Lektørudtalelse

Forfatter: Birte Thornæs

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

I Reitzels "Om .. ."-serie er turen kommet til arbejderbevægelsens historie. Forfatteren er stud. mag. i historie, desuden lærer ved Krogerup og Den røde Højskole. Indledningsvis redegør hanfor de forskellige borgerlige og socialistiske historieopfattelser, og hvorfor studiet af historien er en forudsætning for forståelse af samfundets udvikling og dermed en del af klassekampen. Bogenstarter i Feudalsamfundet, Industrialismen og Septemberforliget, hvis karakter af total kapitulation får indflydelse på al senere fagbevægelse, på Socialdemokratiet og på arbejderpartierne DKP SFog VS, helt op til 1977. Den er i ordets bedste betydning en introduktionsbog: søger gennem en skematisk fremstilling at trække de vigtigste begivenheder frem, og at vise dem i sammenhængen mellemproduktionsmetode og fagbevægelse. Hvert afsnit afsluttes med et kort resumé, der er udførlig indholdsfortegnelse, litteraturhenvisninger med vedføjet decimalklassemærker og et godt register -altså god også somopslagsbog. Gennemill. med samtidige fotos og avisudklip. Af disse års mange udgivelser om emnet (sidst Knudepunkter i den da. arbejderklasses historie), er denne en af delettest tilgængelige, også p.g.a. sit næsten fremmedordsfrie sprog, og derfor oplagt for alle bibliotekstyper