Smedekunst i Lille Strandstræde

Om smedefirmaet F.W. Doberck & søn: Friedrich Wilhelm Doberck kom som 8-årig til Danmark med forældrene. De kom fra Közlin i Preussen. Han kom i smedelærer og blev svend. I 1819 giftede han sig med Anne Sophie Rasmussen.

Under pesten (1711) døde flere håndværkere, derfor oprettes frimester-institutionen i 1713. Laugene protesterede, da det svækkede deres monopol, men forgæves.
En frimester var en mester der stod udenfor lauget, men havde bevilling til at drive næring. I 1800 blev betingelserne for at blive frimester ændret.

6. februar 1821 fik F. W. Doberck borgerskab som frimester i København. Det først værksted havde han i kælderen til hjørneejendommen Store Kongensgade 49.

Hans søn Frederik Wilhelm Doberck stod i lære hos faderen og blev svend i 1840, hvorefter han rejste udenlands i tre år for at dygtiggøre sig.
Efter 25 år som mester trak F. W. Doberck sig tilbage og overlod forretningen til sønnen.

Før og ny: Butiksfacade Lille Strandstræde 22. Louis Arthur Doberck opførte bygningen i 1900.
 

Frederik Wilhelm Doberck overtog forretningen i august 1846 og flyttede virksomheden til Store Strandstræde 6. Men også her blev pladsen for knap og i 1862 købte han ejendommen i Store Strandstræde 9.

Før og nu: Smedejernsport. Lille Strandstræde 22.
 

Frederik Wilhelm Doberck tredjeældste søn, Louis Arthur Doberck, blev som faderen blevet svend i firmaet i 1880. Som sin far var han i udlandet for at dygtiggøre sig.
Louis Arthur overtog virksomheden i januar 1886. Firmaet ekspanderede stadig og i 1899 købte Louis Arthur ejendommen i Lille Strandstræde 22 som straks blev revet ned. En ny bygning, tegnet af arkitekt Georg Wittrock, blev straks opført.

Svend Hans Emil Ainundins svendestykke. Sparebøsse udført i jern med broncerelieffer.

Kun 47 år gammel døde Louis Arthur Doberck i 1907. Enken Emilie Doberck drev forretningen videre i de kommende seks år. I 1913 solgte hun virksomheden til Carl Julius Emil Amundin (døbt: Jørgensen), der var en nær ven af hendes afdøde mand.

Læs mere om firmaet i jubilæumsskriftet F.W. Doberck & Søn : 100 Aar 6. Februar 1821, 75 Aar 29. August 1846.
I bogen kan du finde flere eksempler på F.W. Doberck & Søn smedearbejder, som du stadig kan se i København. Det er f.eks. en smedejernsport Amagertorv 6, lygtearme på Helligåndskirken og smedearbejder på Københavns Rådhus.

Krone udført i smedejern med udskåret træfigur efter gammel model.

19.12.18