Lovgrundlag for folkebibliotekerne

Her kan du finde Biblioteksloven og andre relevante love og regler på biblioteksområdet.

 

Biblioteksloven

Folkebibliotekerne er lovmæssigt placeret under Kulturministeriet, hvor der er adgang til lovgivningen på området, bl.a.: Biblioteksloven og Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed.

Juraport.dk kan man finde henvisninger til love og regler om bibliotekerne i bearbejdet form, henvisning til selve lovteksterne, bogligt materiale og information om organisationer på området. 

Kulturstyrelsen er en styrelse under Kulturministeriet. Styrelsen har en side med hyppigt stillede spørgsmål om biblioteksloven, ophavsret, behandling af låneroplysninger og erstatning. Desuden kan man finde statistik for folkebibliotekerne.

 

Relaterede love:

På Kulturministeriets hjemmeside kan man finde Lov om Ophavsret, både selv lovteksten og spørgsmål og svar om hvad man må kopiere analogt og digitalt. Juraport.dk har også henvisninger til reglerne i bearbejdet form, henvisninger til selve lovteksten, bogligt materiale og organisationer.

Juraport.dk kan man desuden finde Lov om behandling af personoplysninger (persondataloven) i bearbejdet form, henvisninger til selve lovteksten, bogligt materiale og organisationer på området.

 

 

 

Spørg biblioteket