Opsøgende Afdeling

Københavns Biblioteker sørger for biblioteksbetjening af borgere, der er forhindret i at benytte de almindelige folkebiblioteker.

Vi har biblioteksservice på Patientbiblioteket på Rigshospitalet og i Vestre Fængsel.

Ansvaret for denne service er placeret hos Bibliotekssamarbejde på Københavns Hovedbibliotek.
 

Kontaktinformation:

Københavns Fængsler
Mandag til fredag : mail: hovbkf@kff.kk.dk. Telefon: 72555195

Patientbiblioteket Rigshospitalet
Afsnit 4102
Blegdamsvej 9
2100 Kbh.Ø.

Åbningstid: mandag til fredag kl. 10.00-16.00