Adgangs- og handicapforhold

Læs om Christianshavns biblioteks forhold for handicappede.


Handicap p-plads ved indgang, Elevator, Handicaptoilet. Se desuden www.godadgang.dk.

Spørg biblioteket