Vestergade

Vestergade er ikke nogen lang gade. Gaden forbinder Vester Voldgade med Gammeltorv og er den del af Latinerkvarteret. Vestergade er en af de ældste gader i København. Gaden lå lige indenfor Vesterport og var indfaldsvejen til byen fra vest. Gaden brændte ned ved brandene i 1728 og 1795.

På hjørnet af Vester Voldgade og Vestergade ligger Politikens Hus: "I Vestergade har den nye Tid været virksom, revet ned og bygget op, forandret og moderniseret, men dog ikke i større Omfang, end at Gaden i det store og hele har bevaret sit gamle Præg. Den største Forandring skete, da de to Hjørner op mod Raadhuspladsen blev optaget henholdsvis af Hotel Bristol og Politikens Hus, hvilke anselige, stilfulde og flot udstyrede Bygninger ganske behersker Hjørnerne og en betydelig Gadestrækning til begge Sider." (citat: Vestergade : historisk-topographisk beskreven af O. C. Nielsen, 1923.)

De seneste år har indgang til Vestergade fra Rådhuspladsen / Vester Voldgade været gemt bag grønne finerplader som omkransede Metrobyggeriet på Rådhuspladsen. Nu er der atter frit syn til gaden og Rådhuspladsen er genåbnet med en ny cykelsti ud for Vestergade.

"Fra gammel Tid har Vestergade været Gæstgivergaardenes Eldorado, og det vrimlede her med Gæstgivergaarde, eller som de tidligere kaldtes Herberger, der som Hajer slugte de tilstrømmende Rejsende, saa det ikke var ret mange, der naaede at komme ned i Byen. Naar der i Middelalderen kun nævnes een Gæstegaard paa Vestergade, kommer det af, at de officielle Lister ikke anfører de mange smaa Herberger, men kun de mest ansete i Staden." (citat: Vestergade : historisk-topographisk beskreven af O. C. Nielsen, 1923.)

En forretning i gaden

I 1927 fejrede L. Chr. Andersen forretningen 50-års jubilæum. Virksomheden startede i en kælder i Vestergade 33 hvor Peter Andersen solgte trævarer og isenkram.

Butikslokale med hylder bag en trædisk. I forgrunden ses fletvare og trækvogne.
Butikinteriør. Foto: L. Chr. Andersen : 1877 4. April 1927.


Firmaet oplevede succes og flyttet efter et par år ind i Vestergade 31. Her blev L. Chr. Andersen i seks år inden forholdene igen blev for små og forretningen flyttede til Vestergade 29.

I 1917 købet L. Chr. Andersen ejendommen Vestergade 19. Efter ombygning og restaurering af facaden flyttede forretningen ind i nummer 19 i 1921.

Butiksfacade i stregtegning
Vestergade 19. Tegning: L. Chr. Andersen : 1877 4. April 1927.

Af gadens celebrities

Videnskabsmanden H.C. Ørsted og hans bror, politikeren A.S. Ørsted, havde barndomshjem i gaden.
Adam Oehlenschlæger boede i et nu nedrevet hus på Vestergade 28/30. Her skrev han Guldhornene.

Mindetavle for Adam Oehlenschlæger.

I Vestergade 10 boede socialisten Frederik Dreier.
På ejendommen Vestergade 10 ses i dag en mindetavle, der fortæller: "DER HUSET KNEJSER / CENTRUM AF NAVN / LAA FORDUM BYEN / SOM DA HED HAVN". I baggården er opsat en mindetavle for Henry Lotinga. - Men ikke et ord om Frederik Dreier.

Som ganske ung teenager ankom H. C. Andersen til København den 6. september 1819. Han indlogerede sig i Gardergården, der lå i Vestergade 18.

En mindetavle i porten til Vestergade 22 fortæller, at den fredede ejendom er opført af farver Lars Bjørn i 1796-99, på en tomt efter Københavns brand i 1795.
På første sal boede Anders Sandøe Ørsted og hustru Sophie f. Oehlenschlägers, hvor de oplevede Københavns bombardement i 1807.
Jens Baggesen logerede hos ægteparret efter sin store udenlandsrejse og i det Ørstedske hjem oplæste Michael Rosing i 1806 Adam Oehlanschlägers "Hakon Jarl” for første gang.

Før og nu foto

Facaden af Vestergade 12
Vestergade 12, omtrent 1920 / 2021. Her lå den berømte gæstgivergård "Tre Hjorte". Nævnes som gæstegård i 1684. Tre Hjorte var på Holbergs tid et kendt herberg.
 

Vestergade 15

Vestergade 15-17, 1930. Foto: Kbhbilleder.dk.
 

Vestergade 15, opført 1798. Huset er fredet. "Vestergade 15 består af et grundmuret hjørnehus i tre etager og kælder med to fag mod Vestergade, et smigfag og ti almindelige og et bredere fag mod Kattesundet." (citat: Fredede og bevaringsværdige bygninger)
Vestergade 17, opført 1800.
Ser du godt efter på det tredje hus (nr. 19) på fotoet fra 1930, kan du se firmanavnet "L. Chr. Andersen" over forretningsvinduerne.

Vestergade 15-17, 2021.
 
Vestergade set fra Rådhuspladsen / Vester Voldgade. Foto: Sune Hundebøll
13.01.21