Københavns bibliografi - Supplement 1966-1979

Find litteratur om København. Københavns Bibliografi. Supplement 1966-1979. Udarbejdet af Københavns Kommunes Biblioteker.

1. Afsnit: Topografi og historie. Naturforhold. Kunst. Teater. Musik. Forlystelser. Sport. Bogvæsen. Biblioteker og arkiver. Videnskabelige Institutioner. Pressevæsen. Litterære forhold. Overtro.

2. Afsnit: Samfundsforhold. Opdragelse og Undervisning. Foreninger. Moralske forhold. Kirkelige forhold. Trossamfund.

3. Afsnit: Teknologi. Tekniske erhverv. Handel. Læge- og sundhedsvæsen.

EMNEOVERSIGT

Ordnet alfabetisk på grundlag af de benyttede overskrifter

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ø Å

800-års jubilæet

A

Aftenskoler
Alderdomsforsorg
Alléer
Amager
Amalienborgkvarteret
Amtsgård
Antikvarboghandel
Apotekervæsen
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv
Arbejderoplysning
Arbejdsanvisning
Arbejdsforhold
Arbejdskonflikter
Arbejdsløn
Arbejdsløshed

Arbejdsgiverforeninger
Arkitektur
Arkiver
Arkivregistraturer

Arkæologi
Assistenshuset
Astronomi
Auktioner
Aviser
Avissalg

B

Badeanstalter
Balders Hospital
Banegårde
Banker
Beboeraktioner
Bedriftsværn
Befolkningsstatistik
Befæstning
Begravelsesvæsen
Bella-Centret
Beskyttede boliger
Beskyttede værksteder
Biblioteker
Bibliotekscentralen
Biler
Billedværker
Bispebjerg Hospital
Bjergning
Blegdamshospitalet
Bogbindere
Boghandel
Bogsamlinger
Bogtrykkerier
Boligforhold
Bolignød
Boligselskaber
Boligtyper
Borgerrepræsentationen
Botaniske haver
Brandmateriel
Brandsikring
Brandstationer

Brandvæsen
Brandvæsenets embedsmænd
Brandvæsenets organisationer
Broer
Bronzestøberier
Brønshøj
Budcentraler
Butikscentre
Bybane
Bydele
Byfornyelse
Byggeforeninger
Byggeforhold
Byggelovgivning
Byggeteknik
Byggevedtægter
Bygninger
Bygningsfredning
Bygningsvæsen
Bykort
Byplanlægning (alment)
Byplanlægning (enkelte kvarterer)
Byporte
Byteknik
Børnehaveklasser
Børneinstitutioner

C

Christiania
Christianshavn (topografi)
Christianshavn (byplanlægning)
Civilforsvar
Cykler
Cykelstier

D

Dampskibsselskaber
Danmarks Tekniske Højskole
Dansk Byplanlaboratorium
Dieselmotorer
Disciplin i skolen
Domstole
Dramatiske selskaber
Dronning Louises Børnehospital
Dyr
Dyrebeskyttelse
Dødelighedsstatistik

E

Ejendomsadministration
Ejendomshandel
Elektricitetsforsyning
Elektricitetsværker

Elektriske og mekaniske apparater
Emdrup
Enkelte bygninger og bygningskomplexer
Entreprenørvirksomheder
Epidemier
Erhvervsstatistik
Erhvervsvejledning

F

Fagforeninger
Fajance
Farmakologi
Farveindustri
Filateli
Film
Finsensinstituttet
Fiskeri
Fisketorvet
Fjernsyn
Fjernvarme
Folkeregistre
Folketinget
Foranstaltninger mod ulykkestilfælde
Forbrug
Forbrydelser
Forbrændingsanlæg
Foreninger
Foreninger for handel
Foreninger til gensidig hjælp
Foreningsbiblioteker
Forhold til nabokommunerne
Forlagsboghandel
Forlystelser
Formueforhold
Forretninger
Forsikringsselskaber
Forskningsbiblioteker
Forsorg
Forsorg for børn og unge
Forsøgsundervisning
Forter
Frederiks Hospital
Frederiksholmkvarteret
Fredning (arkitektur)
Fredning (natur)
Fremmedarbejdere
Fremmedsprogede
Frihavnen
Friluftsteatre
Frøhandel
Fund ved udgravninger
Fængselsvæsen
Færdselstællinger
Færgefart
Fæstningsterrænet og dets bebyggelse

G

Gadeanlæg
Gadebelysning
Gadefortegnelser
Gadeinventar
Gadenavne

Gadenumre
Gader
Gaderåb
Gadesang

Gammelholm
Garager
Gartnere
Gartneri

Gasforsyning
Gasværker

Generalplan
Geologiske forhold
Glaskunst
Glasindustri
Gravmæler
Grundkøb
Grundværdi
Grusning
Grønttorvet
Guldsmedekunst
Gymnasieskoler
Gymnasieskoler (statslige)

H

Handel
Handelskompagnier
Handicappede
Havnefronten
Havnens administration og besejling
Havnens embedsmænd og ansatte
Havnens historie
Havnerundfart
Havneudvidelser
Historie
Historiske begivenheder
Historiske personer
Hjemløse
Hoffet
Hofteatret
Holdepladser
Holmen
Hospitaler
Hospitalsfunktionærer
Hospitalsvaskerier
Hospitalsvæsen
Hoteller
Hovedstadens Brugsforeninger
Hovedstadens Trafikselskab
Husejere
Huslejere

Huslejenævn
Hygiejne
Hypotekforeninger
Håndværk
Håndværk
Håndværkerforhold
Håndværkervirksomheder efter 1857
Håndværkets organisationer
Håndværkerkollegiet

I

Idrætsforeninger
Ildebrande
Inddæmninger
Indkomst
Indkøbsforeninger
Indre By (byplanlægning)
Indre By (topografi)
Industri
Industriens organisationer
Industrielle virksomheder
Industrikvarterer
Ingeniørvirksomheder
Insekter
Institutbiblioteker
Institutionsbiblioteker
Is
Islands Brygge

J

Jens Olsens verdensur
Jernbaner
Jernbaneulykker
Jordpolitik
Journalistforeningen i København
Justervæsen
Jøder i København

K

Kalveboderne
Karaktergivning (skolevæsen)
Karréværn
Kaserner
Kastellet
Kemisk industri
Kendte personer og deres forhold til København
Kirkefondet
Kirkegårde
Kirkegårde (rekreative områder)
Kirkehistorie
Kirkelige forhold
Kirker
Klassekvotient
Kloakker
Kofoeds Skole
Kollegier
Komediehuset
Kommunal udligning
Kommunale værker
Kommunehospitalet
Det Kongelige Bibliotek
Det Kongelige Teater

Kongemodtagelser
Kooperation
Kreditforeninger
Kristeligt socialt arbejde
Kulturcentre
Kunst
Kunstakademiet
Kunstindustrimuseet
Kunstmuseer
Kvindesag
København og provinsen
København som arkitekturby
København som handels- og havneby
Københavnererindringer
Københavnertyper
Københavns Amtsgård
Københavns befæstning
Københavns Belysningsvæsen
Københavns Borgerrepræsentation
Københavns Bogtrykkerforening
Københavns Folkeregister
Københavns Havns økonomiske betydning for byen
Københavns Hovedbanegård
Københavns Kommunale Skolevæsen
Københavns Kommune
Københavns Kommune som arbejdsgiver
Københavns Kommunes administration
Københavns Kommunes Biblioteker
Københavns Kommunes tjenestemænd
Københavns Kommunes økonomi
Københavns Sporveje
Københavns styre efter 1840
Københavns styre før 1840
Københavns udseende til forskellige tider
Københavns Universitet
Københavnsk (dialekt)
Kødbyen

L

Lakindustri
Landbohøjskolen
Landsbyerne på Stadens grund
Lavshistorie
Legater
Legepladser
Lejelovgivning
Lerindustri
Levefod,
Litteratur om København
Litterære forhold
Likørfabrikation
Livet i København
Lodsvæsen
Lov og ret
Luftforurening
Lufttrafik
Læger (lægegerning)
Læger (hospitalsansatte)
Lægevagt
Lærerforeninger
Lærerstanden
Læreruddannelse
Lærlingehjem
Lønarbejdere

M

Magistraten
Matrikelnumre
Matrikelvæsen
Medicinalfabrikker
Medicinalstatistik
Medicinske foreninger
Mellemskole
Menighedsarbejde
Meteorologiske forhold
Metodik
Militære biblioteker
Militære skoler
Militærvæsen
Mindesmærker
Mindetavler
Mineralvand
Ministerialbygninger
Missionsarbejde
Modernisering
Monumenter
Museer
Musik
Musikforeninger
Musikhistorisk Museum
Mødreforsorg

N

Nabokommunerne
Nationalmuseet
Naturforhold
Naturfredning
Nivellementer
Nyboder
Nyhavn
Nyhedstjeneste
Næringsmiddelindustri
Nærtrafik
Nødtørftsanstalter
Nørrebro (byplanlægning)
Nørrebro (topografi)

O

Observatorier
Offentlig forsorg
Offentlige bygninger (alment)
Offentligt sundhedsvæsen
Ole Worms Samling
Opvarmning
Organisationer
Orgelbyggere

P

Palæer
Pantomimer
Papirindustri
Parker
Parkering
Partier
Pengeinstitutter
Pensionistcentre
Pionertjeneste (brandvæsen)
Pladser
Planetarier
Planter
Plejehjem
Politiet og befolkningen
Politiske foreninger
Politiske partier

Politiets sociale arbejde
Politivedtægt
Politivæsen
Porcelæn
Postvæsen
Praktiske erhverv
Pressevæsen
Privat forsorg
Private bygninger
Private samlinger
Privatklinikker
Privatskoler
Privatteatre
Promenader
Prostitution
Provinsboeres indtryk af København
Præster
Prøvestenshavnen

R

Radio
Radiotjeneste (beredskab)
Rederier
Regeringsbygninger
Regionplanlægning
Reklame
Renholdelse
Renovation

Reproduktionsanstalter
Restauranter
Restaurationsfag
Restaurering
Retspleje
Revision
Revyer
Rigshospitalet
Roning
Rundetårn
Rådhuse

S

Sanering (byfornyelse)
Sanering (byplanlægning)
Sangforeninger
Sankt Josephs Hospital
Sejlsport
Sekter
Skadedyr
Skak
Skatter
Skattevæsen

Skibsbygning
Skibsfart
Skilte
Skøjteløb
Skolebetjente
Skolebiblioteker
Skolebørns ferieophold
Skolebørns sundhed
Skoledirektionen
Skolehaver
Skoleledelse
Skoleplanlægning
Skoler
Skolernes rengøring
Skolepsykologisk arbejde
Skolestatistik
Skuespillererindringer
Skuespillerforeninger

Slotsholmen
Slotte
Slum
Snerydning
Socialcentre
Social omsorg (kvinder)
Socialt arbejde
Solfangeranlæg
Spejdersport
Spildevand
Spiritus
Sportsforeninger
Sportsanlæg
Sporveje
Sporvejenes personale
Stadsarkitekten
Stadsingeniørens Direktorat
Stadskonduktøren
Stationsbygninger
Statistik
Statspoliti
Stenindustri
Stenhuggere
Stiftelser
Stofmisbrug
Studenterforeninger
Studenterforhold
Studenterkorps
Støjforurening
Sundbyerne
Sundhedspleje
Svømmehaller
Sydhavnen
Sygdomme
Sygepleje
Sygeplejersker

Særskoler
Søer
Søerne
Sølvsmedekunst
Sønderbro Hospital

T

Tandlægevæsen
Teatermuseet
Teaterprojekter
Teaterskoler
Teatervæsen
Teknik
Teknisk undervisning
Tekniske erhverv
Tekniske foreninger
Teknologisk Institut
Telefoni
Telegrafvæsen
Textilindustri
Tidshistorie
Tidsmåling
Tidsskrifter
Tilflyttere
Tivoli
Tjenestemænd og deres arbejdsvilkår
Toiletter
Toldvæsen
Topografi
Topografiske selskaber
Topografiske tidsskrifter
Torve
Torvehandel
Trafikforhold
Trafikplaner (alment)
Trafikplaner (specielt)
Trafikuheld
Transportmidler
Træer
Tunnelanlæg
Tunnelbaner
Turistførere
Turistvejledning

Turistvæsen
TV
Tøjhuset

U

Udenbys områder
Udflugter til omegnen
Undervisning af fremmedsprogede
Udfaldsveje
Udlændinge i København
Udlændinges indtryk af København
Udstillinger
Ulykkestilfælde
Ungdomsarbejde
Ungdomspensioner
Ungdomsskoler
Universitetet
Universitetets fakulteter og institutter
Universitetsbiblioteket

V

Valby (byplanlægning)
Valby (topografi)
Vandløb
Vanløse
Vandforsyning
Vandringer i København
Varmeværker
Vartov
Velgørenhed
Videnskabelige institutioner
Vejvisere
Verdensur
Vestamager (byplanlægning)
Vesterbro (byplanlægning)
Vesterbro (topografi)
Veterinærskolen
Videnskabelige selskaber
Vognmænd
Volde
Vægtere
Værtshuse

Y

Yderhavnen

Ø

Ølfabrikation
Ørestaden (Øresundssamarbejde)
Øresundshospitalet
Øresundsregionen
Østerbro (byplanlægning)
Østerbro (topografi)

Å

Åndssvageforsorg

 

1. AFSNIT

Topografi og historie

Hohen, David: An informal city, i: David Hohen: A portrait of Denmark. 1966, s. 66-71, ill.

Cedergreen Bech, Sv.: Københavns historie gennem 800 år. 1967. 640 s.,16 tavl., ill.

Udsen, E.: Københavns og byens grundejere, i: Grundejer-Bladet 1967. s. 145-150, ill.

Köpenhamn. Indledning: Ingvar Andersson. Text: Svend Aakjær, T. Vogel-Jørgensen och Jul. Bomholt. 1967. 275 s., ill.

Københavnske dokumenter og breve. Arkivudstillingen ved 800-års jubilæet. 1967. 31 s., ill.

Lebech, Mogens: København og københavnere i 800 år. 1967. 168 s., ill.

Thurah, Laurids de: Hafnia Hodierna. Genudgivet med en efterskrift af Steffen Linvald. 1967. 16, 371 s., 111 tavl., ill. - Originaludgave: 1748.

Dahlgren, Alvin B. C.: En hovedstad blev til. Et tilbageblik over det jubilerende Københavns udvikling fra Absalon til Kristian IV, i: Tidsskrift for industri 1967, s. 236-239, ill. - Fortsættelse smst. s. 265-268: Gennem København fra middelalder til nutid.

Dahlgren, Alvin B. C.: Gennem København fra middelalder til nutid, i: Tidsskrift for industri 1967, s. 265-268, ill. - Fortsættelse af: En hovedstad blev til.

Pontoppidan, Erik: Den danske Atlas. 1968-72. Bd. 1-7 i 9 bind. Fotografisk optryk. - Heri om København: Bind 2, s. 59-213 og s. 431-444. - Originaludgave: 1764.

Berentsen, Arent: Danmarckis og Norgis Fructbar Herlighed. Reprografisk genudgivet 1971. 359, 652, 72 s. Originaludgave 1656. - Heri: S. 15-20: Om Kiøbenhaffn.

København og Københavns Amt. Red.: Bent Rying og Alice Kennebo. 1973. 359 s., ill. (Gyldendals egnsbeskrivelser). - Også udsendt som bind 12 i subskriptionsudgave med fællestitlen: Danmark.

Pontoppidan, Erik: Den kongelige Residens-Stad Kiøbenhavn. 1973. 36, 512, 12 s., 14 tavl. ill. Fotografisk optryk af udgaven København 1760 med en efterskrift af Sv. Cedergreen Bech.

Schade, Jens August: København. Hvor eventyret huserer, i: Europas hovedstæder. Billeder og stemninger oplevet af Eva Bendix m. fl. 1974, s. 98-105, ill.

Tunebjerg Rasmussen, Troels: Københavns-egnen. 1975. 23 s., ill. (Geografi. Emnehæfte 2. Orienteringsfag).

Linvald, Steffen: Gammel- og Nykøbenhavn, i: Turistårbogen 1979, s. 113-141, ill.

Jensen, Sigurd: Københavns historie, i: Turistårbogen 1979, s. 12-25, ill.

Litteratur om København, Topografisk-historiske tidsskrifter, Topografiske Selskaber

Historiske meddelelser om København. Red. af Sigurd Jensen. Udgivet af Københavns Kommunalbestyrelse 1907-. - Register til årbøgerne (fra 1966) findes i 1967 (dækkende perioden 1964-67), 1971 (dækkende perioden 1968-71), og 1975 (1972-75).

Københavns Bibliografi. Litteratur om København. Supplement. Bind 1. 1951-1965. Ved Svend Thomsen.Tilsynsførende: Svend Pust. Udgivet af Københavns Kommunes Biblioteker. 1967. 5, 15, 173 s.

Selskabet for Københavns Historie i 1970-, i: Historiske meddelelser om København 1971-.

København. Udgivet af Københavns Kommune. Hefte 1 (oktober 1971)-hefte 15 (april 1975)

Et udvalg af bøger fra årene 1966-70 vedrørende København. Udarbejdet af Københavns Kommunebiblioteker, i: Historiske meddelelser om København 1972.

Fund ved udgravninger. - I, s. 7. - S 1, s. 7.

Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen: Årets fund i gravetiden 1964-65, i: Historiske meddelelser om København. 1966, s. 169-176, ill.

Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen: Københavnske jordfund 1966/68-76, i: Historiske meddelelser om København 1968-76.

Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen. Pibelersfigurer, i: Historiske meddelelser om København 1968, s. 192-194, ill.’

Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen: Jordfund Gråbrødretorv 13, i: Historiske meddelelser om København 1969, s. 221-224.

Et bidrag til Gråbrødretorvs bygningshistorie. Gråbrødretorv 13 af Knud Liebgott og Robert Egevang, i: Historiske meddelelser om København 1969, s. 199-220, ill.

Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen: Nøglebøsser, i: Historiske meddelelser om København 1970, s. 199-203, ill.

Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen: Et keramisk fund fra begyndelsen af det 18. Århundrede, i: Historiske meddelelser om København 1971, s. 136-139, ill.

Roesdahl, Else: Stranden ved Løngangsstræde, i: Historiske meddelelser om København 1971, s. 177-191, ill.

Thorvildsen, Else: København, i: Med arkæologen Danmark rundt. 4. Udgave. 1974, s. 54-57, ill.

Bergsøe, Bent: Et hul i jorden. Jordfund fra 1700-årene i Toldbodgade-området, i: Københavns havneblad 1974. Årg. 27, nr. 1, s. 17-18.

København og provinsen

Bidstrup, Knud: "Det skæve Danmark" er en misforståelse, i: Bygge-forum 1971. Nr. 10, s. 11-17, ill.

Clausen, H. C.: Danmarks skæve udvikling. Hovedstadsrådet som storamt kan få alvorlige konsekvenser for det øvrige land, i: Tidsskriftet Etaten Danmark 1973. Nr. 3, s. 3-5.

Kallestrup, Lauge R.: Er det Nord- eller Vestjylland - eller er det Hovedstaden, der gør Danmark skævt?, i: Byplan 1974. Årg. 26, nr. 150, s. 38-40.

Hvorfor ikke flytte fra København? Af Lars Kolind og Peter H. Matthiesen, i: Management 1976. Årg. 11, s. 165-167, ill.

Petersen, Ole: Udflytning af statsinstitutioner. Et eksempel på beslutningstagen i den offentlige sektor, i: Byplan 1973. Årg. 25, nr. 145, s. 84-85.

Hvilke storbyerhverv kan flytte ud? Af Lars Kolind og Peter Matthiesen, i: Byplan 1976. Årg. 28, nr. 162, s. 46-49.

København som handels- og havneby

Skriver, Poul Erik: Strøgbutikker, i: Arkitektur 1967. Årg. 11, s. 270-271, ill. - Også med engelsk text.

Alkjær, Ejler: Kan København konkurrere internationalt?, i: Storkøbenhavn 1968. Årg. 26, nr. 4, s. 1-3. Foredrag ved Københavns-Udvalgets Hovedstadskonference, jf. smst. nr. 6, s. 1-3.

Olsen, Erling: Konkurrencen imellem Stockholm og København, i: Byplan 1969. Årg. 21, nr. 120, s. 33-34.

Alkjær. Ejler: Hamburg-København. Samarbejde, arbejdsdeling og konkurrence, i: Københavns havneblad 1971. Årg. 24, nr. 1, s. 22-25.

Thygesen, J. M.: Krisen i City, i: Management 1971. Årg. 6, s. 316-318, ill.

Rasmussen, Holger: Boder og butikker, i: Arv og eje 1972. S. 5-82, ill.

Thor-Jensen, J.: Tivoli-tog og hygge-oaser på Strøget, i: København, nr. 3, april 1972, s. 8, ill.

Lemberg, Kai: Der skal ske noget i City, i: København, nr. 3, april 1972, s. 9, ill.

800-års jubilæet

Dahlgren, Alvin B. C.: Absalons by fylder 800 år, i: Arbejdsgiveren 1966. Årg. 67, nr. 12, s. 31-34, ill.

Kjældgård, Robert: Alverdens ungdom erobrer Danmarks gamle hovedstad, i: Kommunalarbejderen 1966. Årg. 51, nr. 12, s. 16-17, ill., og i: Absalon 1966. Årg. 67, nr. 1, s. 10-11, ill.

Skriver, Poul Erik: Københavnerpop, i: Arkitekten 1967. Årg. 69, s. 151. - Note om Bissens bisp, s. 211.

Det koster 3 millioner, men pengene er givet godt ud, i: Kommunalarbejderen 1967. Årg. 52, nr. 6, s. 6-7 og 19, ill. - Interview med overborgmester Urban Hansen om 800-års jubilæet og hovedstadens fremtid.

Buhl, O.: Til lykke, i: Stads- og havneingeniøren 1967. Årg. 58, s. 47, jf. s. 91.

Københavns Kommunes beretning om byjubilæet 1967. 1968. 36 s., ill.

Turistførere og turistvejledninger

Broby-Johansen, R.: Gennem det gamle København. Med ruter, prospekter og talrige andre tegninger af Gustav Hjortlund. 4. Udgave. 1966. 209 s., ill.

Strandberg, Julius: Nødvendig Advarsel for enhver der besøger Kjøbenhavn. Af en Mand, der kjender Byen. Tid- og Pengebesparende. Ny udgave. Med en efterskrift af Poul Strømstad. Red. af Poul Strømstad og Hans Jørgen Strandberg.1967. 78 s., ill., 2 kort. - 2. oplag: 1974.

Kreuz und quer durch Kopenhagen und Nordseeland. Red. Hjalmar Petersen. 4. Aufl. 1969. 64 s., ill.

Copenhagen in a hurry.Published by Scan-Tourist-Press. 3th printing. Ca. 1970. 144 s., ill.

Tourist in Copenhagen and environs. Edited by Hanne Bing og Jens Friis Hansen. 12th ed. 1973. 64 s., ill.

Christensen, Karsten: København og omegn. 1973. 96 s., 1 kort, ill.

Führer durch Kopenhagen und Umgebung. Red. Hanne Bing und Jens Friis Hansen. 5.Ausgabe. 1973. 64 s., ill.

Albeck-Larsen, L.: Ture gennem Danmark. 2. Udgave.1969. - Om København: S. 7-28.

Christensen, Karsten: Kopenhagen und Umgebung 1974. 96 s., ill.

Pallis, Kis: The complete guide to wonderful Copenhagen. 1974. 105 s., ill.

Christensen, Karsten: Copenhagen and environs. 1974. 96 s., ill.

Living and shopping in Copenhagen. 3rd ed. Ellen Vestergaard ed. Published by The American Women’s Club. 1975. 63 s., 1 kort.

Vandringer i København

Sadolin, Ebbe: Vandringer i København. Ny udgave. 1973. 160 s., ill.

Billedværker

Byen med de skønne tårne. Tegninger med forord og billedtekster af Tage la Cour. 1967. 23 s., ill. - Udsendt af Carlsberg Bryggerierne på brygger Carl Jacobsens 125 års fødselsdag 2.3.1967.

Danmark set fra luften. Tekst af Kay Nielsen. Luftfotos af Torkil Balslev. 1967. 212 s., ill. - Om København: S. 120-137. - Rev udgave: 1972.

Holm, H. G. F.: 20 københavnske prospekter. Indledning ved Steffen Linvald. 1967. 4 s., 17 plancher.

Klæstrup. P.: Det forsvundne København. Minder fra "de gode gamle Dage". 1.-3. Række. 1967. 88 bl. ill. - Fotografisk optryk af udgaven fra 1877-81.

Bruun, Johan Jacob: Novus Atlas Daniæ. 1970. 26 s., 60 tavl. ill. - Heri tavle 1 og 19-35: København. Faksimileudgave af originaludgaven 1961. - Genudgivet med efterskrift af Sv. Cedergreen Bech.

Asmussen, Des: Motiver fra det gamle kvarter omkring Landemærket og Pilestræde. Tekst: Palle Lauring. 1971. 4 s., 16 tavl. i mappe.

Eider, Preben: Copenhagen. Kopenhagen. Copenhague. København. 1972. 64 s., ill.

Kjøbenhavn og dets omegn, i: Dansk Atlas. Af P. W. Becker og S. H. Petersen. Udkommet 1831-35. Genudg. Med en efterskrift af John Erichsen. 1974. S. 1-65,, tav. A-H og 1-20.

Københavnske motiver 1587-1807. Udgivet af Københavns Bymuseum ved John Erichsen. 1974. 155 s., ill.

Vues de Copenhague. 25 billeder fra Kjøbenhavn og Sjælland. Påny udg. af Antkviariatet Richard Levin. 1975. 25 tavl. Stålstik med billedtekster på dansk og fransk. Fotografisk optryk af udgave København ca. 1850.

Københavns udseende til forskellige tider

Stein, Holger: "Fra de gode, gamle dage", i: Københavner-Jul 1966. Årg. 6, s. 29-34, ill.

København skildret af danske forfattere. Redigeret af Ole Larsen. 1966. 320 s.

Københavnsk kultur 1700-tallet. Københavns Bymuseum. 1966. 144 s., 10 tavl.

Kjøbenhavn før og nu. Udgivet i forbindelse med udstillingen "København før og nu", Bella Centret, København. 1967. 64 s., ill.

Ryum, Ulla: Byen K. 1967. 52 s., ill. - Digt med fotografier af Hans Juul Moesgaard.

Københavnske skolebørn tegner og fortæller om deres by. Redaktionskomité: Ole Weikop m. fl. 1967. 36 s., ill. - Også med engelsk text.

København 68. En miljøbeskrivelse. Udarbejdeet af Per Langesøe Christensen m. fl. Udgivet af Direktoratet for Københavns Kommunes Generalplanlægning. 1969. 102 s., 11 tavl., 1 løst kort, ill.

Späth, Ove: Billeder af byer. 1966. 16 s., ill. 2. Oplag. - Om København heri: S. 8-9 og 12.

Nyegaard, Povl Thune: Spurvefløjt i dur. 1973. 240 s., ill.

Strømstad, Poul: Holbergtidens København skildret af malerne Rach og Eegberg. En billedrække kommenteret af Poul Strømstad og med bidrag af Christian Elling og Victor Hermansen. 1977. 198 s., ill. - Christian Ellings og Victor Hermansens bidrag tidligere optrykt i: Holbergtidens København i Billeder fra Samtiden. Udgivet af Holbergsamfundet af 3. December 1922. 1932.

Kjølbye, Bente: I Holbergs fodspor. En vandring gennem København i første halvdel af 1700-tallet. 1977. 223 s., ill. (Politikens historiske bibliotek, 10).

Hetsch, Haagen: Københavner med K., i: Københavner-minder 6, 1968, s. 15-17, ill.

Københavnererindringer

Abrahams, Peter: Mit ungdomsliv. Fotografisk optryk. 1973. 242 s., 4 tavl. (Memoirer og breve, 41).

Barfod, H. P. B. Minder fra et langt Liv. Fotografisk optryk. 1972. 189 s., 10 tavl. (Memoirer og breve, 35).

Bech, Marcus Christian: En kjøbenhavnsk grosserers ungdomserindringer 1787-1816. Optegnelser. Fotografisk optryk. 1968. 5, 223 s., ill. (Memoirer og breve, 12).

Bramsen, Luis: En kjøbenhavnsk købmands ungdomshistorie. Optegnelser 1819-44. Fotografisk optryk.1970. 4, 209 s., ill. (Memoirer og breve, 3).

Brandt, Mogens: De glade barndomsdage. 1967. 156 s.

Bruhn, Max: De gamle stuer, i: Københavner-jul 1969. Årg. 9, s. 46-48, ill. - Dagligt hjemmeliv i København omkring 1850.

Cederholm, Roas: Rosamin. En pige af folket fortæller. 1975. 138 s., 8 tavl.

Christensen, Mikkel, i: Min lille verden. Fra hedebyen til hovedstaden. 1967. 196 s., 2 tavl. - S. 127-197: Ung i hovedstaden fra 1900 til 1909.

Gude, Jacob: En kjøbenhavns embedsmand Jacob Gudes optegnelser 1754-1810. Fotografisk optryk. 1970. 3, 225 s., 6 tavl. (Memoirer og breve, 27).

Hartmann, Godfred: De må gerne sige du. Sørgmuntre erindringsglimt. 1976. 211 s., ill. - Af indholdet: S. 75-102: I den Gyldendalske gråd, 145-211: I delfinens tegn (Thaning & Appels Forlag).

Hartmann, Godfred: Sig nu pænt godag. Erindringer fra tyvernes København K. 1974. 166 s.

Johansen, Constance. Derhjemme i gaden. 1974. 123 s., ill.

Jørgensen, Anker: En Amagerdreng, i: Fra hytte og slot. Danske hjem i tyverne og trediverne. Redigeret af Margrethe Spies. 1977. S. 212-23, ill.

Knudtzon, Fr. G.: Ungdomsdage. Fotografisk optryk. 1974. 2, 275 s., 6 tavl. (Memoirer og breve, 49).

Kornerup, W.: En Kjøbenhavners meddelelser om sit hjem og sin by 1820-50. Fotografisk optryk. 1973. 151 s., 3 tav. (Memoirer og breve, 42).

Kristensen, Tom: Blandt københavnere. 1973. 113 s.

Københavnere fortæller. Erindringer fra det gamle København. Redigeret af Poul Strømstad. Udgivet af Københavns Magistrats 3. Afdeling. 1972. 159 s., ill.

Kristensen, Tom: Aabenhjertige fortielser. Erindringsglimt. I udvalg ved Carl Bergstrøm-Nielsen. 1966. 167 s.

Larsen, Thorvald: Fra mindernes dragkiste. Erindringer fra et liv i bøgernes, teatrets og filmens verden. 1972. 111 s., ill.

Melbye, Thorvald: Min erindringsbog. Barne- og ungdomsår i København i tiden 1880-1900. 1971. 37 s., 4 tavl., ill.

Rasmussen, Steen Eiler: Min barndoms butikker, i: Steen Eiler Rasmussen: Med mange venlige hilsner. 1971, s. 85-95.

Københavnerliv omkring 1800. Grosserer Nicolai Jonathan Meinerts erindringer, i: Historiske meddeleser om København 1970, s. 37-170, ill.

Nehm, John: Ståsted søge. Selvbiografisk beretning. 1976. 97 s. - Erindringer fra et københavnsk arbejderhjem på Nørrebro og Amager i 1940- og 1950-erne.

Nystad, Henning: Forbi de hvide grænsepæle, i: Min barndoms by. 13 Politiken-journalister ser tilbage. 1969, s. 42-51.

Petersen, Jens Louis: Breve fra en søn. En korrespondance indenfor voldene. 1977. 148 s.

Skall, Egil: G. A. Petersens dagbøger, i: Historiske middelelser om København. 1973, s. 74-162, ill.

Ringsted, Henrik V: Det forsvundne trillebånd. 1973. 136 s.

Stjernqvist, Henry: Erindringer, i: Historiske meddelelser om København 1976, s. 164-187, ill. - Fortsættes i: Historiske meddelelser om København 1977, s. 233-258, ill.

Thalbitzer, Sophie Dorothea: "Grandmamas Bekiendelser". Fotografisk optryk. 1966. 214 s. (Memoirer og breve, 4).

Werlauff, E. C.: Erindringer af mit liv. Fotografisk optryk. 1968. 12, 217 s., ill. (Memoirer og breve, 13).

Andrup, Zelia N.: Erindringer, i: Historiske meddelelser om København 1967, s. 142-173, ill. - Fortsættes i: Historiske meddelelser om København 1968, s. 131-174 - Familien Hindenburgs liv i Dronningens Tværgade 40 sidst i 1800-tallet.

Et hjem - en familie. En etnologisk punktundersøgelse af et borgerligt københavnsk miljø o. 1890. Af Ellen Damgaard og Poul H. Moustgaard. 1970. 151 s., 3 tavl. (Folkelivs studier, Nationalmuseet, 3). - Apotekerfamilien Høst-Madsens hjem Vesterbrogade 72-74.

Rohde, H. P.: Fødselsdagsfesten i Nørregade den 27. oktober 1929. Genihistorisk arabesk med kunsthistorisk islæt. 1972. 23 s. - Signe Læssøes hjem og de personligheder, der kom som gæster, bl. a. H. C. Andersen og Constantin Hansen.

Erichsen, John: Et dagligstuemøblement af Th. Bindesbøll, i: Historiske meddelelser om København 1976, s. 222-236, ill. - Valdemar Kleis’ dagligstue, tegnet af Th. Bindesbøll, opstillet på Københavns Bymuseum.

Provinsboeres og udlændinges indtryk af København

Johansen, Hans Peter: Rejser i litteraturen med danske og nordtyske digtere fra København til Hamborg. 1971. 158 s. - Om København heri: S. 35-61.

Vesterdal, M.: Beretning om en rundtur i København i midten af det nittende århundrede, i: Historiske meddelelser om København 1975, s. 63-101, ill. - Den fynske gårdmandssøn Morten Nielsens dagbøger.

Henningsen, Lars N.: Turist i København 1737. Kapellan i Havnbjerg Johannes Brandts dagbog, i: Historiske meddelelser om København 1978, s. 140-157.

Copenhagen-praise and protest. Compiled by Alan Moray Williams. Photographs by Inga Aistrup. Picture ed.: Ib Permin. 1965. 95 s., ill.

Sommeren 1806, i: Københavner-Jul 1966. Årg. 6, s. 15-18, ill. - T. A. Odencrants’ dagbogsblade fra et københavnerbesøg.

Heinesen, William: Sig goddag til København, i: Glæde over Danmark. Red. af Jacob Paludan. Ny udgave. 1966, s. 113-123. - Erindringer fra 1916.

Borgen, Johan: Byen. Mellem to forargelser, i: Johan Borgen: Danmark dejligst-?. Ny udgave. 1967, s. 51-76. - 1. udgave: 1959.

Lunnebo-Nielsen, Ingrid: En fremmed kommer til byen og affyrer en håndsalve, i: København, nr. 2, januar 1972, s. 2. - Nyt indlæg fra Ingrid Lunnebo-Nielsen med svar fra kontorchef Robert Bechmann, Københavns Turistforening i: København, nr. 3, april 1972, s. 14.

Robin, Barbara: På strøgtur, i: København, nr. 8, juni 1973, s. 4-5, ill.

Slaski, Kazimierz: København i enevældens sidste århundrede set af polske rejsende, i: Historiske meddelelser om København 1973, s. 55-73.

Sønderholm, Erik: Kongefærd og bonderejse. En islands bonde i København 1876. 1974. 212 s., ill. (Politikens historiske bibliotek, 7). - Af ndholdeet: S. 67-183: Eiríkur Ólafsson: En liden rejseskildring.

Livet i København

Cedergreen Bech, Sv.: København i 1700-tallet, i: Københavner-jul 1966. Årg. 6, s. 8-10, ill.

Københavnerliv. Gemt og glemt i alvor og skæmt. Af Axel Breidahl og Axel Kjerulf. 2. udgave. Fotografisk optryk 1967-68. 4 bd. - Bind 1: 1883-1894. - Bind 2: 1894-1912. - Bind 3: 1912-1920. - Bind 4: 1920-1937. Heri indholdsfortegnelse til Bind 1-4 udarbejdet af Ove Dybkær.

Møller, Jan: Borger i det gamle København. 1966-69. 2 bd. ill. - Bind 1: På Frederik den Sjettes og Christian den Ottendes tid. - Bind 2: På Frederik den Syvendes og Christian den Niendes tid.

Henriksen, A. D.: Københavnske aftener i svunden tid. 1968. 63 s., ill.

Minefeltet. Bohemernes København. 1969. 168 s., ill.

Slendrian, Jørgen: Det forunderlige København. 1970. 82 s., ill.

Bergsøe, Bent: Det Elephenbeenske Societet. En studenterspøg fra ca. 1760, i: Historiske meddelelser om København 1970, s. 23-36. - En fortegnelse over giftefærdige piger i København fra ca. 1750, formentlig forfattet af C. E. Mangor.

Kjældgård, Robert: Forunderlige København, i: København, nr. 1, oktober 1971, s. 15-16, ill.

Christensen, Dan: En families urbanisering 1899-1972, i: Arkitekten 1972. Årg. 74, s. 499-511, ill.

Hansen, Johan Severin: Københavnske drømmerier. En by og dens mennesker. 1973. 103 s., ill.

Om Københavner-historier, i: Wa?-Nåh ja! 130 historier læst af Ingelise Andersen og Leif Varmark. Med tillæg om københavnere. 1974, s. 69-74.

Muusman, Carl: Firsernes glade København. Ny udgave. 1974. 340 s., ill. (Politikens historiske bibliotek, 6).

Københavnertyper og københavnsk sprog

Lund, Jørn: Sproget i København, i: Turistårbogen 1979, s. 37-44, ill.

Moderne i København for begge Kiøn og Værelsers Møblering efter Moden. 1970. 2 bd. - Fotografisk optryk af årgang 1-2. 1776-1777.

Dansk rigsmål. Lydudviklingen siden 1840 med særligt henblik på sociolekterne i København. Af Lars Brink og Jørn Lund. 1975. 2 bd.

Rafn, Erik: En begravelsesepisode, i: Københavns kronik, nr. 3, august 1972, s. 3-5. - Om brud på kirkegårdsfreden i forbindelse med en begravelse i 1889.

Piø, Iørn: Jul i et viseværksted. Montage om, hvorledes julen og nytåret formede sig for Danmarks største producent af skillingsviser Julius Strandberg. 1974. 44, 16 s., ill.

Gadesang og gaderåb

Piø, Iørn: Produktionen af danske skillingsviser mellem 1700 og 1821 og samtidens syn på genren. 1969. 133 bl.

Turistvæsen, udflugter til omegnen

Ungdomsturister i København 1971. 1972. 14 s. (Undersøgelser fra Københavns Statistiske Kontor 1972, nr. 1). - Med engelsk resumé.

Ungdomsturister i København 1972. 1973. 21 s. (Undersøgelser fra Københavns Statistiske Kontor 1973, nr. 4). - Med engelsk resumé.

Fra Kjøbenhavn til Helsingør. En vejleder paa den nordsjællandske jernbane. 1971. 8 s., 20 tavl. ill. - Originaludgave: 1864.

Thomassen, P.: Trafikken på søerne 1893-1969 og samarbejde med jernbanerne samt den ny bådfart fra 1970, i: Søllerødbogen 1972, s. 55-97, ill. - Det nordlige oplands søer. - S. 56: Den første dampbåd på Peblingesøen 1871.

Værtshuse, restaurationer og hoteller

Hotelstatistik for Hovedstadsområdet i 1964, i: Statistisk maanedsskrift 1965/66. Årg. 41, s. 121-126. - Med engelsk resumé.

Hotelstatistik for Hovedstadsområdet i 1965, i: Statistisk maanedsskrift 1966/67. Årg. 42, s. 94-100. - Med engelsk resumé.

Zinglersen, Bent: Endnu en skaal København. 1966. 163 s., 6 tavl.

Elling, Christian. Hen om hjørnet, i: Glæde over Danmark. Red. af Jacob Paludan. Ny udgave. 1966, s. 124-129. - 1. udgave. 1958.

Hotelstatistik for Hovedstadsområdet i 1967, i: Statistisk maanedsskrift 1968/69. Årg. 44, s. 214-220. - Med engelsk resumé.

Hotelstatistik for Hovedstadsområdet i 1968, i: Statistisk maanedsskrift 1969/70. Årg. 45, s. 176-182. - Med engelsk resumé.

Zinglersen, Bent: Lad os mindes Johannes. 1969. 151 s., 6 tavl. - Københavnske beværtninger.

Dahlgren, Alvin B. C.: Bag hotellets facade, i: Arbejdsgiveren 1966. Årg. 67, nr. 7, s. 16-19, ill.

Olrik, Hans Henrik: Restauranterne "Bøf og Ost" og "Peder Oxe", København, i: Arkitektur DK 1977. Årg. 21, s. 50-55, ill. - Gråbrødretorv 11-13.

Jensen, Benny: På et hjørne i København, i: Ingeniøren 1976. Årg. 2, nr. 49, s. 24-25, ill. - Den Gyldne Fortun.

Restaurant "A Hereford Beefstouw", København, i: Arkitektur DK 1977. Årg. 21, nr. 2, s. 63-66, ill. - Åbenrå 8.

Linvald, Steffen: Den ældste vinstue i København. 1973. 55 s., ill. - Udsendt i anledning af Hviids Vinstues 250-års jubilæumsdag den 5.9.1973.

Kager, kunst og kærlighed kvæler al besværlighed, i: Københavner-Jul 1971. Årg. 11, s. 19-20, ill.

Skriver, Poul Erik: Restaurant Metropol på Strøget, i: Arkitektur 1967. Årg. 11, s. 275-279, ill. - Arkitekt Henning Larsen. - Også med engelsk text.

71 Nyhavn Hotel, København. Af Flemming Hertz og Ole Ramsgaard Thomsen, i: Arkitektur 1972. Årg. 16, s. 256-259, ill. - Også med engelsk og tysk text. - Nyhavn 71.

Det var Urban Hansens idé, i: Arkitekten 1970. Årg. 72, s. 361-362, ill. - Byplanvedtægt nr. 20.176. - Om arkitekternes ansvar: S. 362. - Debat og noter: S. 384. - Hotel Scandinavia.

Skriver, Poul Erik: Hotel Scandinavia, i: Arkitekten 1973. Årg. 73, s. 338, ill.

Bo, Morten: Mere om Morten Boos udstilling, i: Arkitekten 1974. Årg. 76, s. 123, ill. - Fotoudstilling om bl. a. Hotel Scandinavia.

Grenander, Erling: Hotel- og udstillingsbyggeri ved Sankt Jørgens Sø, i: Bygge-forum 1971, nr. 11, s. 3-13, ill. - Arkitekt: Jørgen Buschardt. - Hotel Sharaton Copenhagen.

Skriver, Poul Erik: "Den Sorte Ravn", restaurant, København, i: Arkitektur DK 1977. Årg. 21, nr. 2, s. 60-62. - Nyhavn 14-16.

Rotne, Georg: Restaurant "Spisehuset", København. i: Arkitektur DK 1977. Årg. 21, nr. 2, s. 56-59, ill. - Magstræde 12, "Huset".

Hotel på Wilders Plads, Christianshavn, i: Arkitekten 1973. Årg. 75, s. 488-489, ill. - Projekt.

Haugbøll, Charles: Københavnske Kvinders Kaffevogne, i: Københavner-Jul 1969. Årg. 9, s. 44-45, ill.

Korporationen af Restauratører i København og Omegn 1818-17. juli-1968. Redigeret af Verner Nielsen. 1968, 64 s., ill.

Vejvisere

Parø, Chris: Et pust fra halvfemserne. Hvad vejviseren fra 1893 kan fortælle, i: Grundejer-Bladet 1968. Årg. 82, s. 55-56, ill.

Deres København. Udgivet af Foreningen for Spastisk Lammede m. fl. 1970. 88 s., ill. - Guide for gangbesværede.

Kraks lommevejviser 1966-1979/80. Årgang 56-årgang 66. - 1966-74: Årlig, derefter ca. hvert andet år.

Husregister for København. Udgivet af Københavns Stadsarkiv. Serie 1. 1973-76. - Omfatter årgangene 1772, 1774, 1775, 1777, 1780, 1782, 1784, 1789, 1792, 1795, 1798.

Husregister for København. Udgivet af Københavns Stadsarkiv. Serie 2. - 1975-. - Omfatter årgangene 1809, 1816-1817, 1819-1820, 1835.

Vejledning i benyttelsen af husregistrene for København. 1. serie. Udvalget år fra perioden 1770-1807. Udgivet af Københavns Stadsarkiv. 1976. 40 bl.

Gadefortegnelser, gade- og matrikelnumre

Valgkreds- og gadefortegnelse for hovedstadskommunerne med angivelse af folketallet den 1. november 1967, i: Statistisk maanedsskrift 1968/69. Årg. 44, s. 125-178.

Gadefortegnelse med angivelse af gadekodenummer og valgkredse. 1970. 54 s. - Valgkreds- og gadefortegnelse for hovedstadskommunerne med angivelse af folketallet den 1. november 1967.

Valgkreds- og gadefortegnelse for hovedstadskommunerne med angivelse af folketallet den 1. maj 1970, i: Statistisk maanedsskrift 1971. Årg. 47, s. 25-62.

Gadefortegnelse med postnumre. 1973. 43 bl. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1973, nr. 4).

Gadefortegnelse med postnumre og afstemningsområder. 1973. 49 bl. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1973, nr. 1).

Gadefortegnelse med sogne. 1973. 52 s. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1973, nr. 5).

Gadefortegnelse med afstemningsområder, roder og sogne. 1974. 164 s. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1974, nr. 4).

Gadefortegnelse med sygesikringsdistrikter og socialdistrikter. 1975. 83 s. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1975, nr 5).

Gadefortegnelse med skoledistrikter og afstemningsområder. 1976. 90 s. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor. 1976, nr. 3).

Gadefortegnelse med social- og sygesikringsdistrikter 1. april 1976. 1976. 40 s. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1976, nr. 1).

Gadefortegnelse med social- og sygesikringsdistrikter 1. november 1977. 1977. 26 s. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1977, nr. 8).

Gadefortegnelse med sogne. 1977. 50 s. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor. 1977, nr. 5).

Bydele

Amalienborgkvarteret

Voss, Knud: Frederiksstaden. Byplan og borgerhuse, i: Knud Voss: Arkitekten Nicolai Eigtved 1701-1754. 1971, s. 303-323, ill.

Erichsen, John: Frederiksstaden. Grundlæggelsen af en københavnsk bydel 1749-1760. 1972. 236 s., ill. (Skrifter udgivet af Lokalhistorisk Afdeling, nr. 1).

Brønshøj

Kjældgård, Robert: Københavnere på den grønne gren, i: København, nr. 7, april 1973, s. 15-16, ill.

Christianshavn

Linvald, Steffen: Christianshavn i 350 år, i: Absalon 1967. Årg. 68, s. 108-111, ill.

Gamrath, Helge: Christianshavns grundlæggelse og ældste bybygningsmæssige udvikling, i: Historiske medddelelser om København 1968, s. 7-117, ill.

Zinglersen, Bent: Vejen går min tro over Knippelsbro. 1968. 139 s., 6 tavl.

Melskens, Jørgen: "Huset på Christianshavn" som det virkelig var, i: København., nr. 5, september 1972, s. 5, ill. - Svar herpå smst., nr. 6, januar 1973, s. 2.

Kjældgård, Robert: Vorherres lille ager, i: København, nr. 2, januar 1972, s. 12-13, ill.

Jacobsen, Otto: Langs Christianshavns Kanal, i: Københavns havneblad 1975. Årg. 28, nr. 8, s. 148-150, ill.

Fachmann, Henry: Christianshavn. Vandring i tid og rum. Udgivet af Fagskolen for Boghaandværk. 1977. 55 s., ill., 1 kort.

Linvald, Steffen: Christianshavn, i: Turistårbogen 1979, s. 79-112, ill.

Christiania

Løvetand Iversen, Per: Fristaden Christiania som samfundsexperiment. 1972. 91 s., ill.

Christiania rapport. Studierapport 72-73. Udgivet af Kunstakademiets Arkitektskole Insek B, Hold F 4. 1973. 173 s., ill.

Thomsen, Aage: Fristaden Christiania, i: Huset 1973. Årg. 5, nr. 8, s. 23. - Svar herpå af borgmester A. Wassard smst., nr. 9, s. 14.

Duvå Viggo: Christiania. A "free city" in Copenhagen. The most controversial quarter in Denmark, i: Danish journal 1973, nr. 76, s. 20-25, ill.

Nørgaard, Anders B.: Et spændende, men også farligt eksperiment, i: Børn i tiden 1973. Årg. 68, nr. 18, s. 463-465, ill.

Olesen, Kjeld: Hvor god er den gode vilje?, i: Hospitalsfunktionæren 1974. Årg. 49, s. 9, s. 17-19. - Folketingsdebatten om Christinia.

Brøndum, Erling: Christiania-dagbog, i: Børn i tiden 1974. Årg. 69, nr. 10, s. 247-250, ill. - Tidligere bragt som kronik i dagbladet Politiken 19.4.1974.

"Christiania", i: Hospitalsfunktionæren 1974. Årg. 49, nr. 10, s. 23-26, ill. - Citat fra Kontakt, februar 1974.

Løvetand, Per: Spillet omkring Christiania. 30 bevægede måneder for Slotsholmen og Rådhuset - set fra Christiania, i: Børn i tiden 1974. Årg. 69, nr. 11, s. 275-278, ill. - Tidligere bragt som kronik i dagbladet Politiken 28.4.1974.

Bryld, Tine: Om Christiania, i: Børn i tiden 1974. Årg. 69, nr. 9, s. 217-219, ill.

Løvehjerte, Richardt: Christiania…et socialt eksperiment, og mere og andet end det, i: Børn i tiden 1974. Årg. 69, nr. 12, s. 323-326, ill.

Reich, Ebbe: Fristadslivet, i: Du danske svamp. 1974, s. 104-123.

Torpe, Jørgen: Er Christiania et alternativ?, i: Børn i tiden 1974. Årg. 69, nr. 15, s. 375-377.

Bryld, Tine: Christiania som behandlingsmiljø, i: Menneske, stof, samfund 1974. Årg. 1, nr. 1, s. 8-10, ill.

Vedr. Christiania - den såkaldte fristad. Med Regeringens og Folketingets tekst og Madsens tegninger. 1975. 88 s., ill. - Texten er hentet fra Folketingestidendes debatter om Christiania 19.1.1972-10.4.1975.

Plum, Niels Munk: Hvad med Christiania? 1975. 88 s., ill.

Christiania. Et samfund i storbyen. Form: Per m. fl. - Indhold: Christianitterne. Red. Anne-Suzette Sadolin. 1975. 128 s., ill.

Fristaden Christianias udvikling. Antologi redigeret af Peter Mollerup og Keld Løvetand. 1976. 4 dele. ill. - 1. del: Styring og struktur. - 2. del: Pusheri og stoffer. - 3. del: Mål og midler. - 4. del: Aktioner og visioner.

Det bliver dyrt at rydde Christiania, i: Arkitekten 1976. Årg. 78, s. 195-196. - Notat fra lærere og studerende ved Danmarks Tekniske Højskole.

Nielsen, Jens-Emil: Nyt hjælpecenter for børn, der løber hjemmefra. De "vilde" børn kan hjælpes i Christiania, i: Børn i tiden 1976. Årg. 71, nr. 2, s. 31-34, ill.

Fremtidens livsstil?, i: Den danske etat 1976. Årg. 4, nr. 1, s. 13-16, ill. - Interview med borgerrepræsentant Tine Schmedes, der bor på Christiania.

Christiania. Temanummer, i: Børn i tiden 1976. Årg. 71, nr. 3, s. 51-69, ill.

Nygaard, Inger: Hvad bruger vi teknologien til?, i: Ingeniøren 1976. Årg. 2, nr. 11, s. 20-21, ill. - Christiania viser nye veje i valg af teknik og organisering af produktionen.

Vanskeligheder for grønlændere i "Christiania", i: Socialpædagogen 1976. Årg. 33, nr. 3, s. 62.

Damborg, Peter: Jeg tror, Christiania allerede har betydet en masse for Jer!, i: Børn i tiden 1976. Årg. 71, nr. 4, s. 75-76, ill. - Samtale med den norske forfatter og sociolog, professor Nils Christie.

Esmann, Eva: Der er en regnbue over Christiania. 1976. 103 s., ill.

Christiania, i: Ny politik 1976. Årg. 7, nr. 3. - Heri: Niels Buch: Christiania må tages op af Socialdemokratiet. - Bernhard Tastesen: Efter Christiania. - Tine Bryld: Christiania resultatet af samfundets mangler. - Hans Løvetand: Risiko for 700 nye fristæder efter Christiania. - Vi havde samme slags oplevelser. Interview med Egon Weidekamp.

Krarup, Ole: Stævning: Christiania mod Staten. 1976. 80 s.

Rasmussen, Steen Eiler: Fristaden Christiania, i: Steen Eiler Rasmussen: Sig det med blomster. 1976, s. 140-175. - Tidligere optrykt som kronikker i dagbladet Politiken 8.5.1974, 15.5.1974 og 16.11.1975.

Rasmussen, Steen Eiler: Omkring Christiania med en fyldig dokumentation. 1976. 111 s. - S. 6-52 tidligere optrykt som kronikker i dagbladet Politiken. - S. 6-42 desuden i: Steen Eiler Rasmussen: Sig det med blomster. 1976.

Zebitz Nielsen, Paul: Fra sommeren 1971 og op til i dag. Kendsgerninger omkring Christiania, i: Danske kommuner 1976. Årg. 6, nr. 23, s. 18-21, ill.

Christianias "fald", i: Fagbladet 1976. Nr. 6, s. 24-25, ill.

Rasmussen, Steen Eiler: Fristeder i kulturhistorisk og kulturpolitisk belysning. 1977. 40 s., ill. - Forelæsning optrykt efter kronikker i dagbladet Politikken 11.2.1977 og 12.2.1977.

Krabbe, Otto: Der er stof i Christiania - også stof til eftertanke, i: Børn i tiden 1977. Årg. 72, nr. 8, s. 175, ill.

Juhler, Steen: Synes du Christiania skal bestå?, i: København, nr. 12, 1977, s. 20, ill.

Blum, Jacques: Christiania. A freetown. Slum, alternativ culture or social experiment? With cooperation from Inger Sjørslev. 1977. 66 s., 1 kort. (Working papers, The National Museum of Denmark, 3).

Dorset, Sally: Fantasiens fristad, i: Arte-nyt 1978, nr. 5, s. 42-44, ill. - Kunst på Christiania.

Tusinder med i telefonkæde, i: København, nr. 13/14, 1977, s. 3, ill.

Blum, Jacques: Fristaden Christiania. Slum, alternativ bykultur eller et socialt ekeperiment? I samarbejde med Inger Sjørslev. 1977. 68 s., ill. (Working papers, The National Museum of Denmark, 2).

Spionøjet i Fristaden, i: København, nr. 15, 1978, s. 13, ill.

Christiania, i: Huset 1978. Årg. 10, nr. 2, s. 19-20, ill. - Knud Leif Thomsen og Hans Løvetand har debatteret om Christiania i Jyllandsposten.

Bryld, Tine: Ansvaret for Christiania, i: Fagbladet 1978. Nr. 2, s. 12, ill.

Christiania skal nu i lovmæssig stand, i: Nordisk kontakt 1978. Årg. 23, nr. 4, s. 225-228. - Referat af Christiania-sagen til og med højesteretsdommen 2.2.1978 og forespørgselsdebatten i Folketinget 8.2.1978.

Livskamp - ikke dødskamp, i: København, nr. 15, 1978, s. 5. ill.

Lindboe, Ole: Hvad er en forbundsfælle? Noget om Christiania i pædagogikken, i: Børn i tiden 1978. Årg. 73, nr. 12, s. 304-307, ill.

Emdrup

Ny Ryvang i Emdrup. Red. af Viggo Bertram. 1971. 39 s., ill.

Linvald, Steffen: Emdrup. En forsvunden landsby. 1975. 47 s., ill.

Frederiksholmkvarteret

Mange beboeraktiviteter i Frederiksholmkvarteret, Kgs. Enghave. Af Finn Solgård Thomsen og Ole Kirkegaard, i: Boligen 1978. Årg. 45, nr. 4, s. 167-171, ill. - Jf. smst, nr. 3, s. 105-111.

Gammelholm

Linvald, Steffen: Fra Bremerholm til Gammelholm. 1968. 87 s., 8 tavl. ill.

Indre By

Huss, Torben: Skriften på væggen. 1973. 33 bl. ill. - Portræt af et miljø i Rigensgadekvarteret.

Kjældgård, Robert: Længe leve den gamle by, i: København, nr. 15, april 1975, s. 15-16, ill.

Nyboder

Jonassen, Sigurd: Nyboder, i: Københavner-jul 1971. Årg. 11, s. 4-7, ill.

Nyhavn

Nyhavn gennem 300 år. Ved Sverkel Biering. 1972. 170 s.

Nørrebro

Stjernqvist, Henry: "Da de begravede Eriksen". Et supplement, i: Historiske meddelelser om København 1966, s. 181-189. - Supplement til Henry Bruuns gennemgang af Chr. Christensens bog "En rabarberdreng vokser op", Historiske meddelelser om København 1965. - Jf. Henry Bruuns replik hertil i: i Historiske meddelelser om København 1966, s. 190.

Nørrebro - i går, idag, i morgen. Redigeret af Lise Harboe Jepsen. 1968. 139 s., ill. - Indhold: John Erichsen: Nørrebro i går. - Poul Knudsen: Født på Nørrebro. - Gudrun Egebjerg: Gamle på Nørrebro. - Otto Krabbe: Efter lukketid. - Svend Heinild: Skæbner på Nørrebro. - Knud Magnild: Det indre Nørrebro - et slumkvarter. - Johan Henrik Pieprass: Nørrebro. - Helge Nielsen: Hvor længe skal vi vente på saneringen?. - Nørrebro i dag. Af Helle Halberg m. fl. - Peder Boas Jensen: Nørrebro i morgen. - Axel Arnfred: Efterskrift (Askovgården).

Thomsen, Poul: Nørrebro. Mangfoldighedernes tumleplads, i: København, nr. 13, oktober 1974, s. 15-16, ill.

Rapport fra Nørrebro. En beskrivelse af bydelen Nørrebro i København på grundlag af oplysninger sammenddraget og bearbejdet af en gruppe nuværende og tidligere beboere i bydelen bestående af Mogens Søegaard Andersen m. fl. 1974. 208 s., ill.

Slotsholmen

Askgaard, Finn: Slotsholmen, i: Turistårbogen 1979, s. 72-73, ill.

Sundbyerne

Linvald, Steffen: Sundby. Byens overdrav. 1967. 49 s., ill.

Arleth, Palle: Kend din ø Amager. Erhvervslivet. 1977. 37 s., ill. - For 8.-10. klasse.

Arleth, Palle: Kend din ø Amager. 1977. 39 s., ill. - For skoleklasser.

Arleth, Palle: Kend din ø Amager. Miljøer. 1977. 44 s., ill. - For 7.-8. klasse.

Valby og Vanløse

Korsgaard, Jens: Det ny

- og det gamle, i: København, nr. 2, januar 1972, s. 6-7, ill.

Hoffmann, Lars: Danmarks Hollywood, i: København, nr. 11, marts 1974, s. 15-16, ill.

Stjernqvist, Henry: Fra 11 bøndergårde til en stor bydel, i: København, nr. 8, juni 1973, s. 15-16, ill.

Vanløse før og nu. 1901-1976. 75 års bydelsjubilæum. Udgivet af Vanløse Handelsforening. 1976. 34 s., ill.

Vesterbro

Kjældgård, Robert: Vejen går min tro, over Vesterbro, i: København, nr. 3, april 1972, s. 15-16, ill.

Linvald, Steffen: Udsigten fra Reventlowsgade 12 - historisk set. 1972. 22 s., ill.

Mennesker i et saneringskvarter. Inderview fra Vesterbro. Redigeret af Finn Vadmand. 1977. 88 s., ill.

Østerbro

Linvald, Steffen: Forstaden mellem havn og fælled. 1966. 54 s., ill.

Vadmand, Finn: Det fine Østerbro, i: København, nr. 6, januar 1973, s. 15-16, ill.

Møller, Jan: Strandvejen i streg. 20 tegninger fra København til Helsingør. 1977. 42 s., ill. - S. 1-4: Strandvejen ved Svanemøllen, Norgesminde.

Landsbyerne på Stadens grund

Dieckmann Rasmussen, Jørgen: Bønderne og udskiftningen. En undersøgelse af udskiftningen i det københavnske rytterdistrikt med særlig henblik på bøndernes holdning. 1977. 167 s. - Af indholdet. Emdrup, Husum, Brønshøj, Vanløse, Valby, Vigerslev.

Volde og byporte

Stubman, Harald: Nørrevold før og nu, i: Københavner-jul 1971. Årg. 11, s. 12-14, ill.

Houge, Sv. E.: Til søs i voldgraven, i: Grøn bølge 1974. Nr. 21, s. 6, ill. - Christianshavns Voldgrav.

Borgstrøm, E.: Beskrivelse af det gamle voldterrain mellem Nørreport og Langebro i årene 1858-60, i: Historiske meddelelser om København 1975, s. 102-114, ill. - Beskrivelse af spadseretur, nedskrevet af Torben Andreas Colding.

Søerne

Strømstad, Poul: Søerne. Sortedamssøen, Peblingesøen, Sankt Jørgens Sø. En kulturhistorisk skildring. 1966. 230 s., ill.

Bredahl Christensen, P.: Peymann’s rende, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen 1967, s. 17-21, ill.

Alt nu optaget ved Københavns søfront, i: Storkøbenhavn 1972. Årg. 30, nr. 3, s. 2-3.

Søer og vandløb

Gamle åer bliver som nye, i: Grøn bølge 1972. Nr. 10, s. 10, ill. - Harrestrup Å reguleres fra Vanløse Byvej til Roskildevej.

Fischer, U. R.: Lidt om de københavnske søer, i: Dråben 1974. Årg. 6, nr. 19, s. 2-3, ill.

De indenbys søers overdragelse til Stadsingeniørens Direktorat, i: Dråben 1975. Årg. 7, nr. 23, s. 3, ill.

Lunn, K. J.: Restaurering af Utterslev Mose, i: Grøn bølge 1971, nr. 1, s. 4-5, ill.

Lunn, K. J.: Utterslev Mose, i: Grøn bølge 1977, nr. 37, s. 11, ill.

Gadenavne

Jonassen, S.: Gamle københavnske gadenavne, i: Københavner-Jul 1966. Årg. 6, s.41-43, ill.

Parø, Chris: Grundejer-Bladet 1967. Årg. 81, s. 253-55, ill.

Linvald, Steffen: Københavnske gadenavne i fortid og nutid. 1967. 104 s., 6 tavl.

Nordhav, Børge: 2.300 gader-2.300 gadenavne, i: Kommunalarbejderen 1968. Årg. 53, nr. 1, s. 20-22, ill. - Interview med kontorchef Otto Mackeprang om navngivningen af Københavns gader.

Jørgensen, Bent: Dansk gadenavneskik. 1970. 11, 239 s. - Undersøgelse omfattende gadenave i København, Ålborg, Ribe og Nakskov. - Med engelsk resumé.

Zinglersen, Bent: Københavnske gadenavne og deres historie. 1972. 288 s.

D’Herrer Knudsen og Bajer, i: Grøn bølge 1977., nr. 38, s. 4-5 og 7, ill. - Om navngiverne til Hans Knudsens Plads og Frederik Bajers Plads.

Gader, torve pladser

Hein, Piet: Rådhuspladsen og Kongens Nytorv, i: Arkitekten 1967. Årg. 69, s. 380-381, ill. - Fødselsdagstale til Københavns 800-års jubilæum 15.6.1967.

Stubman, Harald: Gamle københavnske gader. 1968. 111 s., ill.

Gehl, Jan: Mennesker til fods, i: Arkitekten 1968. Årg. 70, s. 429-446, ill. - Aktiviteter i fodgængerområder med bidrag af Debora Dupee, Louise Kao, Mark von Wodtke, Ingrid Gehl og Frode Rasmusen.

Bilerne bort fra Københavns kønne pladser, i: Arkitekten 1970. Årg. 72, s. 338-339.

Om at gå i byen, i: Grøn bølge 1973, nr. 14, s. 12, ill. - Gågade-nettet i Københavns indre by.

Nyplanlægning af Gammeltorv-Nytorv, i: Arkitekten 1975. Årg. 77, s. 63-64, ill. - Jf. note s. 165.

Det omlagte Gammeltorv-Nytorv, i: Grøn bølge 1975, nr. 27, s. 1, ill.

Udstillingen "Gademiljøet i København", i: Grøn bølge 1977, nr. 36, s. 3-4, ill.

Bille, Per Henrik: En ny dimension i den gamle bydel, i: Arkitekten 1967. Årg. 69, s. 198-200, ill. - En malers projekt til trafikanlæg m.v. på Amagertorv.

Blågårds blues. Ord: Carl Frederik Garde. Billeder: Morten Bo. 1971. 112 s., ill. - Blågårdsgade.

Bendtz, J.: København har fået en "ny" gade, i: Grøn bølge 1978, nr. 41, s. 10-12, ill. - Gadegennembrud og ny bebyggelse i Bremerholm.

Galster, Gertrud: Brolæggerstræde i øltiden. 1970. 47 s.

Brønshøj Torv bliver pænere, i: Grøn bølge 1974, nr. 21, s. 7, ill.

Vand oppe og nede, i: Grøn bølge 1974, nr. 23, s. 9, ill. - Om indvielsen af det nyanlagte Brønshøj Torv.

De skal nok blive grønne og store, i: Grøn bølge 1976, nr. 29, s. 12, ill. - Plantning af træer i Fredensgade.

Bruun, Jakob: Hvorfor netop Gråbrødretorv?, i: Københavner-jul 1967. Årg. 7, s. 28-30, ill.

Ottesen, Louis: Gråbrødre, i: Meddelelser fra København bygningsvæsen 1968, s. 13-14, ill. - Gråbrødretorv som fodgængerareal.

Torvet i dit hjerte. En bog med billeder og tekst om Gråbrødretorv eller et eksempel på tilværelsen. Skrevet af Sven Holm. Fotograferet af Jacob Jørgensen. 1975. 60 s., ill.

Den 10. maj indviedes Israels Plads, i: Grøn bølge 1971, nr. 2, s. 6. ill.

Hjerne-kondi, maleøvelser m.m. på Israels Plads, i: Grøn bølge 1976, nr. 31, s. 12-13, ill. - Indvielse af Israels Plads.

Buchwald, Gunnar: Handelsbanken og Kongens Nytorv. 1975. 30 s., ill.

Langberg, Harald: Meningen med Kongens Nytorv, i: Tilegnet Mogens Koch. Udgivet i anledning af Mogens Kochs 70 års fødselsdag, 2. marts 1968. 1968, s. 144-146.

Kao, Louise: Hvordan sidder man på Kongens Nytorv?, i: Arkitekten 1968. Årg. 70, s. 445, ill.

Erichsen, John: Jernstøber Meldahl og Kongens Nytorv, i: Københavns kronik, nr. 7, november 1973, s. 3-6, ill.

q: Går forskønnelsen i aktion, i: Arkitekten 1969. Årg. 71, s. 507-508. - Forslag fra Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse til omlægning af Kongens Nytorv.

Ejlersen, Torben: Kronprinsessegade. Et københavnsk gadeanlæg og dets beboere, i: Historiske meddelelser om København 1976, s. 48-98, ill.

Ejlersen, Torben: Kronprinsessegade. Et københavnsk gadeanlæg og dets beboere.1976. 49 s., ill. (Småtryk, Lokalhistorisk Afdeling, nr. 9. - Særtryk af: Historiske meddelelser om København 1976.

Der har været kul på, i: Grøn bølge 1978, nr. 43, s. 11 og 13. - Kultorvet.

Der er gang i Købmager-GÅ-Gade, i: Grøn bølge 1973, nr. 15, s. 1 og 3-4, ill. - 23.5.1973 blev Købmagergade, Frederiksborggades inderste del, Rosengården og Store Kannikestræde gågader.

Kødgaden blev til Købmagergade, og nu bliver den gågade, i: København, nr. 7, april 1973, s. 6 , ill.

Brüel, Michaela: Nansensgade, i: Byfornyelse. Hvordan, hvornår og for hvem? Redigeret af Michael Varming. 1972, s. 25-39, ill.

Kjældgård, Robert: Appendix til de syv have, i: København, nr. 4, juli 1972, s. 15-16, ill. - Nyhavn.

Linvald, Steffen: Historien om en gade. Pilestrædes historie genfortalt og udgivet i anledning af Københavns 800-års jubilæum. 1966. 103 s., ill. - Af indholdet: Også den del af gaden som indtil 1881 hed Springgade.

Skriver, Poul Erik: Pistolstræde, i: Arkitektur 1972. Årg. 16, s. 246-251, ill. - Arkitekt Erik Møller. - Også med engelsk og tysk text.

Konkurrence om Rådhuspladsen i København, i: Arkitekten 1980. Årg. 82, nr. 2, s. 25-39, ill. - Kommentar: Smst. 1980, nr. 4, s. 100-101, og nr. 8, s. 209-210.

Erichsen, John: Frederiksstadens første borgerhuse og deres placering, i: Historiske meddelelser om København 1971, s. 147-164, ill. - Den oprindelige bebyggelse på Sankt Annæ Plads.

Skriver, Poul Erik: Hvem ejer Rådhuspladsen?, i: Arkitekten 1973. Årg. 75, s. 254, ill. - Kommentar fra Berlingske Tidende 1.6.1973.

Haugbøll, Charles: Det gamle Skidenstræde, i: Københavner-minder 6, 1968, s. 22-24, ill.

Rasmussen, Knud E.: Strøget. En del af et fodgængergadenet i Københavns gamle bydel. 1. etape. 1964. 16 s., ill.

Koch, Palle: Strøget. 1967. 184 s., ill.

q: Short story om fodgængerstrøget, i: Arkitekten 1967. Årg. 69, s. 423.

Vinter, forår og sommer på Vimmelskaftet og Amagertorv, i: Arkitekten 1968. Årg. 70, s. 440-441, ill.

Sødm. Fotografier af Otto Sigvaldi og Anders With. 1970. 36 s., ill. - Fotografier af folk på Strøget.

Schou, Agner: Iligaden, i: København-jul 1971. Årg. 11, s. 49-51, ill. - En ode til det københavnske gåstrøg.

Lemberg, Kai: Strøgets fremtid, i: Storkøbenhavn 1971. Årg 29, nr. 9/10, s. 1-2.

Studiestræde. Skikkelser og skæbner. Red. af Svend Carstensen med bistand af Erik Volmer Jensen. 1967. 50 s., ill.

Bak, Vivi: Vores gade. 1971. 93 s., ill. - Åbenrå

Regulering og udformning af Amagertorv. De Neuhausenske Konkurser for Arkitekter, Malere og Billedhuggere,i: Arkitekten 1966. Årg.68, s. 214, ill.

Arkitektur

Thurah, Laurids de: Den danske Vitruvius. 3. del. Udgivet af grundlag af manuskriptet i Det Kongelige Bibliotek. Redaktion, efterskrift og supplerende bemærkninger til tavlerne ved Hakon Lund. 1967. 377 s., 67 tavl., ill.

Faber, Tobias: New Danish architecture. Neue dänische Architektur. 1968. 220 s.ill. - S. 76-77: Bellahøjbyggeriet. - S. 92-93: Mødrehjælpens administrationsbygning. - S. 96-97: Voldparkens Skole. - S. 103-105: Hansted Skole. - S. 156-157: Langelinie Pavilionen. - S. 158-61: SAS Royal Hotel. - S. 174-175: A. Jespersen & Søn A/S. - S. 176-177: F. A. Thiele A/S. - S. 178-179: Magasin. - S. 180-181: F. L. Schmidt & Co. - S. 192-193: Gyldendals Forlagsekspedition. - S. 196-199: Kastrup Lufthavn.

Hvem byggede hvad. Gamle og nye bygninger i Danmark. Bind 1: København. Redigeret af Harald Langberg. 1968. 356 s., ill.

Højgaard & Schultz A/S. Civilingeniører og entreprenører. Udgivet ved firmaets 50 års jubilæum 1968. 1968. 78 s., ill. - S. 40: Københavns Godsbanegård. - S. 44: Carlsberg Bryggerierne. - S. 50: Biblioteksgården. - S. 55: Bispebjerg Hospital, elevbolig. - S. 63: Axelborg.

Salicath, Bent: Byen som kunstværk, i: Bent Salicath: Skrevet af Bent Salicath. 1974, s. 7-12. - Uddrag af artikel i A5 1943. Årg. 2, nr. 2.

Faber, Tobias: Dansk arkitektur. 2. reviderede udgave. 1977. 334 s., ill. - Om København: Passim.

Smidt, Claus M.: Den borgerlige arkitektur indenfor Voldene, i: Turistårbogen 1979, s.45-53, ill.

Schou, Charles I: Erindringsglimt, i: Arkitekten 1967. Årg. 69, s. 184. - Fra den Fri Architektforening 1909-1919.

Thomsen, Edvard: Den Fri Architektforening 1909-1919, i: Arkitekten 1967. Årg. 69, s. 181-183, ill.

København som arkitekturby

Brochmann, Odd: Seværdige København. 1968. 96 s., 1 kort, ill.

Brochmann, Odd: Copenhagen. 1970. 96 s., 1 tavl., ill. - Originaltitel: Seværdige København.

Wamberg, Niels: Architectural map guide. Copenhagen and outer area. Selection of buildings and drawings by the author. 1975. 8 s., ill.

Roepstorff, Thorkild: Frederik IV’s generalbygmestre. 1975. 48 s., ill. - Wilhelm Friedrich von Platen og Johan Conrad Ernst.

Fredning af ældre kvarterer, bygningsfredning

Bredal Christensen, P.: Udmuret træbingsingsværk, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen1967, s. 1-6, ill.

Fredede bygninger. Fredninger godkendt af Ministeren for Kulturelle Anliggender indtil 31. december 1971. Ny udgave. 1972. 242 s., 1 kort, ill. - S. 36-84: Københavns Kommune. - Supplement til "Fredede bygninger 1972". 1972-77. 18 bl. duplikeret.

Møller, Erik: Parkeringshus for Magasin du Nord, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen 1969, s. 10, ill.

Nielsen, Leif: Flere almennyttige nybyggerier og byfornyelser har modtaget anerkendelser, i: Boligen 1978. Årg. 45, nr. 1, s. 7, ill. - Prisuddeling fra Københavns Kulturfond og Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse til: Keysergården, Bryggergården (svømmehal) samt i byggerier i Angelgade og Rosengade 6-12.

Bygninger

Linvald, Steffen: I byens tjeneste. Minderige bygninger i kommunens varetægt. 1970. 55 s., 20 tavl. - Indhold: Nikolaj Kirke. - Pavillonerne i Kronprinsessegade langs Kongens Have. - Brandstationen i Adelgade. - Thorvaldsens Museum. - Acciseboden i Torvegade. - Københavns Bymuseum. - Kommunehospitalet. - Blegdamshospitalet. - De Gamles By. - Gasværksvejens og Tingbjerg Skoler. - Københavns Rådhus.

Historiske huse i det gamle København. Fortegnelse over bevaringsværdige ældre bygninger i "Bispestaden" og "Ny-København". Udgivet af Nationalmuseet. 1972. 261 s., 5 tavl., 24 kort, ill.

Clemmensen, Tove: Møbler af N. H. Jardin, C. F. Harsdorff og J. C. Lillie og eksempler på deres interiørdekoration. Et bidrag til nyklassicismens historie i Danmark fra 1755 til 1800. 1973. 575 s., ill. - Af indholdet: Møbler og interiørdekorationer fra: Amalienborg (Christian den 8.s og Christian den 9.s palæer), Bernstorffs Palæ, Christiansborg, Frederiks Hospital, Prinsens Palæ, Thotts Palæ og Vestindisk Pakhus.

Rådhuset, Rundetårn, Amtsgården, ministerialbygninger

Knud Voss: Enevældens danske rådhuse. En bygningshistorisk undersøgelse. Indledning: Hovedstad og provinsby, i: Knud Voss: Bygningsadministrationen i Danmark under enevælden. 1966. S. 335-352, ill.

Ludwig, Otto: 400 kommunalt ansatte duer. Københavns Rådhus har duer på loftet, i: Kommunalarbejderen 1968. Årg. 53, nr. 2, s. 12-14 og 21, ill.

Das Rathaus zu Kopenhagen. Udgivet af Københavns Rådhusforvaltning. 1971. 43 s., ill.

Bryllupssalen i fokus, i: København, nr. 8, juni 1973, nr. 3, ill. - Japanske bunkebryllupper på Københavns Rådhus.

Thomsen, Edvard: Martin Nyrop som vi tror, vi kender - men alligevel, i: Arkitekten 1974. Årg. 76, s. 488-489, ill.

Der er huller i muren og revner i tårnet, i: Grøn bølge 1974, nr. 23, s. 11. - Tegning af Københavns Rådhus med angivelse af de forskellige kontorers placering.

De tog det kære hejseværk fra os, i: Grøn bølge 1975. Nr. 25, s. 13, ill. - Rådhusets "paternoster"-elevatorer erstattes af elevatorer af traditionel udformning.

Rambøll, B. J.: Vor profil, i: Ingeniøren 1976. Årg. 2, nr. 37, s. 28-29, ill.

Skall, Egil: Københavns Rådhus 75 år, i: Historiske meddelelser om København 1980, s. 28-58, ill.

Parø, Chris: Da zar Peter den Store red op i Rundetårn, i: Grundejer-Bladet 1968. Årg. 82, s. 5-6, ill.

Offentlige bygninger (alment)

Ludwig, Otto: Moderne Rådhus-annex i gammelt kludehus, i: Kommunalarbejderen 1972, nr. 8, s. 4-7, ill. - Nyt annex på Islands Brygge.

Skriver, Poul Erik: WHO’s regionalkontor for Europa, i: Arkitektur 1975. Årg. 19, nr. 5, s. 186-189, ill. - Arkitekt: Svenn Eske Kristensen. - Også med engelsk og tysk text.

Private bygninger

Engqvist, Hans Henrik: Københavnske borgerhuse 1600-1650, i: Historiske meddelelser om København 1978, s. 71-139, ill.

Kronologisk register til målebreve, skøder, adkomster, vurderinger og taxationer til Aabenraa-Landemærket undersøgelsen 1965. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. Samlet af T. Witt m. fl. 1965. 60 bl., 1 tavl.

Ildebrandshuse. En bygningshistorisk og etnologisk undersøgelse af 24 ejendomme i gaderne Aabenraa-Landemærket i København. Udgivet af Nationalmuseets Købstadsundersøgelsere. Red. Poul Strømstad. 1966. 275 s., 2 tavl., ill.

Jeppesen, Alfred: København bag de gamle facader. 1967. 192 s., ill.

Strømstad, Poul: Nationalmuseets sanerings- og købstadsundersøgelser, i: Nationalmuseets arbejdsmark 1967. S. 81-98, ill. - Om København: Passim, jf. 1966, s. 155.

Ramsing, H. U.: Københavns ejendomme 1377-1728. Oversigt over skøder og adkomster. Bind 5: Nørre Kvarter ved Victor Hermansen og Albert Fabritius. 1967.

Lehrmann, Gustav: Inden for portene. 1970. 17 s., ill. - Tegninger af Charlotte Clante. - En samling skitser af københavnske gårdinteriørerer.

Lehrmann, Gustav: Københavnske kig. 1971. 135 s., ill. - Tegninger af Charlotte Clante.

Enkelte bygninger og bygningskomplexer

Apelroth, John: Er det luksus at bygge moderne lejligheder?, i: Beboerbladet boligen, oktober 1966, s. 18-22, ill. - Arbejdernes Andels-Boligforenings Afdeling 31, "Blegdamspalæet", Blegdamsvej 88-102..

Murergade. Byfornyelse på Nørrebro, København, i: Arkitektur 1978. Årg. 22, nr. 6, s. 209-215, ill. - Arkitekt: Niels J. Holm. - Også med engelsk og tysk text. - Blågårdsgade, Smedegade, Murergade.

Roepstorff, Thorkild. Operahuset i København. Bygningens historie skrevet i 50 året for Landsrettens indflytning. 1970. 139 s., 1 tavl., ill. - Bredgade 59, jf. Arkitekten 1970. Årg. 72, s. 436-439.

J. C. Jacobsens bryggergård i Brolæggerstræde. Redigeret af Poul Strømstad og udgivet af Ny Carlsbergfondet i 75-året for dets stiftelse. 1977. 135 s., ill. - Af indholdet: Poul Strømstad: Bryggergården og dens beboere. - Ole Alkærsig: Farveundersøgelser og restaurering. - Viggo Sten Møller: Bryggergården 1937-1972. - Vilhelm Wohlert: Ombygningen af det gamle bryghus. - Brolæggerstræde 5.

Linvald, Steffen: "De seks Søstre", i: Københavner-jul 1966. Årg. 6, s. 35-38, ill. - Uddrag af: Fra Nybørs til Højbroplads. - Børsgade.

Top fidus for top folk, i: Beboerbladet boligen 1975. Årg. 13, nr. 3, s. 10-11. - Ejerlejligheder på Nørrebro, "Tophouse", Dagmarsgade.

Nybyggeriet fortsætter i Vesterbro’s saneringskvarter, i: Boligen 1977. Årg. 44, nr. 8, s. 380-381, ill. - Skolekarréen, Dybbølsgade.

Hansen, Klaus: Flexibo, i: Byggeindustrien 1977. Årg. 28, nr. 11, s. 438-444, ill. - SABs boligbyggeri på Følfodvej.

Arnfred, Tyge: En udlejningsbolig, der lægger op til beboernes fri udfoldelse: FLEXIBO, i: Boligen 1976. Årg. 43, nr. 8, s. 373-375, ill. - Følfodvej.

Flexibo, Amager, i: Arkitektur 1979. Årg. 23, nr. 6, s. 232-239, ill. - Arkitekter: Fællestegnestuen ved Viggo Møller-Jensen, Tyge Arnfred og Jørn Ole Sørensen. - Også med engelsk og tysk text. - Følfodvej 144 m. v.

Steimle, Anne-Mari: Matr. nr. 169 af Købmager Kvarter, i: Historiske meddelelser om København 1971, s. 165-176, ill. - Om Gammel Mønt 41, oprettelsen af "Marie Falck, født Balsløws Legat" samt familien Løchte som beboere af huset. - Gammel Mønt 41.

Velllykket privat restaurering. Ejendommen Gothersgade 87, i: Huset 1976. Årg. 8, nr. 3, s. 27, ill. - Gothersgade 87.

Dagligliv i Danmark i det syttende og attende århundrede. Redaktion: Axel Steensberg. 1969-71. 2 bd. ill. - Heri: Bind 2: s. 439-440: Lejligheder i "Wessels Hus".

Nielsen, Leif: Lejerbo vil ikke bygge kategoribebyggelser, i: Boligen 1967. Årg. 35, nr. 9, s. 427-431, ill. - Gyldenrisvej 128.

Kjær, Poul: Vi er andet end lejlighedsfabrikanter, i: Boligen 1967. Årg. 35, nr. 9, s. 424-427, ill. - Ny afdeling af Lejerbo, Gyldenrisvej 128.

Raaschou-Nielsen, J.: Cado Center, København, i: Arkitektur 1974. Årg. 18, nr. 7, s. 284-288, ill. - Også med engelsk og tysk text. - Ombygning af Studenterforeningens tidligere hovedsæde, H. C. Andersens Boulevard 6, til Cado Center.

Cado Center. Portræt af et hus. 1974. 32 s., ill. - Udsendt i anledning af Poul Cadovius’ overtagelse af Studenterforeningens tidligere hovedsæde. H. C. Andersens Boulevard 6.

Madsen, Hans Helge: Interiørdekorationer i Erichsens Palæ. Fra arkitekten J. J. Ramée’s virke i København. 1968. 85 s., ill.

Engqvist, Hans Henrik: Fire små huse i Helsingørgade [!], i: Tilegnet Mogens Koch. Udgivet i anledning af Mogens Kochs 70 års fødselsdag 2. marts 1968. 1968, s. 147-59, ill.

Lejerbo-succes på havnefronten, i: Bolignyt 1977, nr. 3, s. 12-13, ill. - Nybyggerier på Islands Plads og Wilders Plads.

Pedersen, Anker: Lønstrupgård erstatter nu Første Verdenskrigs nødboliger, i: Boligen 1971. Årg. 38, nr. 10, s. 554-559, ill.

Lønstrupgård boligbebyggelse, Vanløse. Af KBI, i: Arkitektur 1976. Årg. 20, nr. 7, s. 259-262, ill. - Arkitekter: Kooperativ Byggeindustri A/S. - Også med engelsk og tysk text.

Kayser, Kjeld: Klosterstræde 8. Et dekoreret loft fra 1730’erne, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen 1974, s. 3-4, ill. - Klosterstræde 8.

Kayser, Kjeld: Klosterstræde 8. Et loft fra 1730’erne, i: Nationalmuseets arbejdsmark 1975, s. 197-198, ill. - Klosterstræde 8.

Rasmussen, Jørgen: Boligbebyggelsen Kaysergården og plejehjemmet Nybodergården, København, i: Arkitektur 1977. Årg. 21, nr. 8, s. 301-305, ill. - Arkitekter: Ib og Jørgen Rasmussen. - Også med engelsk og tysk text. - Kronprinsessegade, Suensonsgade.

Langkilde, Hans Erling: Ejendommen Kronprinsessegade 28, i: Advokatbladet 1970. Årg. 49, nr. 17, s. 209-215. - Skrevet i anledning af Advokatrådets køb af ejendommen, "Advokaternes Hus".

Nielsen, Leif: Gamle huse dør ikke af sig selv, de skal slås ihjel, i: Boligen 1975. Årg. 42, nr. 6, s. 290-291, ill. - Murergadesaneringen på Nørrebro.

Ljunggreen, Erik: Nørrevold Qvarteer, i: Københavner-minder 6, 1968, s. 43-48, ill. - Linnésgade 6.

Nørregade 13. 1735-1975. Ved Henning Nørby. 1975. 32 s., ill.

Et hus i Nyhavn. Et københavnsk miljø gennem 300 år. Af Robert Egevang og Godfred Hartmann. 1973. 260 s., ill. - Nyhavn 67.

Boligbebyggelsen i Olfert Fischers Gade, København, i: Arkitektur 1979. Årg. 23, nr. 6, s. 260-264, ill. - Arkitekter: Kooperativ Byggeindustri A/S. - Også med engelsk og tysk text.

Langberg, Harald: Et notat om ejendommen Overgaden neden Vandet nr. 31, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen 1971, s. 11-13, ill.

Jacobsen, Carl: Landets skønneste privathjem, i: Københavner-minder 7, 1969, s. 5-8, ill. - Æresboligen på Carlsberg, Pasteursvej 1.

Danmarksrekord i fællesforanstaltninger, i: Boligen 1966. Årg. 34, nr. 2, s. 67-73, ill. - Peder Lykkesvej.

Nielsen, Leif: K.B.I. holder generalprøve på Urbanplanen, i: Boligen 1966. Årg. 34, nr. 2, s. 56-65, ill. - Peder Lykkesvej.

Rokokotrappe fra Pilestræde, i: Nationalmuseets arbejdsmark 1969, s. 180, ill. - Pilestræde 57.

Skriver, Poul Erik: Ouverturen til Urban-planen, i: Arkitekten 1966. Årg. 68, s. 142-143, ill. - Remiseparken.

Petersen, Erik: Peder Lykkes Vej-bebyggelsen-Remisevænget, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen 1968, s. 22-31, ill.

Nielsen, Leif:: UNGBO’s bilplejestation er OK, i: Boligen 1968. Årg. 37, nr. 3, s. 158-159, ill. - Urbanplanen, Remisevænget.

Sterll, Michael: Beboerudvalgets formand venter på midterstykke af Brigite Bardot!, i: Boligen 1969. Årg. 37, nr. 6, s. 347-348, ill. - Udsmykning af Urbanplanen. - Remisevænget.

Sterll, Michael: At bo i Remisevænget, i: Byplan 1969. Årg. 21, nr. 123, s. 149-150, ill. - Remiseparken. - Urban-planen.

Et center til indkøb - fritid og fest, i: Beboerbladet boligen 1972, oktober kvartal, s. 3-5, ill. - Urbanplanen. - Remisevænget.

Jacobsen, Flemming: Boligselskab letter sine beboeres varmeudgifter ved en bedre drift, i: Boligen 1976. Årg. 43, nr. 10, s. 459-461, ill. - Urbanplanen, Remisevænget.

Matr. 588, Udb. Klædebo KV., i: Børnesagens tidende 1967. Årg. 62, nr. 22, s. 585, ill. - Rysegade 28.

Lokalrådet har haft indflydelse på udformningen af "Hudekarréen", i: Boligen 1976. Årg. 43, nr. 8, s. 371, ill. - Saxogade.

Apelroth, John: Nyt ansigt i den sorte firkant, i: Beboerbladet boligen 1975. Årg. 13, nr. 2, s. 8-9, ill. - Smedegade.

Haugbøll, Charles: Glade dage i Admiral Gjeddes Gård, i: Københavner-jul 1968. Årg. 8, s. 19-23, ill. - Store Kannikestræde.

Kirkeby, Per: Arkitekten, billedhuggeren, maleren J. F. Willumsen, i: Arkitekten 1978. Årg. 80, s. 531-533, ill. - Strandagervej 28, oprindeligt omtalt i Arkitekten 1911. Årg. 13, s. 141-144.

Engqvist, Hans Henrik: Strandgade 30. En christianshavnsk gaards historie gennem 300 år. 2. udgave. 1973. 84 s., 14 tavl., ill.

Søjlehovederne i hallen i Grundtvigs Hus. Fotograferet af Henrik Andreas Hens, i: Vartovbogen 1974, s. 139-146, ill. - Studiestræde 36-40.

Rønby Pedersen, Leif: Revalsgården er et af de bedste eksempler på byfornyelse, i: Boligen 1977. Årg. 44, nr. 3, s. 145-147, ill. - Sønder Boulevard.

Kjærgaard, Poul: Bryggergården, Købehavn, i: Arkitektur 1975. Årg. 19, nr. 6, s. 209-219, ill. - Også med engelsk og tysk text. - Institutitons- og boligbebyggelsen Bryggergården på Vesterfælledvej.

L. V.: AAB bygger Danalea-lejligheder på saneringsareal i København, i: Boligen 1974. Årg. 41, nr. 10, s. 577, ill. - Revalsgården, Søndre Boulevard.

Nielsen, Leif: AAB har lagt op til fortsat byfornyelse på Vesterbro, i: Boligen 1976. Årg. 43, nr. 7, s. 316-317, ill. - Revalsgården, Søndre Boulevard.

Det var ikke garager, men 1 værelsers ejerlejligheder, i: Boligen 1972. Årg. 39, nr. 2, s. 111, ill. - Indlæg fra "Grøndals avis". - Vanløse Allé 40.

Budde, R.: Et hus ved Vestervold. Red. af Henning Lindegaard. 1966. 48 s., ill. - Dansk Arbejdsgiverforenings bygning, Vester Voldgade 109.

Bay, Erik: "Lejerbo bygger for sociale hippier", i: Bolignyt 1978, nr. 4, s. 14-15, ill. - Lejerbos nybyggeri ved Wilders Plads, citeret fra dagbladet Børsen.

Boligbebyggelse på Wilders Plads, København, i: Arkitektur 1979. Årg. 23, nr. 4, s. 144-149, ill. - Arkitekt: Erik Møller. - Også med engelsk og tysk text.

Werner, Tage: Vimmelskaftet 38. Historien om en ejendom. Udgivet af Dansk Sygeplejeråd. 1974. 119 s., ill.

Øster Fælledgård. Boligbebyggelse i København, i: Arkitektur 1980. Årg. 24, nr. 1, s. 1-7, ill. - Arkitekter: A/S Dominias Arkitektafdeling. - Også med engelsk og tysk text. - Vordingborggade 6.

Ejerlejligheder i 12 etager med udsigt over sundet, i: Bygge-forum 1972, nr. 9, s. 11-13, ill. - Arkitekt: Svend Fournais. - Østerbrogade, Jagtvej.

Nielsen, Kay: Strøgets brahminerhyl, i: Københavner-minder 3, 1966, s. 19-21, ill. - Østergade 15.

Nielsen, Kay: Der stod et hus i Åbenrå, i: Københavner-minder 3, 1966, s. 22-24, ill. - Artiklen bygger på bog af Poul Strømstad fra 1966. - Åbenrå 1.

Åbenrå 26. Et københavnsk hus og dets beboere gennem to århundreder. Af Kjeld Kayser og Poul Strømstad. 1970. 71 s., ill. - Med engelsk resumé. - Åbenrå 26.

Gudme, Birgit: En ny bygning i et gammelt københavnsk bymiljø, i: Arkitekten 1976. Årg. 78, s. 121, ill. - Årsopgave 1975 fra Kunstakademiets Arkitektskole med forslag til nyt hus i Store Kongensgade

Skriver, Poul Erik: Pyramider på ruinerne af Lægeforeningens Boliger?, i: Arkitekten 1966. Årg. 68, s. 107, ill.

Hartvig Petersen, Aage: Terassehusbebyggelse for Københavns Kommune ved Østerbrogade-Øster Allé, i: Arkitekten 1970. Årg. 72, s. 380-383, ill. - Projekt til erstatning af Lægeforeningens Boliger. - Jf. debat og noter smst. s. 384 og 467.

Søndergaard, Jan: Boligbebyggelse Vognmandsmarken, København, i: Arkitekten 1979. Årg. 81, nr. 22, s. 520-521, ill. - Projekt udarbejdet af Kunstakademiets Arkitektskole.

Kommunens initiativ kan løse bybevaringen. Af formanden for Det Gamle Københavns Venners Ejendomsselskaber, i: Arkitekten 1966. Årg. 68, s. 355-356.

Restaurering og modernisering af ældre huse

Nu sker det på Christianshavn, i: Arkitekten 1967. Årg. 69, s. 343, ill. - Foreningen Det Gamle Københavns Venner og dens arbejdet på at bevare Christianshavn.

Flere penge til gamle huse, i: København, nr. 14, januar 1975, s. 14, ill.

Behrendt, J.: "En fremtid for vor fortid", i: København, nr. 15, april 1975, s. 12-13, ill. - Om Europarådets "Bevaringsår for historisk europæisk arkitektur".

I. C: 9 virksomheder fælles om kvalitetsmodernisering af den gamle boligmasse, i: Ingeniøren 1976. Årg. 2, nr. 8, s. 12. - Bomas.

Berg, Erik: Admiralgården, København, i: Arkitektur 1972. Årg. 16, s. 252-255, ill. - Arkitekt: Kay Kørbing. - Også med engelsk og tysk text. - Admiralgade 17.

C. E. Et smukt eksempel på restaurering af et byhus, i: Arkitekten 1970. Årg. 72, s. 535, ill. - Admiralgade 17.

Troelsgård, Eduard: Asiatisk Plads. Funderingen, i: Arkitekten 1979. Årg. 81, nr. 1, s. 8-9, ill. - Strandgade.

Møller, Erik: Om Asiatisk Plads og dens bygninger, i: Arkitekten 1979. Årg. 81, nr. 1, s. 2-7, ill.

Buchgaard, Eva: Et glemt atelierhus kunne få nyt kunstnerliv, i: Arkitekten 1979. Årg. 81, nr. 20, s. 480-483, ill. - Afgangsopgave udført i marts 1979 ved Kunstakademiets Arkitektskole. - Den Priorske Gård, Bredgade 33 over gården.

Skriver, Poul Erik: Brolæggerstræde 5, i: Arkitektur 1976. Årg. 20, nr. 6, s. 201-213, ill. - Arkitekt: Vilhelm Wohlert. - Ny Carlsbergfondets ny hus. - Også med engelsk og tysk text. - Brolæggerstræde 5.

Rye Esbak, Fl.: Restaurering af ejendomme. Ejendommen Gammel Strand 36, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen 1967, s. 22-23, ill.

Rønnow, Karsten: Gråbrødretorv 5, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen 1966, s. 10-14, ill.

Møller, Erik: Kong Hans’ Vingård, i: Arkitekten 1975. Årg. 77, s. 384-385, ill. - Erik Møllers tale ved uddelingen af Træprisen. - Vingårdsstræde.

LU: Gammelt kornlager bliver ramme om moderne kontorer, i: Ingeniøren 1976. Årg. 2, nr. 34, s. 3, ill.

Skriver, Poul Erik: Bevar os vel, i: Arkitekten 1972. Årg. 74, s. 184-185, ill. - Nationalbankens ejendom i Nyhavn, restaureret af Erik Møller, jf. note s. 246-247. - Nyhavn 18.

Skriver, Poul Erik: Nyhavn 18, København, i: Arkitektur 1972. Årg. 16, s. 242-245, ill. - Arkitekt: Erik Møller. - Også med engelsk og tysk text.

Wohlert, Vilhelm: Ombygning af bevaringsværdige huse, i: Arkitektur 1972. Årg. 16, s. 225-226, ill. - Bl. a. Nyhavn 18.

Jørgen Høj Madsen: Undersøgelse og restaurering af Ny Vestergade 13, i: Nationalmuseets arbejdsmark 1977, s. 181-182, ill.

Restaurering af Ny Vestergade 13, København, i: Arkitektur 1979. Årg. 23, nr. 4, s. 129-135, ill. - Arkitekter: Preben Hansens Tegnestue. - Også med engelsk og tysk text.

Berg, Leif: Bevaring kontra huslejelovgivning, i: Byplan 1966.Årg. 18, nr. 101, s. 9-12, ill. - Overgaven oven Vandet 52.

Leif Nielsen: Nu kan de bevarede huse stå i endnu 200 år., i: Boligen 1975. Årg. 42, nr. 5, s. 256-257, ill. - Rosengade-Fredericiagade.

Skriver, Poul Erik: Restaurering af huse i Rosengade, København, i: Arkitektur 1976. Årg. 20, nr. 1, s. 35-40, ill. - Arkitekt: Erik Møller. - Også med engelsk og tysk text. - Rosengade 6-12 og Fredericiagade 73-79.

Fredslund, Jens: Restaurering af tre huse på Christianshavn, i: Arkitekten 1975. Årg. 77, s. 429-432, ill. - Sankt Annæ Gade 12-16.

Langberg, Harald: Tre huse på Christianshavn, i: Arkitekten 1975. Årg. 77, s. 426-428, ill. - Sankt Annæ Gade 12-16.

Tre huse på Christianshavn. Af Harald Langberg; Restaurering og undervisning. Af Vilhelm Wohlert; Restaurering af tre huse på Christianshavn. Af Jens Fredslund. - Særtryk af: Arkitekten 1975. Årg. 77, s. 426-428, ill. - Sankt Annæ Gade 12-16.

Langberg, Harald: Tre huse på Christianshavn. Foreningen til gamle Bygningers Bevaring. 1976. 94 s., ill. - Med tysk resumé. - Sankt Annæ Gade 12-16.

Restaurering af Skindergade 8, København, i: Arkitektur 1979. Årg. 23, nr. 4, s. 140-143, ill. - Arkitekt: Erik Møller. - Også med engelsk og tysk text.

Hertz, Flemming: Det blå Pakhus, København, i: Arkitekten 1978. Årg. 80, s. 382-383, ill. - Arkitekter: Flemming Hertz og Ole Ramsgaard Thomsen. - Toldbodgade.

Kirker

Danmarks Kirker. Københavns bys kirker. Navneregister til 1.-2. bind. Tillæg. 1966. Ved Albert Fabritius

Krag, Ole Ramus: Kaare Klint og orglerne, i: Arkitekten 1969. Årg. 71, s. 166-169, ill. - Om orglerne i Bethlems Kirken og Grundtvigs Kirken.

De Danske Kirker. Red. af Erik Horskjær. 1971. Bind 1. 236 s., 7 tavl. - Bind 1: Storkøbenhavn.

Benzon, Gorm: Vore gamle kirker og klostre. 1973. 272 s., ill. - S. 149-152: Holmens Kirke. - S. 180-181: Vor Frue Kirke.

148 danske bykirker. Af Axel Bolvig m. fl. 1974. 304 s., ill. - S. 75-125: København.

Brorsons Kirke gennem 75 år. Vort århundredes første kirke i København 1901-1976. Redigeret af Ejnar Larsen. 1976. 47 s., ill.

Rossebø, Modolf: Kong Haakons Kirke. Den Norske Sjømannskirke i København. 1967. 30 s., ill.

Myschetzky, Anne: Den russiske kirke i Bredgade, i: Historiske meddelelser om København 1977. s. 216-232, ill. - Alexander Newskij-Kirken.

Voss, Knud: Frederiks Tyske Kirke (Christianskirken), i: Knud Voss: Arkitekten Nicolai Eigtved 1701-1754. 1971, s. 383-394, ill.

Christians Kirke. Den Tyske Frederiks Kirke. Redigeret af Elna Møller, i: Danmarks kirker. Udgivet af Nationalmuseet. København. Bind 1, 4. del. 1973, s. 73-287, ill. - Med tysk resumé.

Hornshøj-Møller, Stig: Teaterkirken. Et enevældigt prestigebyggeri på Christianshavn, i: Nationalmuseets arbejdsmark 1977, s. 80-89, ill.

Skriver, Poul Erik: Et forbillede for Eliaskirken, i: Arkitekten 1975. Årg. 77, s. 255, ill. - Arkitekt: Martin Nyrop.

Jonassen, Sigurd: Af Marmorkirkens historie, i: Københavner-minder 7, 1969, s. 27-30, ill. - Frederikskirken.

Voss, Knud: Frederikskirken (Marmorkirken), i: Knud Voss: Arkitekten Nicolai Eigtved 1701-1754. 1971, s. 366-382, ill.

Marmorkirkens restaurering, set med en ingeniørs øjne. Af A. J. Larsen og C. S. Ehlers, i: Arkitekten 1973. Årg. 75, s. 508-510, ill. - Frederikskirken.

Steenberg, Jan: Garnisonskirken, i: Danmarks kirker. Udgivet af Nationalmuseet. København. Bind 1, 3. del. 1966-72, s. 145-338. - Med engelsk resumé.

Jelsbak, Jens: Hvordan det begyndte, i: Vartovbogen 1967, s. 141-145, ill. - Grundtvigskirken.

Grundvigs Kirke. Redigeret af Jens Jelsbak. 1977. 55 s. - Udgivet af Grundvigs Kirkes Menighedsråd i anledning af kirkens 50 års jubilæum 11.12.1977.

Olesen, Dorte: Helligåndskirken og Helligåndshuset. 1970. 47 s., ill.

Holmens Kirke, København, i: Nationalmuseets arbejdsmark 1970, s. 209, ill.

Haven, Mogens von: ’71 Abel Schrøder 1602-1676. 1971. 26 s., ill. - Af indholdet: S. 17, 20, 22 og 24-25: Holmens Kirke. Billeder af altertavle, prædikestol og korværk, snittet af Albert Schrøder.

Jesuskirken 1891-15. november-1966. Ved A. Bliddal. 1966. 24 s., ill.

Hansen, Jørgen Haldor: Jesuskirkens orgel og dets bygmester Aristide Cavaille-Coll. 1976. 45 s., ill. - Festskrift udgivet i anledning af Jesuskirkens 85 års dag 15.11.1976.

Margrethekirken, København, i: Arkitektur 1973. Årg. 17, nr. 6, s. 257-260, ill. - Arkitekter: Rolf Graae og Vilhelm Wohlert. - Også med engelsk og tysk text. - Rettelse: Smst., 1974, s. 87.

Tvede, P. A.: Fra St. Nicolaus Kirke til Kunstens Hus, i: Københavns kronik, nr. 4, december 1972, s. 3-8.

Steenberg, Jan: Om Reformert Kirkes bygmester, i: Historiske meddelelser om København 1966, s. 12-21, ill. - Om Henrik Brockam.

Steenberg, Jan: Reformert Kirke, i: Danmarks kirker. Udgivet af Nationalmuseet. København. Bind 1, 3. del. 1966-72, s. 3-152, ill. - Med tysk resumé.

Samuels Kirke 1925-1975. Redigeret af A. Søgaard Jensen. 1975. 35 s., ill.

St. Petri 1575-1975. 400 Jahre deutsche evangelisch-lutherische St. Petri Gemeinde zu Kopenhagen. Beschreiben von Johannes Dose und Niels Hasselmann. 1975. 70 s., ill.

Hansen, Hans Chr.: Tagensbo Kirke, i: Arkitektur 1972. Årg. 16, s. 170-173, ill. - Også med engelsk text.

Skadhauge, Povl: Trinitatis Kirke og Rundetårn. 1975. 39 s., ill.

Havning, Thomas: Alteret i Vartov Kirke, i: Vartovbogen 1966, s. 163-164.

Vartov Kirke. Redigeret af Kjeld de Fine Licht, i: Danmarks kirker. Udgivet af Nationalmuseet. København. Bind 1, 4. del. 1973, s. 5-72, ill. - Med tysk resumé.

LU: Restaurering, i: Ingeniøren 1973. Årg. 1, nr. 21, s. 1, ill. - Vor Frue Kirke.

Jexlev, Thelma: Vor Frue Kirkes relikvier. To senmiddelalderlige fortegnelser, i: Historiske meddelelser om København 1976, s. 26-47, ill.

Dirckinck-Holmfeld, Kim: Belysning i Vor Frue Kirke, i: Arkitektur 1980. Årg. 24, nr. 3, s. A30-A32, ill.

Vor Frue Kirke i København. Restaurering, i: Arkitektur 1980. Årg. 24, nr. 3, s. 89-95, ill. - Arkitekt: Vilhelm Wohlert.

Gammeltoft-Hansen, Bendt: Gamle klokkespil i København. 1976. 40 s., ill.

Slotte

Danske slotte og herregårde i billeder. Tekst og billedredaktion ved Aage Roussell. Bind 1: København og Frederiksberg. 1970. 104 s., ill. - Amalienborg, Bernstorffs Palæ, Charlottenborg, Christiansborg, Dehns Palæ. Det Gule Palæ, Erichsens Palæ, Frederiksberg Slot, Holsteins Palæ, Lerches Gård, Lindencrones Palæ, Marskalgården (Postgården), Moltkes Palæ, Odd Fellow Palæet, Prinsens Palæ, Rosenborg, Staldmestergården, Thotts Palæ, Wedels Palæ.

Danmarks kongeslotte. Af Bo Dræbel m. fl. 1970. 240 s., ill. - S. 50-113: Sofie Amalienborg, Amalienborg, Københavns Slot, Christiansborg. - S. 188-197: Rosenborg.

Koch, Peter: Amalienborg og hovedistandsættelsen af Christian IX’s Palæ, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen 1969, s. 1-9, ill.

Voss, Knud: Amalienborg-palæerne, i: Knud Voss: Arkitekten Nicolai Eigtved 1701-1754. 1971, s. 335-366, ill.

Rask Olsen, O.: Amalienborg kronik. 1971. 41 s., ill.

Amalienborg. Redaktion: Viggo Sten Møller. 1973. 288 s., ill. - Af indholdet: Viggo Sten Møller: Amalienborg Plads og Frederiksstaden i det københavnske bybillede. - Christian Elling: Ouverture. - Emma Salling: Rytterstatuen. - Peter Koch: De store sale. - Bjarne Jørnæs: Jardins volière og Harsdorffs kolonade. - Bente Skovgaard: Abildgaards kunst i Levetzaus Palæ. - Meir Stein: Den franske kunst i Moltkes Palæ. - Med dansk og fransk text.

Havning, Thomas: I Eigtveds tjeneste. Nogle tanker om, hvordan arkitekten Nicolai Eigtved brugte sin tommestok, da han byggede Amalienborg. 1974. 67 s., 3 kort og 1 tommestok i lomme, ill.

LU: Farlige svampe i Amalienborg, i: Ingeniøren 1975. Årg. 1, nr. 19, s. 1, ill.

Bro: Svampen under Amalienborg afbryder restaureringen, i: Ingeniøren 1976. Årg. 2, nr. 44, s. 20, ill.

Amalienborg. Vejledning gennem Rosenborgsamlingens afdeling i Christian IX’s Palæ. Udarbejdet af Gudmund Boesen. 1977. 32 s., ill. - Visse dele bygger Mogens B. Mackeprang: Christian IX’s Palæ på Amalienborg. 1956.

Amalienborg. Official guide to the Rosenborg collection’s Amalienborg Department in Christian IX’s Palace. 1977. 32 s., ill. - Udarbejdet af Gudmund Boesen.

Saabye, Marianne: Kunstakademiets indretning på Charlottenborg 1753-1771, i: Historiske meddelelser om København 1973, s. 7-28. ill.

Voss, Knud: Christiansborg Slot, i: Knud Voss: Arkitekten Nicolai Eigtved 1701-1754. 1971, s. 97-189, ill.

Analytisk fotogrammetri til opmåling af arkitektur. Af Marianne Ingvartsen og Claus Bjarrum. Udgivet af Instituttet for Landmåling og Fotogrammetri, Danmarks Tekniske Højskole. 1971, 87 s., ill. (Meddelelse, Instituttet for Landmåling og Fotogrammetri, Danmarks Tekniske Højskole, 6). - Rapporten bygger især på en opmåling af Nordre Pavillon ved Marmorbroen.

Analytisk fotogrammetri til opmåling af arkitektur. Af Claus Bjarrum og Marianne Ingvartsen, i: Arkitekten 1971. Årg. 73, s. 306-311, ill. - Opmåling af de to rokokopavilloner på Christiansborg Slot.

Havning, Thomas: Københavns Slot-Christiansborg, i: Arkitekten 1975. Årg. 77, s. 237-242, ill. - Omtale af bogen "Christiansborg Slot".

Christiansborg Slot. Under redaktion af Kristian Hvidt, Svend Ellehøj og Otto Norn. Billedred.: Chr. Bang. Udgivet af Folketingets Præsidium. 1975. 2 bd., ill. - Bind 1: Absalons Borg, Københavns Slot, Det første Christiansborg. - Bind 2: Det andet Christiansborg og Det tredje Christiansborg.

Woldbye, Vibeke: Nogle flamske tapeter på Rosenborg Slot i det 17. århundrede, i: Arv og eje 1966, s. 60-78, ill. - Med engelsk resumé.

Holst, Karen: Musikanterbilledet på Rosenborg Slot og forudsætningerne for dets illusionisme i ferraresisk loftsmaleri, i: Historie 1972-74. Ny række 10, s. 456-481, ill.

Boesen, Gudmund Kineserier på Rosenborg. Om hollandske lakerere i København i det 17. århundrede og deres forbilleder, i: Historiske meddelelser om København 1977, s. 24-47, ill.

Boesen, Gudmund: Den kongelige samling på Rosenborg Slot, i: Danske museumsskatte. Redigeret af Gudmund Boesen.1967, s. 12-13, 14 tavl. ill.

Rosenborg. En billedbog. Udgivet af Rosenborg-Samlingen. Tekst ved Gudmund Boesen. Nyt oplag. 1971. 16, 32 s., ill.

Treasures of Rosenborg. 1971. 32 s., ill. - Forkortet udgave af: Rosenborg. En billedbog. 1971.

Rosenborg. Vejledning gennem De Danske Kongers Kronologiske Samling. 1972. 78 s.

Linvald, Steffen: Sophie Amalienborg og Dronningens Have, i: Københavner-jul 1966. Årg. 6, s. 11-14, ill.

Linvald, Steffen: Sophie Amalienborg og Dronningens Have. 2. opl. 1969. 30 s., 6 tavl.

Palæer

Grandjean, Bredo L.: Københavnske palæer. Ny udgave. 1967. 79 s., ill.

Voss, Knud: Lindencrones Palæ, i: Knud Voss: Arkitekten Nicolai Eigtved 1701-1754. 1971, s. 323-327, ill.

Nørregård-Nielsen, Hans Edvard: J. C. Krieger og Det Kgl. Palæ i Kalveboderne, i: Arkitekten 1969. Årg. 71, s. 248-252, ill. - Prinsens Palæ.

Voss, Knud: Det kongelige Palæ (Prinsens Palæ), i: Knud Voss: Arkitekten Nicolai Eigtved 1701-1754. 1971, s. 206-225, ill.

Hartmann, Sys: 50 palæer og landstæder. 1976. 174 s., ill. - S. 12-17: Charlottenborg. - S. 71-21: Juels Palæ. - S. 21-26: Lützows Palæ. - S. 26-31: Gyldenløves Lille Palæ. - S. 31-34: Møinichens Palæ. - S. 34-36: Barchmanns Palæ. - S. 36-38: Det Württembergske Palæ. - S. 39-42: Prinsens Palæ. - S. 42-48: Berckentins Palæ. - S. 48-50: Lindencrones Palæ. - S. 50-62: De fire Amalienborgpalæer. - S. 62-67: Bernstorffs Palæ. - S. 67-69: Dehns Palæ. - S. 71-72: Erichsens Palæ.

Ildebrande

Nordhav, Børge: 29 brandstationer og 1000 brandmænd, alligevel brændte det halve Kjøbenhavn, i: Kommunal-arbejderen 1966. Årg. 51, nr. 2, s. 12-15, ill. - 1728-branden.

Dagligliv i Danmark i det syttende og attende århundrede. Redaktion: Axel Steensberg. 1969-71. 2 bd. - Bind 2, s. 420-429: Den store ildebrand i København og genopbygningen. - 1728-branden.

Hoffmeyer, Henrik B.: Genopbygningen af København efter branden i 1728, i: Historiske meddelelser om København 1972, s. 30-94, ill., 3 løse kort.

Strandberg, Kaj: Københavns brand 1728, i: Københavns kronik, nr.9, april 1974, s. 3-7, ill.

Lahde, G. L.: Branden i Kiøbenhavn d: 5., 6., 7. Juny 1795. 1977. 28, 3 s., 6 tavl., ill. - Omslagstitel: Branden i København 1795. - Faksimileudgave af originaludgaven fra 1795 med efterskrift af Jan Møller.

Tankvognsbrand på Christmas Møllers Plads, i: Brandmanden 1966. Årg. 44, nr. 2, s. 24-26, ill. - Rapport fra R. Ringsted Jensen samt brandmødereferat.

Andersen, Otto: Ildebrande af historisk betydning for København, i: Brandmanden 1967. Årg. 45, nr. 9, s. 5 og 11, ill.

Juul Hansen, Ebbe: Springtæppet redder igen, i: Brandmanden 1970. Årg. 48, nr. 11, s. 11-17, ill. - Brand i Absalonsgade 31 med brandmødereferat.

Ankersen, Poul G.: Rapport vedrørende branden Store Kongensgade 63, i: Brandmanden 1970. Årg. 48, nr. 5, s. 5-6, ill. - Kommentar til rapporten fra V. Dupont Rasmussen samt brandmødereferat, smst. 1970, nr. 7, 3 s.

En tagbrand på Østerbro. Af Steen Krarup og Per Søgaard Nielsen, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen 1970, s. 25-28, ill. - Tagbrand 16.6.1969 i ejendomskomplexet Femkanten, Århusgade/Århus Plads/Løgstørgade/Korsørgade/Silkeborggade, Østerbro.

Nogle bemærkelsesværdige brande 1870-1970, i: Brandmanden 1970. Årg. 48, nr. 7, 6 s., ill. - Tidstavle. - Fortsættes smst. 1971: Årg., nr. 1, s. 16-18, ill.

Arnfred, E.: Rapport vedrørende branden Vester Voldgade 23, Hotel Hafnia, lørdag den 1. september 1973, i: Brandmanden 1973. Årg. 51, nr. 12, s. 29-31. - Korpslægens rapport.

Koch, Peter: Rapport vedrørende branden i Vesterbrogade 58, d. 17. oktober 1973, i: Brandmanden 1973. Årg. 51, nr. 12, s. 21-27, ill.

Ringsted Jensen, R.: Rapport om branden på Hotel Hafnia, i: Brandmanden 1973. Årg. 51, nr. 11, s. 13-33, ill. - Smst. s. 33: Rapport fra vagthavende brandinspektør Paul G. Andersen.

Hjorth, Peter: En indædt kamp mod røg og ild. Specialreportage til "Absalon" fra Hotel Hafnias brand, i: Absalon 1973. Årg. 75, s. 278-281, ill.

Hjorth, Peter: En indædt kamp mod ild og røg. Katastrofebranden på Hotel Hafnia, i: Brandmanden 1973. Årg. 51, nr. 10, s. 17-19. - Smst. s. 13-15: Brandvæsenets tidsrapport.

Petersen, Evald: 16 reddet i springtæppe, i: Brandmanden 1973. Årg. 51, nr. 6, s. 21-23, ill. - Brande i Herluf Trolles Gade og på Saltholmsvej.

Branden i Rønberg Legetøjs pakhus. Af Jørgen Wolf, Viggo Hansen og Evald Petersen, i: Brandmanden 1973. Årg. 51, nr. 9, s. 19-23, ill.

Hjorth, Peter: Fem blev reddet i springtæppet, men ni mennesker døde, i: Brandmanden 1975. Årg. 53, nr. 12, s. 4-9 og 14-16, ill. - Brand i Stengade 20, november 1975. - Kommentarer smst: s. 2-3.

S. P.: Nyt plejehjem på Amager kender værdien af brandinstruktion, i: Sygeplejersken 1975. nr. 40, s. 16-17, ill.

Personalet handlede resolut og korrekt, da der udbrød brand, i: Brandmanden 1975. Årg. 53, nr. 10, s. 10-11. - Brand i plejehjemmet Bomiparken.

Hjorth, Peter: Storbranden i Frihavnen den 19. september 1975, i: Københavns havneblad 1976. Årg. 29, nr. 1, s. 34-39, ill.

Kæmpesvindel bag storbranden i Frihavnen 1975, i: Københavns havneblad 1978. Årg. 31, nr. 1, s. 47-48, ill.

Hjorth, Peter: Amerikansk slukning af branden, der menes påsat af amerikaner, i: Brandmanden 1975. Årg. 53, nr. 10, s. 4-8 og 14, ill. - Branden i Nordisk Raastof Co.s pakhus på Dampfærgevej i Frihavnen.

Var det rimeligt at indsætte en så stor styrke?, i: Brandmanden 1975. Årg. 53, nr. 9, s. 4-6, ill. - Branden i Nordisk Raastof Co. i Frihavnen, juni 1975.

Brandchefen takkede: Alle ydede en indsats som var fremragende, i: Brandmanden 1976. Årg. 54, nr. 2, s. 8-9, ill. - Brandmødet om branden i Stengade 20.

To ældre i fare under brand i beboelsesejendom, i: Brandmanden 1976. Årg. 54, nr. 11, s. 12-13, ill. - Brand i Valby Langgade 39.

Koch, P.: Eet strølerør bør fremføres under springtæppeaktion, i: Brandmanden 1976. Årg. 54, nr. 4, s. 19 og 22. - Brand i Saxogade 70.

Hotelbrand med dramatisk start og heldigt udfald, i: Brandmanden 1976. Årg. 54, nr. 4, s. 20-22, ill. - Brand i Hotel Globus, Vesterbrogade 107, 16.3.1976.

Eksplosionsbrand i farvefabrik slukket med skum, i: Brandmanden 1976. årg. 54, nr. 5/6, s. 24-26, ill. - Brand i farve- og lakfabrikken Drubin, Ottiliavej 22, Valby.

Springtæppet redder igen!, i: Brandmanden 1971. Årg. 49, nr. 2, s. 13, ill. - Brand i Colbjørnsensgade 7, januar 1971.

Portræt af en serie små, men farlige brande, i: Brandmanden 1976. Årg. 54, nr. 2, s. 10-15, ill. - Rapport om en række københavnske brande i 2. halvår af 1975.

Hjorth, Peter: Større brand i en bagbygning i anden baggård i Nyhavn, i: Brandmanden 1978. årg. 56, nr. 11, s. 4-6, ill. - Brand i Nyhavn 31 G, 1.10.1978.

Udenbys områder

Andersen, Jørgen H.: Lensregnskabernes stedmaalsregistre som landbohistorisk kilde. Fæsteforhold i København Len 1611-1661, i: Historisk tidsskrift 1974. Bind 74, 13. række, bind 1, s. 1-80. - Med engelsk resumé.

Dedenroth-Schou, Birgitte: Københavns forlening med Island og Vestmannaeyjar, i: Historiske meddelelser om København 1974, s. 7-34.

Fæstningsterrænet og dets bebyggelse

Voldene falder: København, i: Byplan og boligmiljø efrter 1800. Ved Lars Dybdahl. 1973, s. 51-56, ill. - Om Seidelins forslag til udvidelsen af København og Meldahls plan.

Bykort

Topografisk atlas, Danmark. 82 kortudsnit med beskrivelse. Redigeret af Ruth Helkjær Jensen og Kr. Marius Jensen. 1976. 192 s., ill. - S. 152-153: København. Generel udvikling. - S. 154-155: København. Den fysiske struktur i boligkvarterer. - S. 156-159: Hovedstadsområdet. Zone og arealanvendelseskort. - S. 160-161: København. Storbyfunktioner.

Storkøbenhavn i 100 dobbeltkort. Redaktion: Bo Bramsen, Ludvig E. Bramsen og A. Grevsen. 10. reviderede udgave. 1966. 304 s., ill.

Kraks kort. København og omegn. 1966-. - Ca. 1:20.000. - Årlig. - Også med engelsk text. - Fra 1968 med titlen: Kraks kort over København og omegn. Revideret med bistand af kommunerne i Storkøbenhavn.

Storkøbenhavn i 89 dobbeltkort. Redaktion: Bo Bramsen, Ludvig E. Bramsen og A. Grevsen. 11. udgave. 1968. 288 s., ill.

Storkøbenhavn i 88 dobbeltkort + city. Redaktion: Bo Bramsen og Axel Grevsen. 12. rev. udgave.1971. 288 s. ill

Storkøbenhavn i 96 dobbeltkort + city. Redaktion: Bo Bramsen og Axel Grevsen. 13. rev. udgave. 1973. 310 s., ill.

Waagensen, H.: Kjøbenhavns lokale kommunikationer. 1975. 28 s., 1 kort. - Omslagstitel: Kort over Kjøbenhavn. Fotografisk optryk af udg. København 1886.

København og omegn 106.dobbeltkort + city. Redaktion: Bo Bramsen og Axel Grevsen. 14. reviderede udgave. 1976. 336 s., med trafikkort over Storkøbenhavn.

Jøder i København

Blum, Jacques: Dansk og/eller jøde?. En kultursociologisk undersøgelse af den jødiske minoritet i Danmark. 1973. 252 s., ill.

Tidshistorie

Heinberg, Aage: Højdepunkter i Københavns historie, i: Københavner-minder 5, 1967, s. 23-29, ill.

Historiske begivenheder og personer

Albeck, Gustav: Absalons eftermæle. Nogle træk af hans "mytes" historie, i: Historiske meddelelser om København 1967, s. 7-87.

Da Greven stred for Kiøbenhavn, i: Arbejdsgiveren 1967. Årg. 68, nr. 2, s. 16-21, ill.

Snorrason, Egill: Niels Stensen. En students notater fra 1659. 1966. 75 s., ill.

Madsen Vallensbeck, Hendrich: En krigsdagbog fra 1658, i: Københavner-minder 3, 1966, s. 45-48, ill. - Uddrag af "Lejres-Kranz".

Statskuppet i 1660. Ved Jens Engberg. 1971. 120 s., ill. (Acta-serien, 1). - Kildesamling.

Bøggild-Andersen, C. O.: Statsomvæltningen i 1660. 2. opl. med tillæg. 1971. 463 s.

Kampen om København 1658-60. Indledning og kilder ved Finn Askgaard. 1973. 64 s. - Kildehæfte.

Weiss-Pedersen, Karen: A. M. Hjørings samtidshistoriske skuespil fra svenskekrigenes tid. 1973. 95 s. - Med engelsk resumé.

Bryld, Carl-Johan: Hans Svane og gejstligheden på stændermødet 1660. 1974. 165 s.

Askgaard, Finn: Kampen om Østersøen. 1974. 652 s., 36 tavl. - S. 283-289: Kampen om København.

Boss, Walter: Københavnermødet 1739, i: Historisk tidsskrift 1978. Bind 78, 13.række, bind 5, s. 23-52. - Med engelsk resumé.

Uldall, Peter: Memoranda. Efterladte Optegnelser af Generalfiskal Peter Uldall, Dronning Caroline Mathildes Defensor. Fotografisk optryk. 1969, s. 1-48 (Memoirer og breve, 21).

Langberg, Harald: Dødens teater. Revolutionen 1772. 1971. 128 s., 16 tavl.

Kjølsen, Frits Hammer. En underlig lille krig, i: Historie 1975/76. Ny række, 11, s. 214-221, ill. - Løjtnant Benzelstjernas brandstiftelsesforsøg på Københavns Red i februar 1789.

Rubin, Marcus: Frederik VI’s tid. Reprografisk genudgivet. 1970. 641 s. - Originaludgave 1895.

Pope, Dudley: The great gamble. London. 1972. 579 s., 24 tavl.., ill. - Lord Nelson og Slaget på Reden 1801.

Jørgensen, Peter: Modtagerne af medaljen for Slaget på Reden 2. april 1801. 1976. 125 bl.

Lindeberg, Lars: De så det ske. Englandskrigene. 1801-14. 1974. 244 s., ill. - Om København: Passim.

Overskou, Thomas: Lad dem bare komme i land, så har vi dem, i: Københavner-jul 1969. Årg. 9, s. 19-23, ill. - Uddrag fra "Af mit liv og min tid".

Jespersen, Knud J. V.: Belejringen af København i 1807 og kortet i Guvernørbiblioteket i Odense. 1974. 17 s., 1 kort. - Findes også i engelsk udgave.

Rubin, Marcus: 1807-14. Studier til Københavns og Danmarks historie. Reprografisk genudgivet. 1970. 23, 627 s. - Originaludgave 1892.

Kaarsted, Tage. Påskekrisen 1920. 1969. 426 s., ill. - S. 232-237 og 278-88: Forligsbestræbelser fra Københavns Magistrat og Borgerrepræsentationen. - S. 314-327: En revolution i svøb?.

Sode-Madsen, Hans: J. C. Kressners optegnelser om urolighederne på Kongens Nytorv natten til den 5. april 1920, i: Historiske meddelelser om København 1975, s. 115-118.

Den illegale presse 1940-45. En antologi. Red. af Leo Buschardt, Albert Fabritius, Morten Ruge og Helge Tønnesen. 1965. 564 s. - Citater fra den illegale presse. - S. 414-461: Folkestrejken i København.

Kiilerich, Ole: Folkestrejken i København, i: Børge Outze: Danmark under den Anden Verdenskrig. 1965-68. Bind 4, s. 313-338, ill.

Laursen, Jørn: Rejsefører i besættelsestidens København. 1968. 119 bl. - Alfabetisk gadefortegnelse med omtale af besættelsestidens begivenheder.

Thomsen, Aage: 5. maj - en glædens dag, i: Grundejer-Bladet 1970. Årg. 84, s. 105-108, ill.

Thomsen, Aage: Et 25 års minde, i: Grundejer-Bladet 1970. Årg. 84, s. 50-52, ill.

Københavns Sporveje under besættelsen, i: Bytrafik 1970. Årg. 6, nr. 2, s. 35-39. - Fortsættelse smst., nr. 3, s. 62-65, ill.

Roussell, Aage: Frihedsmuseets udstillinger i udlandet, i: Nationalmuseets arbejdsmark 1970, s. 187-190, ill.

Jensen, Akilles: Brandvæsenet under sidste verdenskrig, i: Brandmanden 1974. Årg. 52, nr. 9, s. 23-39, ill.

Bech, B.: Vi har prøvet det, der var værre, i: København, nr. 11, marts 1974, s. 3-4, ill. - Om krigs- og efterkrigsårenes forsyningskriser. - Jf. kommentar smst., nr. 12, juni 1974, s.12.

Roussell, Aage: Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-1945. Oprindelse og historie. 2. reviderede udgave. 1968. 12 s., ill.

The Museum of the Danish Resistance Movement 1940-1945. A short guide by Aage Rousell. 6. ed. 1968. 32 s., ill. - 8. ed.: 1974 .

The Museum of Denmark’s Fight for Freedom 1940-1945. A short guide by Jørgen H. Barfod. 1975. 40 s., ill.

Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-1945. En kort vejledning ved Jørgen H. Barfod. 1977. 40 s., ill.

Kongemodtagelser

Andersen, H. C.: H. C. Andersen som journalist, i: Københavner-jul 1971. Årg 11, s. 31-32, ill. - Afsnit fra H. C. Andersens dagbøger om Frederik VII’s begravelse.

Hunnius, Chr.: Christian IV’s kroning, i: Københavner-jul 1971. Årg. 11, s. 33-34, ill. - Øjenvidneskildring.

Hoffet

Fra Hoffet og byen. Stemninger og tilstande 1793-1822 i breve til Johan Bülow til Sanderumgaard. Fotografisk optryk. 1966. 272 s., ill. (Memoirer og breve, 3).

Nielsen, Kay: Din skål,min skål..., i: Københavner-jul 1966. Årg. 6, s. 44-46, ill. - Udenlandske iagttagere ved Christian IV’s hof.

Galster, Georg: Fra Christopher af Bajerens hof, i: Nationalmuseets arbejdsmark 1966, s. 51-60, ill.

Abrahamsen, Povl: Kongeligt bryllup. Sceneri og baggrund. Udgivet af Udenrigsministeriets Presse- og Informationsafdeling. 1967. 48 s., ill. (Komplimentsbog, 5). - Også engelsk, tysk og fransk udgave. - Om kongelige brylluper i København.

Holten, Carl: Af en gammel hofmands mindeblade (konferensraad Carl Henrik Holtens optegnelser). Fotografisk optryk. 1967. 8, 261 s., 6 tavl. (Memoirer og breve, 11). - Optegnelser fra ca. 1815-ca. 1860. - Originaludgave: 1909.

Ogier, Charles: Det store bilager i Kjøbenhavn 1634. Fotografisk optryk. 1969. 4, 19, 184 s., 6 tavl. (Memoirer og breve, 20).

Bramsen, Bo: Ferdinand og Caroline. En beretning om prinsen, der nødig ville være konge af Danmark. 2. udgave. 1969. 335 s., ill. - 3. udgave: 1970. - 4. udgave: 1972.

Fabricius, Nina: De kongelige stalde på Christiansborg, i: Nationalmuseets arbejdsmark 1972, s. 17-34, ill. - Christiansborg.

Biehl, Charlotta Dorothea: Brev fra Dorothea. Af Charlotta Dorothea Biehls historiske huse. Ved Svend Cedergreen Bech. 1975. 319 s., ill. (Politikens historiske bibliotek, 8).

Kendte personer og deres forhold til København

Bolvig, Axel: Fra en pebersvends stue, i: Københavner-jul 1967. Årg. 7, s. 5-8, ill. - En beskrivelse af H. C. Andersens hjem i Nyhavn 18.

Kaae, Harry: Højt under taget i Vingårdsstræde, i: Københavner-jul 1968. Årg. 8, s. 5-8, ill. - H. C. Andersens logi i Vingårdsstræde 6 i 1827.

Andersen, H. C.: Ud af Vinduet sees tremastede Skibe, i: Københavner-jul 1969. Årg. 9, s. 15-18, ill. - H. C. Andersen-citater om København.

Thomassen, Ole: Ordet, standen og byen, i: Arkitekten 1967. Årg. 69, s. 113-114. - Poul Henningsen om København.

Voltelen, Mogens: En elskers død. Poul Henningsen 1894-1967, i: Arkitekten 1967. Årg. 69, s. 109-111, ill.

Holberg og København. Af Bente Kjølbye og John Erichsen, i: Københavns kronik, nr. 16, oktober 1977, s. 3-8, ill.

Hansen, Gustav: Om københavneren Søren Kierkegaard - med skyldigt hensyn til faderen, i: Grundejer-bladet. 1968. Årg. 82, s. 117-120, ill.

Naturforhold, fredninger

Kalvebod, i: Forsvarets arealer. En beretning fra Forsvarsministeriets Naturfredningsudvalg. 1974, s. 99-103, ill.

50-årsdag for Biologisk Samling, i: Københavns kommuneskole 1972. Årg. 65, s. 325-326, ill.

Biologisk Samling 1922-1972. 1972. 40 s., ill.

Ny leder af Biologisk Samling, i: Københavns kommuneskole 1974. Årg. 67, s. 7-9, ill. - Sten Krog Clausen ny leder af samlingen.

Astronomi, tidsmåling, observatorier, planetarier, matrikelvæsen og nivellement

Nordisk konkurrence om Carlsberg Planetarium, i: Arkitekten 1969. Årg. 71, s. 384-385.

Offentlig nordisk projekt-konkurrence om Carlsberg Planetarium, i: Arkitekten 1970. Årg. 72, s. 246-259, ill.

Skriver, Poul Erik: Planetariet i parken, i: Arkitekten 1970. Årg. 72, nr. 245, ill. - Jf. note smst., s. 173.

Kristensen, Henning: 22 millioner stjerner over Fælledparken, i: København, nr. 9, oktober 1973, s. 8-10, ill.

Jenle: Planetariet, som faldt, i: Ingeniøren 1976. Årg. 2, nr. 41, s. 52, ill. - Carlsbergfondets gave til København.

Stadskonduktørens Direktorat: Staden Københavns nivellement. 1972. 1 bind, løsblade.

Stadskondutkrøens Direktorat: Staden Københavns nivellement. 1977. 83 s., 3 kort, løsblade.

Wilmann, Erik: Opmålings- og kortlægningsarbejder i Københavns Kommune gennem tiderne. 1978. 78 bl. ill. - Udarbejdet som hovedopgave ved landinspektørstudiet ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole.

Wilmann, Erik: Opmåling- og kortlægningsarbejder i Københavns Kommune indtil 1929, i: Historiske meddelelser om København 1979, s. 7-56, ill. - Udarbejdet som hovedopgave ved landinspektørstudiet ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole.

Jens Olsens verdensur

Jens Olsens Verdensur, København Rådhus, Udgivet af Magistratens 2. Afdeling. 1970. 36 s., ill.

Jens Olsens Weltuhr, das Rathaus in Kopenhagen. 1970. 32 s., ill.

Geologiske og meteorologiske forhold

Lunn, K. J.: Københavns Kommunes hydrografiske undersøgelser i årene 1964-67, i: ØVK 1965-1970. Öresundsvattenkommitéens undersökningar 1965-1970. 1971, s. 51-57, ill.

Meteorologisk Institut gennem hundrede år 1872-1972. 1972. 329 s., ill.

Stenestad, Erik: Københavnsområdets geologi, især baseret på citybaneundersøgelserne. 1976. 149 s., ill. (Danmarks Geologiske Undersøgelse. 3. Række, nr. 45). - Med engelsk resumé.

Synker København? Af J. Bech-Andersen og C. C. Ballisager, i: Ingeniøren 1976. Årg. 2, nr. 1, s. 12-13, ill.

Bidsted, Ole: Borgerdeltagelse i planlægningen. 1977. 64 s., ill. - S. 34-39: Økologien og Københavns virkelighed.

Poulsen, Valdemar: Københavns undergrund, i: Turistårbogen 1979, s. 3-11, ill.

Botaniske haver, planter

Olsen, Olaf: Oase i byen. 1970. 39 s., ill. - Botanisk Have.

Oversigt over Botanisk Haves plantesamling. udarbejdet af Ib Friis og Leif Blohm Edlefsen. 1970. 111 s., ill.

Sieck, Frederik: En symfoni i glas og metal, i: Ingeniøren 1980. Årg. 6, nr. 34, s. 18 og 27, ill. - Det store væxthus i Botanisk Have

Dyr, skadelige insekter

Ferdinand, L.: Større danske fuglelokaliteter. 1. del. 1971. 230 s., ill. - S. 192-195: Søndersø, Utterslev Mose, Damhussøen og Valbyparken, Sydhavnen og Kalvebod Strand samt det inddæmmede område på Amager.

Jogoro: Fugle i havnen, i: Københavns havneblad 1973. Årg. 26, nr. 1, s. 16-17, ill.

Skader: Sikring mod luftangreb, i: Grøn bølge 1974, nr. 21, s. 1. - Stadsgartnerens systematiske jagt på skader.

Forstærket indsats for fuglelivet, i: Grøn bølge 1976. nr. 32, s. 5, ill. - Fuglelivet i Søerne.

Kunst

København er jo en dejlig by. Interview med Hans Voigt Steffensen, i: Absalon 1967. Årg. 68, s. 200-201, ill.

Willmann, Preben: Kommunen som formidler af billedkunst, i: København, nr. 2, januar 1972, s. 3-5, ill. - Københavns Kommunes Kulturfond.

Wilmann, Preben: Det store folkelige kunststævne i Fælledparken, i: København, nr. 9, oktober 1973, s. 4, ill.

Borgerkunst - hos familien Fosie på Østergade omkring 1750. Udstillingskatalog ved Susanne Aasted og Erik Westengaard. Københavns Bymuseum. 1977. 40 s., ill.

Byens kunst 1947-1976. Skrevet af P. A. Tvede og Arne Schøning. Afsnittet om Thorvaldsens Museum af Dyveke Helsted. Billedredaktion: Markan Christensen og Helge Rothe Nielsen. Udgivet af Københavns Magistrats 1. Afdeling 1977. 128 s., ill.

Hartmann, Godfred: Kunst og kunstnere i København, i: Turistårbogen 1979, s. 54-62, ill.

Christensen, Charlotte: Hvad er Kunstforeningen?, i: Arte-nyt 1977, nr. 4, s. 4-5, ill.

Bay, Gunnar: Billedkunstens vinduer, i: Arte-nyt 1977, nr. 2, s. 32-33, ill. - Kunstudstillinger i Danmark.

Rostrup Bøyesen, Lars: Fra Den Fri Udstillings barndom. Omkring en udvikling fra Vesterbrogade til Rådhuspladsen, i: Ikke bare om Norden. Festskrift til Frantz Wendt i anledning af 70 års fødselsdagen den 24. februar 1975. 1975, s. 91-113, ill.

Kunstakademiet

Jørnæs, Bjarne: Antiksalen på Charlottenborg, i: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1970, s. 48-65, ill.

Voss, Knud: Eigtved og Kunstakademiet i København, i: Knud Voss: Arkitekten Nicolai Eigtved 1701-1754. 1971, s. 421-429, ill.

Salling, Emma: Kunstakademiets gulmedalje konkurrencer 1755-1857. 1975. 127 s., 16 tavl.

Kunstmuseer

Birkelund, Palle: J. Wasserschlebe og Det Kgl. Bibliotek. Den Kgl. Kobberstiksamlings tilblivelse, i: Fund og forskning 1969. Årg. 16, s. 53-84, ill.

Skovgaard, Bente: Statens Museum for Kunst, i: Danske museumsskatte. Redigeret af Gudmund Boesen. 1967, s. 20-22, tavl. 65-90.

Skriver, Poul Erik: Statens Museum for Kunst, i: Arkitektur 1970. Årg. 14, nr. 4, s. 159-167, ill. - Også med engelsk og tysk text. - Ombygning.

Thorvaldsens Museum. Af Dyveke Helsted og Lisbeth Balslev Jørgensen, i: Danske museumsskatte. Redigeret af Gudmund Boesen. 1967, s. 34-35, tavl. 153-162.

Balslev Jørgensen, Lisbeth: Thorvaldsens Museum. Symbol og fortolkning, i: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1970, s. 7-15, ill.

Saabye, Marianne: Thorvaldsen. Et album for børn. 1970. 40 s., ill.

Thorvaldsens Museum. 1972. 8 s., ill.

Meddelelser fra Thorvaldsens Museum. 1970, 1973 og 1978.

Saabye, Marianne: Thorvaldsen. Guide book for young people. 1972. 38 s., ill.

Rafn, Erik: Lidt om Thorvaldsens malerisamling, i: Historiske meddelelser om København 1972, s. 95-116, ill.

Thorvaldsens Museum. Katalog. Ny udgave. 1975. 297 s., 64 tavl.

Ludwig, Otto: 40 år i selskab med tre gratier, i: Kommunalarbejderen 1977, nr. 12, s. 8-9 og 32, ill. - Thorvaldsens Museum som arbejdsplads.

Poulsen, Vagn: Ny Carlsberg Glyptotek, i: Danske museumsskatte. Redigeret af Gudmund Boesen. 1967, s. 27-29, tavl. 111-128.

Brünniche, Eigil H.: Den Hirschsprungske Samling, i: Danske museumsskatte. Redigeret af Gudmund Boesen. 1967, s. 23-24, tavl. 91-100.

Private samlinger

Leth, André: C. L. Davids Samling, i: Danske museumsskatte. Redigeret af Gudmund Boesen. 1967, s. 30-31, tavl. 129-138.

C. L. Davids Samling. Fjerde del. Jubilæumsskrift 1945-70. 1970. 314 s., ill. - Bidrag til belysning af samlingens indhold: 4. Torben Holck-Colding: Om Vigilius Eriksen og hans værksted i Rusland. - Vagn Poulsen: Guldalderbilleder. - Jørgen Schou-Christensen: Østasiatiske exportsager og de europæiske efterligninger. - André Leth: Tidlig islamisk kunst, Islamisk "middelalder", Nogle knyttede tæpper fra omkring 1600. - Vagn Poulsen: Islamisk fayence fra Syrien. - Mirjan Gelfer-Jørgensen: Den ikonografiske baggrund for et islamisk bronzekar.

Danish glass 1814-1914. The Peter F. Heering Collection. Udgivet af Victoria and Albert Museum, London. Arranged by Bent Wolstrup. 1974. 72 s., ill.

Andre museer og udstillinger

Andre museer i København og omegn. Af Gudmund Boesen m. fl., i: Danske museumsskatte. Redigeret af Gudmund Boesen. 1967. S. 40-42, tavl.189-204.

Skriver, Poul-Erik: Et dansk museum for moderne kunst, i: Arkitekten 1966. Årg. 68, s. 173-174, ill. - Jf. note smst. s. 212.

Byrn, Claus: Museum for moderne kunst i Københavns Frihavn, i: Arkitekten 1980. Årg. 82, nr. 10, s. 234-239, ill. - Afgangsopgave fra Kunstakademiets Arkitektskole. - Om Frihavnen, se: Arkitekten 1980, nr. 10, s. 233: Københavns Frihavn til nyvurdering.

Punkt 27, i: Arkitektur 1971. Årg. 73, s. 556, ill. - Købmagergade 27.

Krise på Charlottenborg, i: Arkitekten 1972. Årg. 74, s. 513. - Staten dokumenteret som ejer af Charlottenborg Udstillingsbygning.

D.O.: Gevind på Rundetårn, i: Arkitekten 1971. Årg. 73, s. 447-448, ill. - Maleriudstilling.

Corner-bogen. Udgivet i anledning af fyrreåret for kunstnersammenslutningens tilblivelse. Redigeret af Jan Garff og Olaf Lambaa. 1973. 277 s., ill. - Heri fortegnelse over Cornerudstilinger fra 1932-1972.

Parker og kirkegårde, alléer og promenader

Lund, Hakon: De kongelige lysthaver. 1977. 285 s., ill. - S. 15-40: Kongens Have. - S. 41-48: Sophie Amalienborg. - S. 48-54: Amalienborg Have. - S. 247-265: Palæhaver: Charlottenborg, Ridebanehaven, Prinsens Palæ.

Nordman, Elin: Haven inden for Prinsens Palæ’s mure (Natonalmuseet, Frederiksholms Kanal), i: Fra kvangård til humlekule. 1972. Meddelelser fra Havebrugshistorisk Selskab 1972, nr. 2, s. 37-41. - Uddrag fra: Elin Nordman: Vandring i usynligt rum. 1960.

Degnbol, Helge: Om parkbehovet, i: Byplan 1966. Årg. 18, nr. 104, s. 112-118, ill. - Foredrag holdt på byplankursus, marts 1966.

Parø, Chris: Otte kvadratmeter park til hver. Vi besøger de københavnske parkbetjente, i: Kommunalarbejderen 1967. Årg. 52, nr. 5, s. 12-14, ill.

Parø, Chris: 28 større parker og 173 grønne pladser, i: Grundejer-Bladet 1969. Årg. 83, s. 23, ill.

Pas på parkerne!, i: København, nr. 1, oktober 1971, s. 7, ill.

Ludwig, Otto: Der er jo 10. kv. m. grønt område til hver københavner - og parkbetjentene passer på alt det grønne, i: Kommunalarbejderen 1971, nr. 7, s. 4-6, ill.

Miljøet i parkerne forbedres stadig, i: Grøn bølge 1974, nr. 21, s. 1-2.

Det grønne København. Udgivet af Stadsingeniørens Direktorat, Stadsgartnerens Kontor. 1976. 36 s., ill. - Med dansk og engelsk paralleltext.

Rasmussen, Jeppe: Da alléerne blev anlagt, i: Københavns kronik, nr. 18, november 1978, s. 3-8, ill. - Om Nørre Allé og Øster Allé.

Brunkhorst, C. C.: Kommunale parker og anlæg. Vedligeholdelse, planlægning, nyetableringer, i: Amt og kommunebladet 1970. Årg. 3, nr. 9, s. 5-17, ill. - Omhandler også legepladser.

Nyt, stort fri-område, i: Grøn bølge 1974, nr. 23, s. 10-11. - Fortsættes smst., 1974. nr. 24, s. 14. - Nyt offentligt område på Amager.

Nyt rekreativt område klar til københavnere, i: Grøn bølge 1975, nr. 26, s. 7. - Amager Fælled.

Nyt fra Vestamager, i: Grøn bølge 1975, nr. 27, s. 4-5, ill. - Amager Fælled.

Guldborg, Ib: Den nordlige Amager Strand, i: Grøn bølge 1973, nr. 17, s. 7, ill.

Jeg vil helst fortælle om de lyse ting, i: Kommunalarbejderen 1979. Nr. 8, s. 24-25 og 32, ill. - Distriktsgartner fortæller om Amager Strand og Kastrup Fort.

Får vil Bellahøjparken tilbage?, i: Arkitektur 1974. Årg. 76, s. 282. - Skrivelse til Magistraten fra Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse.

Platen-Hallermund, Bent von: Et uderum. Det Kongelige Biblioteks Have i København, i: Arkitekten 1978. Årg. 80, s. 317-321, ill. - Projekt til dels præmie i det Neuhausenske Legats konkurrence 1976. - Også optrykt i Meddelelser fra Rigsbibliotekaren.

Platen-Hallermund, Bent von: Et uderum, i: Meddelelser fra Rigsbibliotekaren 1978. Årg. 29, nr. 1-2, s. 4-12, ill. - Også optrykt i Arkitekten.

Hartmann, Godfred: Kongens Have. En lystvandring gennem 350 år. 2. udgave. 1971. 95 s., ill. - 3. udgave: 1976.

Pedersen, A.: Slotsgartnere og inspektører ved Rosenborg indtil driverihavens nedlæggelse, i: Fra kvangård til humlekule 1972. Meddelelser fra Havebrugshistorisk Selskab 1972, nr. 2, s. 29-35, ill.

Paludan, Hother: Rosenborg kongelige driverihave og gartnerlæreanstalt, i: Fra kvangård til humlekule 1972. Meddelelser fra Havebrugshistorisk Selskab 1972, nr. 2, s. 11-28, ill.

Vandalismen i Utterslev Mose, i: Huset 1972. Årg. 3, s. 45.

Secher, Alex: Mosen i storbyen. 1977. 57 s., ill.

Cafeteria i Valbyparken, i: Grøn bølge 1971, nr. 3, s. 4, ill.

En vandtrappe og et skakspil, i: Grøn bølge 1977, nr. 30, s. 3, ill. - Vandtrappe i Ørstedsparken.

Københavnernes åndehul i 100 år, i: Kommunalarbejderen 1979, nr. 10, s. 8-9 og 32, ill. - Ørstedsparken.

Regulering af omgivelserne ved Holmens Kirke og børsen? Af Erik Chr. Sørensen, Flemming Hertz og Ole Ramsgaard Thomsen, i: Arkitekten 1975. Årg. 77, s. 103, ill. - Projekt.

Kirkegårde og gravmæler

Thomsen, Ingolf: En prægtig have i København. En vandring ud til hofbageren og generalguvernøren, i:: Absalon 1974. Årg. 76, s. 60-62, ill. - Assistens Kirkegård.

Kingod, Ole: Assistens Kirkegård er en grøn oase i Nørrebros stenørken, i: Absalon 1978. Årg. 80, s. 244-246, ill.

Jensen, Sigurd: Sundby Kirkegård, i: Historiske meddelelser om København 1972, s. 117-130, ill. - Med liste over inspektører

Borgmestre og inspektører, i: Historiske meddelelser om København 1970. Tillæg s. 69. - Tillæg i anledning af Vestre Kirkegårds 100 års jubilæum 2.11.1970.

Falmer-Nielsen, A.: Vestre Kirkegård som have og park, i: Historiske meddelelser om København 1970. Tillæg s. 62-68, ill. - Tillæg i anledning af Vestre Kirkegårds 100 års jubilæum 2.11.1970.

Nogle bemærkelsesværdige grave, i: Historiske meddelelser om København 1970. Tillæg s. 70-76, ill. - Tillæg i anledning af Vestre Kirkegårds 100 års jubilæum 2.11.1970.

Jensen, Sigurd: Vestre Kirkegård 1870-1970, i: Historiske meddelelser om København 1970. Tillæg s. 5-61, ill. - Tillæg i anledning af Vestre Kirkegårds 100 års jubilæum 2.11.1970.

Ved Vestre Kirkegårds 100 års jubilæum den 2. november 1970. Redigeret af Sigurd Jensen, i. Historiske meddelelser om København 1970. Tillæg, s. 1-76, ill. - Findes også som særtryk.

Schmidt, Børge: Hvorfor der ikke kom en statue på Kai Nielsens grav, i: Københavns kronik, nr. 12, november 1975, s. 3-6, ill.

Monumenter, mindesmærker og mindetavler

Nielsen, Kay: Det monumentale København, i: Københavner-minder 5, 1967, s. 33-34, ill. - Statistisk leg med kunstnere og deres modeller.

Dahlmann Olsen, R.: Vandkunster, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen 1971, s. 14-16, ill.

Dahlmann Olsen, R.: Vandkunster, i: Arkitekten 1972. Årg. 74, s. 392-393, ill. - Udvidet udgave af artiklen i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen 1971.

Zinglersen, Bent: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974. 259 s., ill.

Brandes, Georg: Talen, der aldrig blev holdt, i: Københavner-minder 5, 1967, s. 13-14, ill. - Tale i anledning af afsløringen af Rytterstatuen af Absalon.

En vandkunst ved Bella Center, i: Arkitekten 1976. Årg. 78, s. 151, ill. - Maleren Torben Ebbesen, arkitekten Lars Troyberg-Frandsen og fotografen Per Nagel. - Bella Center, Amager.

Haugbøll, Charles: Figuren Blågårds Plads, i: Københavner-jul 1966. Årg. 6, s. 19-21, ill. - Billedhuggeren Kai Nielsen.

Erichsen, John: Fyrste & hest. Rytterstatuen på Amalienborg. Udstillingskatalog ved John Erichsen og Emma Salling. Københavns Bymseum. 1976. 84 s., ill.

Broby-Johansen, R.: Statueflytningen 1768, i: Fagbladet 1970, nr 18, s. 538-540, ill.

J.-F.-J. Saly i den københavnske presse. Uddrag af Berlingske Tidende og Adresseavisen 1754-1774. Ved Emma Salling. Københavns Bymuseum. 1976. 26 bl.

Knudsen, Jesper: Rytterstatuen for Frederik den Syvende, i: Historiske meddelelser om København 1980, s. 59-74, ill.

Schou-Nielsen, Anders: Frihedsstøtten, i: Københavner-minder 3, 1966, s. 13-15, ill.

Andersen, Niels: Springvandsrapport, i: Dråben 1971. Årg 3, nr. 8, s. 4, ill. - Søren Georg Jensens skulptur på Grøbrødretorv.

En vandkunst på Israels Plads, i: Arkitekten 1976. Årg. 78, s. 150. - Kunstnere: Mogens Jørgensen, Klavs Tom-Petersen, Hans Christian Teller.

Teisen, Flemming: Vandkunst og vandalisme, i: Tilegnet Mogens Koch. Udgivet i anledning af Mogens Kochs 70 års fødselsdag 2. marts 1968. 1968, s. 183-186. - Charitasbrønden på Gammeltorv.

Olsen, Agnete: Søren Kierkegaard afsløret i stilhed, i: København, nr. 10, december 1973, s. 5, ill.

Behandlet vand til offentligt springvand, i: Dråben 1971. Årg. 3, nr. 6, s. 2, ill. - Springvand til Kultorvet doneret af Nationalbanken.

Bergsøe, Bent: Københavns gamle vartegn, i: Københavns havneblad 1967. Årg. 20, nr. 6/7, s, 130-132, ill. - Jf. smst. 1967, nr. 9/10, s. 197.

Italiensk skulptur på Lersø Parkallé, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen 1970, s. 31, ill.

Skriver, Poul Erik: LP-vandkunst, i: Arkitekten 1967. Årg. 69, s. 344, ill. - Springvand af Jens Flemming Sørensen. - Nyhavn.

Varming, Jens Christian: Charitasbrønden paa Gammeltorv. 1969. 31 s., ill. - På grundlag af artikel i festskrift: Tilegnet Mogens Koch. Udgivet i anledning af Mogens Kochs 70 års fødselsdag 2. marts 1968. 1968, s.160-182.

Rafn, Erik: Frihedsstøtten. Et politisk monument 1797-1972. 1972. 49 s., ill.

Heerup-sten til Valbyparken, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen 1970, s. 29, ill.

Kunstindustrimuseet

Woldbye, Vibeke: Det Danske Kunstindustrimuseum, i: Danske museumsskatte. Redigeret af Gudmund Boesen. 1967, s. 32-33, tavl. 139-152, ill.

Dahlgren, Alvin B. C: Det Danske Kunstindustrimuseum 75 år, i: Tidsskrift for industri 1969. Nr. 20, s. 359-361, ill.

Kunstindustrimuseets billedbog. 1974. 159 s., ill. - Dansk og engelsk text.

Porcelæn og fajance

Nordiske fajancer fra 1700-tallet. Katalog ved Jørgen Ahlefeldt-Laurvig. 1972. 141 s., ill. - S. 5-10 og 65: Store Kongensgade-fabriken 1722-1772. - S. 11-12: Blåtårns ovnfabrik 1738-1754. - S. 25-26: Østerbro fabriken 1764-1769.

Københavnske fajancer fra 1700-tallet. Katalog ved Jørgen Ahlefeldt-Laurvig. Udgivet af Københavns Bymuseum. 1974. 100 s., ill. - 2. udgave. 1974.

Danske platter 1895-1971. Udgivet af Dansk Preva i samarbejde med Bing & Grøndahl. 1971. 64 s., ill.

Skriver, Poul Erik: Udvidelser af Porcelainfabriken Bing & Grøndahl, København, i: Arkitektur 1974. Årg. 18, nr. 5, s. 165-170, ill. - Arkitekter:Knud Peter Harboe, Claus A. Harttung, Henning Kirkegaard. - Også med engelsk og tysk text.

Poulsen, Tove: Ny markedsføring fordobler Bing & Grøndahls omsætning, i: Dansk industri 1978. Nr. 4, s. 5-8, ill. - Interview med direktør Ebbe Simonsen i anledning af Bing & Grøndahls 125-års jubil.æum

KPH: Museum for Bing & Grøndahl, København, i: Arkitektur 1978. Årg. 22, nr. 7, s. 249-254, ill. - Arkitekter: Knud Peter Harboes Tegnestue. - Også med engelsk og tysk text.

C.E.: Bing & Grøndahls nye museumsbygning, i: Arkitekten 1978. Årg. 80, s. 562, ill.

KPH: Showroom for Bing & Grøndahl, København, i: Arkitektur 1978. Årg. 22, nr. 7, s. 255-256, ill. - Arkitekter: Knud Peter Harboes Tegnestue. - Også med engelsk og tysk text.

Ledgaard, Jens: Porcelæn i 125 år, i: Ingeniøren 1978. Årg. 4, nr. 15, s. 32-33, ill. - Bing & Grøndahl 1853-1978.

Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen: Et minde fra Blåtårnsfabrikken, i: Historiske meddelelser om København 1966, s. 165-168, ill.

Grandjean, Bredo L.: Blaablomstrede stel. 1968. 55 s., ill.

Den Kongelige Porcelainsfabriks platter. 1970. 120 s., ill.

Christmas plates-juleplatter 1908-1972. Udgivet af Den Kongelige Porcelænsfabrik. 1972. 48 s., ill.

Grandjean, Bredo L.: Flora Danica stellet. 1973. 80 s., 39 tavl.

Den Kongelige Porcelainsfabrik 1775-1975. 1975. 134 s., ill. - Også udgivet med engelsk text.

Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen: Nyt om Store Kongensgades fliseproduktion, i: Historiske meddelelser om København 1971, s. 140-146, ill.

Fajancer fra fabriken i St. Kongensgade. Af Jørgen Ahlefeldt-Laurvig og Kai Uldall. 1970. 337 s., 8 tavl.

Nielsen, Svend: Nyt om Danmarks ældste fajancefabrik, i: Nationalmuseets arbejdsmark 1966, s. 97-104, ill. - Store Kongensgade-fabrikken.

Guld- og sølvsmedekunst, bronzestøberi, glas

Bramsen, Bo: Andreas Holm. En københavnsk sølvsmed 1735-71-1812. Hans livsvilkår, hans samtid og hans virke. 1976. 182, 130 s., ill. - Med katalog over 252 af Andreas Holms arbejder.

Georg Jensen Sølv. 1966. 64 s., ill.

A. Michelsen, kongelig hofjuvelerer, 125 år, i: Tidsskrift for industri 1966, s. 305.

Guld og sølv skylles i kloakken, i: Arbejdsgiveren 1975. Årg. 76, nr. 13, s. 18-20, ill. - Kongelig hofjuveler A. Michelsen.

Bøje, Chr. A.: Danske guld- og sølvsmedeværker før 1870. Illustreret folkeudgave redigeret af Bo Bramsen. 4. oplag. 1976. 439 s., ill. - S. 26-149: København.

Lauritz Rasmussens bronzestøberi, i: Nationalmuseets arbejdsmark 1967, s. 182, ill.

Dansk glas i renaissancetid 1550-1650. Af Thelma Jexlev, Peter Riismøller og Mogens Schlüter. 1970. 189 s., 8 tav., ill. - S. 177: København.

Teatervæsen

Jeppesen, Alfred: Den danske skueplads på Holbergs tid. Fra teatret i Lille Grønnegade til Komediehuset på Kongens Nytorv. 1972. 188 s., ill.

Langberg, Harald: Den store satire. Johan Herman Wessel og "Kærlighed uden Strømper". 1973. 163 s., 4 tavl.

Garde, Georg: Franske operetter og "spektakelstykker" i København 1865. Tre gamle billedark af Peter Klæstrup, i: Fund og forskning 1974. Årg. 21, s. 107-136, ill.

Da julemændene kom til byen med Solvognen. Udarbejdet af Solvognen. 1975. 56 s., ill.

Jensen, Anne E.: Teatret i Lille Grønnegade 1722-1728. 1972. 256 s., ill.

Skuespillererindringer, skuespillerforeninger, dramatiske selskaber

Reichardt, Poul: Min far var studepranger. Erindringer fortalt til Niels-Jørgen Kaiser. 1970. 140 s., 24 tavl.

Holm, Kai: "Så smid dog de vestjydske træsko". 1971. 154 s., ill.

Heiberg, Johanne Luise: Et liv genoplevet i erindringen. 5. rev. udgave ved Niels Birger Wamberg. 1973-74. 4 bd.

Holm, Kai: Fra Lemvig til Thalia.1970. 152 s., ill.

Storm Petersen, Robert: Bag rampe og kulisser. Erindringer fra teatre, cabaretter og varietéer. 1971. 112 s., ill.

Ussing, Olaf: Jeg vidste uden at vide. Erindringer. 1974. 215 s., ill.

Weel, Arne: Så festligt var det. 1972. 174 s., ill.

Neiiendam, Robert: Skuespillerforeningen af 1879. 1969. 64 s., ill. - Udgivet i anledning af 90-årsdagen for Skuespillerforeningen.

Nielsen, Kaj: Den teaterglade konferensråd, i: Københavner-jul 1966. Årg. 6, s. 39-40, ill. - Ole Pedersen Holm og Det Skiønnes Muntre Dyrkere.

Teaterskoler

Henriques, Alf: Historien om en skuespillerskole. 1974. 150 s., 14 tavl. - Den Kongelige Dramatiske Skole 1804-1815.

Teatermuseet, hofteatret

Neiiendam, Robert: Hofteatret og teatermuseet ved Christiansborg. 9. rev. udgave. 1971. 100 s., ill.

Christensen, A. Johs.: Gør brug af det gamle hofteater, i: København, nr. 9, oktober 1973, s. 11, ill. - Kommentar hertil smst.: Nr. 10, december 1973, s. 7.

Schepelern, Gerhard: Italienerne paa Hofteateret. 1976. 2 bd., ill. - Gæstespil i 1840-erne.

Det Kongelige Teater og Komediehuset

Hyllested, Mogens: C. F. Harsdorffs Comoedie Huus, i: Arkitekten 1967. Årg. 69, s. 188-189, ill.

Henriques, Alf: Det Kongelige Teater før og nu. En orientering. 1967. 51 s., ill.

Petersen, Jens Louis: Der-rovre fra. Et halvt hundrede verbale doodles om livet på Kongens Nytorv. 1968. 110 s.

Neiiendam, Robert: Det Kongelige Teaters historie 1890-1892. 1970. 160 s., ill.

Rask, Elin: Det kritiske parterre. Det Kongelige Teater og dets publikum omkring år 1800. 1972. 225 s., ill.

The Royal Danish Ballet. Ed.: Søren Dyssegaard in cooperation with The Royal Theatre. Photos: John R. Johnsen. English text: Reginald Spink. 1971. 36 s., ill.

Voss, Knud: Komediehuset paa Kongens Nytorv, i: Knud Voss: Arkitekten Nicolai Eigtved 1701-1754. 1971, s. 292-302, ill.

La Cour, Erik: Det store spring, i: Uddannelse 1973. Årg. 6, nr. 4/5, s. 220-231, ill. - Det Kongelige Teaters Elevskole.

Holm, Axel: Det Kongelige Teater og Københavns Kommune, i: Københavns kronik, nr. 10, september 1974, s. 3-8.

Langberg, Harald: Kongens teater. Komediehuset på Kongens Nytorv 1743-1774. 1974. 102 s., 4 tav., ill.

Lauring, Palle: Ei blot til lyst. Det Kongelige Teater 1874-1974. 1974. 117 s., ill.

Rask, Elin: Det Kongelige Teater i en brydningstid. Modtagelsen af William Bloch’s Lygtemænd, oktober 1875, i: Historiske meddelelser om København 1976, s. 99-121, ill.

Betænkning afgivet af Udvalget vedrørende Det Kgl. Teaters Bygnings- og Driftsforhold. 1974. 77 s. (Betænkning, nr. 712).

Hamerik, Valdis: Derovrefra. Teatererindringer fra Kongens Nytorv. 1975. 199 s., 16 tavl.

Beretning om undersøgelser inden for Det Kongelige Teaters regnskabsområde. Udgivet af Statsrevisoratet. 1976. 23 s.

Det Kongelige Teaters repertoire 1889-1975. Af Georg Leicht og Marianne Hallar. 1977. 437 s., ill.

Det Kongelige Teaters situation, i: Ny politik 1977. Årg. 8, nr. 3, s. 9-23. - Med bidrag af: Carlo M. Pedersen, Carl Ottesen, John Price, Helge Scheuer, Klaus Rifbjerg, Ingrid Glindemann, Poul Jørgensen, Tonny Landy, Elsa Gress, Eyvind Rafn, Ulrik Cold, Peter Martins, Frederik Dessau, Franz Ernst, Claus Lembech, Eske Holm, Peter Steen.

Matthiasen, Niels: Målsætningsdebat om Det Kgl. før beslutning om ombygning, i: Ny politik 1977. Årg. 8, nr. 4, s. 18-19.

Det Kongelige Teater. Rationaliseringsmuligheder, forundersøgelse af de tekniske og administrative funktioner. Ved Styringsgruppen vedrørende Rationalisering af Det Kgl. Teater. 1977, 371 s., ill.

Skovgaard, Hans-Ole: Puslespil om Det Kgl. Teater, i: Ingeniøren 1978. Årg. 4, nr. 24, s 24-25.

Schwalbe, Ole: Stadig - Ei blot til lyst, i: Ny politik 1978. Årg. 9, nr. 9, s. 13-15. - Indlæg for bevarelsen af "Ny Scene".

Det Kgl. Teater kulegraves og bygges sandsynligvis om, i: Arte-nyt 1978. Nr. 8, s. 14-15, ill. - Samtale med formanden for Folketingets Tilsynsråd for Det Kongelige Teater Mette Madsen.

Skriver, Poul Erik: Det Kgl. Teaters ny skuespilhus, i: Arkitekten 1978. Årg. 80, nr. 2, s. 51. - Forberedelser til udskrivning af konkurrence om nye skuespilhus. - Styringsgruppens sammensætning.

Konkurrencen om et ny skuespilhus til Det Kongelige Teater, i: Arkitekten 1978. Årg. 80, s. 438-455,ill. - Jf. smst. s. 194 og s. 437-438.

Stærekassen. Det Kongelige Teaters Nye Scene, København, i: Arkitekten 1978. Årg. 80, s. 177-185. - Materiale samlet af studerende ved Kunstakademiets Arkitektskole.

Teatret Comediehuset, København, i: Arkitektur 1978. Årg. 22, nr. 5, s. 190-193, ill. - Arkitekt: Flemming Hertz. - Også med engelsk og tysk text.

Skriver, Poul Erik: Det Kongelige Teaters fremtid, i: Arkitekten 1979. Årg. 81, nr. 13, s. 288.

Hartung, Annette: Det Kgl. Teater kan udvides under jorden, i: Ingeniøren 1980. Årg. 6, nr. 43, s. 3, ill.

Projektkonkurrence om Det Kgl. Teater. Dommerbetænkning, i: Arkitekten 1980. Årg. 82, nr. 4, s. 74-95, ill. - Jf.: Smst., 1979, nr. 14, s. 320. - 1980, nr. 2, s. 48. - Nr. 4, s. 98-100. - Nr. 5, s. 126. - Nr. 6, s. 151-152

Skriver, Poul Erik: En dublet af Det Kongelige Teater er urealistisk, i: Arkitekten 1980. Årg. 82, nr. 4, s. 73.

Rafn, Erik: Tancred i København. En rossiniade, i: Historiske meddelelser om København 1966, s. 141-154, ill.

Privatteatre, revuer, pantomimeteatre, teaterprojekter, friluftsteatre

Jensen, Per: Tilskudsordninger nødvendige, i: Arte-nyt 1977, nr. 3, s. 17, ill. - Interview med Volmer Sørensen om Amager Scenen.

Dorset, Sally: Lille teater med stort indhold, i: Arte-nyt 1978, nr. 7, s. 4-5, ill. - Café Teatret.

Matthiasen, Niels: Debatteatret, arbejdernes eget teater, i: Sygeplejersken 1972, nr. 3, s. 10-11, ill.

Nielsen, Kaj: Theatret i Kannikestræde. "Kalkeballen"s historie, i: Historiske meddelelser om København 1977, s. 184-215, ill.

Haugbøll, Charles: Det første teater på Nørrebro, i: Københavner-jul 1970. Årg. 10, s. 12-14, ill. - Nørrebro Teater.

Ballet-teatret Pakhus 13, København, i: Arkitektur 1978. Årg. 22, nr. 5, s. 186-189, ill. - Arkitekt: Flemming Hertz. - Også med engelsk og tysk text. - Pakhus 13, Larsens Plads, Toldbodgade.

Man tager en skovl og laver et teater, i: København, nr. 11, marts 1974, s. 11, ill. - Posthus-Teatret.

Sørensen, C. Th.: Bellahøj, i: C. Th. Sørensen: Haver. 1975, s. 172-173, ill.

Erichsen, John: Et teaterprojekt, i: Historiske meddelelser om København 1972, s. 160-168, ill. - Teaterprojekt på Kongens Nytorv fra slutningen af 1600-tallet.

Håbet er ikke lysegrønt. Det er rundt! Kolosseum med plads til Shakespeare og Bernstein, i: Arte-nyt 1977, nr. 1, s. 29-34, ill. - Morten Grunwald vil indrette teater i Martin Nyrops gasbeholder på Østre Gasværk.

Teater i Martin Nyrops gasbeholder-bygning, i: Arkitekten 1977. Årg. 79, s. 357-358, ill. - Arkitekt: Nils Fagerholt.

Brink, Edvard: Komponisten Edvard Brink fortæller sit livs historie. 1966. 218 s., ill.

Geill, Flemming: Lad mig sige det på den måde... Forord af Børge Friis. 224 s., 24 tavl. - Med kassettebånd.

Pantomimeteatret 1874-1974. Fotos: Jean Petit og Gerhardt Trepile. Tekst: Niels Bjørn Larsen. 1974. 48 , ill.

Film

Biograferne i hovedstaden 1964, i: Statistisk maanedsskrift 1965/66. Årg 41, s. 87-90. - Tabellerne med

engelsk og dansk text.

Biograferne i hovedstaden 1965, i: Statistisk maanedsskrift 1966/67. Årg 42, s. 33-36. - Tabellerne med engelsk og dansk text.

Biograferne i hovedstaden 1966, i: Statistisk maanedsskrift 1967/68. Årg 43, s. 58-61. - Tabellerne med engelsk og dansk text.

Biograferne i hovedstaden 1967, i: Statistisk maanedsskrift 1968/69. Årg 44, s. 181-184. - Tabellerne med engelsk og dansk text.

Biograferne i hovedstaden 1968, i: Statistisk maanedsskrift 1969/70. Årg 45, s. 128-131. - Tabellerne med engelsk og dansk text.

Biograferne i hovedstaden 1969, i: Statistisk maanedsskrift 1970/71. Årg 46, s. 86-90. - Tabellerne med engelsk og dansk text.

Biograferne i hovedstaden 1970, i: Statistisk maanedsskrift 1971. Årg 47, s. 110-114. - Tabellerne med engelsk og dansk text.

Biograferne i hovedstaden i 1971 og 1972 samt i årene 1961-1970. 1974. 16 s. (Undersøgelser fra Københavns Statistiske Kontor 1974, nr. 2). - Med engelsk resumé.

Musik

Hansen, Anton: Erindringer 1-2. Indledning ved Nils Schiørring, i: Fund og forskning 1967. Årg. 14, s.

103-158 og 1968. Årg. 15, s. 117-159, ill. - Om Det Kongelige Kapel og Tivolis Koncertsals Orkester.

Skidt og kanel og salt i Vester Søgade, i: Grøn bølge 1976, nr. 31, s. 7, ill. - Saltlageret, Gammel Kongevej.

Musikhus i Pilestræde, København. Af Lena Bendix Madsen, Malthe Møgelvang og Henning Verner, i: Arkitekten 1978. Årg. 80, s. 160-163, ill. - Projekt udarbejdet som afgangsopgave fra Kunstakademiets Arkitektskole.

Musikhistorisk Museum

Sestoft, J.: Musikhistorisk Museum, i: Arkitektur 1968. Årg. 12, s. 45-48, ill. - Arkitekter: Jørgen Bo, Vilhelm Wohlert. - Med engelsk og tysk text.

Grøndahl, Marianne: Portræt af et orkester. 1977. 113 s., alle ill. - Danmarks Radiosymfoniorkester.

Musik- og sangforeninger

Skjelmose, Jørgen: Københavns Sporvejsorkester fylder 60 år, i: Sporvognen 1975. Årg. 74, s. 5, ill.

De rene glæder. Musikforeningen Euphrosyne fylder 100 år. 1875-7. februar-1975. Under redaktion af Gunnar Andersen. 1975. 71 s., ill.

Kammermusik i hundrede år 1868-5. december-1968. Udgivet af Kammermusikforeningen. 1968. 204 s., ill.

Sørensen, Søren: Københavns Drengekor gennem 50 år. 1974. 258 s., ill.

Drengekorets jubilæum, i: Københavns kommuneskole 1974. Årg. 67, s. 468-469, ill.

Rafn, Erik: Biedermeierkoncert. Træk af koncertlivet i København i årene 1839-41, i: Historiske meddelelser om København 1975, s. 32-47, ill.

Hansen, Preben: Sankt Annæ Gymnasiums koncertsal, Valby, i: Arkitektur 1975. Årg. 19, nr. 4, s. 164-168, ill. - Også med engelsk og tysk text.

Orgelbyggere

Værner om gamle traditioner, i: Arbejdsgiveren 1976. Årg. 77, nr. 12, s. 12-13, ill. - Starup & Søn.

Forlystelser

Linvald, Steffen: København har moret sig. 1966. 248 s., ill.

Jensen, Sigurd: Fra forlystelsestempel til stormagasin, i: Københavner-jul 1970. Årg. 10, s. 24-27, ill. - Bygmester Henning Hansens ("Hellig-Hansens") aktiviteter: National og Dagmarteatret samt Frede Skaarups storhedstid.

Zinglersen, Bent: Køb blomster, køb blomster. En varieteernes kavalkade. 1970. 164 s., 12 tavl.

Zinglersen, Bent: Københavnerliv - der blev borte. 1973. 132 s., ill.

Varnild, Ib: Det muntre København, i: Turistårbogen 1979, s. 63-71, ill.

Skriver, Poul Erik: Cirkusbygningen i København, i: Arkitekten 1974. Årg.76, s. 129-130.

Tivoli

Høm, Jesper: Bravo-Pjerrot. Photos, text: Jytte Hauch-Fausbøll. 1965. 176 s., ill. - Med dansk og engelsk text.

Dahlgren, Alvin B. C.: Tivoli, i: Arbejdsgiveren 1966. Årg. 67, nr. 8, s. 16-20, ill.

Esmann, Gustav: Det evigt unge Tivoli, i: Københavner-minder 5, 1967, s. 36-38, ill. - Udddrag af novellesamlingen "I Kjøbenhavn", 1891.

Jeppesen, Alfred: Københavns Sommer-Tivoli 1843-1968. 1968. 216 s., ill.

Henningsen, Simon P.: Tivoli 1843-1968, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen 1968, s. 1-5, ill.

Parø, Chris: Når folket morer sig, glemmer det at politisere, i: Grundejer-bladet 1968. Årg. 82, s. 175-176, ill. - Tivolis historie.

Sadolin, Ebbe: Tivoli. 1970. 170 s., ill. - Illustreret af forfatteren. - Med engelsk resumé.

Johansson, Magnus: Tivoli og Bakken er også arbejdspladser, i: Fagbladet 1972. Nr. 13/14, s. 392-394, ill.

Eider, Preben: Tivoli. 1973. 16 s., 48 tavl., ill.

Linie 8 i Tivoli, i: Bytrafik 1973. Årg. 9, nr. 5, s. 110-112, ill.

Tivoli ved Kjöbenhavn. Tivoli de Copenhague. Etabli en 1843 par une Compagnie d’Actionnaires sous la Direction de George Carstensen. 1974. 13 tavl., ill. - Litografier med dansk og fransk text. - Fotografisk optryk af udgaven fra ca. 1845.

Eilstrup, Per: Tivoli. The story of the fairytale garden. 1975. 64 s., ill.

Bag kulisserne i Tivoli, i: Hospitalsfunktionæren 1976. Årg. 51, nr. 7/8, s. 9-13, ill.

Blomster i Tivoli. Skabt af et team: Erik m. fl. 1977. 32 s., ill.

Skak

Brønshøj Skakforening i 40 år. Redigeret af Leif C. Schmidt. 1975. 48 s., ill.

Sports- og idrætsforeninger

Idrætsprognose for København. Udarbejdet af Københavns Idrætspark i samarbejde med formændene for de københavnske idrætsforbund. 1969. 47 s., ill.

DAN 1895-1.juni-1970. Udgivet af Atletklubben DAN. 1970. 32 s., ill.

50 års firmaidræt. 1921-24. oktober 1971. Redigeret af Richard Janner. 1971. 48 s., ill. - Udgivet i anledning af 50-året for oprettelsen af Firma-Klubbernes Boldspil Union, København.

Kløvermarkens Tennis Klub 1926-1976. I redaktionen: Ebbe Elmer Nielsen. 1976. 23 s., ill. - Særnummer af: Kløverbladet.

Sportsanlæg, svømmehaller

Fodboldtribune i Valby Idrætspark, i: Bygmesteren 1968. Årg. 61, nr. 8, s. 18, ill. - Arkitekt: Mogens Christiansen.

Tribune i Valby Idrætspark, i: Bygmesteren 1969. Årg. 62, nr. 7, s. 10 og 12, ill. - Arkitekt Mogens Christiansen.

Helgadottir, Dagny: Esplanaden, i: Arkitekten 1976. Årg. 78, s. 326-329, ill. - Afgangsopgave fra Kunstakademiets Arkitektskole: Et helsehus i Frederiksstaden.

En svømmehal ved Søerne i København, i: Arkitekten 1979. Årg. 81, nr. 12, s. 252-254, ill. - Projekt udført af arkitekterne Jan Utzon og Jørn Utzon. - Kommentarer hertil smst., nr. 13, s. 288. - Nr. 15, s. 340. - Nr. 17, s. 398-399. - Svømmehal ved Peblingesøen.

Halvtredsår med håndbold. Københavns Håndboldklub 1925-1975. 1976. 64 s., ill.

Kjøbenhavns Boldklub 1876-26. april-1976. Ved Poul Prip. 1976. 223 s., ill.

Danmarks nyeste badmintonhal - med ting, der er værd at lægge mærke til, i: Byggeindustrien 1977. Årg. 28, nr. 12, s. 519, ill. - Strandlodsvej, Amager.

Skøjteløb

Kjøbenhavns Skøjteløber Forening 1869-1969. 1894-1969. 1969. 40 s., ill.

Sejlsport

Schiøttz, Eyvin: Kongelig Dansk Yachtklub 1866-1966. 1966. 160 s., ill.

Øresunds Sejlklub Frem 1897-1972. Ved Erik Libner. 1972. 32 s., ill.

Hindsberg, John: Københavns Motorbaadsklubs historie gennem 50 år. 1973. 40 s., ill.

Roning

Kragh, Poul: KR gennem 100 år. Festskrift udgivet af Københavns Roklub i anledning af 100 årsjubilæet den 20. oktober 1966. 1966. 96 s., ill.

Spejdersport

Sct. Georgs Gilde i København, i: Sct. Georg Gilderne i Danmark 1933-1973. 1973, s.

253-267, ill.

Bogtrykkerier, bogbindere

Bentzen, Ingrid: En advarsel til Københavns bogtrykkere, i: Fund og forskning 1974. Årg. 21, s. 71-80, ill. - Generalkirkeinspektionskollegiets opfordring til censur af kirkelige skrifter 1738.

Godfred af Ghemens færden ca. 1486-1510. En typologisk undersøgelse. Af Lotte og Wytze Hellinga, i: Fund og forskning 1968. Årg. 15, s. 7-32, ill.

Skriver, Poul Erik: Gutenberghus i Pilestræde, i: Arkitekten 1969. Årg. 71, s. 554-555, ill.

Folkmann, P. A.: Understøbning med rørpæle, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen. 1970, s. 33-32, ill. - Gutenberghus.

Egmont H. Petersens Fond har virket i 50 år, i: Tidsskrift for Industri 1970, nr. 8, s. 125-126, ill. - Gutenberghus.

Hansen, Preben: Gutenberghus, kontorbygning i København, i: Arkitekten 1975. Årg. 19, nr. 4, s. 152-157, ill. - Arkitekterne: Alf og Søren Cock-Clausen samt - for nybygningens vedkommende - Preben Hansen. - Også med engelsk og tysk text.

Bentzen, Ingrid: Kongelige publikationer 1655-1674 og brødrene Gødes Bogtrykkeri, i: Fund og forskning 1973. Årg. 20, s. 109-136, ill.

Jensen, Thorvald: En bomberamt bogtrykkers genvordigheder eller den unge Jensens lidelseer. 2. oplag. 1973. 19 s., 1 tavl. - Krohns Bogtrykeri.

Lindegaard, Henning: 6. juni 1959-1969. 1969. 36 s., ill. - Langkjærs Bogtrykkeri.

Fiurendal, Flemming: Vi kan ikke undvære kalenderen. Mayland fylder 100 år, i: Det danske bogmarked 1978. Årg.124, s. 201.

Eriksen, Kr.: 100 år på Nørrebro 1866-1966. 1966. 23, 8 s., ill. - Nørrebros Bogtrykkeri.

"Den skøre bogtrykker", i: Arbejdsgiveren 1967. Årg. 68, nr. 19, s. 9-12, ill. - Bogtrykkeren Henry Thejls.

8000 kroner for at indbinde en bog, i: Arbejdsgiveren 1974. årg. 75, nr. 12, s. 16-17, ill. - Bogbinderen Ole Olsen

Christensen, Karsten: Christoffer Schrodt. En dansk bogbinder fra Frederik IIs tid. Et tilskrivningsforsøg, i: Fund og forskning 1979/80. Årg. 24, s. 37-62, ill.

Københavns Bogtrykkerforening

Et fag i rivende udvikling, i: Arbejdsgiveren 1978. Årg. 79, nr. 4, s. 10-12, ill. - Københavns Bogtrykkerforening fylder 75 år.

Reproduktionsanstalter

A/S Kruckow-Waldorff 75 år, i: Tidsskrift for industri 1967, s. 65.

Her ikke brug for fine titler, i: Arbejdsgiveren 1977. Årg. 78, nr. 8, s. 13-15, ill. - Københavns Klichéfabrik A/S, Københavns Kliché og Offset A/S.

Boghandel, forlags- og antikvarboghandel

Stenstrup Jensen, Villy: "Huse, hvor bøgerne bor". En bogjægers odysée med skitseblok og tuschpen. Ledsagetekst af Poul Holst. 1975. 69 s., ill. - Tegninger fra Københavnske Antikvariater.

Nyeng, Per: Børnebogscaféen, i: Bibliotek 70. 1971. Årg. 2, nr. 19, s 578, ill. - Børnebogscaféen i Huset, Magstræde.

Frøland, Aleks.: Huset G. E. C. Gad 1855-1956. 1976. 159 s., 35 tavl., ill.

Bøger ude fra Sølvgade. Lidt om Julius Gjellerup som boghandler og forlægger. Red. af P. A. Hass. 1974. 76 s., 12 tavl.

Wamberg, Niels Birger: Digterne og Gyldendal. Kapitler af et forlags historie. 1970. 405 s., 56 tavl.

Wivel, Ole: Trio i nr. 3. 1973. 87 s. - Ole Wivels erindringer om sit arbejde på Gyldendals Forlag.

VØ: Profil af en virksomhed, i: Management 1974. Årg. 9, s. 229, ill. - Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S.

Hirschsprung, Herbert: Arven. En forlæggers erindringer. 1975. 159 s. - Hirschsprungs Forlag.

Hartung, Annette: Vores fritid er deres niche, i: Management 1977. Årg. 12, nr. 9, s. 28-30, ill. - Lademanns Forlag.

Ilsøe, Ingrid: Boghandleren Joachim Moltke og hans virksomhed 1626-1664, i: Fund og forskning 1979/80. Årg.24, s. 63-92, ill.

Naver, Rasmus: Løst og fast om Rasmus Naver’s liv og levned fortalt af ham selv til Ernst Mentze. 1971. 157 s., 18 pl., ill.

Bramsen, Bo: Også håndbøger kan have historie - ja, endog forhistorie. 1971. 224 s., ill. - Træk af Politiken Forlags virksomhed, samlet ved forlagets 25-års jubilæum 1.10.1971.

Wroblewski, Otto B.: Ti Aar i C. A. Reitzels Boglade.1969. 61 s. - Fotografisk optryk af udgaven fra 1889, udsendt i anledning af C. A. Reitzels Boghandels 150-års jubilæum 1.5.1969.

Hans Reitzels Forlag 1949-21. april-1974. 1974. 71 s., ill. - Katalog.

Biblioteker

Nyeng, Per: Tidsskriftbibliotek til venstre for midten, i: Bibliotek 70 1974. Årg. 5, nr. 17, s. 443-445, il. - Interview med Lilian Bille fra Tidsskriftcentret.

Thomsen, Poul: 1500 bøger i arbejdsplads-bibliotek, i: Fagbladet 1974. Nr. 12, s. 7-9, ill. - Arbejdspladsbibliotek på Philips A/S.

Nymark, Grethe: Arbejderne har netop nedlagt arbejdet. Arbejdsdagbog 13.-18. maj 1974, i: Bibliotek 70 1974. Årg. 5, nr. 10, s. 262-263, ill. - Arbejdspladsbibliotek på Philips A/S.

Koefoed, Ingerlise: Bibliotekerne og fagbevægelsen: Bibliotek på arbejdspladsen, i: Bogens verden 1974. Årg. 56, nr. 4/5, s. 80-81, ill. - Arbejdspladsbibliotek på Philips A/S.

Glistrup, Jørgen Bro: Arbejdspladsbiblioteker - idéen og virkligheden, i: Bibliotek 70 1974. Årg. 5, nr. 15, s 377-378, ill. - Arbejdspladsbibliotek på Philips A/S.

Nyeng, Per: Reaktionær og smålig behandling af arbejdspladsbibliotek, i: Bibliotek 70 1975. Årg. 6, nr. 4, s. 93-95, ill. - Interview med biblioteksudvalget på Philips A/S med kommentarer smst., s. 149-150.

Holmsgaard, Jens: Pengekassen i for Philips bibliotek, i: Fagbladet 1975, nr. 5, s. 24-25, ill. - Stop for bevillinger til Danmark første arbejdspladsbibliotek på Philips A/S.

Forsøg med fabriksbibliotek. Rapport fra Philips. Af Troels Brücker m. fl. 1976. 265 s., ill. (Studier fra Danmarks Biblioteksskole, 19).

Forskningsbiblioteker

Hellner, Robert: Af studiesamlingen bolighistorie, i: Dansk pædagogisk tidsskrift 1972. Årg. 20, nr. 5, s. 207-208, ill.

BB: Statens Pædagogiske Studiesamling har fået albuerum, i: Folkeskolen 1973. Årg. 90, nr. 7, s. 366-367, ill. - Biblioteks nye lokaler på Lersø Parkallé.

Koefoed, Ingelise: Danmarks Pædagogiske Bibliotek i nye rammer, i: Bogens verden 1973. Årg. 55, nr. 6, s. 317-319, ill.

Nyeng, Per: Musikkonservatoriets Bibliotek - et af de stille i riget, i: Bibliotek 70 1977. Årg. 8, nr. 3, s. 54-55, ill.

Nyeng, Per: Filmmuseets Bibliotek og Arkiv - et eldorado for nostalgikere, i: Bibliotek 70 1977. Årg. 8, nr. 4, s. 90-92, ill.

Det Kongelige Bibliotek, Universitetsbiblioteket

Det Kgl. Bibliotek udvider, i: Bogens verden 1966. Årg. 48, s. 13-14, ill.

Olsen, Kaare: Det Kongelige Bibliotek, i: Danske museumsskatte. Redigeret af Gudmund Boesen. 1967, s. 36-37, tavl. 163-172, ill.

Bjerregård, Estrid: Det Kongelige Bibioteks nybygning, i: Meddelelser fra Rigsbibliotekaren 1968. Årg. 19, nr. 3, s. 3-6, ill.

Kejlbo, Ib Rønne: Det Kongelige Biblioteks Kortsamling, i: Meddelelser fra Rigsbibliotekaren 1968. Årg. 19, nr. 2, s. 3-5.

Ochsner, Bjørn: Det Kongelige Biblioteks Billedsaming, i: Meddelelser fra Rigsbibliotekaren 1969. Årg. 20, nr. 1-2, s. 15-17, ill.

Ochsner, Bjørn: Det Kongelige Biblioteks Kort- og Billedsamling, i: Fortid og nutid 1969/71, bind 24, s. 123-133, ill.

Thomsen, Jacob: Det Kongelige Biblioteks ombygning, i: Meddelelser fra Rigsbibliotekaren 1970. Årg. 20, nr. 3-4, s. 12-15, ill.

Gissel, Svend: Det Kongelige Biblioteks læsesal, i: Meddelelser fra Rigsbibliotekaren 1970. Årg. 20, nr. 3-4, s. 15-19, ill.

Bøgh, Knud: Omkring Frederik III’s bibliotekssal og dens arkitekt, i: Fund og forskning 1973. Årg. 20, s. 7-44, ill. - Arkitekt: Thomas Walgensteen.

Bøgh, Knud: Det Kongelige Bibliotek gennem 300 år. 1973. 22 s., ill.

Faaborg, N. L.: Det Kongelige Biblioteks portrætsamling og justitsråd A. Strunk, i: Fund og forskning 1974. Årg. 21, s. 81-106, ill.

Hoel, Ivar A. L.: Det Kongelige Biblioteks byggesag, i: Meddelelseer fra Rigsbibliotekaren 1976. Årg. 27, nr. 2/4, s. 1-8, ill.

Koch, Nynne. Christian IV’s galejmagasin - nu kontor for Det Kongelige Biblioteks internationale publikationer, i: Bogens verden 1977. Årg. 59, nr. 2, s. 67-73, ill.

Det Kongelige Bibliotek i dag, i: Meddelelser fra Rigsbibliotekaren 1980. Særnummer, ill.

Det nye studenterbibliotek taget i brug, i: Bogens verden 1978. Årg. 60, nr. 2, s. 70. - Københavns Universitet, Amager.

Nielsen, Torben: Filialbiblioteket på Amager, i: Meddelelser fra Rigsbibliotekaren 1978. Årg. 29, nr. 1-2, s. 13-18.

Thorsen, Leif: En klar nyskabelse, men også mange minusser, i: Bibliotek 70 1979, nr. 7, s. 179-182, ill. - Filial af Universitetsbiblioteks 1. Afdeling på Amager.

Danmarks Tekniske Bibliotek med Dansk Central for Dokumentation 25 år. 1967. 104 s., ill.

Kofoed, Ingerlise: En fortælling om Danmarks Tekniske bibliotek: 8,7 km bøger på åbne hylder, i: Bogens verden 1973. Årg. 55, nr. 5, s. 254-258, ill.

Forenings- og institutionsbiblioteker, private bogsamlinger

Bruzelius, Maria Louise: Arbejds- og Socialministeriets Bibliotek gennem 50 år, i: Bogens verden 1974. Årg. 56, nr. 4/5, s. 86-88, ill.

Nyeng, Per: Rapport fra Kofoeds skole, i: Bibliotek 70 1974. Årg. 5, nr. 1, s. 39-40, ill. - Biblioteket på Kofoeds Skole.

Nyeng, Per: The American Library. Alsidigt, kvalitetsbevidst og uden påtrængende skønmaleri, i: Bibliotek 70 1977. Årg. 8, nr. 5, s. 112-114, ill.

Tvevad, Jørgen: Folketingets arkiv, i: Fortid og nutid 1966. Bind 23, s. 277-292.

Boeck, E.: Det brandtekniske specialbibliotek lukkes, i: Bogens verden 1977. Årg. 59, nr. 4, s. 172. - Københavns Brandvæsens Bibliotek.

Brand-biblioteket reddes, i: Bogens verden 1977. Årg. 59, nr. 7, s. 284, ill. - Københavns Brandvæsens Bibliotek.

Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

Pedersen, Karen: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, i: Bibliotek 70 1973, Årg. 4, nr. 15, s. 256-257. - Indlæg ved møde om bibliotekerne og fagbevægelsen.

ABA flytter "over jorden". Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv nyindretter hel etage med bibliotek og skiftende udstillinger, i: Hospitalsfunktionæren 1975. Årg. 50, nr. 11, s. 7, ill.

Ludwig, Otto: Mand fra Fredericia tilbød Th. Staunings jernseng, i: Kommunalarbejderen 1979, nr. 10, s. 24-26, ill. - Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.

Militære biblioteker

Begtoft, S. O.: Det Kongelige Garnisonsbibliotek i nye omgivelseer, i: Bogens verden 1969. Årg. 51, nr. 7/8, s. 598-599, ill.

Bibliotekscentralen

Oplysningskontoret 1926-1976. Af Mogens Iversen og Hans Lembøl. 1977. 65 s., ill.

Det startede i St. Pedersstræde for 40 år siden, i: Bibliotek 70 1979, nr. 4, s. 92.. - Bibliotekscentralen.

Københavns Kommunes Biblioteker

Thorsen, Leif: "Et glar på bjerget - hvorfra man kan holde øje med naturen og tiderne"... Vældig udvikling i Københavns Kommunebibliotekers 80 årige historie, i: Kommunal-arbejderen 1966. Årg. 51, nr. 1, s. 16-17 og 21, ill.

Thorsen, Leif: Københavnsk distriktsbibliotek i nye lokaler, i: Bogens verden 1967. Årg. 49, s. 205-207, ill. - Biblioteket Islands Brygge, Njalsgården, Njalsgade.

Thorsen, Leif: Københavns Kommunes Biblioteker. Kulturinstitution og arbejdsplads, i: Absalon 1968. Årg. 69, s. 50-52, ill.

Herdal, Harald: En bibliotekslåners vandringer. 1871-Hørsholm-1971. 1971. 49 s., ill. - S. 15-31: Læsesalen i Guldbergsgade, Kredsbiblioteket i Griffenfeldtsgade, Kredsbiblioteket i Helligåndshuset, Kredsbiblioteket i Valdemarsgade.

Olsen, Hanne og Nyeng, Per: Hvad man byder børnene i København, i: Bibliotek 70 1971. Årg. 2, nr. 17, s. 493-495, ill.

Ønskes: Skilsmisse, i: Københavns kommuneskole 1971. Årg. 64, s. 697-698. - Forholdene på skolebiblioteket på Dyvekeskolen. - Jf. note s. 754.

KKB-undersøgelse. Udelukkes ansatte med yderliggående mening? Af Per Nyeng. - Politisk undersøgelse - ikke videnskabelig. Af Tabe Bild. - KKBs ledelse ansvarlig for dilettantisk undersøgelse. Af Dorrit Kampmann, i: Bibliotek 70 1972. Årg. 3, nr. 3, s. 49-50. - Spørgeskema med henblik på rationaliseringsundersøgelse. - Kommentar fra Københavns Kommunes Biblioteker, smst. 1972, nr. 4, s. 84. - Kommentar fra Per Salicath, smst. 1972, nr. 6, s. 134.

Bøggild, Susanne: Gat til bibliotekerne og bliv viis, i: København, nr. 4, juli 1972, s. 13, ill.

Nyeng, Per: KKB forsøgsområde for tidssvarende økonomisk styring?, i: Bibliotek 70 1972. Årg. 3, nr. 17, s. 363-364. - Omtale af rapport vedrørende forundersøgelse af rationaliseringsmulighederne inden for KKB.

Nyeng, Per: Minirapport fra Kultorvet, i: Bibliotek 70 1973. Årg. 4, nr. 16, s.290, ill.

Eisenberg, Alex: EDB-katalogen taget i brug af Københavns Kommunes Biblioteker, i: Bogens verden 1974. Årg. 56, nr. 6, s. 146-148.

Nyeng, Per: Vi pakker ikke sammen - og det ved vore politikere udmærket, i: Bibliotek 70 1975. Årg. 6, nr. 17, s. 440-443, ill. - Interview med stadsbibliotek Brita Olsson om nedskæringerne inden for Københavns Kommunes Biblioteker.

Nyt fra København Kommunebiblioteker, i: København, nr. 14, januar 1975, s. 13, ill.

Tidsskriftholdet under lup: Ensidigt venstreorientert tidsskrifthold i Københavns Kommunes Biblioteker?. En forunderlig oplevelse i Københavns Borgerrepræsentation, i: Bogens verden 1976. Årg. 58, nr. 3, s. 135-136, ill.

Stemningsbillede fra det store bibliotek med de små åbningstider, i: Bibliotek 70 1976. Årg. 7, nr. 14, s. 340-343, ill. - Protestmøde mod nedskæringerne inden for Københavns Kommunes Biblioteker. - S. 343: Yderligere kommentarer fra Børge Sørensen og Per Nyeng.

Sørensen, Børge: Sundbyøster Bibliotek lukkes. Redegørelse for et forløb, i: Bibliotek 70 1976. Årg. 7, nr. 20, s. 486-487. - Smst.: S. 516. Ledende artikel om lukningen, og kommentar hertil: nr. 22, s. 568.

Et hjertesuk over aktionerne omkring Sundbyøster Bibliotek. Af Karen Bache, Susanne Ørnanger, Flemming Johansen og Bente Schlamowitz, i: Bibliotek 70 1977. Årg. 8, nr. 6, s. 125-126, ill.

Nyeng, Per: Nu vil de lukke, men vi holder åbent!, i: Bibliotek 70 1977. Årg. 8, nr. 1, s. 2, ill. - Christianshavns Bibliotek og andre biblioteksaktioner.

Nyeng, Per: Nej til biblioteksnedlæggelser, i: Bibliotek 70 1977. Årg. 8, nr. 2, s. 44-45, ill. - Aktion på Christianshavn Bibliotek.

Biblioteker for folket eller noget om aktionerne på Christianshavns Bibliotek. Af SK m. fl., i: Bibliotek 70 1977. Årg. 8, nr. 16, s. 415-149, ill. - Kommentar til artiklen fra Elin Søborg, Foreningen Københavns Kommunes Bibliotekarer, smst. nr. 20, s. 558.

Nyeng, Per:Den sorte firkants behov for et nyt bibliotek, i: Bibliotek 70 1977. Årg. 8, nr. 20, s.579. - Henvendelse til Borgerrepræsentationen fra Nørrebros Beboeraktion.

Kingod, Jette: Nedskæringerne har øget arbejdspresset, i: Absalon 1977. Årg. 79, s. 196-198, ill. - Nørrebro Bibliotek.

Københavns Kommunes Biblioteker og den elektroniske databehandling. Af Birgitte Glom Hansen og Leif Bloch Rasmussen, i: Absalon 1978. Årg. 80, s. 282-284, ill.

Kampmann, Dorrit: KKBs serviceniveau, i: Bibliotek 70 1978. Årg. 9, nr. 2, s. 60. - Smst. svar fra Brita Olsson.

Nyeng, Per: Kampen for Sundbyøster Bibliotek fortsætter, i: Bibliotek 70 1978. Årg. 9, nr. 13, s. 324, ill.

Desto dygtigere de ansatte argumenterer for deres synspunkter, desto bedre beslutningsgrundlag får politikerne, i: Bibliotek 70 1979, nr. 17, s. 511-514, ill. - Interview med borgmester Bent Nebelong.

Nyeng, Per: Et børnebibliotek i København år 1971, i: Bibliotek 70 1971. Årg. 2, nr. 5, s. 148, ill. - Børnebiblioteket på Islands Brygge.

Kølln, Kirsten: Kommunal information siden 1897. København Rådhusbibliotek, i: Bogens verden 1976. Årg. 58, nr. 3, s. 97-101, ill.

Nyeng, Per: Børnenes tabte endnu engang, i: Bibliotek 70 1971. Årg. 2, nr. 4, s. 118. - En omplacering af børnebibliotekar Per Salicath. - Kommentar af Per Nyeng til sagen smst., nr. 5., s. 148; af Leif Thomsen, smst., nr. 6, s. 170 og af Per Salicath, smst., nr. 7, s. 202.

Bjørnum, Tove: Personalesituationen i KKB, i: Bibliotek 70 1980. Nr. 1, s. 25. - Åbent brev til borgmester Bent Nebelong.

Nyeng, Per: Det startede i Lyrskovgade for halvtreds år siden, i: Bibliotek 70 1980, nr. 16, s. 485-486.

Nyeng, Per: KKB fyrer Per Salicath, i: Bibliotek 70 1972. Årg. 3, nr. 8, s. 169-170. - Yderligere indlæg fra Per Nyeng i sagen: Smst. 1972, nr. 10, s. 227, fra Dorrit Kampmann, smst., s. 228, fra Eva Kock Nielsen, smst., nr. 11, s. 254, samt fra Molly Hansen og Bente Rasmussen, smst. nr. 12, s. 270.

Bare man eksisterer påvirker man jo andre!, i: Bibliotek 70 1972. Årg. 3, nr. 14, s. 303-306, ill. - Interview med Helga Mollerup om Biblioteket i Lyrskovgade.

Arkiver, arkivregistraturer

Manuskripter og arkivalier i danske samlinger. Ved Helle Linde og Anker Olsen. 1968. 144 s. - S. 17-55: Storkøbenhavn.

Københavns Stadsarkiv. Oversigt og vejledning, i: Historiske meddelelser om København 1974. Tillæg 1974, s. 1-98, ill. - Findes også udgivet som særtryk.

Københavns Stadsarkiv i 1971-1979, i: Historiske meddelelser om København 1972-1980. - Løbende.

Skall, Egil: Om Københavns Stadsarkivets kortsamling, i: Historiske meddelelser om København 1971, s. 101-122, ill.

Jensen, Sigurd: Flemming Dahl 1896-1976, i: Historiske meddelelser om København 1976, s. 190-191, ill.

Jensen, Sigurd:Axel Steffensen Linvald, 28. januar 1886-31. oktober 1965, i: Historiske meddelelser om København 1966, s. 7-11, ill.

Jenssen, Sigurd: Dødsfald, i: Historiske meddelelser om København 1975, s. 125-126. - Nekrologer over tre tidligere og nuværende medarbejdere ved Stadsarkivet: Børge Tengnagel Jørgensen, Viggo Jacobsen og Mogens Falk-Sørensen.

Jørgensen, Harald: Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm og hjælpemidlerne til dets benyttelse. 1966. 27, 315 s. - Heri: Oversigt over Landsarkivets Københavnske arkivfonde.

Skriver, Poul Erik: Det sjællandske landsarkiv, i: Arkitektur 1967. Årg. 11, s. 264-269, ill. - Arkitekter: Eva og Nils Koppel. - Også med engelsk og tysk text.

Jensen, Sigurd: Johan Jørgensen, 2. august 1924-14. marts 1969, i: Historiske meddelelser om København 1969, s. 7-9, ill.

Jensen, Sigurd: Aage Rasch 1918-1972, i: Historiske meddelelser om København 1972, s. 9-10, ill.

Videnskabelige institutioner

Nieport, Paul: Carlsberg Laboratoriets Isotopplaboratorium, i: Arkitektur 1969. Årg. 13, s. 201-204, ill. - Også med engelsk og tysk text.

Glamann, Kristof: Carlsbergfondet. 1976. 207 s. - Carlsbergfondets historie, udgivet i anledning af 100-års jubilæet.

The Carlsberg Laboratory 1876-1976. Edited by H. Holter and K. Max Müller. 1976. 445 s., ill.

Sveindottir, Sinja: Carlsberg Forskningscenter til 75 millioner kroner er ved at være færdigbygget, i: Ingeniøren 1976. Årg. 2, nr. 30, s. 6, ill.

Sveindottir, Sinja: Her udtænkes verdens bedste øl, i: Ingeniøren 1976. Årg. 2, nr. 39, s. 30-31, ill. - Carlsberg Forskningscenter.

Colding, Torben Holck: Beer as promotor of art and science, i: Danish journal 1977, nr. 1, s. 6-7, ill. - Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet.

Buschardt, Jørgen: Carlsberg Forskningscenter, København, i: Arkitektur DK 1977. Årg. 21, nr. 3, s. 110-117, ill. - Gammel Carlsbergvej 4-6.

Videnskabelige selskaber

Lomholt, Asger: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 1742-1942. Samlinger til Selskabets historie. Bind 5. 1973.

Museer

Danske museer gennem 200 år 1648-1848. Udstilling i Thorvaldsens Museum 30. maj-30. sept. 1974. Udvalg og tekster: John Erichsen, Bjarne Jørnæs og Marianne Saabye. 1974. 34 s., 2 tavl. ill. - Findes også i engelsk udgave.

Linvald, Steffen: Københavns Bymuseum. Erhvervelser og iagttagelser 1968/69-1975/76, i: Historiske meddelelser om København. 1970-1976. - Løbende. - Tidligere udgivet smst. i: Fra Københavns Bymuseums virkefelt. - Afsluttet i 1976.

Linvald, Steffen: Fra Københavns Bymuseums virkefelt. 1965-, i: Historiske meddelelseer om København. 1966-. - Løbende. - Indeholdt hvert andet år i Historiske meddelelser om København. - Fra 1970 optrykt under titlen: Københavns Bymuseum. Erhvervelser og iagttagelser.

Erichsen, John: Nye ostindiske porcelæner i Bymuseet, i: Historiske meddelelser om København 1970, s. 204-210, ill.

Erichsen, John: Oberst Müllers pragtvase, i: Historiske meddelelser om København 1974, s. 139-144, ill.

Stadtmuseum Kopenhagens. Kurzer Führer. 1975. 48 s., ill.

Linvald, Steffen: Københavns Bymuseum i et kvart sekel 1951-1965. 1976. 99 s., ill. - S. 84-92: Fortegnelse over Bymuseets udstillinger gennem de sidste 25 år. - S. 93-95: Fortegnelse over Bymuseets skrifter og kataloger 1901-76.

Erichsen, John: En københavnsk portrætfrise, i: Historiske meddelelser om København 1968, s. 181-185, ill. - Frise fra Otto Benzons villa, Kristianiagade nr. 1.. - Se også smst.: 1976, s. 234.

Nationalmuseet, Ole Worms samling

Nationalmuseet. Af Erik Kjærsgaard m. fl., i: Danske museumsskatte. Redigeret af Gudmund Boesen.1967, s. 14-19, tavl. 15-69.

Clemmensen, Tove: Nationalmuseets klunkehjem 1969. 22 s., ill. (Nationalmuseets vejledninger).

Moltke, Erik: Jan Steenberg 1901-1971, i: Historiske meddelelser om København 1972, s. 7-8, ill.

Larsen, Helge: Nationalmuseets kinasamling, i: Nationalmuseets arbejdsmark 1974, s. 5-16, ill.

Jørgen Jensen: En ny Danmarks oldtid, i: Nationalmuseets arbejdsmark 1974, s. 156, ill. - Jf. 1971, s. 208-211.

Schepelern, H. D.: Museum Wormianum. 1971. 435 s., ill.

Udstillinger

Ekkodanmark, i: Arkitektur 1966. Årg. 10, nr. 1, s. 38-44, ill. - Arkitekt: Erik Møller. - Også med engelsk og tysk text.

Modecentret lige midt i hjertet af København, i: Dansk teknisk tidsskrift 1970. Særhæfte, december, s. 28, ill. - Scandianvian Fashion Center.

Nielsen, Leif: Nu åbner boligbevægelsens første udstillings- og informationscenter, i: Boligen 1971. Årg. 38, nr. 3, s. 143-144, ill. - Saneringsselskabets boligkontor og de almennyttige boligselskabers permanente udstillings- og informationscenter. - Landgreven 4.

Boligen bringer billeder fra bolig-center, i: Boligen 1971. Årg. 38, nr. 5, s. 250-251, ill. - Saneringsselskabets boligkontor og de almennyttige boligselskabers permanente udstillings- og informationscenter. - Landegreven 4.

C.E.: Et udstillingslokale, i: Arkitektur 1966. Årg. 10, nr. 4, s. 174-176, ill. - Arkitekt: Nils Fagerholt. - Også med engelsk og tysk text. - Ole Palsbys udstillingslokaler.

C.E.: Danish Design Center, i: Arkitekten 1967. Årg. 69, s. 356-359, ill. - Arkitekt: Ole Hervit.

R.: Trade Center i København, i: Arkitekten 1969. Årg. 71, s. 407-408.

Skriver, Poul Erik: Moskva i København, i: Arkitekten 1974. Årg. 77, s. 199-201,ill.

Byplanudstilling, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen 1971, s. 1-2, ill.

J.S.: Kommunal byplanlægning, i: Arkitekten 1971. Årg. 73, s. 313. - Permanent byplanudstilling.

Q.: Bevarede huse med kommunal støtte, i: Arkitekten 1973. Årg. 75, s. 181. - Udstilling.

Det grønne København, i: Grøn bølge 1976, nr. 31, s. 17 og 20, ill. - Byplanudstillingen"Det grønne København".

Mikkelsen, Ilse: Social bistand i København eller valgflæsk??????????, i: Socialrådgiveren 1978. Nr. 1, s. 2. - Om udstillingen "Social bistand i København".

Københavnerne ved for lidt om deres sociale forsorg, i: Grøn bølge 1978, nr. 39, s. 18, ill. - Socialborgmester Pelle Jarmers åbning af udstillingen "Social bistand i København".

Åbent brev til Københavns overborgmester. Af de byplanstuderende på Kunstakademiet, i: Arkitekten 1966. Årg. 68, s. 252, ill. - Nikolaj Kirke som udstillingsbygning. - Sammenhørende note: S. 582-583.

Bella-Centret

Realitetsforhandlinger om stort handelscenter på Amager, i: Storkøbenhavn 1969. Årg. 27, nr. 8, s. 3-4, ill. - Bella Center, Amager.

Vestamager-Centret skal gøre København til Nordeuropas førende messe- og kongresby, i: Amt og kommune bladet 1973. Årg. 6, nr. 8, s. 11-14, ill. - Bella Centret.

Laub, Bodil: Et nyt Bellacenter på Amager, i: København, nr. 10, december 1973, s. 8-10, ill.

Hovedstaen vil få et nyt center, Bella Centret på Vestamager. Byggeriet vil gøre København mere attraktiv som handels- og messeby, i: Bygge-forum 1973, nr. 12, s. 24.

Melgaard, Poul: Planlægningen af det nye Bella Center på Vestamager er nu i fuld gang, i: Dansk industri 1973, nr. 6, s. 16-19, ill. - Interview med direktør Anker Sørensen.

Det nye Bella-Center vokser stærkt, i: Grøn bølge 1974, nr. 22, s. 7-9, ill.

Nyt Bella Center nu virkelighed, i: Hospitalsfunktionæren 1974. Årg. 49, nr. 1, s. 23.

C. E.: Nyt udstillings-og kongrescenter på Vestamager, i: Arkitektur 1974. Årg. 18, nr. 1, s. 36-40, ill. - Arkitekt: Ole Meyer. - Også med engelsk og tysk text.

Skandinaviens udstillingsvindue mod Sydeuropa, i: Amt- og kommunebladet 1975. Årg. 8, nr. 9, s. 12-13, ill.

Danmarks ny vindue. Bella Centret, i: Bygge-forum 1975, nr. 5, s. 10-13, ill.

Det ny Bella-Center, i: København, nr. 15, april 1975, s. 5, ill.

Teglers, Hans Edvard: WTC-planerne på Amager, i: Dansk industri 1975. Nr. 7/8, s. 31-33, ill. - Interview med Bella Centrets direktør Anker Sørensen om World Trade Center-planer.

Tre gange større nyt Bella Center, i: Byggeindustrien 1975. Årg. 26, nr. 2, s. 76, ill.

Jacobsen, Otto: Det ny Bella Center, i: Københavns havneblad 1975. Årg. 28, nr. 9, s. 158-159, ill.

E.L.P.: Det nye Bella-Center: Udbudt til fast pris på forprojekt uden detailtegninger, i: Ingeniøren 1975. Årg. 1, nr. 6, s. 3-4, ill.

Skriver, Poul Erik: Det nye Bella Center, København, i: Arkitektur 1976. Årg. 20, nr. 5, s. 161-169, ill. - Arkitekt: Ole Meyer. - Også med engelsk og tysk text.

Jørgensen, Erik K.: Ingeniørarbejde i Bella Center, i: Arkitektur 1976. Årg. 20, nr. 5, s. 170-175, ill. - Også med engelsk og tysk text.

F.: Træprisen 1976 til Ole Meyer, i: Arkitekten 1976. Årg. 78, s. 410-411, ill.

Det gamle Bella Center skal nedrives, i: Arkitekten 1977. Årg. 79, s. 381-382.

International House, Bella Center, København, i: Arkitektur 1979. Årg. 23, nr. 3, s. 122-128, ill. - Arkitekt: Ole Meyer. - Også med engelsk og tysk text.

Pressevæsen

Jensen, Poul: Presse, penge og politik 1839-48. Den sidste enevoldskongens forhold til konservative pressekredse - især i København. 1971, 430 s., ill.

Thomsen, Niels: Politik og forretning i dansk presse 1900-40, i: Beretning. Foredrag og forhandlinger ved det nordiske historikermøde i København. 1971, s. 252-264.

Thomsen, Niels: Dagbladskonkurrencen 1870-1970. 1972. 2 bind. - Bind 1: S. 239-508: Vejen til masseproduktion. Hovedstadspressen 1870-1914. Ufuldkommen konkurrence. Hovedstadspressen efter 1914. Liv og død i hovedstadspressen. Sammenfatning. - Bind 2: S. 947-948: Hovedstadens indenbys og udenbys oplag 1901-1960.

Skriver, Poul Erik: Pressens Hus i Skindergade, København, i: Arkitektur 1976. Årg. 20, nr. 2, s. 59-64, ill. - Skindergade 5. - Arkitekter: Juul Møller og Erik Korshagen. - Også med engelsk og tysk text.

Nyhedstjeneste

Næsselund, Gunnar R.: Nyhedsformidling gennem 100 år. Ritzaus Bureau 1. fabruar 1866-1. februar 1966. 1966. 153 s., ill.

Jensen, Sigurd: En københavnsk postmesteravis fra det 18. århundrede, i: Historiske meddelelser om København 1977, s. 145-163.

Journalistforeningen i København

Fra kjøbenhavnsk journalistforening til dansk publicistklub, i: Madsen og medierne. Red. af Paul Hammerich og Bent A. Koch. 1970, s. 196-198.

Aviser og tidsskrifter

Nord-Vest Avisen, Nørrebro Avis, City Avisen, Grøndals Avis. Udgivet af Lokalaviserne, Bispebjerg Torv. 1975. 40 s., ill. - Læseranalyse.

Biangslev, Ivan: Et sikrere grundlag for bladhusenes prispolitik, i: Dansk presse 1976. Årg. 58, nr. 10, s. 12-14, ill. - Analyse af nogle storkøbenhavnske avisers prisfølsomhed og forskellige forholds indvirken på oplagsudviklingen. - Fortsættes i: Dansk presse 1976, nr. 11/12, s. 10-12.

Høyen, Tom: Avisens spiseseddel/avisens ansigt. En undersøgelse omkring Aktuelts, Berlingske Tidendes, BT’s Ekstra Bladets, Informations og Politikens spiseseddler i perioden 15. september til 15. oktober 1972. 1975. 102 s.

Styring af bladleverancer. Af B. Varberg og Knud Stig Andersen, i: Management 1975. Årg. 10, s. 243-245, ill. - Det Berlingske Hus.

Konflikten i Det Berlingske Hus kostede ca. 8 millioner, i: Dansk presse 1976. Årg. 58, nr. 6/7, s. 12. - Forløbet af arbejdskonflikt, maj 1976.

Miljørapport. Vort arbejdsmiljø på Berlingske Tidende. Af BT-Klubben, Berlingergruppen. 1976. 77 s., ill.

Frifindelsen i sagen mod BT-klubben, i: Dansk presse 1978. Årg. 70, nr. 3, s. 3.

Kampen om Det Berlingske Hus. Af Erik Lund og Niels Thomsen, i: Pressens årbog 1978, s. 9-38.

[Konflikten i Det Berlingske Hus, januar-juli 1977], i: Dansk presse 1977. Årg. 59, nr. 2, s. 6-7. - Nr. 3, s. 6-7. - Nr. 6, s. 6-8. - Nr. 7/8, s. 8-10. - 1978. Årg. 60, nr. 3, s. 3.

Stage, Jan: Den berlingske konflikt. 1977. 64 s.ill. (Samlerens debat bøger).

Kiøbenhavnske Danske Post Tidender. No. 1. Den 3. Januarii, 1749. Berlingske Tidende, 1967. 8 s. (folder). - Genoptrykt af første nummer af Berlingske Tidende.

Berlingske tidende 225 år. 1974. 64 s., ill. - Tillæg til Berlingske tidende 3.1.1974.

Avisen mellem fortid og fremtid. 1974. 215 s., ill. - Essays fra Det Berlingske Hus i anledning af 225-års jubilæet 3.1.1974.

B.T. p.t. 1916-1966. Red. af Ralf Buch og Gert Munch. 1966. 220 s., ill.

Christianshavns Avis i 29 udgaver fra 20. november 1869 til 26. februar 1870. 1977. 118 s., ill. (Strandbergs kulturhistoriske bibliotek). - Fotografisk optryk af Christianshavns avis.

Den nøgne sandhed. Et rapport om Ekstra Bladet. Af Toni Liversage m. fl. 1975. 148 s., ill.

Outze, Børge: Sådan begyndte det. 1970. 116 s., ill. - Dagbladet Information.

Poulsen, Henning: "Fædrelandet". Tysk understøttelse af danske dagblade 1939-45, i: Historie 1966/67. Ny række 7, s. 232-272.

Fink, Jørgen: Dagbladet "København" 1918-22, i: Historie 1977/78. Ny række 12, s. 47-70.

Schøllhammer, Karl Erik: København, i: Karl Erik Schøllhammer: Avisen som kampmiddel. 1978, s. 56-71.

Stangerup, Henrik: Henrik Cavling og den moderne avis. 1968. 393 s. - Dagbladet Politiken.

Søndags-BT. Rapport om en succes. Ved Kirsten Bolvig m. fl. 1971. 321 s., ill. (Gyldendals logbøger).

Avissalg

Haugbøll, Charles: Aviskonerne, i: Københavner-jul 1971. Årg. 11, s. 8-11, ill.

Natteshov med friske aviser, i: Arbejdsgiveren 1974. Årg. 75, nr. 5, s. 13-15, ill.

Litterære forhold

Michelsen, Knud: Digter og storby. Tre romaners fortolkning af industrialismens København. 1974. 107 s., 16 tavl. - Om Herman Bangs roman "Stuk", Holger rachmanns roman "Forskrevet" og Henrik Pontoppidans "De dødes Rige"

2. AFSNIT

Statistik

Statistisk årbog for København, Frederiksberg og Gentofte samt omegnskommunerne. 1966-74. Årg. 45-53. - Med bilag i form af 1 kort. - Også med engelsk text. - Fortsættes som: Statistisk årbog for København, Frederiksberg og Gentofte samt Nordøstsjælland.

Statistisk årbog for København, Freeriksberg og Gentofte samt Nordøstsjælland. 1975. årg. 54. - Med bilag i form af 1 kort. - Også med engelsk text. - Fortsættelse af: Statistisk årbog for København, Frederiksberg og Gentofte samt omegnskommunerne. - Fortsættes som: Statistisk årbog for Køenhavn, Frederiksberg og Gentofte samt Hovedstadsregionen. - 1976-. Årg. 55-. - Med bilag i form af 1 kort. - også med engelsk text. - Fortsættelse af Statistisk årbog for København, Frederiksberg og Gentofte samt Nordøstsjælland.

Munk, Erik: Prognoserne og byudviklingsplanen, i: Byplan 1966. Årg. 18, nr. 106, s. 178-183, ill.

Illeris, Sven: Københavns funktioner i tal, i: Byplan 1967. Årg. 19, nr. 110, s. 107-109.

Pedersen, Poul O.: Modeller for befolkningsstruktur og befolkningsudvikling i storbyområder - specielt med henblik på Storkøbenhavn. 1967. 222 s., ill. - Med engelsk resumé. - 2. oplag: 1970.

Torjussen, Finn: Lærebog i statistiske metoder. Til brug ved undervisningen af Københavns Kommunes assistentaspiranter. 1969. 90 bl. ill.

Dagligliv i Danmark i det syttende og attende århundrede. Redaktion: Axel Steensberg. 1969-71. 2 bind, ill. - Bind 2, s. 407-410: Hovedstaden vokser - stilstand i provinsbyerne.

Jexlev, Thelma: Københavns borgere 1377 og 1510. Forsøg på en navnehistorisk og erhvervsmæssig analyse af Roskildebispens jordebog for København 1377 og et udbudsmandtal for alle københavnske roder c. 1510, i: Historiske meddelelser om København 1978, s. 39-57.

Kingod, Ove: Statistisk Kontor har ekstra travle under de forskellige valg, i: Absalon 1977. Årg. 79, s. 52-54, ill.

Befolkningsstatistik, tilflyttere, Københavns Folkeregister

Befolkningens fordeling efter navn, i: Statistisk maanedsskrift 1965/66. Årg. 41, s. 186-189. - Tabellerne også med engelsk text.

Skilsmisser i hovedstadsområdet i 1963, i: Statistik maanedsskrift 1965/66. Årg. 41, s. 72-74. - Tabellerne også med engelsk text.

Befolkningens fordeling efter køn og alder i Københavns Kommune den 1. november 1964, i: Statistisk maanedsskrift 1965/66. Årg. 41, s. 75-86. - Tabellerne også med engelsk text.

Flytninger anmeldt til hovedstadsområdets kommuner i 1963, i: Statistisk maanedsskrift 1965/66. Årg. 41, s. 127-139. - Med engelsk resumé.

Vielseshyppighed for forhen gifte, i: Statistisk maanedsskrift 1965/66. Årg. 41, s. 157-160. - Tabellerne også med engelsk text.

Flytninger anmeldt til hovedstadsområdets kommuner i 1964, i: Statistisk maanedsskrift 1965/66. Årg. 41, s. 190-202. - Med engelsk resumé.

Fødsler i hovedstaden i 1964, i: Statistisk maanedsskrift 1965/66. Årg. 41, s. 220-225. - Tabellerne også med engelsk text.

Skilsmisser i hovedstadsområdet i 1964, i: Statistisk maanedsskrift 1966/67. Årg. 42, s. 45-47. - Tabellerne også med engelsk text.

Fødsler i hovedstaden i 1965, i: Statistisk maanedsskrift 1966/67. Årg. 42, s. 87-93. - Tabellerne også med engelsk text.

Flytninger anmeldt til hovedstadsområdets kommuner i 1965, i: Statistisk maanedsskrift 1966/67. Årg. 42, s. 101-113. - Med engelsk resumé.

Folketal, fødte og døde samt indgåede og opløste ægteskaber i 1965 og 1966, i: Statistisk maanedsskrift 1966/67, Årg. 42, s. 129-137. - Tabellerne også med engelsk text.

Befolkningens fordeling efter køn og alder i Københavns Kommune den 15. oktober 1966 og i Frederiksberg Kommune den 1. august 1966, i: Statistisk maanedsskrift 1966/67. Årg. 42, s. 238-242. - Tabellerne også med engelsk text.

Befolkningens bevægelser i hovedstadsområdet i oktober kvartal 1966 og i januar kvartal 1967, i: Statistisk maanedsskrift 1967/68. Årg. 43, s. 1-2. - Tabellerne også med engelsk text.

Skilsmisser i hovedstadsområdet i 1965, i: Statistisk maanedsskrift 1967/68. Årg. 43, s. 3-5.- Tabellerne også med engelsk text.

Folketallet inden for hovedstadens administrative områder den 27. september 1965 og den 1. november 1966, i: Statistisk maanedsskrift 1967/68. Årg. 43, s. 27-34. - Tabellerne også med engelsk text.

Folketal, fødte og døde samt indgåede og opløste ægteskaber i 1967, i: Statistisk maanedsskrift 1967/68. Årg. 43, s. 111-116. - Tabellerne også med engelsk text.

Fødsler i hovedstaden og dens omegnskommuner i 1966, i: Statistisk maanedsskrift 1967/68. Årg. 43, s. 197-204. - Tabellerne også med engelsk text.

Folketallet inden for hovedstadens administrative områder den 1. noember 1966 og 1967, i: Statistisk maanedsskrift 1967/68. Årg. 43, s. 224-231. - Tabellerne også med engelsk text.

Befolkningsbevægelser, prognoser, struktur, målsætning. Ved Karen Klixbüll. Direktoratet for Københavns Kommues Generalplanlægning. 1968. 40 s., ill. (Trafikprognoser for København. Særrapport).

Vielser i hovedstadsområdet 1966, i: Statistisk maanedsskrift 1968/69. Årg. 44, s. 201-206. - Tabellerne også med engelsk text.

Fødsler i hovedstaden og dens omegnskommuner i 1967, i: Statistisk maanedsskrift 1968/69. Årg. 44, s. 207-213. - Tabellerne også med engelsk text.

Skilsmisser i hovedstadsområdet i 1966, i: Statistisk maanedsskrift 1968/69. Årg. 44, s. 113-115. - Tabellerne også med engelsk text.

Befolkningens fordeling efter køn, alder og ægteskabelig stilling i roder og distrikter i København den 1. november 1967, i: Statistisk maanedsskrift 1968/69. Årg. 44, s. 29-103.

Levendefødte børns fordeling efter fødselsvægt, i: Statistisk maanedsskrift 1969/70. Årg. 45, s. 169-175. - Tabellerne også med engelsk text.

Skilsmisser i hovedstadsområdet i 1968, i: Statistisk maanedsskrift 1970/71. Årg. 46, s. 26-28. - Tabellerne også med engelsk text.

Befolkningens fordeling efter køn, alder og ægteskabelige stilling i roder og distrikter i København den 1. maj 1970, i: Statistisk maanedsskrift 1970/71. Årg. 46, s. 169-244.

Befolkningssammensætningen for indflyttere i nybyggeri i Københavns Kommune i 1969 og 1970, i: Statistisk maanedsskrift 1971. Årg. 47, s. 1-9. - Tabellerne også med engelsk text.

Befolkningens fordeling efter køn, alder og ægteskabelige stilling i roder og distrikter i København den 1. januar 1971, i: Statistisk maanedsskrift 1971. Årg. 47, s. 121-225.

Folketallet inden for roder og distrikter i Københavns Kommune pr. 1. januar 1971 og 1. maj 1970, i: Statistisk maanedsskrift 1971. Årg. 47, s. 226-319. - Tabellerne også med engelsk text.

Fødsler og fødte i hovedstaden og dens omegnskommuner i 1968 og 1969, i: Statistisk maanedsskrift 1971. Årg. 47, s. 349-357. - Tabellerne også med engelsk text.

Skilsmisser i hovedstadsområdet i 1969, i: Statistisk maanedsskrift 1971. Årg. 47, s. 377-379. - Tabellerne også med engelsk text.

Befolkningen 1. januar 1972. 1972. 189 s. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1972, nr. 1).

Befolkningen 1. januar 1973. 1973. 112 s. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1973, nr. 3).

Befolkningsfremskrivning 1972-1986. 1973.104 s. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1973, nr. 2).

Wedebye, Jørgen: Vi bliver færre københavnere, i: København, nr. 10, december 1973, s. 6-7, ill.

Wedebye, Jørgen: Befolkningsfremskrivning for København, i: Økonomi og politik 1973. Årg. 47, nr. 4, s. 361-369.

Befolkningen 1. januar 1974. 1974. 111 s. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1974, nr. 5).

Folke og boligtællingen 9. november 1970. A. Folke- og boligtal i kommuner, sogne og bymæssige områder. Bind 15:Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune. 1974. 151 s. (Statistisk tabelværk 1974, 2).

Københavns Kommunes prognosemodel, i: Befolkningsprognose til kommunalplanlægning. 1974, s. 71-79 (Kommuneinformation, 5).

Administrative inddelinger i hovedstadsområdet 1. januar 1975. 1975. 99 s. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1975, nr. 8).

Befolkningen 1. januar 1975. 1975. 111 s. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1975, nr. 2).

Flytninger 1973. Distrikter i København. 1975. 65 s. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1975, nr. 3).

Flytninger 1974. Distrikter i København. 1975. 65 s. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1975, nr. 4).

En undersøgelse af omkostningerne ved pendling i Storkøbenhavn. Af Axel Bredsdorff, Mogens Buch-Hansen & Jørgen Rossini. Udgivet af Geografisk Centralinstitut, Københavns Universitet. 1975. 23 bl. ill.

Administrative inddelinger i hovedstadsregionen 1. januar 1976. 1976. 99 s. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1976, nr. 4).

Befolkningen 1. januar 1976. 1976. 111 s. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1976, nr. 2).

Befolkningsprognose 1975. Udgivet af Hovedstadsrådet. 1976. 31, 57 bl. (Planlægningsrapport, nr. 3). - Befolkningsprognose 1975-1990.

Flytninger 1975. Distrikter i København. 1976. 65 s. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1976, nr. 89.

Befolkningen i København 1. januar 1977. 1977. 111 s. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1977, nr. 2).

Befolkningen i hovedstadsregionen 1. januar 1977. 1977. 100 s. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1977, nr. 3).

Flytninger 1976. Distrikter i København. 1977. 65 s. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1977, nr. 49.

Befolkningen i hovedstadsregionen 1. januar 1978. 1978. 82 s. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1978, nr. 3).

Befolkningen i København 1. januar 1978. 1978. 111 s. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1978, nr. 2).

Befolkningsfremskrivning fra 1977-1992. 1978. 60 s. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1978, nr. 1).

Fertilitetsforskelle i København 1971-76. 1978. 75 s., ill. (Undersøgelser fra Københavns Statistiske Kontor nr. 18). - Med engelsk resumé.

Sørensen, Frits: Mekaniseringen af Københavns Folkeregister i forbindelse med oprettelsen af det centrale personregister, i: Absalon 1968. Årg. 69, s. 124-127, ill.

Sørensen, Frits: Københavns Folkeregister fylder 50 år, i: København, nr. 6, januar 1973, s. 11, ill.

Københavns Folkeregister i 50 år. Af B. Bech og Frits Sørensen, i: Historiske meddelelser om København 1973, s. 163-173.

Tilflyttere til og fraflyttere fra hovedstadsområdets kommuner 1952-1969, i: Statistisk maanedsskrift 1970/71. Årg. 46, s. 243-291.

Jens: Ind med 4-toget, i: Ny politik 1973. Årg. 4, nr. 11, s. 18-20, ill. - Ung tilflytter fra den danske provins.

Erhvervsstatistik

Arbejdspladsfordelingen i Nordøstsjælland 1960. Teknisk notat ved Erik Christiansen. Udgivet af Direktoratet for Københavns Kommunes Generalplanlægning. 1969. 58 s., 2 løse kort. - Udarbejdet som grundlag for trafikprognose for Storkøbenhavn.

Forskydninger i befolkningens fordeling efter erhverv og arbejdsstilling i hovedstadsområdet 1960-1965, i: Statistisk maanedsskrift 1969/70. Årg. 45, s.193-203. - Tabellerne også med engelsk text.

Egnsplanrådets erhvervsanalyse 1970. Egnsplanrådets Planlægningsafdeling 1973. 64, 10, 49 s., 2 tavl. - Med bilagskort 1973: 1 kort.

Larsen, Kristian: Erhvervsudviklingen i Københavns Kommune, i: Byplan 1974. Årg. 26, nr. 153, s. 160-161, ill.

Arbejdssted-bopæl på roder 1970. 1975. 88 s. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1975, nr. 1).

Udlændinge i København, fremmedarbejdere, kvindesag

Enevig, Anders: Sigøjnere i Danmark. 1969. 106 s., 4 tavl. - S. 52-63: Bibliografi over sigøjnerproblemet i Danmark 1968. - S. 80-94: Sigøjnere på Amager.

Thomsen, Carl: Lenin’s visit to Denmark. 1970. 18 s., ill.

Gæstearbejder i København. En undersøgelse foretaget af Mentalhygiejnisk Forskningsinstitut for Mellemfolkeligt Samvirk. Af Eggert Petersen m. fl. 1970. 168 s.

Jensen, Børge H.: Hilsen til fremmedarbejderne - og en appel til københavnerne, i: København, nr. 1, oktober 1971, s. 5.

Medmennesker iblandt os. Ny plan til sigøjnerlejr på vej, i: København, nr. 2, januar 1972, s. 8-9, ill.

Sigøjnernes forhold i Danmark. Redegørelse afgivet af et af Socialministeriet den 15. december 1972 nedsat kontaktudvalg. 1973. 34 bl. - S. 20-22: Københavns Kommunes forsorg for sigøjnere.

Korsgaard, Jens: Betydningsfuldt kontaktled skabt til fremmedarbejderne, i: Børn i tiden 1973. Årg. 68, s. 7/8, s. 189-190, ill. - Københavns Kommune etablerer kulturelt og socialt center på center på Østerbro.

Svend-Hansen, Henrik: Fremmedarbejdere. Et kirurgisk problem?, i: Ugeskrift for læger 1975. Årg. 137, nr. 22, s. 1207-1209, ill. - Med engelsk resumé. - Fra Københavns Kommuneshopitales 5. Afdeling.

Klebak, Søren: Fremmedarbejderbørn på hospital, i: Ugeskrift for læger 1975. Årg. 137, nr. 35, s. 2019-2028. - Med engelsk resumé.

Fremmedarbejdernes kontaktmønster med den primære lægetjeneste i Københavns Kommune. Af Richard Mynick og Søren Klebak, i: Ugeskrift for læger 1976. Årg. 138, nr. 47, s. 2976-2980, ill. - Erfaringer fra Institut for Social Medicin og en række praktiserende lægers dagligdag.

Bruun-Østergård, Bodil: Opsøgende arbejde i Vognmandsmarken, i: Socialrådgiveren 1977. Årg. 39, nr. 4, s. 150-152.

Rødstrømpebevægelsen i København forår 1970-sommer 1974. Kort historisk gennemgang. 1975. 18 s. - 2. oplag: 1975 med tillæg om 1974-75.

Rødstrømperne i København: Jordmorpjecen. En håndbog i rødstrømpebevægelsen i København. 1976. 102 s., ill.

Folketinget, politiske partier og politiske foreninger

Folketingsvalget i hovedstaden og dens omegnskommuner den 22. november 1966, i: Statistisk maanedsskrift 1966/67. Årg. 42, s. 49-66.- Tabellerne også med engelsk text.

Valgdeltagelsen i København inden for forskellige befolkningsgrupper ved folketingsvalget den 22. november 1966 og sammenligning med kommunevalget den 8. marts 1966, i: Statistisk maanedsskrift 1966/67. Årg. 42, s. 123-128. - Tabellerne også med engelsk text.

Folketingsvalget i hovedstaden og dens omegnskommner den 23. januar 1968, i: Statistisk maanedsskrift 1967/68. Årg. 43, s. 85-106. - Tabellerne også med engelsk text. - S. 107-110: Valgdeltagelse.

Folkeafstemning om ændring af valgretsalderen til Folketinget den 24. juni 1969 inden for hovedstadsområdet, i: Statistisk maanedsskrift 1969/70. Årg. 45, s. 101-106. - Tabellerne også med engelsk text.

Folketingsvalget i hovedstaden og dens omegnskommuner den 21. september 1971, i: Statistisk maanedsskrift 1971. Årg. 47, s. 321-343. - Tabellerne også med engelsk text.

Olsen; Eigil: Uhøjtidelige erindringer. Fra rigsdagslivet i Fredericiagade og på Christiansborg. 1968. 128 s., ill.

Valgdeltagelse ved folketingsvalget 21. september 1971. 1972. 31 s. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1972, særnummer 1).

Andersen, Gert: Folkestyrets arbejdsplads. Udgivet af Folketingets Præsidium. 1974. 16 s., ill.

Németh, Csaba: Folketinget på nært hold. 1974. 56 s., ill.

Petersen, Carl Heinrich: Syndikalisterne i Danmark, i: Kommunalarbejderen 1968, nr. 10, s. 26-29 og nr. 11, s. 20-22, ill. - Syndikalisternes indflydelse i den københavnske arbejderklasse 1918.

Partifordelingen i hovedstaden, i: Partistyrke og social struktur 1960. Af Ole Borre og Jan Stehouwer. 1968, s. 136-148.

Dybdahl, Vagn: Partier og erhverv. Studier i partiorganisation og byerhvervenes politiske aktivitet ca. 1880-ca. 1913. 1969. 2 bd. - S. 105-124: Højre i hovedstaden.

K.U. i København gennem 50 år. Red. af Per Bay Jørgensen og Hans Engell. 1970. 44 s., ill. - Konservativ Ungdom.

Markvad, Willy: Mødet i Tømrerkroen den 15. oktober 1871, i: Årbog for arbejderbevægelsens historie 1. 1971, s. 113-118. - Stiftelsen af Den Internationale Arbejderforening for Danmark i Tømrerkroen, Adelgade 27.

Louis Pio og Slaget på Fælleden. Ved Jens Engberg. 1972. 120 s., ill. (Acta-serien, 2). - 2. udgave: 1975.

Afstemningsområder med gade og gadestykker pr. 1. juli 1972. 1972. 24 bl. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1972, særnummer 2).

Regeringsbygninger. - II, s. 17

Sådan ser der ud i Tjæreborg, i: Fællesrådet 1966. Årg. 10, nr. 10, s. 195-198, ill. - Ny ministerialbygning på Slotsholmen.

Kristensen, Eske: Udvidelse af ministerialbygningerne på Slotsholmen, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen 1969, s. 17-21, ill. .

Æbeløgade. Danmarks største kontorhus. Statsadministrationens nye bygning i København, i: Fællesrådet 1973. Årg. 17, nr. 2, s. 38-39, ill.

Skriver, Poul Erik: Højesteretsdommen om ansvaret for de revnede glasdøre, i: Arkitekten 1974. Årg. 76, s. 232. - Jf. smst. s. 280 og s. 362-363. - Ministerialbygningen, Slotsholmsgade 12.

Indbudt konkurrence om et byggeri til brug for Udenrigsministeriet på Asiatisk Plads, København, i: Arkitekten 1976. Årg. 78, s. 387-409, ill. - Jf. s. 60, s. 413 og s. 476.

Problemer ved Asiatisk Plads, i: Huset 1976. Årg. 8, nr. 9, s. 6, ill. - Svar fra boligminister Helge Nielsen smst. nr. 10, s. 29-30 med gensvar smst.

Skriver, Poul Erik: Udenrigsministeriets bygning på Asiatisk Plads, i: Arkitekten 1976. Årg. 78, s. 385-386. - Udenrigsministeriet.

ELP: Hvad er et volumen på 20 meters højde?, i: Ingeniøren 1976. Årg. 2, nr. 35, s. 5, ill. - Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads.

Nyt udenrigsministerium på Asiatisk Plads, i: Byggeindustrien 1976. Årg. 27, nr. 7, s. 247, ill. Arkitekter: Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen.

[Udenrigsministeriets byggeri på Asiatisk Plads], i:Arkitekten 1978. Årg. 80, nr. 5, s. 125-126. - Fortsættes i: Nr. 6, s. 149, og i: Nr. 8, s. 195-196. - Debatindlæg.

Københavns Kommune

Samling af bestemmelser vedrørende Københavns Kommune. 1961-1969. Udgivet i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning ved Direktoratet for Stadens Øvrighedsforretninger 1966-1975.

Holm, Axel: Copenhagen, i: Great cities of the world, their government, politics and planning. Edited by William A. Robson and D. E.Regan. 3. ed. 1972. Vol. 1, s. 369-405.

Referat fra Nordisk Hovedstadskonference i København 12.-14. marts 1970. 1972. 120 s. - Konferencens emner: Problemer i forbindelse med den offentlige og den private trafik i storbyen. - Kommunernes indsats i forbindelse med aktuelle ungdomsproblemer.

Larsen, Mogens: Overborgmesterens nyeste påhit: Rullende informationsbus, i: Bibliotek 70 1976. Årg. 7, nr. 22, s. 575, ill.

Tamm, Ditlev: Københavns forfatning fra middelalderen til 1978, i: Historiske meddelelser om København 1978, s. 7-38.

Københavns kommunalkalender 1966-1980. Årg. 34-48. Udgivet af Københavns Statistiske Kontor. - Fra 1978 udgivet af: Direktoratet for Københavns Skatte-og Registerforvaltning..

Jensen, Jacob B.: Erik af Pommerns privilegier i ny belysning, i: Historiske meddelelser om København 1976, s. 7-25.

Forhold til nabokommunerne

F.S: Vi løser grænseproblemerne i fredsommelighed, i: Stads- og havneingeniøren 1967. Årg. 58, s. 51-65. - Udtalelse fra civilingeniør Poul Møller.

Nu lysner det for et Hovedstadsråd, i: Storkøbenhavn 1968. Årg. 26, nr. 9, s. 3-4.

Spænding om Hovedstadsrådets fremtid, i: Storkøbenhavn 1969. Årg. 27, nr. 8, s. 1-3.

Hovedstadsordning fra april 1972?, i: Storkøbenhavn 1970. Årg. 28, nr. 2, s. 4.

Koch, Ejler: Problemer omkring en hovedstadsordning, i: Juristen 1970, s. 29-47.

Koch, Ejler: Forslag til en hovedstadsordning, i: Juristen 1971, s. 357-366. - Gennemgang og vurdering af Hovedstadsreformudvalgets betænkning om hovedstadsområdet.

Hovedstadsrådet vikles ud af svøbet, i: Storkøbenhavn 1971. Årg. 29, nr. 2, s. 2-4. - Jf. smst. nr. 3, s. 5-6, og nr. 5, s. 1-2.

Hovedstadsområdet. Betænkning. Afgivet af Hovedstadsreformudvalget. 1971. 99 s. - Hertil knytter sig: Hovedstadsområdet. Befolkning, opgaver, økonomi. 1970.

Hovedstadsområdet. Befolkning, opgaver, økonomi. Udgivet af Hovedstadsreformudvalgets Sekretariat. 1970. 395 s., ill. - Knytter sig til: Hovedstadsområdet. Betænkning. 1971.

Illeris,Sven: Hovedstadsordningen. Et skridt frem og et tilbage, i: Byplan 1971. Årg. 23, nr. 133, s. 65-66.

Krog, Erik H.: Radikalt syn på Hovedstadsreformen, i: Danske kommuner 1971. Årg. 2, nr. 2, s. 8-9, ill. - Arbejdet i Hovedstadsreformudvalget, vurderet af den radikale viceamtsborgmester i Københavns Amt.

Forslag om storamt med 40 pct. af landets befolkning, i: Danske kommuner 1972. Årg. 2, nr. 25, s. 3-6, ill. - Lovforslag om hovedstadsordning, fremsat af Socialdemokratiet.og Det Konservative Folkeparti med interview af Egon Jensen og Poul Schlüter.

Jørgensen, Svend: Storamtet ingen nødvendighed, i: Danmarks amtsråd 1972. Årg. 3, nr. 2, s. 2-3, ill. - Tidligere optrykt i dagbladet Politiken 5.3.1972.

Nu kommer reformen til hovedstaden, i: Danmarks amtsråd 1972. Årg. 3, nr. 2, s. 4-9, ill. - Lovforslag om den kommunale struktur i Hovedstadsområdet.

Jensen, Egon: Hovedstadsordning - ikke nej eller ja, men JA nu!, i: København, nr. 5, september 1972, s. 12, ill.

Salting, Ole: Hovedstadsrådet og den overordnede planlægning, i: Danmarks amtsråd 1972. Årg. 3, s. 2-8, ill. - Lovforslag fra Det Radikale Venstre om hovedstadsordning.

Salting, Ole: Planlægningsråd og hovedstadsselskaber, i: Danmarks amtsråd 1972. Årg. 3, nr. 4, s. 2-3. - Forslag fra Det Konservative Folkeparti.

Salting, Ole: Venstre og hovedstaden, i: Danmarks amtsråd 1972. Årg. 3, nr. 4, s. 4-5, ill. - Lovforslag fra Venstre.

Ge-N: Fællesamtet klar til start i 1977, i: Danske kommuner 1972. Årg. 3, nr. 2, s. 9-10, ill. - Interview med borgmester Ib Juul, Herlev, om hovedstadsordningen.

Salting, Ole: Hovedstadens samordningsproblemer skal løses af et hovedstadsråd, i: Danmarks amtsråd 1973. Årg. 4, nr. 3, s. 10-11.

Koch-Nielsen, Anton: Hovedstadsområdets kommunalreform. De vigtigste enkeltheder i hovedstadsordningen, der træder i kraft 1. april 1974, i: Danske kommuner 1973. Årg. 4, nr. 8, s. 3-11, ill.

Zebitz Nielsen, Paul: Et hovedstadsråd bli’r født i april, i: Danske kommuner 1974. Årg. 4, nr. 26, s. 3-4, ill.

Christensen, Søren: Nu er hovedstaden ikke bare København, i: København, nr. 9, oktober 1973, s. 5, ill.

Kun mulighed for begrænset vækst i Hovedstadsregionen, i: Danske kommuner 1975. Årg. 6, nr. 3, s. 7-9, ill. - Interview med formanden for Hovedstadsrådet, Bent Sørensen, om rådets første leveår.

Københavns styre før 1840

Skall, Egil: Magistratens forretninger i midten af det 18. århundrede, i: Historiske meddelelser om København 1970, s. 11-22.

Jensen, Sigurd: Lakajismen og Københavns Magistrat omkring 1770, i: Historiske meddelelser om København 1973, s. 29-54, ill.

Hellborn, F.: Nogle bemærkninger om borgmester på Christianshavn Hans Sørensen (1606-1674), i: Personalhistorisk tidsskrift 1970. Årg. 90, 15. række, 4. bind, s. 47-50.

Københavns styre efter 1840

Antonsen, Poul: Stor-København - eller ej?, i: Byplan 1967. Årg. 19, nr. 110, s. 105-106.

Rasmussen, Knud: København. Byen og Kommunen, i: Byplan 1967. Årg. 19, nr. 110, s. 102-104.

Møller, Poul: Københavns bystyre gennem 300 år. Udgivet af Københavns Borgerrepræsentation. 1967. Bind 2: 1858-1940. 1967, 396 s., ill. - Bind 1 udgivet i 1949.

Ny københavnsk forfatning venter på hovedstadsordningen, i: Storkøbenhavn 1969. Årg. 27, nr. 9. s. 3-5.

Om Københavns Kommune 1975. Udgivet af Overborgmesterens Sekretariat. 1975. 7 s. - Også med tysk og engelsk text.

Betænkning om Københavns nye forfatning, i: Absalon 1975. Årg. 77, s. 162-163, ill.

Mærkelund, Niels E.: Københavns nye forfatning behandlet i Borgerrepræsentationen, i: Absalon 1976. Årg. 78, s. 7-10, ill.

Kommunens styreform revideres radikalt fra 1.4.1978, i: Absalon 1977. Årg. 79, s. 254-255, ill. - Forslag om Københavns ny forfatning.

Hansen, Gunnar: Den nye forfatning fungerer tilfredsstillende, i: Absalon 1978. Årg. 80, s. 288-290, ill. - Interview med overborgmester Egon Weidekamp.

De københavnske lokalrådes fremtid, i: Arkitekten 1973. Årg. 75, s. 210.

Lad os andre blive fri for bydelsråd, i: Danske kommuner 1976. Årg. 7, nr. 12, s. 7. - Kommunernes Landsforenings bemærkninger til udkast til Lov om Københavns Kommunes styrelse.

Skal Københavns Kommune splittes op? Københavns forfatning skal ændres i 1978. Der er forslag om øget magt til lokalråd, distriktsråd eller kvarterråd, i: Absalon 1976. Årg. 78, s. 16-17, ill.

pk: Bydelsrådene skal have egen økonomi og selv kunne bestemme, i: Danske kommuner 1976. Årg. 7, nr. 8, s. 12-13, ill. - Interview med overborgmester Egon Weidekamp om oprettelsen af bydelsråd i København.

De lokale foreningers forening skal bibeholdes, i: Amt- og kommunebladet 1977. Årg. 10, nr. 2, s. 8-9. - Interview med formanden for Nørrebros Lokalråd Leif Daurup om forslaget til ny forfatning for København.

Medborger indflydelse via lokalråd. Af Poul Aage Andersen og Ib Rasch Petersen, i: Byplan 1979. Årg. 31, nr. 2, s. 62-64, ill. - Sydvestkvarterets Lokalråd.

Weidekamp, Egon: Bydelsrådene vil fordele den demokratiske indflydelse, i: Ny politik 1977. Årg. 8, nr. 2, s. 26-27.

Frederiksen, Jørgen: Kommunalt nærdemokrati og Københavns Kommune, i: Ny politik 1978. Årg. 9, nr. 3, s. 19.

Københavns orgerrepræsentation

Grut, Flemming: "...et par forekommende ord". 1973. 33 s. - Taler holdt i perioden 1962-70 i egenskab af første næstformand for Borgerrepræsentationen.

Holm, Axel: Borgerrepræsentationsvalg gennem tiderne, i: Københavns kronik, nr. 8, februar 1974, s. 3-9, ill.

Københavns Borgerrepræsentation 1974-1978. Portrætter, i: København, nr. 12, juni 1974, s. 8-9, ill.

Vogelius, Eduard: Som det skete -. Det er 75 år siden første møde på Københavns nye rådhus, i: Absalon 1978. Årg. 80, s. 12-13, ill. - Referat af det første Borgerrepræsentationsmøde i Nyrops rådhus.

Jacobsen, Fl.: Jeg sagde ja til kandidaturen for at gøre en indsats for kommunen, i: Amt- og kommunebladet 1977. Årg. 10, nr. 3, s. 4-5. ill. - Interview med borgerrepræsentatant Jørgen Frederiksen, der er nyvalgt til Folketinget.

Hansen, Gunnar: Ikke i min vildeste fantasi havde jeg drømt om dette, i: Absalon 1976. Årg. 78, s. 28-30, ill. - Interview med Borgerrepræsentationens formand Gerda Louw Larsen.

Schou, W.: Et år på jobbet. Samtale med Borgerrepræsentationens formand Gerda Louw Larsen, i: Hospitalsfunktionæren 1977. Årg. 52, nr. 3, s. 5-9, ill.

Jacobsen, Flemming: Mange partier med få medlemmer bedre end få store partigrupper, i: Amt- og kommunebladet 1977. Årg. 10, nr. 13, s. 5, ill. - Interview med borgerrepræsentant Elhardt Madsen fra Centrumdemokraterne.

Jacobsen, Flemming: Underligt at blive politiker i den kommune, man arbejder for, i: Amt- og kommunebladet 1978. Årg. 11, nr. 10, s. 25, ill. - Interview med borgerrepræsentant Kell Palsbro fra Det Konservative Folkeparti.

Borgerrepræsentationen omkring årsskiftet, i: Kontakt 1978, nr. 67, s. 1-3, ill. - Sager vedrørende Magistratens 3. Afdeling i Københavns Borgerrepræsentation.

Valgene til Københavns Borgerrepræsentation samt til kommunalbestyrelserne i Frederiksberg, Gentofte og omegnskommunerne den 3. marts 1970, i: Statistisk maanedsskrift 1965/66. Årg. 41, s. 203-219. - Tabellerne også med engelsk text.

Valgene til Københavns Borgerrepræsentation samt til kommunalbestyrelserne i Frederiksberg, Gentofte og omegnskommunerne den 8. marts 1966, i: Statistisk maanedsskrift 1970/71. Årg. 46, s. 29-75. - Tabellerne også med engelsk text.

Jacobsen, Flemming: Samtale med kommunalpolitiker. Fjernsynet bør sende en helaftensudsendelse søndag før kommunevalget, i: Amt- og kommunebladet 1978. Årg. 11, nr. 1, s. 8, ill. - Interview med Egon Weidekamp.

Lærere som kandidater til kommunevalget, i: Københavns kommuneskole 1978. Årg. 71, nr. 8, s. 146.

Oløe, Børge: Vælgerne føler sig sat udenfor, i: Kommunen 1978. Årg. 21, nr. 4, s. 6-7, ill.

Stjernqvist, Henry: 40 officielle taler. 1971. 84 s.

Nymark, Johannes: Styret i København. Fjernt og uvedkommende, i: Ny politik 1974. Årg. 5, nr. 4, s. 15.

Magistraten

Også København får nu folkevalgte borgmestre, i: Kommunen 1978. Årg. 21, nr. 6, s. 13.

Den nye opgavefordeling i Magistratens syv afdelinger, i: Absalon 1978. Årg. 80, nr. 3, s. 70-72, ill.

Rød borgmester, i: København 1978. Nr. 15, s. 8, ill.

Hansen, Gunnar: Hospitaler og miljø - et ønskejob, i: Absalon 1974. Årg. 76, s. 204-207, ill. - Interview med borgmester Alsing Andersen.

Jensen, Sigurd: L. C. Borup. Borgmesteren der blev kommunalpolitiker, i: Historiske meddelelser om København 1976, s. 122-163, ill.

Sachs, Jette: - min eneste ambition er at få gennemført en politik med socialistiske perspektiver, i: Kommunalarbejderen 1967. Årg. 52, nr. 11, s. 6-7 og 15, ill. - Interview med borgmesteren for 5. Magistraten Willy Brauer fra Socialistisk Folkeparti.

Jacobsen, Flemming: Øresund er ikke mere pløresund, i: Amt- og kommunebladet 1977. Årg. 10, nr. 8, s. 7-8, ill. - Interview med rådmand Jørgen Bundvad.

Jensen, Sigurd: Carl Emil Fenger som borgmester. Træk af københavnsk kommunalpolitik i 1870’erne og 1880’erne, i: Historiske meddelelser om København 1967, s. 105-141, ill.

Ny borgmester i 5. Afdeling, i: Dråben 1970. Årg. 2, nr. 2, s. 1-2, ill. - Interview med borgmester Arne Guttermann.

Hansen, Gunnar: Energi-og miljøborgmesteren vil helst ud i marken, i: Absalon 1978. Årg. 80, s. 226-228, ill. - Interview med borgmester Ivan Hansen.

Hjorth, Peter: Kvaliteten af arbejdet må afgøre lønnen, i: Kommunalarbejderen 1973, nr. 8, s. 18-19 og 27, ill. - Interview med overborgmester Urban Hansen.

Jovist er det med vemod, jeg nu siger farvel. Interview ved Gunnar Hansen og Niels E. Mærkelund, i: Absalon 1976. Årg. 78, s. 52-56, ill. - Interview med overborgmester Urban Hansen.

En bulldozer går, i: Københavns kommuneskole 1976. Årg. 69, s. 193, ill. - Urban Hansen forlader sin post som overborgmester.

... han gik, i: Beboerbladet boligen 1976. Årg. 14, nr. 2, s. 8-10, ill. - Interview med overborgmester Urban Hansen.

Jensen, Sigurd: Borgmester Peder Hedebol, i: Historiske meddelelser om København 1979, s. 110-148, ill.

Første kvindelige borgmester i Magistratens 5. Afdelings historie, i: Dråben 1970. Årg. 2, nr. 3, s. 1-2, ill.- Interview med borgmester Lilly Helweg Petersen.

Borgmesterposten - et barsk job, i: Otium 1976. Årg. 10, s. 123-125, ill. - Interview med socialborgmester Pelle Jarmer.

Hansen, Gunnar: Bistandsloven lagde et betydeligt pres på personalet, i: Absalon 1976. Årg. 78, s. 220-222, ill. - Interview med borgmester Pelle Jarmer.

Københavns Kommune kan ikke sammenlignes med andre byer, i: Amt- og kommunebladet. 1977. Årg. 10, nr. 11, s. 31, ill. - Interview med socialborgmester Peller Jarmer.

Hjorth, Peter: Vi leverer 20 liter vand til hver flaske øl..., i: Absalon 1971. Årg. 72, s. 176-178, ill. - Interview med borgmester Lilly Helweg Petersen, Magistratens 5. Afdeling.

Hjorth, Peter: Stort behov for plejehjem og børneinstitutjonerne, i: Absalon 1971. Årg. 72, s. 196-198, ill. - Interview med borgmester Børge H. Jensen.

Ludwig, Otto: Damen med spanden sidder i byrådet, i: Kommunalarbejderen 1971, nr. 10, s. 6-8, ill. - Interview med rådmand Elna Jørgensen.

Martner, Frederik: Fra gårdmandssøn i Jylland til overborgmester i København, i: Kommunalarbejderen 1974, nr. 12, s. 20-22, ill. - Interview med tidligere overborgmester Sigvard Munk.

Hansen, Gunnar: Højesteretssagføren blev skole- og kulturborgmester, i: Absalon 1978. Årg. 80, s. 128-130, ill. - Interview med borgmester Bent Nebelong.

Karlsson, Villy: En der har råbt op - og nu gik som borgmester, i: Kommunalarbejderen 1974, nr. 11, s. 20-22, ill. - Interview med afgående hospitalsborgmester Edel Saunte.

Hyrevogne, beværterbevillinger, idræt, kirkegårde, skoler - og biblioteksvæsen. Ved Flemming Ettrup og Jørn Tønnesen, i: Bogens verden 1978. Årg. 60, nr. 3, s. 77-80, ill. - Interview med borgmester Børge Schmidt om Magistratens 1. Afdeling.

Hjorth, Peter: Skolevæsenet i København er bedre end sit rygte, i: Kommunalarbejderen 1970, nr. 12, s. 10-11 og 29, ill. - Interview med borgmester Børge Schmidt, Magistratens 1. Afdeling.

Hjorth, Peter: Skolevæsenet i København er bedre end sit rygte, i: Absalon 1971. Årg. 72, s. 102-104, ill. - Interview med borgmester Børge Schmidt, Magistratens 1. Afdeling.

Hansen, Gunnar: En af Staunings tro disciple siger farvel, i: Absalon 1978. Årg. 80, nr. 4, s. 93-95, ill. - Interview med borgmester Børge Schmidt, Magistratens 1. Afdeling.

Afskedssamtale med en skoleborgmester, i: Københavns kommuneskole 1978. Årg. 71, nr. 11, s. 203-204, ill. - Interview med Børge Schmidt.

Jacobsen, Flemming: Et borgmesterjob - ikke one-man show, i: Amt- og kommunebladet 1978. Årg. 11, nr. 7, s. 10-11, ill. - Interview med borgmester for Magistratens 4. Afdeling Villo Sigurdsson fra Venstresocialisterne.

Hansen, Gunnar: Den nye VS-borgmester vil undgå bengnaveri og pamperi, i: Absalon 1978. Årg. 80, s. 160-163, ill. - Interview med borgmester Villo Sigurdsson, Magistratens 4. Afdeling.

Vibæk, Jens: Arne Sundbo 1. august 1886-24. april 1970, i: Historiske meddelelser om København 1970, s. 7-9, ill.

Hansen, Gunnar: Cheføkonom blev leder af afdelingen for de sammenbragte børn, i: Absalon 1978. Årg. 80, s. 194-196, ill. - Interview med borgmester H. Thustrup Hansen, Magistratens 6. Afdeling.

Hansen, Gunnar: København skal bevare sit særpræg og samtidigt være levende og driftig, i: Absalon 1978. Årg. 80, nr. 3, s. 66-69, ill. - Interview med borgmester A. Wassard, Magistratens 4. Afdeling.

Han kom..., i: Beboerbladet boligen 1976. Årg. 14, nr. 2, s. 8-10, ill. - Interview med Egon Weidekamp.

Hansen, Gunnar: Den nye overborgmester-stilling får en noget anden sammensætning, i: Absalon 1976. Årg. 78, s. 76-79, ill. - Interview med overborgmester Egon Weidekamp.

Schou, W.: Et år på jobbet. Københavns fremtid. Samtale med overborgmester Egon Weidekamp, i: Hospitalsfunktionæren 1977. Årg. 52, nr. 4, s. 13-17, ill.

Københavns Kommunes økonomi

Inflationen fordyrer Københavns modernisering med 23 pct., i: Bygge-forum 1968, nr. 4, s. 16-17, ill.

Dyr femårsplan, i: Bygge-forum 1969, nr. 9, s. 11.

Løndirektør Møller Mikkelsen trækker sig tilbage. Ringgaard Pedersen udnævnt til ny løndirektør, i: Absalon 1969. Årg. 70, s. 173, ill.

Den store verden har tillid til København, i: København, nr. 1, oktober 1971, s. 6, ill. - Interview med bankdirektør Arthur Schmiegelow, Privatbanken.

Böye, Niels: Staten forlanger kommunale besparelser - men..., i: Amt- og kommunebladet 1971. Årg. 4, nr. 6, s. 5-9. - Interview med overborgmester Urban Hansen.

Paldam, Jørgen: Københavns budget det kommende år, i: København, nr. 5, september 1972, s. 13-14, ill.

Paldam, Jørgen: Skatten ned med 116 millioner kroner, i: København, nr. 9, oktober 1973, s. 10-11, ill.

Hansen, Gunnar: Hovedstaden er i en vanskelig situation, i: Absalon 1975. Årg. 77, s. 244-246, ill. - Interview med indenrigsminister Egon Jensen.

Garde, Trine: Serviceforringelsen i København Kommune, i: Absalon 1975. Årg. 77, s. 251, ill.

Beretning om en undersøgelse af revisionen af Københavns og Frederiksbergs Kommuners boligsikringsregnskaber. Udgivet af Statsrevisoratet. 1976, s. 5-7. - Udgivet sammen med. Beretning om den bevillingsmæssig hjemmel til, at Statens Byggeforskningsinstitut yder tilskud til den selvejende institution Centret for Byggeriets Planlægningssystem.

Weidekamp, Egon: København har sine helt specielle problemer, i: Ny politik 1977. Årg. 8, nr. 3, s. 29-31.

Store besparelser og højere afgifter, i: Danske kommuner 1976. Årg. 7, nr. 12, s. 20-21.

Nyeng, Per: Fælles front mod nedskæringerne i Københavns Kommune, i: Bibliotek 70 1976. Årg. 7, nr. 17, s. 398-399, ill.

Bloktilskud og andre udligningsordninger. Udarbejdet af Økonomidirektoratet, Københavns Kommune. 1977. 63 s.

Københavns situation er ikke som new York’s, i: Absalon 1977. Årg. 79, s. 278-279, ill. - Overborgmester Egon Weidekamp fremstiller på tillidsmandsmøde sin opfattelse af Københavns Kommunes forfatning, økonomi og serviceniveau.

København har mistet en halv milliard. Overborgmesteren foreslår bloktilskuddene ændret, i: Absalon 1977. Årg. 79, s. 179, ill.

Nødråb fra København kan ikke stå alene - hovedstaden ønsker flere penge fra alle undtagen de fem store, i: Danske kommuner 1977. Årg. 8, nr. 11, s. 43-44, ill. - Københavns Kommune ønsker ændret kommunal udligningsordning. - Korrektion til artiklen smst., nr. 17, s. 15 fra partiet Venstre. - Kommentar til forslaget fra Egon Jensen og Jens Mathiasen, smst., nr. 12, s. 6-9.

Arbejdsgruppe skal vurdere Københavns tilskudsrapport. Spørgsmålet om de objektive kriterier for bloktilskudsordningen, i: Danmarks amtsråd 1977. Årg. 8, nr. 12, s. 10.

Kingod, Jette:"Superkontor" skal gøre kommunen billigere, i: Absalon 1978. Årg. 80, nr. 2, s. 28-30, ill. - Økonomidirektoratet har indkørt Københavns Kommunes nye regnskabs-, budget- og EDB-system.

Weidekamp, Egon: Kommunernes serviceniveau truet, byrdefordelingen skæv, i: Ny politik 1978. Årg. 9, nr. 2, s. 30-31.

Paldam, Jørgen: Omkring en regnskabsreform, i: Danske kommuner 1971. Årg. 2, nr. 2, s.3-6, ill. - Synspunkter på en kommunal regnskabsreform med udgangspunkt i Københavns Kommunes budget.

Fortegnelse over kommunens ejendomme. Udgivet af Direktoratet for Stadens Faste Ejendomme. - Udsendt 1966, 1967, 1968, 1970, 1973.

Grundkøb og jordpolitik. - II, s. 46

Tilbagekøbsret til spotpris, i: Storkøbenhavn 1968. Årg. 26, nr. 6, s. 3-4.

Militærets udflytning skaffe store københavnske byggegrunde, i: Storkøbenhavn 1969. Årg. 27, nr. 11/12, s. 3-4.

15 villagrunde til 1897-pris, i: Storkøbenhavn 1971. Årg. 29, nr. 6, s. 4-5.

Københavns Kommunes administration. - II, s. 48. - S I, s. 58

Corydon, Robert. Lønsystemet så indviklet, at det kun forstås af fagmænd, i: Kommunalarbejderen 1966. Årg. 51, nr. 7, s. 6-7 og 11. - Interview med Københavns Kommunes løndirektør C. Møller Mikkelsen.

Rasmussen, Knud : Kommunal stordrift, i: Byplan 1967. Årg. 19, nr. 110, s. 117-121, ill.

Sass Nielsen, Frederik: Københavns Kommune vil centralisere sin værkstedsdrift, i: Management 1973. Årg. 8, s. 116-118, ill.

Thomassen, Ole: Planlægningens øde ø, i: Byplan 1975. Årg. 27, nr. 155, s. 32-33.

De ansattes indflydelse på Københavns Kommunes arbejdspladser. Undersøgelsens spørgsmål og tilhørende svarfordelinger. Af Peter Gundelach m. fl. under ledelse af Reinhard Lund.1969. 60 s.

Hansen, Urban: Jeg synes, tiden er moden til en virkelig forbedring af vor samarbejdsaftale, i: Absalon 1971. Årg. 72, s, 49-50, ill.

Martini Jørgensen, Sten: Kommunale samarbejdsudvalg. En undersøgelse af samarbejdet mellem ledelsen og de ansatte på 14 arbejdspladser under Københavns Kommune. 1971. 162 s. (Publikation, Socialforskningsinstituttet, 50). - Med engelsk resumé.

Indflydelse og samarbejde. Af Reinhard Lund og Sten Martini Jørgensen. 1971. 45 s., ill. (Publikation, Socialforskningsinstituttet, 48).

Hjorth, Peter: Avancerede ønsker om medbestemmelse vil give flere demokratiske rettigheder for de kommunalt ansatte, i: Kommunalarbejderen 1971, nr. 3, s. 10-11, ill. - Interview med konsulent Poul Hertz fra LO om en modernisering af samarbejdsforholdene inden for Københavns Kommune.

Lund, Reinhard: De ansattes indflydelse på ledelsens beslutninger inden for Københavns kommunale institutioner. 1972. 139 s., ill. (Publikation, Socialforskningsinstituttet, 52). - Med engelsk resumé.

200 samarbejdsudvalg tager sig af 38.000 ansattes problemer, i: Fællesrådet 1973. Årg. 17, nr. 4, s. 122-123, ill. - Interview med sekretær i Københavns Kommunes Samarbejdsnævn Jørgen Thomsen, om Københavns nye samarbejdsudvalgsaftale.

Københavns Kommune. Samarbejdsudvalgene i søgelyset, i: Fællesrådet 1974. Årg. 18, nr. 1, s. 16-18.

Medarbejdernes indflydelse på personalepolitikken må styrkes, i: Absalon 1974. Årg. 76, nr. 1, s. 8-11, ill.

Art: Bedre arbejdsklima, men kun meget få konkrete resultater. Efter tre år med de nye samarbejdsregler i Københavns Kommune, i: Kommunalarbejderen 1975, nr. 1, s. 12-15, ill.- Interview med sekretæren i Københavns Kommunes Samarbejdsnævns Jørgen Thomsen.

Skal vi have nye regler om samarbejde?, i: Absalon 1975. Årg. 77, s. 55-59, ill.

Kommunale forsøg med avancerede samarbejdsformer, i: Absalon 1976. Årg. 78, s. 64-66,ill.

Nye samarbejdsudvalgsregler i Københavns Kommune, i: Juristen & økonomen 1980. Nr.17, s. F258-260.

Pedersen, Erling: Rationaliseringsvirksomheden i Københavns Kommune - og Organisationskontorets placering heri, i: Absalon 1968. Årg. 69, s. 7-8, ill.

Samarbejde om rationaliseringen. Kontakten til personaleorganisationerne defineres, i: Absalon 1968. Årg. 69, s. 45, ill.

Københavns Kommunes rationaliseringsprogram, i: Absalon 1968. Årg. 69, s. 89-92, ill.

5 millioner i årlig besparelse hidtil. Rapport om rationaliseringen i Københavns Kommune, i: Absalon 1969. Årg. 70, s. 13, ill.

Millionbesparelser opnået ved rationalisering i Københavns Kommune, i: Absalon 1972. Årg. 74, s. 204-208, ill.

Hansen, Birgit: Det er slut med de røde hænder og dårlige rygge, i: Kommunalarbejderen 1966. Årg. 51, nr. 7, s. 4-5 og 20, ill. - Rengøringsassistenternes arbejde i Københavns Kommunes rådhusannex i Njalsgade.

Parø, Chris: Rådhuset er byens ansigt, i: Kommunalarbejderen 1967. Årg. 52, nr. 6, s. 12-15, ill. - Rådhusbetjentenes arbejde.

Ludwig, Otto: De går i spidsen for konger og præsidenter, i: Kommunalarbejderen 1973, nr. 2, s. 4-7, ill. - Rådhusbetjentenes arbejde.

C.D.: Vi er ikke økonomiske barnepiger for medlemmerne, i: Kommunalarbejderen 1977, nr. 8, s. 10-11, ill. - Personale-Økonomikontorerne for ansatte i Københavns Kommune, med Hospitalsvæsenet som exempel.

Københavns Kommunes tjenestemænd. - II, s. 49. - S I, s. 58

V. Malling in memoriam, i: Arkitekten 1977. Årg. 79, s. 202-203. - Bidrag af Poul Erik Skriver og Harald From.

Simonsen, Jens: V. Malling 1901-1972, i: Historiske meddelelser om København 1977, s. 259-260, ill.

Tjenestemænd og deres arbejdsvilkår. - S I, s. 58

Kommunernes lønningsnævn, i: Absalon 1968. Årg. 69, s. 209-210, ill.

Omsvøbsdepartementet. Københavns Kommunalbestyrelse tilslutter sig Kommunernes Lønningsnævn, i: Absalon 1968. Årg. 69, s. 11-13, ill.

Enighed om tjenestemandsreformen i København, i: Absalon 1970. Årg. 71, s. 63-130, ill.

Kristensen, Erik: Personalet i Magistratens 3. Afdeling og integrering, i: Absalon 1973. Årg. 75, s. 298-99, ill.

Hjorth, Peter: Undersøgelse skal belyse spørgsmålet: Hvorfor opsiger ansatte i Københavns Kommune deres stillinger?, i: Absalon 1973. Årg. 75, s. 108-110, ill. - Undersøgelse foretaget af Københavns Kommunes "Klimaudvalg".

Hjorth, Peter: Da jeg mødte "Chr. IV" på Christianshavn, i: Absalon 1973. Årg. 75, s. 244-247, ill. - Interview med Københavns Kommunes fotograf Mogens Falk.

Tjenestemændene styrer ikke Københavns Kommune, i: Absalon 1973. Årg. 75, s. 170-172, ill. - Interview med overborgmester Urban Hansen.

Københavns forfatning og tjenestemændene, i: Københavns kommuneskole 1976. Årg. 69, s. 17.

Westergaard, Kaj: Sygefravær og dagpengeerstatning. En analyse af Københavns Kommunes sygefraværsstatistik. 1967. 56 bl.

Københavns Kommune har sin egen arbejdsleder- og samarbejdsudvalgs-skole, i: Fællesrådet 1966. Årg. 10, nr. 3, s. 44-46, ill.

Besøg på Københavns Kommunes Arbejdslederskole, i: Absalon 1966. Årg. 67, s. 4-6, ill.

Kommunal uddannelsesaktivitet, i: Absalon 1969. Årg. 70, s. 34-35, ill.

Lyngsiehus indviet, i: Københavns kommuneskole 1975. Årg. 68, s. 495, ill. - Københavns Kommunes Arbejdslederskole, Samarbejdsudvalgsskole og Magistratsskole m.v.

Indvielse af "Lyngsiehus" som skolebygning, i: Absalon 1975. Årg. 77, s. 233, ill. - Københavns Kommunes nye uddannelses- og konferencebygning, Nyropsgade 25.

Gruppelivsordningen klar i Københavns Kommune, i: Absalon 1972. Årg. 74, s. 155 og 166-167, ill.

Nordhav, Børge: Betydelig forhøjelse af gruppelivsforsikringsbeløbene for ansatte i Københavns Kommune, i: Kommunalarbejderen 1978, nr. 1, s. 24-25.

Organisationer. - II, s. 66. - S I, s. 60

Absalon. Udgivet af Københavns Kommunalforening. 1966-1980. Årg. 67-82

Byens tjenestemænd på byens hjørne. Kommunalforeningens nye lokaler indviet, i: Absalon 1969. Årg. 70, s. 130-131, ill.

Vildrik, R.: Københavns Kommunale Maskinmesterforening 50 år, tirsdag den 22. september 1970, i: Absalon 1970. Årg. 71, s. 225-227, ill. - Spredte træk fra et halvt århundredes orgnaisationshistorie.

De unge gjorde oprør imod det selskabelige, i: Absalon 1973. Årg. 75, s. 162-164 og 183, ill. - Træk af Københavns Kommunalforenings historie.

Hjorth, Peter: Jubilæum med dansk, gøgl og alvorstale, i: Absalon 1973. Årg. 75, s. 224-225 og 228, ill. - Københavns Kommunalforenings 75 års jubilæum.

"Absalon" 75 år, i: Absalon 1974. Årg. 76, s. 108-115, ill. - Københavns Kommunalforenings tidsskrift "Absalon".

Larsen-Bjerre, H.: DKA – 75 år. Et historisk tilbageblik, i: Kommunalarbejderen 1974, nr. 3, s. 24-27, ill. - Dansk Kommunalarbejderforbund, tidligere Københavns Kommunale Arbejderforbund.

KKFs nye lokaler Vesterbrogade 12 officielt indviet, i: Absalon 1976. Årg. 78, s. 36-37, ill. - Københavns Kommunalforenings nye kontor- og mødelokaler.

Kingod, Ove: Vi er måske en smule for ambitiøse, når det gælder foreningens mål, i: Absalon 1978. Årg. 80, s. 308-310, ill. - Interview med staben i Københavns Kommunalforening.

Knudsen, Per: Kollegerne giver trediemest, i: Absalon 1978. Årg. 80, nr. 4, s. 89-90. - Referat af en undersøgelse af medlemsinformationen i Københavns Kommunalforening.

Obs: Det begyndte med de skrappe asfaltdrenge, i: Kommunalarbejderen 1978, nr. 9, s. 8-9 og 17. - Distriktsarbejdernes Klub under Kommunale Specialarbejderes Organisation fylder 60 år.

De 88 i "Kalkeballen" i 1899 er blevet til 88.000 DKA’ere i 1979, i: Kommunalarbejderen 1979, nr. 3, s. 10-15 og 48, ill. - Dansk Kommunal Arbejderforbunds 80 års jubilæum, tidligere: Københavns Kommunale Arbejderforbund.

Lønarbejdere. - II, s. 69. - S I, s. 60

Ludwig, Otto: En broget forsamling fejrer jubilæum, i: Kommunalarbejderen 1976, nr. 6, s. 8-9, ill. - De Kommunale Opsynsmænds Organisation.

Carlsen, Merete: Uacceptable forhold for pædagoger, i: Socialpædagogen 1973. Årg.30, nr. 22, s. 720-721, ill. - Løst ansatte pædagoger på Københavns Kommunes daginstitutioner.

Københavns Kommune som arbejdsgiver. - II, s. 69. - S I, s. 61

Teist, Fr.: I kommunal tjeneste, i: Fr. Teist: På afstand. Erindringer og tidsbilleder 1968, s. 213-231. Københavns Kommunes juridiske konsulent 1951-1963.

Hansen, Urban: Hvordan tackler vi de ældre medarbejders problemer?, i: Absalon 1974. Årg. 76, s. 34-37 og 41, ill. - Uddrag af overborgmester Urban Hansens svar på borgerrepræsentant Mogens Jensens forespørgsel i Borgerrepræsentationen 22.11.1973.

Hansen, Urban: De handicappedes og ældres beskæftigelse ved Københavns Kommune, i: Sporvognen 1974. Årg. 73, s. 4-7, ill. - Overborgmester Urban Hansens svar på borgerrepræsentant Mogens Jensens forespørgsel i Borgerrepræsentationen 22.11.1973. - Samme artikel i: Hospitalsfunktionæren 1974. Årg. 49, nr. 2, s. 15-21; Kommentarer hertil smst., nr. 4, s. 15 og nr. 7, s. 3.

Bedriftssundhedstjeneste indføres nu i Københavns Kommune, i: Absalon 1978. Årg. 80, nr. 3, s. 73-75. - Skitser til forsøgsordning.

Kloakarbejderrapporten. Undersøgelse af arbejdsforhold for kloakarbejdere ansat ved Københavns Kommune. Af Jørgen Mørkholdt Andersen, Lisbeth Egsmose og Tage Egsmose. 2. udgave. 1976. 176 s., ill. - 1. ugave: 1975.

Politisk spil om kloakarbejdernes helbred, i: Fagbladet 1978, nr. 2, s. 21.

Overborgmesteren: Vi sprænger institutionsrammer for at opnå tryghed i ansættelsen, i: Juristen og økonomen. 1977. Årg. 59, s. F.1-F.3. - Interview med Egon Weidekamp om Københavns Kommunes tryghedsbank foransatte m.v.

BST=Bedriftssundhedstjeneste, i: Grøn bølge 1978. Nr. 39, s. 18.

Nordhav, Børge: Københavns Kommune udvider mulighederne for tjenestefrihed med løn for deltagelse i tillidsmandsuddannelsen. Københavns Kommunes Tillidsmandsskole nedlægges, i: Kommunalarbejderen 1978, nr. 1, s. 21.

Hjorth, Peter: De kommunale håndværkere er sat i bås, i: Kommunalarbejderen 1973. Nr. 5, s. 22-24, ill.

Kølln, O.: Københavns Kommunes folkekøkkener. 50 år den 8. marts 1967, i: Historiske meddelelser om København 1966, s. 155-164, ill.

Parø, Chris: God middag for en femmer. Københavns folkekøkkener har stadig en opgave af løse, i: Kommunalarbejderen 1969, nr. 5, s. 6-8, ill.

Lov og ret

Tamm, Henrik: Det første møde i København 1872, i: Henrik Tamm: De nordiske juristmøder 1872-1972. Nordisk Retssamvirke gennem 100 år. 1972, s. 40-49, ill.

Københavnske politi- og domsmyndigheder. Udgivet af Landsarkviet for Sjælland m.m. 1975-76. Bd. 1-4. (Foreløbige arkivregistraturer udgivet af Landarkivets for Sjælland m.m.) - 1: Politiretten m.m. - 2: Diverse domstolsarkiver. - 3: Tinglæsningsarkivalier. - 4: Skifte- og overformynderiarkivalier.

Rothenborg, Arnold. Et blad i Advokatsamfundets historie, i: Advokatbladet 1971. Årg. 50, nr. 13, s. 169-178, ill. - Skrevet under mærket "N". - Om indretning af Advokaternes Hus, Kronprinsessegade 28.

Forbrydelser

Om kværkegreb hos voksne kvinder i København. Af Preben Geertinger og Bente Kirkholm, i: Juristen 1970, s. 485-499). - Kommentar hertil af Preben Wolf, smst. 1971, s. 118-121.

Om kværkegreb på voksne kvinder i København. Af Preben Geertinger og Bente Kirkeholm, i: Ugeskrift for læger 1971. Årg. 133, nr. 1, s. 19-23. - Med særligt henblik på en vurdering af farligheden. - Med engelsk resumé.

Kutschinsky, Berl: Towards an explanation of the decreases in registered sex crimes in Copenhagen, i: Berl Kutschinsky: Studies on pornography and sex crimes in Denmark. 1970, s. 99-159 (New social sciense monography, E 5).

Werlauff, E. C.: Erindringer om guldhornstyveriet, den 4. maj 1802. 1970. 50 s. - Fotografisk optryk af udgaven 1858.

Schouw Nielsen, Bjørn: Slambert - altid slambert. 2. udgave. Med forord af Einar Geert-Jørgensen. 1971. 223 s. - 1. udgave: 1958.

Rasmussen, Jeppe: Fire falske rigsdalersedler, i: Københavns kronik, nr. 2, marts 1972, s. 3-8. - Domme i falskmøntersager i 1700-tallet.

Jensen, Sigurd: Københavnske ågerkarle i 1790’erne, i: Historiske meddelelser om København 1975, s. 22-31.

Balvig, Flemming: By-kriminalitet, i: Byplan 1977. Årg. 29, nr. 2, s. 61-64.

Balvig, Flemming: By-kriminalitet, i: Børn i tiden 1977. Årg. 72, nr. 21, s. 492-499, ill.

Politivæsen, vægtere, statspoliti

Vægtervers som synges om natten af vægterne i Kjøbenhavn, i: Københavner-jul 1969. Årg. 9, s. 39, ill.

Vægterne og det gamle København. Uddrag af læserbreve i "Politivennen" fra årene 1816 til 1844. Samlet af Erik Schouboe. 1970. 48 s., ill. - Udsendt af A/S De Forenede Vagtselskaber.

Hov, vægter, klokken er slagen, i: Arbejdsgiveren 1973. Årg. 74, nr. 4, s. 22-24, ill.

Anklagemyndighed og politi på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 1919-72. Embedsetater udgivet af Landsarkivet for Sjælland m.m. 1972. 57 s. - S. 11-12: Statsadvokaturen for København 1919-59, 1. Statsadvokatur for København 1960-72, 2. Statsadvokatur for København 1960-72. - S. 19-23: Københavns Politi.

Betænkning om politikredsinddelingen i Hovedstadsområdet. Afgivet af det af Justitsministeriet den 10. maj 1967 nedsatte strukturudvalg vedrørende politiet. 1975. 47 s. (Betænkning, nr. 742).

De Forenede Vagtselskaber. D.F.V.S.: Vi fylder 75 år og skifter navn: Vægtergården. Udgivet af Vægtergården A/S 1976. 22 s., ill.

Politivedtægt

Politivedtægt for København. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 430 af 21. november 1967. 1967. 10 s.

Bekendtgørelse (nr. 430 af 21. november 1967) af Politivedtægt for København. 1967. 32 s. .(Pios love, 4).

Larsen, Egon: Omkring Københavns nye politivedtægt, i: Grundejer-bladet 1968. Årg. 82, s. 172-174 og 188, ill.

Hvidt, Kristian: Gamle færdselsregler, i: Historiske meddelelser om København 1968, s. 118-130, ill.

Politiet og befolkningen, politiets sociale arbejde

Svane-Mikkelsen, J: Københavns politi og forholdet til offentligheden omkring enevældens ophør, i: Historiske meddelelser om København 1969, s. 55-164, ill.

Pedersen, Carl: Københavns Politis beredne afdeling, oprettet 1882, i: Historiske meddelelser om København 1971, s. 88-100, ill.

Nielsen, Rudolf: Politibetjent i København 1886-1915, i: Historiske meddelelser om København 1974, s. 101-115, ill. - Erindringer om faderen Hans Nielsens arbejde som politibetjent.

Kock, Jørgen: Ansigt til ansigt med politidirektør Peter Christensen, i: Juristen 1971, nr. 10, s. F34-F36, ill. - Interview med politidirektør Peter Christensen om Københavns Politi.

Politiets arbejdsindsats som kriminalitetsmålestok. Rapport om Christiania. Af Flemming Balvig, Henning Koch og Jørn Vestergaard, i: Juristen og økonomen 1976. Årg. 58, s. 285-300. - Artikel om undersøgelsen: Politiets virksomhed i Christianiaområdet, 1976.

Politiets virksomhed i Christiania-området. En analyse af den orientering om aktuelle forhold vedr. Christiania-området, som blev tilstillet Justitsministeriet d. 2.10.1975 af Københavns politidirektør. Af Flemming Balvig, Henning Koch, Jørn Vestergaard. 1976. 4, 59 bl. - Stencileret.

Politi og prostituerede i 1790’ernes København. Af John Christensen og Henrik Stevnsborg, i: Historiske meddelelser om København 1977, s. 164-183, ill.

Verdens Bank bogen 20.-25. september 1970 dokumenter og analyser. 1970. 62 s. - Konfrontation mellem politi og demonstranter i forbindelse med Verdensbankens kongres i København.

Fængselsvæsen

Munck, Mogens: Fængselspræst 1868-1875, i: Fængselspræst Vilhelm Muncks optegnelser. Fotografisk optryk.1972, s. 118-204, ill. (Memoirer og breve, 36).

I varetægt i fængsel. System "Vestre Fængsel" samt trivslen hos fanger og personale i fem arresthuse. Af Eggert Petersen m. fl. 1972. 411 s., 6 tavl. (Publikation, Mentalhygiejnisk Forskningsinstitut, 4). - Af indholdet: Vestre Fængsel, Blegdamsvejens Fængsel, Politigårdens fængsler, Nytorvs Fængsel.

Engberg, Jens: Dansk guldalder eller Oprøret i Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset i 1817. 1973. 190 s., ill.

Zinglersen, Bent. Oprøret i Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset, i: Kommunalarbejderen 1975, nr. 6, s. 8-9.

Højbjerg, Lars: Vestre Fængsel. 1972. 95 s., ill.

Retspleje

Jørgensen, Harald: De ældste københavnske realregistre, i: Historiske meddelelser om København 1978, s. 60-70, ill.

Cold, Jørgen: Notarialkontoret. Tanker ved en flytning, i: Advokatbladet 1966. Årg. 45, nr. 14, s. 126-128.

Sokkelund Herreds tingbøger. Udgivet af Udvalget for Udgivelse af Kilder til Landbefolkningens Historie. 2. række. 1630-37. 1966-76. - 1630-32: Ved Ole Krarup Pedersen. 1966. 259 s. - 1632-34. Ved Karen Marie Olsen. 1967. 272 s. - 1634-36. Ved Karen Marie Olsen. 1974. 325 s. - 1636-37. Ved Karen Marie Olsen. 1976. 175 s.

Schmidt, Palle: Stedbarnet i den danske retspleje, i: Fagbladet 1970. Nr. 15, s. 431-432, ill. - Om Dommervagten på Københavns Politigård.

Ruby, Bjarne: Domsmænds rekruttering, i: Juristen 1971, s. 329-334. - Domsmænd i København sammenlignet med hovedstadsbefolkningen iøvrigt.

Skall, Egil: En rådstueretsdom fra 1717, i: Historiske meddelelser om København 1972, s. 20-29.

Jørgensen, Harald: Københavns ældst bevarede retsprotokol, i: Historiske meddelelser om København 1975, s. 7-21, ill.

Christianiadommen. Udskrift af Østre Landsrets dombog. Med indledning og kommentarer af Ole Krarup. 1977. 15, 167, 21 s.

Trolle, Jørgen: Ret og vrang. Erindringer. 1977. 276 s., 10 tavl., ill. - S. 80-129: Statsadvokat for København. Den politiløse tid 1944-45. - S. 160-169: Statsadvokat igen. - Jf. anmeldelse af Halfdan Olafsson i Juristen & økonomen 1978, nr. 1, s. 1-6.

Krarup, Ole: Om retlige begreber og retsgrundsætninger, i: Juristen & økonomen 1979. Årg. 61, nr. 19, s. 461-476. - Præmisserne for Højesterets dom i Christiania-sagen.

Jørgensen, Harald: Retssagen mod slagtermester Daniel Kyse 1771-77. En velmeriteret københavnsk borgers ubehagelige konfrontation med domsmyndighederne, i: Historiske meddelelser om København 1980, s. 7-27, ill.

Norsker, N. E.: Københavnske advokaters retshjælp, i: Advokatbladet 1978. Årg. 57, nr. 19, s. 299-300.

Domstole

Dahlgren, Alvin B. C.: Den højeste ret, i: Arbejdsgiveren 1967. Årg. 68, nr. 11, s. 24-30, ill. - Højesteret.

Pedersen, Axel H.: Birketing i Gl. Københavns Amt 1521-1965. 1968. 400 s. - S. 37-42: Christianshavns Byting 1634-1685. - S. 171-174: "Det saakaldte Blaataarn", Friederichsholms Arresthus. - S. 320-322: Fra Blaataarn til til Blegdamsvejen.

Dommere og domstole på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 1919-1969. Udarb. i 50-året for Retsplejelovens gennemførelse. (Embedsetater udgivet af Landsarkivet for Sjælland m.m.). - S. 4-17: Østre Landsret. - S. 18-23: Sø- og Handelsretten i København. - S. 28-42: Københavns Byret.

Militærvæsen, tøjhuset

Livgarden gennem 300 år. Under red. af Th. Thaulow, Enrst Mentze og M. Friis Møller. 2. ajourførte udgave.1966. 420 s., 14 tavl., ill. - 1. udgave: 1958.

Hedegaard, E. O. A.: Generalstabens Guidekorps. 1968. 128 s., ill.

Danmarks største tag brandsikres, i: Bygmesteren 1969. Årg. 62, nr. 3, s. 14, ill. - Tøjhuset.

Kanonhallen. Ved Egon Eriksen. 5. udg. 1970. 114 s., ill. (Tøjhusmuseets vejledninger).

Tøjhusmuseet. Billedkatalog for den permanente udstilling. 1973. 128 s., ill. - Fotografisk optryk af udgave fra 1962. - Med dansk, engelsk, fransk og tysk text.

Pedersen, Frank: Tøjhuset på Slotholmen, i. Ingeniøren 1977. Årg. 3, nr. 41, s. 28-29, ill.

Københavns befæstning, Kastellet, forterne

Frobenius, H.: Københavns nye befæstningsanlæg. 1967. 40 s., 1 kort, ill. - Oversat fra "Jahrbuch für die deutsche Armee und Marine", Band 90, 1894 af Gotfred Blom. - Forord af A. N. Hvidt.

Kort beskrivelse af de nye Befæstningsanlæg ved Kjøbenhavn. Udgivet af Ingenieurkorpset, november 1889. Fotografisk optryk. 1967. 13 s.

Strømstad, Poul: Demarkationslinierne, i: Københavner-minder 5, 1967, s. 19-22, ill.

Lærebog om fæstningsanlæggene i Danmark. Forord af A. N. Hvidt. 1969. 16, 51, 6 s. - Genoptryk af udgave 1911.

Vestergaard, J. P.: På manøvre. Et tidsbillede af dansk befæstningsliv. 1972. 36 s., ill. - Manøvre på Københavns befæstning i 1908.

Askgaard, Finn: Det gamle Københavns befæstning, i: Turistårbogen 1979, s. 26-36, ill.

Wassard, Erik: Vestvolden, i: Ingeniøren 1980. Årg. 6, nr. 47, s. 24-25, ill.

Kastellet, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen 1960, s. 45-51, ill. - Kastellets historie og planerne om dets restaurering.

Kastellets Søndre Magasin. Restaurering og sanering, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen 1970, s. 1-3, ill.

Pedersen, Emanuel: Kastellet i København, i: Hospitalsfunktionæren 1973. Årg. 48, nr. 3, s. 11.

Kastellet søges retableret. Vejen gennem området med forbindelse fra Frihavnen til Toldboden kan nedlægges, i: Etaten Danmark 1975. Årg. 5, nr. 2, s. 23-25, ill.

Jonassen, Sigurd: Fra fort til vartegn, i: Københavner-jul 1969. Årg. 9, s. 30-31, ill. - Trekroner.

Nygaard Jensen, Ole: Trekroner aktiv, i: Københavns havneblad 1973. Årg. 26, nr. 6, s. 99, ill.

Forslag til en reetablering af Kastellet, i: Arkitekten 1975. Årg. 77, s. 42, ill. - Forslag fra Børge Oløe.

Holmen

Lind, H. D.: Kong Kristian den Fjerde og hans Mænd paa Bremerholm. 1974. 449 s. - Fotografisk optryk af originaludgaven 1889.

Bjerregaard, Jørgen: En oase midt i storbyen, i: Ingeniøren 1980. Årg.6, nr. 33, s. 20 og 25, ill.

Kaserner

Parbøl, E. L.: Sølvgades Kaserne 1765-1965. 1969. 36 bl.

Militære skoler

Alsing, Finn: Søværnets Officersskole 275 år. Søværnets officersuddannelse 1951-76. 136 s., ill.

Studenterkorps

Akademisk Skyttekorps og dets efterfølgere 1866-1966. Udgivet af Akademisk Skytteforening. 1966. 48 s., ill.

Civilforsvar, karré- og bedriftsværn

Vonsild, Hans Jørgen: Alle byer bør have en førstehjælpstjeneste, i: Civilforsvars bladet 1972, nr. 6, s. 14-17, ill. - Den københavnske førstehjælpstjeneste.

Rønne, V. R.: Civilforsvarskontoret, i: Grøn bølge 1972, nr. 8, s. 8-9.

Petersen, Evald: Den kommunale hjælpetjeneste i Storkøbenhavn, i: Brandmanden 1974. Årg. 52, nr. 4, s. 23-27, ill.

De håber aldrig, der bliver brug for deres arbejde, i: Kommunalarbejderen 1978, nr. 12, s. 4-5 og 19, ill. - Kommunalt ansattes civilforsvarsopgaver i København.

Pengeinstitutter, banker

Kristensen, Eske: Amagerbankens hovedsæde, Amagerbrogade 25, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen 1972, s. 17-20, ill.

Skriver, Poul Erik: American Express Bank i København, i: Arkitektur 1972. Årg. 16, s. 141-143, ill. - Arkitekt: Arne Jacobcen.

Møller, Kristian: Fra idé til virkelighed. 1925-1. december-1975. 1975, 232 s., ill. - Jubilæumsskrift for Andelsbanken.

Bengtsson, Preben: Økonomisk kraftcentrum, i: Sporvognen 1968. Årg. 67, nr. 4, s. 78-79, ill. - Arbejdernes Landsbank.

Bank, hvor spekulation er forbudt. Arbejdernes Landsbank, der fylder 50 år den 3. juni, har en spændende historie, i: Sporvognen 1969. Årg. 68, nr. 6, s. 118-119.

Arbejdernes Landsbank. 1969. 23 s., ill.

Bengtsson, Preben: En demokratisk bank. Udgivet af Arbejdernes Landsbank i anledning af 50 års jubilæet. 1969. 136 s., ill.

Danmarks Nationalbank 150 år, i: Tidsskrift for industri 1968, s. 243-245.

Danmarks Nationalbank tager sit nye hus i anvendelse, i: Bygge-Forum 1971, nr. 3, s. 13-20, ill.

Skriver, Danmarks Nationalbanks nybygning, i: Arkitekten 1971. Årg. 73, s. 210, ill.

Skriver, Poul Erik: Stormen på Nationalbanken, i: Arkitektur 1971. Årg. 73, s. 552. - Nationalbankens nybyggeri.

Danmarks Nationalbank i byggegrubeindfatninger. Af H. A. Jensen og M. Folmer Andersen, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen 1972, s. 25-32, ill.

Danmarks Nationalbank i København, i: Arkitektur 1972. Årg. 16, s. 133-140, ill. - Arkitekt: Arne Jacobsen. - Også med engelsk og tysk text.

Aluminiumsprisen for Nationalbanken, i: Arkitekten 1976. Årg. 78, nr. 19-20, ill.

To store byggesager, i: Grøn bølge 1977, nr. Nr. 35, s. 14-15, ill. - Nationalbanken og Asiatisk Plads.

Skriver, Poul Erik: Danmarks Nationalbank, København, i: Arkitektur 1980. Årg. 24, nr. 2, s. 49-61, ill. - Arkitekter: Arne Jacobsen og Dissing+Weitling. - Også med engelsk og tysk text.

Kontorhuse i Bremerholm, i: Arkitektur 1978. Årg. 22, nr. 4, s. 133-139, ill. - Arkitekter: Tyge Holm og F. Grut. - Også med engelsk og tysk text. - Den Danske Bank.

Den Danske Landmandsbank, i: Meddelelser fra Københavns Bygningsvæsen 1973, s. 17-21, ill.

Skriver, Poul Erik: Nybygning til Landmandsbankens hovedsæde, i: Arkitekten 1966. Årg. 68, s. 420-422, ill.

Khris: Profil af en virksomhed, i: Management 1974. Årg. 9, s. 29, ill. - Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S, Øster Allé 31.

Kjøbenhavns Handelsbank, Østergade nr. 26, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen 1972, s. 33-34, ill.

Østergadeafdelingen, i: Arkitektur 1975. Årg. 19, nr. 4, s. 148-149, ill. - Handelsbanken.

Sørensen, Kurt. Sparekasse skal bruge plads - flytter ind i nyt hovedkontor i: Absalon 1972. Årg. 74, s. 36-37, ill. - Låne- og Sparekassen for Embeds- og Bestillingsmænd.

Sparekassen på Strøget, i: Arkitektur 1967. Årg. 11, s. 282-283, ill. - Arkitekter: Peter Hvidt og Mølgaard-Nielsen. - Også med engelsk text. - Sparekassen.

Kredit- og hypotekforeninger

Skriver, Poul Erik: Byggeriets Realkreditfond, i: Arkitektur 1969. Årg. 13, s. 142-144, ill. - Også med engelsk og tysk text.

Assistenshuset

Thueslev, H.: Det Kongelige Assistenshus. Københavns Assistenshus og anden pantelånervirksomhed. 1976. 344 s., ill.

Arbejdsforhold, arbejdsløn, arbejdskonflikter, arbejdsanvisning, arbejdsløshed

Kallestrup, Lauge R.: Boligstandrad og arbejdsløshed, i: Socialt tidsskrift 1968. Årg. 44, afd., A, nr. 5, s. 117-122.

Kallestrup, Lauge R.: Uddannelsesbehovet for bygningsarbejdere, navnlig med henblik på Storkøbenhavn, i: Social tidsskrift 1969. Årg. 45, afd. A., nr. 7, s. 251-260.

Nattens København. Red: Sverkel Biering. 1971. 170 s. - Nogle af Københavns natarbejdspladser.

Kallestrup, Lauge R.: Hovedstadens arbejdsmarked, i: Socialt tidsskrift 1972. Årg. 48, afd. A, nr. 1, s. 1-15.

Vor svenske reserve, i: Arbejdsgiveren 1973. Årg. 74, nr. 9, s. 16-17, ill. - Om svenskere, der arbejder i København.

Risgaard, Kirsten: Trøsteløs dag i Tøndergade, i: Uddannelse 1977. Årg. 10, nr. 9, s. 728-735, ill. - Kontrol hos Arbejdsformidlingen i Tøndergade.

Pedersen, Henning: Flere og bedre lokaler og væk med faggrænser, så vil AF virke, i: Nyt fra Arbejdsdirektoratet 1978. Årg. 12, nr. 2, s. 52-55, ill. - Interview med Jørgen Thygesen, angående formand for Arbejdsmarkedsnævnet i København.

Pedersen, Henning: Nu skal vi finde den rette organisation, siger den ny chef for AF København, Åge Valbak, i: Nyt fra Arbejdsdirektoratet 1978. Årg. 12, nr. 1, s. 17, ill.

Ungdomsarbejdsløshed, i: København, nr. 14, januar 1975, s. 6-7, ill.

Københavns langtidsledige mangler stadig jobtilbud, i: Arbejdsgiveren 1978. Årg. 79, nr. 20, s. 22-24, ill.

Winge, Anders: Unge arbejdsløse i København bygger sportshaller og medborgerhuse, i: Danske kommuner 1977. Årg, 8, nr. 10, s. 10-12, ill. - "Ung i Arbejde".

Nymark, Grethe: Ungdomsarbejdsløshed og bibliotek, i: Bibliotek 70 1977. Årg. 8, nr. 1, s. 18-19. - Referat af indlæg fra Steffen Lunn, om Københavns Kommunes Ungdomsinformation og projekt "Ung i Arbejde".

Københavns Kommune yder 160 kr. pr. indbygger til bekæmpelse af ungdomsledigheden, i: Danske kommuner 1978. Årg. 9, nr. 3, s. 42-43, ill. - Interview med overborgmester Egon Weidekamp om bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden.

Hvad gør København mod ungdomsarbejdsløsheden?, i: Københavns kommuneskole 1978. Årg. 71, nr. 7, s. 117.

Sode-Madsen, Hans: Asserbo-lejren og bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i 1930’erne, i: Historiske meddelelser om København 1980, s. 89-195, ill.

Manniche, Chr.: Den københavnske tømrerstrejke 1794, i: Historie 1972/74. Ny række 10, s. 525-561.

Scherfig, Hans: Tømmerskruen, i: Hans Scherfig: Journalistik fra 30’erne. 1975, s. 86-96. - Bl. a. trykt i bogform 1974.

Elkjær, Bendt: De Uroelige Tømmer Svenne. Kilder til tømrerstrejken i 1794. 1975. 125 s.

Scherfig, Hans: Tømmerskruen, i: København 1978, nr. 15, s. 12, ill. - Uddrag af artikel i "Arbejderbladet", 1941.

Strejken på Københavns Flydedok og syndikalisternes overtagelse af Afdeling 1, i: Fagoppositionens Sammenslutning 1910-1921. De danske syndikalister. Af Lisa Bang m. fl. 1975, s. 66-75.

Nielsen, Carsten: De 100 dage. Beretning om borgerkrigen i Danmark 1899. 1976. 174 s., ill.

Strejken på B & W. Af Ove Andersen m. fl. 1976. 48 s., ill. (Faglig skoling, hft. 1).

Bille Larsen, Steen: Vendepunktet: Philipsstrejken 1954, i: Steen Bille Larsen: Kommunisterne og arbejderklassen 1945-1975. 1977, s. 85-90.

Baggrunden for DKA’s konflikt for de pædagogiske medhjælpere i Københavns Kommune, i: Kommunalarbejderen 1977, nr. 2, s. 9-11,ill.

Fagforeninger

Sandvad, Karin: En kvindelige fagbevægelse i København 1870-1900, i: Årbog for arbejderbevægelsens historie 1, 1971, s. 46-93.

Bogbindernes Fagforening af 1873: Protokol ’73. Udsendt i anledning af 100 årsdagen for stiftelsen af Bogbindernes Fagforening af 1873 som en nøjagtig gengivelse i faksimile. 1973. 52 s.

Thomsen, Poul: Vor fane lyser flammerød... Bryggeriarbejdernes Fagforening 1897-1972. 1972. 80 s., ill.

Christensen, Harry: Bygningssnedkere gennem 100 år. Fra laug til fagbevægelse. 1972. 94 s., ill.

Petersen, Arne: Elektrikernes Fagforening Afd. 1, 80 år. 1893-22. oktober-1973. 169 s., ill.

Metalhuset, i: Arbejdsgiveren 1972. Årg. 73, nr. 20, s. 22-23, ill. - Dansk Metalarbejderforbundes nye hus, Nyropsgade 38.

Gran, Henry: Eventyret om HK. Et billede af udviklingen fra fortid til nutid. 1975. 112 s., ill. - Udgivet af Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i anledning af forbundets 75 års jubilæum den 23. september 1975.

Kvindeligt Arbejderforbund 1901-1976. Red. af Toni Grøn. 46 s., ill. - Særnummer af: Kvindernes fagblad, 1, 1976 (nr. 244), i anledning af 75 årsdagen 3.3.1976.

Københavns Trykkerforening. 1976. 31 s., ill. - Udsendt i anledning af Københavns Trykkerforenings 100 års jubilæum 19.10.1976.

Hansen, Bent: Fra "Pak" til Lager & Pak. Udgivet af Lager- og Pakhusarbejdernes Forbund i København i anledning af 75 års jubilæet. 1965. 91 s., ill.

Stræde, Therkel: Syndikalismen blandt lager- og pakhusarbejderne i København, i: Årbog for arbejderbevægelsens historie 1978, s. 55-96, ill.

100 år med træ 1875-1975. Udgivet af Savværksarbejderne og Maskinsnedkernes Fagforening. Tekst af Svend David Jensen og Kjeld Jacobsen. 1975. 60 s., ill.

Svane, Viggo:Møbelsnedkerne gennem 100 år. 1972. 38 s., ill.

Rantzén, Henry: Skræddernes Fagforening af 1873. Jubilæumsskrift. 24. juni 1873-24. juni 1973. 1973. 121 s., ill.

Hjorth, Peter: Et jubilæum ved en milepæl. Sporvejsfunktionærernes Organisation 75 år, i: Kommunalarbejderen 1972, nr. 1, s. 20-22.

Byggefagenes Hus, København, i: Arkitektur 1980. Årg. 24, nr. 1, s. 27-29, ill. - Arkitekter: Niels Andersen og Salli Besiakov. - Også med engelsk og tysk text.

Grafisk Forbundshus, København, i: Arkitektur 1980. Årg. 24, nr. 1, s. 24-26, ill. - Arkitekter: Niels Andersen og Salli Besiakov. - Også med engelsk og tysk text.

Bygget for og af arbejdsmænd. Arbejdsmændenes og Specialarbejdernes Fællesledelse i København har bygget eget hus, Nordre Fasanvej 218-228, Nørrebro, i: Arbejdsmændenes og specialarbejdernes fagblad 1966, nr. 11, s. 215, ill.

Forbundshuset klar til indvielse, i: Fagbladet 1974, nr. 21, s. 15-17, ill. - Om Specialarbejderforbundets ny kontorbygning, Nyropsgade 30.

Skriver, Poul Erik: SIDs forhal, i: Arkitekten 1977. Årg. 79, s. 526, ill. - Poul Janus Ipsens udsmykning af forhal.

Skriver, Poul Erik: Malernes Hus, København, i: Arkitektur 1973. Årg. 17, nr. 3, s. 120-125, ill. - Arkitekter: Nils Andersen, Salli Besiakov.

Møller, Henning S.: Det vil stå som et hovedværk, i: Fagbladet 1977, nr. 14, s. 15, ill. - Poul Janus Ipsens vægudsmykning i SIDs forbundsbygning.

Hammer, Kjeld: Mennesket og tandhjulet på SID-huset, i: Fagbladet 1977, nr. 20, s. 9, ill. - Frede Christoffersens udsmykning af gavlen på SID-huset.

Skriver, Poul Erik: Smedenes hus, København, i: Arkitektur 1973. Årg. 17, nr. 3, s. 126-132, ill. - Arkitekt: Ole Buhl. - Dansk Metalarbejderforbund og Metal, København.

Ludwig, Otto: Står vi sammen, er vi stærke: - Det fik Glistrup endeligt at mærke, i: Kommunalarbejderen 1976, nr. 12, s. 4-7 og 31, ill. - De offentlige ansattes demonstration 10.11.1976 mod Fremskridtspartiets modstand mod offentlige ansatte

Arbejdsgiverforeninger

Dansk arbejdsgiverforening 75 år, i: Tidsskrift for industri 1971, nr. 10, s. 223-224, ill.

Strømstad, Poul: Hus med usædvanlig historie, i: Arbejdsgiveren 1973. Årg. 74, nr. 13, s. 24-26, ill. - Dansk Arbejdsgiverforenings ny hus, Ny Vestergade 13.

Indkomst og formueforhold, forbrug og levefod

Christensen, Jørgen Peter: Lønudviklingen inden for dansk håndværk og industri 1870-1914. 1975. 2 bd. - Om København: Passim.

Indkomster og formuer på roder og distrikter i København 1973. 1975. 52 s. (Undersøgelser fra Københavns Statistiske Kontor 1975, nr. 1). - Med engelsk resumé.

Indkomster og formuer i Hovedstadsregionen i 1974. 1977. 151 s. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1977, nr. 1).

Indkomster og formuer i Hovedstadsregionen i 1975. 1977. 159 s. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1977, nr. 6).

Privatforbrug og opsparing i skatteårene 1960/61-1963/64 for et udsnit af de københavnske skatteydere, i: Statistisk maanedsskrift 1965/66. Årg. 41, s. 109-120. - Med engelsk resumé.

Indkomst- og formueforhold i København, Frederiksberg og Gentofte samt i Hovedstadens omegnskommuner 1963 (skatteåret 1964/65), i: Statistisk maanedsskrift 1965/66. Årg. 41, s. 227-281. - Tabellerne også med engelsk text.

Indkomst- og formueforhold i København, Frederiksberg og Gentofte i 1964 (skatteåret 1965/66). Årg. 42, s. 204-237. - Tabellerne også med engelsk text.

Indkomst- og formueforhold i København, Frederiksberg og Gentofte i 1965 (skatteåret 1966/67), i: Statistisk maanedsskrift 1968/69. Årg. 44, s. 221-255. - Tabellerne også med engelsk text.

Indkomst- og formueforhold i hovedstadsområdet i 1966 (skatteåret 1967/68), i: Statistisk maanedsskrift 1969/70. Årg. 45, s. 133-166. - Tabellerne også med engelsk text.

Indkomst- og formuefordelingen samt indkomst- og formuekøb inden for distrikter og roder i København i skatteåret 1968-69 (indkomståret 1967), i: Statistisk maanedsskrift 1970/71. Årg. 46, s. 101-123.

Indkomst- og formuefordelingen i Hovedstadsområdets kommuner for skatteåret 1969/70 suppleret med summariske tal for de øvrige kommuner i Nordsjælland (foreløbige tal), i. Statistisk maanedsskrift 1970/71. Årg. 46, s. 124-139. - Tabellerne også med engelsk text.

Thestrup, Poul: The standard of living in Copenhagen 1730-1800. 1971. 302 s., ill.

Kilder til levestandarden i Danmark 1850-1900. Ved Jens Erik Frits Hansen. 1974. 106 s., ill. (Historie og samfund/kilder og tal). - Hovedsagelig kilder om københavnske forhold.

Grundværdi

13. alm. vurdering pr. 1. august 1965. Grundværdikort over Københavns og Frederiksberg Kommuner. Udgivet på foranstaltning af Statens Ligningsdirektorat. 1966. 68 s., kort.

14 alm. vurdering pr. 1. august 1969. Grundværdikort over Københavns og Frederiksberg Kommuner. Udgivet på foranstaltning af Statens Ligningsdirektorat. 1970. 68 s., kort.

15. alm. vurdering pr. 1. august 1973. Grundværdikort over Københavns og Frederiksberg Kommuner. Udgivet på foranstaltning af Statens Ligningsdirektorat. 1974. 68 s., kort.

Kooperation

Kooperationen under ét- og eget - tag, i: Beboerbladet boligen 1976. Årg. 14, nr. 4, s. 52, ill. - Kooperationens Hus, Reventlowsgade 14.

Hovedstadens Brugsforeninger

HB 50. Udsendt i anledning af Brugsforeningen HB’s 50 års jubilæum den 1. september 1966. I red. Børge Jensen, Henning Løwe Nielsen og L. Albeck-Larsen. 1966. 64 s., ill.

Skatter og skattevæsen, kommunal udligning

Nu kommer udvidelsen af Hans Nansens Gård, i: Absalon 1967. Årg. 68, s. 152, ill.

Ligning med flere ubekendte. Fra selvangivelse til skattebillet i Københavns Skattevæsen, i: Absalon 1968. Årg. 69, s. 85-86, ill.

Kingod, Jette: Vi kan kun klare jobbet, fordi vi holder sammen, i: Absalon 1977. Årg. 79, s. 100-102. - Om arbejdspresset på Amagers lignings- og rodekontor.

Bille, Bent: Udligning i Hovedstadsområdet, i: Danske kommuner 1972. Årg. 3, nr. 7, s. 6-9.

Jakobsen, Hans. Udligning i Hovedstadsområdet, i: Danmarks amtsråd 1973. Årg. 4, nr. 5, s. 2-6, ill. - Udligning mellem kommunerne i Hovedstadsområdet ud fra beskatningsgrundlag og udgiftsbehov.

Toldvæsen

Hægstad, Arne: I lære på Københavns Toldbod for 40 år siden, i: Zise 1978. Årg. 1, nr. 1, s. 6-10, ill.

Kanstrup, Jan: J. C. Ernst og Københavns Toldbod 1733, i: Zise 1978. Årg. 1, nr. 1, s. 11-18, ill.

Søndergaard, Peter: Københavns Toldbod, i: Københavns havneblad 1978. Årg. 31, nr. 3, s. 77-78, ill.

Thestrup, Poul: Administrationen af konsumtionsafgiften i København 1730-1800, i: Zise 1978. Årg. 1, nr. 2, s. 21-32, ill. - Med premoria af Hans Hansen, s. 33-37.

Bolig- og byggeforhold, huslejenævn

Christensen, Villads: Boligbrist og gadestank, i: Københavner-minder 3, 1966, s. 39-44, ill.

Grue, Olav: Byggevirksomheden og den økonomiske udvikling. 1967. 206 s., ill. - S. 34-51. - Om bygeriet i København fra 1880-ca. 1920.

Stauning, Søren: Min fars adresser, i: Beboerbladet boligen, jubilæumsnummer 1919-50-1969, s. 11, ill. - Th. Staunings adresser.

Københavns Kommunes byggeri før og nu. Af Thorvald Sandorff og Malene Ravn, i: Byplan 1969. Årg. 21, nr. 123, s. 154-159, ill. - Beboelsesejendommene mellem Lersø Parkallé og Studsgaardsgade.

Madsen, Hans Helge: Huse må ikke styrte sammen. 1972. 152 s., ill. - Om byggeriet af den københavnske slumbebyggelse 1850-1900.

Om boligproblemet. En analyse af boligproblemet. 1972. 191 s., ill. - S. 69-139: Boligernes sociale fordeling.

Boligmiljøer i forstaden. Foreløbelige resultater af en sammenlignende undersøgelse af syv nyere forstadsbebyggelser i hovedstaden og provinsen. Af P.-H. Kuhl, Inger Koch Nielsen og Sten Martini. 1972. 210 s., ill. (Meddelelser, Socialforskningsinstituttet, nr. 1). - Om København: Passim.

Byggeriet i Hovedstadsområdet i 1971. Byggeriet i Hovedstadsområdet i januar kvartal 1972. 1972. 51 s. (Undersøgelser fra Københavns Statistiske Kontor 1972, nr. 3).

Gaardmand, Arne: Bolig- og befolkningsudviklingen i Københavns Kommune, i: Byplan 1974. Årg. 26, nr. 153, s. 158-160.

Byggeriet i Hovedstadsområdet i 1972. 1974. 48 s. (Undersøgelser fra Københavns Statistiske Kontor 1974, nr. 1). - Med engelsk resumé.

Martini, Sten: Nyere forstadsmiljøer. En undersøgelse af beboere og boligmiljøer i 6 nyere boligområder i forstæderne til København og Odense. 1974. 346 s., ill. (Publikation, Socialforskningsinstituttet, 61). - Blandt undersøgelsens områder er Tingbjerg, se s. 82-95.

Heiberg, Edvard: 2 vær. straks. Udg. under medvirken af Socialistisk Arkitektgruppe. Ny udgave. Nyt oplag. 1975. 79 s., ill.

Adler-Nissen, Jan: Boligmiljø-undersøgelsen på Vesterbro. Udg. af Vesterbro Miljøværn. 1976. 83, 7 bl.

Heilesen, Lars: Intet udkald til Østre Gasværk, i: Byggeforum. Årg. 41, 1978, nr. 3, s. 9. ill. - Private bygherrer nægtes areal til boligbebyggelse på Østre Gasværks grund.

Nielsen, Leif: Mindre bebyggelser er sagen i storbyen, i: Boligen 1977. Årg. 44, nr. 5, s. 213-217, ill.

Fra Vognmandsmarken, i: Grundejer-bladet 1971. Årg. 85, s. 111-112.

Vognmandsmarken, i: Grundejer-bladet 1971. Årg. 85, s. 29-32. - Kjøbenhavns Grundejerforenings forsøg på at overtage Vognmandsmarken.

Dødt skib, i: Grundejer-bladet 1970. Årg. 84, s. 121-122, ill. - Boligspekulation i Vognmandsmarken.

Vognmandsmarken, i: Grundejer-bladet 1970. Årg. 84, s. 139, ill. - Kjøbenhavns Grundejerforenings forsøg på at overtage bebyggelsen Vognmandsmarken.

Er Vognmandsmarken en uløselige opgave?, i: Grundejer-bladet 1970. Årg. 84, s. 310-311, ill. - Kjøbenhavns Grundejerforenings forsøg på at overtage bebyggelsen Vognmandsmarken.

Thomsen, Aage: Grundejerne og Vognmandsmarken, i: Huset 1974. Årg. 6, nr. 9, s. 17.

Vognmandsmarken har fået sandkasser, i: Huset 1971. Årg. 3, s. 78.

Lejelovgivning, ejere og lejere

Hellere overkommelig lejeforhøjelse end tomme butikker, i: Storkøbenhavn 1967. Årg. 25, nr. 5, s. 1-2.

50 års kamp for bedre boliger - men saneringsbehovet bliver stadig større. Ved Københavns Huslejerforeningers 50 års jubilæum den 18. november 1967. Tekst: Knud Vilby m. fl. 1967. 20 s., ill.

Københavns Huslejerforeninger har fået 200 nye lokale lejerforeninger, i: Bolignyt 1976, nr. 3, s. 6-7, ill. - Interview med formanden for Københavns Huslejerforeninger, Gunnar Ulbæk.

Nyt servicekontor for lejer-andelsboligrådgivning!, i: Den kommunale arbejdsleder 1978. Årg. 31, nr. 3, s. 12.

Nielsen, Leif: En almennyttig indsats over for lejeandelsboligrådgivning, i: Boligen 1978. Årg. 45, nr. 3, s. 115, ill.

Boligtyper, ejendomsadministration, ejendomshandel

Byggeriet i Hovedstadsområdet i 1965, i: Statistisk maanedsskrift 1965/66. Årg. 41, s. 301-328. - Kvartalsopgørelser s. 35-44, 92-101 og 140-147.

Huslejestigningen 1955-60 for lejligheder med uforandret udstyr, i: Statistisk maanedsskrift 1965/66. Årg. 41, s. 1-7. - Tabellerne også med engelsk text.

Byggeriet i Hovedstadsområdet i 1964, s. 9-34. - Tabellerne også med engelsk text.

Boligtællingen i Hovedstaden den 27. september 1965. Foreløbige hovedresultater for København, Frederiksberg og Gentofte, i: Statistisk maanedsskrift 1966/67. Årg. 42, s: 139-166. - Tabellerne også med engelsk text.

Byggeriet i Hovedstadsområdet i 1966, i: Statistisk maanedsskrift 1966/67. Årg. 42, s. 167-195. - Tabellerne også med engelsk text. - Kvartalsopgørelser: s. 1-8, 17-26 og 72-79.

Byggeriet i Hovedstadsområdet i 1967, i: Statistisk maanedsskrift 1967/68. Årg. 43, s. 127-154. - Tabellerne også med engelsk text. - Kvartalsopgørelser: s. 6-13, 36-43 og 50-57.

Boligtællingen i Hovedstaden og dens omegnskommuner 27. september 1965, i: Statistisk maanedsskrift 1967/68. Årg. 43, s. 163-196. - Tabellerne også med engelsk text.

Boligtællingen i Hovedstaden og dens omegnskommuner 27. september 1965. II, i: Statistisk maanedsskrift 1968/69. Årg. 44, s. 1-18. - Tabellerne også med engelsk text.

Byggeriet i Hovedstadsområdet i 1968, i: Statistisk maanedsskrift 1968/69. Årg. 44 s. 257-285. - Tabellerne også med engelsk text. - Kvartalsopgørelser: Årg. 43, s. 155-162, årgang 44, s. 19-26 og 185-192, jf. årgang 45, s. 19-26.

Boligtællingen i Hovedstaden og dens omegnskommuner 27. september 1965. II, i: Statistisk maanedsskrift 1969/70. Årg. 45, s. 1-18. - Tabellerne også med engelsk text.

Pris år m2 for lejligheder opført 1967, i: Statistisk maanedsskrift 1969/70. Årg. 45, s. 113-118. - Tabellerne også med engelsk text.

Byggeriet i Hovedstadsområdet i 1969, i: Statistisk maanedsskrift 1969/70. Årg. 45, s. 213-239. - Tabellerne også med engelsk text. - Kvartalsopgørelser: s. 56-64, 119-127 og 204-212.

Boligtællingen i Hovedstaden og dens omegnskommuner 27. september 1965. III, i: Statistisk maanedsskrift 1970/71. Årg. 46, s. 141-157. - Tabellerne også med engelsk text.

Byggeriet i Hovedstadsområdet i 1970, i: Statistisk maanedsskrift 1971. Årg. 47, s. 65-100. - Tabellerne også med engelsk text. - Kvartalsopgørelser: Årg. 46, s. 1-9 og 158-166, årgang 47, s. 10-18.

Byggeriet i Hovedstadsområdet i april kvartal 1971, i: Statistisk maanedsskrift 1971. Årg. 47, s. 101-109. - Se også smst, s. 358-366 og s.380-388.

Flere lejligheder, færre mennesker - stadig bolignød, i: København, nr. 1, oktober 1971,, s. 13, ill.

Indkomst-og huslejeforholdene i socialt nybyggeri 1968. 1972. 62 s. (Undersøgelser fra Københavns Statistiske Kontor 1972, nr. 2). - Med engelsk resumé.

Husleje i nybyggeri 1968. 1973. 14 s. (Undersøgelser fra Københavns Statistiske Kontor 1973, nr. 1). - Med engelsk resumé.

Huslejeforholdene i København. 1974. 16. s. (Undersøgelser fra Københavns Statistiske Kontor 1974, nr. 5). - Med engelsk resumé.

Københavns boligforhold. 1974. 13 s. (Undersøgelser fra Københavns Statistiske Kontor 1974, nr. 3)

Boliger på roder 1970. 1974. 3 bd. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1974, nr. 1-3).

Boliger og beboere på distrikter 1970. 1976. 2 bd. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1976, nr. 5-6).

Byggeriet i Hovedstadsområdet i 1973. 1975. 40 s. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1975, nr. 6). - Med engelsk resumé.

Byggeriet i Hovedstadsområdet i 1974. 1975. 51 s. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1975, nr. 7). - Med engelsk resumé.

Byggeriet i Hovedstadsregionen i 1975. 1976. 64 s. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1976, nr. 7). - Med engelsk resumé.

Willerslev, Richard: Overbefolkede lejligheder - en teoretisk undersøgelse, i: Industrialismens bygninger og boliger 1976, nr. 2, s. 16-20.

Areal og husleje, nybyggeri 1971 og 1975. 1976. 21 s. (Undersøgelser fra Københavns Statistiske Kontor 1976, nr. 4). - Med engelsk resumé.

Huslejestigninger 1960-1970 for lejligheder med uforandret udstyr i København. Hjemløse mænd i københavnske herberger 1974. 1976. 28 s. (Undersøgelser fra Københavns Statistiske Kontor 1976, nr. 3). - Med engelsk resumé.

Byggeriet i Hovedstadsregionen i 1976. 1977. 72 s. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1977, nr. 7). - Med engelsk resumé.

Byggeriet i Hovedstadsregionen i 1977. 1978. 73 s. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1978, nr. 5).

Flytninger 1977. Distrikter i København. 1978. 65 s. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1978, nr. 4).

Rækkehuse. Et sammenlignende studiemateriale af 18 danske rækkehusbebyggelser. Udarbejdet af Storgruppe 4, Kunstakademiets Arkitektskole. 1977. 147 s., ill. - S. 14-19: Nyboder. - s. 22-27: Sverigesgade. - S. 36-41: Bakkehusene. - S. 52-59: Vigerslevvej. - S. 60-65: Brønsparken. - S. 66-71: Humlevænget. - S. 72-77: Husum.

Dybdahl, Lars: De store byers proletariat skæmmer civilisationen - proletariatet skal bekæmpes. Råvads forslag til en arbejderforstad ved København, i: Blød by 1978. Årg. 1, nr. 2, s. 7-10 og 57-59, ill. - Baseret på A. J. Råvad: Forslag til anlæg af arbejderforstad ved Kjøbenhavn, 1887.

Willerslev, Richard: Arbejdsplads og bolig. En svensk arbejder i København 1868-1905, i: Industrialismens bygninger og boliger 1978, nr. 1, s. 21-27, ill.

Ejerlejligheder i Københavns bykerne. Af Klaus F. Hansen og Ole Kaysen Petersen, i: Byplan 1980. Årg. 32, nr. 1, s. 28-31. ill.

K.E. 50 år. Københavns Ejendomsmæglerforening, Dansk Ejendomsmæglerforenings 1ste Kreds 1927-1977. 1977. 32 s., ill.

Beboeraktioner

Q: Hovedstadsugen, i: Arkitekten 1968. Årg. 70, s. 232-233, ill.

Lundbo, Klaus: Kultur eller engagement?, i: Arkitekten 1969. Årg. 71, s. 623-635, ill. - Om Sofiegården, Christianshavn.

Skriver, Poul Erik: Sofiegården, i: Arkitekten 1969. Årg. 71, s. 170, ill.

På Vesterbro, i: Arkitekten 1970. Årg. 72, s. 548-553, ill. - Kollektivet Hudegården, Vesterbro.

Boligen er en menneskeret. Af Boligfronten, i: Arkitekten 1971. Årg. 73, s. 500-503, ill.

Nyboe Andersen, Svend Aage: Slums of hope, i: Danish journal 1971, nr. 71, s. 20-23, ill. - Slumstormerbevægelsen.

Widding, No: For menneskets behov - boligaktivisme, i: Meninger om mennesker og miljø. 1971, s. 55-62.

Widding, No: Sofiegården et eksempel. Om "Sofiegårde". En opskrift, et par forslag, i: Et sted at bo. Af Preben Wilhjelm, Ole Henriksen og No Widding. 1971, s. 48-63, ill.

Henriksen, Ole: Slumstormerne og det nye boligmiljø.Boligmiljøer, Hudegården, livet i Hudegården, i: Et sted at bo. Af Preben Wilhjelm, Ole Henriksen og No Widding. 1971, s. 28-47, ill.

Schjerup Hansen, Jens: Beboeraktioner på Christianshavn, i: Byplan 1971. Årg. 23, nr. 132, s. 59-61, ill.

Thomassen, Ole: Fra bolignødsbarakker til slumstormere, i: Byplan 1971. Årg. 23, nr. 136, s. 172-179, ill.

Tilfældet Sofiegården. Red. af Dorrit Kampmann og No Widding. 1969. 152 s., ill.

Henriksen, Ole: Nordstjernens lys brændte ud. 1972. 79 s. (Nyt fra samfundsvidenskaberne, 32). - Rapport om boligkollektivet Nordbanegade 24, København.

Olsen, Helge P.: Slaget om Stærekassen. Et moderne drama om planlægning i København - om svælget mellem de herskende på Rådhuset og de beherskede i byen. 1973. 62 s. - Stærekassen-karréen, Overgaden oven Vandet, Lille Søndervoldstræde, Dronningensgade, Christianshavns Voldgade.

Gamst-Nielsen, Kirsten: Noget om betingelser byboere er undergivet og mulighederne for at trods af disse at gøre noget for at ændre dem, i: Byplan 1975. Årg. 27, nr. 157, s. 89-93, ill. - Kvarteret Røde Rose på Ydre Nørrebro.

Watkin, Bjarne: Beboerne må gå til kamp mod boligforliget, i: Boligen 1976. Årg. 43, nr. 1, s. 22-23, ill. - Den Sorte Firkant.

Møller, Jens "Møl": Beboerindflydelse på byfornyelse - om psykologi og fysisk planlægning. 1976. 63 sp. - Specielt om beboerne i den ældre boligmasse.

Schultz, Karen Ingrid: Krisen og beboerbevægelserne. 1977. 192 s., ill. - S. 43-63: Totalsaneringer og deres mobiliseringsmæssige konsekvenser i København. - S. 126-141: Reaktionerne på boligforligene i den gamle boligmasse (eksempler fra Vesterbro).

Andersen, Tony: Hvordan beboersammenhold får to ben at gå på, i: Blød by 1978. Årg. 1, nr. 1, s. 12-14, ill. - Beboeraktioner mod lukning af børnehave i Todesgade og mod fupmodernisering i Godsbanegade.

Røde Rose bogen. En hilsen til naboer, venner og fjender fra beboergrupper i kvarteret Røde Rose. 1975. 540 s., ill. - Ydre Nørrebro.

Byggeforeninger, boligselskaber

Nielsen, Leif: Vor målsætning i Foreningen Socialt Boligbyggeri er at opnå den lange sejr, i: Boligen 1968. Årg. 36, nr. 4, s. 153-165, ill. - Interview med direktør E. S. Hermann.

Jørgensen, Verner: Kolera-epidemien lagde grundstenen til det sociale byggeri, i: Beboerbladet boligen 1969, jubilæumsnummer 1919-50-1969, s. 6-10, ill.

Tæt lav. En boligform. Beboerstyrets vilkår, hindringer og forslag. 1976. 95 s., ill. (SBI-rapport, 83). - S. 25-35: Byggeforeningsbevægelsens baggrund og udviklingsfaser.

Buntzen, Peter: Arbejderboligerne på Jagtvej, i: Fabrik og bolig 1979, nr. 1, s. 14-25, ill. - Aktieselskabet for Opførelse af Billige Arbejderboliger.

Nielsen, Leif: I eget kontorhus, i: Boligen 1970. Årg. 38, nr. 6, s. 306, ill. - Arbejderenes Andels-Boligforenings nye hus.

Tarp Jensen, Chr.: Byggeforeningshusene, i: Byggeindustrien 1974. Årg. 25, nr. 12, s. 482, ill. - Arbejdernes Byggeforening.

Bolig- og bosætningsformer. Kursus for professor Jørgen Bo’s Afdeling. Tilrettelagt af Laboratoriet for Boligbyggeri i samråd med Studieafdelingens lærere. 1977. 141 s., ill. - S. 69-102: Byggeforeningshusene "Kartoffelrækkerne". - Arbejdernes Byggeforening.

75 år med A/S Kalkværksgrundene. 1975. 46 s., ill. - Aktieselskabet Kalkværksgrundene.

Dahlmann Olsen, Nina: Bebyggelsen på Vestergårdsvej, i: Industrialismens bygninger og boliger 1977, nr. 1, s. 6-10, ill. - Foreningen af 1865 til Opførelse af Billige Lejeboliger.

KAB. Københavns Almindelige Boligselskab. Bygge- og boligvirksomhed 1965-70. 1970. 170 s., ill. - S. 39-41: Bellahøj III. - S. 42-43: Bispebjerghjemmet. - S. 44-45: Bonderupgård. - S. 50-51: Bryggervangen 54. - S. 83-84: Frankrigsgades Kollegium. - S. 105-108: Hyltebjerggård. - S. 109-110: Højdevang Plejehjem. - S. 135-136: Nygårdsvej 41. - S. 138: Rigshospitalets Kollegium. - S. 142-144: Solgaven II. - S. 145: Spaniensgade Kollegium. - S. 152-157: Tingbjerg II. - S. 158-160: Lægeforeningens Boliger IV, Henriksgården. - S. 163-164: KAB’s Administrationsbygning. - Københavns Almindelige Boligselskab.

KAB. Bygge- og boligvirksomhed 1960-65. 1966. 96 s., ill. - S. 14-15: Bellahøj III. - S. 16-21: Tingbjerg. - S. 22-23: Ungdomsboliger i Valby. - S. 24-25: Wittenberghus Bibliotek. - S. 76-77: Bryggervangen 54. - S. 78-79: D.I.S. Hostel. - S. 84-85: Hyltebjerg Plejehjem. - S. - 86-87: Lavendelstræde. - S. 88-89: Nygårdsvej. - S. 90-91: Solgaven II.

Tarp Jensen, Chr.: Bakkehusene, i: Bygeindustrien 1974. Årg. 25, nr. 12, s. 483, ill. - Arkitekter: Ivar Bentsen og Thorkild Henningsen. - Københavns Almindelige Boligselskab.

Lægeforeningens Boliger "museum" for socialt boligbyggeri, i: Boligen 1967. Årg. 35, nr. 8, s. 389, ill. - Lægeforeningens Boliger.

Lægeforeningens Boliger, i: Arkitekten 1967. Årg. 69, s. 318, ill. - Indlæg s. 387. - Lægeforeningens Boliger.

Skriver, Poul Erik: Nye Lægeforeningens Boliger, i: Arkitekten 1968. Årg. 70, s. 167. - Lægeforeningens Boliger.

Skriver, Poul Erik: Nyt lys på Lægeforeningens Boliger, i: Arkitekten 1970. Årg. 72, s. 172, ill. - Note s. 173 og s. 267.

Dich, Poul: Omkring "Lægeforeningens Boliger". Debatindlæg og kommentar, i: Ugeskrift for læger 1970. Årg. 132, nr. 34, s. 1586-1590, ill. - Lægeforeningens Boliger.

Skriver, Poul Erik: Brumleby kæmper for livet, i: Arkitekten 1970. Årg. 72, s. 359-360. - DALs appel om Brumleby, s. 360-361, og arkitekternes ansvar, s. 362. - Lægeforeningens Boliger.

Lægeforeningens Boliger på Østerbro. Af Erik Hansen og Mette Pihler. Udgivet af Kunstakademiets Afdeling for Bygningsrestaurering i samarbejde med Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring. 1971. 72 s., 1 plan, ill.

Madsen, Flemming: Alle vil afskaffe Brumleby, i: Danske kommuner 1971. Årg. 2, nr. 8, s. 7-9, ill. - Lægeforeningens Boliger.

Skriver, Poul Erik: Lægeforeningens Boliger er lagt i Kulturministerens hånd, i: Arkitekten 1971. Årg. 73, s. 354-357, ill. - Jf. note s. 554.

Skriver, Poul-Erik: Lægeforeningens Boliger kan bevares - tvivlen er væk, i: Arkitekten 1971. Årg. 73, s. 233-234, ill. - Jf. note s. 313 og 534.

Bevaringen af Lægeforeningens Boliger. Betænkning afgivet af et udvalg nedsat af Danske Arkitekters Landsforbund. 1971. 31, 64 s., 11 tavl.

Livet i Brumleby, i: Arkitekten 1972. Årg. 74, s. 74-77, ill. - Interview fra TV-udsendelse, "Livet i Brumleby". - Lægeforeningens Boliger.

Tarp Jensen, Chr.: Lægeforeningens Boliger, i: Byggeindustrien 1974. Årg. 25, nr. 12, s. 480, ill.

Ring, Ingolf: Træk af Lægeforeningens Boligers historie. 1974. 31 s., ill.

Hyldtoft, Ole: Idyl eller virkelighed, i: Industrialismens bygninger og boliger 1975, nr. 1, s. 25-31, ill. - Lægeforeningens Boliger 1854-1863.

Brumlebybeboernes bevaringsplan, i: Arkitekten 1975. Årg. 77, s. 478, ill. - Lægeforeningens Boliger.

Skriver, Poul Erik: Nu sker der noget med Lægeforeningens Boliger., i: Arkitekten 1975. Årg. 77, s. 232.

Weidekamp, Egon: Lægeforeningens Boliger, i: Arkitekten 1976. Årg. 78, s. 334-335, ill. - Jf. s. 335 og svar fra Brumleby, s. 336.

Abitz, Erik: Bliver Brumleby bevaret på beboernes betingelser?, i: Arkitekten 1976. Årg. 78, s. 52-53, ill. - Lægeforeningens Boliger.

Lægeforeningens Boliger, i: Arkitekten 1978. Årg. 80, nr. 2, s. 50, ill. - Undersøgelse af forslag for Lægeforeningens Boliger.

Skriver, Poul Erik: Lægeforeningens Boliger, Østerbro, i: Arkitekten 1980. Årg. 82, nr. 10, s. 248-249, ill.

Udsen, E.: Direktør Thomsen 60 år, i: Huset 1978. Årg.10, nr. 1, s. 13, ill. - Aage Thomsen, direktør for Kjøbenhavns Grundejerforening og Grundejernes Landsforbund fylder 60 år.

Licht, Kjeld de Fine: det oprindelige miljø, i: Fagbladet 1978, nr. 3, s. 15-18, ill. - Lægeforeningens Boliger.

Bolignød

Betænkning vedrørende foranstaltninger til hindring af udnyttelsen af boligmangelen. Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 18. november 1965 nedsatte udvalg. 1966. 2 bind (Betænkning, 409 og 432).

Rapport om husvilde. Ved Hanne Christensen, Lilly Offenhauser og Lisbet Rubinstein. 1972. 95 s.

Møller, Lis: Vigtigt at børn vokser op under gode boligforhold, i: Børn i tiden 1978. Årg. 73, nr. 5, s. 136-141, ill. - Boligfondens arbejde for enlige mødre i København m. fl. steder.

Nissen, Nis: Den kroniske bolignød og fremtidens boligpolitik.1971. 271 s., ill.

Slum og hjemløse

Vi konstaterer det blot endnu engang. Sandheden, der burde være en rystende afsløring i: Boligen 1967. Årg. 35, nr. 4, s. 171-175, ill. - Brandfaren i saneringsmodne kvarterer.

De gode viljers årsberetning, i: Arkitekten 1967. Årg. 69, s. 68. - Reaktioner på Københavns Boligkommissions årsberetning 1965.

Andersen, Jørgen: Det hidtidige saneringsarbejde i København, i: Byplan 1968. Årg. 20, nr. 118, s. 210-216, ill.

Rasmussen, Knud E.: Byplan 1968. Årg. 20, nr. 118, s. 208-209.

Byfornyelse og sanering, i: Bygge-forum 1968, nr. 8, s. 3-4.

Sanerings-undersøgelsen. Foreløbige resultater. Af P.-H. Kühl og Inger Koch Nielsen. 1968. 4, 14, 98 bl, 88 tavl. (Studie, Socialforskningsinstituttet, 11). - Undersøgelse af saneringsområder på Nørrebro og på Vesterbro.

Smith, Troels: Behøver vi den ny saneringslov?, i: Arkitekten 1969. Årg. 71, s. 65-68,ill.

Smith, Troels: Mennesket i slummen, i: Arkitekten 1969. Årg. 71, s. 228-230, ill.

En ny og utraditionel byfornyelsesmetode. Af Bent Frank Andersen m. fl., i: Byplan 1970. Årg.22, nr. 130, s. 189-193.

Skriver, Poul Erik: Østerbro. En udfordring til politikerne, i: Arkitektur 1970. Årg. 72, s. 441. - KABs jubilæumskonkurrence.

Salicath, Niels: Problemerne omkring byfornyelsen, i: Arkitekten 1970. Årg. 72, s. 442-443. - KABs jubilæumskonkurrence.

Krabbe, Otto: Sociale tabere og bysanering, i: Arkitekten 1970. Årg. 72, nr. 554.

Saneringskvarterer i København. Af P.-H. Kühl og Inger Koch-Nielsen. 1971. 220 s. (Publikation, Socialforskningsinstituttet, 51). - Undersøgelse af Indre Nørrebro, Vesterbro og Bispebjerg. - Med engelsk resumé.

Hougens, August. Gårdsaneringer, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen 1971, s. 23-25, ill. - Uddrag af foredrag fra Plan-möte i Jönköping.

Mortensen, Alf: Myter om saneringskvarterer burde hermed være aflivet!, i: Boligen 1971. Årg. 38, nr. 9, s. 499-501, ill. - Reaktion på "Saneringskvarterer i København".

Nielsen Villy: Aktivitet eller røgslør?, i: Meninger om mennesker og miljø. 1971, s. 49-54. - Boligforhold på Vesterbro.

Første skridt til fornyelsen af København, i: Storkøbenhavn 1971. Årg. 29, nr. 4, s. 3-4. - Jf. smst. nr. 7/8, s. 5-6.

Byfornyelse. Hvordan, hvornår og for hvem?. Redigeret af Michael Varming. 1972. 119 s., ill.

Gaardmand, Arne: Hvad med Nørrebro og Vesterbro?, i: Byfornyelse. Hvornår og for hvem?. Redigeret af Michael Varming. 1972, s. 52-61, ill.

Københavns brokvarterer og statens saneringspolitik - en analyse. Af Morgen Chalmer, Jan Radich Nielsen og Henry Rossle. 2. udgave. 1972. 157 s., ill. - Afgangsopgave fra Byplanafdelingen, Kunstakademiets Arkitektskole.

Magnild, Knud: Besatte huse sinker saneringen, i: København, nr. 4, juli 1972, s. 7, ill.

Jørgensen, Karsten: Kan saneringen lykkes?, i: Boligen 1972. Årg. 39, nr. 3, s. 182-187, ill.

Kühl, P.-H.: Saneringen og miljø-romantik, i: Beboerkvarteret boligen 1972, januar kvartal, s. 39, ill.

Ny debat om saneringen, i: Storkøbenhavn 1972. Årg. 30, nr. 4-5, s. 4.

Andresen, Kaj: 2000 familier fik en bedre lejlighed, i: København, nr. 10, december 1973, s. 11-13, ill.

Nørgaard, Flemming: Byfornyelse med udgangspunkt i det sociale miljø, i: Arkitekten 1973. Årg. 75, s. 200-202, ill. - Undersøgelse af bolig- og miljøforholdene i Nansensgade.

Plovsing, Jan: Sanering på Nørrebro. 1975. 290 s., ill. (Publikation, Socialforskningsinstituttet, 65). - Med engelsk resumé.

Beboerindflydelse på saneringer. Af Troels Jorn og Michael Wittrup, i: Byplan 1975. Årg.27, nr. 157, s. 81-84, ill.

Gårdrydning. Byplanudstillingen. Katalog. Udgivet af Magistratens 4. Afdeling. 1975. 24 s., ill.

Mallng, V.: Den første sanering i København (Peder Madsens Gang), i: Københavns kronik. Nr. 13, september 1976, s. 3-8.

Plovsing, Jan: Beboere under sanering. 1976. 358 s., ill. (Publikation, Socialforskningsinstituttet, 71). - Saneringsprocessen og beboerne i "Den Sorte Firkant". - Med engelsk resumé.

Skriver, Poul Erik: En fornyelse, der kan gøre det gamle bedre, i: Arkitekten 1976. Årg.78, s. 457. - Sanering og byfornyelse i Indre By.

Gottschalck, Georg: Offentlighed og beboerindflydelse, i: Stads- og havneingeniøren 1976. Årg. 67, s. 188-193, ill. - Exempler fra Christianshavn og Ryesgade.

Sanering og bevaring kan gå hånd i hånd, i: Byggeforum 1976, nr. 3, s. 29-35, ill.

Genhusning, i: Boligen 1977. Årg. 44, nr. 3, s. 135-136, ill.

Plovsing, Jan: Levevilkår, sanering og byfornyelse, i: Byplan 1977. Årg. 29, nr. 2, s. 41-44, ill.

En stenørken blomstrer. Debatbog om beboere og byfornyelse. Af Birthe Højgård og Ole Bidsted. 1977. 176 s., ill. - Byplanlægningens indflydelse på hverdagen for en almindelig familie på Vesterbro.

Sørensen, Kurt: Nu må der ryddes op på Vesterbro!, i: Beboerbladet boligen 1966, april, s. 46-47, ill.

Byfornyelsesproblemer på Christianshavn. Ved Storgruppe II, Læreanstalternes Fælles Byplankursus. 1977. 67 s., ill.

Saneringen i Strygejernet. En undersøgelse af, hvordan en sanering laves, og hvilke muligheder og betingelser beboerne har. Ved Storgruppe 3, Læreanstalternes Fælles Byplankursus. 1977. 108 s., ill.

Sigurdsson, Villo: Udfordringer på bolig- og byfornyelsesområdet, i: Byggeforum 1978. Årg. 41, nr. 11, s. 13-17, ill.

Boas Jensen, Peder: Byfornyelsen og dens problemer, i: Byggeforum 1978. Årg. 41, nr. 11, s. 19-23, ill.

København attraktiv at bo i, men kommunen vil dø, hvis der ikke sættes fart i byfornyelsen og gives en håndsrækning, i: Danske kommuner 1978. Årg. 9, nr. 8, s. 18-19, ill. - Interview med overborgmester Egon Weidekamp om økonomiske problemer i forbindelse med byfornyelsen i København.

Vagabonder fra hele Norden, i: Centralorgan for ledere ved forsorgsinstitutioner 1967. Årg. 32, nr. 9, s. 172-174. - København er blevet et fristed for vagabonder m.v. fra de øvrige nordiske lande.

Hjemløs. En interviewundersøgelse af 112 hjemløse mænd i København. Af Ulla Frøstrup og Ole Høgsberg Møller. 1972. 12, 193 s. (Publikation, Socialpædagogisk Center, 3).

Mennesker uden netværk. "Sociale tabere" - hvem og hvorfor?. Af Peter Damborg og Jens-Emil Nielsen. 1976. 145 s., ill. - Interview med elever og medarbejdere fra Kofoeds Skole.

Forsorg

Lyset slukkes kl. 22. En fotografisk rapport fra tvangsanstalter og nødhjem. Udgivet af Socialpolitisk Forening.1975. 278 bl., ill. - Af indholdet: Københavns Byret, Østre landsret, Mødrehjælpen, Jacob Michaelsens Minde, Kvindehjemmet i København, Sundholm, Herberget Himmelekspressen, Bystævneparken, Plejehjemmet Nørre Hospital, Hammershøj.

Vilby, Knud: Himmelexpressen, i: Knud Vilby: Fattig i Danmark. En beretning om 50 års forsorg og fattigdom i Danmark. 1978, s. 161-162, ill.

Privat forsorg og velgørenhed, social omsorg for kvinder

Haugbøll, Charles: Hans Holck, de fattiges tolk, i: Københavner-minder 7, 1969, s. 15-18, ill.

Henriksen, A. D.: Agen Holck, som blev de fattiges tolk og sygekassens patriark, i: A. D. Henriksen: Skæbner i Struenseetiden. 1972, s. 5-21.

Johnsen, Jon: Dansk Forsorgsselskab i 25 år. 1951-1976. 1976. 28 s.

Haberman, Ulla: Informationsbutikken på Østerbro, i: Socialrådgiveren 1977. Årg. 39, nr. 4, s. 148-150.

"Små skridt", i: Socialrådgiveren 1977. Årg. 39, nr. 4, s. 146-148, ill. - Den psykologiske kvinderådgivning "Små skridt" i Kvindehuset i København.

Jensen, Sigurd: Omkring en enkekasse, i: Historiske meddelelser om København 1979, s. 57-70. - Københavns Civile og Borgerlige Stænders Enkekasse.

Houmøller, Sven: Kjæden lå i Mulm begravet ... Træk af Kjæde-Ordenens historie 1774-27. november-1974. 123 s., ill.

Fundation for Det Forenede Understøttelses-Selskab, stiftet den 4de Julii 1788. 1973. 36 s. - Fotografisk optryk af udgaven, København 1788.

Kjøbenhavns Understøttelsesforening (København og Frederiksberg) 1/11 1874-1/11 1974. 1974. 36 s., ill.

Skovtoftehjemmene 1877-1967. 1967. 48 s., ill. - Af indholdet: Hans Wulff: Magdalenehjemmet og dets første forstanderinde Thora Esche. Kvindehjælpens historie i uddrag.

Foreninger til gensidig hjælp

Ring i Ring. 25 års jubilæum. 1973. 27 s., ill.

Kofoeds Skole

Lange Jacobsen, J.: Revaliering og social-pædagogik. 1968. 53 s., ill. - Kofoeds Skoles værkstedskursus.

Lange Jacobsen, J.: Udfoldelsesfremmende socialpædagogik, i: Tidsskrift for sygeplejersker 1970. Årg. 70, nr. 7, s. 306-310, ill.

Lange Jacobsen, J.: Revalidering af stofmisbrugere. 1970. 43 s., ill. - Kofoeds Skoles arbejde med stofmisbrugere.

Torpe, Jørgen: Kofoeds Skole, i: Børnesagens tidende 1972. Årg. 67, nr. 9, s. 231.

Beretning om størrelsen og anvendelsen af statstilskuddene til Kofoeds Skole og dermed beslægtede selvejende institutioner. Afgivet af De af Folketinget valgte Statsrevisorer. 1975. 41 s.

14. januar 1975 indviedes ny Kofoeds Skole, i: Hospitalsfunktionæren 1975. Årg. 50, nr. 2, s. 9.

Kofoeds Skole. Interview med Kjeld Sørensen, i: Samtaler med socialarbejdere. Redigeret af Leila Martini. 1975, s. 27-45.

Ejrnæs, Bodil og Ejrnæs, Morten: Situationen på Kofoeds Skole, i: Socialpædagogen 1978. Årg. 35, nr. 18, s. 576-578.

Legater og stiftelser, Vartov

Jensen, J. P. J. & Holm, Kai: Toldrorbetjentforeningen for Alderdoms- og Enkeboliger af 1893. 1893-23. November-1943. 1943. 46 s.

Ludwig, Otto: Julemand i kommunens tjeneste. Københavns Kommunes to legatkontorer er slået sammen, i: Absalon 1972. Årg. 74, s. 248-250, ill.

Ludwig, Otto: Julemand i kommunens tjeneste, i: Kommunalarbejderen 1972, nr. 9, s. 20-22, ill. - Københavns Kommunes Legatkontor.

Meyer, Kjeld: Glarmesterens brudeudstyr, i: København, nr. 13, oktober 1974, s. 12-13, ill. - Legater, som tiden er løbet fra.

Andersen, Niels: Den selvejende institution "Sagførergården", i: Axel H. Pedersen: Det Danske Advokatsamfund 1919-1969. 1969, s. 272-277, ill.

Rothenborg, Arnold: Et monument, i: Advokatbladet 1973. Årg. 52, nr. 6, s. 65-67, ill. - Artikel i anledning af 25 årsdagen for stiftelsen af Sagførergården. - Skrevet under mærket "N".

Birkedal Nielsen, Johs.: Fra Vartov, i: Vartovbogen 1974, s. 134-138.

Milthers, Gunnar: Vartovs bygninger, i: Vartovbogen 1974, s. 119-130, ill.

Offentlig forsorg, socialcentre

Den nye centralvaskeribygning på Sundholm har nu bestået i 25 år, i: Centralorgan for ledere ved forsorgsinstitutioner 1966. Årg. 33, februar, s. 27-29.

Petersen, Jens A.: På Sundholm i 58 år, i: Centralorgan for ledere ved forsorgsinstitutioner 1970. Årg. 35, nr. 9, s. 7-10, ill. - Interview med Max Sandahl, forhenværende inspektør på Sundholm.

Ludwig, Otto: Demokrati i vaskehuset, i: Kommunalarbejderen 1973, nr. 5, s. 4-7, ill. - Arbejdsforhold og ledelsesformer på Sundholms centralvaskeri.

Dietl, Ulla: Forsorgsinstitutionen Sundholm, i: Sygeplejersken1980. Årg. 80, nr. 34, s. 4-13, ill.

København har fået ny socialdirektør. Paul Hviid Kristensen afløser Erling Jarmbæk i direktørstolen, i: Centralorgan. Tidsskrift for forsorgsinstitututioner 1977. Årg. 42, nr. 17, s. 477, ill.

Betjeningen på socialkontorerne, i: Absalon 1966. Årg. 67, s. 12-13.

Sachs, Jette: Det sociale arbejde indtager en central plads i et moderne samfund, i: Kommunalarbejderen 1967. Årg. 52, nr. 12, s. 6-7 og 11, ill. - Interview med socialborgmester Børge H. Jensen, Magistratens 3. Afdeling.

Skriver, Poul Erik: Socialkontor og ungdomsklub på Amager, i: Arkitektur 1968. Årg. 12, s. 299-301, ill. - Arkitekter: Paul Hauge og Ole Kornerup-Bang. - Også med engelsk og tysk text.

Hjorth, Peter: Jeg bryder mig ikke om, at social forsorg leveres på baggrund af raslebøsser og indsamlinger, i: Absalon 1969. Årg. 70, s. 150-151, ill., og i: Kommunalarbejderen 1969. Nr. 7, s. 10-11 og 30, ill. - Interview med socialdirektør Erling Jarmbæk.

Københavns socialborgmester fortæller om sit arbejde, i: Amt og by 1969. Årg. 58, nr. 8, s. 10-13, ill. - Interview med Børge H. Jensen.

Jensen, Børge H.: Folkevalgte og "forbrugerrepræsentanter" i den sociale forsorg, i: Det sociale tryghedssystem. Struktur og dagpenge. 1969, s. 371-376 (Socialreformkommissionens betænkning, 1)(Betænkning, 543).

Jørgensen, Harald: Fra lemmestiftelse til moderne plejehjem. 1969. 131 s., ill. - Udgivet i anledning af 200-årsdagen for grundlæggelsen af Almindelig Hospital 9.4.1769. - S. 115-130: Børge H. Jensen: Nutid og fremtid. Fra forsorg til omsorg. Nye signaler i moderne socialpolitik.

Klar besked. Invalidepensionist i København. Udgivet af Københavns Kommunes Socialdirektorat. 1969. 64 s., ill. - 2. oplag 1991

Vore sociale goder. Socialkontoret vejleder. Udgivet af Københavns Kommunes Sundhedsdirektorat. 1970. 60 s., ill.

Integrering. Redegørelse med forslag til opbygning af lokale socialcentre og en central social- og sundhedsforvaltning i Københavns Kommune. Udarbejdet af en af borgmesteren for Magistratens 3. Afdeling nedsat arbejdsgruppe. 1971. 122 s., 7 bl., ill.

Virksomhedskonference om integrering. 1.-3. marts 1972. Udgivet af Direktoratet for Børne- og Ungdomsværnet. 1972. 65 s.

Jørgensen, Harald: Fra arbejdsanstalt til forsorgshjem. Træk af den offentlige forsorgs udvikling i København igennem de sidste 150 år. 1972. 179 s., ill. - Udgivet i anledning af 150-årsdagen for oprettelsen af Arbejdsanstalten på Ladegården 1. oktober 1822. Efterskrift af Børge H. Jensen: Der skal også være plads til "afhopperne".

Hjorth, Peter: 100 beskæftiger sig med ændringerne af det sociale apparat, i: Absalon 1974. Årg. 76, s. 76-78, ill. - Interview med kontorchef Orla Rasmussen.

Bistandsloven i Københavns Kommune, i: Vanførebladet 1976. Årg. 50, nr. 4, s. 105-106, ill. - Interview med socialborgmester Børge H. Jensen.

Hee, Edward: Forbrugerrepræsentation, i: Børn i tiden 1976. Årg. 71, nr. 22, s. 489, ill. - Forsøgsvis etablering af en forbrugerrepræsentation i tilknytning til Social- og Sundhedsforvaltningen.

Korsgaard, Jens: Nedskæringerne må ske efter vurdering af hver bydel, i: Børn i tiden 1976. Årg. 71, nr. 20, s. 442-444, ill. - Interview med socialborgmester Pelle Jarmer.

Kühl, P.-H.: Enghave-Centret. En rapport om et integreringsforsøg. 1975. 54 s. (Meddelelser, Socialforskningsinstitutt, nr. 11).

Korsgaard, Jens: Magistratens 3. Afdeling i Københavns Kommune brydes totalt op og erstattes af 15 lokale enheder med 19 forskellige adresser, i: Børn i tiden 1976. Årg. 71, nr. 5, s. 107-109, ill.

Kühl, P.-H.: Social reform på vej, i: Socialpædagogen 1976. Årg. 33, nr. 6, s. 145-146, ill. - Københavns Kommunes forsøgscenter "Enghave" i Matthæusgade.

Marcussen, Ernst: Socialvejledning. Udgivet af Københavns Kommune. 1977. 64 s., ill. - 2. reviderede udgave: 1978.

Den sociale politik i Københavns Kommune, i: Vanførebladet 1977. Årg. 51, nr. 2, s. 36-38, ill. - Samtale mellem socialborgmester Pella Jarmer og Landsforeningen for Vanføres landsformand Erik Knudsen.

Kingod, Jette: Vi konokler for at bevare intentionerne bag bistandsloven, i: Absalon 1977. Årg. 79, s. 4-6, ill. - Interview med tre medarbejdere på bistands- og pensionskontoret "Bryggervangen".

Knudsen, Per: Nu kommer der sociale brugerråd, i: Absalon 1977. Årg. 79, s. 18-19, ill. - Forsøgsvej etablering af en forbrugerrepræsentation i tilknytning til Social- og Sundhedsforvaltningen.

Garvergården, integreret institutionsbyggeri på Vesterbro, København, i: Arkitektur 1978. Årg. 22, nr. 6, s. 216-225, ill. - Arkitekter: Hauge og Kornerup-Bang ved Gunnar Sørensen og Carsten Juel-Christiansen.

Vesterbroprojektet. En social-psykiatrisk service. Af Elsebeth Mortensen og Bente Midtgård, i: Socialrådgiveren 1978. Årg. 40, nr. 10, s. 344-347. - Tilbud om social-psykiatrisk bistand til beboerne i København V og SV.

Marcussen, Ernst: Klar besked. Pensionist i København. Udgivet af Københavns Kommune. 1977. 72 s., ill. - 2. reviderede udgave: 1978. - Samlet udgave af Klar besked. Folkepensionist i København, 1970, og: Klar besked. Invalidepensionist i København, 1971.

Ingen tid til samarbejde, i: Børn i tiden 1978. Årg. 73, nr. 13, s. 346. - Tillidsmændene for socialrådgiverne i København fremsætter udtalelse. - Svar fra socialborgmester Pelle Jarmer, smst. nr. 15, s. 376-377.

Alderdomsforsorg

Patienter i seniet på en psykiatrisk modtageafdeling i København, i: B. Møller-Christensen og H. Simmelsgaard, i: Ugeskrift for læger 1966. Årg. 128, nr. 19, s. 579-580.- Bispebjerg Hospitals Psykiatriske Afdeling E.

Klar besked. Folkepensionist i København. Udgivet af Københavns Kommunes Socialdirektorat.1967. 48 s., ill.. - 2. udgave: 1970.

Ældre på teater-tur med Ironside-lift, i: Centralorgan for ledere ved forsorgsinstitutioner 1968. Årg. 33, nr. 5, s. 133-134, ill. - Uddrag af foredrag af socialborgmester Børge H. Jensen om Københavns Kommunes ældreforsorg.

Behandling og pleje af ældre kronisk syge i København. Foreløbig meddelelse. A. O. Z. Dalgaard og Finn Felding, i: Ugeskrift for læger 1969. Årg. 131, nr. 12, s. 525-531. - Med engelsk resumé.

Det ældre patientklientel på en københavnsk medicinsk afdeling. Af Inger Alsing, Steffen Gjørup og Inge Jespersen, i: Ugeskrift for læger 1969. Årg. 131, nr. 41, s. 1765-1771. - En analyse af et års indlæggelser af personer over 65 år på Medicinask Afdeling C, Bispebjerg Hospital, samt en efterundersøgelse vedrørende de udskrevne patienter. - Med engelsk resumé.

Plejepatienter på en medicinsk afdeling i København. Af T. Deckert, S. Knutzen og G. Andersen, i: Ugeskrift for læger 1969. Årg. 131, nr. 23, s. 1019-1023. - Fra Blegdamshospitalets Medicinske Afdeling. - Med engelsk resumé.

På ét minut får ældre mennesker hver dag varm middagsmad på deres bopæl, i: Centralorgan for ledere ved forsorgsinstitutioner 1970, nr. 9, s. 20-22, ill. - Madudbringning fra plejehjemmene Hyltebjerggård og Margrethehjemmet.

Betænkning om social-medicinske problemer i Københavns Kommune, afgivet d. 29. juni 1972 af det af Magistratens 2. og 3. Afdeling nedsatte udvalg. 1972. 226 s.

Jensen, Børge H.: Stigningen i de ældres antal vil i København fortsætte til år 2000, i: Centralorgan for ledere ved forsorgsinstitutioner 1973. Årg. 38, nr. 20, s. 676. - Uddrag af tale ved grundstensnedlæggelsen på plejehjemmet Hørgården.

Jensen, Børge H.: Ud af hospitalskrisen, i: Centralorgan for ledere ved forsorgsinstitutioner 1973. Årg. 38, nr. 10, s. 324-328, ill. - Genoptryk af dagbladskronik fra 27.10.1964 om ældreforsorgen i Københavns Kommune.

Krav om 5 procent budgetnedskæring. Københavns Socialdirektorat indkalder spareforslag, i: Centralorgan. Tidsskrift for forsorgsledere. 1975. Årg. 40, nr. 12, s. 398. - Jf. smst. nr. 15, s. 466, og nr. 17, s. 517.

Louw Larsen, Gerda: 600 på hospital venter på en plejehjemsplads, i: Centralorgan. Tidsskrift for forsorgsinstitutioner 1975. Årg. 40, nr. 8, s. 200-201, ill. - Uddrag af tale ved kredsmøde.

Krakauer, Raphael: Den langtidsmedicinske vurdering i København, i: Ugeskrift for læger 1978. Årg. 140, s. 39, s. 2397-2403. - Med engelsk text.

Jeg er glad for al kritik, i: Otium 1976. Årg. 10, nr. 7, s. 107-109, ill. - Fungerende socialborgmester Kai Brank svarer på kritik af Københavns Kommunes ældrepolitik.

Reportage fra omsorgsarbejdet for ældre i eget hjem, i: Sygeplejersken 1977, nr. 23, s. 16-19 og 22, ill.

Beboeraktion for at få billigere telefon, i: Centralorgan. Tidsskrift for forsorgsinstitutioner 1977. Årg. 42, nr. 9, s. 206-207, ill. - Aktion starten på plejehjemmet Hørgården for at få nedsat telefonabonnementsafgiften. - Jf. Forsorgslederen 1978, nr. 7, s. 16.

København ligger højest med servicetil de ældre, i: Centralorgan. Tidsskrift for forsorgsinstitutioner 1977. Årg. 42, nr. 5, s. 111-112, ill. - Referat af møde om Københavns ældreforsorg med indlæg fra socialborgmester Pelle Jarmer og forstander Jørgen Duer.

Jørgensen, Benny: At køre ankesager i Københavns Kommune er blevet til marathonløb, i: SR-bistand 1978. Årg. 3, nr. 2, s. 15. - Anke om folkepensionists brændselshjælp.

Åbent brev. Til Københavns Borgerrepræsentation, Rådhuset, 1550 København V. fra Dansk Socialrådgiverforening, Sekretariatet, Nørrebrogade 12, 4. Af Bjørn Christensen og Birgit Skov Jensen, i: Socialpædagogen 1978. Årg. 35, nr. 1, s. 12, og i: Socialrådgiveren 1978. Nr. 1a, s. 5a. - Venteafdelinger og plejehjem, bevarelse af pension og bolig indtil overførsel på plejehjem.

Jensen, Ida: Emneaftner om krav til døgnpleje i København, i: Sygeplejersken 1980. Årg. 80, nr. 23, s. 12-15, ill.

Dalsgaard, Steffen: Sygeplejersker burde have siddet i embedsmandsudvalg, i: Sygeplejersken 1980, nr. 23, s. 16-17, ill. - Interview med formanden for Københavns Kommunale Sygeplejerskeforening, Esther Kling.

Plejehjem, beskyttede boliger og pensionistcentre

Hjorth; Peter: Der er ikke behov for nye former for personale på plejehjemmene, i: Absalon 1973. Årg. 75, s. 132-134, ill. - Interview med kontorchef P. Nygaard Hansen, Københavns Kommunes Socialdirektorat.

Tarp Jensen, Christian: Københavns Kommunes plejehjems-planer, i: Byggeindustrien 1975. Årg. 26, nr. 8, s. 259.

Første resultat af de 47 forsorgslederes aktion - har med øjeblikkelig varsel fået ændret skoleansøgningsproceduren, i: Centralorgan. Tidsskrift for forsorgsinstitutioner 1975. Årg. 40, nr. 8, s. 199. - Ikke-faglærte sygehjælperes uddannelsesmuligheder.

Friis Mikkelsen, L.: Ikke mere ikke-faglærte til plejekrævende job - vicekontorchef i Socialdirektoratet i København gennemgår problemer, i: Centraloran. Tidsskrift for forsorgsinstitutioner 1975. Årg. 40, nr. 8, s.202-203. - Faglærte contra ikke-faglærte sygehjælpere på plejehjem.

Kontrakten er nu opsagt med 12 lederejede hjem, i: Centralorgan for ledere ved forsorgsinstitutioner 1975. Årg. 40, nr. 21, s. 625. - Supplerende artikel om sagen, smst. 1976. Årg. 40, nr. 1, s. 9, og: nr. 7, s. 161.

47 plejehjemsledere i København er gået i aktion, i: Centralorgan for ledere ved forsorgsinstitutioner 1975. Årg. 40, nr. 7, s. 164-166, ill. - Plejehjemsleder indleder aktion for at få løst problemerne omkring ikke-faglærte sygehjælpere.

47 ledere vil danne faglig gruppe, i: Centralorgan. Tidsskrift for forsorgsinstitutioner 1975. Årg. 40, nr. 9, s. 216-217, ill. - Forarbejde for dannelsen af Plejehjemsledernes Sammenslutning i København.

Lund, Ole: Plejehjemsledere laver standardjournal, i: Centralogan. Tidsskrift for forsorgsinstitutioner 1976. Årg. 41, nr. 5, s. 106-108, ill.

Faglig sammenslutning i København en realitet. Lederne på 57 plejehjem er med i den nye sammeslutning, i: Centralorgan. Tidsskrift for forsorgsinstitutioner 1975. Årg. 40, nr. 11, s. 368-369. - Dannelsen af "Plejehjemsledernes Sammenslutning i København".

Ledergruppe fylder et år, i: Centralorgan. Tidsskrift for forsorgsinstitutioner 1976. Årg. 41, nr. 10, s. 338-339. - "Plejehjemsledernes Sammenslutning i København".

Afskedigelser på plejehjemmene kan ikke undgås i: Centralorgan. Tidsskrift for forsorgsinstitutioner 1976. Årg. 41, nr. 14, s. 432-434, ill. - Interview med socialdirektør Erling Jarmbæk om besparelser indenfor plejehjemssektoren i København

Plejehjem klarer selv efteruddannelsen, i: Centralorgan. Tidsskrift for forsorgsinstitutioner 1977. Årg. 42, nr. 14, s. 392-393, ill. - Efteruddannelseskurser under sygehjælperskolen på Håndværkerforeningens Plejehjem.

Endnu et plejehjem i Valby, i: Storkøbenhavn 1968. Årg. 26, nr. 4, s. 5-6. - Initiativtager: Valby Industrisammenslutning. - Jf. smst. 1969. Årg. 27, nr. 5, s. 3. - Benediktehjemmet.

Lidt om "Bispebjerghjemmet", i: Centralorgan. Tidsskrift for forsorgsinstitutioner 1973. Årg. 38, nr. 6, s. 190-192, ill.

Japanerne ville se beboerhaver, i: Centralorgan. Tidsskrift for forsorgsinstitutioner 1975. Årg. 40, nr. 19, s. 570-571, ill. - Artikel i anledning af Bispebjerghjemmets 5 års jubilæum.

Stort plejecenter i Husum. 371 plejepladser og 382 beskyttede boliger, i: Hospitalsnyt 1971. Årg. 4, nr. 3, s. 13-14, ill.

De Gamles By i ung udgave. "Bystævneparken" bliver det mest moderne plejecenter, der findes, i: København, nr. 2, januar 1972, s. 11, ill.

J. S.: Nærdemokrati skal ikke blive en floskel i Bystævneparken, i: Sygeplejersken 1973, nr. 29, s. 4-8, ill.

Nordens største plejehjem indviet, i: Centralorgan. Tidsskrift for forsorgsinstitutioner 1974. Årg. 39, nr. 21, s. 626-628, ill. - Plajecentret Bystævneparken, Husum.

Ludwig, Otto:"Bystævneparken". En institution helt uden institutionspræg, i: Kommunalarbejderen 1973, nr. 12, s. 20-23, ill. - Bystævneparken.

Bystævneparken. En hjælp for Hospitalsvæsenet, i: Hospitalsnyt 1975. Årg.8, nr. 1, s. 10-11, ill.

Salling, Anne-Lise: Reportage fra Bystævneparken i København, i: Sygeplejersken 1977, nr. 20, s. 4-8 og s. 25, ill.

Bystævneparken, i: Hospitalsfunktionæren 1977. Årg. 52, nr. 9, s. 36, ill.

Et nyt plejehjem til 56 i Vanløse, i: Centralorgan. Tidsskrift for forsorgsinstitutioner 1975.Årg. 40, nr. 3, s. 58, ill.- Plejehjemmet Damsøgård.

KBI: Damsøgård plejehjem, Vanløse, i: Arkitektur 1976, nr. 7, s. 263-266, ill. - Bygherre: Boligselskabet KSB. - Arkitekter: Koopreativ Byggeindustri A/S. - Også med engelsk og tysk text.

Plejehjem, kollektivhus og dagcenter opføres i Valby, i: Centralorgan. Tidsskrift for forsorgsinstitutioner 1969. Årg. 34, nr. 8, s. 11-12, ill. - Plejehjem ved Sjælør Boulevard, opført af Røde Kors og Københavns Kommune.

Svenske, norske og danske plejepatienter i samme hjem..., i: Centralorgan. Tidsskrift for forsorgsinstitutioner 1972. Årg. 37, nr. 10, s. 292, ill. - Indvielse af plejeinstitutionen Dronning Ingrids Hjem.

EGV-Gården Nørrebro, i: Otium 1977. Årg. 11, nr. 10, s. 172-173, ill.

En glad afsked er meget vigtig, i: Tidsskrift for sygeplejersker 1968. Årg. 68, nr. 11, s. 465-469, ill. - Samtale med Inge Lise Wittrock, leder af Geriatrisk Dagcenter i De Gamles By.

Behov for lægehjælp i De Gamles By. Af E. Brauer, P. Hjermind og B. Mackeprang, i: Ugeskrift for læger 1969. Årg. 131, nr. 20, s. 898-902. - Med engelsk resumé.

Afpasset patientpleje i De Gamles By. Af E. Brauer, P. Hjermind og B. Mackeprang, i: Ugeskrift for læger 1969. Årg. 131, nr. 20, s. 893-897. - Med engelsk resumé.

Psykiatriske plejepatienter i De Gamles By. Af E. Brauer, P. Hjermind og B. Mackeprang, i: Ugeskrift for læger. Årg. 131, nr. 30, s. 1289-1291. - Med engelsk resumé.

Behov for fysiurgisk behandling i De Gamles By. Af E. Brauer, P. Hjermind & B. Mackeprang, i: Ugeskrift for læger 1969. Årg. 131, nr. 29, s. 1245-1248. - Med engelsk resumé.

Olesen, Ole: Er Socialforskningsinstituttets undersøgelser forældet, når de udgives?, i: Centralorgan. Tidsskrift for forsorgsinstitutioner 1974. Årg. 39, nr. 17, s. 486-488, og i: Kommunalarbejderen 1974, nr. 12, s. 10-11, ill. - Kritik af Socialforskningsinstituttets meddelelse nr. 5.1974 om de ældres forhold i De Gamles By og Nørre Hospital (Supplement til instituttets publikation, nr. 57, Ældre på pleje-og alderdomshjem).

Hansen, Ernst Chr.: Aktivering af beboerne i De Gamles By, Købehavn, i: Ugeskrift for læger 1974. Årg. 136, nr. 28, s. 1603-1604. - Kommentar til undersøgelse, foretaget af Socialforskningsinstituttet.

Hansen, Ernst Chr.: Supplerende oplysninger om aktiviteter i De Gamles By, København, i: Ugeskrifr for læger 1974. Årg. 136, nr. 35, s. 1988-1989. - Med svar fra forskningsleder F. Østergård, Socialforskningsinstituttet.

Dalgaard, O. Z.: Ældres tilværelse på to københavnske plejehjem, i: Ugeskrift for læger 1974. Årg. 136, nr. 25, s. 1417-1418. - Kommentar til undersøgelse, udført af Socialforskningsinstituttet.

Østergård, F.: Ældres tilværelse i De Gamles By, København, i: Ugeskrift for læger 1974. Årg. 136, nr. 28, s. 1604-1605. - Svar på kritik af undersøgelse foretaget af Socialforskningsinstituttet.

Ældres tilværelse på to københavnske plejehjem. Af Henning Olsen og Jette Pio. 1974. 141 s., ill. (Meddelelse, Socialforskningsinstituttet, 5). - De Gamles By og Nørre Hospital.

Cumlet, Haagen: 86 årige ligger fastspændt til elektroder i uger, i: Sygeplejersken 1975, nr. 1, s. 4-7, ill. - Behandling af hjertepatienter i De Gamles By.

Salling, Anne-Lise: Interview med oversygeplejerske Erna Thomsen om 35 år i De Gamles By i København, i: Sygeplejersekn 1977, nr. 22, s. 16-18, ill.

Salling, Anne-Lise. Interview med Else Gertung, forstanderinde i De Gamles By i København, i: Sygeplejersken 1977, nr. 13, s. 4-6, ill.

Ergoterapeutisk aktivering i De Gamles By. Af Ernst Chr. Hansen, Gerd Larsen og Helle Linaa, i: Ugeskrift for læger 1977. Årg. 139, nr. 12, s. 731-735. - Med engelsk resumé.

Plejehjemmet "Hammershøj" indviet, i: Vanførebladet 1972. Årg. 46, nr. 11/12, s. 345-346, ill.

Plejehjemmet "Hammershøj" er nu i fuld gang, i: Vanførebladet 1972. Årg. 47, nr. 6, s. 178-181, ill.

Dronning Ingrid indvier de to nye plejehjem i Valby, i: Otium 1972. Årg. 6, nr. 7, s. 136-140, ill. - Indvielse af EGV-plejehjemmene Hermann Koch Gården og William Boas Gården, opført i samarbejde med Københavns Kommune.

Dronning Ingrid holdt en smuk tale ved plejehjemsindvielsen, i: Otium 1972. Årg. 6, nr. 8, s. 160-161, ill. - Hermann Koch Gården og William Boas Gården.

Plejehjemmet Hoffmannsminde og Skt. Antoni Kirke, København, i: Arkitektur 1973. Årg. 17, nr. 6, s. 242-255, ill. - Arkitekt: Vilhelm Wohlert. - Også med engelsk og tysk text.

Trangt bag plejehjemmets smukke facade. Af Thorkild Hjorth og Marianne Sørensen, i: Centralorgan. Tidsskrift for forsorgsinstitutioner 1974. Årg. 39, nr. 7, s. 168-170. - Ikke funktionelle forhold ved plejehjemsbygning på Frederikssundsvej, opført af den selvejende institution Hoffmannsminde. Artiklen har tidligere været optrykt i Berlingske Tidende.

Et plejecenter, der hviler på et helt nyt princip, i: Centralorgan. Tidsskrift for forsorgsinstitutioner 1975. Årg. 40, nr. 19, s. 578-579, ill. - Plejecentret Hørgården, Amager.

Stort plejehjem får ny kirkesal, i: Forsorgslederen 1978. Årg. 43, nr. 6, s. 17-18, ill. - Håndværkerforeningens plejehjem.

Ludwig, Otto: Institutionspræget skræmmer mange, i: Kommunalarbejderen 1972, nr. 11, s. 26-27 og 30, ill. - Kollektivhuset "Bellahøj" for bevægelseshæmmede pensionister.

Københavns Kommunes nye plejehjem, i: Bygmesteren 1968. Årg. 61, nr. 7, s. 14 og 20, ill. - Arkitekter: Erik Ejlers og Henning Gravversen. - Lindegåden.

Lindegården nærmer sig sin færdiggørelse. 1. etape af byggeriet bliver nu taget i brug, i: Hospitalsnyt 1968. Årg. 1, nr. 1, s. 4, ill.

EGV’s Murergade-projekt, i: Otium 1977. Årg. 11, nr. 1, s. 12-13, ill.

Københavns Kommune opfører plejehjem, i: Bygge-forum 1968, nr. 10, s. 28.

Alder, der forpligter, i: Storkøbenhavn 1966. Årg. 24, nr. 4/5, s. 5-6. - Valby Industrisammenslutnings plejehjem. - Margrethehjemmet.

Ny inspektør på Nørre Hospital, i: Centralorgan. Tidsskrift for forsorgsinstitutioner 1973. Årg. 38, nr. 9, s. 286. - Inspektør Børge Jensen.

Stort center for pensionister under opførelse på Amager, i: Amt og by 1969. Årg. 58, nr. 6, s. 10-12, ill. - Peder Lykke Centret.

Peder Lykke Centret, i: Centralorgan. Tidsskrift for forsorgsinstitutioner 1971. Årg. 36, s. 268-269, ill. - Plejecentret Peder Lykke Centret og plejehjemmet Bispebjerghjemmet.

Ældre i oprør på Peder Lykke Centret - rullestole som barrikader... , i: Centralorgan. Tidsskrift for forsorgsinstitutioner 1971. Årg. 36, s. 585.

Nielsen, Edward: Gode tilbud om undervisning, i: Otium 1971. Årg. 5, nr. 3, s. 50-51. - Peder Lykke Centrets undervisningsafdeling.

Peder Lykke Centret indvies, i: Otium 1971. Årg. 5, nr. 6, s. 118. - Særnummer om Peder Lykke Centret i anledning af indvielsen den 24. august 1971.

Edward Kennedy var i Peder Lykke, i: Otium 1971. Årg. 5, s. 157, ill. - Om den amerikanske senator Edward Kennedy’s besøg på Ensomme Gamles Værns omsorgscenter, Peder Lykke Centret.

Indvielsen af Peder Lykke Centret blev en stor festdag, i: Otium 1971. Årg. 5, s. 168-169, ill.

EGV blev drøftet på rådhuset, i: Otium 1972. Årg. 6, nr. 4, s. 65-68, ill. - Borgerrepræsentationen var forum for spørgsmål og svar om Ensomme Gamles Værn og dets drift af Peder Lykke Centret.

Beskyttede boliger en god investering, i: Otium 1972. Årg. 6, nr. 9, s. 177, ill. - Undersøgelse af pensionisterne i beskyttede boliger i Peder Lykke Centret.

Rosenborgcentret i København, i: Otium 1977. Årg.11, nr. 1, s. 9-10, ill.

Harmonisk byggeri i København, i: Otium 1977. Årg. 11, nr. 10, s. 169-171, ill. - Rosenborgcentret.

Bebyggelse ved Rosengade i København, i: Arkitektur 1978. Årg. 22, nr. 5, s. 173-180, ill. - Arkitekt Erik Møller. - Også med engelsk og tysk text. - Plejehjem, dagplejecenter, beskyttede boliger og boliger for hospitalssygeplejersker.

Rosenborgcentret snart færdigt, i: Otium 1978. Årg. 12, nr. 4, s. 60, ill.

Plejehospitalet Sundbygård. Af Erik Ejlers og Henning Graversen, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen 1973, s. 25-31, ill. - Sundbygård.

Sundbygård indviet 15. maj 1973, i: Hospitalsnyt 173. Årg. 6, nr. 2, s. 3-4, ill.

Sundbygård indviet. 70 tomme pladser, i: Hospitalsfunktionæren 1973. Årg. 48, nr. 6, s. 5-7.

70 senge stod tomme, i: København, nr. 8, juni 1973, s. 13, ill. - Sundbygård.

Parø, Chris: Generationerne mødes - i Sundparken, i: Kommunalarbejderen 1968. Årg. 53, nr. 9, s. 4-5, ill. - Pensionistboligerne Sundparken og arbejdet som tilsynsførende.

Københavns Kommune opfører nyt stort plejecenter, i: Absalon 1974. Årg. 76, s. 41, ill. - Sølund.

Nyt plejecenter i Ryesgade, i: Hospitalsnyt 1977. Årg. 10, nr. 1, s. 6-7, ill. - Sølund.

København bygger kæmpeplejehjem, i: Forsorgslederen 1978. Årg. 43, nr. 2, s. 10. - Citater fra artikler i Kontakt. - Plejecentret Sølund i Ryesgade erstatter Nørre Hospital.

Havnsøe Petersen, Mogens: Stort nyt plejecenter i København, i: Sygeplejersken 1979, nr. 30, s. 17, ill. - Sølund.

Typograferne bygger nu deres eget plejehjem, i: Centralorgan for ledere ved forsorgsinstitutioner 1972. Årg. 37, nr. 3, s. 52. - Typografernes Stiftelser køber grund til plejehjem på Degnemose Allé.

Pensionistcentret i Vibeshave indviet, i: Hospitalsfunktionæren 1975. Årg. 50, nr. 4, s. 11, ill.

Nordhav, Børge: De er håndplukkede - sagde borgmesteren. Første elevhold i gang med uddannelsen af plejehjemsassistskolen i København, i: Kommunalarbejderen 1966, nr. 10, s. 8-9 og 11, ill.

Den forsøgsvise uddannelse af plejeassistenter ved Københavns Fagskole for Plejepersonale, De Gamles By, etableret i efteråret 1966, i: Betænkning om uddannelse af plejehjemsassistenter. Afgivet af Uddannelsesnævnet for Sundhedsvæsenet. 1970, s. 15-20 (Betænkning, 583).

Plejepersonalet reddede fagskole fra sparekniven, i: Sygeplejersken 1975, nr. 47, s. 12-13 og 18, ill. - Fagskolen i De Gamles By.

Ludwig, Otto: Her uddannes ingen til arbejdsløshed, i: Kommunalarbejderen 1976, nr. 12, s. 8-10, ill. - Københavns Fagskole for Plejepersonale i De Gamles By.

Forsorg for børn og unge samt mødreforsorg

Corydon, Robert: Der sker noget i storbyens børne- og ungdomsarbejde, i: Kommunal-arbejderen 1966. Årg. 51, nr. 3, s. 6-7 og 19, ill. - Interview med lederen af Direktoratet for Københavns Børne- og Ungdomsforsorg, Andreas Jacobsen.

Feldman, Wulff: Et praktisk forsøg med social koordinering, i: Wulff Feldmann: Familierådgivning og klientbehandling. 1966, s. 284-292. - Forsøg med opsøgende arbejde blandt unge i Københavns Kommune.

Schierning, Sven: Ikke et eksperiment - men en udvikling, i: Børnsagens tidende 1968. Årg. 63, nr. 7, s. 163-167. - Interview med forstander John Sørensen, Vesterbro Ungdomsgård.

Hjorth, Peter: De unge er modne nok til at have medbestemmelse, i: Kommunalarbejderen 1969, nr. 12, s. 24-26, ill. - Interview med lederen af Direktoratet for Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsinstitutioner, Henrik Jespersen.

For familien. Udgivet af Direktoratet for Københavns Børne- og Ungdomsværn. 1969. 39 s., ill.

Jørgensen, Harald: Omsorgen for børn og unge i København gennem 250 år.1970. 139 s., ill. - Udgivet i anledning af 25-årsdagen for oprettelsen af Direktoratet for Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsinstitutioner. - Med efterskrift af Børge H. Jensen: Fremtidsperspektiver i arbejdet for børn og unge i København.

Lindeberg, Bengt: Psykiatrisk konsultation ved Københavns Børne- og Ungdomsværn. 5 års erfaringer, i: Ugeskrift for læger 1970. Årg. 132, nr. 39, s. 1845-1848. - Med engelsk resumé.

Lindeberg, Bengt: Psykiatrisk konsultation ved Københavns Børne- og Ungdomsværn. 5 års erfaringer, i: Børnesagens tidende 1971. Årg. 66, nr. 4, s. 89-93.

Redegørelse for den distriktsvise fordeling af eksisterende og planlagte I: Vuggestuer-børnehaver-fritidshjem-fritids- og ungdomsklubber, II: Plejehjem-pensionistboliger-dagcentre-fodplejeklinikker. Udgivet af Københavns Magistrats 3. Afdeling 1971. 129 s. - Også optrykt i: Borgerrepræsentationens forhandlinger 1971/72. Tillæg, s. 215-341.

Korsgaard, Jens. Tværfagligt forsøg på Dyvekeskolen, i: Børnesagens tidende 1972. Årg. 67, nr. 18, s. 505-506, ill. - Københavns Kommunes erfaringer med koordinering af sociale hjælpemuligheder for Amagerdistriktets børne- og unge.

Splittede familier. Familiebaggrunden for 96 børneværnsanbragte børn. Af Inger Koch-Nielsen og Mogens Nord Larsen. 172. 221 s., ill. (Studie, Socialforskningsinstituttet, 24). - En analyse af samtlige familier hvorfra Børneværnet i København i løbet af 1963/64 har anbragt et barn i alderen 9-11 uden for hjemmet.

Virksomhedskonference om kommunikations-og trivselsproblemer og integrering 16.-17. marts 1972. Udgivet af Direktoratet for Børne- og Ungdomsinstitutionerne. 1972. 71 s.

Svennevig, Palle. Forsorgen for fattige børn i 1800-tallet. 1973. 2, 118 s. - Om København: s. 55-114.

Ydebo, Ib: Hvem, hvad, styrer udviklingen?, i: Børn i tiden 1974. Årg. 69, nr. 3, s. 56-61, ill. - Anbringelser uden for hjemmet i 5-årsperioden 1967-1972.

Ydebo, Ib: Døgninstitutionerne og deres alternativer, i: Børn i tiden 1975. Årg. 70, nr. 9, s. 210-213, ill.

Pædagogfamilien i Tingbjerg. Et socialpædagogisk forsøg. Af Mette Kvist og Erik Poulsen, i: Børn i tiden 1976. Årg. 71, nr. 23, s. 524-526, ill.

Hjælp til børn og unge i Københavns Kommune efter bistandslovens ikrafttræden. En socialstatistisk analyse. Af Alfred Lieck og Ib Ydebo, i: Socialt tidsskrift 1977. Årg. 53, afd. A, nr. 9/10, s. 265-272.

Pædagogfamilien i Tingbjerg. Et social-pædagogisk forsøgsarbejde. Af Mette Kvist og Erik Poulsen, i: Socialrådgiveren 1977. Årg. 39, nr. 4, s. 132-133.

Johansen, Anders: Forholdet mellem målsætningen i den forebyggende børneforsorg og resourcefordelingen med særligt henblik på Københavns Kommune. 1977. 153 bl.

Lieck, Alfred: Praktisk socialmedicin kombineret med forskning og undervisning kan påvirke udviklingen, i: Socialt tidsskrift 1977. Årg. 53, afd. A, nr. 5, s. 107-118. - Overlæge Jørgen Andersens socialmedicinske undersøgelser specielt inden for Mødrehjælpen i København.

Nørgaard, Magna: Enlige mødre, der har boet i kollektivhuset Egmontgården, Svendborggade, i: Socialt tidsskrift 1978. Årg. 54, afd. A, nr. 2, s. 41-60.

Forbigående hjælp til unge i alderen 18-24 år efter B.L. paragraf 37, paragraf 40, stk. 1 og uddannelseshjælp efter B.L. paragraf 42, stk. 1 i Københavns Kommune 1977. Af Alfred Lieck og Ib Ydebo, i: Socialt tidsskrift 1978. Årg. 54, afd. A, nr. 3, s. 83-93.

Børns opvækstvilkår. En undersøgelse af de 9-12 åriges problemer og hjemmemiljø. Af Jacob Vedel-Petersen m. fl. (Socialforskningsinstituttets publikation, 34). - En undersøgelse foretaget i Randers og i Københavns Kommune.

Børnenes Østerbro. Udg. af Lars Bjørneboe m. fl. 1970. 24 s., ill.

De voksnes børn. Rapport fra en undersøgelse af de 9-12 åriges fritid. Af Leif Christensen. 1972. 268 s., ill. - Af indholdet: S. 20-32: En storby (børns indtryk af Urbanplanen).

Voss, Tage: Børnefjendske storby, i: Børn i tiden 1973. Årg. 68, nr. 18, s. 475-476.

Møller Lund, L. Chr.:Verdens første Børnehjælpsdag. 1973. 16 s., ill. - Udsendt af Børnehjælpsdagen i Storkøbenhavn i anledning af 70 årsdagen for den første Børnehjælpsdag.

Børnenes Kontor fylder 75 år, i: Københavns kommuneskole 1973. Årg. 66, s. 632-633, ill.

Børneinstitutioner, beskyttede værksteder

St.: En element-børnehave, i: Tidsskrift for sygeplejersker 1966. Årg. 66, nr. 2, s. 60-61. - Københavns Kommunehospitals børnehave.

Forsøget på at oprette en behandlingsgruppe i Tingbjerg Børnehave. Af Grethe Sørensen og Anne Jacobsen, i: Børnehaven 1967, nr. 11, s. 3-10.

Nyholm, Anne: Jagtvejens Asyl 1868, 19. januar, 1968, i: Børnehaven 1968, nr. 4, s. 12, ill.

Kommunen ønsker flytbare institutioner, i: Boligen 1970. Årg. 38, nr. 3, s. 124.

Bispebjerg Kulturcenter: Hovedvægten på det sociale, i: Børn i tiden 1973. Årg. 68, nr. 9, s. 218-219. - Center for 400 børn og unge indvier to nye institutioner.

Sigsgaard, Jens: Folkebørnehaver og socialpædagogik. 1976. 128 s., ill. - Udgivet i anledning af 75-året for oprettelsen af folkebørnehaver i Danmark.

Børnehjemmet af 1870. 1870-1970. Red. af Jan William Rasmussen. 1970. 24 s., ill.

Graversen, Susanne: Opsøgende og forbyggende arbejde blandt børn, der er gået hjemmefra, i: Opsøgende arbejde i offentligt regi. Af Susanne Graversen, Ulla Habermann og Monika Madsen. 1977, s. 51-56. - Døgnkontakten, Sct. Hansgade 19.

Kingod, Ove: 400 bortløbne børn og unge kom sidste år til Døgnkontakten, i: Absalon 1978. Årg. 80, s. 216-218, ill. - Døgnkontakten, Sct. Hansgade 19.

Skolehjemmet Emdrupgård, i: Børnesagens tidende 1971. Årg. 66, nr. 20, s. 553-554. - Om kritikken af forstanderen.

Man føler sig så magtesløs, i: Børn i tiden 1973. Årg. 68, nr. 3, s. 72-73, ill. - Samtale med forstander Agner Olsen, Emdrupgård.

Sådan kunne et skolehjem beskrives, og det var sandheden, i: Socialpædagogen 1973. Årg. 30, nr. 3, s. 72-73, ill. - Emdrupgård.

"Kennedy-Gården", Danmarks største ungdomsinstitution, i: Børnesagens tidende 1967. Årg. 62, nr. 1, s. 13, ill.

Personalet vil ikke bo på børneinstitutionerne mere, i: Boligen 1972. Årg. 39, nr. 4, s. 239, ill. - Kennedy-Gården.

Kennedy-Gården, Danmarks største ungdomsinstitution, i: Absalon 1967. Årg. 68, s. 4-5, ill.

Børneinstitution på Kastelsvej, i: Arkitektur 1980. Årg. 24, nr. 8, s. 319-321, ill. - Opført af Stadsarkitektens Direktorat. - Også med engelsk og tysk text.

Korsgaard, Jens: Selvstændigt behandlingssystem bygget op omkring en ungdomsklub, i: Børn i tiden 1976. Årg. 71, nr. 11, s. 250-252, ill. - Interview med forstander Erik Glumer, Klub 47’s behandlingsinstitution på Amager.

Om børnehaven Nordstjernen. Af Anne Enemark og Leif Jensen, i: Noget om alternativ socialpædagogik. Red. af Ole Lindboe. 1973, s. 41-50. - Nordbanegade 24.

Planer for udvidelse af daginstitutionerne på tre store hospitaler, i: Sygeplejersken 1980. Årg. 80, nr. 47, s. 14, ill. - Interview med socialborgmester Pelle Jarmer.

Nørgaard Pedersen, Elsebeth: Legetøjsudlån, i: Hjemmet og skolen 1971, nr. 56, s. 15-18, ill. - Lejetøjsudlån på Vesterbro Ungdomsgård.

Dahl, Vibeke: Et 5 års materiale fra et rådgivningscenter, i: Ugeskrift for læger 1970. Årg. 132, nr. 24, s. 1169-1175. - Red Barnets Rådgivningscenter, Læssøesgade. - Med engelsk resumé.

Korsgaard, Jens. Sct. Stefans Fritidshjem danner udgangspunkt for samarbejde mellem forældre, skole og fritid, i: Børn i tiden 1973. Årg. 68, nr 14, s. 368-369. - Sct. Stefans Rådgivningscenter.

Korsgaard, Jens: Fritidshjem som centrum for børn og unges udvikling, i: Børn i tiden 1974. Årg. 69, nr. 9, s. 222-224, ill. - Sct. Stefans Fritidshjem.

Børneinstitution i Skydebanehaven, i: Arkitektur 1972. Årg. 16, s. 159, ill. - Arkitekt: Hans Chr. Hansen. - Også med engelsk text.

Schierning, Svend: Nu afløses Sundholm!, i: Børnesagens tidende 1972. Årg. 67, nr. 18, s. 507-508. - Københavns Kommunes Observationshjem Sønderbro.

Todesgade - et eksempel, i: Socialrådgiveren 1977. Årg. 39, nr 7, s. 258-260, ill.

Kragh, Lillian: Todesgade, i: Socialpædagogen 1978. Årg. 35, nr. 4, s. 117.

Andersson, John: Ungdomsklinikken, i: Afvigerbehandling. Red. af Jørgen Jepsen. 1971, s. 50-74. - Behandlingsexperiment med unge kriminelle 1960-64 og behandling af unge stofmisbrugere fra 1974.

Skriver, Poul Erik: Østerbrogården, i: Arkitektur 1969. Årg. 13, s. 66-71, ill. - Arkitekt: Kjeld Ussing. - Også med engelsk og tysk text.

Carlsen, Merete: Sådan kan det også gøres. Beskyttet værksted midt i byen, i: Socialpædagogen 1973. Årg. 30, nr. 3, s. 70-71, ill.

Sørensen, Haakon: Forældrekredse som led i Københavns Børne- og Ungdomsværns arbejde, i: Børnesagens tidende 1966. Årg. 61, nr. 21, s. 615-620, ill. - Optrykt af foredrag ved Københavns Børne- og Ungdomsværns kursus på Örenäs Slott.

Feldskov Hansen, Tove: Familievejledningen i København - set fra en familievejleders synspunkt, i: To To indlæg om familievejledning. Af Jørgen Jonsen og Tove Feldskov Hansen. 1969, s. 41-81.

Familiecenterundersøgelsen, i: Børnesagens tidende 1969. Årg. 64, nr 16, s. 440-441, ill. - Kommentar ved Gunnar Johannessen smst, nr. 19, s. 520-522.

Kühl, P.-H.: Familiecenter-undersøgelsen. Et eksperiment vedrørende støtte til vanskeligt stillede familier. 1969. 326 s. - Familiecentret på Vesterbro. - Med engelsk resumë.

Hjuler, Walther: Vi er ikke barnepiger, i: Kommunalarbejderen 1970, nr. 4, s. 14-16, ill. - Familievejledningen i København.

Korsgaard, Jens: Familievejledningen skal ud i distrikterne, i: Børnesagens tidende 1972. Årg. 67, nr. 15, s. 423-425, ill. - Interview med Ib Ydebo, Direktoratet for Københavns Børne- og Ungdomsværn.

Familierådgivning - hvordan?. Af Lis Troelsø, Elisa Addemos og Lene Uldal. 1972. 221 s. (Socialpædagogisk Center i København, publikation, 2).

Familievejledningen i København, Nørrebro. Interview med Else-Marie Stilling, i: Samtaler med socialarbejdere. Redigeret af Leila Martini. 1975, s. 49-62.

Lærlingehjem, ungdomspensioner

Hos Ungbo kan vi være os selv, når vi ønsker det, i: Boligen 1967. Årg. 35, nr. 10, s. 500-503, ill. - Ungbos ungdomspension, Urbanplanen, Hjulmagerstien.

Lærlingeungdommen er forsømt på boligområdet, i: Boligen 1968. Årg. 36, nr. 1, s. 20-23, ill.

Ungdomspensionens målsætning Af medarbejdere ved ungdomspensionen "Hjulmagerstien", i: Socialpædagogen 1970. Årg. 27, nr. 5, s. 127-128.

Børne- og ungdomspensionen Stærevej 48, København NV, i: Børnesagens tidende 1971. Årg. 66, nr. 5, s. 122-123, ill. - Interview med forstander Birger Weibull.

Rapport om mini-afdelingen på Ungdomspensionen Hjulmagerstien, i: Socialpædagogen 1972. Årg. 29, nr. 9, s. 276-279.

Støvelbæk, Helmer: Projekt Ungbo-Amager. Utraditionelt arbejde på traditionelle døgninstitutioner, i: Børn i tiden 1976. Årg. 71, nr. 13, s. 290-295, ill.

Korsgaard, Jens: Det tværlige samarbejde praktiseres med udgangspunkt i ungdomspensionen, Hjulmagerstien på Amager, i: Børn i tiden 1977. Årg. 72, nr. 4, s. 79-80, ill.

Grænser for integration. Af et team af medarbejdere i ungdomspensionen Hjulmagerstien. Skrevet sammen og redigeret af Annelise Jensen m. fl. 1978. 228 s., ill.

Stofmisbrug

Jensen, Børge H.: Stofbrug-stofmisbrug, i: Børnesagens tidende 1969. Årg. 64, nr. 6, s. 147-153, ill. - Redegørelse om narkotikaproblemet blandt ungdommen i København.

Andersen, Heine: Stofbrugere i de københavnske fængsler. 1970. 2, 72, 11 bl. - Rapport om spørgeskemaundersøgelser i peroden 1.7.1965-1.7.1969.

Narkotikabehandling i miljøet. Af Henrik Skall Sørensen og Ole Henriksen, i: Ugeskrift for læger 1972. Årg. 134, nr. 9, s. 456-460. - Fra "Institut Fix og Færdig", Dannebrogsgade 51, 1. tv.

Glarborg, Ib: Om narkotikaproblemer, i. Hjemmet og skolen 1972, nr. 60, s. 10-12. - Narkotikabekæmpelse inden for Københavns Kommunale Skolevæsen ved oprettelse af en konsulentstilling.

Groth, Anders:Behandling af stofmisbrugere i USA og overvejelser vedrørende stofmisbrugerbehandlingen i København, i: Ugeskrift for læger 1972. Årg. 134, nr. 21, s. 1119-1130. - Med engelsk resumë.

Haastrup, Søren: En efterundersøgelse af unge patienter med stofmisbrug - 3 år efter deres indlæggelse i hospital. 1974. 72 s. - Storkøbenhavnske institutioner. - Uddrag af disputats.

Schwartz, Lis: Ledelser og politikere har puppet sig ind, i: Socialpædagogen 1974. Årg. 31, nr. 9, s. 211-212, ill. - Interview med socialrådgiver Tine Bryld om stofmisbrugerbehandling i København.

Schwartz, Lis: Problemet: Narko eller København, i: Socialpædagogen 1974. Årg. 31, nr. 8, s. 184-185, ill. - Intervew med socialrådgiver Ralf Saarde om stofmisbrugerbehandling i København.

Stofmisbrugere - frivillig behandling. Klienter, behandlingssystem og behandlingseffekt ved Ungdomsklinikken og Dag- og Døgncentret i København. Udgivet af Mentalhygiejnisk Forskningsinstitut. 1974. Forskellig pagisering. (Publikation, Mentalhygiejnisk Forskningsinstitut, 7).

Højsager, Helga: En sygeplejerskes arbejde med narkomaner som socialmedarbejder, i: Sygeplejersken 1975. Årg. 75, nr. 20, s. 4-6, ill. - Ungdomsklub for unge stofmisbrugere, Klub 47.

Stofmisbrug, behandling, forskning. En undersøgelse af et behandlingssystem for stofmisbrugere i København. 1975. 135 s. (Publikation, Mentalhygiejnisk Forskningsinstitut, 12). - Ungdomsklinikken og Dag- og Døgncentret i København. - Forkortet udgave af: Stofmisbrugere-frivillig behandling.

Berntsen, Karen: Tilbud til stofmisbrugere. Ungdomsklinikkens behandlingseksperiment. 1971. 144 s.

Redegørelse for foranstaltninger vedrørende stofmisbruget i Københavns Kommune. Udgivet af Københavns Magistratets 3. Afdeling.1970. 124 s., 10 tavl.

932 kriminelle stofmisbrugere - fem år senere. Socialmedicinsk efterundersøgelse af 932 stofbrugere og stofmisbrugere, som passerede Københavns fængsler i årene 1967, 1968 og 1969. Af Bjørn Evald Holstein og Torben Jersild. 1976. 137 s., ill.

Åndssvageforsorg

Urg.: Lidt om mongolisme, i: Tidsskrift for sygeplejersker 1971. Årg 71, nr. 4, s. 135-137, ill. - Karens Minde.

Staten skal fortsat administrere institutionerne, i: Danske kommuner 1977. Årg. 8, nr. 25, s. 27, ill. - Interview med socialborgmester Pelle Jarmer om udlægningen af særforsorgen til kommunerne.

Irlandsvej og hvad så?. Af Jon Hald m. fl. 1976. 96 s., ill.

Jacobsen, Fl.: Åndsvageforsorgen fik ikke lov at bygge i København 1880-1960, i: Amt og kommunebladet 1977. Årg. 10, nr. 12, s. 14. - Planer om en central institution for åndssvageforsorgen på Irlandsvej.

Wulff, Tabita: Isoleret åndssvageforsorg nedbrydes. Ghettt eller nærmiljø?, i: Socialpædagogen 1978. Årg. 35, nr. 20, s. 646-648, ill. - Irlandsvej.

Forsikringsselskaber

Burchardt, Jørgen: Beskrivelser af fabriksanlæg. Dansk Tarifforenings arkiv, i: Industrialismens bygninger og boliger 1976, nr. 2, s. 26-31, ill.

I marken og på kontrakt. Et forsikringshus gennem 100 år. Ved Lorentz Petersen og Olav Hast. 1972. 64 s., ill. - Hafnia.

Bramsen, Bo: Ludvig Bramsen. Forsikringsnestor og socialpolitiker. 1968. 224 s., ill. - Udsendt af Nye Danske af 1864. - S. 99-105. Forsikringsforeningens start.

Bramsen, Mikael: Eigil Bramsen. Ny Danskes direktør 1914-1946. 1973. 152 s., 2 tavl., ill.

Pensions- og Livrente-Instituttet af 1919 A/S. 1919-1969. 1969. 47 s., ill.

Pensionsforsikringsanstalten 50 år, i: Tidsskrift for industri 1967, s. 455, ill.

Thorsen, Svend: Privatfunktionærernes Pensionsforsikring 1917-1967. Af Pensionsforsikringsanstaltens historie. 1967. 235 s., ill.

Statsanstalten for Livsforsikring 1842-1967. 1967. 68 s., ill.

Erhvervsvejledning

Rådgivning i skolen. Rapport om uddannelses- og erhvervsorientering. Udgivet af Forsøgsafdelingen, Københavns Kommunale Skolevæsen. 1973. 50 s., 10 bl.

Sandberg, Annie: Ud af skolen - og hvad så?. Om den udvidede skolevejlederordning i København, i: Hjemmet og skolen 1979, nr. 71, s. 3-4, ill.

Ungdomsarbejde

Korsgaard, Jens: Politiets ungdomsklubber har fornylig bestået i 20 år, i: Børnesagens tidende 1972. Årg. 67, nr. 6, s. 150-152, ill. - Interview med politikommissær Svend Gredsted.

Thomas P. Hejles Ungdomshus 1948-28. februar-1973. 1973. 48 s., ill.

De kaldte sig Amagerbanden. Udkast. En rapport udarb. af Sten Rodenmeir m. fl. 1974. 32 bl.

Ingerslev, Philip: Politiets Ungdomsklubbers social-pædagogiske børne- og ungdomsarbejde på Vesterbro, Nørrebro og Amager i København, i: Advokatbladet 1975. Årg. 54, nr. 19, s. 303-305.

Læreruddannelse

Københavnsk seminarium?, i: Københavns kommuneskole 1969. Årg. 62, s. 313-314.

Børnehaveklasser

Holm, Thorkil: Rapport om børnehaveklasser i København 1963-65. 1966. 25, 4 bl.

Legepladser

Longfors Andersen, Lütten: Skrammellegeplads, i: Børnehaven 1966, nr. 3, s. 26-28, ill. - Bellahøj Skrammellegeplads.

Byggerensagen, i: København 1980, nr. 27, s. 5. - Nr. 32, s. 32. - Nr. 39, s. 3-9. - Nr. 40, s. 3-4, 6, 8 og 13. - Nr. 44, s. 6. - Nr. 45, s. 4 og 10. - Nr. 49, s. 8. - Nr. 50, s. 3 og 7. - Nr. 51, s. 4. - Nr. 52, s. 6. - Nr. 53, s. 5. - Nr. 54, s. 4. - Nr. 55, s. 5. - Nr. 56, s. 7. - Nr. 57, s. 5. - Nr. 58, s. 6. - Nr. 59, s. 4. - Nr 60, s. 3-4. - Nr. 61, s. 4. - Nr. 62/64, s. 6-10. - Uroligheder i forbindelse med nedlæggelse af byggelegeplads på Indre Nørrebro og den efterfølgende retssag 1980.

Hansen, Birgit: -jeg er glad for, at jeg var et ualmindeligt uartigt barn, i: Kommunal-arbejderen 1966. Årg. 51, nr. 8, s. 4-5, ill. - Interview med lederen af Skydebanens legeplads på Vesterbro, Lise Lippmann.

Vi må give vore børn bedre legepladser, i: Arbejdsmændenes og specialarbejdernes fagblad 1966, nr. 1, s. 6-7, ill. - Legepladsen i Emdrup.

Bertelsen, John: Plads for barnet - det legende menneske: Skrammellegepladsen - en dansk idé, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen 1966, s. 17-20, ill.

Vestereng, Agnete: Skrammellegepladsen i Emdrup 1943-1968. 1968. 32 s., ill.

Bort med de sterile legepladser, i: Amt og kommune bladet 1968. Årg. 1, nr. 1, s. 33. - Svar fra Københavns Magistrat smst., nr. 2, s. 26-28.

Skriver, Poul Erik: Legeplads i Folehaven, i: Arkitekten 1969. Årg. 71, s. 37-38, ill.

Skriver, Poul Erik: Legepladsrevy, i: Arkitekten 1969. Årg. 71, s. 32-36, ill.

Morville, Jeanne: Børns brug af friarealer. 1969. 79 s., ill., 10 kort. - Tingbjerg og Søndermarken.

Ludwig, Otto: Hvor arbejdet virkelig er en leg, i: Kommunalarbejderen 1970, nr. 10, s. 18-20, ill. - Arbejdet på Københavns offentlige legepladser.

Ih, hvor de springer, i: Grøn bølge 1971, nr. 1, s. 3, ill. - Københavns første indendørs legeplads i den tidligere Blegdamsvej remise.

Legeplads på Bryghusgrunden indviet, i: Grøn bølge 1971, nr. 2, s. 11, ill.

Ny legeplads på Nørager Plads, i: Grøn bølge 1971, nr. 5, s. 8.

Aktiv legeplads. Årsopgave 1972. Af Lars Bo Andersen, Kjeld Metz og Thorkild Aalstrup. 1972. 45 s., ill. - Indretningen af legeplads i Foreningen Socialt Boligbyggeris afdeling Skolevangen ved Mørkhøjvej og Muldager. - Årsopgave ved Dansk Fritidshjems Seminarium 1972.

Degnbol, Helge: En børnevenlig park, i: Grøn bølge 1972, nr. 6, s. 13, ill.

En kommunal bus med pedaldrift, i: Grøn bølge 1972, nr. 11, s. 12, ill. - Færdselsplads i Fælledparken.

Færdselsplads nr. 2 er i funktion, i: Grøn bølge 1973, nr. 12, s. 3 og 11, ill. - Færdselsplads i Fælledparken.

Forureningsundersøgelse af sandkasser i København. Af Preben Kristensen, Ole Berg og Ejner Fjerdingstad, i: Ugeskrift for læger 1973. Årg. 135, nr. 35, s. 1897-1903. - Den fækale forurening af sandkasser, belyst gennem undersøgelser for bakterier og æg af indvoldsorm. - Med engelsk resumé.

Om Hudegrundens byggelegeplads, i: Noget om alternativ socialpædagogik. Red. af Ole Lindboe. 1973. S. 23-40, ill.

Ny udformning af Hulgårds Plads, i: Grøn bølge 1974, nr. 21, s. 2, ill.

Her er "Grete" af Istedgade, i: Grøn bølge 1975, nr. 28, s. 10, ill. - Træskib til legepladsen i Skydebanehaven.

Sørensen, C. Th.: Skrammellegepladsen i Emdrup, i: C. Th. Sørensen: Haver. 1975, s. 138-141, ill.

Smuglerskib på grund i Østre Anlæg, i: Grøn bølge 1976. nr. 13, s. 11, ill. - Træskib på legepladsen.

Jacob, Steen: "Byggeren" i bevægelse, i: Kommunalarbejderen 1976, nr. 9, s. 8-9, ill. - Interview med fritidspædagog Hans Steen om Stadsgartnerens byggelegeplads i Valbyparken.

"Mor Gerda" af Valbyparken, i: Grøn bølge 1976, nr. 30, s. 2, ill. - Træskib på byggelegepladsen i Valbyparken.

Det er billigere at centralisere de forskellige legefunktioner, i: Kommunalarbejderen 1977, nr. 10, s. 8-9, ill. - Interview med lederen af færdselslegepladsen i Valbyparken, Bent Schilling.

Skoler og skolevæsen. - II, s. 290. - S I, s. 86

Bording, Frede: Grundtvigs skoleliv i København, i: Vartovbogen 1966, s. 121-136.

Christensen, Georg: Skyggebilleder af min barndoms lærere, i: Dansk pædagogisk tidsskrift 1966. Årg. 14, s. 261-266. - Skoleerindringer fra omkring 1880.

Jensen, Sigurd: Københavnske pensionister fortæller skolehistorie. Præsentation af et kildemateriale, i: Årbog for dansk skolehistorie 1973. Årg. 7, s. 73-95, ill.

Nielsen, Johs.: Billeder af folkeskolens historie. Bind 1: 1536-1784. 1973. 96 s., ill. - Om København: Passim.

Tabere i skolen. De 9-12 åriges skoletilpasning. Af Mogens Nord-Larsen og Jacob Vedel-Petersen. 1976. 366 s. (Socialforskningsinstituttets publikation, 69). - En undersøgelse af skolemiljø gennemført i Randers Amt og Københavns Kommune i 1964. - Med engelsk resumé.

Lehmann, Julius. Min skoletid, i: Historiske meddelelser om København 1978, s. 172-193, ill. - Frøken Jessens Forberedelsesskole og Metropolitanskolen i slutningen af 1800-tallet.

Norrie, Gordon: Militære børneskoler i København, i: Historiske meddelelser om København 1966, s. 22-80, ill.

Holst, Harry: De Forenede Kirkeskoler for 60 år siden. Uddrag af en kirkeskoleelevs erindringer, i: Årbog for dansk skolehistorie 1975. Årg. 9, s. 63-86, ill.

Holst, Niels: Storbyens kommuneskole, i: Arkitekten 1968. Årg. 70, s. 244-247, ill. - Jf. smst., s. 256.

Københavns Kommunale Skolevæsen

JCJ: 27 forslag om den ideelle skole. Resultatet af Københavns Kommunes idékonkurrence nu offentliggjort, i: Folkeskolen 1968. Årg. 85, nr. 14, s. 740-741, ill.

Holm, Thorkil: Højhusskolen, i: Uddannelse 1969. Årg. 2, s. 265-268, ill. - Fremtidsperspektiv for storbyens skolebyggeri.

Krav om flere Amager-skoler, i: Københavns kommuneskole 1970. Årg. 63, s. 203-204.

Schmidt, Børge: Skoledirektionens syn på lovudkastet, i: Københavns kommuneskole 1972. Årg. 65, s. 672-674. - Kommentarer fra Københavns Skoledirektion til lovudkast fra Undervisningsministeriet.

Usikkerheden om København, i: Københavns kommuneskole 1973. Årg. 66, s. 249. - Nedskæringer i det københavnske skolevæsen.

Ries, Olaf: Den københavnske mellemskole 1908-1913. En undersøgelse af elevernes sociale tilhørsforhold, i: Årbog for dansk skolehistorie 1975. Årg. 9, s. 45-62, ill.

Hvad valgpropagandaen siger om skolen, i: Københavns kommuneskole 1978. Årg. 71, nr. 8, s. 145-146.

KK’s spørgsmål til kommunalpolitikerne, i: Københavns kommuneskole 1978. Årg. 71, nr. 8, s. 138-145.

Wiemann Eriksen, August: Den kommunale aftenskole i København 1814-1857, i: Historiske meddelelser om København 1979, s. 71-98.

Udvidet skolevejledningsordning til gavn for Københavns unge, i: Københavns kommuneskole 1978. Årg. 71, s. 489.

Skolens ledelse, skoledirektionen

Philippa Hansen går af, i: Københavns kommuneskole 1968. Årg. 61, s. 725-726, ill. - Viceskoledirektør Philippa Hansen.

Frede Helstrup ny vicedirektør, i: Københavns kommuneskole 1968. Årg. 61, s. 727-728, ill.

Den nye skoledirektion, i: Københavns kommuneskole 1970. Årg. 63, s. 386-387, ill.

Islands Brygge, men hvornår?, i: Københavns kommuneskole 1971. Årg. 64, s. 577-578. - Skoledirektionens flytning fra Nyropsgade til Islands Brygge 37.

Skoledirektoratet på Islands Brygge, i: Københavns kommuneskole 1972. Årg. 65, s. 92-93, ill.

Andersen, Bent: Lærerrådets faglige-pædagogiske kompetence må fastholdes, i: Folkeskolen 1973. Årg. 90, nr. 34, s. 1534-1536, ill. - Københavns Borgerrepræsentations og Københavns Lærerforenings forslag til ny styrelseslov for skolerne.

Styrelsesloven og København, i: Københavns kommuneskole 1973. Årg. 66, s. 53.

Arbejdsudvalg om styrelsesloven, i: Københavns kommuneskole 1973. Årg. 66, s. 120.

Københavns oplæg til styrelesloven, i: Københavns kommuneskole 1973. Årg. 66, s. 379-389.

Københavns oplæg til ny styrelseslov, i: Københavns kommuneskole 1973. Årg. 66, s. 267-270.

"Jeg er lærer" , i: Københavns kommuneskole 1974. Årg. 67, s. 43-47, ill. - Københavns Lærerforenings afskeds med afgående skoledirektør Kristian Thomsen Jensen.

Den ny skoledirektør, i: Københavns kommuneskole 1974. Årg. 67, s. 4, ill. - Hans Jensen.

Københavns oplæg til styrelsesloven, i: Københavns kommuneskole 1974. Årg. 67, s. 191-201.

Notat vedrørende ændringer af skolestyrelsen i København, afgivet af en af Borgmesteren for Magistratens 1. Afdeling nedsat arbejdsgruppe. 1974. 28 bl.

De nye regler om valg til skolenævn og -direktion, i: Københavns kommuneskole 1978. Årg. 71, nr. 2, s. 21.

Otto V. Nielsen går af, i: Københavns kommuneskole 1967. Årg. 60, s. 513-514, ill. - Viceskoledirektør.

Den ny styrelseslov - og dens følger for København, i: Københavns kommuneskole 1977. Årg. 70, s. 697.

Kommer fra Frederiksberg, men gammel københavner, i: Københavns kommuneskole 1978. Årg. 71, nr. 8, s. 147. - Ny viceskoledirektør Aage Skov Petersen.

Skoleplanlægning

Betænkning. 1 del. Udgivet af Skoleplanlægningsudvalget, Københavns Kommunale Skolevæsen. 1967. 158 s., ill.

Skoleplanlægning i København. Udgivet af Direktoratet for Københavns Kommunale Skolevæsen. 1968. 189 s. + bilag (108 s.), ill. - 1: Udvalgsbetænkning (revideret udgave), 2: Bilag til udvalgsbetænkning.

Skoleplanlægning, i: Københavns kommuneskole 1969. Årg. 62, s. 116-119, 138-141, 172-174, 187-201, 218-220, 231-237, 256-259, 272-278, 296-299, 320-324, 336-338, 351-363, 374-390, 406-419, 434-445, 454-455, 567-573 og 586-588. - Kommenteret gennemgang af betænkningen "Skoleplanlægning i København".

Jcj: Pædagogisk udviklingsarbejde ved alle skoler, i: Folkeskolen 1969. Årg. 86, nr. 2, s. 52-53, ill. - Interview med viceskoleinspektør Thorkil Holm om betænkningen "Skoleplanlægning i København".

Nye prognoser vil medføre revision af skoleplanlægningen, i: Københavns kommuneskole 1973. Årg. 66, s. 427-429, ill. - Fødselsdagsamtale med skoleborgmester Børge Schmidt.

Ny skoleplanlægning - Amager i forgrunden, i: Københavns kommuneskole 1973. Årg. 66, s. 21-22.

Skoledistrikterne op til gennemgribende revision, i: Københavns kommuneskole 1974. Årg. 67, s. 305-306.

Om skoleplanlægning i København, i: Københavns kommuneskole 1974. Årg. 67, s. 171-174, ill.

Skoleplanlægning i København 1975. Udarbejdet af en arbejds- og styringsgruppe nedsat af Borgmesteren for Magistratens 1. Afdeling. 1975-76. 2 bd. med bilag, ill. - Delrapport 1: Skoledistriktsinddelingen. 208 s. - Bilag til Delrapport 1: Elev - og klassetal i skoleårene 1973/74 og 1974/75. Børne- og elevudvikling. Forventet antal elever og elevklasser. Skolernes undervisningslokaler. 84 s.

Bendix Petersen, Kjeld: Fælleslærerrådets udtalelse om skoleplanlægningen, i: Københavns kommuneskole 1977. Årg. 70, s. 665.

Skoleplanlægningen foran afgørelse, i: Hjemmet og skolen 1978, nr. 68, s. 3-5, ill.

Det er den enkelte elev, det gælder, i: Hjemmet og skolen 1978, nr. 68, s. 7-10, ill. - Interview med skoledirektør Hans Jensen om skoleplanlægningen i København.

Schmidt, Børge: Nye overvejelser om skoleplanlægningen, i: Københavns kommuneskole 1978. Årg. 71, nr. 1, s. 2. - Pressemeddelelse 16.12.1978 fra Borgmesteren for Magistratens 1. Afdeling.

10 kommunalpolitikere om skoleplanlægningen, i: Københavns kommuneskole 1978. Årg. 71, nr. 5, s. 77-79, ill.

Skolestatistik

Prognose for elevtallet, i: Københavns kommuneskole 1966. Årg. 59, s. 384-390. - Beregning over antallet af undervisningspligtige børn 1966-72 i de københavnske distriktsskoler.

Skole og bopæl. 1972. 127 s. (Tal fra Københavns Statistiske Kontor 1972, nr. 2).

Skole og flytning. 1973. 11 s. (Undersøgelser fra Københavns Statistiske Kontor 1973, nr. 3). - Med engelsk resumé.

Mellemskole

Schacht, A. R.: En praktisk mellemskole. 1971. 157 s., ill.

Klassekvotient, disciplin

Skolernes timetal for i Borgerrepræsentationen, i: Københavns kommuneskole 1976. Årg. 69, s. 33.

De københavnske ordensregler, i: Københavns kommuneskole 1968. Årg. 61, s. 21-24.

Rendtorff Carøe, Kirsten: Disciplinbestemmelserne, i: Københavns kommuneskole 1968. Årg. 61, s. 44-46.

To dokumenter, i: Københavns kommuneskole 1970. Årg. 63, s. 199-201. - De nye ordensregler og Fælleslærerrådets skrivelse.

Metodik og karaktergivning

Prøvetille - eller prøver for prøvernes skyld. Af Jesper Florander og Mogens Jansen, i: Folkeskolen 1966. Årg. 83, nr. 21, s. 1040-1042, ill. - Værdien af specielt de vejledende prøver i 5. klasse. - Jf. smst. nr. 20, s. 972-973, 991-993. - Nr. 24, s. 1224-1227. - Nr. 32/33, s. 1412-1414. - Nr. 36, s. 1627-1628.

Rapport fra den Classenske Legatskole. Planlægning, igangsætning og 1. års erfaringer med samlæsning og tilvalg.Ved Knud A. Jensen. Udgivet af Forsøgsafdelingen, Københavns Kommunale Skolevæsen. 1971. 27, 23 bl. (Samlæsning og tilvalg i 8.-10. klasse).

Rapport om Holbergskolens forsøg med samlæsning og tilvalg i 8.-10. skoleår. Udarbejdet af Holbergskolen. 1971. 73 bl. (Samlæsning og tilvalg i 8.-10. skoleår). - Rapport nr. 1. Beretning om 4 parallelklassers skoleforløb 1968/69-1970/71.

En rapport fra Holbergskolen om 11. skoleår i skoleåret 1970-71. Beretnig fra de deltagende lærere. Udgivet af Forsøgsafdelingen, Københavns Kommunale Skolevæsen. 1972. 57 s. (Nogle erfaringer med 11. skoleår, 1).

Rapporter fra Emdrupborg Skole og Kirsebærhavens Skole om 11. skoleår i skoleåret 1970/71. Ved de deltagende lærere. Udgivet af Forsøgsafdelingen, Københavns Kommunale Skolevæsen. 1973. 85 s. (Nogle erfaringer med 11. skoleår, 2).

En spørgeskemaundersøgelse på Emdrupborg Skole, Holbergskolen og Kirsebærhavens Skole angående 11. skoleår i skoleåret 1970-71. Ved Sv. Aage Nielsen. Udgivet af Forsøgsafdelingen, Københavns Kommunale Skolevæsen. 1973. 11, 5, 23 s. (Nogle erfaringer med 11. skoleår, 3).

En rapport fra Bavnehøj Skole om 11. skoleår 1972/73. Ved de deltagende lærere. Udgivet af Forsøgsafdelingen, Københavns Kommunale Skolevæsen. 1975. 31, 7 s., ill. (Nogle erfaringer med 11. skoleår, 4).

Arly: Et københavnsk Columbusæg. Skoledirektør Hans Jensen om forslaget til ny undervisningsplan, i: Folkeskolen 1976. Årg. 93, nr. 6, s. 211. - Interview.

Vi vil gerne gøre det endnu bedre, i: Hjemmet og skolen 1976, nr. 67, s. 22-23, ill. - Interview med skoledirektør Hans Jensen om forbedringer for de ny 1. klasser.

De ny 1. klasser får fine kort på hånden, i: Hjemmet og skolen 1976, nr. 67, s. 8-10, ill. - Ændringer i timeplan og klassekvotient for 1. klasserne.

Et skoleforsøg- enestående i sin art, i: Københavns kommuneskole 1976. Årg. 69, s. 371-374, ill. - Ny form for begynderundervisning.

Nielsen, S. Aa.: Er skolens karakterer retfærdige?. En undersøgelse af karaktererne i de skriftlige fag ved realeksamen 1963-1968. Udgivet af Forsøgsafdelingen, Københavns Kommunale Skolevæsen. 1976. 215 s. (Forsøg og udvikling)..

Enkelte fag

Jørgensen, Martha: Konditionstræning i skoletiden, i: Hjemmet og skolen 1971, nr. 58, s. 6-9, ill. - Forsøg med 1.500 piger på 8. klassetrin november 1970-februar 1971.

Musiske aktiviteter 1.-3. klasse. En delrapport over forsøgsundervisning med musiske aktiviteter ved Katrinedals Skole fra 1.-3. klasse. Ved Ane Marie Forchammer m. fl. Udgivet af Forsøgsafdelingen, Københavns Kommunale Skolevæsen. 1971. 47 bl.

Forstærkning af musiske aktiviteter 1.-2. klasse. En 2 års-rapprt over forsøgsundervisningen ved Enghavevejens Skole. Ved Kai Brorson-Hansen m. fl. Udgivet af Forsøgsafdelingen, Københavns Kommunale Skolevæsen. 1972. 125 bl. ill.

Haahr, Lars: Forsøgsundervisning i idræt 2., 4. og 7. klasse. Udgivet af Forsøgsafdelingen, Københavns Kommunale Skolevæsen. 192. 30 bl. - Forsøg på Holbergskolen.

Forsøgsundervisning på Katrinedals Skole, i: Københavns kommuneskole 1973. Årg. 66, s. 255-256. - Om sang- og musikundervisning.

Rapport over konditionstræningsforsøg foretaget i Københavns Skolevæsen med 1.500 piger på 8. klassetrin i tiden november 1970-februar 1971. Ved Martha Jørgensen. Udgivet af Forsøgsafdelingen, Københavns Kommunale Skolevæsen. 1972. 26 bl.

75 års undervisning i hjemkundskab i København, i: Københavns kommuneskole 1974. Årg. 67, s. 599-601, ill.

Valgfri discipliner i idræt. En rapport om forsøg med valgfri discipliner i idræt for piger på Tingbjerg og Bellahøj Skoler i årene 1970/71 til 1972/73. Ved Martha Jørgensen m. fl. Udgivet af Forsøgsafdelingen, Københavns Kommunale Skolevæsen. 1974. 59, 8 s.

By-geografi i skolen. En pædagogisk udstilling, i: Københavns kommuneskole 1976. Årg. 69, s. 411-414, ill.

Gamborg, Gregers: Situationer fra sangsalen. Udgivet af Forsøgsafdelingen, Københavns Kommunale Skolevæsen. 1976. 76 s. (Forsøg og udvikling, 4). - Musikundervisning på Emdrupborg Skole.

Kend din ø - Amager, i: Københavns kommuneskole 1977. Årg. 70, s. 588-591. - Amager som emne i faget by-geografi.

Forsøgsundervisning, det skolepsykologiske arbejde

Weikop, O.: Emdrupborg Skole og Emdrup Skole, i: Københavns kommuneskole 1966. Årg. 59, s. 406-408. - Jf. supplerende bemærkning smst. s. 426.

Forsøgsundervisning i København, i: Københavns kommuneskole 1968. Årg. 61, s. 312-313.

Københavns Kommunale Skolevæsens Forsøgsafdeling, i: Københavns kommuneskole 1969. Årg. 62, s. 314-316.

Periodeklasser. Forsøgsafdelingens overvejelser over retningslinjer for periodeklasser i København. Af Ester Herlak og Anders Leerskov. Udgivet af Forsøgsafdelingen, Københavns Kommunale Skolevæsen. 1971. 34, 3 s.

Nørgaard, Ellen: En kort beskrivelse af Vanløse-forsøgene, i: Dansk pædagogisk tidsskrift 1974. Årg. 22, nr. 7, s. 290-292. - Frie klasser ved Vanløse skole 1924-1928.

Rivende udvikling i forsøgsarbejdet, i: Københavns kommuneskole 1971. Årg. 64, s. 139-140. - Interview med lederen af Forsøgsafdelingen, Københavns Kommunale Skolevæsen, Thorkil Holm.

Emdrupborg Forsøgsskole 25 år, i: Københavns kommuneskole 1974. Årg. 67, s. 124-127, ill.

Nørgaard, Ellen: Lille barn, hvis er du?. En skolehistorisk undersøgelse over reformbestræbelser inden for den danske folkeskole. 1977. 356 s., ill. - S. 66-115: Vanløse frie klasser, en detajlundersøgelse af et skoleforsøg inden for det offentlige skolevæsen i Danmark. Andre offentlige skoleforsøg i København.

"På dette område er vi i dag bagefter det øvrige land", i: Københavns kommuneskole 1978. Årg. 71, s. 580-582. - Om betænkning fra Udvalget vedrørende pædagogisk center i København.

Grundbog i pædagogisk forsøgsarbejde. Af Lars Bjørner og P. E. Bruun Nielsen. Udgivet af Forsøgsafdelingen, Københavns Kommunale Skolevæsen. 1978. 92 s. - Et fagligt-pædagogisk forsøgsarbejde med kontrolforskning og udviklingsarbejde med handlingsforskning belyst ved emnet "Industrialismen i Danmark".

Fremtidens sociale arbejde omkring skolen, i: Københavns kommuneskole 1978. Årg. 71, s. 295-298. - Dyvekeskolens projekt med at hjælpe eleverne socialt og emotionelt.

Ny chef på Skolepsykologisk Kontor, i: Københavns kommuneskole 1974. Årg. 67, s. 279-280, ill. - Ove Rasmussen.

Det skolepsykologiske arbejdsområde, i: Københavns kommuneskole 1977. Årg. 70, s. 480-483, ill.

Særskoler, undervisning af fremmedsprogede

Skolen for Svagthørende 50 års jubilæum, i: Københavns kommuneskole 1966. Årg. 59, s. 535-537. - Rysensteensgades Skole.

Betænkningen om specialundervisningen, i: Københavns kommuneskole 1966. Årg. 59, s. 140-148. - Betænkningens hovedpunkter, kommenteret af fagfolk.

Hansen, Poul: Taleundervisningen i København, i: Københavns kommuneskole 1966. Årg. 59, s. 6-7.

Fra stenbroen til den grønne ø. Fra Fælledvejens Skole til Friluftsskolen, i: Københavns kommuneskole 1967. Årg. 60, s. 376-377, ill.

Hvad foregår på Heldagsskolen?, i: Københavns kommuneskole 1967. Årg. 60, s. 362-365. - Heldagsskolen i Stevnsgade.

De svagtseende på Rosenvangskolen, i: Københavns kommuneskole 1967. Årg. 60, s. 529-532.

Hammelboe, Harry: Arbejdet for hørehæmmede børn. Nyt skud på den københavnske kommuneskoles stamme, i: Københavns kommuneskole 1968. Årg. 61, s. 131-134.

Karup, Bente: Hjælpeskolen til debat: Det gælder et barn!, i: Københavns kommuneskole 1968. Årg. 61, s. 468-475, ill.

Jakobsen, Rasmus: Erfaringer i arbejdete med tilpasningsvanskelige børn, i: Dansk pædagogisk tidsskrift 1968. Årg. 89, s. 111-118. - Arbejdet på Københavns Kommunes observationskolonier.

Regnestandpunkt og læsevanskeligheder. En undersøgelse over regning i 3.-4. læseklasse. Årsprøven i København 1969. Af Mogens Ellehammer og Ove Rasmussen. Statistisk rapport ved Sv. Aage Nielsen. 1973. 39 s., ill. (Skolepsykologi, monograf, 9).

Obs.-kolonierne overtages nu af skolevæsenet, i: Københavns kommuneskole 1970. Årg. 63, s. 185-186, ill. - Ellebo, Terrasserne og Furesøkolonien.

Oh-klasse i København, i: Københavns kommuneskole 1970. Årg. 63, s. 70-72. - Skole for organisk hjerneskadede børn på Kapelvejens Skole.

Taleklasserne 50 år, i: Københavns kommuneskole 1971. Årg. 64, s. 267-270, ill. - Rysensteensgades Skole.

Svagtsynsklasserne 50 år, i: Københavns kommuneskole 1972. Årg. 65, s. 423-424, ill. - Rosenvangskolen.

Hvad sker der på Friluftsskolen?, i: Københavns kommuneskole 1974. Årg. 67, s. 407-408, ill.

Støttecenter i København, i: Københavns kommuneskole 1976. Årg. 69, s. 445-448, ill. - Forsøg på Emdrupborg Skole om værdien af integration af periodeklasse- og læseholdsundervisning.

Periodeklasserne - nu og i fremtiden, i: Københavns kommuneskole 1976. Årg. 69, s. 19-23, ill.

Rosenhaven i Dronning Louisegården, i: Københavns kommuneskole 1977. Årg. 70, s. 31-33.

Frederiksen, Tom: Fremmedsprogede elever i københavnske skoler, i: Hjemmet og skolen 1971, nr. 56, s. 3-8, ill. - S. 6-8: "Det praktiske arbejde" af Lise Høg.

Frederiksen, Tom: Ny fremtid, i: Uddannelse 1971. Årg. 4, nr. 3, s. 113-119, ill. - Elever i den københavnske folkeskole fra Jugoslavien, Polen, Grækenland, Kina, Tjekkoslovakiet, Ungarn, Brasilien og Italien.

Odde, Erik: Undervisning af fremmedsprogede elever, i: Hjemmet og skolen 1972, nr 59, s 9-12, ill.

Odde, Erik: Hvordan griber man undervisningen af fremmedsprogede elever an?, i: Folkeskolen 1972. Årg. 89, nr. 50/52, s. 2784-2787, ill.

Bøgsted-Møller, Niels: Kulturmøde i folkeskolen. En undersøgelse over integration af fremmedsprogede elever i det københavnske skolesystem. Udgivet af Forsøgsafdelingen, Københavns Kommunale Skolevæsen. 1976. 91 s., ill. (Forsøg og udvikling, 3).

Wünsche, Birgit: Fremmedsprogede elever. Hvordan er undervisningen tilrettelagt for dem?, i: Hjemmet og skolen 1979, nr. 72, s. 12-15, ill.

Ungdomsskoler

Ungdomsskoleadministrationen i København, i: Betænkning vedrørende ungdomsskolen. Afgivet af det af Undervisningsministeriet under 14. september 1960 nedsatte pædagogiske arbejdsudvalg for Ungdomsskolen. 1966, s. 57-58 (Betænkning, 430).

Frit valg mellem 65 fag og niveauer, i: Hjemmet og skolen 1978, nr. 68, s. 18-22, ill. - Interview med ungdomsskoleinspektør Holger Lænkholm.

Skolebørns sundhed

Rapport om forsøgsordningen for skolesundhedsplejen på Kirsebærhavens Skole 1969-70. Af Tage Voss m. fl. Udgivet af Forsøgsafdelingen, Københavns Kommunale Skolevæsen. 1971. 8, 8 s.

Koch, Jørgen: Skolelægens arbejde i København gennem 75 år, i: Københavns kommuneskole 1972. Årg. 65, s. 765-767, ill.

Salling, Anne-Lise: Ordningen årsag til uheldig flugt fra skolesundhedsplejen, i: Sygeplejersken 1975, nr. 31, s. 4-6.

Sundhedsplejersken skaber forbindelse fra skole til hjem, i: Sygeplejersken 1975, nr. 33, s. 4-7. - Rundbordssamtale om skolesundhedsplejen på Dyvekeskolen. - Artiklen optrykt fra tidsskriftet Nordisk medicin.

Hjorth, Peter: Journal fra en skoletandklinik: Eleven troede, at tandlægen og klinikdamen var agent 007 og agent 008, i: Absalon 1971. årg. 72, s. 10-11, ill.

Skoletandplejen fylder 50 år, i: Københavns kommuneskole 1973. Årg. 66, s. 42, ill.

Kingod, Ove: Ville nødigt bygge job med deres kolleger hos privat praktiserende tandlæger, i: Absalon 1977. Årg. 79, s. 224-226, ill. - Københavns Kommunes Børnetandpleje.

Knudsen, Per: Børnetandpleje - en kommunal service, i: Absalon 1977. Årg. 79, s. 40-41, ill.

6 Københavnske skoler med i undersøgelsen af stof- og alkoholproblemer, i: Københavns kommuneskole 1974. Årg. 67, s. 631.

Københavnske skolebørns sundhedstilstand. Af Niels Michelsen m. fl., i: Ugeskrift for læger 1978. Årg. 140, nr. 1, s. 35-40, ill.

Skolebørns ferieophold. - II, s. 331. - S I, s. 90

Em. Eklund, forretningsfører for KKs kolonoer 1930-1967, i: Københavns kommuneskole 1967. Årg. 60, s. 269-270, ill.

Haubirk, Ingolf: KLs fremtidige kolonivirksomhed, i: Københavns kommuneskole 1968. Årg. 61, s. 205-209.

Magistraten: Grønt lys for modernisering af kolonierne, i: Københavns kommuneskole 1970. Årg. 63, s. 131-133, ill.

Skolehaver

Skolebotanisk Have som servicefunktion, i: Københavns kommuneskole 1977. Årg. 70, s. 431-433, ill.

Christiensen, Hans Jørgen: Skolebotanisk Have 25 år, i: Københavns kommuneskole 1978. Årg. 71, s. 479-480, ill.

Skolebiblioteker

Mediatekforsøg på Grøndalsvængets Skole, i: Københavns kommuneskole 1973. Årg. 66, s. 319-320.

Indvielse af Københavns Skolebibliotekscentral, i: Københavns kommuneskole 1974. årg. 67, s. 651-653, ill.

Døssing, Jørgen: Miljø i ombyggede lokaler, i: Fællesrådet 1975. Årg. 19, nr. 2, s. 49-51, ill. - Københavns Kommunes Skolebibliotekscentral i den nedlagte Frankrigsgades Skole.

Skolebibliotekscentralen parat til at modtage sine brugere, i: Københavns kommuneskole 1975. Årg. 68, s. 425-426.

Lejrskole 1.-3. klasse. En delrapport over planlægning og gennemførelse af lejrskolearbejdet. Ved Erik Gotfredsen, Jørgen Kristensen og Lisbeth Larsen. Udgivet af Forsøgsafdelingen, Københavns Kommunale Skolevæsen. 1971. 30, 8 s., ill. - Holbergskolen

Lærerstanden, lærerforeninger

Alle frøknerne har jubilæum. KKLs jubilæum 1891-1966, i: Københavns kommuneskole 1966. Årg. 59, særnummer. s. 101-136, ill. - Københavns Kommunelærerindeforenings 75 års-jubilæum.

Løbet kørt!, i: Københavns kommuneskole 1967. Årg. 60, s. 341. - Sammenslutningen af de to københavnske lærerorganisationer.

Lundsgård, Johs.: 10 år, i: Københavns kommuneskole 1967. Årg. 60, s. 623, ill. - Lærernes Kunstforenings 10 års jubilæum.

Thorborg, Else: Københavns Lærerkor, i: Københavns kommuneskole 1968. Årg. 61, s. 228.

Haubirk, Ingolf: Lærersituationen i København, i: Københavns kommuneskole 1969. Årg. 62, s. 629-630.

Hasemann Poulsen, Andreas: Københavns Lærerkor 1946-1971, i: Københavns kommuneskole 1971. Årg. 64, s. 688.

Ibsen, Vang: 25 år. Københavns Kommuneskolers Gymnastiklærerforening, i: Københavns kommuneskole 1972. Årg. 65, s. 506.

Byggeforeningen for Lærere 100 år, i: Københavns kommuneskole 1973. Årg. 66, s. 286-287.

Kvanhauge, Johannes: Lærere, som jeg havde. Et tidsbillede fra 1920’ernes København. 1974. 68 s.

Bent Andersen formand for KL 1970-76, i: Københavns kommuneskole 1976. Årg. 69, s. 697-698, ill.

Københavns Lærerforening 10 år, i: Københavns kommuneskole 1977. Årg. 70, s. 98-99.

Andersen, Poul: Et stilfærdigt jubilæum, i: Københavns kommuneskole 1977. Årg. 70, s. 611. - Hjælpekassen af 1892 fylder 85 år.

Degel, Ove: Sproglærerforeningen for København 40 år, i: Københavns kommuneskole 1978. Årg. 71, nr. 9, s. 169-170.

Bendix Petersen, Kjeld: Københavns Kommuneskole har 70 års jubilæum, i: Københavns kommuneskole 1978. Årg. 71, nr. 1, s. 1.

Glarborg, Ib: Vikarforholdene ved skolevæsenet, i: Hjemmet og skolen 1971, nr. 56, s. 11-12, ill.

Hjorth, Peter: Ingen fagforening ville have dem som medlemmer. Vakancelærere i en utænkelig situation, i: Kommunalarbejderen 1972. Nr. 7, s. 18-20, ill. - Interview med formanden for Københavns Kommunes Vakancelærerforening, Lona Frandsen.

Frederiksen, Tom: Lærermangelen 1972/73, i: Hjemmet og skolen 1972, nr. 60, s. 6-7. - Københavnske foranstaltninger for at gennemføre undervisning trods lærermangel.

Ny inspektør på Amagerbro, i: Københavns kommuneskole 1975. Årg. 68, s. 285-286, ill. - Vibeke Andersen.

Ny inspektør på Bavnehøj Skole, i: Københavns kommuneskole 1972. Årg. 65, s. 399, ill. - Henry Nielsen.

Ny inspektør på Bellahøj, i: Københavns kommuneskole 1973. Årg. 66, s. 225-226, ill. - Gustav Blomqvist.

Ny inspektør på Bispebjerg, i: Københavns kommuneskole 1976. Årg. 69, s. 394-395, ill. - Niels Jørgen Nørgaard ny inspekteø på Bispebjerg/Utterslev Skole.

Ny inspektør på Bryggervanget, i: Københavns kommuneskole 1977. Årg. 70, s. 371-372, ill. - Bent Rønnenfeldt.

Ny inspektør ved Brønshøj Skole, i: Københavns kommuneskole 1975. Årg. 68, s. 527-529, ill. - Preben Aggerbeck.

Inspektørindsættelse, i: Københavns kommuneskole 1968. Årg. 61, s. 27-28. - Mimi Sørensen ny inspektør på Christianshavns Skole.

Inspektørindsættelse, i: Københavns kommuneskole 1968. Årg. 61, s. 448-451, ill. - Niels Nielsen ny inspektør på Dyvekeskolen.

Ny inspektør på Ellebjerg, i: Københavns kommuneskole 1977. Årg.70, s. 231-232, ill. - Vagn Ibsen.

Inspektørindsættelse på Emdrupborg Skole, i: Københavns kommuneskole 1973. Årg. 66, s. 522-523, ill. - Poul Valbro.

Ny inspektør på Enghave Plads Skole, i: Københavns kommuneskole 1970. Årg. 63, s. 35-36, ill. - Jørgen B. Skotte Hansen.

Inspektørindsættelse, i: Københavns kommuneskole 1967. Årg. 60, s. 619-620. - John Otto Jørgensen ny inspektør på Enghavevejens Skole.

Ny inspektør på Fensmarksgades Skole, i: Københavns kommuneskole 1976. Årg. 69, s. 449-450, ill. - Poul Zeidler Heidemann.

Alfred Larsen forlader skolen, i: Københavns kommuneskole 1972. Årg. 65, s. 167, ill. - Afgang fra Frankrigsgades Skole.

Sofie Rifbjerg-buste på Frederiksgård Skole, i: Københavns kommuneskole 1973. Årg. 66, s. 603-604, ill.

Ny inspektør på Frederikssundsvej, i: Københavns kommuneskole 1970. Årg. 63, s. 521-522, ill. - Svend Glenner.

Ny inspektør på Frederikssundsvejens Skole, i: Københavns kommuneskole 1978. Årg. 71, s. 441-442, ill. - Grethe Rasch.

Ny inspektør på Gasværksvej, i: Københavns kommuneskole 1972. Årg. 65, s. 78-79, ill. - Kai Christiansen.

Ny inspektør på Grundtvigskolen, i: Københavns kommuneskole 1977. Årg. 70, s. 87-88, ill. - Bent Andersen.

Ny inspektør på Hans Tavsens Gades Skole, i: Københavns kommuneskole 1978. Årg. 71, s. 582-584, ill. - Aage Lundblad.

Ny inspektør på Havremarkens Skole, i: Københavns kommuneskole 1972. Årg. 65, s. 31, ill. - Viggo Oluf Hansen.

Ny inspektør på Hellig Kors Skole, i: Københavns kommuneskole 1976. Årg.69, s. 509-510, ill. - John Paulisen.

Ny inspektør på Holbergskolen, i: Københavns kommuneskole 1974. Årg. 67, s 427-428, ill. - Knud Jensen.

Hvad er så forflyttelse?, i: Københavns kommuneskole 1967. Årg. 60, s. 157-160. - Kommentar til højesteretsdom om forflyttelse af lærer Sigurd Jespersen fra Hyltebjerg Skole.

Inspektørindsættelse på Islands Brygge, i: Københavns kommuneskole 1973. Årg. 66, s. 521, ill. - Merete Petersen.

Ny inspektør på Jagtvejens Skole, i: Københavns kommuneskole 1977. Årg. 70, s. 99-100, ill. - Kjeld Carlsen.

Ny inspektør på Kapelvej, i: Københavns kommuneskole 1974. Årg. 67, s. 79. - Mimi Rahr.

Ny inspektør på Klostervænget, i: Københavns kommuneskole 1973. Årg. 66, s. 447-448, ill. - Vagn Dilling Olsen.

Inspektørindsættelse, i: Københavns kommuneskole 1966. Årg. 59, s. 197-198. - Mogens Gericke ny inspektør på Matthæusgades Skole.

Inspektørindsættelse, i: Københavns kommuneskole 1968. Årg. 61, s. 562. - Jørgen Andersen inspektør på Matthæusgades Skole.

Ny inspektør i Nansensgade, i: Københavns kommuneskole 1971. Årg. 64, s. 685, ill. - Johanes Huss.

Inspektørindsættelse, i: Københavns kommuneskole 1966. Årg. 59, s. 84-85. - Ib Glarborg ny inspektør på Ny Østengård Skole.

Ny inspektør på Ny Østengård, i: Københavns kommuneskole 1968. Årg. 61, s. 712-714. - Kai V. Andersen.

Ny inspektør i Nørre Allé, i: Københavns kommuneskole 1973. Årg. 66, s. 238-239, ill. - Karl Erik Jørgensen

Ny inspektør i Oehlenschlægersgade, i: Københavns kommuneskole 1970. Årg. 63, s. 597-598, ill. - Svend Myhrmann.

Ny inspektør på Ole Suhrs Gades Skole, i: Københavns kommuneskole 1969. Årg. 62, s.492-494, ill. - Hørdis Fennet.

Ny inspektør på Prinsesse Charlottegades Skole, i: Københavns kommuneskole 1969. Årg. 62, s. 3-5, ill. - Inger Bangert.

Ny inspektør i Randersgade, i: Københavns kommuneskole 1977. Årg. 70, s. 101-102. - Kaj Wellendorph.

Ny inspektør på Randersgades Skole, i: Københavns kommuneskole 1978. Årg. 71, s. 260-261, ill. - Helge Eriksen.

Ny inspektør i Rådmandsgade, i: Københavns kommuneskole 1973. Årg. 66, s. 394-395, ill. - Jørgen Voigt.

Ny inspektør på Skt. Hansgades Skole, i: Københavns kommuneskole 1969. Årg.62, s. 254-255, ill. - Kjeld Svanberg.

Inspektørindsættelse, i: Københavns kommuneskole 1968. Årg. 61, s. 487-488, ill. - Ejnar Lund Jensen ny inspektør på Sjællandsgades Skole.

Ny inspektør på Skolen ved Sundet, i: Københavns kommuneskole 1973. Årg.66, s. 74-75. - Jens Rasmussen.

Gudrun Povlsen holder op, i: Københavns kommuneskole 1978. Årg. 71, s. 391-392, ill. - Gudrund Povlsen, inspektør på Skolen ved Sundet og tidligere redaktør af tidsskriftet Københavns kommuneskole. - Jf. s. 434.

Ny inspektør ved Stevnsgades Skole, i: Københavns kommuneskole 1977. Årg. 70, s. 417-418, ill. - Johannes Tofte.

Ny inspektør på Strandvejsskolen, i: Københavns kommuneskole 1968. Årg. 62, s. 730-732, ill. - Harding Sørensen.

Ny inspektør på Sundbyvester, i: Københavns kommuneskole 1970. Årg. 61, s. 595-596, ill. - Ester Lybeck Sørensen.

Ny inspektør på Sundpark Skole, i: Københavns kommuneskole 1972. Årg. 64, s. 659, ill. - Helge Jeppesen.

Ny inspektør på Sølvgades Skole, i: Københavns kommuneskole 1971. Årg. 64, s. 424-426, ill. - Orla Frejslev.

Ny inspektør i Sølvgade, i: Københavns kommuneskole 1975. Årg. 68, s. 220-221, ill. - Niels Jørn Hougård.

Ny inspektør i Valby, i: Københavns kommuneskole 1973. Årg. 66, s. 226-227, ill. - Christian Gundelach.

Ny inspektør på Vibenshus, i: Københavns kommuneskole 1977. Årg. 70, s. 89-90, ill. - Jørgen Holch.

Ny inspektør i Vigerslev Allé, i: Københavns kommuneskole 1975. Årg. 68, s. 408-409, ill. - Bent Frøhlke.

Ny inspektør på Voldparkens Skole, i: Københavns kommuneskole 1972. Årg. 64, s. 401, ill. - Aage Kjeldgaard.

Ny inspektør i Østrigsgade, i: Københavns kommuneskole 1975. Årg. 68, s. 389-390, ill. - Per Sørensen.

Ny inspektør på Ålholm, i: Københavns kommuneskole 1974. Årg. 67, s. 5-6, ill. - Bent Konggaard.

Ny inspektør på Ålholm Skole, i: Københavns kommuneskole 1976. Årg. 69, s. 338, ill. - Carl Erik Schou Larsen.

Disa Christjansen. Formand for KKL 1945-1951, forretningsfører for KKLs kolonier 1951-1967, i: Københavns kommuneskole 1967. Årg. 67, s. 229-230, ill.

En tak til Alfred Larsen, i: Københavns kommuneskole 1969. Årg. 62, s. 1-2, ill. - Alfred Larsen trækker sig fra posten som formand for Skoleinspektørforeningen.

Ny inspektør i Rysensteensgade - og i Hillerødgade, i: Københavns kommuneskole 1971. Årg. 64, s. 582-583, ill. - Sven Arnberg og Edvard Meulengracht.

Ny inspektør i Frankrigsgade - og på Gavlhus, i: Københavns kommuneskole 1972. Årg. 65, s. 310-311, ill. - Knud Jørgensen og Else Diemer.

Ny inspektør på Ny Carlsberg Vej ... og på Vognmandsmarkens Skole, i: Københavns kommuneskole 1974. Årg. 67, s. 632-634, ill. - Per Krogsgård Thomsen og Jonna Jensen.

Alfred Larsen 75 år, i: Københavns kommuneskole 1978. Årg. 71, s. 637, ill.

Disa Christjansen 80 år, i: Københavns kommuneskole 1978. Årg. 71, s. 614, ill.

Skotte Bych 70 år, i: Københavns kommuneskole 1978. Årg. 71, s. 482, ill.

Inspektørindsættelser, i: Københavns kommuneskole 1966. Årg. 59, s. 494-497. - Svend Pedersen, Enghavevejens Skole, Signe Goldbach, Gavlhus Skole, og Knud Skytte, Vanløse Skole.

En travl tilværelse, i: Københavns kommuneskole 1968. Årg. 61, s. 124-125, ill. - Lærerinde Rebekka Rasmussen fylder 75 år.

Skolebetjente

Obs.: Findes der noget bedre end et strålende barnesmil, i: Kommunalarbejderen 1978, nr. 3, s. 12-13 og 17, ill. - Skolebetjentenes Klub for København og Omegn fejrer 75 års jubilæum 23.3.1978.

Skolernes rengøring

G.: Modernisering, skolebyggeriets akilleshæl, i: Folkeskolen 1966. Årg. 83, nr. 23, s. 1156-1159, ill. - Moderniseringsbehovet på de ældere københavnske skoler.

København bygger skoler. Udgivet af Københavns Kommunale Skolevæsen. Tekst af Thorkild Holm 1969. 47 s., ill. - Billedværk.

Nordhav, Børge: Vi vil ikke tilbage til den gamle skolerengøring igen, i: Kommunalarbejderen 1969, nr. 5, s. 16-17, ill. - Rationalisering af rengøringen på de københavnske kommuneskoler, bl. a. Katrinedalsskolen.

Ludwig, Otto: Uden morgenfruerne ville skolerne være det rene skidt, i: Kommunalarbejderen 1970, nr. 12, s. 4-6, ill. - Arbejdet med morgenrengøring på Tingbjerg Skole.

Ludwig, Otto: 116-årig i sving i 20 af døgnets timer, i: Kommunalarbejderen 1973, nr. 2, s. 16-18 og 37, ill. - Rengøringsarbejdet m.v. på Nørre Allé Skole.

Enkelte skoler

Glarborg, Ib: I anledning af "åbent hus" på 4 moderniserede Vesterbroskoler, i: Hjemmet og skolen 1972, nr. 60, s. 3-6, ill. - Gasværksvejens Skole, Matthæusgades Skole, Oehlenschlægersgades Skole og

Enghave Plads Skole.

Alsgades Skole 50 år, i: Københavns kommuneskole 1971. Årg. 64, s. 448-450, ill.

Bryggervangens Skoles jubilæum, i: Københavns kommuneskole 1969. Årg. 62, s. 708-709, ill.

Brønshøj Skole 50 år, i: Københavns kommuneskole 1974. Årg. 67, s. 30-32, ill.

Den Classenske Legatskoles 175 års jubilæum, i: Københavns kommuneskole 1968. Årg. 61, s. 684-687, ill.

Den Classenske Legatskole 185 år, i: Københavns kommuneskole 1978. Årg. 71, s. 701.

Kingod, Ove: Papirvældet i skoleloven er skyld i daglige kompromisser, i: Absalon 1978. Årg. 80, s. 148-150.

Børn nok til ny skole i Emdrup, i: Københavns kommuneskole 1966. Årg. 59, s. 25-26. - Emdrup Skole.

Emdrup Skole 25 år, i: Københavns kommuneskole 1967. Årg. 60, s. 273-275.

Emdrupborg Skole 25 år. Red.: Birthe Gottlieb m. fl. 1974. 36 s., ill.

Enghave Plads Skole 1892-1967. Redaktør Arne Alberg Olsen. 1967. 16 s., ill.

Enghave Plads Skoles 75 års jubilæum, i: Københavns kommuneskole 1967. Årg.60, s. 456-458, ill.

Enghavevejens Skole 75 års jubilæum, i: Københavns kommuneskole 1970. Årg. 63, s. 416-418, ill.

Gasværksvejens Skole, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen 1971, s. 4-5, ill.

J.S.: Gasværksvejens Skole, i: Arkitektur 1972. Årg. 16, s. 168-169, ill. - Arkitekt: Hans Chr. Hansen. - Også med engelsk text.

Gerbrandskolens 25 års jubilæum, i: Københavns kommuneskole 1973. Årg. 66, s. 581-582, ill.

Norrild, Inga: Grøndalsvænget Skole 1924-74. 1974. 40 s., ill.

Grøndalsvængets Skole 50 år, i: Københavns kommuneskole 1974. Årg. 67, s. 567-568, ill.

Povlsen, Gudrun: Hans Tavsens Gades Skole 75 år, i: Københavns kommuneskole 1978. Årg. 71, s. 12, s. 221-224, ill.

Hansted Skole, i: Arkitektur 1972. Årg. 16, s. 160, ill. - Arkitekt. Hans Chr. Hansen. - Også med engelsk text.

Ungt bal for 75-årig, i: Københavns kommuneskole 1970. Årg. 63, s. 579-580. - 75-års jubilæum på Hellig Kors Skole.

Indvielse af Hellig Kors Skole, i: Københavns kommuneskole 1975. Årg. 68, s. 76-78, ill.

Holbergskolen 25 år, i: Københavns kommuneskole 1977. Årg. 70, s. 609-610, ill.

Skriver, Poul Erik: Kunststøtte uden morale, i: Arkitekten 1971. Årg. 73, s. 47. - Henrik Flagstads udsmykning på Højdevangens Skole.

Åben-plan-skole på Islands Brygge, i: Københavns kommuneskole 1971. Årg. 64, s. 704-741, ill.

Skolen på Islands Brygge. Københavns første åben-plan-skole, i: Hjemmet og skolen 1972, nr. 59, s. 14-18, ill.

Støttelandskab på Islands Brygge, i: Københavns kommuneskole 1976. Årg. 69, s. 562-564, ill.

Stadig uklarhed om Islands Brygge-skolen, i: Københavns kommuneskole 1975. Årg. 68, s. 205.

Det skal være galt, før det kan blive godt, i: Hjemmet og skolen 1971, nr. 58, s. 10-13, ill. - Ombygning af Jagtvejens Skole.

Genindvielse af Jagtvejens Skole, i: Københavns kommuneskole 1975. Årg. 68, s. 455-457.

Kirkebjerg Skole 25 år, i: Københavns kommuneskole 1967. Årg. 60, s. 272-273, ill.

Sørensen, Mary: Kirkebjerg Skole 1942-1967. 1967. 18 s., ill.

Korsager Skole 25 år, i: Københavns kommuneskole 1973. Årg. 66, s. 537, ill.

Lykkebo Skoles 25 års jubilæum, i: Københavns kommuneskole 1966. Årg. 59, s. 307-308.

Nansensgades Skole fylder 100 år, i: Københavns kommuneskole 1970. Årg. 63, s. 592-594, ill.

Ny Østensgård Skole 25 år, i: Københavns kommuneskole 1975. Årg. 68, s. 385-387, ill.

Nørrevold Skole i 125 år, i: Københavns kommuneskole 1975. Årg. 68, s. 251-253, ill.

Ole Suhrs Gades Skole 25 år, i: Københavns kommuneskole 1971. Årg. 64, s. 446-448, ill.

Skolestart på Peder Lykke Skolen, og indsættelse af skolens inspektør, i: Københavns kommuneskole 1973. Årg. 66, s. 413-415, ill. - Indsættelse af skoleinspektør Torben Honoré Schack.

Fra rejsegildet på Pede Lykke Skolen, i: Københavns kommuneskole 1973. Årg. 66, s. 138-139, ill.

De åbne muligheders skole, i: København, nr 7, april 1973, s. 7, ill. - Peder Lykke Skolen.

Peder Lykke Skolen, i: Københavns kommuneskole 1973. Årg. 66, s. 121-122, ill.

Holm, Thorkil: Peder Lykke Skolen. Skolen med de åbne muligheder, i: Arkitekten 1973. Årg. 75, s. 7-10, ill.

Larsen, Jørn: Børnene bestemmer selv frikvartererne, i: København, nr. 11, marts 1974, s. 6-7, ill. - Peder Lykke Skolen.

Peder Lykke Skolen indviet, i: Københavns kommuneskole 1975. Årg. 68, s. 423-424, ill.

Skriver, Poul Erik: Peder Lykke Skolen, København, i: Arkitektur 1975. Årg. 19, nr. 5, s. 190-197, ill. - Arkitekter: P. Hougaard Nielsen og C. J. Nørgaard Pedersen. - Også med engelsk og tysk text.

Prinsesse Charlottes Gades Skole 100 år, i: Københavns kommuneskole 1975. Årg. 68, s. 405-407, ill.

Nyindretning af skolegården, i: Københavns kommuneskole 1969. Årg. 62, s. 452-454, ill. - Rosenvangskolen.

Rødkilde Skole 25 år, i: Københavns kommuneskole 1973. Årg. 66, s. 518-519, ill.

Strandvejsskolen 75 år, i: Københavns kommuneskole 1972. Årg. 65, s. 471-473, ill.

Sundbyvester Skoles 50 års jubilæum, i: Københavns kommuneskole 1968. Årg. 61, s. 490-491, ill.

Sundpark Skoles 50 års jubilæum, i: Københavns kommuneskole 1968. Årg.61, s. 492-495, ill.

Sundpark Skole 60 år, i: Københavns kommuneskole 1978. Årg. 71, s. 545, ill.

Sølvgades Skole 125 år, i: Københavns kommuneskole 1972. Årg. 65, s. 529-531, ill.

Til fødselsdagsfest på Sølvgades Skole, i: Københavns kommuneskole 1977. Årg. 70, s. 500-502, ill.

Indvielse af Sønderbro Skole, i: Københavns kommuneskole 1974. Årg. 67, s. 553-555, ill.

Tingbjerg Skole. Et kulturcentrum, i: Københavns kommuneskole 1970. Årg. 63, s. 489-490, ill.

Indvielse på Tingbjerg, i: Københavns kommuneskole 1978. Årg. 71, s. 701-702, ill.

Valby Skole 75 år, i: Københavns kommuneskole 1973. Årg. 66, s. 579-581, ill.

Vanløse Skole 50 år, i: Københavns kommuneskole 1973. Årg. 66, s. 219-220, ill.

Vibenshus Skoles 75 års jubilæum, i: Københavns kommuneskole 1967. Årg. 60, s. 452-455, ill.

Vibenshus Skole 1892-1967. 1967. 34 s., ill.

Rejsegilde på Vibenshus, i: Københavns kommuneskole 1978. Årg. 71, s. 638, ill.

Tilbygning til Vibenshus Skole, i: Arkitektur DK 1980. Årg. 24, nr. 8, s. 314-318, ill. - Udført af Stadsarkitektens Direktorat. - Også med engelsk og tysk text.

Voldparkens Skole 25 år, i: Københavns kommuneskole 1977. Årg. 70, s. 448-450, ill.

Øresundsvejens Skole 75 års jubilæum, i: Københavns kommuneskole 1967. Årg. 60, s. 501-502, ill.

Gymnasieskoler

Christianshavns Gymnasium 50 år, i: Københavns kommuneskole 1970. Årg. 63, s. 467-468, ill.

Nervekrig om Skt. Annæ Gymnasium, i: Københavns kommuneskole 1966. Årg. 59, s. 467-468.

Stor bevilling til Skt. Annæ Gymnasium, i: Københavns kommuneskole 1971. Årg. 64, s. 22-23.

Rejsegilde på Skt. Annæ Gymnasium, i: Københavns kommuneskole 1972. Årg. 65, s. 9, ill.

Skt. Annæ indviet, i: Københavns kommuneskole 1972. Årg. 65, s. 656-657, ill.

La Cour, Erik: Flagskibet, i: Uddannelse 1973. Årg. 6, nr. 1, s. 21-27, ill. - Sankt Annæ Gymnasium og Københavns Drengekor flytter til nye bygninger på Sjælør Boulevard.

Povlsen, Gudrun: Jesus Christ Superstar på Sankt Annæ Gymnasium, i: Københavns kommuneskole 1978. Årg. 71, nr. 10, s. 190-191, ill. - Musical, opført af eleverne.

Aftenskoler

Biilmann, Chr. Holm: Strejflys og glimt. Københavns Kommunes Aftenskole og Aftenhøjskole 1897-1972. Udgivet af Københavns Kommunes Skolevæsen. 1972. 84 s., ill.

Statslige gymnasieskoler og privatskoler

Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden Reformationen. Af Carl E. Jørgensen og V. G. Konradsen. 1967. 120 s. - S. 30-36: København.

Højt til vejrs gik Dannebrog. Krebs’ Skole i 100 år. Skrevet og red. af Jørgen Stegelmann. Med bidrag af Conrad Krebs m. fl. 1972. 2 bd.

Niels Steensens Gymnasium 1950-1975. Redaktion: Hans Bang m. fl. 1975. 88 s., ill.

Nørre Gymnasium, Karen Kjærs Skole 1818-7. november-1968. 1968. 33 s., 2 tavl.

Die St. Petri Schulen in Kopenhagen. Ihre 400-jährige Geschichte. Dargestellt von: Johannes Lehmann, P. H. Frossell und Hans W. Praetorius. 1975. 278 s., ill.

Kruchow, Edele: Gymnasieoprør?. 1969. 79 s. - Elevaktion på Sortedams Gymnasium 9.12.1968.

Statens og Hovedstadskommunernes Kursus 1921-1971. 1971. 32 s., ill.

N. Zahles Seminarieskole 1895-1970. 1970. 70 s., ill.

Handicappede

Døveforeningen af 1866.1866-1966. I red.: Th. Behrendt, E. Friehling, A. Harboe og Børge Raa Olsen. 1966. 147 s., ill. - Omslagstiden: Døv i dag.

Hjemmet for Døve 1869-1969. Af O. Malte Caspersen og Karvig Rasmussen, i: Hjemmet for Døve 1869-1. juni-1969. I red. O. Malte Caspersen, Annelise Harboe og Karvig Rasmussen. 1969, s. 9-32, ill. - Tidligere: Arbejdshjemmet for Døvstumme Piger. - Artiklen genoptrykt i: Døve i hverdagen 1976, s. 69-83.

Fjellerad, Erik: Håndværkerskolen, i: Socialpædagogen 1971. Årg. 28, nr. 13, s. 416-418, ill. - Håndværkerskolen i Samfundet og Hjemmet for Vanføre.

Da man fejrede Samfundet og Hjemmet for Vanføre, i: Vanførebladet 1972. Årg. 46, nr. 11/12, s. 320-325, ill. - 100 års jubilæum.

Høybye-Mortensen, P.: Hundrede års indsats for de vanføre, i: Vanførebladet 1972. Årg. 46, nr. 10, s. 288-297, ill. - Samfundet og Hjemmet for Vanføre.

Christiansen, Steen: Fuld fart frem hos ungdommen, i: Vanførebladet 1972. Årg. 47, nr. 1, s. 14-17, ill. - Landsforeningen af Vanføres Ungdomsklub i København.

Hjælpemiddelcentral på Hans Kundsens Plads, i: Vanførebladet 1972. Årg. 47, nr. 3, s. 78-79.

Samfundet og Hjemmet for Vanføre 1872-1972. 1972. 40 s., ill.

Jørgensen, Harald: Vanføreforsorgen i Danmark gennem 100 år. 1972. 203 s., ill. - Udgivet af Samfundet og Hjemmet for Vanføre i anledning af 100-års jubilæet 21. oktober 1972.

Samfundet og Hjemmet for Vanføre. 1974. 109 s., ill. - Med dansk, tysk og engelsk text.

Vanførehjemmets nye hovedbygning indviet, i: Vanførebladet 1976. Årg. 50, nr. 2, s. 49-53, ill. - Samfundet og Hjemmet for Vanføres ny bygning i Borgervænget, Ydre Østerbro.

En strålende jubilæumsfest på Københavns Rådhus, i: Vanførebladet 1976. Årg. 50, nr. 1, s. 6-7. - 50 års fest.

Jarmer, Pelle: Den handicappedes situation skal ikke forringes, i: Vanførebladet 1977. Årg. 51, nr. 1, s. 6-7.

Københavns Universitet

Betænkning om Københavns Universitets udbygning. Afgivet af det af Undervisningsministeriet nedsatte dispositionsplanudvalg for Københavns Universitet. 1967. 102 s., ill. (Betænkning, 451).

Rapport om arealmuligheder for Københavns Universitet. Afgivet af en af Undervisningsministeriet under 28. februar 1968 nedsat arbejdsgruppe. 1968. 29 bl., 1 bilag, 13 kort.

Universitetet i Kalveboderne, i: Arkitekten 1969. Årg. 71, s. 19.

Skriver, Poul Erik: Ekstra frist til de uforberedte, i: Arkitekten 1969. Årg. 71, s. 197-198, ill. - Kommentar til Undervisningsministeriets betænkning om Universitetets udbygning.

Universitetet i Kalvebodkilen. Rapport om Universitetsplacering på Vestamager/Kalveboderne. Afgivet af Ib Andersen og E. Juul Møller til Styringsgruppen for Udredningsarbejdet vedrørende Muligheden for Udbygning af Københavns Universitet på Vestamager/Kalveboderne. 1969. 33 s., 11 kort.

Ikke Universitetet i Kalveboderne, i: Storkøbenhavn 1969. Årg. 27, nr. 2, s. 5-6.

Ny chance for lokal udvidelse af Universitetet, i: Storkøbenhavn 1969. Årg. 27, nr. 11/12, s. 5-6. - Vestamager/Kalveboderne.

Skriver, Poul Erik: Universitetet i Kalvebodkilen, i: Arkitekten 1970. Årg. 72, s. 122, ill.

Lysning for Universitetet på Amager, i: Storkøbenhavn 1970. Årg. 28, nr. 2, s. 5. - Jf. smst., nr. 3, s. 5-6, og. nr. 4, s. 1.

Vinterberg, Søren: Kalveboderne eller kaos?, i: Det politiske universitet. Red. af Peter Wivel og Johs. Nymark.1970, s. 66-74.

Dispositionsplan for udbygninger 1971-1977 ved Københavns Universitet. De teologiske, humanistiske og samfundsvidenskabelige hovedområder, administrationsfunktionerne samt fællesanlæggende, der i 1971 er beliggende i Indre By. 1971. 26 bl.

Amager har stadig universitetshåb, i: Storkøbenhavn 1971. Årg. 29, nr. 3, s. 3.

Nu får Amager sit universitet, i: Storkøbenhavn 1971. Årg. 29, nr. 5, s. 4-5.

Nielsen, Carl: Københavns Universitets kommunikationsanalyse 1968, i: Byplan 1971. Årg. 21, nr. 131, s. 7-12, ill.

Udbygningsplanlægning 1971-1977 ved Københavns Universitet. Programstatus maj 1972 for de teologiske, humanistiske og samfundsvidenskabelige hovedområder, administrationsfunktionerne samt fællesanlæggene, der i 1971 er beliggende i Indre By. 1972. 25 bl., 4 tvl., 8 bilag, ill. - Bilag 1: Studenterbestanden 1975 ved de teologiske, humanistiske og samfundsvidenskabelige hovedområder. 1972. 19 bl. - Bilag 2: Lokaledimensionerede personaletal 1975 ved de samfundsvidenskabelige og humanistiske hovedområder. 1972. 19 bl. - Bilag 3: Arealnomer 1975 for de teologiske, humanistiske og samfundsvidenskabelige hovedområder, der endnu i en årrække er placeret i Indre By. 1972. 13 bl. - Bilag 4: Den permanente udbygning på Amager. 1972. 11, 4 bl., 2 tavl. - Bilag 5: Aktivitetsdiagram Indre By 1972-77. 1972. 13 bl. - Bilag 6: Programmeringsskemaer for de teologiske, samfundsvidenskabelige og humanistiske institutter, der er beliggende i Indre By i perioden 1971-1977. 1972. 36 bl. - Bilag 7: Nettoprogram for den midlertidige udbygning på Amager. 1972. Ca. 210 bl. - Bilag 8: En plan for de fælles undervisnings- og eksamenslokaler i Indre By i perioden 1972-1976. 1972. 11 bl., ill.

Rastrup Andersen, J.: Amager-Universitetet, i: Uddannelse 1972. Årg. 5, nr. 8, s. 463-470, ill.

R.: Københavns Universitet, Amager, i: Arkitekten 1972. Årg. 74, s. 456-458, ill. - Arktekterne: Eva og Nils Koppel, Gert Edstrand og Poul Erik Thyrring. - Jf note smst., s. 513.

Fabritius, Albert: Christian Elling 1901-1974, i: Historiske meddelelser om København 1974, s. 146-149, ill.

Thomsen, Ole B.: Embedsstudiernes universitet. 1975. 2 bd. - Undersøgelse af Københavns Universitets fundats af 1788 som grundlag for den nuværende studiestruktur. - Med engelsk resumé.

Egevang, Robert: Professorgårdene i Latinerkvarteret. 1975. 78 s., ill.

Kket: Københavns Universitet, Amager, i: Arkitektur 1976. Årg. 20, nr. 6, s. 235-240, ill. - Arkitekter: Eva og Nils Koppel, Gerd Edstrand og Poul Erik Thyrring. - Også med engelsk og tysk text.

Krogh Bender, Susanne. Københavns Universitets arkiv som kilde til kultur- og lokalhistorie, i: Fortid og nutid 1977/78, bind 27, s. 513-529, ill.

Universitetets fakulteter og institutter

Dahlmann Olsen, R.: Kosmisk hav, i: Arkitektur 1966. Årg. 10, nr. 2, s. 60-66, ill. - Carl-Henning Pedersens mosaik i H. C. Ørsted Instituttet, København. - Også med engelsk og tysk text.

Møller-Christensen, Vilhelm: Panum-instituttet får en stor mands navn, i: Ugeskrift for læger 1970. Årg. 132, nr. 33, s. 1542-1545, ill. - Optryk efter Ingeniørens ugeblad 1970, nr. 24.

Kket: Københavns Universitet, Panum Instituttet, i: Arkitektur 1976. Årg. 20, nr. 6, s. 223-234, ill. - Arkitekter: Eva og Nils Koppel, Gert Edstrand, Poul Erik Thyrring. - Også med engelsk og tysk text.

Forslag til etablering af et center for sundhedsuddannelser i Nørre Fælled. Rapport afgivet af et underudvalg, Nørre Fælledudvalget, under det Faglige Landsudvalg for Sundhedsuddannelserne. 1976. 39, 6 bl. - Også optrykt i: Ugeskrift for læger 1977. Årg. 139, nr. 3, s. 165-181.

Kollegier

Nielsen, Leif: Moderne kollegieværelser på gammelt loft, i: Boligen 1967. Årg. 35, nr. 4, s. 192-193, ill. - Ejendomskomplexet Borgbjergsvej, Harald Jensensgade, K. M. Klausensgade og Borgmester Christiansensgade.

Dahlmann Olsen, R.: Kollegiebyggeri på Amager, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen 1969, s. 29-32, ill.

Kollegier i København. Udgivet af Fællesindstillingsudvalget i København. 1970. 32 s.

Haslund, Ole: Kollegium på Vestamager, i: Byggeindustrien 1967. Årg. 18, nr. 19, s. 794-796, ill. - Arkitekt: Aage Hartvig Petersen. - Amagerkollegiet.

Udbygning af Grønjordskollegiet - for hvem?. Af Ole Kierkegaard og Erik Abitz, i: Arkitekten 1973. årg. 75, s. 484-487, ill.

Lægeforeningens Kollegium indviet, i: Ugeskrift for læger 1968. Årg. 130, nr. 43, s. 1836-1837, ill. - Hesseløgade 56, København Ø.

Hvidberg-Hansen, O.: Fra stald til studenterbolig. Træk af Regensens bygningshistorie. 1976, s. 9-32, ill. - Særtryk af artikel i Regensianersamfundets medlemsblad.

Carlsen, Bent-Erik: Kollegiebygning, Rigshospitalet, i: Byggeindustrien 1970. Årg. 21, nr. 17, s. 652-661. - Rigshospitalets Kollegium.

Alva Jørgensen, W.: 7-etagers kollegium på Amager, i: Bygge-industrien 1968. Årg. 19, nr. 10, s. 388-391, ill. - Arkitekter: Knud Thorball og Henry Kønig. - Socialt Kollegium.

Sofiegården, kollegium på Christianshavn, i: Arkitekten 1969. Årg. 71, s. 636-637, ill.

Sofiegården, Christianshavn, i: Arkitekten 1973. Årg. 75, s. 477-483, ill. - Arkitekter: Niels Gammelgård, Peter Holst, Karen Kristiansen, Peder Duelund Morgensen, Hans Peder Pedersen. - Sofiegården.

Øresundskollegiet, i: Byggeindustrien 1972. Årg. 23, nr. 11, s. 606-607, ill.

Gaardbroderen. Studentergaarden 1923-73. Redaktion: Niels Ulrik Hartmann. 1973. 105 s., ill.

Studenterforhold

De studerendes boligforhold. Af Leif Christensen, Hakon Fjeldberg og Kirsten Thomsen. 1966. 256 s., 2 kort.

Studentersociale undersøgelser 1968. 1968-1969. 2 bd. - Bind 1: Boligforhold. - Bind 2: Økonomiske forhold. - En undersøgelse over de økonomiske og boligmæssige forhold blandt de studerende ved Universitetet og de højere læreranstalter i København.

Studenterforeninger

Riemann, Peter: Studenterkredsen fra starten til 1920, i: Vartovbogen 1967, s. 65-88, ill.

Studenter gennem 150 år. Træk af Studenterforeningens historie 1820-1970. Ved Ib Koch-Olsen og Svend Erik Stybe. 1970. 159 s., ill.

Om et håb eller to blev brudt ... Festskrift til Moderate Studenter 1970-75. Under redaktion af: Margit Hansen m. fl. 1975. 77 s.

Kulturcentre

Visionen om Huset. Af Lene Lövebrandt, Bertil Nelhans, Karin Sjöblom, i: Alaktivitet - ja, men hvordan?. Ved Bertil Nelhans. 1973, s. 58-79.

Friborg, Jesper: Projekt Hus i København og dets videre skæbne frem til februar 1973, i: Alaktivitet - ja, men hvordan?. Ved Bertil Nelhans. 1973, s. 80-88.

Projekt Hus i København. Af Poul Koch og Lars Vahl, i: Alhuse. En bog om husprojekter. Af Poul Koch og Lars Vahl. 1974, s. 13-32.

"Huset" i: Magstræde, i: Københavns kommuneskole 1977. Årg. 70, s. 564, ill.

Kofoed Skole bliver til medborgerhus, i: Amt og kommunebladet 1977. Årg. 10, nr. 3, s. 40.

Høyer, Karsten: Sociohus på Asiatisk Plads, København, i: Arkitekten 1975. Årg. 77, s. 169-172, ill. - Projekt.

Koncertsal og kunstudstilling på Axeltorv, i: Dråben 1976. Årg. 8, nr. 27, s. 1, ill. - Projekt i forbindelse med afgangsexamen fra Kunstakademiets Arkitektskole.

Københavns gamle vandværk. Tre forslag til indpasning af koncertsal og kunstudstilling, i: Arkitekten 1977. Årg. 79, s. 81-89, ill. - Afgangsopgave fra Kunstakademiets Arkitektskole, udført af Else Kristiansen, Lene Neble og Inger Kaufmann.

En-to-treoghalvfjerde i kulturel aktivitet med Magistratens 1. Afd. 1973. 24 s., ill. - Udviklingslinier i Københavns Kommunes kulturpolitik.

Arbejderoplysning

Andersson, Kai: AOFs tillidsmandscenter i København indviet, i: Arbejdsmændenes og specialarbejdernes fagblad 1967, nr. 19, s. 344, ill.

Radio og fjernsyn

DR 50. Red. af Roar Skovmand. 1975. 391 s., ill.

Ahm, Leif: Det var Valdemar, der begyndte. 1975. 31 s., ill. - Jubilæumsmosaik om TV og radio.

Foreninger

Nielsen, Sven: Klubhuset i Læderstræde 26. 1963. 63 s., ill. - Drejers Klub.

Henriksen, A. D.: Aftner i klubben og i Norske Selskab, i: Københavner-jul 1970. Årg. 10, s. 15-18, ill. - Drejers Klub og Det Norske Selskab.

Jørgensen, Harald: Københavnere og sønderjyder, i: Historiske meddelelser om København 1979, s. 99-109.

Moltke, Else: Kvinde før og nu. Københavns Kvindelige Diskussionsklub gennem 30 år. 1974. 112 s., ill.

Dyrebeskyttelse

Dyrernes Beskyttelse 1875-1975. Ved Hans Hvass. 1975. 184 s., 16 tavl. - S. 15-21: Rådhusstræde 15. - S. 89-98: Dyrehospitalet.

Kirkelige forhold

Kirkebesøget i Hovedstadsområdet i 1964, i: Statistisk maanedsskrift 1965/66. Årg. 41, s. 177-185. - tabellerne også med engelsk text.

Kirkestatistik 1964, i: Statistisk maanedsskrift 1965/66. Årg. 41, s. 161-168. - Tabellerne også med engelsk text.

Kirkestatistik 1965, i: Statistisk maanedsskrift 1966/67. Årg. 42, s. 37-44. - Tabellerne også med engelsk text.

Kirkestatistik 1966, i: Statistisk maanedsskrift 1967/68. Årg. 43, s. 69-76. - Tabellerne også med engelsk text.

Kirkestatistik 1967, i: Statistisk maanedsskrift 1968/69. Årg. 44, s. 105-112. - Tabellerne også med engelsk text.

Kirkestatistik 1968, i: Statistisk maanedsskrift 1969/70. Årg. 45, s. 93-100. - Tabellerne også med engelsk text.

Kirkestatistik 1969, i: Statistisk maanedsskrift 1970/71. Årg. 46, s. 77-85. - Tabellerne også med engelsk text.

Kirkestatistik 1970, i: Statistisk maanedsskrift 1971. Årg. 47, s. 367-375. - Tabellerne også med engelsk text.

Københavnske kirkebøger. Udgivet af Landsarkivet for Sjælland m.m. 1974. 2 bd. (Foreløbige arkivregistraturer udgivet af Landsarkivet for Sjælland m.m.

Kirkestatistik for Hovedstadsområdet i 1971 og 1972 samt i årene 1957-1970. 1974. 35 s. (Undersøgelser fra Københavns Statistiske Kontor 1974, nr. 4). - Med engelsk resumé.

Dåb og navngivning af børn født i Nordøstsjælland i 1972. 1976. 24 s. (Undersøgelser fra Københavns Statistiske Kontor 1976, nr. 1). - Med engelsk resumé.

Kirkefondet

Oversigt over kirker opført i samarbejde med Kirkefondet,i: Det Københavnske Kirkefonds årbog 1966, s. 48-53.

Oversigt over kirker opført i samarbejde med Kirkefondet,i: Kirkefondets årbog 1967ff.

Missionsarbejde, menighedsarbejde

Jensen, Ole: Kirkens Korshærs Ungdomsklub for Stofmisbrugere i København, i: Børnesagens tidende 1972. Årg. 67, nr. 7, s. 182-183.

Lange, Per: Mariatjenesten, i: Sygeplejersken 1979. Årg. 79, nr. 30, s. 20-22, ill.

Dietl, Ulla: Mariatjenesten - en hjælpetjeneste under Kirkens Korshær, i: Sygeplejersken 1979. Årg. 79, nr. 30, s. 4-9, ill.

Menighedsplejerne i Kbh. fylder 75 år, i: Centralorgan. Tidsskrift for forsorgsinstitutioner 1977. Årg. 42, nr. 18, s. 502.

Kirkehistorie

Baagø, Kaj: Vækkelse og kirkeliv i København og omegn i første halvdel af det 19. århundrede, i: Vækkelsernes frembrud i Danmark i første halvdel af det 19. århundrede. Udgivet af Institut for Dansk Kirkehistorie. Red. af Anders Pontoppidan Thysen. Bind 1. 1960.. 202 s.

Dagligliv i Danmark i det syttende og attende århundrede. Redaktion: Axel Steensberg. 1969-1971. 2 bd. ill. - S. 66-70: De sønderjyske prædikanter indtager hovedstaden.

Schrøder, Fr.: Kirkeligt Samfunds fornyelse 1918, i: Vartovbogen 1968, s. 130-141.

Monrad, J. H.: Kirkeligt Samfunds tilblivelse, i: Vartovbogen 1973, s. 19-53.

Holt, Paul: Indre Mission i København, i: Paul Holt: Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark gennem 100 år 1861-1961. 1961-1975, s. 338-349, ill.

Præster

Lindhardt, P. G.: Holmens provst Thomas Skat Rørdam. 1969. 202 s. - S. 67-90: Hovedstadspræst (ved Helligåndskirken) 1880-1896. - S. 91-152: Holmens provst 1886-1895.

Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie. Supplementshefte 1. 1974. 75 s. - Heri: Københavns Stift.

Fuglsang-Damgaard, H.: Fra skyttegrav til bispestol. 1975. 264 s., ill. - Københavns biskop 1934-1960.

Kristeligt socialt arbejde

Skjerbæk, Oluf J.: Lidt om Settlements arbejdet i København, i: Børnesagens tidende 1968. Årg. 63, nr.

6, s. 146-148, ill. - Kristeligt Studenter-Settlement på Vesterbro og Settlementet Askovgården på Nørrebro og Brønshøj-Husum Ungdomshus.

Holt, Paul: Hjælpearbejde, i: Paul Holt: Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark gennem 100 år 1861-1961.1961-1975, s. 658-671, ill.

Aabenhus, Ole. Vi må støtte hjemmene så godt, at ingen børn behøver fjernes, i: Børnesagens tidende 1970. Årg. 65, nr. 3, s. 61-63, ill. - Interview med Otto Krabbe om kristeligt socialt arbejde i København.

Skjerbæk, Oluf: Et beundringsværdigt arbejde på Vesterbro i København, i: Børnesagens tidende 1966. Årg. 61, nr. 3, s. 69-70, ill.

Korsgaard, Jens: Opsøgene og forebyggende arbejde i et slumkvarter, i: Børn i tiden 1977. Årg. 72, nr. 13, s. 300-303, ill. - Kristeligt Studenter-Settlement.

Bilbo, A.: Kristeligt Studenter Settlement - en alternativ rådgivning på Vesterbro, i: SR-bistand. Årg. 3, 1978, nr. 1, s. 8-9, ill.

Jonassen, Sigurd: Københavnsk natmission, i: Københavner-jul 1969. Årg. 9, s. 12-14, ill.

Mor Inger. Inger Bondo og hendes kristeligt-sociale arbejde blandt ensomme og hjemløse mænd på Københavns Vesterbro. Redigeret af Carl Stuhr.1968. 55 s., 4 tavl., ill.

Falk Hansen, Aage: Skæbner og skæbnetider. 1971. 250 s., 9 tavl. - Bl. a. om Hjælpekomitéen for Falk Hansens sociale arbejde.

Cumlet, Haagen: Luksussygeplejerske blev Vesterbros egen moder Therese, i: Sygeplejersken 1975, nr. 3, s. 4-7, ill. - Interview med Settlementet Saxogårdens leder Gerda Møller.

Sekter

Elimforsamlingens jubilæumsskrift. Red.: Birger Lind m. fl. 1976. 48 s., ill. - 50 års jubilæum.

Skriver, Poul Erik: Frelsens Hærs Socialcenter på Amager, i: Arkitektur 1968. Årg.12, s. 303-304, ill. - Arkitekter. Paul Hauge, Ole Kornerup-Bang. - Engelsk og tysk text.

3. AFSNIT

Teknik, tekniske erhverv

F.S.: DTO. Industriens håndbog og dens omstillingsbord, i: Management 1968. Årg. 3, s. 200-202, ill. - Dansk Teknisk Oplysningstjeneste.

25 år i udvikling. Et essay om en ung branche skabt af fremtidens krav. Udsendt i anledning af T. Bak-Jensen A/S, Management Konsulenter’s 25 års jubilæum, den 3. april 1970. 1970. 24 s., ill.

Tekniske foreninger

DIF får ny medlemsekspecition og ny medlemsrestaurant, i: Ingeniøren 1975. Årg. 1, nr. 7, s. 37-38, ill.

Ce.: Domus Technica i København, i: Arkitekten 1967. Årg. 69, s. 482-483, ill. - Ingeniør-Sammenslutningens Hus. - Arkitekt: Kaj Stensballe.

Kan takke James Watt, i: Arbejdsgiveren 1973. Årg. 74, nr. 6, s. 26-27, ill. - Maskinmestrenes Forening fylder 100 år.

Ingeniørhuset moderniseret for 2 mill. kr., i: Ingeniøren 1979. Årg. 5, nr. 5, s. 38, ill.

Teknisk undervisning

Sestoft, Jørgen: Teknisk Skole, Tuborgvej, i: Arkitektur 1966. Årg.10, nr. 10, s. 261-268, ill. - Arkiteker: Peter Hvidt og O. Mølgaard-Nielsen. - Også med engelsk og tysk text.

Danmarks Tekniske Højskole

Gimsing, Niels J.: A. Ostenfeld’s Laboratorium gennem 50 år, i: Ingeniøren 1976. Årg. 2, nr. 50, s. 22-23, ill.

Teknologisk Institut

Teknologisk Institut i København flytter til Taastrup, i: Bygmesteren 1970. Årg. 63, nr. 9, s. 12-13, ill.

Teknologisk Institut 60 år - med store planer, i: Tidsskrift for industri 1966, s. 482-483, ill.

Byteknik

Parø, Chris: Kommunalt supermarked i Ragnhildgade, i: Kommunalarbejderen 1969, nr. 3, s. 12-15, ill. - Københavns Kommunes oplagsplads.

Stadsingeniørens Direktorat

Grøn bølge. Nyt fra Stadsingeniørens Direktorat. 1971-, nr. 1-

Hjorth, Peter: Gør de hovedstaden til en asfaltjungle, hr. stadsingeniør?. - Hvis man følger vore vejplaner, bliver København ikke nogen grim by, i: Kommunalarbejderen 1971, nr. 6, s. 6-7, ill. - Interview med stadsingeniør Poul Vedel om trafikplanlægning, forurening m.v.

Vejkontoret og Afløbskontoret flytter til Islands Brygge, i: Grøn bølge 1971, nr. 3, s. 1-2, ill.

Gulstad, Erik: Hvad laver vi i Vejkontoret?, i: Grøn bølge 1971, nr. 4, s. 3-5, ill.

Vestergaard, N. P.: Fælleskontoret - kun til besvær?, i: Grøn bølge 1971, nr. 5, s. 2-3 og 5, ill. - Fælleskontoret for funktioner i Stadsingeniørens Direktorat.

Stadsingeniøren siger farvel, i: Grøn bølge 1972, nr. 10, s. 1-2, ill. - Stadsingeniør Poul Vedel fylder 70 år og forlader sin stilling.

Den nye stadsingeniør, i: Grøn bølge 1972, nr. 10, s. 2, ill. - Erik Gulstad.

Brunckhorst, C. C.: Kommunernes vedligeholdelse af mobilt maskinelt udstyr, i: Amt og kommunebladet 1972. Årg. 5, nr. 6, s. 21-29. - Redegørelse for forholdene i Københavns Kommune.

Hansen, Helge: Stadsingeniørens Direktorat som skibsreder, i: Grøn bølge 1972, nr. 10, s. 11, ill. - Motorbåde og joller, tilhørende Magistratens 4. Afdeling.

Hjorrth, Peter: Jeg havde håbet at se nogle resultater at vor planlægning, i: Absalon 1972. Årg. 74, s. 196-198, ill. - Stadsingeniør Poul Vedel forlader sin stilling.

De tusind hjul ruller, i: Grøn bølge 1973, nr. 15, s. 8-10, ill. - Rullende materiel i Stadsingeniørens Direktorat.

Tungere materiel, i: Grøn bølge 1973, nr. 18, s. 2-4, ill. - Materiel til anlægs- og reparationsarbejder, tilhørende Stadsingeniørens Direktorat.

Livet er ikke lutter lagkage, i: Grøn bølge 1973, nr. 12, s. 1-2 og 8, ill. - Interview med den ny stadsingeniør Erik Gulstad.

Lund Andersen, H.: Københavns nye stadsingeniør, i: Stads- og havneingeniøren 1973. Årg. 64, s. 46-48 og 60, ill. - Interview med Erik Gulstad.

Ludwig, Otto: Et kært væsen, der altid er med i bybilledet, i: Kommunalarbejderen 1975, nr. 9, s. 16-18, ill. - Interview med stadsingeniør Erik Gulstad i anledning af 50 årsdagen for Stadsingeniørens Direktorat.

SD til lands, til vands og i luften, i: Grøn bølge 1975, nr. 25, s. 8-9, ill. - Materiel, tilhørende Stadsingeniørens Direktorat.

Elling, J. C.: Klap til varmemester, i: Grøn bølge 1975, nr. 25, s. 10, ill. - Nyt højvandsklap- og ristebygværk på Islands Brygge.

Grøn bølge ser på Blåkilde: Grøn bølge 1975, nr. 26, s. 4-5, ill. - Københavns Kommune indretter tidligere benmelsfabrik til afdelinger for Stadsingeniørens Direktorat.

Kingod, Ove. Vejkontoret har sat miljø i højsædet og laver flere cykelstier end motorveje, i: Absalon 1978. Årg. 80, s. 276-278, ill. - Vejkontoret og Afløbskontoret.

Jensen, John: En bragende succes, i: Grøn bølge 1978, nr. 39, s. 16, ill. - Fælleskontorets administrative personale besøger Holmen og Lynetten.

Kom-mu-ni-kation, i: Grøn bølge 1978, nr. 39, s. 7-13, ill. - Konference 7. og 8. november på Rungstedgård for arbejdsledere og arbejdsledende ingeniører.

Degnbol, Helge: Stadsgartnerens Kontor, i: Grøn bølge 1971, nr. 3, s. 5, ill.

Brunckhorst, C. C.: Korrekt vedligeholdelse er god økonomi, i: Amt og kommune bladet 1973. Årg. 6, nr. 5, s. 35-43, ill. - S. 35-39: Københavns Stadsgartnervirksomhed.

Dahl, Poul: Stadsgartnerens sikkerhedstjeneste, i: Grøn bølge 1974, nr. 22, s. 5-6, ill. - Organisation til hindring af ulykker og uheld på arbejder, tilknyttet Stadsgartnerens virksomhed.

Børge: Hvad en parkbetjent skal, i: Grøn bølge 1978, nr. 39, s. 6, ill.

Byplanlægning, sanering

By-center-menneske. 2. opl. 1966. 115 s., ill.

Rasmussen, Knud: Anarki i Hovedstaden, i: Byplan 1967. Årg. 19, nr. 110, s. 101. - Efterlysning af reform af byens administrative og politiske struktur.

Boas Jensen, Peter: Københavnsk drøm og virkelighed, i: Byplan 1967. Årg. 19, nr. 110, s. 115-116.

Absalons by, i: Bygmesteren 1967. Årg. 60, nr. 1, s. 7.

Eventyr og virkelighed, i: Byplan 1967. Årg. 19, nr. 112, s. 191-192, ill. - Anmeldelse af to udstillinger i anledning af Københavns 800-års jubilæum.

Skriver, Poul Erik: Byplan-provo, i: Arkitekten 1968. Årg. 70, s 98-99, ill. - Omtale og kommentar til 2 udstillinger i anledning af Københavns 800-års jubilæum.

Tre centre på vej til at aflaste det gamle city, i: Amt og kommunebladet 1969. Årg. 2, nr. 3, s. 15.

Skriver, Poul Erik: Lille-København, i: Arkitekten 1969. Årg. 71, s. 1.

Lemberg, Kai: Den københavnske planlægning - et problembarn, i: Bygge-forum 1972, nr. 5, s. 18-19 og 22-24, ill.

Vedel, Poul: København-tilbageblik og fremtid fra et teknisk synspunkt, i: Stads- og havneingeniøren 1967. Årg. 58, s. 52-59 og 66, ill.

Københavns fremtid?. De Studerendes Råd ved Kunstakademiet. 1968. 48 s., ill. - Udgivet i forbindelse med plancheudstilling på Kunstakademiet 20.12.1967-20..1.1968.

Rasmussen, Steen Eiler: København. Et bysamfunds særpræg og udvikling gennem tiderne. 1969. 322 s. ill. - 3. opl. 1974.

Boas Jensen, Peter: Planlægning for prestige eller for folket, i: Ny politik 1970. Årg. 1, nr. 8, s. 13-14.

Socialdemokratiets program for København. Af Niels Andersen og Vibeke Kjær, i: Ny politik 1970. Årg. 1, nr. 8, s. 14-16.

Skal planlægning føres til bunds, stoppes udvikling, i: Ny politik 1970. Årg. 1, nr. 8, s. 16-18. - Interview med Urban Hansen.

Wagner Smitt, Jarl: Steen Eiler Rasmussen’s bog om København. En gennemgang - og en kommentar, i: Ugeskrift for læger 1970. Årg. 132, nr. 1, s. 19-29, ill.

Camre, Mogens: Skab en by, der er til at leve i, i: Ny politik 1972. Årg. 3, nr. 2, s. 29-31.

Isaksen, V.: Hovedstaden - for stor eller for lille?, i: København, nr. 3, april 1972, s. 10.

Travlt byplan-forår, i: Storkøbenhavn 1972. Årg. 30, nr. 1-2, s. 7-8.

København. Kort beskrivelse af byens tilblivelse, fysiske struktur og planlægning. Udgivet af Stadsingeniørens Direktorat, Stadsarkitektens Direktorat og Direktoratet for Københavns Kommunes Generalplanlægning. Udarbejdet af Poul Lyagers Planlægningstegnestue. 1973. 48 s., 1 kort.

København. A short description of the origin of Copenhagen, the City’s physical structure and planning. Issued by the City Engineer’s Department, the City Architect’s Department, and the Copenhagen General Planning Department. Prepared by Poul Lyager’s Planning Office. 1973. 47 s., ill., 1 kort. - Originaludgave: København. Kort beskrivelse af byens tilblivelse..., København 1973.

Döllner, Hans: Lidt om byplan og sanering, i: Grøn bølge 1973, nr. 14, s. 7-8, ill.

Poulsen, Hans O.: Centraladministationens arealbehov, i: Arkitekten 1973. Årg. 75, s. 150-151, ill.

Lebech, Mogens: Københavnske projekter - det København, som aldrig blev. 1973. 126 s., ill.

Lemberg, Kai: Hvad sker der, hvis der ikke sker noget?, i: København, nr. 13, oktober 1974, s. 8-10, ill.

Metropolis observet 1974. Report on joint summer studio in Copenhagen. Red. af Frants Albert. Udg. af Schools of Architecture, Washington University, St. Louis & Aarhuus Universitet. 1975. 10, 116 s., ill.

Bidsted, Ole: Jamen, er det planlagt mord på København?, i: Ny politik 1975. Årg. 6, nr. 11, s. 4-5.

Bidsted, Ole: Økologi, byplanlægning. 1975. 24 s., ill.

Rasmussen, Steen Eiler. Hovedstadens jorder, i: Steen Eiler Rasmussen: Sig det med blomster. 1976, s. 101-139. - Tidligere optrykt under titlen: Fælleden, i: Fælleden 1975, nr. 1.

Wichmann Matthiessen, Christian: Københavns overordnede centerstruktur, i: Byplan 1976. Årg. 28, nr. 162, s. 49-52, ill.

"Kraftcentret" København. Udvikling og planlægning efter 1945, i: Plan 1979, nr. 12, s. 1-76, ill. - Sammendrag af den svenske byggeforskningsrapport: "Köpenhamn 1945-77. Analys av en storstads utveckling och planering.

Dansk Byplanlaboratorium

Bredsdorff, Peter: Er der stadig brug for Dansk Byplanlaboratorium?, i: Byplan 1970. Årg. 22, nr. 126, s. 38.

Bidstrup, Knud: Ebenezers disciple. Fra dansk byplanlægnings pionertid. 1971. 72 s., ill. - Udsendt i anledning af Dansk Byplanlaboratoriums 50 års jubilæum 18.11.1971.

Thomassen, Ole: Jubilæum og opbrud, i: Byplan 1971. Årg. 23, nr. 136, s. 166.

Danske Byplanlaboratorium og fremtiden. Af Byplanlaboratoriets bestyrelse, i: Byplan 1971. Årg. 23, nr. 136, s. 165.

Generalplan

Lemberg, Kai: Københavns Kommunes nye generalplandirektorat, i: Amt og kommune bladet 1968. Årg. 1, nr. 5, s. 7-13.

Et planlægningsdirektorat i København, i: Arkitekten 1968. Årg. 70, s. 148.

Lemberg, Kai: Er der plan i Københavns planlægning?, i: Ny politik 1970. Årg. 1, nr. 8, s. 10-13, ill.

Madsen, Flemming: Plan eller Urban-plan, i: Ny politik 1970. Årg. 1, nr. 8, s. 7-8.

Hansen, Gunnar: Målet er et godt bymiljø i fremtidens København, i: Absalon 1975. Årg. 77, s. 76-79, ill. - Interview med generalplanchef Kai Lemberg.

Bredsdorff, Peter: Regionplan og generalplan, i: Byplan 1974. Årg. 26, nr. 153, s. 155-156.

Thomassen, Ole: Administrative problemer i generalplanlægningen, i: Byplan 1974. Årg. 26, nr. 153, s. 157-158.

Udspil om Københavns generalplan - 3 bymodeller, i: København, nr. 15, april 1975, s. 8-9, ill.

Skriver, Poul Erik: Oplæg til en generalplan for København, i: Arkitekten 1975. Årg. 77, s. 145-147, ill.

Travis, Arne: Hvad sker der med København. Langtidsplanlægning præges af udskydelser, i: Den danske etat 1978, nr. 8, s. 26.

Byplanlægning. Enkelte kvarterer

Indre By

Skriver, Poul Erik: Slotsholmsområdets fremtid, i: Arkitekten 1966. Årg. 68, s. 272-274, ill.

Slotsholmsområdet. Betænkning afgivet af Slotsholmsudvalget af januar 1966. 1966. 173 s., ill.

Rasmussen, Knud: Slotsholmen. Den forsømte jubilar. En anmeldelse af et udvalg, en rapport og en konkurrence, i: Byplan 1967. Årg. 19, nr. 110, s. 142-147, ill.

Skriver, Poul Erik: Frederiksholm med forhindringer, i: Arkitekten 1967. Årg. 69, s. 253-254, ill. - Jf. smst. s. 272 og s. 619-620.

Offentlig idé-konkurrence om en bebyggelsesplan for Frederiksholmen, i: Arkitekten 1968. Årg. 70, s. 49-67, ill.

Hougens, August: Hvad sker der med indre by?, i: København, nr. 1, oktober 1971, s. 8-10, ill.

Forslag til dispositionsplan for Rigensgade-området. Udgivet af Direktoratet for Københavns Kommunes Generalplanlægning. 1971. 20 bl., 17 tavl.

Dispositionsplan for Rigensgade-området. Udgivet af Direktoratet for Københavns Kommunes Generalplanlægning. 1972. 20 bl., 17 tav.

Rigensgade. Dispositionsplan. Udgivet af Direktoratet for Københavns Kommunes Generalplanlægning. 1973. 4 s., ill.

Wichmann Matthiesen, Christian: Københavns bykerne, indhold og aktivitet. 1975. 2, 216 s., ill. (Kulturgeografiske skrifter, 10). - Licentiatafhandling fra Københavns Universitet. - Med engelsk resumé.

Hvad med city?. Københavns City Centers forskningsprojekt. Udarbejdet for Centerplanlægning 1976-1977. 3 bd., ill. - Bind 1: Hvad med City?. - Bind 2: Udviklingsperspektiver for City. Idéplan 77 for City. - Bind 3: Interviewundersøgelse.

Skriver, Poul Erik: Idéplan 77 for Københavns City, i: Arkitekten 1977. Årg. 79, s. 437-439, ill.

Lemberg, Kai: Hvad med City?, i: Kai Lemberg: Rammen om din hverdag.1978, s. 34-37. - Oprindeligt trykt i Berlingske Tidende 27.9.1977 under titlen: Tema med variationer. Kritisk gennemgang af Københavns City Centers publikation "Hvad med City?".

Thomassen, Ole: Københavns City-idéplan 77 og virkeligheden, i: Byplan 1978. Årg. 30, nr. 1 (173), s. 29-31, ill.

Christianshavn og Amager

Amager og generalplanen. Udgivet af Stadsingeniørens Direktorat. 1967. 141 s., ill.

Skriver, Poul Erik: Vækkelsen den 14. september, i: Arkitekten 1969. Årg. 71, s. 478-479, ill. - Steen Eiler Rasmussens åbne brev til Magistratens 4. Afdeling i forbindelse med planer om salg af militærets anlæg ved Amager Boulevard.

Offentlighed omkring planlægningen. Af Danske Arkitekters Landsforbund, i: Arkitekten 1969. Årg. 71, s. 479. - Forslag til byplanvedtægt 20.176. - Jf. note smst., s. 507.

Christianshavn. Forslag til skitseplan. Udgivet af Stadsingeniørens Direktorat. 1968. 12 bl., 6 kort.

FAB-protest, i: Byplan 1969. Årg. 21, nr. 122, sidste side. - Protest mod Københavns Kommunes forslag til byplanvedtægt nr. 20.716 for et ubebygget område mellem Islands Brygge og Amager Boulevard. - FAB: Foreningen af Byplanlæggere.

Forslag til dispositionsplan for Christianshavn. Udgivet af Magistraatens 4. Afdeling, Direktoratet for Københavns Kommunes Generalplanlægning med konsulentbistand af Edith og Ole Nørgård. 1972. 115 bl., ill.

Christianshavn. Dispositionsplan. Udgivet af Direktoratet for Københavns Kommunes Generalplanlægning. 1973. 12 s., ill.

Christianshavn. District Master Plan. Udgivet af Direktoratet for Københavns Kommunes Generalplanlægning. 1973. 12 s., ill.

Christianshavn. Dispositionsplan for Christianshavn. Udgivet af Direktoratet for Københavns Kommunes Generalplanlægning. 1975. 15, 115 bl., ill. - Vedtaget af Borgerrepræsentationen 25.6.1975.

Christianshavn og det fremtidige Christiania. Af Viggo Møller-Jensen, Holger Sørensen og Ole Thomassen, i: Arkitekten 1975. Årg. 77, s. 285-286. - Akademirådets prisopgave.

Christianshavns voldterræn. Baadsmandsstrædes Kaserne. Idéforslag til udnyttelse af Baadsmandsstrædes Kaserne. Af Kooperativ Byggeindustri A/S. 1975. 17 bl., 1 kort, ill. - Kommentar til Christianshavn. Dispositionsplan for Christianshavn, 1975.

Midholm, Per: Dispositionsplanforslag og tre etaper for Christianshavn og Christiania, i: Arkitekten 1975. Årg. 77, s. 286-288, ill. - Akademirådets prisopgave.

Christianshavn med Christiania som udgangspunkt. Af Niels Herskind, Susanne Mogensen og Douglas Evans, i: Arkitekten 1975. Årg. 77, s. 289-293, ill. - Akademirådets prisopgave.

Løvehjerte, Richardt: Christiania og Holmen er enestående områder, i: Arkitekten 1975. Årg. 77, s. 294-295, ill.

Christianshavnerne og dispositionsplanen. Af Aase Schroll Kristiansen og Erling Ekegren, i: Arkitekten 1975. Årg. 77, s. 296-297, ill. - Christianshavns Beboerforenings planlægningsgruppe.

Byplanen for Christiania er vedtaget, i: Arkitekten 1976. Årg. 78, s. 143. - Jf. note smst., s. 241-242 og s. 456.

Christiania må ikke ryddes 1. april, i: Arkitekten 1976. Årg. 78, s. 77. - Skrivelse fra Danske Arkitekters Landsforbund.

Christianshavn. Dispositionsplan for Christianshavn. Udgivet af Magistratens 4. Afdeling, Direktoratet for Københavns Kommunes Generalplanlægning. 1976. 21, 115 bl. - Med Planstyrelsens kommentarer af 28. januar 1976.

DAL protesererer mod godkendelse af dispositionsplanen for Bådsmandsstrædes Kaserne, i: Arkitekten 1977. Årg. 79, s. 117-118. - Jf. smst., s. 158.

Hvidbog om Christianshavn. Udgivet af Christianshavns Beboerforening. Planlægningsgruppen. 1976. 103 s., ill.

Christianshavn - en bydel i storbyen. Udarbejdet af Storgruppe 1 på Læreranstalternes Fælles Byplankursus. 1977. 73, 29 s., ill.

Lemberg, Kai: Christianshavns omdiskuterede dispositionsplan, i: Kai Lemberg: Rammen om din hverdag. 1978, s. 42-48.

Christianshavn. Dispositionsplan for Christianshavn. Udgivet af Direktoratet for Københavns Kommunes Generalplanlægning. 1976. 21, 115 bl. - Med Planstyrelsens kommentarer af 28.1.1976.

Havnefronten

Skriver, Poul Erik: Larsens Plads, i: Arkitekten 1974. Årg. 76, s. 208-210, ill. - Projekt. Flemming Hertz og Ole Ramsgård.

Gunnløgsson, Halldor: Amalienborg - og vandet, i: Arkitekten 1974. Årg. 76, s. 211, ill. - Indlæg fra dagbladet Politiken 23.4.1974.

Slaget om Københavns inderhavn. Af Douglas Evans og Niels Herskind, i: Arkitekten 1975. Årg. 77, s. 468-471, ill.

Döllner, Hans: Havnefronten, Grøn bølge 1973, nr. 18, s. 6-7, ill. - Inderhavnen fra Langebro til Toldboden.

Om havnefronten. Af Børge Schnack og Poul Erik Skriver, i: Arkitekten 1973. Årg. 75, s. 16.

Ødelægger Staten København?, i: Byplan 1973. Årg. 25, nr. 147, s. 157.

Udviklingen i City. Projekt 26342 af Kr. Larsen & P. Gjerding’s Tegnestue. Afgangsholdet fra DTH’s Byplanafd. Søren B. Jensen, Jens Ole Nielsen og Ole Munk, i: Byplan 1973. Årg. 25, nr. 147, s. 158-161, ill. - Forslag til konkurrencen om bebyggelsen af Asiatisk Plads.

Skriver, Poul Erik: Hvad skal der blive af Asiatisk Plads?, i: Arkitekten 1971. Årg. 73, s. 191-192, ill.

Skriver, Poul Erik: Truslen mod Københavns gamle havnefront, i: Arkitekten 1972. Årg. 74, s. 438-439, ill. - Jf. smst., s. 491 og 512.

Københavns inderhavn. Redegørelse for de byplanmæssige forhold. Udgivet af Magistratens 4. Afdeling. 1973. 70 bl., ill.

Skriver, Poul Erik: Asiatisk Plads til debat, i: Arkitekten 1973. Årg. 75, s. 149.

Idé- og debatkonkurrence om udnyttelsen af Asiatisk Plads, København, i: Arkitekten 1973. Årg. 75, s. 518-539, ill. - Forslagene med dommerkomitéens bemærkninger.

Skriver, Poul Erik: Konkurrence om Asiatisk Plads opmuntrer til efterfølgelse, i: Arkitekten 1973. Årg. 75, s. 404-405, ill. - Boligministeriets idékonkurrence. - Oplæg s. 216 og 236.

Faber, Tobias: Konkurrencen om Asiatisk Plads, i: Arkitekten 1973. Årg. 75, s. 517.

Louis-Jensen, Godfred: Asiatisk Plads, i: Arkitekten 1974. Årg. 76, s. 106-107, ill. - Jf. note s. 166-167.

Lykke Pedersen, V.: Københavns inderhavn, i: København, nr. 11, marts 1974, s. 8-10, ill. - Om de fremtidige muligheder for bebyggelse og anvendelse af arealerne omkring inderhavnen.

Louis-Jensen, Godfred: Asiatisk Plads igen, i: Arkitekten 1976. Årg. 78, s. 210-211, ill.

Erichsen, John: Larsens Plads, København, i: Arkitekten 1977. Årg. 79, s. 483, ill.

Vedrørende forslag til bebyggelse på Larsens Plads, København. Af Halldor Gunløgsson og Jørn Nielsen, i: Arkitekten 1977. Årg. 79, s. 484-485, ill.

Frihavn-fritidshavn?, i: Arkitekten 1977. Årg. 79, s. 286-287.

Sydhavnen som nyt boligområde, i: Arkitekten 1977. Årg. 79, s. 16-17, ill. - Forslag fra Børge Oløe.

Larsens Plads, i: Arkitekten 1980. Årg. 82, nr. 21, s. 493. - Danske Arkitekters Landsforbunds kommentar til lokalplanen for Larsens Plads.

Madsen, Flemming. City: Ny politik 1972. Årg. 3, nr. 2, s. 31.

Islands Brygge

Islands Brygge - en endnu ikke saneringsmoden boligby. Af Per Kongstad og Jan Magnussen, i: Byplan 1969. Årg. 21, nr. 123, s. 137-144, ill.

q: Rehabilitering af Islands Brygge, i: Arkitekten 1977. Årg. 79, s. 34-36, ill. - Jf. s. 39.

Nørrebro

Forslag til dispositionsplan for Dagmarsgadekvarteret (Ydre Nørrebro). Udgivet af Magistratens 4. Afdeling, Direktoratet for Københavns Kommunes Generalplanlægning. 1972. 64 bl., ill.

Forslag til dispositionsplan for del af Indre Nørrebro. Udgivet af Direktoratet for Københavns Kommunes Generalplanlægning. 1972. 72 bl., 1 plan, ill.

Varming, Michael: Håb for Indre Nørrebro?, i: Arkitekten 1972. Årg. 74, s. 248-250, ill. - Generalplandirektoratets dispositionsplanforslag.

Dagmarsgadekvarteret. Dispsositionsplan (Ydre Nørrebro). Udgivet af Direktoratet for Københavns Kommunes Generalplanlægning. 1974. 9, 64 bl., ill. - Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 28.3.1974.

Weidekamp, Egon: Lys i den sorte firkant, i: Bolignyt 1977, nr. 3, s. 10-11. - Byfornyelsesplan for Indre Nørrebro. - Kommentar fra Nørrebros Beboeraktion, smst., 1977, nr. 4, s. 18-19.

Valby

Skriver, Poul Erik: Fra landsby til storbycenter, i: Arkitekten 1967. Årg. 69, s. 209-210, ill. - Omtale af Hans Döllners indlæg i årsberetningen fra Stadsingeniørens Direktorat om det nye Valbycenter.

Valby underkastes omfattende moderniseringsproces, i: Storkøbenhavn 1969. Årg. 27, nr. 9, s. 5-6.

Vestamager

Kjær, Børge: Etageboligen i ny belysning, i: Byggeindustrien 1966. Årg. 17, nr. 2, s. 42-47, ill. - Projekt til bebyggelse på Vestamager, "Amagerbyen".

Vestamager. En redegørelse for Amagerkonkurrencens vinderprojekt. 1967. 48 s., ill.

Skriver, Poul Erik: Vestamager - drømmenes land, i: Arkitekten 1970. Årg. 72, s. 585-589, ill.

Henningsen, Nan: Urban Hansen om Vestamager: Jeg stoler på, at fornuften vil sejre, i: Beboerbladet boligen 1972, juli kvartal, s. 7-10, ill. - Interview med Urban Hansen.

Skriver, Poul Erik: Uenighed om dispositionsplanen for Vestamager, i: Arkitekten 1972. Årg. 74, s. 333-334, ill.

Skriver, Poul Erik: Vestamager a conto?, i: Arkitekten 1972. Årg. 74, s. 469, ill.

Hansen, Urban: Vestamager eller - ?, i: Bolignyt 1972, nr. 3, s. 6-7.

Amagers mytologi - eller Urban & fuglene, i: Byplan 1972. Årg. 24, nr. 139, s. 69.

R.: Amagerby 3, i: Arkitekten 1972. Årg. 74, s. 470-472, ill. - Arkitekter: Viggo Møller-Jensen og Tyge Arnfred.

Vestamager, i: Arkitekten 1973. Årg. 75, s. 170-174.

Skriver, Poul Erik: Kalvebodkilen, i: Arkitekten 1973. Årg. 75, s. 175, ill.

Skriver, Poul Erik: Hænger Amagerby 3 i en tynd tråd, i: Arkitekten 1973. Årg. 75, s. 79.

Vestamager. Dispositionsplan for Vestamager. Udgivet af Direktoratet for Københavns Kommunes Generalplanlægning. 1973. 20 s., 74 bl., ill.

Skriver, Poul Erik: Uklar afgørelse om Vestamager, i: Arkitekten 1973. Årg. 75, s. 255-256.

Amagerby 3 - et nyt Christianshavn på Vestamager, i: København, nr. 6, januar 1973, s. 8-10, ill.

Vestamager som fuglereservat?, i: Storkøbenhavn 1972. Årg. 30, nr. 6, s. 4.

Nielsen, Helge: Brev til overborgmester Urban Hansen, i: Byplan 1972. Årg. 24, nr. 141, s. 164. - Spørgsmål om bebyggelse af Vestamager.

Amagerudbygningen, i: Storkøbenhavn 1973. Årg. 31, nr.3/4, s. 8-9.

Hansen, Urban: Urban om "Urban-planen" for Vestamager, i: Sporvognen 1973. Årg. 72, nr. 10, s. 196-200, ill.

Kun bagstræb hindrer 25.000 boliger på Amager. Af Evan Sølvkjær, Holger Hansen, Jens Bilgrav-Nielsen og Børge Oløe, i: Boligen 1975. Årg. 42, nr. 10, s. 548-549, ill.

Skriver, Poul Erik: Vestamager, i: Arkitekten 1974. Årg. 76, s. 409-414, ill. - KABs planlægning af Amagerby 3.

Vesterbro

Lyager, Poul: Københavns City Plan Vest, i: Stads- og havneingeniøren 1966. Årg. 57, nr. 1, s. 30-34, ill.

City Vest 1968. Trafik og centerplan for det Indre Vesterbro i København. Udarbejdet for Stadsingeniørens Direktorat af Poul Lyager. 1968. 112 s., 2 kort, ill.

Rode, J. G.: City Vest, i: Københavns havneblad 1969. Årg. 22, nr. 4, s. 88-89, ill.

Lemberg, Kai: City Plan Vest - en københavnsk city-udbygningsplan, i: Stads- og havneingeniøren 1969. Årg. 60, s. 105-108, ill.

Skriver, Poul Erik: City Vest 1968, , i: Arkitekten 1969. Årg. 71, s. 173-181, ill.

Gaardmand, Arne: Vesterbro 74 - et forslag til byfornyelse, i: Byplan 1971. Årg. 23, nr. 134, s. 122-125, ill. - Anmeldelse.

Østerbro

Schmidt, Torben: En ny og spændende by i bydelen, i: København, nr. 7, april 1973, s. 8-10, ill. - Plan for bebyggelse af Østre Gasværksgrunden.

Forslag til dispositionsplan for Østre Gasværk. Udgivet af Direktoratet for Københavns Kommunes Generalplanlægning. 1973. 57 bl., ill.

Varming, Michael: Østre Gasværk, i: Arkitekten 1973. Årg. 75, s. 310-311, ill. Generalplandirektoratets plan for bebyggelsen af Østre Gasværk.

Dispositionsplan for Østre Gasværk. Udgivet af Direktoratet for Københavns Kommunes Generalplanlægning. 1975. 57 bl., ill.

Østre Gasværk. District master plan. Udgivet af Direktoratet for Københavns Kommunes Generalplanlægning. 1977. 8 s., ill.

Østre Gasværk. Dispositionsplan. Udgivet af Direktoratet for Københavns Kommunes Generalplanlægning. 1977. 8 s., ill.

Sanering- og byfornyelse

From, Harald: Konflikten mellem bevaring og nedrivning, i: Byplan 1966. Årg. 18, nr. 101, s. 2-8, ill.

Thomsen, Poul: Rive gammelt ned - bygge nyt op, i: København, nr. 5, september 1972, s. 6-7, ill. - Tidsfølgeplan for sanering af Vesterbro og Nørrebro, Indre By og Christianshavn.

Andersen, Kaj: Sanering til fast tid, i: Beboerbladet boligen 1972, oktober kvartal, s. 34-37, ill.

De store saneringer, i: Huset 1973. Årg. 5, nr. 1, s. 21-22, ill. - Grundejernes Saneringsselskabs planer.

Loldrup Larsen, Jørn: Friarealproblemet - et hjørne af fornyelsesopgaven i danske byer, i: Stads- og havneingeniøren 1973. Årg. 64, s. 186-189, ill.

Friarealforbedring. Udgivet af Poul Lyagers Planlægningstegnestue. 1972 (i.e. 1973). 130 s., ill.

De almennyttige saneringsselskabers omfattende virksomhed, i: Boligen 1973. Årg. 40, nr. 3, s. 180-187, ill.

Engelstoft, Sten: De københavnske brokvarterer. En gennemgang af den aktuelle byfornyelsessituation, specielt med henblik på boligsaneringen. 1975. 72 bl., ill.

Wittrup, M.: Nyt fra saneringsselskabet. Aktiviteten i Grundejernes Saneringsselskab er i en meget stærk vækst, i: Huset 1976. Årg. 8, nr. 2, s. 8-9, ill.

Andersen, Kaj: Saneringen i København: De store nedrivningsopgaver er nu næsten afsluttet, i: Beboerbladet boligen 1976. Årg. 14, nr. 4, s. 21-22, ill.

Saneringsindgreb er nødvendige på Christianshavn og Vesterbro, i: Boligen 1977. Årg. 44, nr. 3, s. 108-111, ill.

Nielsen, Leif: Kun hvor boligselskaberne og Kommunen går sammen kan byforbedring gennemføres efter en helhedsplan, i: Boligen 1978. Årg. 45, nr. 4, s. 150-155, ill. - Undersøgelse af almennyttigt byggeri i København og Frederiksberg Kommuner.

Rapport fra Grundejernes Saneringsselskab, i: Huset 1978. Årg. 10, nr. 2, s. 9, ill.

Kirkeby, Alfred: Gårdrydning-byfornyelse, i: Byggeforum 1978. Årg. 41, nr. 4, s. 15-19, ill.

Simonsen, Jens: Byfornyelse på Amager, i: Grøn bølge 1976, nr. 32, s. 6-7, ill.

R.: Ny tendens i københavnske saneringer, i: Arkitekten 1976. Årg. 78, s. 382, ill. - Sanering af et område syd for Norgesgade og vest for Amagerbrogade. - Jf. smst., s. 517.

Oplæg til forbedring af et område på Amagerbro. Af Ole Kornerup-Bang’s Tegnestue og Carsten Juel-Christiansen, i: Arkitekten 1978. Årg. 80, s. 261-264, ill.

Rafn, David: Byfornyelse på Amager, i: Arkitekten 1980. Årg. 82, nr. 5, s. 113-115, ill. - Afgangsopgaver ved Kunstakademiets Arkitektskole om Holmbladsgadekvarteret.

Nyt fra saneringsselskabet, i: Huset 1975. Årg. 7, nr. 10, s. 15, ill. - Grundejernes Saneringsselskab.

Overslag over Christiania. Beregninger over indtægter og udgifter for Stat og Kommune ved at bevare eller rydde og eventuelt nybebygge et byområde. Udført af en gruppe ved Instituttet for Vejbygning, Trafikteknik og Byplanlægning. 1976. 27 bl. (Noata, Instittuttet for Vejbygning, Trafikteknik og Byplanlægning, 76, 1).

Jensen, Ole Michael: Børn og Grøndal, i: Byplan 1978. Årg. 30, nr. 5, s. 153-157, ill. - Idéoplæg udarbejdet af en gruppe studerende på Institut for Veje, Trafik og Byplan.

Perler på en snor. En af de mest spændende bevarende saneringsopgaver tager form, i: Grundejer-bladet 1971. Årg. 85, s. 40-41, ill. - Åbenrå-Landemærket.

Rasmussen, Steen Eiler: Rosengården - en bevarende sanering, i: Huset 1971. Årg. 3, s. 141-142, ill.

Rosengårdskarréen. Skitseforslag til en sanering. Udarbejdet af Grundejernes Saneringsselskab A/S af Tegnestuen Steen Eiler Rasmussen. 33 s., 4 tavl., ill.

En forundersøgelse af kvartererne og husene i Københavns gamle bydel. Udført af Tegnestuen Steen Eiler Rasmussen I/S. Tekst. Steen Eiler Rasmussen, Kai Lyngfeldt Larsen og Karl Johan Lassen. Udgivet af Grundejernes Saneringsselskab. 1972. 2 bd. - Bind 1: Tekst. - Bind 2: Kort og rekognosceringsskemaer.

Harpøth, Erik T.: Bremerholm saneringen, København, i: Arkitekten 1972. Årg. 16, s. 260-265, ill. - Også med engelsk og tysk text.

Rekognoscering i Middelalderbyen. 10 gode muligheder for at bevare det indre Københavns særlige karakter, i: Huset 1974. Årg. 6, nr. 9, s. 12-13, ill. - Omtale af: En forundersøgelse af kvartererne og husene i Københavns gamle bydel, 1974.

Karréen Bremerholm, Laksegade, Nikolajgade og Dybensgade. Af Tyge Holm og F. Grut, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen 1974, s. 17-23, ill.

Gamle bydelen og boligmiljøer foran genopretning, i: Bygge-forum 1974, nr. 12, s. 11-17, ill. - Undersøgelse foretaget af Steen Eiler Rasmussen.

Bendtz Hansen, J.: Om snaps og gamle stræder, i: Grøn bølge 1976, nr. 33, s. 4-5, ill. - Renovering af gamle huse i den indre by.

Homann, Alfred: Rehabilitering af et byområde i Københavns centrum, i: Arkitekten 1976. Årg. 78, s. 459-466, ill. - Akademiopgave.

From, Harald: En fantastisk og umulig byggesag, i: Arkitekten 1976. Årg. 78, s. 458. - Karréen begrænset af Ny Østergade, Store Regnegade, Gothersgade og Grønnegade.

Bidsted, Ole: Borgerdeltagelse i planlægningen. 1977. 64 s., ill. - S. 8-11: Hvad med City?.

Skovgaard, Hans-Ole: Byfornyelse, i: Ingeniøren 1977. Årg. 3, nr. 29, s. 12-13, ill. - Kvarteret mellem Rigensgade, Kronprinsessegade, Sølvgade og Suensonsgade.

Saneringselskabet fortsætter saneringen af Borgergade-kvarteret, i: Boligen 1977. Årg. 44, nr. 3, s. 107-108, ill. - Det Københavnske Saneringsselskab.

Parterre. En byforbedringsundersøgelse med udgangspunkt i et område på Islands Brygge. Udført af Knud Svensons Tegnestue. 1974. 91 s., ill.

Me: Privat selskab vil give 170 millioner kr. for Bryggens byfornyelse, i: Ingeniøren 1976. Årg. 2, nr. 46, s. 4, ill. - A/S Christianshavns Oplagspladser.

Byfornyelsesprojekt for Islands Brygge. Af beboerorganisationen Bryggegruppernes Byplangruppe ved Annamaria Indrio m. fl., i: Arkitekten 1978. Årg. 80, s. 323-327, ill. - Projekt tildelt præmie i det Neuhausenske Legats Konkurrence 1976 for Arkitekter, Billedhuggere og Malere.

Andersen, Tony: Beboerne, kvarteret, forbedringer, i: Blød by 1978. Årg. 1, nr. 2, s. 51-54, ill. - Byfornyelsesprojekter for Islands Brygge.

Skriver, Poul Erik: Nyt liv til de grå områder, i: Arkitekten 1978. Årg. 80, s. 293-297, ill. - Kooperativ Byggeindustris idéforslag for byforbedring i Kongens Enghave.

Skriver, Poul Erik: Den sorte firkant - og mørklægning, i: Arkitekten 1971. Årg. 73, s. 110-111, ill.

Nørrebro i morgen - et alternativ, i: Arkitekten 1972. Årg. 74, s. 48-58, ill. - Gruppearbejde af et hold studerende på Kunstakademiets Arkitektskole.

Bonde Pedersen, K.: Den sorte firkant gøres hvid, i: København, nr. 4, juli 1972, s. 5-6, ill.

Nielsen, Leif: Den sorte firkant skal være grøn, i: Boligen 1977. Årg. 44, nr. 3, s. 140-141, ill. - Redegørelse fra overborgmester Egon Weidekamp.

Uldal, Lise: Nye reformer har skabt meningsløse hindringer for byfornyelse og sanering, i: Ingeniøren 1977. Årg. 3, nr. 38, s. 2, ill. - Interview med chefarkitekt Knud E. Rasmussen, Kooperativ Byggeindustri, som står for byfornyelsen på Indre Nørrebro.

Den hidtil største saneringsindsats er påbegyndt i den sorte firkant på Nørrebro, i: Boligen 1977. Årg. 44, nr. 3, s. 111-114, ill. - Det Københavnske Saneringsselskab.

Nyt initiativ til byfornyelse på Indre Nørrebro i København, i: Arkitekten 1977. Årg. 79, s. 90-92, ill.

Nielsen, Leif: De to første saneringsplaner igang efter vedtagelsen af Helhedsplanen for Indre Nørrebro, i: Boligen 1978. Årg. 45, nr. 4, s. 164-165, ill. - Tømrergade- og Alderstrøstkarréerne.

Skriver, Poul Erik: Det grønne Norrebro, i: Arkitekten 1979. Årg. 81, nr. 21, s. 493-495, ill. - Helhedsplan 1979 for Indre Nørrebro.

Byfornyelse på Nørrebro, København - skitse til rammelokalplan. Af Søren Birchog Jukka Boisen, i: Arkitekten 1979. Årg. 81, nr. 12, s. 244-247, ill. - Afsluttende studieopgave fra Kunstakademiets Arkitektskole, marts 1979.

Christensen, Linda: Bedre friarealer i tætte byområder, i: Byplan 1980. Årg. 32, nr. 4, s. 112-115, ill. - Bygger på rapporterne: Friarealer på Vesterbro, og Forbedring af friarealer?, 1979.

Rasmussen, Knud E.. Den sorte firkant, i: Byplan 1980. Årg. 32, nr. 4, s. 107-112, ill.

F. La: Hvad siger de selv på Nørrebro, i: Byplan 1980. Årg. 32, nr. 4, s. 119-121. - Samtale med repræsentanter for beboergrupperne.

Byfornyelse i Valby. Udgivet af Kunstakademiets Arkitektskole, Inst. B, Hold F4. 1974. 73 s., ill.

Skriver, Poul Erik: Sanering=sundere og morsommere, i: Arkitekten 1970. Årg. 72, s. 312-313, ill. - Skitseforslag fra gruppen af arkitektstuderende til udnyttelse af Hudegrunden.

Hudegrunden - et alternativt forslag, i: Arkitekten 1971. Årg. 73, s. 290, ill. - Lokale gruppers forslag til sanering.

Sort trekant forsvinder, i: København, nr. 14, januar 1975, s. 3, ill. - Sanering af området mellem Dannebrogsgade, Saxogade og Søndre Boulevard.

2 saneringsopgaver løst på Vesterbro, i: Beboerbladet boligen 1976. Årg. 14, nr. 3, s. 42-43, ill. - Revalsgården og Hudekarréen.

Jensen, Kurt: Protestskrivelse m. kommentarer til Københavns Kommune ang. forsanering/lokalplan på Vesterbro, i: Byplan 1978. Årg. 30, nr. 1 (173), s. 37. - Foreningen af Byplanlæggeres synspunkter.

Vesterbro 74 - et forslag til byfornyelse. Udgivet af Socialdemokraterne på Vesterbro. 1971. 30 s., ill.

KABs jubilæumskonkurrence om byfornyelse, i: Arkitekten 1969. Årg. 71, s. 615. - Østerbro.

Byfornyelse - hvad er det? , i: Arkitekten 1970. Årg. 72, s. 26, ill. - KABs jubilæumskonkurrence om Østerbro. - Resultatet smst., s. 362-363.

KABs jubilæumskonkurrence om byfornyelse, i: Arkitekten 1970. Årg. 72, s. 444-465, ill. - Dommerkomitéens bemærkninger.

Nielsen, Leif: Idérigdom om byfornyelse - men kan det realiseres?, i: Boligen 1970. Årg. 38, nr. 8, s. 376-379, ill. - KABs jubilæumskonkurrence om Østerbro.

Ingen jubilæumsbog, men arkitektkonkurrence i stedet, i: Boligen 1970. Årg. 38, nr. 1, s. 31-32, ill. - Østerbro.

KAB’s jubilæumskonkurrence om byfornyelse. Udgivet af Københavns Almindelige Boligselskab. 1970. 2 bd., ill. - Østerbro.

Byfornyelse - et debatoplæg. Udgivet af Byggeriets Udviklingsråd. 1977. 70 s., 1 kort, ill. - Hertil knytter sig: Bilagsrapporter i løsblade. - S. 53-56. København, Østerbro. - Bilagsrapport III, 4: Gennemgang af et område på Østerbro.

Saneringen i København, i: Boligen 1970. Årg. 38, nr. 5, s. 259. - A/S Det Københavnske Saneringsselskab.

Nielsen, Leif: Saneringen kan lykkes nu, i: Boligen 1971. Årg. 38, nr. 5, s. 243-249, ill. - Interview med Kaj Andersen, A/S Almennyttigt Saneringsselskab og Gunnar Ulbæk, A/S Det Københavnske Saneringsselskab.

Saneringsselsakbet, i: Grundejer-bladet 1971. Årg. 85, s. 34. - Grundejernes Saneringsselskab.

Thomsen, Aage: Vi løfter sløret for grundejersaneringen, i: Huset 1971. Årg. 3, s. 123-124. - Grundejernes Saneringsselskab.

Industrikvarterer, butikscentre

Så flyttes der ind i Adelgade, i: Storkøbenhavn 1967. Årg. 25, nr. 2, s. 6. - Værkstedshuset i Adelgade.

Gjellerup, Carl: Industriens krav til industriområder. Udgivet af Københavnsudvalget. 1970. 163 bl., 11 tavl.

Møller, Poul: Forbud mod ny industri i København, i: Storkøbenhavn 1973. Årg. 31, nr. 3-4, s. 6-8.

Jensen, Søren B.: Ældre industriområder, i: Byplan 1980. Årg. 32, nr. 4, s. 116-118, ill.

Oversigt over en række nyere danske butikscentre. Udarbejdet af Scherning Dybbro og Knud Haastrup. 1967. 11 bl., ill. - Blad 6: Tingbjerg Center.

Centre i Danmark. Butiksforsyning, planlægning. Udført af Institut for Centerplanlægning. Bind 0: København og Frederiksberg Kommuner. 1975. 112, 73 bl., ill.

Gadeanlæg, gadeinventar og gadenavne

Skovgaard, Hans-Ole: Plads til mere grønt, i: København, nr. 14, januar 1975, s. 8-9, ill. - Ombygning af Christiansborg Slotsplads for en bedre trafikafvikling.

Gammeltorv/Nyborv omlægges, i: Grøn bølge 1975, nr. 24, s. 7, ill.

Christiansborg kaster sin skyge over vor by, i: Grøn bølge 1975, nr. 27, s. 3, ill. - Gadeomlægning ved Christiansborg og opførelse af ny Højbro.

Skriver, Poul Erik: Overdækning af banegraven ved Hovedbanegården i København, i: Arkitekten 1975. Årg. 77, s. 140, ill. - Forslag udarbejdet af Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, Københavns City Center og Københavns Turistforening.

Amager Boulevard skal omlægges, i: Grøn bølge 1972, nr. 11, s. 1 og 3, ill.

Sankt Hans Torv nu mere trafikvenligt, i: Grøn bølge 1972, nr. 10, s. 5, ill.

H. C. Andersens Boulevard omlægges, i: Grøn bølge 1974, nr. 23, s. 10, ill.

Så er der dækket op på Christiansborg Slotsplads, i: Grøn bølge 1974, nr. 23, s. 1-2, ill. - Gadeomlægning.

Vester Søgade igennem til Gammel Kongevej, i: Grøn bølge 1974, nr. 21, s. 6.

Hurtig trafikafvikling gennem H. C. Andersens Boulevard, i: Grøn bølge 1975, nr. 24, s. 14, ill.

H. C. Andersens Boulevard, i: Grøn bølge 1975, nr. 24, s. 4, ill. - Gadeomlægning.

Det var dengang - og nu, i: Grøn bølge 1975, nr. 24, s. 1-3, ill. - Omlægning af Vesterbrogade og Rådhuspladsn i 1931 og 1975.

Slotsherrensvej færdigombygges, i: Grøn bølge 1976, nr. 32, s. 3, ill. - Jf. smst., nr. 39, s. 13.

Omlægning af krydset: Øster Allé-Blegdamsvej, i: Grøn bølge 1978, nr. 40, s. 10, ill.

Brunckhorst, C. C.: Skiltning, privat og offentligt - ude og inde, og myndighederne, i: Amt og kommune bladet 1973. Årg. 6, s. 28-35. - S. 28: Myndighedernes praksis i København.

Byens nips - om brandhaner, lygtepæle og andet godt. Af Søren Palsbo og Nils Kr. Zeeberg. 1974. 84 s., ill.

Regionplanlægning

Storkøbenhavn. Månedsoversigt over Hovedstadsområdet. 24.-31. årg., 1966-1973. Udgivet af Københavns Udvalget, Dansk Arbejde.

Så er linierne trukket op, i: Storkøbenhavn 1966. Årg. 24, nr. 11/12, s. 1-2. - Enighed om Københavns-Udvalgets mål og virke.

Så gik de første 25 år, i: Storkøbenhavn 1966. Årg. 24, nr. 10, s. 2-6. - Københavns-Udvalget gør status. - Jf. smst., nr. 6, s. 4-6. - Nr. 7/8, s. 5-6. - Nr. 9, s. 5-6.

Mansted, S.: Selvransagelse med positivt resultat, i: Storkøbenhavn 1966. Årg. 24, nr. 11/12, s. 2-4. - Jubilæumstale af Københavns-Udvalgets formand.

Tragikomik i Hovedstadens planlægning, i: Arkitekten 1967. Årg.69, s. 442. - Note, s. 507.

Nielsen, Herluf: Hovedstadens nye egnsplanråd, i: Byplan 1967. Årg. 19, nr. 108, s. 48-50. - Den 1. april 1967 overgik Hovedstadsområdets planlægning til Egnsplanrådet.

Ny egnsplan om to år, i: Storkøbenhavn 1968. Årg. 26, nr. 7/8, s. 5-6. - Jf. smst., nr. 9, s. 6.

Blixencrone-Møller, C.: Stiler i Københavnsegnens grønne områder. Redegørelse for stianlæg m.v. i henhold til Lov nr. 595 af november 1940. 1968. 12, 26 bl., 3 løse kort.

Enquete om aktion bybygning, i: Arkitekten 1969. Årg. 71, s. 509-518. - Spørgsmål om byplanlægning til Knud Bro, Jens Kampmann, Niels Helveg Petersen, Erik Sigsgaard, Ib Thyregod, Sigurd Ømann, Per Holm, Göran Sidenbladh, Peter Bredsdorff, Leo Jespersgaard og Hugo Marcussen.

2,4 mill. mennesker i Hovedstadsområdet, i: Bygge-forum 1969, nr. 9, s. 5-l1, ill. - Egnsplanrådet.

Planning in Greater Copenhagen. Udgivet af Direktoratet for Københavns Kommunes Generalplanlægning. 1970. 19 bl., ill.

Areal- og byggemodningsundersøgelse 1970. Udgivet af Egnsplanrådets Planlægningsafdeling. 1971. 52 s., ill.

Regionplanlægning 1970-1985. Udgivet af Egnsplanrådets Planlægningsafdeling. 1971. 2 bd., ill. - Bind 1: Forudsætninger. - Bind 2: Regionplanforslag.

Bosætning og erhvervslokalisering i regionplanarbejdet. Af Mogens Biilmann og Ole Damgaard Sørensen, i: Byplan 1971. Årg. 23, nr. 135, s. 141-144, ill.

Østergård, Niels: Regionplanlægning, byzoneudlæg og byggemodning, i: Byplan 1971. Årg. 23, nr. 135, s. 144-148, ill.

Thougaard, Niels: Københavns-områdets planlægning siden århundredeskiftet, i: Byplan 1971. Årg. 23, nr. 136, s. 187-189.

Hvad kommer regionplanen København ved?, i: København, nr. 3, april 1972, s. 3-5, ill.

Hovedstadsregionens planlægning 1970-1985. Forudsætninger og planforslag, i: Arkitekten 1972. Årg. 74, s. 3-19, ill.

Regional planning 1970-1985: Planning background and proposals. Udgivet af Egnsplanrådet. 1972. 23 s., ill. - Engelsk resumé af: Regionplanlægning 1970-85, bind 1-2.

Notat vedrørende Egnsplanrådets forslag til regionplan for Hovedstadsområdet 1970-1985. Udgivet af Regeringens Planlægningsudvalg. 1972. 93 s.

Sidste debat-runde om den nye regionplan, i: Storkøbenhavn 1972. Årg. 30, nr. 1, s. 1-3. - Jf. smst., nr. 3, s. 4-5.

Travl sommer for Egnsplanrådet, i: Storkøbenhavn 1972. Årg. 30, nr. 4/5, s. 1-3.

Regeringen forsinker den nye regionplan, i: Storkøbenhavn 1972. Årg. 30, nr. 7/8, s. 1-2.

Regionplanen i focus, i: Storkøbenhavn 1972. Årg. 30, nr. 9/10, s. 1-9.

Hurra - en ny egnsplan. Af Ole Hebsgaard Andersen og, Jørn Christensen, i: Stads- og havneingeniøren 1972. Årg. 63, s. 20-23 og 34, ill.

Skriver, Poul Erik: Regionplan med kvalitative mål, i: Arkitekten 1972. Årg. 74, s. 1-2, ill.

Debat om Egnsplanrådets regionplanforslag, i: Arkitekten 1972. Årg. 74, s. 297-304. - Bidrag af Peter Høj, Peder Boas Jensen, Peter Broberg, Ole Nørgård, Michael Varming og Hugo Marcussen. - Jf. smst., s. 446.

Københavns regionplanskitser, i: Byplan 1972. Årg. 24, nr. 137, s. 1.

Boas Jensen, Peder: NU kom den -, i: Byplan 1972. Årg. 24, nr. 137, s. 5-7, ill. - Egnsplanen.

Rasmussen, Steen Eiler: Om københavnsegnens planlægning, i: Byplan 1972. Årg. 24, nr. 137, s. 8-17, ill.

Illeris, Sven: Hovedstadsordning og regionsplanlægning, i: Byplan 1972. Årg. 24, nr. 138, s. 33.

Illeris, Sven: Regionplanforslagets forudsætninger, i: Byplan 1972. Årg. 24, nr. 137, s 2-4, ill.

Statens udtalelse om regionplanforslaget for Hovedstadsområdet, i: Byplan 1972. Årg. 24, nr. 141, s. 137-141, ill.

Hastrup, Aage: Strandeldorado med Europas største lystbådehavn, i: København, nr 4, juli 1972, s. 8-10, ill. - Inddæmningsplaner omkring Køge Bugt.

Strukturplan 1972 for Hovedstadsregionen. Udgivet af Egnplanrådets Planlægningsafdeling. 1973. 88 s., ill. - På omslaget: 3. - Bind 3 af Regionplanlægning 1970-1985.

Skriver, Poul Erik: Strukturplan for Hovedstadsregionen, i: Arkitekten 1973. Årg. 75, s. 263-266, ill. - Egnsplanrådets strukturplan 1972.

Illeris, Sven: Om lovgivning og Hovedstadsplanlægning, i: Byplan 1973. Årg. 25, nr. 145, s. 65.

Jensen, Sven Allan: The Finger Plan, i: Byplan 1973. Årg. 35, nr. 146, s. 114-119, ill.

Regionplan 1973 for Hovedstadsregionen. Hovedstruktur og byvækst. Udgivet af Egnsplanrådets Planlægningsafdeling. 1974. 72 s., 1 kort, ill. På omslaget: 4. - Bind 4 af Regionplanlægning 1970-1985.

Skriver, Poul Erik: Regionplan 1973, i: Arkitekten 1974. Årg. 76, s. 89-93, ill. - DALs synspunkter.

Illeris, Sven: Regionplanen, Hovedstadsrådet og Staten, i: Byplan 1974. Årg. 26, nr. 151, s. 77.

Marcussen, Hugo: Status efter bind 1+2+3+4, i: Byplan 1974. Årg. 26, nr. 151, s. 78-83, ill. - Egnsplanrådets 4 hovedpublikationer.

Lichtenberg, Lizzie: Hvor blev mennesket af?, i: Byplan 1974. Årg. 26, nr. 151, s. 90-92, ill.

Rasmussen, Steen Eiler: Egnsplanraadets afsluttende betænkning 1974, i: Byplan 1974.. Årg. 26, nr. 151, s. 84-89, ill.

Bidsted, Ole: Stigende ødelæggelse af København-regionen, i: Ny politik 1975. Årg. 6, nr. 9, s. 29-30.

Oversigt over planlægningen i Hovedstadsregionen. Oversigtlig planlægning, i: Byplan 1975. Årg. 27, nr 155, s. 13-17.

Planlægning for hvem?. En kritik af "Regionplan 1973" omfattende Frederiksberg og Københavns Kommuner samt Frederiksborg, Roskilde og Københavns Amter. Udarbejdeet af NOAHs Regionplan-boggruppe. 1975. 113 s.

Muhle Larsen, Helge: Debat om Hovedstadens regionplan, i: Byplan 1975. Årg. 27, nr. 156, s. 58-59, ill.

-bjørn: Vi er nået så langt, fordi vi ikke ville løfte det hele på en gang o i en plan, i: Danske kommuner 1976. Årg. 7, nr. 4, s. 6-9, ill. - Interview med formand for Hovedstadsrådet Bent Sørensen og planlægningschef Hugo Marcussen om regionalplanlægningen i Hovedstadsrområdet.

Regionplan 1973 er i princippet blevet godkendt af Milijministeriet, i: Arkitekten 1976. Årg. 78, s. 212-214. - Interview med Bent Sørensen.

Nielsen, Helge: Regionplanlægningen i Hovedstadsregionen, i: Byplan 1976. Årg. 28, nr. 161, s. 23-25, ill.

Vaaben, Inger: Regionplanlægning i "Hovedstadsområdet" og den øvrige del af Danmark, i: Byplan 1976. Årg. 28, nr. 162, s. 44.

Marcussen, Hugo: 4.2.1976: En skelsættende dag i Hovedstadsregionens historie, i: Byplan 1976. Årg. 28, nr. 162, s. 45-46.

Fire tidsfølgeskitser til realisering af Regionplan 1973. Udgivet af Hovedstadsrådet. 1976. 151 s., ill., 1 kort.

Konsekvensberegninger 1976. Udgivet af Hovedstadsrådet. 1977. 102 bl., ill. (Planlægningsrapport, nr. 7).

40 ud af 50 kommuner kan klare den planlagte vækst, men enkelte kan komme i klemme, i: Danske kommuner 1977. Årg. 8, nr. 15, s. 14-15, ill. - Interview med Hovedstadsrådets formand Bent Sørensen om konsekvensberegninger af regionplanen for de enkelte kommuner.

Udtalelse vedrørende rapporten "4 tidsfølgeskiftser til realisering af Regionplan 1973", i: Byplan 1977. Årg. 29, nr. 4, s. 152 samt sidste side. - Udtalelse fra Foreningen af Byplanlæggere og Danske Arkitekters Landsforbund og Danmarks Tekniske Højskoles Byplanafdeling.

Hovedstadsområdets regionplan, i: Arkitekten 1977. Årg. 79, s. 286.

Jensen, Søren B.: Statens lokalisering i Hovedstadsregionen, i: Statens lokaliseringsplanlægning - debatindlæg på FABS årsmøde 1978. 1978, s. 7-17, ill.

Sørensen, Bent: Regionplanens 1. etape 1977-1992, i: Byplan 1978. Årg. 30, nr. 2, s. 37-39, ill.

Øresundsregionen, Ørestaden

Danmark under forvandling Af Knud Bidstrup og Erik Kaufmann. 1966. 200 s., ill. - S. 82-85: Øresundsby - med eller uden broer. - S. 165-170: Bliver København for stor?.

Henriksen, Thomas: Øresundsregionen og industriens lokalisering. 1967. 110 s., ill. - Udgivet på foranledning af Øresundsrådet.

Kommunalt samarbet över de nordiske riksgränserna. 1973. 175 s. (Nordisk udredningsserie 1973, 1). - S. 19-21: Det kommnale samarbetet över Sundet. - S. 55-62: öresundsregionen.

Bidsted, Ole: Ørestaden. Nordens Ruhrdistrikt. Danske og svenske miljøgrupper vil bekæmpe Ørestaden, i: Ole Bidsted: Trafikslaveri og forbrugeraktioner. 1977, s. 19-30, ill.

Jensen, Kurt P.: Regionplanlægning i Hovedstads-området, i: Byplan 1978. Årg.30, nr. 2, s. 40-43, ill.

Öresundsregionen. Information om Öresundsregionen utgivet af Öresundsrådet. 1969. 102 s.

Lemberg, Kai: Drømmen om Ørestad, i: Kai Lemberg: Rammen om din hverdag. 1978, s. 37-42.

Kalveboderne

Hvidovre ønsker Kalveboderne inddæmmet, i: Storkøbenhavn 1966. Årg. 24, nr. 3, s. 3-5, ill.

Kalvebod-Landvindingen er også af interesse for provinsen, i: Storkøbenhavn 1967. Årg. 25, nr. 5, s. 2-4.

Kalvebod-Planen i nyt perspektiv, i: Storkøbenhavn 1967. Årg. 25, nr. 11/12, s. 1-3.

Enighed om at tørlægge Kalveboderne, i: Storkøbenhavn 1968. Årg. 26, nr. 3, s. 2-3.

Egnsplanrådet spurgt om Kalvebodernes anvendelse, i: Storkøbenhavn 1968. Årg. 26, nr. 11/12, s. 2-3.

Kalvebodkilen. Af Egnsplanrådets Planlægningsafdeling, i: Byplan 1973. Årg. 25, nr. 144, s. 56-60, ill.

Bygningsvæsen, stadsarkitekten, stadskonduktøren. - S I, s. 110

Bygge-Societetet indvier nye og større lokaler, i: Bygge-forum 1967, nr. 11, s. 20-21, ill.

Byggecentrum har stor succes, i: Bygmesteren 1974. Årg. 67, nr. 3, s. 8-9, ill.

Voss, Knud: Staden Københavns bygningsadministration, stadsbygmestre og stadsbygningskommissioner m.m., i: Knud Voss: Bygningsadministrationen i Danmark under enevælden. 1966, s. 115-168, ill.

De snørklede veje på Københavns Rådhus, i: Bygge-forum 1968, nr. 11, s. 17-18. - Om betænkningen fra Administrationskommissionen vedr. Direktoratet for Staden Københavns Bygningsvæsen og den samlede byggeadministration.

Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen. 1966-1977

Skriver, Poul Erik: Københavns stadsarkitekt, i: Arkitekten 1966. Årg. 68, s. 65-70, ill. - F. C. Lund.

Skriver, Poul Erik: Københavns nye stadsarkitekt, i: Arkitekten 1966. Årg. 68, s. 86. - Johan Pedersen.

Ny stadsarkitekt i København, i: Arkitekten 1969. Årg. 71, s. 292. - Frode Jørgensen afløser Johan Pedersen.

Skriver, Poul Erik: Johan Pedersen in memoriam, i: Arkitekten 1970. Årg. 72, s. 534, ill. - Note s. 560.

Skriver, Poul Erik: Stadsarkitektskifte i København, i: Arkitektne 1973. Årg. 75, s. 102. - Eivind Lorenzen afløser Frode Jørgensen.

Kingod, Ove: Hos stadskonduktøren kortlægges Københavns forskellige grænser, i: Absalon 1978. Årg. 80, s. 56-57, ill.

Byggelovgivning, byggevedtægter

Lov nr. 148 af 29. marts 1939 om byggelov for Staden København med dertil hørende bygnings, administrations- og afgiftsvedtægter. Med henvisninger og alfabetisk sagregister ved Oscar Runebo. 7. udgave. 1967. 239 s.

Betænkning afgivet af det af Boligministeriet den 16. december 1964 nedsatte udvalg vedrørende revision af byggelovene for København og Frederiksberg. 1968. 103 s. (Betænkning, nr. 510).

Runebo, O.: Overtrædelse af Byggelovens vedligeholdelsesforskrifter, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen 1969, s. 25-28, ill.

Revision af Byggelov for København, i: Grundejer-bladet 1970. Årg. 84, s. 151-156. - Kjøbenhavns Grundejerforenings bemærkninger til forslaget om revision af Byggelov for København sog Frederiksberg.

Bygningstilsyn i focus: Byggelove, naturlove og andre love, i: Absalon 1971. Årg. 72, s. 56-58, ill. - Interview med bygningsinspektør Olaf Hansen.

Lov nr. 148 af 29. marts 1939 om Byggelov for Staden København (som senerest ændret ved Lov nr. 228 af 7. juni 1972) med dertil hørende bygnings- administrations- og afgiftsvedtægter. Med henvisninger og alfabetisk sagregister ved Oscar Runebo. 8. udgave. 1973. 263 s.

Københavns Byggelov og de nye slumbebyggelser, i: Arkitekten 1974. Årg. 76, s. 129. - Åbent brev fra Danske Arkitekters Landsforbund til Miljøministeren.

Byggelovgivning i Københavns Kommune, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen 1974, s. 31-32.

Solfangeranlæg

Damgård, Poul: Det nye tag blev en solfanger, i: Fagbladet 1978. Nr. 15, s. 26-27, ill. - Første solfangeranlæg på større ejendom i København.

Byggeteknik

Engelmark, Jesper: Byggeteknik og bygningsteknisk kvalitet i de københavnske brokvarterers etagebyggeri, i: Fabrik og bolig 1979, nr. 2, s. 22-33, ill.

Rapport over undersøgelse af svigtende fundering af ældre bygninger i det indre København. Etape 1: Indsamling og bearbejdning af eksisterende data. Udført af Teknologisk Institut, Afdeling for Træteknik, Danmarks Geotekniske Institut. 1975. 2 bd., ill. - Bind 1: Rapport. - Bind 2: Bilag. - I bilagsbindet indgår: L. F. Holmberg: Fundering af bygningsværker, 1876, og: L. F. Holmberg: Vejbygning, jordarbejde, 1878.

Uldal, Lise: Ny metode kan redde gamle træ-funderede bygninger, i: Ingeniøren 1977. Årg. 3, nr. 26, s. 3-4, ill. - Eigtveds Pakhus ved Asisatisk Plads.

Bro Rasmussen, A.: Flere millioner til at skabe fast fundering under Amalienborg, i: Ingeniøren 1977. Årg, 3. nr. 32, s. 19.

Kommunale værker

Berg, Erik: Amagerforbrænding og Amagerværket, i: Arkitektur 1973, nr. 3, s. 94-105, ill. - Arkitekter: Jørgen Maglebye, Niels Erik Gottlieb og Børge Høgsted. - Også med engelsk og tysk text.

Vandforsyning

Afholdt chef forlader Vandforsyningen, i: Dråben 1972. Årg. 4, nr. 11, s. 1, ill. - Wilfred Christensen.

Farvel til gammel kending, i: Brandmanden 1967. Årg. 45, nr. 6, s. 11, ill. - Spærngningen af Sundby Vandtårn.

Sundby Vandtårn, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen 1967, s. 9, ill. - Sprængningen af Sundby Vandtårn 29.4.1967.

Parø, Chris: 850 kilometer rørledning. 8 kvartermænd fører tilsyn med Københavns Kommunes vandledninger, i: Kommunalarbejderen 1967. Årg. 52, nr. 10, s. 8-10, ill.

Christensen, Wilfred: The water supply of Copenhagen. 1968. 43 s., ill.

Maglekilde-Petersen, E.: Overfladevand er ingen nyhed, i: Dråben 1969. Årg. 1, nr. 2, s. 1 og 3, ill. - Om baggrunden for projekt "Haraldsted-Gyrstinge Søer".

Husen, J. Aa.: Lov om vandforsyning, i: Dråben 1970. Årg. 2, nr. 1, s. 1 og 3. - Gennemgang af og kommentarer til den ny lov om vandforsynings betydning for København. - Fortsættes i: Nr. 2, s. 3, og. Nr. 3, s. 3-4, ill.

Thirstrup, K. Them: Vandleverancer til Frederiksberg, i: Dråben 1971. Årg. 3, nr. 7, s. 3-4, ill.

Mikkelsen, O.: Den kære gamle maskine, i: Dråben 1969. Årg. 1, nr. 1, s. 4, ill. - Balancedampmaskine på vandværket ved Axeltorv.

Ny chef for Vandforsyningen, i: Dråben 1972. Årg. 4, nr. 12, s. 1-2, ill. - Johannes Aage Husen.

Københavns Vandforsyning. 1972. 58 s., ill.

Kofoed Hansen, A.: Maskinafdelingen. Før og frem til i dag, i: Dråben 1972. Årg. 4, nr. 12, s. 1-2, ill. - Maskinafdelingen ved Københavns Vandforsyning.

Husen, J. Aa.: Spidsbelastning og hovedledningerne, i: Dråben 1973. Årg. 5, nr. 16, s. 2-4, ill. - Brud på hovedledningen ved Regnemark 19.6.1973.

Fischer, U. Rehling: Tørst - det er os, i: København, nr. 8, juni 1973, s. 6, ill.

Holse, E.: Vandforsyningen som ejendomsbesidder, i: Dråben 1975. Årg. 7, nr. 23, s. 1 og 4.

Matr. nr. 16, Vestervold Kvarter, i: Dråben 1976. Årg. 8, nr. 28, s. 2-4, ill. - Bileder og kort fra Københavns Vandværk 1859-1976.

Jørgensen, Knud: Islevbroværket under forvandling, i: Dråben 1976. Årg. 8, nr. 28, s. 2-3, ill.

Vandforsyningsundersøgelse 1975 i Hovedstadsområdet. 1. delrapport. Udgivet af Hovedstadsrådet. 1976. 70 bl.., ill. (Planlægningsrapport, 5).

Vandforsyningen i Hovedstadsområdet. Betænkning afgivet af det af Miliøministeren den 16. juli 1975 nedsatte Udvalg til Undersøgelse af Problemerne omkring Vandforsyningen i Hovedstadsområdet. 1977. 3 bd. - 1: Betænkning. - 2: Bilagshæfte 1 til betænkning afgivet af udvalget til Undersøgelse af Problemerne omkring Vandforsyningen i Hovedstadsområdet. - 3: Bilagshæfte II: Miljøstyrelsens vandprisundersøgelse.

Rørlæggerklubben 60 år, i: Dråben 1977. Årg. 8, nr. 31, s. 2-3, ill.

Vandforsyningen i Hovedstadsområdet, i: Dråben 1977. Årg. 8, nr. 31, s. 1. - Om det af Miljøministeriet nedsatte udvalgs betænkning om Hovedstadsområdets vandforhold.

Bülow, C.: Tinghøjbeholderen, i: Dråben 1977. Årg. 9, nr. 33, s. 2-3, ill.

Friis, Poul: Ny organisationsplan for Københavns Vandforsyning, i: Dråben 1977. Årg. 9, nr. 33, s. 1, ill.

Kingod, Ove: Københavns Vandforsyning har ressourcer nok til en ekstra tår kaffe, i: Absalon 1978. Årg. 80, nr. 4, s. 84-86, ill.

Winthereik, Ole: Grøndalsvænge Allé, i: Dråben 1978. Årg. 10, nr. 34, s. 2-3, ill. - Vandforsyningens materialplads. - Fortsættes smst., nr. 35, s. 2-4.

Krøyer, Knud Th.: Produktionsafdelingen, i: Dråben 1978. Årg. 10, nr. 34, s. 1-2, ill.

Andersen, E.: Produktionsafdelingen. Sektionen for Drift og Vedligeholdelse, i: Dråben 1978. Årg. 10, nr. 36, s. 2-3, ill.

Bülow, O.: Produktionsafdelingen, i: Dråben 1978. Årg. 10, nr. 35, s. 1-2, ill.

Fischer, U. R.: Lidt om bevillinger før og nu, i: Dråben 1978. Årg. 10, nr. 37, s. 2-3, ill.

Kloakker, spildevand

Parø, Chris: Danmarks største vandløb - under vore fødder. Et besøg i Københavns kloaker, i: Kommunalarbejderen 1968. Årg. 53, nr. 2, s. 8-11, ill.

Ludwig, Otto: Det flyvende sjak går under jorden, i: Kommunalarbejderen 1970, nr. 2, s. 8-10, ill. - Arbejdet med Hovedstadens kloakledninger.

Johansen, Poul: Kloakplaner for København, i: Noah 1970, nr. 4, s. 11-13, ill.

Fremskridt for et rent Øresund, i: Storkøbenhavn 1970. Årg. 28, nr. 4, s. 2-3.

Lunn, K. J.: TV-undersøgelse af kloakledninger, i: Grøn bølge 1972, nr. 8, s. 10-11, ill.

En dyr, men dejlig ledning, i: Grøn bølge 1972, nr. 7, s. 1-2, ill. - Hovedkloakledningen fra Damhusengen til udløbet i Øresund.

Det nye renseanlæg ved Damhusåen og pumpestation Sjællandsbroen i brug, i: Grøn bølge 1972, nr. 10, s. 12.

Lunn, K. J.: Og dagen derpå, i: København, nr. 8, juni 1973, s. 7, ill.

Hansen, Helge: Pumpestation - hvad er det?, i: Grøn bølge 1973, nr. 17, s. 1-2, ill. - Pumpestationen på Kløvermarksvej.

Renseanlægget ved Damhusåen. Hvad sker der med spildevandet her?, i: Grøn bølge 1973, nr. 13, s. 4-5, ill.

Houge, Sv. E.: Kommer København først med ny rensemetode?, i: Grøn bølge 1973, nr. 17, s. 6, ill. - Forsøg med rensning af spildevand med ren ilt som aktiviseringsmiddel.

Houge, Sv.: Mulvarpe under B & W, i: Grøn bølge 1973, nr. 18, s. 16, ill. - Afløbskontoret bygger hovedkloakledninger gennem B & W’s skibsværft på Refshaleøen.

Har kloakarbejderne det rigtig godt skidt?, i: Grøn bølge 1974, nr. 23, s. 3-5, ill. - Konference om kloakarbejdernes forhold i København.

Der var ingen svenskere på bunden, i: Grøn bølge 1974, nr. 22, s. 3-5, ill. - Christianshavns Voldgrav som arbejdsplads i forbindelse med rørledningsføring til Lynetten.

Et overfalds-bygværk ved strømmen, i: Grøn bølge 1974, nr. 20, s. 11-12, ill.

Løje Hansen, J.: Industriens spildevand undersøges, i: Grøn bølge 1974, nr. 20, s. 8, ill.

Hospitalsspildevand i København. Udarbejdet af en arbejdsgruppe, Magistratens 2. Afdeling. 1974, 67 bl., ill.

Afløbskontorets tunnelbyggeri. Af K. J. Lunn og Allan Møller, i: Stads- og havneingeniøren 1976. Årg. 67, s. 173-174, ill.

Arbejdet på Lynetteledningen gennem voldgraven, i: Grøn bølge 1975, nr. 24, s. 13, ill.

Sporhundene i Valby, i: Grøn bølge 1975, nr. 25, s. 2-5, ill. - Afløbskontorets Spildevandslaboratorium.

Herfra skal spildevandet kontrolleres, i: Grøn bølge 1976, nr. 30, s. 12, ill. - Afløbskontorets Spildevandslaboratorium ved Damhusåen.

Nielsen, Egon: Rapport fra kloakerne, i: Noah 1976, nr. 40, s. 12-13, ill. - Kommentar til kloakarbejderrapporten.

Spildevandsanlæg 1976. Udgivet af Hovedstadsrådet. 1976. 26 bl., ill., 1 kort (Planlægningsrapport, Hovedstadsrådet, 6).

Ludwig, Otto: Det kaldes industrispionage - hvis vi analyserer fabrikkernes spildevand, i: Kommunalarbejderen 1976, nr. 7, s. 4-6, ill. - Kloakarbejdernes arbejdsforhold.

Sørensen, Poul Erik: Forsøg med automatisk procesregulering af rensningsanlæg, i: Stads- og havneingeniøren 1976. Årg. 67, s. 51-55, ill. - Rensningsanlæg ved Damhusåen.

Et barsk arbejdsmiljø. Af J. Mørkholdt Andersen og T. Egsmose, i: Fagbladet 1976, nr. 3, s. 27-28, ill. - Kloakarbejderrapporten.

Nu har vi selv bygget en tunnelbane. Tunnelen i Valby, i: Grøn bølge 1976, nr. 29, s. 1 og 3-4, ill. - Kloakledningen fra Frederiksberg til Damhusåen.

To velvoksne bassiner, i: Grøn bølge 1976, nr. 29, s. 5, ill. - Regnvandsbassiner ved Damhusåen.

Larsen, H. O.: Renere spildevand og arbejde for 18 millioner, i: Grøn bølge 1976, nr. 33, s. 7, ill. - Afledning af spildevand fra Refshaleøen og Holmen.

Ahlen, H.: På bunden af Damhussøen, i: Grøn bølge 1977, nr. 36, s. 12-14, ill. - Kloakarbejdet i og ved Damhussøen.

"Gå dog uden om vore nationale mindesmærker", i: Grøn bølge 1977, nr. 38, s. 8-9, ill. - Rørledningsanlæg fra Strandvængets Pumpestation uden om Trekroner til Lynetten.

Jensen, Vilmer: Det er ikke en biltunnel, i: Grøn bølge 1977, nr. 36, s. 12. - Om kloakledningen under Damhussøen.

Friis Jepsen, P.: Vi får 296 sladrehanke, i: Grøn bølge 1977, nr. 35, s. 4-5, ill. - Fjernovervågningsanlæg for 44 kloakpumpestationer.

Kloakarbejde og helbred - en rapport over sundheds- og arbejdsmiljøproblemer blandt kloakarbejdere ved Københavns Kommune 1976. Af Peer Jansson og Hans Klausen. 1977. 64 s., ill.

Et nyt sporskifte på afløbssystemet. Af Sv. E. Houge og Kaare Olsen, i: Grøn blølge 1978, nr. 43, s. 3, ill. - Kløvermarksvej.

Her kan vi se alt, hvad der sker i byen, i: Kommunalarbejderen 1979, nr. 1, s. 8-9 og 27, ill. - Interview med kvartermester Helge Hansen om hans arbejde på Pumpestation Kløvermarksvej og kloakkernes udvikling.

Lunn, K. J.: Kloakrenseanlæg ved Lynetten, i: Københavns havneblad 1973. Årg. 26, nr. 6, s. 97-97, ill.

Grønt lys for forberedelserne til det nye centralrenseanlæg ved Lynetten, i: Grøn bølge 1973, nr. 13, s. 7, ill.

Mortensen, Svend: Lynettebevillingen, i: Grøn bølge 1974, nr. 23, s. 6-7, ill. - Lynetten.

Sveinsdottir, Sinja: Status for Lynette-anlægget: Licitationerne er i fuld gang, i: Ingeniøren 1975. Årg. 1, nr. 3, s. 3-4, ill. - Jf. smst., nr. 4, s. 14.

Sveinsdottir, Sinja: De store ledninger til Lynetten ved at være færdige, i: Ingeniøren 1975. Årg. 1, nr. 10, s. 3.

Sveinsdottir, Sinja: Status for Lynetten: Nyt risteværk ved Strandvænget til 20 mill. kr., i: Ingeniøren 1975. Årg. 1, nr. 10, s. 7, ill.

RL netop nu, i: Grøn bølge 1975, nr. 26, s. 3, ill. - Renseanlæg Lynetten.

Mere om Lynetten, i: Grøn bølge 1975, nr. 28, s. 1 og 3, ill.

Sveinsdottir, Sinja: Slamanlægget på Lynetten: Historien om en licitation, i: Ingeniøren 1976. Årg. 1, nr. 4, s. 3-4, ill.

Sveinsdottir, Sinja: Britisk firma bygger iltfabrik ved Lynetten, i: Ingeniøren 1976. Årg. 2, nr. 29, s. 1.

Lunn, K. J.: Lynetteprojektet, i: Stads- og havneingeniøren 1976. Årg. 67, s. 47-51, ill.

B & W leverer udstyr til Lynetten, i: Ingeniøren 1977. Årg. 3, nr. 25, s. 14.

Jacobsen, Fl.: Datamat styrer Københavns nye kæmpe-rensningsanlæg, i: Amt- og kommune bladet 1977. Årg. 10, nr. 8, s. 9. - Rensningsanlæg Lynetten.

Bjerregaard, Jøren: 12.000 kvm beton males på Lynetten, i: Ingeniøren 1977. Årg. 3, nr. 49, s. 9, ill.

Når man har betalt en kvart milliard, må man nyde det - selv om det er regnvejr, i: Grøn bølge 1977, nr. 37, s. 13 og 15, ill. - Lynetten.

Nyt fra Lynetten, i: Grøn bølge 1977, nr. 36, s. 15, ill.

Bro Rasmussen, A.: I Folketinget: Slamanlægget ved Lynetten rejser principspørgsmål, i: Ingeniøren 1977. Årg. 3, nr. 17, s. 21.

Vestergaard, N. P.: Der vil rulle hoveder, hvis kontrollen svigter, i: Management 1977. Årg. 12, nr. 1, s. 26-28, ill.

Lynetten. Af Lynettegruppen, i: Noah 1977, nr. 45, s. 2-5, ill.

Nielsen, Egon: Nødråb fra kloaken, i: Noah 1977, nr. 45, s. 5-7, ill. - Bedre arbejdsmiljø i kloakkerne i forbindelse med opførelsen af renseanlæg Lynetten.

Nielsen, Gerd: Forureningsofre har ikke lov at klage, i: Noah 1977, nr. 45, s. 7-9, ill. - Forureningen fra renseanlæg Lynetten.

Nordeuropas største renseanlæg giver Øresund rent badevand i 1979, i: Den danske etat 1978, nr. 7, s. 8-9, ill. - Renseanlæg Lynetten.

Lynetten. Rejsegilde - nu er der mindre end et år til det sættes i gang, i: Grøn bølge 1978, nr. 41, s. 16-17 og 19, ill.

Vandet skal videre - ud i Øresund, i: Grøn bølge 1978, nr. 39, s. 5, ill. - Udløbsledninger fra Renseanlæg Lynetten til Kongedybet.

Lunn, K. J.: Kloakrenseanlæg ved Lynetten, i: Københavns havneblad 1978. Årg. 31, nr. 2, s. 64-65, ill.

Sveinsdottir, Sinja: B & W leverer stålkonstruktioner til Lynetten, i: Ingeniøren 1977. Årg. 3, nr. 13, s. 3, ill.

Sveinsdottir, Sinja: Fuld kraft frem på Renseanlæg Lynetten, i: Ingeniøren 1978. Årg. 4, nr. 9, s. 5, ill.

Hjort Hansen, P.: Lynetten bliver et af de mest automatiserede renseanlæg i Europa, i: Ingeniøren 1979. Årg. 5, nr. 7, s. 16-18.

Bjerregaard, Jørgen: Ingen erstatning for epoxy, i: Ingeniøren 1980. Årg. 6, nr. 2, s. 5, ill. - Overfladebehandling med epoxy på Renseanlæg Lynetten.

Sveinsdottir, Sinja: Varmen fra Lynetten kan ikke udnyttes de første mange år, i: Ingeniøren 1980. Årg. 6, nr. 11, s. 10-11, ill.

De sier det grove fra, i: Grøn bølge 1975, nr. 28, s. 11, ill. - Strandvængets pumpestation og risteanlæg.

Et pølsegilde, der blev til et rivegilde, i: Grøn bølge 1976, nr. 29, s. 6-7, ill. - Risteanlægget ved Strandvængets pumpestation.

Præmie til Strandvænget, i: Grøn bølge 1978, nr. 42, s. 11-13, ill.

Kloakpumpestation ved Svanemøllen, København, i: Arkitektur 1979. Årg. 23, nr. 1, s. 22-29, ill. - Arkitekter: Stadsarkitektens Direktorat med medarbejderne Martin Andersen og Svend H. Baggesen. - Også med engelsk og tysk text.

Rønne, V. R.: Lette bølge! når du blåner, i: København, nr. 1, oktober 1971, s. 11-12, ill. - Forurening af Øresund.

Olieforurening på Amager Strand, i: Grøn bølge 1975, nr. 25, s. 12, ill.

Københavns Belysningsvæsen

Nordhav, Børge: Målerkontrollen ringer kun 2 gange, i: Kommunalarbejderen 1966. Årg. 51, nr. 2, s. 8-10, ill. - De københavnske målerkontrollørers arbejde.

Corydon, Robert: Et "væsen", der giver 60 millioner kr. i netto-overskud, i: Kommunalarbejderen 1966. Årg. 51, nr. 12, s. 67, ill. - Interview med direktør Viggo Mortensen, Københavns Belysningsvæsen.

Hjorth, Peter: Gravemaskinerne er mine værste fjender, i: Absalon 1969. Årg. 70, s. 110-111, ill. - Interview med distriktsinspektør M. Berg Nielsen , Københavns Belysningsvæsen.

Kingod, Ove: Vi forstår godt, hvis forbrugerne engang imellem er utålmodige, i: Absalon 1977. Årg. 79, s. 76-78, ill.

Elektricitetsforsyning, elektricitetsværker

Københavns elværker 75 år, i: Tidsskrift for industri 1967, s. 131.

Københavns elværker 1892-5. marts-1967. Udgivet af Københavns Belysningsvæsen. 1967. 23 s., 16 tavl., ill.

Jacobsen, Otto: Kraftværkerne i havnen, i: Københavns havneblad 1978. Årg. 31, nr. 4, s. 88-91, ill. - Københavns Belysningsvæsens historie.

Skriver, Poul Erik: Amagerværket, i: Arkitekten 1966. Årg. 68, s. 444-446, ill.

Amagerværket, byens nye vartegn, i: Absalon 1969. Årg. 70, s. 30-31, ill. - Citat fra artikel i Københavns havneblad 1969. Årg. 32, nr. 1.

Tornøe, H. V.: Amagerværket, i: Københavns havneblad 1969. Årg. 22, nr. 1, s. 12-17, ill.

Amagerværket. Udgivet af Københavns Belysningsvæsen. 1972. 19 s., ill.

Skriver, Poul Erik: Amagerværket, i: Arkitekten 1972. Årg. 74, s. 569-570, ill. - Arkitekter: Jørgen Maglebye, Niels Erik Gottlieb og Børge Høgsted.

J.S.: Bellahøj Koblingsstation, i: Arkitektur 1972. Årg. 16, s. 163-166, ill. - Arkitekt: Hans Chr. Hansen. - Også med engelsk text.

Bremerholm Transformatorstation, i: Arkitektur 1972. Årg. 16, s. 161, ill. - Arkitekt: Hans Chr. Hansen. - Også med engelsk text.

Amagerværket, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen 1973, s. 1-7, ill.

Parø, Chris: Av - der røg vist en hovedsikring, i: Kommunalarbejderen 1969. Årg. 54, nr. 1, s. 12-14, ill. - Arbejdet på Belysningsvæsenets vagtstation på Bellahøj.

Svanemølle Koblingsstation, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen 1971, s. 29-30, ill.

J.S.: Svanemølle Koblingsstation, i: Arkitektur 1972. Årg. 16, s. 167, ill. - Arkitekt Hans Chr. Hansen. - Også med engelsk text.

Ludwig, Otto: De dækker et stort kontaktbehov, i: Kommunalarbejderen 1972, nr. 10, s. 16-19, ill. - Kedel-og maskinpassernes arbejde på H. C. Ørstedsværket.

Kingod, Jette: Skifteholdsarbejdet giver mindre sygdom gennem øget solidaritet, i: Absalon 1977. Årg. 79, s. 248-250, ill. - Skifteholdsarbejde på H. C. Ørstedsværket.

Herse, Erik: I København gennem transformerne væk under jorden, i: Ingeniøren 1979. Årg. 5, nr. 50, s. 21, ill. - Transformerstation i Husum.

Der investeres nu mere end 1 mia. kroner til varme i København, i: Ingeniøren 1979. Årg. 5, nr. 34, s. 3. - Udbygning af Amagerværket.

Gasforsyning og gasværker

Parø, Chris: Vær ikke bange for julegåsen. De københavnske gasværker sørger for største beredskab, i: Kommunalarbejderen 1967. Årg. 52, nr 12, s. 8-10 og 30, ill.

Ludwig, Otto: Tretten mand giver den gas på Amager, i: Kommunalarbejderen 1972, nr. 11, s. 4-7, ill. - Arbejdet på Sundby Gasværk, Amager Strandvej.

Ludwig, Otto: Gasmanden kunne holde rotterne borte, i: Kommunalarbejderen 1974, nr. 8, s. 4-7, ill.

Sveinsdottir, Sinja: Naturgassen kommer som planlagt i 1981, i: Ingeniøren 1977. Årg. 3, nr. 36, s. 2. - Vicedirektør Niels-Kristian Broe Olesen, Strandvejsgasværket, udtaler sig om naturgas i Danmark og specielt København.

Obs: Stadig berettigelse for at ha’ gasværker, i: Kommunalarbejderen 1979, nr. 4, s. 16-18, ill. - Arbejdet på Sundby Gasværk.

Frost, Erik: Da Valby Gasværk sprang i luften, i: Civilforsvar 1979, nr. 5, s. 12-14, ill. - Explosionsulykke 1964.

Ponsaing, Eli: Fotografier fra nedrivningen af Østre Gasværk. 1977. 16 s., ill.

Gadebelysning

Parø, Chris: Lygtetændernes erhverv - en saga blot, i: Kommunalarbejderen 1967. Årg. 52, nr. 1, s. 22-23,ill.

Parø, Chris: Lygter og lygtemænd i det gamle København, i: Københavner-minder 7, 1969, s. 19-22, ill.

Opvarmning, varmeværker

Helveg Petersen, Lilly: Et hul i Sortedamssøens is brød vejen til en varmeplanlægning, der i næsten tiår kræver over 1 milliard kroner, i: Danske kommuner 1977. Årg. 8, nr. 16, s. 41, ill. - Københavns varmeplanlægning, specielt fjernvarme.

Fjernvarme - den nærliggende mulighed, i: Grøn bølge 1978, nr. 42, s. 6-7, ill.

Skovgaard, Hans-Ole: Københavns Kommune planlægger anvendt 90 mill. kr. til energibesparelser, i: Ingeniøren 1977. Årg. 3, nr. 41, s. 6, ill.

Renholdelse, renovation, snerydning, grusning

Hansen, Gustav: Offentlige veje eller bomspærringer, i: Grundejer-bladet 1968. Årg. 82, s. 53-54, ill. - Private grundejeres renholdelsespligt.

Hansen, Gustav. Er vejene private eller offentlige, i: Grundejer-bladet 1968. Årg. 82, s. 316-317, ill.

Hansen, Svend G.: Affaldstransport fra Københavns Havn. Hygiejniske og teknisk/økonomiske problemer, i: Københavns havneblad 1968. Årg. 21, nr. 4, s. 86-87, ill.

nik: Bedre renovation, i: Amt og by 1969. Årg.58, nr. 1, s. 14-17, ill.

Farvel til lossepladserne, i: Storkøbenhavn 1969. Årg. 27, nr. 10, s. 3-4.

Slut med lossepladserne, i: Storkøbenhavn 1970. Årg. 28, nr. 7/8, s. 4.

Gaderenholdelsen rationaliseres, i: Grøn bølge 1971, nr. 4, s. 1-3, ill.

Thomsen, Poul: Rygskader, ledsygdomme, krumme fingre, gigt, i: Fagbladet 1972, nr. 1, s. 4-6, ill.- Helbredsundersøgelse af københavnske renovationsarbejdere.

Derfor er det blevet dyrere, i: København, nr. 10, december 1973, s. 3-4, ill. - Spørgsmål og svar vedrørende Københavns Kommunes dagrenovationstaxter.

Hilden, Hans Peter: Skrald, storby og miljø. En beretning om Københavns kamp mod affaldet gennem 200 år. 1973. 176 s., ill.

Lossepladsplanlægning 1976. Udgivet af Hovedstadsrådet.1976. 20, 16 s., 2 tavl. 1 kort, ill. - (Hovedstadsrådet, planlægningsrapport, 4).

Københavns skoleelever deltager i den store præmiekonkurrence "Hold byen ren", i: Grøn bølge 1977, nr. 37, s. 8-10, ill. - Konkurrence i forbindelse med udstillingen "Hold byen ren".

Nyt takstsystem for dagrenovation i København og Frederiksberg, i: Huset 1977. Årg. 9, s. 15-19, ill.

350.000 skraldekasser tømmes hver uge. Lille historisk tilbageblik i anledning af, at Grundejerens Renholdningsselskab har overtaget renovationen på Frederiksberg og nu hedder Renholdningsselskabet af 1898, i: Huset 1972. Årg 4, s. 13-14, ill.

Thomsen, Karl Erik: Måske ikke nødvendigt at gøre rent i alle gader hver eneste uge, i: Ingeniøren 1977. Årg. 3, nr. 48, tema december, s. 8-9, ill. - Interview med fuldmægtig F. B. Wendelboe, Vejkontorets drifts- og vedligeholdelsesafdeling.

Fejedrengene, i: Grøn bølge 1978, nr. 41, s. 1, 14-15 og 18, ill. - Københavns gadefejere omkring 1930.

Vi rydder i fællesskab, i: Grøn bølge 1976, nr. 34, s. 8, ill. - Snerydning. - Jf. kommentar smst, nr. 35, s. 6.

Nødtørftsanstalter, toiletter

Parø, Chris: Alle går under jorden - før eller senere. Om Københavns offentlige toiletter og deres personale, i: Kommunalarbejderen 1967. Årg. 52, nr. 8, s. 8-10, ill.

Ludwig, Otto: Kommunal service for værdigt trængende, i: Kommunalarbejderen 1973, nr. 9, s. 22-24, ill. - Københavns underjordiske toiletter.

Forbrændingsanlæg

I/S Amagerforbrænding’s bygningsanlæg, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen 1973, s. 8-13, ill.

Lunn, K. J.: Kemikaliesjatterne er også farlige for kloakarbejderne, i: Ingeniøren 1978. Årg. 4, nr. 8, s. 2, ill. - Modtagestationer for kemikalier.

Westermann, Jørgen: Overskudsvarme fra forbrænding udnyttes til elektricitet, i: Ingeniøren 1978. Årg. 4, nr. 13, s. 7, ill. - Samarbejde mellem Forsøgsanlæg Rise og I/S Amagerforbrænding.

Parø, Chris: Femten millioner hektoliter skrald, i: Kommunalarbejderen 1969, nr. 8, s. 16-19, ill. - Kjøbenhavns Grundejeres Renholdningsselskab.

Ludwig, Otto: Skraldevognen kommer i bad tre gange om ugen, i: Kommunalarbejderen 1972, nr. 11, s. 22-25, ill. - Arbejdet som skraldemand ved Renholdningsselskabet af 1898.

Ny station for Renholdningsselskabet af 1898, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen. 1973, s. 14-16, ill.

Welinder, A. S.: Det bliver dyrere at fjerne affald fra snævre kældre, i: Ingeniøren 1977. Årg. 3, nr. 8, s. 6-7, ill. - Interview med direktør Svend Seitzberg, Renholdningsselskabet af 1898.

Luft- og støjforurening

Beretning om Københavns Kommunes propagandauge mod støj og luftforurening 7.-14. maj 1965. 1966. 40 s., ill.

Bjerregaard Pedersen, P.: Støj og røg i byen, i: Grøn bølge 1974, nr. 21, s. 8, ill.

Palmgren Jensen, F.: Forslag til fortsættelse af luftkvalitetsundersøgelserne i Storkøbenhavn. Udgivet af Atomenergikommissionen, Forsøgsanlæg Risø. 1975, 15 s. (Risø-M-1777).

Luftforurening i Storkøbenhavn 1967-1972. Rapport fra Storkøbenhavns Luftforureningsudvalg. 1975. 3, 65, 20 s., 9 tavl., 20 bilag, 1 kort.

Christensen, Maks: Luftforureningsmodeller for Storkøbenhavn. 1975. 191 s., ill.

Prahm, Lars P.: God luftkvalitet for Københavnsområdet, i: Ingeniøren 1976. Årg. 2, nr. 24, s. 13-14.

Nu gør beboerne oprør i Danmarks giftigste gade, i: Noah 1976, nr. 39, s. 2-3, ill. - Holmbladsgade.

Erfaringer fra Sojakage-sagen. Af Ebbe Asmussen og Jan Jørgensen, i: Noah 1977, nr. 49, s. 6-9, ill.

Amager - Danmarks største forureningsoffer, i: Noah 1977, nr. 50, s. 1-16, ill. - Temanummer om Amager: Kræft og miljø.

Sveinsdottir, Sinja: Griseri til lavpris, i: Ingeniøren 1977. Årg. 3, nr. 42, s. 2, ill. - Glud & Marstrand har fået symbolsk bøde for ikke at bygge en skorsten høj nok.

Kampen mod luftforureningen, i: Noah 1978, nr. 54, s. 2-6, ill. - Industriforureningen.

Hvilken slags trafik støjer egentlig mest?, i: Grøn bølge 1972, nr. 10, s. 4-5, ill.

Ingerslev, Fritz: I de grønne sale mellem nattergale, i: København, nr. 4, juli 1972, s. 3-4, ill.

Over 6000 personer kan befries for støjplage, i: Grøn bølge 1975, nr. 24, s. 16, ill. - Dæmpning af støjplage i Sydvest-kvarteret.

Gottlieb, Bent: Alvorlige støjgener i Københavns skoler, i: Københavns kommuneskole 1976. Årg. 69, s. 211-212, ill.

Brandvæsen, pionertjenesten

Hjorth, Peter: Med pionererne på udrykning til en drukende, i: Kommunalarbejderen 1974, nr. 2, s. 10-15, ill.

Houmøller, Sven: Med flid, kunst og vand. 1970. 219 s., ill. - Med bibliografi over de kommunale regulativer for Københavns Brandvæsen samt et udvalg af Brandvæsenets publikationer.

Hjorth, Peter: Jeg støttede kravet om håndværkerstatus til brandmænd, i: Kommunalarbejderen 1970, nr. 7, s. 6-7, ill. - Interview med Københavns Brandchef Jan Ammitzbøl.

Firebrand: Københavns Brandvæsen fejrer 100 års jubilæum, i: Kommunalarbejderen 1970, nr. 7, s. 20-22, ill.

Tidstavle - 1868-1970. Københavns Brandvæsen. Af Froloff-Kroner, i: Brandmanden 1970. Årg.48, nr. 7, 8 s. ill.

Hansen, Viggo: Op til 30 % idrætsskader ved Københavns Brandvæsen, i: Brandmanden 1971. Årg. 49, nr. 5, s. 8-9, ill. - Brandfolks fysiske træning.

Hjorth, Peter: Med røgdykkerne inde i det brændende Hafnia, i: Kommunalarbejderen 1973, nr. 10, s. 16-21 og 40, ill. - Røgdykkerholdets arbejde og indsats på Hotel Hafnia, 1973.

Brandmanden, i: Brandmanden 1973. Årg.51, nr. 5, 154 s., ill. - Jubilæumsnummer i anledning af 75 års dagen for Kommunale Brandfolks Organisation med et udvalg af artikler fra ældre årgange.

Brandmanden 1923-1973, i: Brandmanden 1973. Årg.51, nr. 2, 100 s., ill. - Jubilæumsnummer med udvalgte artikler fra ældre årgange.

Vagtjournal St. Adelgade 1901-03, i: Brandmanden 1973. Årg. 51, nr. 4, s. 29-33. - Uddrag af vagtjournaler. - S. 31-33: Uddrag af "Ambulance og Dampsprøjte, Vagtjournal for Station Fs Dampsprøjtevagt" fra 10.4.1906-1.1.1912.

Hjorth, Peter: Får brandvæsenet udvidet sine servicefunktioner, i: Brandmanden 1974. Årg. 52, nr. 7, s. 33-35. - Interview med brandchef Erik Boeck om fremtidsperspektiver for brandvæsenet.

Kingod, Ove: Kadaverdisciplin belaster ikke længere samarbejdet, i: Absalon 1977. Årg. 79, s. 272-274, ill. - Københavns Brandvæsen.

Hjorth, Peter: Dimensionering af et brandvæsen er og bliver et skøn, i: Brandmanden 1976. Årg. 54, nr. 9, s. 8-9 og 14, ill. - Interview med brandchef Erik Boeck om nedskæringer af beredskabet m.m.

Brandstationer, brandmateriel, radiotjeneste

Tillidsmanden: Et eventyr af stål!, i: Brandmanden 1966. Årg. 44, nr. 9, s. 5-6, ill. - Kritik af Hovedbrandstationens nye øvelsestårn.

Hovedbrandstationen fylder 75 år, i: Brandmanden 1967. Årg. 45, nr. 4, s. 5. - Illustrationer hertil: S. 1.

Ti år mere på Hovedstationen?, i: Brandmanden 1970. Årg. 48, nr. 3, s. 7-9, ill. - Lokaleproblemer.

Ludwig, Otto: Fire brandfolk på vagt ved en milliard liter benzin, i: Kommunalarbejderen 1974, nr. 11, s. 4-7, ill. - Brandstationen på Prøvestenen.

Bjerregaard, Jørgen: Tomsgårdsvejens Brandstation har rundet de 70, i: Brandmanden 1977. Årg. 55, nr. 7, s. 12-14, ill.

Finn: Københavns Brandvæsen - ny ingeniørtender, i: Brandmanden 1969. Årg. 47, nr. 1, s. 6, ill.

Grandjean, Asger: Sn. 1 - nyt køretøj i København, i: Brandmanden 1969. Årg. 47, nr. 5, s. 5, ill. - Snorkel.

Petersen, Evald: Vi besøger brandtelegrafen, i: Brandmanden 1973. Årg. 51, nr. 7, s. 19-23.

København foran udskiftning af alle sine sprøjter, i: Brandmanden 1976. Årg. 54, nr. 1, s. 8-9, ill.

Hjorth, Peter: På alarmcentralen må vurderingen af et opkald aldrig svigte, i: Brandmanden 1976. Årg. 54, nr. 2, s. 4-7 og 15, ill.

Rasmussen, Axel: Københavns Brandvæsens Radiotjeneste 1931-1971, i: Brandmanden 1971. Årg. 49, nr. 12, s. 5-13, ill.

Brandsikring

Mellem 50.000 og 70.000 lejligheder er brandfælder, i: Byggeforum 1975, nr. 12, s. 17-23, ill. - Jf. smst. 1976, nr. 1-2, s. 27-31.

Brandsikringen af skolerne i København, i: Københavns kommuneskole 1975. Årg. 68, s. 607-608.

Rasmussen, Bjarke: Gamle problemer forstærkes - og nye dukker frem, i: Byggeforum 1977, nr. 4, s. 26-29, ill.

Brandsikring, i: Huset 1978. Årg. 10, nr. 1, s. 6.

Brandvæsenets embedsmænd

Hjorth, Peter: Et brandvæsen kan ikke styres fra en chefstol, i: Brandmanden 1974. Årg. 52, nr. 3, s. 5-9. - Interview med afgående brandchef Jan Ammitzbøll.

Hjorth, Peter: Jeg har altid kunnet lide anstrengelser, i: Brandmanden 1975. Årg. 53, nr. 2, s. 5-9, ill. - Interview med røgdykker gennem 25 år, brandmester Ib Christensen.

Hjorth, Peter: Mest ubehageligt at behandle sager, der kan føre til afsked, i: Brandmanden 1976.Årg. 54, nr. 8, s. 8-9, ill. - Interview med overbrandinspektør Ole Hofman, der er personalechef i Brandvæsenet.

Brandvæsenets organisationer

Brandfolkenes Stiftelsesforening. Brandfolkenes foreningsliv 1868-8. april-1968. Redigeret af Johannes Jensen. 1968. 100 s., ill.

Petersen, Evald: Vi besøger brandvæsenets musikforening, i: Brandmanden 1972. Årg. 50, nr. 2, s. 9-17, ill.

Jensen, Johannes: Lidt fagforeningshistorie. I anledning af Brandfolkenes Organisation, Storkøbenhavns’s 75 års jubilæum, i: Brandmanden 1973. Årg. 51, nr. 5, s. 15-21.

Danielsen, Svend: Brandfolkenes studie- og rejsefond, i: Brandmanden 1973. Årg. 51, nr. 1, s. 11-15, ill. - Brandmandsdagens historie.

Ludwig, Otto: For ikke at lave brand i gaden øver man i saunaen. Københavns Brandvæsens Musikforening fylder 40 år, i: Kommunalarbejderen 1979, nr. 10, s. 12-13 og 17, ill.

Trafikforhold

Topsøe-Jensen, Torben: Ad hjulspor og landeveje. 1966. 275 s., ill. - S. 95-96: Københavnernes udflugter. - S. 106-114: Færdselsregulerende bestemmelser for København. - S. 119-121: Herberger i København.

Dahlgren, Alvin B. C.: Trafikken skal glide, i: Arbejdsgiveren 1966. Årg. 67, nr. 19, s. 16-21, ill.

Nielsen, Ejnar: Amagertrængsler. Et kapitel for sig i hovedstadens trafik, i: Sporvognen 1966. Årg. 65, nr. 7, s. 136-137.

Bør der være fartgrænse på 50 km/tm i København?, i: Sporvognen 1967. Årg. 66, nr. 10, s. 222-224, ill.

Budde, Erik: Avedøreprojektet og Storkøbenhavns udvikling, i: Bygmesteren 1967. Årg. 60, nr. 5, s. 7-10 og 16-17, ill. - Jf. smst., nr. 6, s. 8-13.

Livlig debat om fremtidens København, i: Storkøbenhavn 1968. Årg. 26, nr. 3, s. 4-6.

"Hængebane" som supplement til metroen?, i: Storkøbenhavn 1968. Årg. 26, nr. 5, s. 4-5. - Projekt.

Boas Jensen, Peder: Videnskaben anbefaler, i: Byplan 1968. Årg. 20, nr. 114, s. 45-46. - Kampen mellem politikere og planlæggere, politik kontra prognose.

Rallis, Tom: Capacity of transport centres. 1967. 183 s., ill. - S. 47-66: Københavns Havn. - S. 71-97: Københavns Hovedbanegård.

Vedel, Jørgen: Københavns trafik, i: Byplan 1967. Årg. 19, nr. 110, s. 131-137, ill.

Forenede Danske Motorejere: Ingen byfornyelse uden trafiksanering, i: Byplan 1968. Årg. 20, nr. 118, s. 217-220, ill.

Jørgensen, N. O.: Hvor er det farligst at krydse Nørrebrogade?, i: Stads- og havneingeniøren 1971. Årg. 62, s. 118-120, ill.

Trafikudvikling og trafikprognoser. Af Erik Bache m. fl., i: Byplan 1970. Årg. 22, nr. 127, s. 99-105, ill.

Der er oprettet spærringer for trafikken i den indre by, i: Grøn bølge 1972, nr. 8, s. 12.

Andersen, K. N.: Er 0-takst en løsning på storbyens trafikproblemer?, i: København, nr. 4, juli 1972, s. 11-12, ill.

Bergsøe, Svend: Eneste storby uden generel fartgrænse, i: København, nr. 3, april 1972, s. 6, ill.

Palmqvist, Hans: Københavnske bilisters gestus. En morfologisk-metodisk undersøgelse. 1972. 101 s., ill. - Med engelsk resumé.

Trafik-"reform" i København, i: Storkøbenhavn 1972. Årg. 30, nr. 1-2, s. 8. - P-skiver og parkeringskorps m.v. - Jf. nr. 4/5, s. 5.

Færre ulykker i Københavns trafik, i: Grøn bølge 1973, nr. 15, s. 12, ill.

Schwartz, H. K.: Kom bare an, hr. buschauffør!, i: Grøn bølge 1973, nr. 12, s. 9-10, ill. - Sikkerhedsrækværk langs Vindebrogade.

Jensen, Bent: Mit gadekryds, i: København, nr. 9, oktober 1973, s. 15-16, ill.

Trafikspillet. Af Johs. Nymark og Bjarke Lund. 1973. 64 s., ill.

Michelsen, Gunnar: Hovedstadsområdets kollektive trafik, i: Sporvognen 1973. Årg. 72, nr. 7, s. 135-136.

Lemberg, Kai: Pedestrian streets and other motor vehicle traffic restraints in central Copenhagen. 1973. 33 bl., ill.

Budde, Søren: Trafikanalyser i 4 danske byer, i: Byplan 1973. Årg. 25, nr. 143, s. 11-16, ill. - København, Århus, Odense og Kolding.

Det kunne være skønt. Udarbejdet af Trafik- og Bymiljøgruppen i Noah/København. 1973. 104 s., ill.

Behrend, Jørgen: En cyklisternes "Søring", i: København, nr. 15, april 1975, s. 5, ill.

Lu: Trafikdrab kan undgås, i: Ingeniøren 1976. Årg. 2, nr. 50, s. 2, ill.

Skovgaard, Hans-Ole: Udgifterne til trafiksanering er lig besparelser ved uheld, i: Ingeniøren 1976. Årg. 2, nr. 50, s. 4-5, ill.

Kontorhuse og biltrafik. En undersøgelse foretaget af Stadsingeniørens Direktorat i København, i: Byplan 1976. Årg. 28, nr. 162, s. 53-54, ill.

Gulstad, E.: Om trafikdifferentiering - især i det små, i: Stads- og havneingeniøren 1976. Årg. 67, s. 42-44, ill.

Linvald, Steffen: By og trafik gennem 700 år. En skildring af København. 1977. 106 s., ill.

Rørbech, Jens: Individuel og kollektiv persontrafik i bycentre og forstæder: Konkurrence eller samvirke?, i: Kollektiv trafik i byer, forstæder og landdistrikter. Festskrift i anledning af P. H. Bendtsen’s 70 års dag den 13. august 1977. 1977, s. 151-170, ill.

Trafikkamp i byen. Af Ole Bidsted og Michael Varming, i: Noah 1977, nr. 48, s. 8-9, ill. - Miljø- og beboergruppers aktion for at få lukket Blågårdsgade for gennemkørende trafik.

De var nu mere avancerede for 50 år siden, i: Grøn bølge 1978, nr. 43, s. 1 og 20-22, ill. - 50 års dagen for Københavns trafiksignaler.

Olsen, Erling: Trafikrådets virksomhed 1. august 1973-1. april 1978. Beretning, i: Bytrafik 1978. Årg. 14, nr. 4B, 80 s., ill.

Hans-Ole Skovgaard:: Trafiksaneringen på Østerbro afværger over 30 uheld om året, i: Ingeniøren 1980. Årg. 6, nr. 17, s. 6-7, ill.

Holdepladser, parkering, garager

Planer om 30.000 P-pladser i København, i: Amt og by 1970. Årg. 59, nr. 10, s. 12.

Parkometre i 10 år, i: Grøn bølge 1971, nr. 2, s. 2-4, ill.

Nu har København fået P-korps og P-skiver, i: Grøn bølge 1972, nr. 8, s. 11-12.

Nye busstoppesteder ved Nørreport, i: Grøn bølge 1973, nr. 14, s. 5.

Ny metode til at klare parkeringen, i: Storkøbenhavn 1968. Årg. 20, nr. 10, s. 3-4.

Parkometre i 10 år. Et jubilæum, som måske ikke netop burde fejres, i: Absalon 1971. Årg. 72, s. 141-142, ill.

Ludwig, Otto: Jungletrommerne lyder, når P-korpset er på vej, i: Kommunalarbejderen 1976, nr. 6, s. 4-7, ill.

Færdselstællinger

Egnsplanrådet: Trafikanalyse 1967. Udarbejdet af Freeman, Fox, Wilbur Smith and Associates. 1969. 2 bd., ill. - På omslaget: Greater Copenhagen regional transportation study.

Lemberg, Kai: Første akt af den storkøbenhavnske trafikanalyse er nu slut, i: Stads- og havneingeniøren 1968. Årg. 59, s. 52-53 og 68, ill.

Egnsplanrådets store analyse af trafikken, i: Bygge-forum 1969, nr. 2, s. 5-8, ill.

Persontrafikkens fordeling på trafikarter. Af Chr. Einfeldt m. fl., i: Byplan 1970. Årg. 22, nr. 127, s. 106-110, ill.

Trafikuheld

Trafikstrømme i København 1972. Kort, i: København, nr. 10, december 1973, s. 15, ill.

Trafikuheld og trafikmiljø i boligområder. Af Henrik Hvidtfeldt og Jørgen Sterner. 1974. 119 s., ill. - S. 71-80: "Peder Lykkesvej"-bebyggelsen og Tingbjerg.

Hjorth, Peter: Sad fastklemt en time under 15 tons tung container, i: Brandmanden 1977/78, nr. 12-1, s. 18-20, ill. - Containervogn vælter ned over 4 personvogne på Nørrebros Runddel.

Trafikplaner, trafiklinier

Mulighederne for en forbedring og samordning af den kollektive overfladetrafik i Hovedstadsområdet. Udgivet af Hovedstadskommunernes Samråd, Trafikudvalget. 1965. Forskellig paginering.

Nu kommer motorgaderne. Arbejdet først i gang i Borups Allé, mens Lyngbyvej venter på aflastende parallelgader, i: Storkøbenhavn 1966. Årg. 24, nr. 1, s. 1-4; i:: Grundejer-bladet 1966. Årg. 80, s. 58-59, ill., og i: Absalon 1966. Årg. 67, s. 59-60, ill.

Nørgård, Ole: Arkitektoniske problemer ved motorveje i byen, i: Byplan 1966. Årg. 18, nr. 102, s. 33-34, ill. - Jf. Årsberetning fra Stadsingeniørens Direktorat 1965.

Storkøbenhavn i støbeskeen, i: Storkøbenhavn 1967. Årg. 25, nr. 10, s. 1-3. - Lufthavn på Saltholm vil bane vej for tunnelbro til Malmø.

Vi kan køre til Sverige om fem år, i: Storkøbenhavn 1967. Årg. 25, nr. 3, s. 1-4.

Nu lysner det for Storkøbenhavn, i: Storkøbenhavn 1967. Årg. 25, nr. 4, s. 1-4. - Terminerne fastlagt for en 15-årsplan.

Brauner, Willy: Nu vil omegnskommunerne gerne tale med København og trafiksamarbejde, i: Stads- og havneingeniøren 1967. Årg. 58, nr 48-49.

Wassard Jørgensen, A.: Ny storhavn på Amagers østkyst, når lufthavnen er på Saltholm, i: Stads- og havneingeniøren 1967. Årg. 58, s. 49-51.

Søringen har nu to konkurrenter, i: Storkøbenhavn 1969. Årg. 27, nr. 9, s. 1-3.

Et minus og et plus, i: Storkøbenhavn 1970. Årg. 28, nr. 5, s. 1-3. - Skal København selv betale sine motorgader?, og: Fast Malmø-forbindelse rykker to år frem.

Staten og København trækker tov om motorgaderegning, i: Storkøbenhavn 1970. Årg. 28, nr. 10, s. 1-3.

Rosengårdskarréen. En trafikal vurdering af skitseforslaget til sanering. Udarbejdet for Grundejernes Saneringselskab A/S af Poul Lyagers Planlægningstegnestue. 1971. 33 bl., ill.

Trafikken i Storkøbenhavn, i: Amt og kommunebladet 1971. Årg. 4, nr. 10, s. 22-41, ill.

Københavns Kommune vred på minister Ove Guldberg, i: Storkøbenhavn 1971. Årg. 29, nr. 3, s. 3-4. - Jf. smst., nr. 4, s. 4-5.

Dødsdom over Lyngbyvej-tunnel og over Søringen, i: Storkøbenhavn 1971. Årg. 29, nr. 1, s. 3-5.

Trafiksanering på Østerbro. Udgivet af Rådet for Trafiksikkerhedsforskning. 1972. 4 bd., ill. - Bind 1-2: Beskrivelse af trafikmiljøet. - Bind 3: Forslag til foranstaltninger. - Bind 4: Fælles data.

Gottlob, K.: Byen og havnen, i: Arkitekten 1972. Årg. 74, s. 539, ill.

Den kollektive trafik må skrues op, bilismen ned, i: Storkøbenhavn 1972. Årg. 30, nr. 1-2, s. 5-6. - Udtalelse fra trafikminister Jens Kampmann.

Lyngbyvejen på vej ind, men Søringen er droppet, i: Storkøbenhavn 1973. Årg. 31, nr. 1-2, s. 3-6.

Varming, Michael: De nye primærgader vil ødelægge København meget, i: Stads- og havneingeniøren 1973. Årg. 64, s. 96-97, ill. - Jf. svar fra Stadsingeniør Erik Gulstad smst., s. 97.

Bekymring om nedrivninger i Fredensgade, i: Arkitekten 1974. Årg. 76, s. 240. - Brev til Trafikministeriet fra Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse.

Moltke, Gert: Trafikudvikling og trafikplanlægning i Københavns Kommune, i: Byplan 1974. Årg. 26, nr. 153, s. 162-163, ill.

Trafiksanering på Vesterbro, i: Arkitekten 1977. Årg. 79, s. 460, ill.

Ekner, Kjeld V.: Busbaner, i: Bytrafik 1977. Årg. 13, s. 106-112, ill., og i: Stads- og havneingeniøren 1977. Årg. 68, s. 9-11, ill.

Wätjen, Wulf D.: Planlægning for den kollektive trafik i Hovedstadsregionen, i: Kollektiv trafik i byer, forstæder og landdistrikter. Festskrift i anledning af P. H. Bendtsens’s 70 års dag den 13. august 1977. 1977, s. 223-238.

Skovgaard, Hans-Ole: Trafiksanering skal skabe bedre miljø på Vesterbro, i: Ingeniøren 1977. Årg. 3, nr. 44, s. 18, ill. - Direktoratet for Københavns Kommunes Generalplanlægning har udarbejdet forslag til trafiksanering af et område af Vesterbro mellem Vesterbrogade, Gasværksvej, Skelbækgade, Ingerslevsgade og Enghavevej.

Engel, Ulla: Trafiksanering med enkle virkemidler, i: Byplan 1980. Årg. 32, nr. 3, s. 85-89, ill. - Trafikprojekt på Østerbro.

Trafikplaner. - S I, s. 119

Bispeengen - og andre fadæser, i: Noah 1972, nr. 18, s. 3-5, ill.

Skovgaard, H. O.: Vejopvarmining, i: Grøn bølge 1972, nr. 8, s. 6-8, ill. - Bispeengbuen.

Bispeengbuen er i brug, i: Grøn bølge 1972, nr. 10, s. 8, ill.

Forumlinien. Udgivet af Vejdirektoratet. 1970. 4 bd., ill. - Detajlrapport for anlægs- og byfornyelsesgrupperne over skitseundersøgelse af en motorgade mellem Vibenshus Runddel og Amager. Tekst og tegningsbilag. Rapport over skitseundersøgelse af en motorgade mellem Vibenshus Runddel og Amager. Tekst og tegningsbilag.

Delte meninger om Godsbaneringen, i: Storkøbenhavn 1971. Årg. 29, nr. 3, s. 6.

Skriver, Poul Erik: Man tror, det er løgn, i: Arkitekten 1970. Årg. 72, s. 511. - Lyngbyvejen.

Ny plan om Lyngbyvej og dens fortsættelse, i: Storkøbenhavn 1971. Årg.29, nr. 7/8, s. 1-2. - Jf. smst., nr. 9/10, s. 3-5.

Skovgaard, H. O.: Lyngbyvejlinien, i: Grøn bølge 1971, nr. 3, s. 6-7, ill.

Skriver, Poul Erik: Lyngbyvejen - et misfoster, i: Arkitekten 1972. Årg. 74, s. 536-537.

Nyt om Lyngbyvejlinien!, i: Grøn bølge 1972, nr. 11, s. 6.

Kampmann, Jens. Et svar på FAB’s henvendelse ang. Lyngbyvejen, i: Byplan 1972. Årg. 24, nr. 137, sidste side. - FAB: Foreningen af Byplanlæggere.

Kongstad, Per: Et trafik- og miljønævn, i: Byplan 1972. Årg. 24, nr. 138, sidste side.

Lyngbyvej, i: Grøn bølge 1973, nr. 13, s. 8, ill. - Motorvejsbyggeriet.

Lyngbyvejliniens indføring til Søerne, i: Grøn bølge 1975, nr. 26, s. 6-7, ill.

Lyngbyvejliniens indføring til Søerne, i: Grøn bølge 1975, nr. 28, s. 6-7, ill.

Lyngbyvejens indføring, i: Arkitekten 1975. Årg. 77, s. 18-20, ill. - Forslag fra DAL og Foreningen af Byplanlæggere. - Jf. smst., s. 81, 164, 253, 280 og 385.

Fredensgade, Ryparken, Hans Knudsens Plads og Vibenshus, i: Grøn bølge 1976, nr. 31, s. 4-5, ill. - Lyngbyvejen indføring til Søerne.

En vej til færre decibeller i syd-vest, i: Grøn bølge 1976, nr. 30, s. 1 og 4-5, ill. - Planlagt Kalvebodmotorvej.

Nu kommer vejen over Amager Fælled, i: Grøn bølge 1972, nr. 10, s. 3, ill. - Njalsgade forlænges fra Artillerivej til Amagerfælledvej.

Q.: Nørre Allés fremtid, i: Arkitekten 1973. Årg. 75, s. 103.

Søringen. Beskrivelse til forslaget, i: Arkitekten 1967. Årg. 69, s. 536-537, ill.

Skriver, Poul Erik: Søgadeprojektet, i: Arkitekten 1967. Årg. 69, s. 533-535, ill. - Skitseforslag af Ole Nørgård.

Foreningen af Byplanlæggere: Til Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, i: Byplan 1968. Årg.20, nr. 114, sidste side. - Udtalelse om Søringen.

Protest mod Søringen, i: Arkitekten 1970. Årg. 72, s. 492. - Protest fra Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse.

Planen om Søringen fylder 15 år, i: Storkøbenhavn 1968. Årg. 26, nr. 5, s. 6.

Nej til Forum-linjen - ja til Søringen, i: Storkøbenhavn 1970. Årg. 28, nr. 6, s. 1-3.

Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse protesterer mod Søringsprojektet, i: Arkitekten 1971. Årg. 73, s. 359.

Nørgård, Ole: Søringen er fodgængervenlig, i: København, nr. 5, september 1972, s. 8-10, ill. - Jf. smst, s. 11.

Moltke, Gert: Søringen igen, i: Byplan 1973. Årg. 25, nr. 147, s. 170-171.

Moltke, Gert: Beslutningsforløbet omkring Søringen og de andre primærgader. De københavnske motorgaders opstigen og bratte fald - en sejrende byplantankegang eller sparepolitkkens følger, i: Byplan 1973. Årg. 25, nr. 145, s. 86-89, ill.

Vandledningsvejen for sidste gang, i: Grøn bølge 1974, nr. 20, s. 9, ill.

Vandledning og vandladning. Hvad er der i vejen?, i: Grøn bølge 1971, nr. 4, s. 6-7, ill. - Vandledningsvej gennem Utterslev Mose.

Vandledningsvejen krydser Hareskovvej, i: Grøn bølge 1973, nr. 14, s. 6-7, ill.

Zig-zag-kurs for bilister på Københavnsegnens Vestmotorvej, i: Storkøbenhavn 1968. Årg. 26, nr. 9, s. 4-5.

Kalvebod Brygge, i: Grøn bølge 1972, nr. 7, s. 8, ill. - Motorvejen fra Vasbygade til Godsbanegården.

Kalvebod Brygge ligner snart noget, i: Grøn bølge 1974, nr. 20, s. 8, ill.

Skovgaard, H.O.: Vestmotorvejene, i: Grøn bølge 1973, nr. 18, s. 15, ill.

Ydre ring. Rapport over forundersøgelser af forskellige muligheder for en motorringvejsforbindelse fra Lyngbyvejen til Kalveboderne. Undersøgelsen forestået af Vejdirektoratet m. fl. 1972. 2 bd., ill. - Linievalgsrapport bilag og text.

Motorgade uden om Københavns centrale bydele, i: Storkøbenhavn 1969. Årg. 27, nr. 3, s. 2-4. - Projekt af Jørgen Vedel.

Skriver, Poul Erik: Et alternativ til Søringen?, i: Arkitekten 1969. Årg. 71, s. 182-183, ill. - Forslag udarbejdet af Jørgen Vedel. - Med Jørgen Vedels kommentarer smst., s. 240-241.

Rode, J. G.: Færdselsproblemer omkring havnen, i: Københavns havneblad 1971. Årg. 24, nr. 1, s. 16-19, ill.

Udfaldsveje

Topsøe-Jensen, Torben: Fem mil langs Øresund. 1968. 239 s., ill. - 2. udgave 1974.

De sjællandske alfarvejes topografi. Kongevejenes topografi, i: Axel Wittendorff: Alvej og kongevej. Studier i samfærdselsforhold og vejenes topografi i det 16. og 17. århudnrede. 1973, s. 208-297, ill.

Broer

Har ingen brug for landkrabber på broen, i: Arbejdsgiveren 1974. Årg. 75, nr. 3, s. 20-21, ill. - Langebro og Knippelsbro som arbejdspladser.

Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse: Vold mod Søerne, i: Arkitekten 1976. Årg. 78, s. 58. - Fredensbro. - Jf. smst., s. 241 og 456.

Højbro klarer ikke mere, i: Grøn bølge 1974. Nr. 23, s. 5, ill. - Plan til udskiftning af Højbro.

Højbro går igen, i: Grøn bølge 1975, nr. 24, s. 9, ill.

Ny bro med gammelt udseende, i: Grøn bølge 1976, nr. 31, s. 15, ill. - Højbro færdigombygget.

Pri, John: Højbro. Havnens ældste bro - gennem et halvt årtusinde, i: Københavns havneblad 1976. Årg. 29, nr. 6, s. 109-117, ill.

En næsten ny Knippelsbro, i: Grøn bølge 1976, nr. 31, s. 14, ill. - Ombygning.

Nielsen, Svend: Knippelsbro. Hovedistandsættelse af den vestlige klappille, i: Københavns havneblad 1977. Årg.30, nr. 6, s. 114-117, ill.

Jacobsen, Otto: Langebro på trafiktoppen, i: Københavns havneblad 1977. Årg. 30, nr. 5, s. 101.

Nørbæk, Jens Fr.; Le Clerc og Marmorbroen, i: Arkitekten 1971. Årg. 73, s. 303-304, ill.

Bro Rasmussen, A.: Sandsten fra Dresden til Marmorbroen i København, i: Ingeniøren 1976. Årg. 2, nr. 44, s. 21.

Bro Rasmussen, A.: Marmorbroen bliver nu restaureret, i: Ingeniøren 1977. Årg. 3, nr. 47, s. 25, ill.

Nørbæk, Jens Fr.: Slottets stedbarn, i: Ingeniøren 1979. Årg. 5, nr. 44, s. 20-29, ill. - Marmorbroen.

Den tredje bro over Enghavevej, i: Grøn bølge 1978, nr. 43, s. 19, ill.

Lu: Dybbelsbro nedrives, i: Ingeninøren 1980. Årg. 6, s. 16, s. 3, ill.

Øresundsforbindelsen. En undersøgelse af de trafikale og erhvervsmæssige konsekvenser af en fast forbindelse København-Malmø eller Helsingør-Hälsingborg. Udarbejdet for Københavns Kommune af Kristian Antonsen og Anders Nyvig. 1965. 78 s., ill.

Faste forbindelser over Øresund. Redegørelse i fortsættelse af Øresundsudvalgenes betænkning af 1962, afgivet i oktober 1967 af den i 1964 nedsatte fælles svensk-danske arbejdsgruppe. 1967. 240 s., 3 kort, 5 tavl., ill. (Betænkning, 463)(Nordisk Udredningsserie 1967, 14).

1968: Sejrens år for Øresundsbro og lufthavn, i: Storkøbenhavn 1968. Årg. 26, nr. 1, s. 1-2.

Rafn, Ole: To Øresunds-broer, kombineret i én, i: Arkitekten 1973. Årg. 75, s. 54.

Skovgaard, Hans-Ole: Staten som sjakrer, i: Ingeniøren 1977. Årg. 3, nr. 36, s. 2. - Broprojektet mellem Avedøre Holme og Kalvebod Strand/Vestamager.

Tunnelanlæg. - III, s. 115

Egebo, Einar: Københavns første vejtunnel, i: Dansk teknisk tidsskrift 1969. Årg. 92, nr. 8, s. 22-30, ill. - Hareskovmotorvejen i tunnel under Frederikssundsvej.

Jensen, Poul: Lydforhold i tunneler, i: Stads- og havneingeniøren 1970. Årg. 61, s. 218-220, ill. - Frederikssundsvejtunnelen.

Birch, Sigurd: Bygning af fodgængertunneler, i: Grøn bølge 1973, nr. 18, s. 12-14, ill.

Zachariassen, J. A.: Man kan også arbejde sig frem under jorden, i: Grøn bølge 1974, nr. 21, s. 3-5, ill. - Afløbskontorets tunneleringsarbejder.

3 nye fodgængertunneler, i: Grøn bølge 1976, nr. 31, s. 11, ill. - Fodgængertunneler ved Søerne.

Transportmidler

Jonassen, Sigurd: Af de københavnske trafikmidlers historie, i: Københavner-jul 1971. Årg. 11, s. 15-18, ill.

Vognmænd

Uldal, Lise: Den kollektive dør-til-dør-transport, i: Ingeniøren 1976. Årg. 2, nr. 45, s. 24-25, ill.

Budcentraler

Haugbøll, Charles: Kioskdrenge og statsdrenge, i: Københavner-minder 5, 1967, s. 52-54, ill.

Cykelstier

De bløde og svage, i: Grøn bølge 1977, nr. 36, s. 6-7, ill. - Mangel på cykelstier.

Københavns Sporveje

Sachs, Jette: - for hver krone, vi investerer, kommer der tre igen, i: Kommunalarbejderen 1967. Årg. 52, nr. 5, s. 6-7 og 29, ill. - Interview med sporvejsdirektør K. N. Andersen om sporvejenes overgang til busdrift.

Sømod, Jørgen: Busmærker & sporvognspoletter. Danmark 1863-1972. 1972. 41 s., ill. - Tillæg nr. 1, 1975, 9 s. - S. 5-10: København.

Politibestemmelser angående driften af Nørrebros Elektriske Sporvej 1897. 1976. 6 s. (Sporvejshistoriske skrifter, 3). - Fotografisk genoptryk.

Linie 8. Billedhæfte med tekst af Wlly Christensen. 1965. 32 s., ill., med bilag (4 s.).

Langtidsplan for Københavns Sporveje. Betænkning fra det af Magistratens 5. Afdeling under 13. juni 1964 nedsatte planlægningsudvalg. 1965. 104 s., 13 tavl., ill.

Vigtige skridt frem mod hovedstadsordning, i: Storkøbenhavn 1966. Årg. 24, nr. 7/8, s. 1-3. - Nyt perspektiv for trafiksamarbejde. - Jf. smst. 11/11, s. 4-5 og Årg. 1967, nr. 4, s. 6.

Andersen, K. N.: Forbedret kollektiv transport - hvorfor og hvordan?, i: Management 1968. Årg. 3, s. 241-244, ill.

Sporvejsforhold i forbindelse med bygningen af boulevardbanen, i: Bytrafik 1967. Årg. 3, nr. 6, s. 115-116. - Fortsættes i Årg. 4, nr. 1, s. 13-16.

Parø, Chris: Kommunal public relation, i: Kommunalarbejderen 1968. Årg. 53, nr. 3, s. 16-17 og 28, ill. - Interview med Almar Schrøder om hans opgaver som PR-mand ved Københavns Sporveje.

Parø, Chris: Nervecentret ligger på Rådhuspladsen, i: Kommunalarbejderen 1968. Årg. 53, nr 8, s. 8-10, ill. - Arbejdet som trafikmester ved Københavns Sporveje.

Spurre Pedersen, R.: Hvorfor gør vi det?. Lidt om baggrunden for omstillingen fra sporvognsdrift til busdrift. Nye ansigtstræk på en 800-årig, i: Absalon 1968. Årg. 69, s. 65-68, ill.

Linie 19. Københavnernes julegave - for 25 år siden, i: Bytrafik 1968. Årg. 4, nr. 6, s. 103-111, ill.

Farvel til sporvognene, i: Storkøbenhavn 1968. Årg. 26, nr. 5, s. 1-3.

Christensen, Willy: Linie 6. Med en indledning om Istedgades Sporvej. 1969. 48 s., ill.

Linie 2. Med forrige århundredes trafikforbindelser til Valby og Sundby. Af Erik Hansen og Willy Christensen. 1969. 76 s., 8 tavl., ill.

Linie 10. Blade af en sporvejslinies historie. Af Erik Hansen og Willy Christensen. 1968. 71 s., 4 tavl., ill.

Søborg-linien, i: Bytrafik 1969. Årg. 5, nr. 3, s. 43-53. - Fortsættes smst., nr. 4, s. 63-73, ill.

Brauer, Willy: Fra sporvognsdrift til busdrift, i: Bytrafik 1970. Årg. 6, nr. 1, s. 4-9, ill.

Københavns populæreste vogntype 40 års jubilæum, i: Bytrafik 1970. Årg. 6, nr. 1, s. 21-25, ill. - Bogievognene.

Christensen, Willy: Linie 16. Med et afsnit om trafikken til Søborg før og nu. 1970. 62 s., 9 tavl.

Fra sporvogn til bus, i: Absalon 1970. Årg. 71, s. 282-283, ill. - Oversigt over omlægningen inden for den kommunale trafiksektor.

Fra sporvogn til bus. Udgivet af Københavns Sporveje. 1970. 12 s., ill.

Aasted, E.: Da København havde hestesporvogne, i: Bytrafik 1971. Årg. 7, nr. 1, s. 7-11, ill.. - Fortsættes i: Nr. 2, s. 20-24, og: Nr. 3, s. 41-43

Københavns Sporveje. 1980-plan. 1971. 4 bd. - Bind A: Grundmodel udfra uændret pris- og takstniveau. - Bind B: Udviklingen med pris- og lønstigninger indarbejdet. - Bind C: Takstsystemet. - Bind D: Linienettet.

Linie 7. Trafikken til Nørrebro før og nu. Af Erik Hansen og Willy Christensen. 1971. 96 s., ill.

Vi går ikke af vejen for spor, i: Grøn bølge 1972, nr. 8, s. 2-3, ill. - Fra sporvogn til bus i Hovedstaden.

Farvel sporvogn. Den elektriske sporvogns epoke i Danmark. Af Willy Christensen og John Lundgren. 1972. 84 s., ill.

Christensen, Willy: Linie 5. Med et afsnit om trafikproblemer i Nørrebrogade før og nu. 1972. 72 s., ill.

Fra hestesporvogn til bus 1863-1972, i: Sporvognen 1972. Årg. 71, nr. 1, s. 8-13, ill.

Meyer, Jerry: Københavnske trafikpoletter 1863-1972, i: Bytrafik 1972. Årg. 8, nr. 3, s. 56-60, ill.

Bjeverskov, Frederik: Barske vilkår for en sporvognskusk, i: Sporvognen 1972. Årg. 71, nr. 1, s. 6-7 og 38, ill. - En forhenværende vognstyrer fortæller.

Sidste sporvogn, i: Bytrafik 1972. Årg. 8, nr. 2, s. 29-33, ill. - Linie 5 omlægges til busdrift.

Hjorth, Peter: Københavns Sporveje ved en milepæl: Fra hestesporvogn til radiobusser, i: Absalon 1972. Årg. 74, s. 56-59, ill.

Ludwig, Otto: Med sidste sporvogn i København, i: Kommunalarbejderen 1972, nr. 4, s. 22-24, ill.

Hjorth, Peter: Moderne teknik sikrer regelmæssig buskørsel, i: Kommunalarbejderen 1972, nr. 4, s. 20-21 og 25, ill. - Interview med direktør K. N. Andersen, Københavns Sporveje, om overgangen til busdrift.

Christensen, Willy: Hvor kørte de?, i: Kommunalarbejderen 1972, nr. 4, s. 16-19 og 30, ill. - Sporvejslinier gennem tiderne.

Linie 4, i: Bytrafik 1973. Årg. 9, nr. 4, s. 83-86, ill.

Turistsporvognen, i: Bytrafik 1974. Årg. 10, nr. 5, s. 105-108, ill.

Nullerten, i: Bytrafik 1973. Årg. 9, nr. 6, s. 123-125, ill. - Sporvejslinie 0.

København på kryds og tværs - dengang og nu. Af Søren Palsbo og Torben Liebst. 1973. 82 s., ill. - Gamle og nye billeder fra sporvogns- og buslinier i København.

Trafikvagten på Rådhuspladsen, i: Bytrafik 1974. Årg. 10, nr. 5, s. 110-111, ill.

Jensen, Elm: Kulilterapporten, i: Sporvognen 1975. Årg. 74, s. 124-126. - Undersøgelse af luftforureningen i københavnske busser.

De københavnske sporvogne får en musumslinie, i: Grøn bølge 1975, nr. 28, s. 11, ill.

I skoven med sporvogn. Københavnske skovlinier, i: Bytrafik 1975. Årg. 11, nr. 4, s. 89-91, ill. - Fortsættes smst., nr. 6, s. 151-152, ill.

Zeeberg, Nils Kr.: Linie 14. Trafikken ad Strandvejen til Klampenborg. 1975, 72 s., ill.

Hurtigsporvejens gordiske knude, i: Bytrafik 1976. Årg. 12, nr. 2, s. 28-30, ill.

Zeeberg, Nils Kr.: Linie 8 - fra hestesporvogn til elektrisk kæledægge. 1976. 72 s., ill. (Sporvejshistorisk Selskabs bogserie, 12).

Walter, Jans: Linie 20, i: Bytrafik 1977. Årg. 13, s. 170-177, ill.

Hovedstadens Trafikselskab

Storkøbenhavnsk trafikselskab før 1970, i: Storkøbenhavn 1968. Årg. 26, nr. 10, s. 1-2.

Trafikal styrkeprøve mellem minister, kommuner og amter, i: Storkøbenhavn 1972. Årg. 30, nr. 11/12, s. 1-2. - Jf. smst. Årg.31, nr. 1-2, s. 6-7.

Kontokort til busserne. Forslag til takstordning for hele Storkøbenhavn, i: København, nr. 1, oktober 1971, s. 5, ill.

Andersen, K. N.: Nyt busselskab fælles for hele Hovedstadsregionen, i: København, nr. 7, april 1973, s. 4-5, ill.

Et storkøbenhavnsk trafikselskab på trapperne, i: Absalon 1973. Årg. 75, s. 55-56, ill. - Lovforslag fremsat 8.2.1973 om fælles busdrift.

Karlsson, Villy: HT - står for det store fremstød i Hovedstadens kollektive trafik, i: Kommunalarbejderen 1974, nr. 2, s. 6-8, ill. - Interview med K. N. Andersen, nyudnævnt direktør for HT.

Samordning af trafikken i Hovedstadsområdet, i: København, nr. 12, juni 1974, s. 10-11, ill.

HT-kontrolløren er busmand - men ikke bussemand, i: Kommunalarbejderen 1975, nr. 10, s. 28-30, ill. - Arbejdet som HT-kontrollør.

Dyrt for andre end de ulovligt strejkende chauffører, i: Arbejdsgiveren 1975. Årg. 76, nr. 12, s. 2-3, ill.

Bro Rasmussen, A.: Nemmere at køre i HT-bus, i: København, nr 15, april 1975, s. 6-7, ill.

Kingod, Ove: Samarbejdet ville glide lettere, hvis ledelsen var mere åben, i: Absalon 1977. Årg. 79, s. 172-174, ill. - HT’s administration.

Goe Jacobsen, Peer: HT’s nye busser, i: Bytrafik 1977. Årg. 13, s. 76-81, ill.

Goe Jacobsen, Peer: HT’s nye busser, i: Bytrafik 1977. Årg. 13, s. 139-142, ill.

Vallin, Niels-Folke: Serie II busserne, i: Bytrafik 1978. Årg. 14, nr. 5, s. 139-148, ill.

Vallin, Niels-Folke: Serie I busserne, i: Bytrafik 1978. Årg. 14, nr. 4, s. 107-110, ill.

Vallin, Niels-Folke: Serie V og VI busserne, i: Bytrafik 1977. Årg. 13, s. 76-81, ill.

Vallin, Niels-Folke. Serie III busserne, i: Bytrafik 1972. Årg. 8, nr. 4, s. 78-83, ill.

Sporvejens embedsmænd og personale

Ludwig, Otto: - tak, jeg er stået af igen, i: Kommunalarbejderen 1969, nr. 12, s. 8-10, il. - De første kvindelige buschaufførers arbejdsforhold.

Hjorth, Peter: Mange af vore folk kender ikke deres arbejdstid fra dag til dag, i: Kommunalarbejderen 1970, nr. 8, s. 14-15, ill. - Interview med formanden for Sporvejsfunktionærernes Organisation, Gunnar Michelsen, om buspersonalets arbejdsforhold.

Hjorth, Peter: De "sure" chauffører er da ikke værre end andre mennesker, i: Kommunalarbejderen 1970, nr. 1, s. 15-17, ill. - Interview med formanden for Sporvejsfunktionærernes Organisation, Gunnar Michelsen om buspersonalets arbejdsforhold.

Hjorth, Peter: Når bussen er forsinket af tæt trafik: Har du drukket kaffe i al den tid, dit kommunale møgsvin, i: Kommunalarbejderen 1971, nr. 5, s. 10-12, ill. - Interview med buschaufføren Kaj Olsbo om buschaufførernes arbejdsforhold.

En organisations kvalfulde fødsel, i: Sporvognen 1972.Årg. 71, nr. 1, s. 18-19, ill. - Organisationsforbud for 100 år siden.

Sporvejsfunktionærnes Teaterforening, i: Sporvognen 1976, s. 51-52, ill.

Vort medlemsblad 1900-1976, i: Sporvognen 1976. Årg. 75, nr. 1, s. 3-36, ill. - Genoptryk af artikler m.v. fra "Sporvognen".

Willy Christensen: Ahlefeldtsgade, i: Bytrafik 1967. Årg. 3, nr. 5, s. 93-97 og 100, ill. - Sporvognsgarage i Ahlefeldtsgade og nye sporvejslinier.

Århusgades Remise, i: Bytrafik 1975. Årg. 11, nr. 3, s. 65-67, ill. - Fortsættes smst., nr. 5, s. 124-127, ill.

Parø, Chris: Sporvogn uden passagerer, i: Kommunalarbejderen 1966. Årg. 51, nr. 12, s. 20-22, ill. - Arbejdet med skinnerensningsvogn.

Københavns Sporvejes arbejdsvogne, i: Bytrafik 1969. Årg. 5, nr. 5, s. 83-92, ill. - Fortsættes smst., nr. 6, s. 117-121, ill.

Ludwig, Otto: De sørgede for rene linier, i: Kommunalarbejderen 1971, nr. 11, s. 24-27, ill. - Sporrensernes arbejde.

ELM: Orientering om bussernes oliefyringsanlæg, i: Sporvognen 1973. Årg. 72, nr. 2, s. 20-21, ill.

Jernbaner

Hvorfor skal der nu være seks broer?, i: Grøn bølge 1972, nr. 9, s.1 og 4-5, ill. - Anlægsarbejder ved etablering af forbindelsesbanen mellem Svanemøllen og Emdrup.

Hagen Petersen, Claus: København-Slagerupbanen, i: Historisk-Topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune. Årsskrift 1975, s.32-53, ill.

Mølgaard, Poul: Hareskovbanen. Banens ombygning og indlemmelse i det københavnske S-banenet, i: Bytrafik 1977. Årg. 13, s. 127-131, ill.

Bybane, nærtrafik

Andersen, C. E.: Frankfurts bybaner - et forbillede for København?, i: Dansk teknisk tidsskrift 1966. Årg. 89, nr. 3, s. 87-91, ill. - Fortsættes smst., nr. 4, s. 123-126, ill.

Andersen, C. E.: Det fremtidige S-banesystem, i: Sporvognen 1969. Årg. 68, nr. 9, s. 175-179, ill. - Tidligere optrykt i Dansk Lokomotiv Tidende.

Beretning om udbygningen af den storkøbenhavnske nærbanetrafik, afgivet af De af Folketinget Valgte Statsrevisorer. 1971. 26 s., ill.

Steffensen, James: DSB’s S-tog. De københavnske S-baner og deres rullende materiel. 1971. 24 s., ill.

S- og tunnelbaner for nær tre milliarder i de kommende år, i: Bygge-forum 1971. Årg. 1, s. 25-26.

Dronning Margrethes jernbane bugter sig nu mod Køge, i: Grøn bølge 1972, nr. 10, s. 9, ill.

S-banens underkud kan være en god forretning, i: Storkøbenhavn 1972. Årg. 30, nr. 3, s. 1-2.

Svanemøllen. En minaret og to stationer, men ingen mølle, i: Grøn bølge 1972, nr. 11, s. 4-5, ill.

Barfoed, Peter: Havnen kan blive byens hjerte, i: Arkitekten 1972. Årg. 74, s. 534-535, ill. - Alternativ linieføring af Citybanen.

Hansen, Kaj: S-banen 40 år, i: Bytrafik 1974. Årg. 10, nr. 2, s. 29-36, ill.

Hansen, Kaj: S-banens styrings- og sikkerhedssystem, i: Bytrafik 1975. Årg. 11, nr. 6, s. 147-150. - Fortsættes smst., 1976. Årg. 12, nr. 1, s. 5-8.

Skovgaard, Hans-Ole: Storbyerne må ikke fastlåse et uønsket trafikmønster, i: Ingeniøren 1975. Årg. 1, nr. 3, s. 6-8. - 6 europæiske hovedstæders trafikmiljø.

Rich.: Hurtigere S-tog i vente, i: Ingeniøren 1975. Årg. 1, nr. 6, s. 4, ill.

Rich.: Datamatisk styring af Storkøbenhavns S-banenet inden 1980, i: Ingeniøren 1975. Årg. 1, nr. 6, s. 8-9, ill.

Rich.: Fuldautomatisk stop på S-banen, i: Ingeniøren 1975. Årg. 1, nr. 6, s. 9-10, ill. - HKT-systemet.

Lu.: Siddepladser kan blive en luksus i den nære togtafik, i: Ingeniøren 1976. Årg. 2, nr. 38, s. 2, ill. - Interview med overtrafikinspektør Erik Svendsen.

Jørgensen, Bent: Afsked med de gamle S-tog, i: Bytrafik 1978. Årg. 14, nr. 5, s. 131-138, ill.

Kryger, Niels: Nyt på skinner, i: Ingeniøren 1980. Årg. 6, nr. 40, s. 24 og 33, ill. - Nye togvogne.

Tunnelbaner

Skriver, Poul Erik: Tunnelbaner - medicin eller gift?, i: Arkitekten 1966. Årg. 68, s. 2-3, ill.

Udtalelse fra byplanlæggerne om tunnelbaner m.m. Af Foreningen af Byplanlæggere, i: Byplan 1966. Årg. 18, nr. 101, s. 30-31.

Grundsynspunkter om tunnelbaneanlæg i Storkøbenhavn. Udarbejdet af Stadsingeniørens Direktorat på Rådhuset, januar 1966, i: Grundejer-bladet 1966. Årg. 80, s. 60-64 og 69-76, ill.

Lemberg, Kai: Tunelbanernes funktioner og deres byplanmæssige virkninger, i: Arkitekten 1966. Årg. 68, s. 4-7, ill.

Thomassen, P.: "Røret" fylder 50 år, i: Bytrafik 1967. Årg. 3, nr. 6, s. 106-114, ill. - Boulevardbanen

Skriver, Poul Erik: FDM og tunnelbanerne, i: Arkitekten 1966. Årg. 68, s. 8-9, ill.

Snart beslutning om tunnelbanen, i: Bygge-forum 1966, nr. 3, s. 10.

Snart beslutning om tunnelbanen, i: Storkøbenhavn 1966. Årg. 24, nr. 2, s. 4-6.

Nu bliver det til alvor med metroen, i: Storkøbenhavn 1967. Årg. 25, nr. 9, s. 4-5.

Den Neuhausenske Konkurs, i: Arkitekten 1968. Årg. 70, s. 474. - Udformning af planlagt undergrundsstation på Højbro Plads.

Thomsen, Jens: Cost-benefit analyse af projektet til citytunnelbane i København, i: Byplan 1969. Årg. 21, nr. 119, s. 7-11.

Hjuler, Walther: Med T-bane under København om ti år, i: Fagbladet 1969, nr. 9, s. 276-278, ill. - Interview med overingeniør P. Mølgaard, DSB.

Hentze, Peter: En tunnelbanestation, i: Arkitekten 1969. Årg. 71, s. 350-351, ill. - Den Neuhausenske Konkurs’ prisopgave om udformning af nedgang til tunnelbanestation på Højbro Plads.

Metro-problemer skal nu afklares, i: Storkøbenhavn 1969. Årg. 27, nr. 10, s. 1-3.

Pessimistisk vurdering af metro og motorgader, i: Storkøbenhavn 1970. Årg. 28, nr. 3, s. 1-3.

Tunnelbanen til ny Christiansborg-debat, i: Storkøbenhavn 1970. Årg. 28, nr. 7/8, s.1-2.

Papir-fremskridt for metroen, i: Storkøbenahvn 1970. Årg. 28, nr. 10, s. 5.

Gulstad, K.: Tunnelbaner i København, i: Absalon 1971. Årg. 72, s. 7-9, ill. - Redegørelse for planer til tunnelbaneprojekter. - Tidligere optrykt i: Vingehjulet.

Gulstad, K.: Tunnelbaner i København, i: Københavns havneblad 1971. Årg. 24, nr. 4, s.76-79, ill.

Citybanen bliver måske opgivet, i: Storkøbenhavn 1971. Årg. 29, nr. 1, s. 1-2.

Nu diskuteres den første tunnelbane, i: Storkøbenhavn 1971. Årg. 29, nr. 2, s. 1-2.

City-banen ud i det uvisse, i: Storkøbenhavn 1972. Årg. 30, nr. 11/12, s. 3-4.

Lemberg, Kai: De københavnske tunnelbaneplaner - et kapitel om halvhjertet planlægning, i: Byggeforum 1977, nr. 1, s. 27-33, ill.

Bendtsen, P. H.: Tunnelbane fra Gladsaxe til Kastrup Lufthavn?, i: Ingeniøren 1977. Årg. 3, nr. 42, s. 10-11, ill. - Kommentar til "Tunnelbane nu", udgivet af Danmarks Kommunistiske Parti.

Tunnelbane nu!. Baggrundsmateriale om tunnelbane i København. Udarbejdet af en teknikergruppe under DKP’s Københavnsledelse. 1977. 30 s., ill.

Københavns Hovedbanegård

Skriver, Poul Erik: DSB - ingen højere, i: Arkitekten 1970. Årg. 72, s. 25, ill. - Projekt til ny hovedbanegård. - Jf. smst. S. 71-72.

Vibæk, Jens: Københavns anden hovedbanegård. Striden om banegårdsflytningen 1859-1863, i: Historiske meddelelser om København 1971, s. 50-87, ill.

Københavns Hovedbanegård, i: Arkitekten 1980. Årg. 24, nr. 2, s. 72-77, ill. - Arkitekter for planlagt ombygning: Dissing+Weitling. - Også med engelsk og tysk text.

Stationsbygninger og banegårde

Thomassen, P.: Kystbanen 1897-1972. 1972. 312 s., ill. - S. 57-88: Østerport, Nørreport og Svanemøllen stationer.

Skriver, Poul Erik: Tunnelbane-miljø, i: Arkitekten 1973. Årg. 75, s. 552, ill. - Nørreport Station.

Kim Dirckinck-Holmfeld: Restaurering af Østerport Station, i: Arkitektur DK 1980. Årg. 24, nr. 5, s. 212-216, ill. - Arkitekter for restaurering og ombygning: H. E. Christner og Leif Hernø. - Også med engelsk og tysk text.

Indvielse af gods-og containerterminal på Københavns Godsbanegård, 23. September 1970. 1970. 32 s., ill.

Jernbaneulykker

Petersen, Evald: S-togsulykken, i: Brandmanden 1973. Årg. 51, nr. 10, s. 21-25, ill. - S-togssammenstød melllem Østerport og Nørreport 7.9.1973.

Lufttrafik

Parø, Chris: Luftskippere og ballonkonstruktører i København, i: Grundejer-bladet 1966. Årg. 80, s. 34-36, ill.

En københavnsk kobbersmeds og luftskippers genvordigheder, i: Københavner-minder 5, 1967, s. 47-51, ill. - Uddrag af Carl Frederik Kierstrups selvbiografi fra 1818.

Bjarkov, Ludvig: Kløvermarkens lykkelige flyvere med deres skrabede fly. 1973. 112 s., ill.

Postvæsen

Staten betaler for at millioner går tabt, i: Arbejdsgiveren 1975. Årg. 76, nr. 14, s. 13-15, ill. - Frimærketrykkeriet på Amager.

Hammerby, Gert: Postgiro i 50 år. Postgirokontoret. 1970. 56 s., ill.

Hansen, Poul: Det københavnske postvæsen, i: Bogen om post og tele. 350 års virksomhed. 1974, s. 179-192.

Vores postbud. Københavnske postbude fortæller. Ved Charles Haugbøll. Med forord af Poul Frederiksen. Billedstof og tekst samlet og red. Af Robert Klestrup. 1974. 219 s., ill.

Filateli

Hafnia 1967. Københavns Philatelist Klub. Frimærkeudstilling, 2.-11. Juni 1967, Københavns Bymuseum. Red. Hans Ehlern Jessen. 1967. 28 s., ill.

Telegrafvæsen

Et sekel i telekommunikationens tjeneste, i: Tidsskrift for industri 1970, nr. 1, s. 8-9, ill.

Telefoni

Døssing, Jørgen: Sjældent at der meldes optaget, i: Fællesrådet 1975. Årg. 19, nr. 4, s. 94-97, ill. - KTAS, Nørregade, som arbejdsplads.

KTAS: Vi må undgå øget efterspørgsel, i: Management 1967. Årg. 2, s. 130-134, ill. - Rundbordssamtale med bl. a. Johannes Rosbæk.

Konkurrence om telefonboks, i: Arkitekten 1980. Årg. 82, nr, 9, s. 231, ill.

Skibsfart

Monrad Møller, Anders: Københavns handelsflåde 1814-1832. En historisk statistisk detailundrsøgelse. 1974. 113 s. - Med engelsk resumé.

Rederier, dampskibsselskaber

Det Forenede Dampskibs-Selskab A/S 100 år, i: Tidsskrift for industri 1966, s. 473-474, ill.

Graae, Poul: Hunderede år på havene. Det Forenede Dampskibs-Selskab 1866-1966. 1966. 328 s., 1 tavl., ill.

Andersen, Helge: A. P. Møller A/S, i: Helge Andersen: Danmarks tre multinationale giganter. 1974, s. 133-196.

Rejsen til Amerika - med Thingvalla liniens udvandrerskibe før 1898. Af Holger Munchaus Petersen og Jens Lorentzen. 1977. 96 s., ill. - Med engelsk resumé.

Lodsvæsen, bjergning og færgefart

Bergsøe, Bent: Københavns Lodseri’s første år, i: Københavns havneblad 1967. Årg. 20, nr. 1, s. 23-27, ill.

Arbejdsmiljø i vindstyrke 10, i: Arbejdsgiveren 1977. Årg. 78, nr. 17, s. 13-15, ill. - Em. Z. Svitzer.

Gamle motorer med kraft, i: Arbejdsgiveren 1977. Årg. 78, nr. 15, s. 16-17, ill. - Havnens Motorfærge.

Københavns Havns økonomiske betydning for byen

Dahlgren, Alvin B. C.: Københavns Havn bygger for 150 mill. Kr., i: Tidsskrift for industri 1966, s. 63-66, ill. - Interview med havnedirektør Aage Hendrup.

Bergsøe, Bent: C. W. Eckersberg og Københavns havn, i: Københavns havneblad 1967. Årg. 20, nr. 6/7, s. 139-146, ill.

Rode, J. G.: Københavns Havn 1967, i: Stads- og havneingeniøren 1967. Årg. 58, s. 60-65, ill.

Petersen, Jørgen F.: Københavns Havn, i: Byplan 1967. Årg. 19, nr. 110, s. 140-141.

Havn i brydningstid, i: Dansk havneblad 1968. Årg. 52, nr. 2, s. 3-4.

Jensen, Hubert: Københavns havn-basishavn, i: Københavns havneblad 1972. Årg. 25, nr. 1, s. 11-12, ill.

Jensen, Hubert: Går Københavns Havn en rolig fremtid i møde?, i: Københavns, nr. 6, januar 1973, s. 13, ill.

Larsen, Bøje: Havnesamfundet. En analyse af arbejdsforhold og social struktur i Københavns Havn. 1973. 2 bind. - Bind 2: Bilag og tabeller.

Warming, C.: Københavns Havn, fremtidens havn, i: Københavns havneblad 1973. Årg. 26, nr. 2, s. 41-43, ill.

Warming, C.: Strukturændringer i havnen. Havnefront, vandfront, i: Københavns havneblad 1974. Årg. 27, nr. 6, s. 112-117, ill.

Drømmen om en storhavn - og virkeligheden langs kajerne i København, i: Dansk industri 1975, nr. 3, s. 6-8, ill.

Larsen, Bøje: Havnesamfundet. En analyse af arbejdsforhold og socialstruktur i København Havn. Ny udgave. 1975. 4, 255, 36 s.

Travis, Arne: Københavns problemer med havnen, i: Den danske etat 1976, nr. 3, s. 8-9, ill. - Interview med generalplanchef Kai Lemberg.

Lund, Kaj: Søfartsservice i Københavns Havn. Først år uden "Mike", i: Københavns havneblad 1976. Årg. 29, nr. 10, s. 172-173, ill.

Andersen, Eigil: Københavns Havn, i: Københavns havneblad 1976. Årg. 29, nr. 2, s. 56-57, ill.

Travis, Arne: Udvidelse af østhandelen vil gavne Københavns Havn, i: Den danske etat 1977, nr. 2, s. 18-19, ill.

Andersen, Eigil: Økonomiske konjunkturer og konkurrenceforholdene med bil og jernbane påvirker skibstrafikken. Godstrafikkens fremtid over Københavns Havn, i: Danske kommuner 1977. Årg. 8, nr. 24, s. 14-15, ill.

Gregersen, Per: Sundhedsfarer på job i Københavns Havn, i: Fagbladet 1977, nr. 4, s. 24-25, ill.

Lund, Kaj: Veteranskibene og Københavns Havn, i: Københavns havneblad 1977. Årg. 30, nr. 1, s. 27-33, ill.

Arnbo, N.-J.: Københavns Havn i dag, i: Københavns havneblad 1978. Årg. 31, nr. 6, s. 116-119, ill.

Jacobsen, Otto: Focus på Københavns Havn, i: Københavns havneblad 1978. Årg. 31, nr. 7, s. 144-145, ill.

Lund, Kaj: Sejlskibstrafik på Københavns Havn i 1977, i: Københavns havneblad 1978. Årg. 31, nr. 1, s. 34-39, ill.

Skriver, Poul Erik: Københavns Havns fremtid, i: Arkitekten 1979. Årg. 81, nr. 9, s. 165-168, ill.

Gunder-Hansen, E.: Havnene i Fælledsmarkedet med særligt henblik på Københavns Havn og Frihavnens stilling i tilfælde af Danmarks optagelse, i: Københavns havneblad 1971. Årg. 24, nr. 11, s. 148-151.

Andersen, Eigil: Hvad rager det mig, at Langebro går op, når jeg bor i Utterslev?, i: København, nr. 3, april 1972, s. 12-13, ill.

Andersen, Eigil: Københavns Havn - havnen og byen, i: Byggeforum 1977, nr. 9, s. 26-28, ill.

Havnens administration og besejling. - III, s. 173

Simonsen, Jørgen D.: Masser af massegods. Københavns Havns rolle i massegodstransporten til og fra Danmark, i: Københavns havneblad 1973. Årg. 26, nr. 3, s. 56-59, ill.

Moltke, C.: Farvel til Københavns Havn. Et tilbageblik, i: Københavns havneblad 1977. Årg. 30, nr. 3, s. 73-74, ill.

Havnevæsenets personale ønsker repræsentation i Havnebestyrelsen, i: Københavns havneblad 1978. Årg. 31, nr. 2, s. 63.

Christian den IV’s instruks til en havnemester. Ved Charles Haugbøll, i: Dansk havneblad 1966. Årg. 50, nr. 1, s. 35-36. - Instrux juni 1679 (!!!) gengivet i tillæmpet sprog efter Københavns diplomatarium.

Hartvig, H.: Havneafgiftskontorets virksomhed, i: Københavns havneblad 1974. Årg. 27, nr. 1, s. 19-25.

Roll-on/roll-off trafikken på Københavns Havn forøges i hurtigt tempo, i: Københavns havneblad 1966. Årg. 19, nr. 1, s. 30-31, ill.

Gylling, Torben: Et nyt skib for løs cementtransport taget i brug i Københavns Havn, i: Københavns havneblad 1967. Årg.20, nr. 3, s. 76-77, ill.

Farvel til isbryderen "Væderen", i: Københavns havneblad 1972. Årg. 25, nr. 3, s. 64, ill.

Bergsøe, Bent: Fra S/S "Væderen"s skibsdagbog, i: Københavns havneblad 1972. Årg. 25, nr. 3, s. 65-66, ill.

Havnens embedsmænd og ansatte

Ludwig, Otto: Han kender Kommunen fra bunden. København set i rødspætteperspektiv, i: Kommunalarbejderen 1968. Årg. 53, nr. 5, s. 12-13 og 19, ill. - Interview med Svend Russel, dykker i Københavns Havnevæsen.

Havneudvidelser og inddæmninger

Nielsen, Svend: Amagerværket, i: Københavns havneblad 1968. Årg. 21, nr. 6/7, s. 114-117, ill.

Warming, C.: Københavns Havn, borgernes havn, i: Københavns havneblad 1969. Årg. 22, nr. 3, s. 71-73.

Fra Avedøre via Østamager til Hellerup, i: Storkøbenhavn 1969. Årg. 27, nr. 2, s. 1-3.

Weischer, Kai: Københavns Havn om ti år, i: Københavns havneblad 1971. Årg. 24, nr. 4, s. 73-75, ill.

Rasmussen, P. E.: Anlæg for fritidsbåde i Københavns Havn, i: Københavns havneblad 1978. Årg. 31, nr. 6, s. 121-123.

London Docklands - et eksempel for Københavns Havn?. Af Ole Christiansen og Kirsten Simonsen, i: Byplan 1978. Årg. 30, nr. 1 (173), s. 16-21, ill.

Knuthsen, O: Færgeanlæg til 66-bådene i Havnegade, i: Københavns havneblad 1966. Årg. 19, nr. 12, s. 212-213, ill.

Brøns-Hansen, H.: Rationel losning af avispapir. Ny epoke indledt i Københavns Havn, i: Københavns havneblad 1966. Årg. 19, nr. 5, s. 110-111, ill.

"Herkules" hæver havariet, i: Københavns havneblad 1968. Årg. 21, nr. 1, s. 39, ill.

Københavns Havn som containercenter, i: Dansk havneblad 1969. Årg. 53, nr. 1, s. 3-5, ill.

Bertelsen, O.: Omsætning af bolværk i Tømmergraven, i: Københavns havneblad 1971. Årg. 24, nr. 6/7, s. 100-101, ill.

Bøegh, Poul: Københavns Havn får sin næste containerkran til august, i: Københavns havneblad 1972. Årg. 25, nr. 4, s. 76-77, ill.

25 års moderniseringsarbejder i Københavns Havn. Kapitalanlæg og nyanskaffelser 1948-72. Af A. Cronberg og Bent Bergsøe, i: Københavns havneblad 1973. Årg. 26, nr. 7, s. 141-143, ill.

Bergsøe, Bent: Historien om en kran, i: Københavns havneblad 1973. Årg. 26, nr. 4, s. 74-75, ill. - Teglholmens 25 tons stykgodskran.

Øster, R.: Havnevæsenets olieseparator, i: Københavns havneblad 1973. Årg. 26, nr. 4, s. 68-69, ill.

Øster, R.: Afsked med uddybningsmaskine nr. 1, i: Københavns havneblad 1973. Årg. 26, nr. 7, s. 169-171, ill.

Øster, R.: Herkules - 204 tons, i: Københavns havneblad 1977. Årg. 30, nr. 1, s. 34-38, ill.

Elbro, O.: Københavns Havns beredskab til bekæmpelse af en olieforureing af havnens vandarealer, i: Københavns havneblad 1978. Årg. 31, nr. 1, s. 26-28, ill.

Thorning Christensen, S.: Statsbanernes nye pakhus ved Kalvebod Brygge, i: Københavns havneblad 1966. Årg. 19, nr. 9/10, s. 176-179, ill.

Warming, G.: Ny mønstringsbygning for havnearbejdere, i: Københavns havneblad 1968. Årg. 21, nr. 1, s. 32-33, ill.

Havnens historie, havnerundfart

Møller-Jensen, Jens: Materiel til havnerundfart - en designopgave, i: Arkitekten 1966. Årg. 68, s. 99-102, ill.

Outzen, Chr.: Den gamle havnefoged fortæller. Ved Carl Østen, i: Dansk havneblad 1966. Årg. 50, nr. 1, s.. 37-42. - Tidligere optrykt i: Vikingen, 1944.

Københavns Havn 1956-66. Redaktion: Poul Bøegh. Udgivet af Københavns Havnevæsen. 1967. 48 s., 2 tavl., ill. - Også udgivet med engelsk text.

Zinglersen, Bent: Københavns Havn, fortid og nutid.1977. 152 s., ill.

Bergsøe,Bent: Vogt lys og ild. Forordninger mod brand i Københavns Havn gennem 300 år, i: Københavns havneblad 1969. Årg. 22, nr. 6/7, s. 114-118, ill.

Bergsøe, Bent: Havnevæsenets administrationsbygning på Toldboden 1869-1969, i: Københavns havneblad 1970. Årg. 23, nr. 1, s. 15-21, ill.

Bøegh, Poul: Oversigt over begivenhederne i Havnen under krigen 1940-45, i: Københavns havneblad 1970. Årg. 23, nr. 5, s. 89-91, ill.

Nielsen, J. A.: Sabotagen på Langebro, 27. Marts 1945, i: Københavns havneblad 1970. Årg. 23, nr. 3, s. 59-62, ill.

Brande i Københavns Havn, i: Københavns havneblad 1972. Årg. 25, nr. 1, s. 27-30, ill.

Øster, R.: Københavns Havnebrandvæsen - senere, i: Københavns havneblad 1972. Årg. 25, nr. 1, s. 22-25, ill.

Bergsøe, Bent: Københavns Havnebrandvæsen - før, i: Københavns havneblad 1972. Årg. 25, nr. 1, s. 13-17, ill.

Pri, John: Af bombroens historie, i: Københavns havneblad 1977. Årg. 30, nr. 1, s. 23-25, ill.

Linvald, Steffen: Nyhavn anlæges, i: Københavns havneblad 1973. Årg. 26, nr. 8, s. 210-213, ill. - Artikel fra bogen: Nyhavn gennem 300 år.

Poulsen, A.: En majaften på Toldboden 1945, i: Københavns havneblad 1975. Årg. 28, nr. 5, s. 89, ill.

Poulsen, A.: En aprilnat 1940. Erindringer fra Københavns Havn under besættelsen, i: Københavns havneblad 1975. Årg. 28, nr. 4, s. 77-78, ill.

Bergsøe, Bent: Forordning, om Havne-Væsenets nærmeste Regulering udi Kiøbenhavn og Christianshavn, 1744, i: Københavns havneblad 1975. Årg. 28, nr. 1, s. 24-25, ill. - Kort over Københavns Havn 1746.

Pri, John: Kongepavillonerne på Nordre Toldbod, i: Københavns havneblad 1977. Årg. 30, nr. 3, s. 76-77, ill.

Bergsøe, Bent: Kvæsthusbroen før og nu, i: Københavns havneblad 1974. Årg. 27, nr. 7, s. 141-143, ill.

Yderhavnen

Nielsen, Svend: Færgehavn Nord, i: Københavns havneblad 1967. Årg. 20, nr. 9/10, s. 188-191, ill.

Nielsen, Svend: Færgeterminal m.m. ved Kalkbrænderiløbskaj, i: Københavns havneblad 1966. Årg. 19, nr. 6/6, s. 128-133, ill. - Jf. smst., 1967. Årg.20, nr. 1, s. 30-31.

Conradsen, K. G.: A/S Carl Nielsens nye sten- og grusplads i Kalkbrænderihavnen, i: Københavns havneblad 1967. Årg. 20, nr. 2, s. 64-65, ill.

Warming, C.: Kalkbrænderihavnens opfyldning, i: Københavns havneblad 1977. Årg. 30, nr. 1, s. 14-16, ill.

Rode, J. G.: De nye anlæg for A/S Carl Nielsen ved Margretheholmen, i: Københavns havneblad 1971. Årg. 24, nr. 8, s. 121-122, ill.

Havneudvidelserne i Københavns Nordhavn, i: Københavns havneblad 1966. Årg. 19, nr. 1, s. 29, ill.

Nielsen, Svend: Nyanlæggene i Nordhavnen, i: Københavns havneblad 1968. Årg. 21, nr. 9/10, s. 156-161, ill.

Trafikforbedringer i Nordhavnen, i: Grøn bølge 1975, nr. 28, s. 4, ill.

Warming, C.: Arealudnyttelse og trafikomlægning i Nordhavnen. Et puslespilsprojekt til 22 mill. kroner, i: Københavns havneblad 1975. Årg. 28, nr. 1, s. 13-17, ill.

Bergsøe, Bent: Lejemålsændringerne ved Skudehavnen 1969-70, i: Københavns havneblad 1970. Årg. 23, nr. 6/7, s. 122-123, ill.

Sørensen, E. J.: Bådehavn i Skudehavnen, i: Københavns havneblad 1970. Årg. 23, nr. 9/10, s. 163-165, ill.

Prøvestenshavnen

Scheel, C. Nyt anlægshoved på Prøvestenen, i: Københavns havneblad 1970. Årg. 23, nr. 2, s. 30-31, ill.

Simonsen, Jørgen D.: Prøvestenen - en dynamisk del af havnen, i: Københavns havneblad 1973. Årg. 26, nr. 1, s. 19-22, ill.

Warmng, C.: Prøvestenshaven, oliehavn gennem 40 år, i: Københavns havneblad 1974. Årg. 27, nr. 2, s. 58-63, ill.

Rasmussen, P. E.: Nye regler for kontrol med adgang til Prøvestenen, i: Københavns havneblad 1976. Årg. 29, nr.3, s. 68-70, ill.

Frihavnen

Johansson, Magnus: Sakker Københavns Havn bagud?. En rundtur i Københavns Frihavn, i: Arbejdsmændenes og specialarbejdernes fagblad 1967, nr. 9, s. 168-169, ill. - Dårlig planlægning i Havnen. - Kommentar hertil af havnedirektør Aage Hendrup, smst., nr. 11, s. 211.

Andersen, Otto: A/S Korn- og Foderstofkompagniet i Frihavnen, i: Københavns havneblad 1968. Årg. 21, nr. 3, s. 68-69, ill.

Københavns Frihavn gennem 75 år, i: Tidsskrift for industri 1969, s. 415-417, ill.

Møllgaard, Ulrich: Københavns Frihavn, i: Københavns havneblad 1969. Årg.22, nr. 9/10, s. 153-154, ill.

Københavns Havns forslag til havneanlæg for Den Kgl. Grønlandske Handel, i: Københavns havneblad 1969. Årg. 22, nr. 6/7, s. 122-123, ill.

Havnebestyrelsens formands forelæggelsestale. Havnedirektørens forelæggelsestale. Forslag til hovedretningslinjer for moderniseringen af Frihavnen og udnyttelse af Levantkaj, i: Københavns havneblad 1969. Årg. 22, nr. 2, s. 49-61, ill.

Warming, C.: Redhavnens opfyldning, i: Københavns havneblad 1976. Årg. 29, nr. 4, s. 80-81, ill.

Møllgaard, Ulrich: Østmolesagen, i: Københavns havneblad 1977. Årg. 30, nr. 7, s. 140-141, ill. - Planerne for en lystbådehavn på Østmolen.

Containerterminalen på Levantkajen indviet, i: Københavns havneblad 1970. Årg. 23, nr. 11, s. 177-179, ill.

Møllgaard, Ulrich: Containerterminalen i Frihavnen, i: Københavns havneblad 1971. Årg. 24, nr. 1, s. 12-15, ill.

Møllgard, Ulrich: Ny containerkran i Frihavnen, i: Københavns havneblad 1974. Årg. 27, nr. 5, s. 96-97, ill.

Jacobsen, Otto: Europas mest moderne værksted. Containerreparation i Københavns Havn, i: Københavns havneblad 1976. Årg. 29, nr. 8, s. 151-152, ill.

Nielsen, Svend: Levantkaj 1970, i: Københavns havneblad 1970. Årg. 23, nr. 9/10, s. 155-161, ill.

Møllgaard, Ulrich: Nyt pakhus på Amerikakaj i Frihavnen, i: Københavns havneblad 1966. Årg. 19, nr. 1, s. 34-35, ill.

Vedel, N.: Øernes Andelsselskab i Frihavnen, i: Københavns havneblad 1967. Årg. 20, nr. 11, s. 211, ill.

Møllgaard, Ulrich: Pakhus 24 på Kulkaj i Frihavnen, i: Københavns havneblad 1970. Årg. 23, nr. 1, s. 12-14, ill.

Sørensen, Erhard: Levantkajen - pakhus 58, i: Københavns havneblad 1971. Årg. 24, nr. 12, s. 160-162, ill.

Nye pakhusfaciliteter i Københavns Frihavn. Af Kjeld Thomsen og Niels Bjerre, i: Dansk teknisk tidsskrift 1972. Årg. 96, nr. 1, s. 47-48, ill. - Pakhus 24.

Jacobsen, Otto: UNICEF’s verdenslager i Københavns Havn, i: Københavns havneblad 1976. Årg.29, nr. 5, s. 92-95, ill.

Gylling, T.: Nyt siloanlæg for cement i Københavns Havn, i: Københavns havneblad 1977. Årg. 30, nr. 6, s. 112-113, ill.

Kun lidt tilbage fra jernbetonens pionertid. Af Jørgen Sestoft og Ole Vanggaard, i: Ingeniøren 1977. Årg. 3, nr. 30, s. 12-13, ill. - Nedrivniningstruede pakhuse på Langeliniemolen.

Sydhavnen

D.F.D.S. terminalen på Sluseholmen, i: Københavns havneblad 1966. Årg. 19, nr. 6/7, s. 137-138, ill.

D.F.D.S.’s nye terminal på Sluseholmen i København - med "roll-on/roll-off"-system, i: Tidsskrift for industri 1966, s. 237-238, ill.

Johannesen, H.: Sluseholmens udvidelse 1965-66. Havnens første permanente roll-on/roll-off anlæg, i: Københavns havneblad 1966. Årg. 19, nr. 4, s. 93-95, ill.

M/S Suffolk - og Sluseholmen, i: Dansk havneblad 1967. Årg. 50, nr. 9, s. 3-6, ill. - Tidligere optrykt i Søfart.

Hendrup, Aage: Amager og generalplanen, i: Københavns havneblad 1967. Årg.20, nr. 6/7, s. 147-151.

Vibæk, Jens: Grosserer A. W. Andersens Sydhavnsprojekt, i: Historiske meddelelser om København 1975, s. 48-62, ill.

Håndværk, industri, praktiske erhverv

Overborgmesteren: Stadig attraktivt at lægge industri i København, i: Dansk teknisk tidsskrift 1979. Årg. 103, nr. 7/8, s. 7-9, ill. - Interview med overborgmester Egon Weidekamp.

Gandil, Chr.: Erhvervenes Oplysningsråd 1945-1970. 1970. 55 s., ill.

Håndværkets og industriens organisationer

Festligt rundt Valby-jubilæum, i: Storkøbenhavn 1968. Årg. 26, nr. 1, s. 5-6. - Industrisammenslutningen i Valby.

Dengang bedstefar var ung, i: Arbejdsgiveren 1974. Årg. 75, s. 21, s. 8-9, ill. - Foreningen til Lærlinges Uddannelse i Haandværk og Industri.

Dybdahl, Vagn. Industriforeningen i København 1898-1910. Standpunkter og virke. 1970. 53 s., ill. - Særtryk af Erhvervshistorisk årbog 1970.

Industrirådet har henlagt planerne om et nyt industrihus, i: Bygmesteren 1971. Årg. 64, nr. 2/3, s. 19.

Melgaard, Poul: Industribygningen - gennem 100 år et markant midtpunkt i København, i: Dansk industri 1972, nr. 7/8, s. 9-11, ill.

"Industriens Hus" på Rådhuspladsen, i: Dansk industri 1974, nr. 5, s. 2-4, ill.

Det nye Industriens Hus, i: Dansk industri 1975, nr. 3, s. 9, ill.

Skriver, Poul Erik: Industriens Hus, i: Arkitekten 1974. Årg. 76, s. 184-185, ill. - Projekt: Erik Møller.

R.: Industriens Hus på Rådhuspladsen, i: Arkitekten 1975. Årg. 77, s. 76, ill. - Arkitekt: Erik Møller.

Stahlfest-Møller, B.: Det store hul mellem Tivoli og Rådhuspladsen, i: Dansk industri 1977, nr. 10, s. 28-29, ill.

Simonsen, Jens: Som det var. Som det bliver, i: Grøn bølge 1977, nr. 35, s.8-9, ill. - Industriforeningens Bygning og Industriens Hus.

Simonsen, Jens: Fra til Industriens Hus, i: Københavns kronik, nr. 17, februar 1978, s. 3-8, ill.

Rejsegildet på Industriens Hus den 29.9.1978, i: Dansk industri 1978, nr. 10, s. 31, ill.

Jørgensen, H. K.: Industriens Hus går nu i højden, i: Dansk industri 1978, nr. 4, s. 4, ill. - Uddrag af tale ved grundstensnedlæggelsen.

Håndværk

De klarer ruderne, i: Arbejdsgiveren 1966. Årg. 67, nr. 12, s. 25-27, ill. - Vinduespolering i Danmark.

Bergsøe, Bent: Flådemalerens bo. Kgl. flådemaler Andreas Nielsen Bergsøe’s dødsboskifte i 1757, i: Historiske meddelelser om København 1977, s. 114-144, ill.

Tønnesen, Allan: Thomas Blom. En københavnsk bygmester fra genopbygningens år, i: Historiske meddelelser om København 1974, s. 35-77, ill.

Ejlersen, Torben: Stenhuggerne G. W. Bæsecke og J. P.Pfeiffer. Indblik i Amaliegade 15 og 17, i: Historiske meddelelser om København 1977, s. 48-83, ill.

Poulsen, Niels Jørgen: Michel og Nicolai Schrøder. Om et københavnsk gørtlerværksted og adelige begravelser på Frederik den Fjerdes tid, i: Historiske meddelelser om København 1977, s. 84-113, ill.

Lavshistorie

Københavnske lavsarkiver. 1971. 186 s. (Foreløbige arkivregistraturer, udgivet af Københavns Stadsarkiv og Landsarkivet for Sjælland m.m.).

Nyrop, C.: Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra middelalderen 1977. 2 bind. - Genoptryk af 1. Udgaven 1895-1904. - Om København: Passim.

De guldnede dokumenter, i: Arbejdsgiveren 1975. Årg. 76, nr. 3, s. 18-19, ill. - Om gamle københavnske lavsdokumenter.

Fra gamle klenodier til moderne installationer, i: Arbejdsgiveren 1978. Årg.79, nr. 19, s. 22-23, ill. - Københavns Blikkenslagerlaug fylder 300 år.

Skall, Egil: Den engelske tinfabrik. Et tillæg, i: Historiske meddelelser om København 1967, s. 88-104, ill. - Tillæg til artikel smst., 1965.

Københavns Malerlaug 1622-1972. Red. Af D. Plate Petersen. 1972. 44 s., ill.

Malererns bøn blev ikke hørt, i: Arbejdsgiveren 1972. Årg. 73, nr. 1, s. 18-19, ill. - Københavnske malermestre fylder 350 år..

Håndværkerforhold, håndværkervirksomheder efter 1857, håndværkerkollegiet

Fornyer sin bedstefars kobbertag, i: Arbejdsgiveren 1976. Årg. 77, nr. 15, s. 13-15, ill. - Blikkenslagermester Lauritz E. G. Hannibals arbejde på Københavns Rådhus.

Trædrejeren er igen på mode, i: Arbejdsgiveren 1977. Årg. 78, nr. 4, s. 16-17, ill. - Drejermester Helge Krüger.

Stålet har fortrængt fattigmandsguldet, i: Arbejdsgiveren 1975. Årg. 76, nr. 16, s. 16-17, ill. - Kobbersmedefirmaet W. E. Jensen & Søn, Vesterbro.

Ikke noget at råbe hurra for. H. Larsens Kobbersmedeværksted, i: Arbejdsgiveren 1977. Årg. 78, nr. 3, s. 14-15, ill.

Født ind i et gammelt fag, i: Arbejdsgiveren 1977. Årg. 78, nr. 5, s. 13-15, ill. - Møbelpolstrer- og tapetsererfirmaet Qvist Jensen.

Aldrig nej til specialopgaver, i: Arbejdsgiveren 1978. Årg. 79, nr. 18, s. 18-20, ill. - Firmaet Andersen & Sørensen, Ryesgade.

Ikke en krone til reklame, i: Arbejdsgiveren 1973. Årg. 74, nr. 15, s. 17-19. - Sadelmagerfirmaet Brødrene F. & L. Dahlman’s Eftf., Fortunstræde.

Et skrædderværksted fra begyndelsen af 1900-årene, i: Nationalmuseets arbejdsmark 1969, s. 183, ill. - Th. Køhn, Bredgade 23.

Dahlgren, Alvin B. C.: Den gamle smedje, i: Arbejdsgiveren 1968. Årg. 69, nr. 7, s.20-24, ill. - Smedemester Carl Johan Ramlau.

Ce.: Et gammelt møbelsnedkeri i ny skikkelse, i.: Arkitekten 1972. Årg. 74, s. 168, ill. - Johannes Hansens nye lokaler indrettet af Hans J. Wegner.

Waagepetersen, Chr.: Seriefremstillede møbler i 1860-70-erne, i: Arv og eje 1973, s. 43-58, ill. - Firmaet J. E. Knocks annnoncer. - Med engelsk resumé.

Håndværker-skolehjem i København, i: Arkitektur 1979. Årg. 23, nr. 4, s. 164-168, ill. - Arkitekter: Arkitektfirmaet Poul Kjærgaard. - Også med engelsk og tysk text.

Ingeniør- og entreprenørvirksomheder

Ostenfeld, Chr.: Christiani & Nielsen. Jernbetonens danske pionerer.1976. 245 s., ill. - Firmaets tekniske udvikling 1904-2. Verdenskrig.

Hostrup-Schultz & Sørensen 1936-1976, rådgivende civilingeniører. 1977. 36 s., ill.

Hansen, Søren: Højgaard & Schultz A/S 1918-1968. 50 år i byggeri og industri. 1968. 16 s., ill.

Højgaard & Schultz A/S 50 år, i: Tidsskrift for industri 1968, s. 179-180, ill.

Boisen, Ingolf: Kampmann, Kierulff & Saxild A/S. Et dansk ingeniørfirma og dets virkefelter gennem et halvt århundrede. 1967. 80 s., ill.

Firmaets største aktiv - det barske klima, i: Arbejdsgiveren 1976. Årg. 77, nr. 12, s. 18-19, ill. - A/S Konow & Raben.

Monberg & Thorsen A/S 50 år, i: Tidsskrift for industri 1969, nr. 4, s. 69-70, ill.

Andersen, Helge: F. L. Smith & Co. A/S, i: Helge Andersen: Danmarks tre multinationale giganter. 1974, s. 199-277.

A/S Wright, Thomsen & Kier 50 år, i: Tidsskrift for industri 1968, s. 180.

Industrielle virksomheder

Strømstad, Poul: Københavnske fabrikker omkrng 1890. 1973. 55 s., ill. - Tegninger af Christian Tilemann-Petersen.

Jern- og metalindustri. - III, s. 226. - S I, s. 139

A/S Dansk Pressefabrik 50 år, i: Tidsskrift for industri 1968, s. 213, ill.

Myhrwold & Rasmussen A/S 50 år, i: Tidsskrift for industri 1971, nr. 13/14, s. 283, ill.

Valgte at satse på industri, i: Arbejdsgiveren 1977. Årg. 70, nr. 1, s. 13-15, ill. - Bodnias Værktøjsfabrik i Vanløse.

Biler og cykler

Ford Motor Compagy A/S 50 år, i: Tidskrift for industri 1969, nr. 13/14, s. 243, ill

Koch, Søren: To bilsamlefabrikker - Ford og GM, i: Arkitekten 1977. Årg. 79, s. 254-257, ill. - Arkitekter: Albert Kahn og Hans Hansen.

Skibsbygning

Petersen, Palle: 50 år i jernet. Rapport fra en arbejdsplads. 1973. 40 s., ill. (Emneserien). - Burmeister & Wain.

Thomsen, Poul: Øens folk. En beretning om Arbejdernes Fællesklub på Burmeister & Wains Skibsværft på Refshaleøen gennem 50 år. 1973. 128 s., ill.

Rapport fra et skibsværft. Svejsning, sundhedsfarer og ulykker på B&W. Udarbejdet af Arbejdsmedicinsk gruppe m. f. 1974. 107 s., ill.

Hindsbo, Erik: Arbejder på B&W. En rapport om en del af dansk arbejderbevægelse. 1974. 161 s.

Kipp, Henning: Sidste mand lukker og slukker, i: Fagbladet 1977, nr. 1, s. 7-9, ill. - B&W lukker sin afdeling på Teglholmen.

Dieselmotorer

Friis Petersen, H.: Sådan gik det til... Beretning om, hvorledes B&W i 1894 kom i forbindelse med Rudolf Diesel... 1969. 28 s., ill. - Særtryk med tilføjelser fra artikelserie i B&W bladet 1964.

B&W-Museet. - S I, s. 142

Særlig kendt uden for Danmark, i: Arbejdsgiveren 1975. Årg. 76, nr. 12, s. 16-17, ill. - B&W-Museet.

Elektriske og mekaniske apparater

Balslev, Mogens: Jubilæumssnak. Laur. Knudsen A/S. 1967. 31 s., ill. - Illustreret af Henry Heerup.

Dræby, S.: Ny N.K.T.-virksomhed i havnen, i: Københavns havneblad 1968. Årg. 21, nr. 12, s. 186-187, ill.

Firmaet Laur. Knudsen’s historie. Af Hermann Jørgensen, H. Ivar Hansen og Poul Frydlund. 1968. 120 s., ill. - Ny udvidet udgave af: Historiske data fra firmaet Laur. Knudsen Mek. Etabl.

Q.: LP-fornyelse, i: Arkitekten 1971. Årg. 73, s. 555, ill. - Nyindretning af Louis Poulsens udstilling i Nyhavn.

Det begyndte med Petersen og Poulsen, i: Arbejdsgiveren 1975. Årg. 76, nr. 11, s. 16-17, ill. - Ortofon, firma for tonearme og skærehoveder til grammofonpladeindustrien.

Khris.: Profil af en virksomhed, i: Management 1974. Årg.9, s. 61, ill. - A/S Ortofon, Mosedalsvej 11B, Valby.

Khris.: Provfil af en virksomhed, i: Management 1974. Årg.9, s. 157, ill. - Philips Industri A/S.

Glimt fra Siemens’ oprindelse og udvikling i Danmark. Samlet og redigeret af M. Scharnborg. 3 bind (løsblade). 1970-75, ill. - Bind 1: Virksomheden i Danmark fra 1882-1920. - Bind 2: Siemens i Danmark i 1921 til omkring 1970. - Bind 3: Siemens miljøet.

Textilindustri

A/S Th. Wessel & Vett’s fabrikker i Landskronagade. Af Kirsten Brandt Nielsen, Kjeld Borch Vesth og Ole Hyldtoft, i: Industrialismens bygninger og boliger 1975, nr. 2, s. 18-29, ill.

Haugbøll, Charles: Klædemanufakturet på Blågård, i: Københavner-jul 1967. Årg. 7, s. 21-22, ill.

Papirindustri

Khris.: Profil af en virksomhed, i: Management 1974. Årg. 9, s. 93, ill. - Colon Emballage A/S.

Kemisk industri, stenhuggere

Jacobsen, Otto: Dansk Sojakagefabrik. Veteranen i Sydhavnen, i: Københavns havneblad 1977. Årg. 30, nr. 2, s. 62-65, ill.

Farlig forurening fra klorfabrik på Amager. Af Ebbe Asmussen og Jan Jørgensen, i: Noah 1977, nr. 49, s. 3-5, ill. - Dansk Sojakagefabrik.

A/S Dansk Svovlsyre- og Superphospat-Fabrik 75 år, i: Tidsskrift for industri 1967, s. 9 og 39, ill.

Sørensen, A.: Den evige flamme på Amager slukkes, i: Ingeniøren 1978. Årg. 4, nr. 1, s. 3, ill. - Pyrolyseværket på Amager fjernes.

Kallenbach, C. W.: Nekrolog over dansk petrokemisk industri, i: Ingeniøren 1979. Årg. 5, nr. 9, s. 20 og 29, ill. - Pyrolyseværket på Amager.

Dansk Sojakagefabrik, i: Ingeniøren 1980. Årg. 6, nr. 30, s. 4-6, ill. - Explosionsulykke.

Munck, H. H.: Mærsk Raffinaderiet, i: Københavns havneblad 1969. Årg. 22, nr. 1, s. 26-31, ill.

Hos stenhuggerne, i: Grøn bølge 1976, nr. 33, s. 8-9, ill. - Københavns Kommunes stenhuggere.

Farve- og lakindustri

S. Dyrup & Co. A/S fylder 50 år med voksende eksport af niche-produkter, i: Dansk industri 1977, nr. 12, s. 8-10, ill.

Aktiesleksabet Sadolin & Holmblad. 1977. 32 s., ill. - Udgivet af anledning af koncernens 200 års jubilæum.

Sten, ler- og glasindustri

Jacobsen, Otto: Sand, grus og singels. Firmaet Carl Nielsen A/S, i: Københavns havneblad 1977. Årg. 30, nr. 8, s. 152-154, ill.

Jexlev, Thelma: Københavnske glasværker i det 17. århundrede, i: Historiske meddelelser om København 1971, s. 7-25.

Porcelænsfabrikken Norden A/S 50 år, i: Tidsskrift for industri 1966, s. 455, ill. - Jf. note: s. 483.

Porcelainfabriken Norden A/S 1916-1966. Red.: A. W. Kjølby og Asger Fischer. 1966. 24 s., ill.

Næringsmiddelindustri

A/S Københavns Brødfabrikker 50 år, i: Tidsskrift for industri 1967, s. 129, ill.

Lassen, Hans: La Glace. Kager i hundrede år. 1870-8. oktober-1970. 23 s., ill.

Meister, Knud: Otto Mønsted. Aktieselskab. 1969. 48 s., ill.

Ludvigsen, Jacob: Mindebogen om Oma margarine. 1972. 127 s.

Spiritus- og likørfabrikation

Dahlgren, Alvin B. C.: Et lille bær, i: Arbejdsgiveren 1967. Årg. 68, nr. 3, s. 9-13, ill. - Peter F. Heering.

Firmaet Peter F. Heering 150 år, i: Tidsskrift for industri 1968, s. 439, ill.

Ølfabrikation

Maltkølle fra København, i: Nationalmuseets arbejdsmark 1969, s. 181, ill. - Pilestræde 63.

Rastrup, Erik J.: Carlsberg Bryggerierne, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen 1967, s. 25-32, ill.

Carlsbergs taghave, i: Bygmesteren 1969. Årg. 62, nr. 3, s. 24.

Kristensen, Svenn Eske: Udvidelsen af tappehal for Carlsberg Bryggerierne, i: Arkitektur 1970. Årg. 14, nr. 5, s. 225-228, ill. - Også med engelsk og tysk text.

Bryggerirapporten. Af Bryggerirapportgruppen. 1972. 96 s., ill. - Om støj- og skifteholdsproblemer på Carlsberg i sommeren 1972. - 2. rev. og udvidet udg. 1973: 112 s., ill. - 3. ajourførte opl. 1977: 128 s., ill.

Bonde Jensen, Jørgen: Carlsberg. Et københavnsk drømmebillede. 1976. 119 s., ill.

Øl-heste stopper for rødt, i: Arbejdsgiveren 1974. Årg. 75, nr. 11, s. 21-23, ill.

A/S De Forende Bryggerier 1891-1966, i: Tidsskrift for industri 1966, s. 81-82, ill.

Mineralvand, is

Cigarfabrikation hos P. Wulff A/S gennem 100 år, i: Tidsskrift for industri 1968, s. 311-312.

Wulff, Hans: Intet uden arbejde. P. Wulff 1868-1968. 1968. 52 s., ill.

Andre industrielle virksomheder

Hvornår var det nu det var...?. Et portræt af en virksomhed. Udgivet af Atelier Elektra A/S. 1970. 20 s., ill.

Stærk, Kristian: Kristian Stærk Aktieselskab. 25. oktober 1924-1974. 1974. 41 s., ill. - Også udgivet på engelsk.

Veterinær- og Landbohøjskolen

Bendixen, H. C.: Omkring 200 året for oprettelsen af Den Kongelige Veterinærskole den 13. juli 1773. 1973. 9, 275 s., 2 tavl., ill. - Skolens oprettelse og udvikling frem til først halvdel af 18´00-tallet.

Dyr

Parø, Chris: Hundemordet i Vimmelskaftet, i: Københavner-jul 1968. Årg. 8, s. 37-38, ill. - "Hundekrigen" i 1780’erne.

Ludwig, Otto: Rotter på loftet en sjældenhed, i: Kommunalarbejderen 1971, nr. 2, s. 12-14, ill. - Skadedyrsbekæmpernes daglige arbejde.

Stubbe-Teglbjærg, K. E.: Noget om kloakrotter, i: Grøn bølge 1973, nr. 14, s. 9-10, ill. - Sundhedskommissionens kontrol med rotter.

Hunde, pro & contra, i: Grøn bølge 1977, nr. 36, s. 8, ill. - Hundenes forurening. haver. - III, S. 268

Bramsnæs, Annelise: En cykeltur i anledning af C. Th.s fødselsdag, i: Arkitekten 1973. Årg. 75, nr. 356-357, ill. - Haven ved boligkomplexet Klokkergården

Johansson, Magnus: Dårligt naboskab kendes ikke, i: Fagbladet 1974, nr. 15, s. 16-17, ill. - Haveforeningen Frem.

Sørensen, C. Th.: Haver. 1975. 173 s., ill. - S. 101-122 og 127-129: Haveanlæg ved Fuglevænget, Ryparken-Lundevænget, Sygeplejerskernes Hus, Klokkergården, Tingbjerg og Hegnshusene (Brønsparken).

Kolonihaveområderne skal med i planlægningen, i: Arkitekten 1976. Årg. 78, s. 475. - Jf. note smst., s. 519.

Haagen, Jørgen: Kolonihaven. 1976. 186 s., ill.

Livet i kolonihaverne. Af Marianne Therkildsen og Inger Tolstrup, i: Byplan 1977. Årg. 29, nr. 3, s. 87-91, ill.

Gartneri og gartnere, frøhandel

Gartner Preisler 1878-15. sept.-1968. 1968. 20 s., ill. - Emdrupvej 32-34.

A. Hansens Amagerfrø i 100 år 1873-1973. 1973. 24 s., ill.

Giv mig en blomst, mens jeg lever!, i: Grøn bølge 1972, nr. 9, s. 2-3, ill. - Københavns Kommunes Blomstergartneri.

Vi er på Bispebjerg, i: Grøn bølge 1975, nr. 26, s. 6-7, ill. - Københavns Kommunes Blomstergartneri.

Træer

Sådan blev magnolia-træerne flyttet, i: Grøn bølge 1971, nr. 4, s. 1 og 9, ill. - 11 magnolietræer flyttet fra Blegdamshospitalet til Fælledparkens indgang fra Trianglen. - Jf. smst., nr. 15, s. 6.

Saltskader på vejtræer. Betænkning vedrørende skader på vejtræerne i Københavns Kommune som følge af brugen af salt i glatførebekæmpelsen om vinteren. Udarbejdet ved Stadsgartnerens Kontor af Torben Hedvard og udgivet af Københavns Kommune. 1972. 137 s., ill. - Med engelsk resumé.

Degnbol, Helge: Træerne og saltet, i: Grøn bølge 1973, nr. 12, s. 12, ill.

Han går til angreb for at bevare træerne, i: Grøn bølge 1974, nr. 20, s. 1-2 og 6-7, ill. - Beskæring af trækroner.

Byen bliver grønnere, i: Grøn bølge 1974, nr. 21, s. 7. - Plantning af nye træer.

København kan lære af Amsterdam, hvorledes man skaber en grøn by, i: Arkitektur 1975. Årg. 77, nr. 386. - Redegørelse fra Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse.

Antallet af træer i byen stiger støt, i: Grøn bølge 1975, nr. 24, s. 3.

Hydraulisk vitaminindsprøjtning, i. Grøn bølge 1975, nr. 26, s. 12, ill.

Hartung, Annette: Grønt er godt, men dyrt, i: Ingeniøren 1975. Årg. 1, nr. 14, s. 2, ill.

Holbergs træ i Fiolstræde. En antologi ved Poul Holst. 1976. 42 s., ill.

Fiskeri

Fiskermiljø midt i København, i: Bolværkssnak. Gamle fiskere fortæller. Ved Palle Bruus Jensen og Flemming Thiim. 1972, s. 147-154, ill. - Østrbro Fiskerihavn.

Uheld til søs affødte drukture, i: Bolværkssnak. Gamle fiskere fortæller. Ved Palle Bruus Jensen og Flemming Thiim. 1972, s. 76-80, ill. - Christianshavns Kanal.

Ålekongen kender sit grej, i: Bolværkssnak. Gamle fiskere fortæller. Ved Palle Bruus Jensen og Flemming Thiim. 1972, s. 33-38, ill. - Sydhavnen.

Jacobsen, Otto: Fisk, fiskere og fiskeri i Københavns Havn, i: Københavns havneblad 1975. Årg. 28, nr. 2, s. 53-55, ill.

Restaurationsfag

Hartung, Annette: Pølselugten kan fjernes, i: Ingeniøren 1979. Årg. 5, nr. 40, s. 22 og 35, ill. - Indretning af restaurationsskole i Steff-Houlbergs Pølsefabrik i Kødbyen.

Suhr gennem trekvart århundrede 1901-1976. Redaktion: Hanne Søndergård Madsen og Ina Vogn Pedersen. 1976. 75 s., ill. - Suhr’s Seminarium og Husholdningsskole.

Handel

Danmarks detailhandel i 1980. Af Bjarke Fog og Arne Rasmussen. 1965. 767 s. - S. 153-207: Befolkningen i Hovedstadsområdet. - S. 454-484: Prognose for Storkøbenhavn.

Detailhandelsvirksomhed 1958 og 1969. 1973. 48 s. (Undersøgelser fra Københavns Statistiske Kontor 1973, nr. 2). - Med engelsk resumé.

Fisker, Jens: Mord på København?, i: Arbejdsgiveren 1968. Årg. 69, nr. 9, s. 32-36, ill. - København er uhensigtsmæssig for moderne erhvervsliv.

Linvald, Steffen: Gadens cirkus. 1975. 87 s., ill. - Gade- og torvehandel.

Foreninger for handel, indkøbsforeninger

Nielsen, Leif: Det strømmer ind med ordrer til Bolind, i: Boligen 1967. Årg. 35, nr. 10, s. 492-495, ill. - Boligselskabernes og Boligforeningernes Indkøbscentral.

Grosserer-Societetets Komité 150 år - og selve Grosserer Societetet 225 år, i: Tidsskrift for industri 1967, s. 377, ill.

Auktioner

Bruun Rasmussen, Arne: Eftersyn 1948-1973. 1973. 277 s., ill.

Samuelsen, Ib: Sagførernes Auktioner 75 år, i: Advokatbladet 1978. Årg. 57, nr. 21, s. 321-324, ill.

Mogensen, Margit: Auktionsvæsen og auktionskataloger i København, i: Historiske meddelelser om København 1980, s. 73-88, ill.

Revision

Revisionsfirmaet C. Jespersen 1919-1969. 1969. 32 s., ill.

Handelskompagnier

Voss, Knud: Pakhus paa Christianshavn, i: Knud Voss: Arkitekten Nicolai Eigtved 1701-1754. 1971, s. 280-291, ill. - Asiatisk Kompagnis Pakhus, Strandgade.

Johansson, Magnus: Den Kongelige Grønlandske Handel, en særegen arbejdsplads, i: Arbejdsmændenes og specialarbejdernes fagblad 1968, nr. 18, s. 374-377, ill.

Johansson, Magnus: Hul i hovedet af flytte?, i: Fagbladet 1971, nr. 7, s. 219-220, ill. - Beslutning om af flytte Kongelige Grønlandske Handel væk fra København.

Margeirsson, Jon Kristvin: Et bidrag til Det Islandske Kompagnis historie 1743-58, i: Historiske meddelelser om København 1978, s. 158-170.

Aktieselskabet Det Østasiatiske Kompagni. Ved Povl Westphall. 1972. 215 s., ill.

Under dansk splitflag - en bog om ØK. Af Signe Arnfred m. fl. 1973. 171 s., ill.

Andersen, Helge: Det Østasiatiske Kompagni A/S, i: Helge Andersen: Danmarks tre multinationale giganter. 1974, s. 59-130.

Forretninger

Skriver, Poul Erik: Elizabeth Arden på Strøget, i: Arkitektur 1967. Årg. 11, nr. 280-281, ill. - Arkitekt: Knud Bastlund. - Også med engelsk text.

Skriver, Poul Erik: Håndarbejdets Fremme på Strøget, i: Arkitektur 1967. Årg. 11, nr. 272-274, ill. - Arkitekter: Jesper Tøgern og Thorkil Ebert. - Også med engelsk text.

Dahlgren, Alvin B. C.: Alt under samme tag, i: Arbejdsgiveren 1967. Årg. 68, nr. 7, s. 16-20, ill. - Havemanns Magasin, Vesterbrogade.

Hirschsprung, Asger M.: Lidt historisk københavneri - tobak for en skilling. 1970. 28 s., ill. - A. M. Hirschsprungs og Sønner, Østergade 6.

Illum’s udvidelse, Østergade-Købmagergade, i: Byggeindustrien 1966. Årg. 17, nr. 22, s. 935-937, ill. - Jf. smst., s. 934. - Funderingsprojekt. - Arkitekter: J. Juul Møller og Erik Korshagen.

Skriver, Poul Erik: Udvidelse af stormagasinet Illum, i: Arkitektur 1969. Årg. 13, s. 188-195, ill. - Arkitekter: J. Juul Møller og Erik Korshagen. - Også med engelsk og tysk text.

Skriver, Poul Erik: Kevi på Strøget, i: Arkitektur 1967. Årg. 11, s. 285-286, ill. - Arkitekter: Erik Møller, Ib og Jørgen Rasmussen. - Også med engelsk text.

Dahlgren, Alvin B. C.: En julehilsen, i: Arbejdsgiveren 1968. Årg. 69, nr. 21, s. 16-20, ill. - L. Levison junr.

Magasin du Nord. Parkeringshus, Vingårdsstræde-Bremerholm, i: Byggeindustrien 1966. Årg. 17, nr. 22, s. 938-944, ill. - Arkitekt: Erik Møller. - Funderingsprojekt. - Jf. smst., s. 934.

Vejen gennem 100 år. Udgivet af Magasin. 1968. 32 s., ill. - Historisk billedkavalkade.

Magasin du Nord. Saisonen 1890-91. Fotografisk optryk. 1973. 64 s., ill. - Katalog.

Bøgh Karlsen, Stig: Magasin får ny organisationsstruktur, i: Management 1976. Årg. 11, s. 11-13, ill.

Erichsen, John: De københavnske telefonkiosker, i: Arkitekten 1971. Årg. 73, s. 166-167, ill.

Kayser, Kjeld: Københavns avishuse, i: Nationalmuseets arbejdsmark 1976, s. 178-179, ill.

Den nye gamle kiosk på Nytorv, i: Arkitekten 1977. Årg. 79, s. 412, ill.

Torvehandel

Petersen, Jens A.: Københavnerbønder og andet godtfolk, i: Glostrupbogen 1969, s. 93-105, ill.

Petersen, Jens A.: Københavnerbønder og andet godtfolk, i: Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune. Årsskrift. 1975, s. 57-67, ill.

Kaae, Harry: Tre gæve torvekoner, i: Københavner-jul 1966. Årg. 6, s. 5-7, ill. - Valbykoner, Amagerkoner og Skovsere.

Kødbyen

Parø, Chris: Kommunal arbejdsplads med særlig atmosfære, i: Kommunalarbejderen 1967. Årg. 52, nr. 3, s. 8-11, ill. - Kødbyen.

En morgen i Kødbyen, i: Arbejdsgiveren 1968. Årg. 69, nr. 10, s. 16-20, ill.

Jonassen, Sigurd: Fra torv til Kødby, i: Københavner-jul 1971. Årg. 11, s. 21-24, ill.

Fra Gammeltorv til Kødbyen. Lidt om "byen med de skønne torve" i anledning af Kødbyens netop overståede 40-års jubilæum, i: Absalon 1974. Årg. 76, s. 164-165, ill.

Ludwig, Otto: Han har båret 90 millioner kilo kød og flæsk på nakken, i: Kommunalarbejderen 1976, nr. 3, s. 4-7, ill. - Arbejdet i Kødbyen.

Grønttorvet

Skriver, Poul Erik: Torvehal på Israels Plads, i: Arkitekten 1980. Årg. 82, nr. 11, s. 266-267, ill. - Projekt ved Flemming Hertz.

En blomstrende by. Københavns engros grønttorv, i: Arbejdsgiveren 1973. Årg. 74, nr. 9, s. 18-19, ill.

Fisketorvet

Storkøbenhavns mælkerationalisering, i: Betænkning I afgivet af Handelsministeriets Mælkeudvalg af 1965. 1969 (Betænkning, nr. 518), s. 20-22.

Forsyningen af Storkøbenhavn, i: Betænkning II afgivet af Handelsministeriets Mælkeudvalg af 1965, (Betænkning, nr. 618), s. 27-28,

Nielsen, Axel: Mælkeriet Enigheden gennem 75 år. Samt et kapitel om mælkeordningen... 1972. 97 s., ill.

Lambertsen, Frank: Det nye Trifolium, i: Københavns havneblad 1968. Årg. 21, nr. 8, s. 142-143, ill.

Lebech, Mogens: Solbjerg 1895-1970. Udgivet af Aktieselskabet Det Danske Mælke-Compagni. 1970. 155 s., ill.

Bramsen, Bo: Trifolium gennem næsten 1975 år. 1972. 287 s., 6 tavl., il.

Reklame, skilte

Har altid grebet chancen, i: Arbejdsgiveren 1977. Årg. 78, nr. 12, s. 16-17, ill. - Ole Stig Lommers Reklamebureau.

Ellegaard Frederiksen, Erik: Plakatsøjler til almen glæde og gavn, i: Ingeniøren 1979. Årg. 5, nr. 6, s. 22-23, ill.

Justervæsen

Fabricius, Egon: Den statsaut. offentlige vejning om måling i København (udenfor Frhavnen), i: Københavns havneblad 1966. Årg. 19, nr. 3, s. 79-80, ill.

Medicinske foreninger

Genner, J.: The Medical Society of Copenhagen 1772-1972. 1972. 345 s. ( Acta historica scientiarum naturalium et medicinalium, 27).

Rørbye, Birgitte: Kloge folk og skidtfolk. Kvaksalveriets epoke i Danmark. 1976. 282 s., ill. - S. 7-21: Kvaksalvere i København og Nordsjælland.

Børthy, Liesa: Medicinsk-Historisk Museum, i: Tidsskrift for sygeplejersker 1969. Årg.69, nr. 12, s. 508-511, ill.

Hartung, Annette: Det var farligt at gå til læge, i: Ingeniøren 1980. Årg. 6, nr. 38, s. 22-23, ill.

Epidemier

Da den sorte død hærgede København i det herrens år 1711, i: Københavner-jul 1971. Årg. 11, s. 39-41. - Breve af professor H. Mule.

Hertel, Klaus: To store københavnske epidemier: Pesten 1711 og koleraen 1853. Forløb og konsekvenser, i: Ugeskrift for læger 1975. Årg. 137, nr. 38, s. 2209-2216, ill. - Med engelsk resumé.

Badeanstalter

Bergmann, J.: Friluftsbad for børn i Fælledparken, i: Meddelelser fra Københavns bygningsvæsen 1966, s. 25-28, ill.

Parø, Chris: 700.000 bade om året i Københavns Kommunes varmtvandsbadeansalter, i: Kommunalarbejderen 1967. Årg. 52, nr. 4, s. 8-10, ill.

Det store bad, i: Arbejdsgiveren 1968. Årg. 69, nr. 3, s. 16-19, ill. - Bad København, Studiestræde.

Ludwig, Otto: København får sin første kommunale svømmehal, i: Kommunalarbejderen 1973, nr. 11, s. 4-7, ill. - Københavns Kommunes Badeanstalter.

Mange badeopsyn springer fra på grund af lønnen, i: Kommunalarbejderen 1979, nr. 12, s. 6-7 og 24, ill. - Københavns badeanstalter og Klubben for Badeopsyn.

Rasmussen, Anna Elise: Badstue på Islands Brygge, København, i: Arkitekten 1979. Årg. 81, nr. 22, s. 531-533, ill. - Afgangsopgave fra Kunstakademiets Arkitektskole.

Haugen, Peter: Et badeanlæg for det Indre Nørrebro, København, i: Arkitekten 1979. Årg. 81, nr. 22, s. 528-530, ill. - Afgangsopgave fra Kunstakademiets Arkitektskole.

Sundhedspleje og hygiejne

Biering-Sørensen, K.: Sundhedsplejersketilsynet i København i dag, i: Sundhedsplejerskeinstitutionen. Betænkning I afgivet af det af Sundhedsstyrelsen nedsatte udvalg vedrørende revision af sundhedsplejerske- og hjemmesygeplejeordningen. 1970, (Betænkning, 573) s. 101-105. - Tidligere publiceret i: Tidsskrift for praktisk lægegerning.

Jensen, Børge H.: København mangler ikke fremsyn, i: Sygeplejersken 1972, nr. 21, s. 10. - Svar på ledende artikel om sundhedsplejerskeordningen i København, smst., nr. 9, s. 3.

Sehested, Esther: Praktikperiode for sygeplejeelever i den primær sundhedstjeneste i Københavns Kommune, i: Sygeplejersken 1979. Årg. 79, nr. 24, s. 4-7, ill.

Fode, Henrik: Fra kurvand til sodavand, i: Arv og eje 1975, s. 39-73, ill. - Rosenborg Sundhedsbrønde.

Offentligt sundhedsvæsen

Poulsen, Henning: Københavns Kommunes ny Sundhedsdirektorat, i: Otium 1973. Årg. 7, nr. 7, s. 98-100, ill.

Hjorth, Peter: Sundhedssektoren skal nu være en samarbejdende enhed, i: Absalon 1973. Årg. 75, nr. 76-78, ill. - Interview med sundhedsdirektør Henning Poulsen om det nyoprettede Sundhedsdirektorat.

Københavns Kommunes ny Sundhedsdirektorat, i: Hospitalsfunktionæren 1973. Årg. 48, nr. 11, s. 23-26.

Sundhedsvæsenet i tre geografiske områder. En undersøgelse af sundhedsvæsenet og dele af den sociale sektor på grundlag af de offentligt tilgængelige oplysninger. Af Mogens Nord-Larsen og Elisabeth Hultcrantz. 1977. 180 s. (Meddelelse, Socialforskningsinstituttet, 21). - Undersøgelse foretaget i Københavns Kommune, samt Fyns og Storstrøms Amter.

Sundhedsdirektoratet, i: Kontakt 1978, nr. 67, s. 3. - Overførsel af dele af Sundhedsdirektoratet fra Magistratens 3. Afdeling til Magistratens 1. Afdeling.

Beretning 1974/77. Udgivet af Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen i København. 24 s., ill.

De klarer en del af storbyens miljøproblemer, i: Kommunalarbejderen 1978, nr. 10, s. 8-9, ill. - Levnedsmiddelkontrollen og Miljøteknisk Kontor.

Arbejdstilsynet - i går, i dag, i morgen. Tilrettelæggelse og redaktion: Carsten Fälling. 1973. 48 s., ill.

Arbejdsforhold og sundhedsproblemer på et reparationsværft. Af Lars Iversen, Hans Klausen og Anne Grunnet, i: Ugeskrift for læger 1978. Årg. 140, nr. 19, s. 1113-1122, ill. - Med engelsk resumé.

Henriksen, Ole: Lidt om Hudegården og dens undergrundsklinik, i: Ugeskrift for læger 1970. Årg. 132, nr. 46, s. 2190-2192, ill. - Slumkollektivet Hudegården.

Læger og lægevagt

Backer, Paul: Københavns Lægevagt, i: Ugeskrift for læger 1968. Årg. 130, nr. 2, s. 59-62.

Backer, Paul: Vagtberedskabet i storbypraksis, i: Ugeskrift for læger 1968. Årg. 130, nr. 40, s. 1685-1687, ill.

Boisen, Erik: Utilfredshed med Københavns Lægevagt. En forbrugerundersøgelse, i: Ugeskrift for læger 1975. Årg. 137, nr. 29, s. 1695-1698.

Boisen, Erik: Københavns Lægevagt 1974. En kommenteret pilotstudie i produktionsanalyse, i: Ugeskrift for læger 1975. Årg. 137, nr. 34, s. 1961-1969. - Med engelsk resumé.

Boisen, Erik: Iatrotropi og relevans i Københavns Lægevagt 1975. Svarer lægevagtens funktion til patienternes behov? , i: Ugeskrift for læger 1975. Årg. 137, nr. 46, s. 2745-2748.

Boisen, Erik: Socio-økonomiske forhold blandt Københavns Lægevagts klientel 1975. Statuslag og boligforhold, i: Ugeskrift for læger 1976. Årg. 138, nr. 27, s. 1663-1669, ill. - Med engelsk resumé.

Fødselshjælpens organisation i Storkøbenhavn. Betænkning afgivet af Det Storkøbenhavnske Fødselshjælpsudvalg nedsat af Fællesudvalget for det Kommunale Storkøbenhavnske Sygehusvæsen, i: Ugeskrift for læger 1974. Årg. 136, nr. 25, s. 1403-1411.

Medicinalstatistik, dødelighedsstatistik

Geertinger, Preben: Pludselig uventet spædbarnsdød i København. 1966. 170, ill. - Disputats.

Undersøgelse blandt københavnske teenagere, der er blevet smittet med kønssygdom, i: Seksualundervisning i folkeskolen m.v. Betænkning I fra Seksualoplysningsudvalget. 1968. (Betænkning, 484), s. 89-91.

Unge mænds alkoholvaner fire år senere. Af Boel ulff-Møller og Svend Skyum-Nielsen, i: Socialt tidsskrift 1968. Årg 44, afd. 4, nr. 3/4, s. 57-82. - Rapport om en efterundersøgelse.

Müller, Karsten: Klientellet på en klinik for familieplanlægning. Opgørelse af 667 klienter fra klinik "Lygten" , i: Ugeskrift for læger 1968. Årg. 130, nr. 52, s. 2285-2287.

Abortudviklingen i Københavns Kommune 1965-68. Af F. Lundvall og G. Stakemann, i: Ugeskrift for læger 1969. Årg. 131, nr. 21, s. 939-941. - Med engelsk resumé.

Om brug og misbrug af alkohol. En undersøgelse af 30-45 årige mænds alkoholvaner. Af Agnete Diderichsen og Svend Skyum-Nielsen. 1969. 283 s. - Del af fællesnordisk undersøgelse. - Med engelsk resumé.

Vejledning i antikonception hos praktiserende læger i København, i: Seksualundervisning uden for folkeskolen og individuel vejledning m.v. Betænkning II fra Seksualoplysningsudvalget. 1969. (Betænkning, 532), s. 76-83.

Vaginalcytologiske undersøgelser af ikke-hospitaliserede kvinder i Københavns Kommune i 1967-68, i: Ugeskrift for læger 1970. Årg. 132, nr. 32, s. 1487-1490. - Med engelsk resumé.

Schnor, Peter: Blodtrykket hos københavnske kvinder 25 til 65 år gamle, i: Ugeskrift for læger 1976. Årg. 138, nr. 3, s. 192-196. - Amager-kvindeundersøgelsen 1973 fra Københavns Amts Sygehus og Sankt Elisabeth Hospitals Medicinske Afdeling. - Med engelsk resumé.

Dødeligheden i København 1951-1970. 1976. 78 s. (Undersøgelser fra Københavns Statistiske Kontor 1976, nr. 2). - Med engelsk resumé.

Frost, Favin: Det langvarige sygefravær, i: Ugeskrift for læger 1977. Årg. 139, nr. 19, s. 1133-1149. - Fortsættes smst., 1977. Årg. 139, nr. 20, s. 1999-1212. - 1978. Årgang 140, nr.13, s. 735-738. - 1978. Årg. 140, nr. 40, s. 2462-2465. - Socialmedicinsk undersøgelse i København og Køge Kommuner af årsager og konsekvenser med særligt henblik på lønmodtagergruppen. - Med engelsk resumé.

Et prospektivt, kardiovaskulært populationsstudie af 2000 mænd og kvinder. Af Peter Schnor m. fl., i: Ugeskrift for læger 1977. Årg. 139, nr. 32, s. 1921-1923. - Undrsøgelse på Østerbro. - Med engelsk resumé. - Jf. kommentarer smst., nr. 39, s. 2360.

Kl.: Flere års kortere levetid i København end på landet, i: Ingeniøren 1980. Årg. 6, nr. 18, s. 7.

Fischer, C. O.: Periodiske helbredsundersøgelser. Erfaringer fra en 6 års periode i en københavnsk virksomhed, i: Ugeskrift for læger 1969. Årg. 131, nr. 3, s. 113-123. - Med engelsk resumé.

Andersen, Jørgen E.: Treskiftearbejde. En social-medicinsk undersøgelse. 1970. 2 bd. (Socialforskningsinstituttets publikationer, 42). - En undersøgelse blandt københavnske arbejdere på fabrikker, 2 gasværker og blandt københavnske politibetjente.

Jespersen, Inge: Udnyttelse af børneundersøgelserne i Københavns Kommune, i: Ugeskrift for læger 1978. Årg. 140, nr. 3, s. 140-141, ill.

Fremmedarbejderbørn/danske børn - lige vilkår?. Sundhedstilstand og brug af medicinsk og social profylakse. Af Søren Klebak og Christian Horst. 1978. 269 s., ill. - Undersøgelse af børn født i Københavns Kommune i 1975.

Rafn, Erik: Den Rumfordske suppe, i: Københavns kronik, nr. 1, januar 1972, s. 3-7.

Sygdomme og deres bekæmpelse

Dahl, Vibeke: Forløbet af psykiske lidelser i barnealderen. 1965. 145 s. - Disputats. - Efterundersøgelse af 138 børn, indlagt på Bispebjerg Hospitals Børnspsykiatriske Afdeling.

Nielsen, Johannes: Delirium tremens in Copenhagen. 1965. 92 s., ill. (Acta psychiatrica Scandinavica. Supplementum, 187).

Nielsen, Sven: En ihukommelsesskive i Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab, i: Københavns kronik, nr. 15, marts 1977. - Skydeskive med erindring om øjensygdommen stær.

Prostitution

Hartmann, Grethe: Boliger og bordeller. Oversigt over prostitutionens former og tilholdssteder i København til forskellige tider. Med kortmæssige undersøgelser af Troels Smith. 2. udgave.1967. 147 s., ill.

Neiiendam, Robert: Fra bordellernes tid, i: Københavner-jul 1968. Årg. 8, s. 12-14, ill.

Kriminalforsorgsudvalgets undersøgelse vedrørende de af Københavns Sædelighedspoliti i 1966 indbragte kvinder, i: Kriminalforsorgsudvalgets betænkning om prostitution. 1973. (Betænkning, 678), s. 75-84.

Ledige og løsagtige fruentimmere. Prostitution i København i slutningen af 1700-tallet. Af John Christensen og Henrik Stevnsborg, i: Kommunalarbejderen 1975, nr. 3, s. 28-30, ill.

Nogen kalder os glædespiger. Ved Erik Nørgaard. 1975. 143 s., ill. - Prostitution i København.

Begravelsesvæsen

Kjersgaard, Erik: De sorte ekvipager, i: Nationalmuseets arbejdsmark 1966, s. 71-84, ill. - Ligvognen gennem tiderne.

Parø, Chris: Enkel og værdig jordfæstelse, i: Kommunalarbejderen 1967. Årg. 52, nr. 2, s. 20-22, ill. - Kirkegårdsbetjente.

Ludwig,Otto: Der er tre tons jord til hver af os, i: Kommunalarbejderen 1970, nr. 8, s. 8-10, ill. - Kirkegårdsarbejderne.

Ludwig, Otto: Døden er en del af deres liv, i: Kommunalarbejderen 1974, nr. 5, s. 20-23, ill. - Kirkegårdsbetjente.

Rafn, Erik: Et nyt medlem af familien, i: Grøn bølge 1978, nr. 40, s. 1 og 4-7, ill. - Begravelsesvæsenet nu del af Stadsingeniørens Direktorat.

Foranstaltninger mod ulykkestilfælde

Ikke tid til at lukke. Af Aage Rørmark og Preben Kjær, i: Tidsskrift for sygeplejersker 1968. Årg.68, nr. 12, s. 525-530, ill. - Falck & Zonen.

Skadebehandlingsundersøgelse i Storkøbenhavn, november 1968, i: Ugeskrift for læger 1968. Årg. 130, nr. 45, s. 1924.

Det ordner Falck, i: Københavner-jul 1968. Årg. 8, s. 30-34, ill.

Lau, Leif: Kommunal ambulancetjeneste?. Hvad er det?, i: Brandmanden 1971. Årg. 49, nr. 11, s. 5-7, ill.

Ambulance-patrulje kan redde tusinder. Skal bemandes med specialtrænede folk og køre rundt i Storkøbenhavn, i: Hospitalsfunktionæren 1971. Årg. 46, nr. 11, s. 3-5. - Optryk fra dagbladet "Politiken" 3.10.1971.

Skadeundersøgelsen i Storkøbenhavn, november 1968. Af Lars Bostrup m. fl. , i: Ugeskrift for læger 1972. Årg. 134, nr. 9, s. 451-455. - Fortsættes smst., nr. 12, s. 619-625, ill. - 1: Tilrettelæggelse og metodik. - 2: Forekomsten af tilskadekomne og pludseligt syge, som ankom til skadestuen i Storkøbenhavn, november 1968. - Med engelsk resumé.

Skadebehandlingen i Storkøbenhavn. Forslag fremsat af det af "Fællesudvalget for det kommunale storkøbenhavnske sygehusvæsen" nedsatte udvalg, i: Ugeskrift for læger 1972. Årg.134, nr. 5, s. 223-236. - Forkortet udgave af betænkning.

Haghfelt, Torben: Efter et forsøg: Rimeligt med 3-4 hjerteambulancer, i: Brandmanden 1975. Årg. 53, nr. 8, s. 4-6 og 14, ill. - Vurdering af forsøg i København med hjerteambulance.

Hjorth, Peter: Sådan forløb en 24 timers vagt på ambulance A1, i: Kommunalarbejderen 1973, nr. 7, s. 4-7 og 27-28, ill. - Rapport om ambulanceudrykningsvagt fra Fælledvejens Brandstation.

Haghfelt, Torben: Hjerteambulancer - deres udstyr og anvendelsesmuligheder, i: Sygeplejersken 1975, nr. 27, s. 14-16, ill.

SP.: Sygeplejeelever tilbydes deltagelse i ambulanceudrykning, i: Sygeplejersken 1975. Årg 45, nr. 16-18, ill.

Hjorth, Peter: Sammenlægning af ambulancetjeneste og sygetransport, i: Kommunalarbejderen 1974, nr. 5, s. 12-13, ill. - Københavns Brandvæsen overtager sygetransporter fra Hospitalsvæsenet i hovedstaden.

Hjorth, Peter: Tilkørselsforholdene på tre hospitaler er stærkt kritisable, i: Brandmanden 1976/77. Årg. 54-55, nr. 12-1, s. 4-6 og 15, ill. - Ambulancernes tilkørsels- og adgangsforhold.

I sygetransporten mangler vi tre vogne med mandskab, i: Brandmanden 1977. Årg. 55, nr. 2, s. 4-7, ill. - Interview med tillidsmand, køreportør Arne Vinderslev om forholdene ved sygetransporttjenesten ved Københavns Brandvæsen.

Farmakologi, apotekervæsen, medicinalfabrikker

Dispensatorium Hafniense, jussu Superiorum a medicis Hafniensibus adornatum. Thomas Bartholinus publici juris fecit. Den ledsagende tekst er forfattet af Kurt Bærentsen. 1966. 10, 301, 31 s., ill. - Fotografisk optryk af udgaven fra 1658.

Hess Thaysen, Jørn: The Alfred Benzon Foundation. 1977. 27 s., ill.

Alfred Benzon 1849/1974. Udgivet af Alfred Benzon. 1974. 32 s., ill.

Medicinfabrikken A/S Ferrosan 50 år, i: Tidsskrift for industri 1970, nr. 9, s. 145-146, ill.

Skriver, Poul Erik: Produktionshaller for Novo Industri A/S, i: Arkitektur 1969. Årg. 13, s. 85-87, ill. - Arkitekt: Arne Jacobsen. - Også med engelsk og tysk text.

Crohn, Ole: Sygehusapoteket - en farmaceutisk serviceenhed, i: Sygeplejersken 1978, nr. 10, s. 12-15, ill.

Dansk Farmaceutforening 100 år. 1973. 84 s., ill. - Særtryk af: Farmaceutisk tidende, 1973.

Hauberg, S. C.: Christianshavns Apotek, i: Københavner-jul 1970. Årg. 10, s. 9-11, ill.

Kingod, Ove: Typisk pigegruppe med hårdt fysisk arbejde, i: Absalon 1978. Årg.80, s. 116-118, ill. - Københavns Kommunes defektricer og apoteksassistenter.

Hospitaler og hospitalsvæsen

Hospitalsnyt. Personaleblad for Københavns Kommunes Hospitalsvæsen. 1968-79. Årg. 1-årg. 12.

Friedberg, Richard: Sygehusvæsenet i hovedstaden, i: Arbejdsmændenes og specialarbejdernes fagblad 1966, nr. 3, s. 44-45, ill.

Jørgensen, Erik: Visitaitonsproblemer og hospitaliseringsbehov. En medicinal-statistisk analyse af det hospitalsbehandlede gynækologiske patientmateriale i København og Frederiksberg. 1966. 135 s. - Disputats.

Orup, H. C.: Samarbejdsudvalg i Københavns Hospitalsvæsen, i: Tidsskrift for danske sygehuse 1966. Årg. 42, nr. 9, s. 123-126 og 140.

Jørgensen, Erik: Visitationsproblemer og hospitaliseringsbehov, i: Tidsskrift for sygeplejersker 1967. Årg. 67, nr. 9, s. 372-377, ill.

Sachs, Jette: Når vi får plejehjemmene, er der plads på de københavnske hospitaler, i: Kommunalarbejderen 1967. Årg. 52, nr. 7, s. 6-7 og 24, ill. - Interview med hospitalsdirektør P. Stengaard Hansen.

Vi præsenterer: Hospitalsdirektoratets nye organisation, i: Hospitalsnyt 1969. Årg. 2, nr. 6, s. 8-9, ill.

Flere pladser til langtidspatienter, i: Hospitalsnyt 1970. Årg. 3, nr. 2, s. 4-5, ill.

Konference om Hospitalsvæsenets organisation, struktur og personalepolitiske forhold, i: Hospitalsnyt 1970. Årg. 3, nr. 4, ill.

Abel, Lone: Hvorfor forlod de hospitalet?, i: Hospitalsnyt 1972. Årg. 5, nr. 3, s. 12-15, ill. - Undersøgelsesrapport om afskedsinterview på Bispebjerg Hospital.

Orup, H. C.: Sådan søger vi at skabe trivsel for Københavns Hospitalsvæsens 13000 medarbejdere, i: Tidsskrift for danske sygehuse 1973. Årg. 49, s. 80-88, ill.

Særnummer om hospitalssituationen, i: Hospitalsnyt 1974. Årg. 7, nr. 2.

Hovedstadsrådet og sygehusplanlægningen, i: Hospitalsfunktionæren 1974. Årg. 49, nr. 1, s. 31.

Hauch, Viggo: Sygehusplanlægningen i Hovedstadsområdet, i: Tidsskrift for danske sygehuse 1975. Årg. 51, s. 204-208.

Hospitalerne i København må indskrænke, i: Sygeplejersken 1976, nr. 27, s. 4-7, ill. - Indeholder interview med hospitalsborgmester Alsing Andersen.

Hospitalsplan 1975-80-90, i: Hospitalsnyt 1976. Årg. 9, nr. 1, s. 1-4.

Kommunale hospitalsvæsen

Ny skole indviet 4. februar, i: Hospitalsnyt 1976. Årg. 9, nr. 2, s. 8-9, ill. - Københavns Hospitalsvæsens Centralskole.

Københavns Hospitalsvæsen har fået ny centralskole, i: Kommunalarbejderen 1976, nr. 3, s. 13, ill. - Københavns Hospitalsvæsens Centralskole i Fensmarksgade.

Læger og apotekere i samarbejde. Lægemiddelkomitéen for Københavns Hospitalsvæsen, i: Hospitalsntnyt 1976. Årg. 9, nr. 5, s. 10-11, ill.

Statusopgørelse over sygehusydelser 1974-75. Udarbejdet af Teknikergruppen under Hovedstadsrådets Sygehusplanlægningsudvalg. 1976. 81 bl. - 1. delrapport.

Fremskrivning af sengebehov 1975-90. Udarbejdet af Teknikergruppen under Hovedstadsrådets Sygehusplanlægningsudvalg. 1976. 109 bl., ill. - 2.delrapport.

Behersket tilfredshed med ferie-situationen på københavnske hospitaler, i: Sygeplejersken 1977, nr. 30, s. 10-12, ill. - Samlet ferieplan hindrer gentagelse af sygeplejemanglen i sommeren 1976.

Hospitalsvæsenets virksomhedskonference, i: Hospitalsnyt 1977. Årg. 10, nr. 2/3, ill.

Fleuretten: København har ingen "patientsiloer", siger byens hospitalsborgmester, i: Kommunalarbejderen 1978, nr. 9, s. 6-7, ill. - Interview med hospitalsborgmester Alsing Andersen.

Unødvendige indlæggelser af børn. Af Dan Bordal m. fl., i: Ugeskrift for læger 1978. Årg. 140, nr. 11, s. 619-623, ill. - Erfaringer fra Sundby Hospital. - Jf. smst., s. 623-625 og 1308-1313.

Hagelsten, Johs. O.: Komitéer, der skal skabe mere bevidst indstilling til valg af lægemidler, i: Sygeplejersken 1978, nr. 12, s. 4-7 og 20, ill.

Virksomhedskonference for Hospitalsvæsenet, i: Hospitalsnyt 1979. Årg. 12, nr. 2/3, ill.

Palsbo, Søren: Arbejdsministeren deler frygt for konsekvenser af hospitalsplanen, i: Sygeplejersken 1980. Årg. 80, nr. 41, s. 22-25, ill. - Københavns Kommunes hospitalsplan 1981-1992.

Hospitalsvaskerier

Lund, Vagn: Centralvaskeriet går over til vaskerør, i: Hospitalsnyt 1968. Årg. 1, nr. 1, s. 5-6, ill. - Modernisering af centralvaskeriet på Bispebjerg Hospital.

Pedersen, Hans Jørgen: Bispebjerg Hospital indfører fuldautomatiske vaskemaskiner, i: Amt og kommune bladet 1968. Årg. 1, nr. 1, s. 43-44, ill.

Automatisk vaskesystem i Centralvaskeriet begrænser "håndkraften", i: Hospitalsnyt 1978. Årg. 11, nr. 1, s. 4-5, ill. - Centralvaskeriet på Bispebjerg Hospital.

Gerhardt, E.: Om affaldshåndtering på sygehuse, i: Tidsskrfit for danske sygehuse 1976. Årg. 52, nov./dec., s. 205-210, ill.

Læger og hospitalsfunktionærer

Nordhav, Børge: Københavns Hospitalsvæsen påbegynder portøruddannelsen og ændrer ansættelsesformen for portører, i: Kommunalarbejderen 1967. Årg. 52, nr. 12, s. 26-28, ill.

Den nye portørordning har givet gode resultater, i: Hospitalsnyt 1971. Årg. 4, nr. 1, s. 6-7.- Ansættelses- og uddannelsesforhold for portører.

Artikler i anledning af bladets 50 års jubilæum 6. september 1977, i: Hospitalsfunktionæren 1977. Årg. 52, nr. 8.

Obs.: Portørjobbet er et arbejde, der er i udvikling, i: Kommunalarbejderen 1978, nr. 4, s. 10-12, ill. - Interview med Flemming Gjøl, formand for Dansk Kommunal Arbejderforbunds Afdeling 8, der omfatter portører ved Københavns Hospitalsvæsen.

Enkelte Hospitaler

Balders Hospital

Balders Hospital nedlægges, i: Hospitalsnyt 1974. Årg. 7, nr. 1, s. 9-11, ill.

Bispebjerg Hospital

Standardiseret sygeplejeskole, i: Bygge-forum 1967, nr. 10, s. 16. - Jf. smst. 1968, nr. 10, s. 25.

Deneke, Annemette: Danmarks første afdeling for ungdomspsykiatri, i: Tidsskrift for sygeplejersker 1968. Årg. 68, nr. 8, s., 344-347, ill.

Den ungdomspsykiatriske afdeling på Bispebjerg Hospital. Af Henrik Hoffmeyer & Tove Aarkrog, i: Ugeskrift for læger 1971. Årg. 133, nr. 15, s. 693-697. - Med engelsk resumé.

Et forsøg på at vurdere, hvorledes patienterne oplever en psykiatrisk modtageafdeling. Af Povl Tingsgaard og Martin Lotz, i: Ugeskrift for læger 1972. Årg. 134, nr. 1, s. 19-23. - Med engelsk resumé.

Hospitalisering af selvhjulpe patienter.Forsøg med 5 dages hospitalsafsnit for medicinske patienter - en foreløbig meddelelser. Af Niels B. Krarup, Steffen Gjørup og Jens Lyngsøe, i: Ugeskrift for læger 1972. Årg. 132, nr. 10, s. 517-519. - Med engelsk resumé.

Pedersen, Emanuel: Bispebjerg Hospital, i: Hospitalsfunktionæren 1973. Årg. 48, nr. 1, s. 7-9, ill. - Genoptrykt uændret smst. 1977, nr. 9.

Særnummer om organisationsudvalgets betænkning, i: Hospitalsnyt 1974. Årg. 7, nr. 3.

Organisationsudvikling på et hospital. Betænkning om ny organisationsstruktur på Bispebjerg Hospital. 1974. 20, 438 s., ill.

Orup, H. C.: Organisationsudvikling på et hospital, i: Management 1975. Årg. 10, s. 81-83, ill.

Chamberlain, Helle: Sygeplejerskens arbejde på en ungdomspsykiatrisk afdeling, i: Sygeplejersken 1976, nr. 36, s. 4-7, ill.

Palsbo, Søren: Arbejde4t i en intensiv afdeling, i: Sygeplejersken 1976, nr. 9, s. 8-12, ill.

Kingod, Ove: Medarbejdertallet 40% ned, men arbejdet reduceredes kun med 10%, i: Absalon 1977. Årg. 79, nr. 132-134, ill. - Laboranter på Bispebjerg Hospital.

Christensen, Ellen M.: Trojkaledelsen på Bispebjerg Hospital, i: Sygeplejersken 1977, nr. 26, s. 4-6, ill. - Ny organisationsplan.

Hjorth, Peter: Konstaterede mangler i brandsikkerheden på Bispebjerg Hospital, i: Brandmanden 1978. Årg. 56, nr. 10, s. 7-8.

Barré, Karin: Et sted, hvor man behandler inden det er for sent, i: Sygeplejersken 1979. Årg. 79, nr. 44, s. 4-12, ill. - Alko-afsnittet, Psykiatrisk Afdeling, Bispebjerg Hospital.

Blegdamshospitalet

Blegdamshospitalets overdragelse til Staten påbegyndes i 1968, i: Tidsskrift for danske sygehuse 1966. Årg. 42, nr. 197-198.

Jensen, Anders Chr.: Afskedsinterviews kan fremdrage årsagen, der førte til ønsket om at forlade arbejdspladsen, i: Sygeplejersken 1972, nr. 8, s. 8-9.

Blegdamshospitalet, i: Hospitalsnyt 1975. Årg. 8, nr. 2, s. 5-8, ill.

Hartung, Annette: Hospitalet, der gik bort, i: Ingeniøren 1980. Årg. 6, nr. 17, s. 32-33, ill.

Dronning Louises Børnehospital

Dronning Louises Børne Hospital, i: Hospitalsfunktionæren 1970. Årg. 45, nr. 12, s. 11-13, ill.

Indstilling til Undervisningsministeriet vedrørende Dronning Louises Børnehospital. Udarbejdet af Udvalget vedrørende Dronning Louises Børnehospital. 1970. 66 bl.

Finseninstituttet

Finsensinstituttet. Redegørelse afgivet oktober 1977 af en af Sundhedsstyrelsen nedsat arbejdsgruppe. 1977. 146 s.

Frederiks Hospital

Voss, Knud: Frederiks Hospital, i: Knud Voss: Arkitekten Nicolai Eigtved 1701-1754. 1971, s. 327-335, ill.

Kommunehospitalet

Worm-Petersen, J.: En specialafdelings belægning og muligheder for differentieret pleje, i: Ugeskrift for læger 1966. Årg. 128, nr. 23, s. 687-693. - Neurologisk Afdeling.

Hjorth, Peter: I blodbanken, hospitalets bankende hjerte, i: Absalon 1969. Årg. 70, s. 70-71, ill.

Fog, Torben: Belægningen på Københavns Kommunehospital, i: Ugeskrift for læger 1966. Årg. 128, nr. 23, s. 693-694.

Der sker noget på Kommunehospitalet, i: Hospitalsnyt 1969. Årg. 2, nr. 5, s. 1-3, ill. - Modernisering.

Kommunehospitalets rengøringsrationalisering, i: Hospitalsnyt 1969. Årg. 2, nr. 4, s. 4-5, ill.

Perrot, Liselotte: Sygepleje på en koronarafsnit, i: Tidsskrift for sygeplejersker 1970. Årg. 70, nr. 9, s. 390-391, ill.

Københavns Kommuneshopitals Brandsårsafdeling, i: Ugeskrift for læger 1970. Årg. 132, nr. 21, s. 999-1007, ill. - Med engelsk resumé.

Hjorth, Peter: Rengøringsarbejdet rationaliseret. Hospitalsmedhjælperfunktionen sat i system, i: Kommunalarbejderen 1971, nr. 1, s. 20-22, ill.

Hjorth, Peter: De har taget forskud på nærdemokratiet, i: Kommunalarbejderen 1973, nr. 1, s. 10-12, ill.

Kommuneshopitalet og Preussen, i: Arkitekten 1975. Årg. 77, s. 156-157, ill.

Akut modtageafdeling på Kommunehospitalet, i: Hospitalsfunktionæren 1976. Årg. 51, nr. 11, s. 45, ill.

De Waal, Allan: Kommunehospitalet i København - et analyse-eksempel, i: Arkitekturens praksis. Bidrag til en teori. Seks essays. Af Per Aage Brandt m. fl. 1974, s. 264-321.

Dobbelt så mange behandlinger i Kommunehospitalets fysiurgiske ergoterapi, i: Hospitalsnyt 1976. Årg. 9, nr. 4, s. 6-7, ill.

Madsen, Hanne: Daghospitalsbehandling i en københavnsk psykiatrisk modtageafdeling, i: Ugeskrift for læger 1977. Årg. 139, nr. 26, s. 1553-1559.

Høeg, Poul: Voldgiftssag: Sygehjælpere på Københavns Kommunehospital, i: Kommunalarbejderen 1979, nr. 11, gule sider, s. 19-20. - Opmandskendelse om arbejdsnedlæggelser blandt plejepersonalet på grund af overbelægninger.

Rigshospitalet

Boesen, Anne Marie: Den børnepsykiatriske observationsbørnehave, i: Børnehaven 1966, nr. 18, s. 3-6.

Hagen, Gunnar. Optræningsinstituttet ved Rigshospitalet, i: Socialt tidsskrift 1966. Årg. 42, afd. A, nr. 2, s. 37-47.

Brøchner-Mortensen, Knud: Rigshospitalet i nutid og fremtid, i: Yngre læger 1967. Årg. 13, nr. 13, s. 105-112, ill.

Wessmann, V.: Optræningsinstituttet ved Rigshospitalet, i: Tidsskrift for sygeplejersker 1968. Årg. 68, nr. 5, s. 208-211, ill.

Det nye Rigshospital, i: Tidsskrift for danske sygehuse 1970. Årg. 46, s. 329-340, ill.

Secher, Ole: Rigshospitalets centralkompleks, i: Ugeskrift for læger 1970. Årg. 132, nr. 36, s. 1686-1698, ill. - Med engelsk resumé.

Første del af et nyt hospital - set med en sygeplejerskes øjne, i: Tidsskrift for sygeplejersker 1970. Årg. 70, nr. 10, s. 438-441, ill.

Indvielsen af Rigshospitalet, i: Tidsskrift for sygeplejersker 1970. Årg. 70, nr. 10, s. 437-438, ill.

Snorrasson, Egill: Riget. Meddelelser om Rigshospitalet. Audiatur et altera pars. Indtryk fra en tresårig udvikling, i: Ugeskrift for læger 1970. Årg. 132, nr. 36, s. 1669-1684, ill. - Erindringer om personligheder med tilknytning til Rigshospitalet. - Med engelsk resumé.

Boelsskov, Palle: Det nye Rigshospital, i: Tidsskrift for danske sygehuse 1971. Årg. 47, s. 207-215, ill.

Højhus på stålsøjler, i: Tidsskrift for danske sygehuse 1971. Årg. 47, s. 233-237, ill. - Beskrivelse af de bærende konstruktioner i Rigshospitalets centralkomplex.

Secher, Ole: Rigshospitalets centralkompleks, i: Tidsskrift for danske sygehuse 1971. Årg. 47, s. 216-232, ill.

Kampp, Jørgen: Rigshospitalets kontor for undervisningsmidler, i: Tidsskrift for danske sygehuse 1972. Årg. 48, s. 15-17, ill.

Det nye Rigshospital. Udgivet af Rigshospitalet. 1972. 91 s., ill. - Med engelsk resumé.

Nielsen, Verner: Rigshospitalets steriliseringscentral, i: Tidsskrift for danske sygehuse 1975. Årg. 51, s. 64-70, ill.

Secher, Ole: Det nye Rigshospital, i: Ugeskrift for læger 1975. Årg. 137, nr. 35, s. 2028-2032, ill. - Med engelsk resumé.

Rigshospitalet - problemerne stadig uløste, i: Hospitalsnyt 1976. Årg. 9, nr. 5, s. 2-3, ill.

Beretning om Københavns Kommunes betaling for patienter indlagt på Rigshospitalet. Udgivet af Statsrevisoratet. 1976, s. 3-4.

Olesen, Jes. Hovedpineklinik i København, i: Ugeskrift for læger 1976. Årg. 138, nr. 41, s. 2517-2519.

Olesen, Knud: Rigshospitalet set med lægerådsformandens øjne, i: Ugeskrift for læger 1977. Årg. 139, nr. 50, s. 3013-3016, ill. - Interview med Nan Henningsen.

Sankt Josephs Hospital

Ludvig, Otto: Det katolske hospital fik sin første patient på Fandens fødselsdag, i: Kommunalarbejderen 1975, nr. 6, s. 4-7, ill.

Ludwig, Otto: Sct. Josephs Hospital har nedsat et "overlevelsesudvalg", i: Kommunalarbejderen 1975, nr. 12, s. 18-19, ill.

ben.: Sct. Josephs Hospital afvikles, i: Hospitalsnyt 1979. Årg. 12, nr. 1, s. 8-9, ill

Sønderbro Hospital

Salling, Anne-Lise. Indtryk fra en langtidsmedicinsk afdeling, i: Sygeplejersken 1976, nr. 26, s. 4-5, ill.

Øresundshospitalet

Rasmussen, Degar: Øresundshospitalet 100 år, den 12. februar 1978, i: Hospitalsfunktionæren 1978. Årg. 53, nr. 1, s. 3-9, ill.

D.: Øresundshospitalet 100 år, i: Hospitalsfunktionæren 1978. Årg. 53, nr. 3, s. 21, ill.

Andre hospitaler

København vil ikke droppe planerne om kæmpesygehus på Amager, i: Hospitalsfunktionæren 1971. Årg. 46, nr. 9, s. 15-17.

Winge, Mogens: Søetatens syge- og kvæsthuse.1978. 78 s., ill. (Marinehistorisk Selskabs skrift, nr. 13). - Særtryk af Dansk medicinhistorisk årbog, 1976.

Privatklinikker

Holberg, Flemming: Praksislokaliteter i København, i: Ugeskrift for læger 1970. Årg. 132, nr. 14, s. 687-688. - Den praktiserende læges arbejdsvilkår.

Rolighed Lauridsen, Tyge: Københavnske lægehustanker, i: Ugeskrift for læger 1971. Årg. 133, nr. 40, s. 1993-1999. - Planlægning og gennemførelse af lægecentre i København.

Johansen, Axel Flemming: Klinik for speciallæge i kirurgi, København, i: Arkitektru 1976. Årg.20, nr. 2, s. 79-80, ill. - Også med engelsk og tysk text.

Sygepleje og sygeplejersker

Nordhav, Børge: Moderne ensartede uniformer til sygeplejepersonale og hospitalsmedhjælpere, i: Kommunalarbejderen 1968. Årg. 53, nr. 6, s. 20-21, ill.

Agerskov, Henning: Moderne ensartede uniformer til sygeplejepersonale og hospitalsmedhjælpere, i: Amt og kommune bladet 1968. Årg. 1, nr. 1, s. 21-23.

Hjemmeplejen startet i Brønshøj som forsøg. Hjemmesygepleje, husmoderafløsning og hjemmehjælp samarbejder, i: Hospitalsnyt 1970. Årg. 3, nr. 2, s. 8-9, ill.

Sådan forløber en sygeplejerskes aftenvagt på en kirurgisk afdeling, i. Sygeplejersken 1973, nr. 37, s. 4-5, ill. - Om et københavnsk sygehus.

Overbelægning af tomme sygestuer, i: Centralorgan. Tidsskrift for forsorgsinstitutioner. 1974. Årg. 39, nr. 8, s. 192. - Optryk af artikel fra dagbladet "Dagbladet". - Sygeplejerskemangel i København og særligt på Bispebjerg Hospital.

Hjemmeplejecentraler i alle socialcentre og sygesikringskontorer, i: Hospitalsnyt 1976. Årg. 9, nr. 5, s. 4-6, ill.

Salling, Anne-Lise: Planlagt undervisnng må udskydes og eleven klare sig på egen hånd, i: Sygeplejersken 1976, nr. 45, s. 12-16 og 24, ill. - Jf. smst., nr. 47/48, s. 4-7.

Kjøller, Mette: Områdesygeplejerskens arbejdsopgaver i Odense og København, i: Sygeplejersken 1978, nr. 7, s. 8-9 og 20, ill.

Orup, H. C.: Forkert at regne elever som fuld arbejdskraft, i: Sygeplejersken 1978, nr. 13, s. 11 og 26. - Normeringsproblemer. - Jf. smst., nr. 21, s. 11.

Andersen, Niels Alsing: København inde i ond cirkel, hvad angår sygeplejerskemangelen, i: Sygeplejersken 1980. Årg. 80, nr. 46, s. 14-15, ill.

Dalsgaard, Per: Det gælder om at påvise behovet og trodse sparetider, i: Sygeplejersken 1980. Årg. 80, nr. 48, s. 4-6, ill. - Interview med hjemmesygeplejerske Esther Vestergård om efteruddannelse for hjemmesygeplejersker.

Danmarks Sygeplejeskehøjskole i København, i: Tidsskrift for sygeplejersker 1970. Årg. 70, nr. 2, s. 76-77, ill.

Et hjørne, vi kan kalde vort eget, i: Tidsskrift for sygeplejersker 1968. Årg. 68, nr. 10, s. 426-431, ill. - Sygeplejeskole på Bispebjerg Hospital.

Hjemmesygepleje før og nu, i: Tidsskrift for sygeplejersker 1966. Årg. 66, nr. 11, s. 484-489, ill. - Samtale med tre hjemmesygeplejersker i anledning af 50 års jubilæet i Den Kommunale Hjemmesygepleje i København.

S.P.: Hjemmesygeplejersker må undlade hjælp hos hver anden patient, i: Sygeplejersken 1978, nr. 13, s. 4-7, ill. - Undersøgelse blandt københavnske hjemmesygeplejersker.

Salling, Anne-Lise: De ældre sindslidende stiller store krav til observation og omsorg, i: Sygeplejersken 1978, nr. 7, s. 12-14, ill.

Jpn.: KKS 50 år, i: Tidsskrift for sygeplejersker 1966. Årg. 66, nr. 10, s. 426-427, ill. - Københavns Kommunale Sygeplejerskeforening.

Huset på Strøget, i: Tidsskrift for sygeplejersker 1966. Årg. 66, nr. 5, s. 202-203, ill. - Dansk Sygeplejeråds ejendom Vimmelskaftet 38.

Til gilde på Strøget, i: Tidsskrift for sygeplejersker 1967. Årg. 67, nr. 4, s. 154-159, ill. - Indvielse af Dansk Sygeplejeråds hus, Vimmelskaftet 38.

Fødselsdag og indvielsesfest i Dansk Sygeplejeråd, i: Tidsskrift for sygeplejersker 1969. Årg.69, nr. 12, s. 519-521, ill. - Dansk Sygeplejeråds hus, Vimmelskaftet 38.

Tandlægevæsen

Tandpleje i København, i: Vanførebladet 1978. Årg. 51, nr. 3, s. 92-93, ill. - Tandklinikker indrettet for bevægelseshæmmede.