5 seværdigheder langs Tour de France-ruten

1. juli drøner Tour de France-rytterne gennem København. I byens gader skal de køre en 13 km lang enkeltstart. Det går hurtigt på en enkeltstartscykel, men hvis cykelrytterne når at se sig omkring, hvad er det så de ser - og hvad kan du som tilskuer se på ruten?

Der er start ved Ørstedparken. Ørstedsparken blev anlagt i 1876-79 på en del af Københavns gamle voldterræn.

"Ørstedsparken blev anlagt paa det højeste og smukkeste Parti af Volden. Og den strækker sig fra Ves til Øst, over "Helmes-, Gyldenløves-, Hahns og Ahlfeldts Bastioner." "Helmers Bastion" var beliggende ud for Jarmers Taarn. Den for nogle Aars siden nedlagte Aborrepark, var netop anlagt paa selve Bastionen. "Gyldenløves Bastion" har ligget lidt til højre for Parkens nuværende Indgang ved Nørrevold. Som andet Steds nævnt er Højen hvorpaa Ørstedmonumentet er opstillet, en Rest af "Hahns Bastopm"- Her har tidligere, ligesom paa "Gyldenløves Bastion", ligget en Mølle".
(citat: Ørstedsparken af Charles Haugbøll, 1933)

Det nævnte Ørstedmonumentet er Jens Adolph Jerichaus (1816-1883) skulptur af fysikeren Hans Christian Ørsted, skabt 1860-1871 og opsat i parken ud for Teglgårdsstræde.

Rytterne passerer kort efter start over Dronning Louises Bro. De kører fra Indre By til Nørrebro.

Dronning Louises Bro set fra Indre by. Sort hvid foto.

Dronning Louises Bro. Foto: Fritz Theodor Benzen/Kbhbilleder.dk, 1906.

Dronning Louises Bro blev opført 1885-1887 og er tegnet af arkitekt Vilhelm Dahlerup. Broen er den mest trafikerede cykelstrækning i København.

I 1852 bliver det tidligere militære terræn rundt om byen givet frit til bebyggelse. De nye brokvarterer udvikler og udvider sig, men fortiden præger stadig de enkelte kvarterer og former deres profil og identitet. Kvartererne bliver hjem for folk, der søger væk fra den trange bykerne, og for menneskemasser på flugt fra arbejdsløsheden på landet.

På vej mod Østerbro passeres cykelrytterne Kartoffelrækkerne på indersiden af Sortedams Sø. Kartoffelrækkerne blev opført i 1873-89 af Arbejdernes Byggeforening. Formålet var at skaffe sunde boliger til arbejderne.

"Husene er bygget af gule mursten med røde bånd og buer over vinduerne. En slags "byzantinsk" stil, ikke ulige udseendet af det nærliggende Kommunehospital bygget nogle år tidligere. For at bryde monotonien af rækkerne er nogle af husene trukket lidt frem, nogle har frontspids, og nogle er – for at få det til at "gå op" på den skæve grund et par fag bredere. Alt er anbragt i et symmetrisk mønster omkring midtpunktet af gaderne."
(citat: Kartoffelrækkerne af Olav Harsløf og Anne Røssell, 1987)

Efter at rytterne har været en tur rundt om Parken på Østerbro kommer de til Kastellet ad Dag Hammarskjölds Alle.

Kastellet er en rest af Københavns befæstelse. Kastellet blev grundlag af Christian d. 4. Under enevælden blev Kastellet brugt som fængsel.

"Slaverne var inddelt i ærlige og uærlige slaver. De uærlige slaver var dømt til jern, d.v.s. arbejder i lænker. De var alle kagstrøgne og mange tillige brændemærkede. De var som regel dømt på livstid, men kunne lejlighedsvis benådes, dog ikke, når de var brændemærkede, da mærket, f.eks. et "T", der var tyvemærket, sad på panden og hindrede dem i af få arbejde."
(citat: Kastellet gennem 300 år af Herluf Krabbe, 1964)

På Rådhuspladsen hylder vi ind i mellem vores sportshelte når de har vundet et EM eller VM. Når tour-rytteren har gennemført den 13 km lange enkeltstart er der målgang på Rådhuspladsen – måske til hyldest fra de fremmødte tilskuere.

"Hele Rådhuspladsen befandt sig udenfor byen helt frem til omkring 1860, hvor de gamle befæstninger blev revet ned. Men da arkæologerne ankom til Rådhuspladsen i 2011, opdagede men en tidlig, helt ukendt del af byen. Langs hele bredden af pladsen – fra Vester Voldgade i øst til H.C. Andersens Boulevard i vest – var der spor efter bebyggelse. I samme retning løb en vej hen over Rådhuspladsen der var Vestergades forlængelse. Nord for denne vej, på Rådhuspladsens nordvestlige hjørne ud mod H.C. Andersens Boulevard, opdagede man spor af en kirkegård."
(citat: Byen bliver til af Hanne Dahlström, 2022)

Bag om København

Bag om København

Tilmeld dig nyhedsbrevet og bliv klogere på byen

Få fortællinger om Københavns historie, byens huse og livet i hovedstaden

Få viden om Københavns historie, byens huse og livet i hovedstaden

Kort: Grand Départ Copenhagen Denmark 2022 I/S
23.06.22