Københavnerkortet

09.04.10
Københavns Kommune har sit eget kort. Her er det muligt at finde mange gode oplysninger om byen, bl.a. bibliotekerne og kulturhusenes placering.

Københavnerkortet er et dynamisk kort. Det vil sige, at det kan påvirkes til at vise de oplysninger som du synes er relevant. Du kan zoome ud og ind - fra det store overblik eller se enkelte bygninger. I det øverst højre hjørne af kortet er der et navigering- og zoomværktøj.

Øverst: Oversigtskort, viser her et kort over København og omegn der viser 33,5 km landjord i bredden.
Nederst: Oversigtskort, viser Korsgade nr. 3-13 og viser et udsnit på 143 meter lokalmiljø i bredden.

Plan og numre

Et par at de funktioner som kortet har, er at vise lokalplaner og matrikelnumre. For eksemplet skyld tager vi Nørrebrogade 120. Er der en lokalplan for området som huset ligger, og hvad er dets matrikelnummer?

I venstremenuen kan du vælge og fravælge forskellige funktionaliteter Sæt flueben i "Lokalplaner" og "Matrikelkort". Når du sætter et flueben, folder en undermenuerne sig ud.
Matrikelkortet indeholder andre oplysninger en matrikelnumre: jordforurening, ejerlav mm.
I den vandrette menuen over kortet klikker du nu på "Søg", og vælger "Find: en adresse". Så er det blot at skrive: "nørrebrogade" - "120" i felterne.
Kortet ændres nu størrelsesforhold og viser området omkring Nørrebrogade 120.

Der en del information om ejendommene til rådighed. Matrikelnumret er 2545, området er omfattet af to lokalplaner 405 og 165. Der er jordforurening i området og huset ligger i Udenbys Klædebo Kvarter.

Andre informationer der kan findes via venstremenuen er P-zoner, P-licenszoner, en oversigt over praktiserende læger mm.

All the goodies

Den sidste punkt i venstremenuen hedder "Handimap". Her er det muligt at tilføje en masse oplysninger til kortet. Du kan vælge toiletter, botilbud for psykiske syge, seværdigheder, transport og meget mere.

Det er også her du kan vælge biblioteker og kulturhuse. Gør du det, viser de sig som grønne cirkler med et "B" for bibliotek og et "K" for kulturhus.

Kortet bliver løbende opdateret og udvidet med nye muligheder. På sigt skal det være københavnernes indgang til informationerne om byens indretning og liv. Noget at det vi kan glæde os til er luftfotos og historiske billeder og fakta.

Københavnerkortet

for at skrive en kommentar.
Materialer