Bag om fremtidens bibliotek i København

17.06.15
Overordnet beskrivelse af Bibliotekspakken

Forandringerne af Københavns biblioteker er et led i Biblioteksstrategien for Københavns Biblioteker 2015-2018, der omfatter planen ”Styrk borgerne”, som blev vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation med budgettet for 2015.

Grundtanken i planen er at gøre det nemmere for borgerne at benytte bibliotekernes samlinger og faciliteter og dermed gøre en større andel af borgerne selvhjulpne. Det frigiver tid til, at bibliotekernes medarbejdere kan fokusere på borgere med særlige behov, på at skabe nye tilbud og på en opsøgende indsats overfor ikke-brugere.

Københavnerne får bedre adgang til bibliotekernes faciliteter og samlinger og en bred vifte af nye tilbud. Det forudsætter en omprioritering og en udvikling af biblioteksmedarbejderens rolle baseret på en bredere forståelse af biblioteksbetjeningen end den hidtidige.

Hvorfor ændre Københavns biblioteker?

Nye brugerbehov, medieudviklingen og et stigende antal københavnere er baggrunden for den ambitiøse indsats.  Med strategien skaber vi fremtidens bibliotek og borgerservice og styrker borgerne gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse.

Hvad er tidsplanen?

Bibliotekspakkens tiltag udfoldes løbende fra 2014-2019. 1. juli 2015 lanceres den første del af pakken, projektet Ny Biblioteksbetjening. 1.september 2015 går Biblioteket Online i luften og yder digital og telefonisk biblioteksbetjening.

Hvad kan man i fremtidens bibliotek?

Når Styrk Borgerne er fuldt implementeret kan københavnerne se frem til længere åbningstider, bedre og mere målrettet betjening af borgere på biblioteker og i borgerserviceindgange, flere digitale tilbud og ebøger samt bedre hjælp til biblioteksuvante borgere:

  • Længere åbningstider
  • Flere aktiviteter på bibliotekerne
  • Større inddragelse i kulturtilbud 
  • En mere målrettet service 
  • Nye digitale tilbud 
  • Digital betjening

 

Læs om Københavns Kommunes Biblioteksstrategi 2014 - 2019 og bibliotekspakke Styrk borgerne.

---
Fremtidens bibliotek