kommunikation:
Fx om fugle der kommunikerer eller bidans

European Space Agency
Den europæiske rumorganisation. Nyeste forskningsresultater om fx telekommunikation.

Internet society
Find spilleregler for kommunikation via internettet.

NASA
Læs om satellitter og satellitkommunikation

Science - det natur og biovidenskabelige fakultet
Bl.a. artikler om bioteknologi – se fx ’Genetikkens fantastiske sprog

Sproget.dk og Dialekt.dk
To hjemmesider med artikler om det danske sprog, sociolekter, dialekter og sproghistorie  

Rusmidlernes biologi /Sundhedsstyrelsen
Om nervesystemet , neuroner og transmittere 

Det Teologiske Fakultet. Københavns Universitet: kommunikation set i et religiøst, samfundsfagligt, retorisk og hisorisk perspektiv

Tidsskriftet Ingeniøren
Den nyeste forskning inden for biotek-emner, elektronik , rumfart og teknologi. Søg fx på telenet og datatransmission.
Via bibliotekets adgang til databasen InfoMedia har du mulighed for at læse artikler fra’Ingeniøren’.

Tidsskriftet Nature
Søg på emner inden for naturvidenskab

Videnskab.dk
Korte artikler om kommunikation  - i alle afskygninger

Wikipedia
Er fuld af gode ideer, termer og teorier som man kan gå videre med. God som inspiration, men kravet til dig er, at du skal være kildekritisk og tjekke dine oplysninger i en autoritativ kilde

 

Sæt hørebøfferne på bøførerne:

Mennesker og medier p1
Dette p1-program styres med kyndig hånd af Kurt Strand. Hør det og bliv klogere på kommunikation af alle slags - det er et kvalitetsprogram for alle!

Hjernekassen P1
Kommunikation - hvor svært kan det være?
Sammen med to eksperter behandler Peter Lund Madsen sproget på nettet og midlerne til at forbedre det samt lægernes kommunikation med patienterne

 

Tekst: Arendse Lehn Weile, Marianne Jensen, Karin Lund, Ann-Birgitte Svendsen & Lene Nielsen

BVN, Colourbox & Kunstkup.dk

 

for at skrive en kommentar.
Materialer