Naturvidenskab på nettet

Her er en række links til gode sider på nettet om naturvidenskab. Nogle af dem skal du logge på for at kunne bruge, andre er frit tilgængelige.

AccessScience

er online-udgaven af McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology. AccessScience dækker emnemæssigt bredt fra biokemi og astronomi til arkæologi og antropologi og henvender sig til såvel almindeligt interesserede som til studerende og fagfolk.

AccessScience

GreenFile

er en engelsksproget database, der indeholder information om menneskets indvirkning på miljøet. Der findes ca. 4700 artikler i fuldtekst om f.eks. global opvarmning, bæredygtigt byggeri, forurening, vedvarende energi, bæredygtigt landbrug og genbrug.

GreenFile

Mac Tutor History of Mathematics Archive

Gennemgang af matematikken i de forskellige historiske perioder samt biografier af matematikkens mestre

Mac Tutor History of Mathematics Archive

High School (Student Resources) - in Context

Engelsksproget database der dækker det naturvidenskabelige. Den henvender sig bredt til såvel alment interesserede som gymnasieelever og studerende.

High School (Student Resources) - in Context

Videnskab.dk

Lettilgængelige artikler om nye forskningsresultater på naturvidenskabsområdet. 

Videnskab.dk