Københavns første juletræ

Af Københavns Biblioteker
06.12.10
På Rådhusbiblioteket er et decembers tilbagevendende spørgsmål – hvornår kom juletræet til København? Byhistoriker Jan E. Janssen har forsket i emnet og her er det foreløbige resultat:

"På Gammel Strand nr. 42 ligger den noble ejendom Vendsyssel bygget i året 1800 for købmand Claus Saabye. Her flyttede fire år senere en ny lejer ind, en ung jurist fra Slesvig, den 25-årige ungkarl Johann Wolfhagen, der lige havde været på en større Tysklandsrejse efter eksamen ved overretten i Gottorp. Under denne rejse mødte han den tyske juletradition med et pyntet grantræ med levende lys i feststuen. I sin nye københavnerbolig placerer Wolfhagen den 24. december 1804 et friskt indkøbt grantræ i sin dagligstue.

Det har været almindeligt kendt, at det første juletræ i København stod hos Martin Lehmann, dr. phil. og far til Orla Lehmann, på adressen Ny Kongensgade 6, den 24. december 1811. Den fire år ældre Lehmann og Wolfhagen arbejdede på samme sted på Slotsholmen, og som slesvigske embedsmænd med tysk som modersmål, har de selvfølgelig kendt hinanden ret godt. Det vides, at i 1811 samledes folk ved 17-tiden i Ny Kongensgade 6, og de meget nysgerrige stillede stiger op for at titte ind under gardiner hos Martin Lehman og fru Frederikke.

Men vi har fået to traditioner overleveret, 1804 og 1811. Hvilken af de to datoer har fortrinsretten? Hvornår tændtes byens første juletræ? I 1804 eller 1811? Men en ting er sikker: det var en tysk-dansk borger, som medbragte den nye og lynhurtigt omsiggribende skik til København fra nabolandet i syd"

Juletræsbilledet er fra et større julebillede bragt i
Illustreret Tidende 25. december 1859.

for at skrive en kommentar.
Materialer