Adgangs- og handicapforhold

Læs om Christianshavns Biblioteks forhold for personer med handicap.


Handicap p-plads ved indgang, Elevator, Handicaptoilet. Se desuden www.godadgang.dk.