København i urolige tider

Vi lever hvert for sig. For at undgå at alt for mange rammes af covid-19 på en gang, er vi kun tæt på de allernærmeste. Isoleret i vores hjem. Det er ikke første gange København er ramt at en epidemi. Eller at københavnerne på anden måde har levet i urolige tider.

I bogen beretter Klaus Hertel om forståelsen og behandlingen af epidemiske sygdomme gennem tiden.

Bogen slutter med at konkludere, at hvis man skal "drage en lære af de tre epidemier, må det være, at epidemier kommer uventet, kræver energisk indsats, og at utraditionel tankegang og evnen til samarbejde er nødvendig for et godt arbejdsresultat."

Dr. S. Engelsted beretter "Gammelt og nyt om krig og cholera, tuberkulosens bekæmpelse og sundhedskollegiets ødelæggelse".

Som epidemier ændre krige hverdagen til en permanemt undtagelsestilstand - til urolige tider.

Her følger 10 udvalgte bøger om urolige tider

Sort hvid foto af hospitalsbygning
Blegdamshospitalet blev opført 1876-79 og taget i brug i 1879 som epidemihospital. Foto: Kbhbilleder.dk
25.03.20