Naturvidenskab på nettet

Her er en række links til gode sider på nettet om naturvidenskab. Nogle af dem skal du logge på for at kunne bruge, andre er frit tilgængelige.

AccessScience

AccessScience er online-udgaven af McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology. AccessScience dækker emnemæssigt bredt fra biokemi og astronomi til arkæologi og antropologi og henvender sig til såvel almindeligt interesserede som til studerende og fagfolk.

ETDEWEB

ETDE's World Energy Base giver adgang til rapporter og websteder, der omhandler energi.

GreenFile

GreenFile er en engelsksproget database, der indeholder information om menneskets indvirkning på miljøet. Der findes ca. 4700 artikler i fuldtekst om f.eks. global opvarmning, bæredygtigt byggeri, forurening, vedvarende energi, bæredygtigt landbrug og genbrug.

Mac Tutor History of Mathematics Archive

Gennemgang af matematikken i de forskellige historiske perioder samt biografier af matematikkens mestre

High School (Student Resources) - in Context

Engelsksproget database der dækker det naturvidenskabelige. Den henvender sig bredt til såvel alment interesserede som gymnasieelever og studerende.

 

Videnskab.dk

Lettilgængelige artikler om nye forskningsresultater på naturvidenskabsområdet. 

Se også videnskabelige organisationer og universiteters hjemmesider f.eks. 
Nasa ESAGEUS og MIT


Print siden i PDF her