Organisation

Københavns Biblioteker er en del af Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune.

Organisation

Københavns Biblioteker er det største biblioteksvæsen i Danmark og består af 20 biblioteker - 1 hovedbibliotek og 19 lokalbiblioteker.

Københavns Biblioteker har også særlige bibliotekstilbud til borgere i København, som ikke har mulighed for at opsøge de lokale biblioteksafdelinger, blandt andet Patientbiblioteket på Rigshospitalet og en afdeling i  Københavns Fængsler.

Det samlede bibliotekstilbud er samtænkt i de enkelte bydele med andre offentlige servicetilbud som kulturhuse og borgerservicecentre, og de fleste af Københavns kulturinstitutioner er således organiseret i store fælles enheder, hvilket giver nye muligheder for at skabe oplevelser, netværk og aktiviteter i lokalområdet.
Den faglige koordinering og understøttelse af driften varetages af Biblioteksudvikling på Hovedbiblioteket.
Kontakt til Københavns Biblioteker via telefon og mail varetages af Biblioteket Online, som vejleder i hjælp til selvbetjening og brug af e-materialer. Desuden besvarer Biblioteket Online andre spørgsmål om brug af bibliotekerne.

Administration:

Chef for Københavns Biblioteker, Biblioteksudvikling og Københavns Hovedbibliotek:
Jakob Heide Petersen

Vicechef for Københavns Biblioteker, Biblioteksudvikling og Københavns Hovedbibliotek:
Sanne Caft