Referat af brugerbestyrelsesmøde ved Kulturstationen Vanløse d. 18. marts 2015

29.06.15
Referat af brugerbestyrelsesmøde samt valgmøde til brugerbestyrelsen.

Referat af Brugerbestyrelsesmøde d. 18/3-2015


Ikke til stede: Charlotte Lembourn, Ruth Lerche, Merete Zoffmann

Mødeleder: Hannah Haansbæk Rasmussen

Referent: Monica Finderup

 

1.   Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.   Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

3.   Temadiskussion: Kulturstationens musikprofil

Sara Futtrup, som er husets musikkonsulent, deltager i mødet og vil orientere om baggrund og udvikling af  husets musikprofil

Der er høj vægt på aktualitet og kvalitet – det skal være kunstnere med noget på hjerte. De fleste er mellemstore navne - de få større navne skal trække publikum til. Prøver at komme hele vejen rundt genremæssigt, men det er en forudsætning med samarbejdspartnere, og der mangler fx på det klassiske område, som de Wienercafeer vi havde tidligere. Der er nye spændende muligheder på tagterrassen nu, og der kommer både Sangskriverfestival og Folkefesten..

Et nyt sats er koncerter for voksne, men hvor børn må være – fx med workshops.

Der var debat om hvorvidt man skal satse på det man ved virker – eller prøve at starte nyt op. Måske grundkerne af det der virker, men med nyt også..

4.   Brugerundersøgelsen 2014

Resultaterne fra efterårets brugerbestyrelse er nu offentliggjorte og vedhæftet dagsordenen. Med udgangspunkt i den samlede tendensrapport for alle Kultur- og fritidsforvaltningens kulturinstitutioner samt den specifikke rapport for Kulturstationen Vanløse diskuteres resultaterne. Hvor kan I se muligheder for udvikling og potentiale for forbedringer

240 deltagende fra Vanløse – 8-9000 i alt i København, ikke et grundlag der er repræsentativt nødvendigvis, da det var svært at få deltagere.

Et af punkterne, der havde fokus på vores del af undersøgelsen er caféen, men den skifter forpagtning nu.

Der er bestilt undersøgelse i Bibliotekspakke-regi, på hvem er ikke-brugerne og hvorfor benytter de ikke bibliotekerne.

5a.  Evaluering af brugerbestyrelsens arbejde i det forløbne år samt valgmøde

Til valgmødet er Rikke Svendsen, Henning Foss og Merete Zoffmann på valg

Ole Jensen takker for konstruktivt samarbejde det forgangne år. Vi sætter pris på input og den rådgivende kompetence.

Merete Zoffmann flytter og træder derfor ud af brugerbestyrelsen. Henning Foss træder tillige ud af brugerbestyrelsen. Rikke Svendsen genopstiller, men giver også gerne plads til nye kræfter.

Vi kører videre med suppleanter, der deltager i møderne.
Der kommenteres på at bestyrelsens medlemmer betragter sig som vejledende organ, der supplerer og er  ambassadører udadtil. Repræsenterer ”folket” – men vejledende.

5b. Kulturstationens oplevelse af samarbejdet mellem Kulturstationen og Vanløse Lokaludvalg

Er der nogen fast struktur på samarbejdet? På hvilken måde kommer samarbejdet til udtryk - indad til og udadtil? Eksempler på, at samarbejdet virker/ikke virker optimalt? Kunne de to institutioner være fælles om en kulturstrategi? - og hvad der ellers måtte være at tilføje.

Ole Jensen kommenterer på at det er et fornemt og konstruktivt samarbejde. Vi var selv opsøgende om at få lokaludvalgets sekretariat placeret her da vi byggede om og det giver et godt samarbejde mellem de to. Desuden har vi en repræsentant for lokaludvalget i brugerbestyrelsen.

Vi er meget taknemmelige over lokaludvalgets velvilje til at støtte vores ansøgninger.

6.  Meddelelser

Der gives på mødet en kort orientering om status på udbudsmaterialet vedr. bortforpagtning af Vanløse Spisehus

Der er slået et materiale op for en 8-årig periode, hvor der er søgt en iværksætter med sans for mulighederne i huset. Gerne en, der kender bydelen. Vi har fået nogle henvendelser.

Der er udfordringer med unge mennesker på tagterrassen. Vi har kontakt med SSP mm. Vi overvejer selvbetjent åbningstid i Kulturhuset om aftenen – dvs. man skal tilmeldes med sygesikring.

Omlægning jf. Bibliotekspakken – så den individuelle betjening i åbningstiden bliver 10-17 på hverdage og 10-14 om lørdagen. Derudover lukkes 2 af de 3 store Borgerservice centre og som følge deraf får vi flere henvendelser. I huset overvejer vi at fjerne den store skranke og flytte rundt, så der er mulighed for større medbetjening.  Derudover kommer det fremover til at hedde Borgerservice i stedet for Borgerservice Kvik.

7. Eventuelt

Tak til Henning for lang indsats i brugerbestyrelsen. Henning anbefaler vi fortsætter med temadiskussioner som musikdebatten i dag.

 

 

Referat af valgmøde til brugerbestyrelsen d. 18/3-2015

 

Rikke Svendsen genopstiller, Thorfinn Elm Rasmussen og Steen Lorenzen opstiller.
Alle tre vælges ind.
Næste møde er onsdag d. 10 juni.

Spørg biblioteket