Lektørudtalelse

Forfatter: Poul Ravnløkke

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

På baggrund af omfattende kilde- og arkivstudier udsender højskolelærer Hanne Engberg sin afhandling om Christen Kold, der som disputats er antaget til forsvar ved Danmarks Lærerhøjskoleefteråret 1985. Inden for litteraturen om pædagogik må det regnes som et hovedværk, som alle, der professionelt vil beskæftige sig med pædagogik og pædagogikkens historie, må stifte bekendtskabmed. At Christen Kold spillede en stor rolle i højskolebevægelsens historie og i bestræbelserne på at få oprettet friskoler, er vel bekendt. Men hans skoletanker, hans eget praktiske skolearbejdeog inspirationen hertil har ikke tidligere været så grundigt kortlagt som i denne afhandling, der også er en bred skildring af hans eget liv. Kolds ideer fra hans afhandling: Om børneskolen, 1850f.eks. om nødvendighden af at opdage og udvikle børn følelsesmæssigt omtales. Bogen kan både læses som et fagligt kildeskrift til 1800-tallets kulturhistorie, specielt skolens og kirkens rolle isamfundet, men også som enunderholdende biografi om en praktisk skolemand. Der er som dokumentation mange citater fra Kolds breve og indberetninger fra myndigheder om hans skoler, samthenvisninger til et meget fyldigt kilde- og noteapparat. Litteraturhenvisninger