Mindetavle for Havn

Vestergade 10. Tavle for det ældste København, lands- og fiskerbyen "Havn", der lå omtrent på dette sted.

Svært læselig mindetavle

Tekst på tavlen: "DER HUSET KNEJSER / CENTRUM AF NAVN / LAA FORDUM BYEN / SOM DA HED HAVN".


København på Danmarkshistorien.dk
"Byen Hafn (Havn) opstod som fiskerleje og handelsplads og var allerede i 900-tallet ikke ubetydelig. Der er desuden fundet vikingetidsbosættelser ved Kgs. Nytorv og Gammel Strand, der går så langt tilbage som 700-tallet. Den naturlige havn var nem at besejle, og den lå bekvemt ud til det trafikerede Øresund, hvor sildefiskeriet var godt. En egentlig byvækst satte ind i 1000-tallet, og Havn blev hurtigt en vigtig handelsby."