Tilbud til skoler

På Blågårdens Bibliotek har vi flere forskellige tilbud til skolerne på Nørrebro.

Biblioteksorientering og læseinspiration for alle klassetrin

Biblioteksorientering - Hvad kan eleverne bruge biblioteket til? Og hvordan? Vi inviterer klassen på besøg, så eleverne kan blive præsenteret for, hvordan de bruger biblioteket. Samtidig kan eleverne få deres lånerkort, hvis forældrene har indmeldt dem på forhånd. Her kan man indmelde sit barn.

Vi kommer med inspiration til frilæsningen og viser, hvordan man bestiller en bog til senere afhentning.

Der vil være forskel på, hvordan sådan et besøg forløber alt efter hvilket klassetrin, der kommer på besøg. Det er muligt at komme til biblioteksorientering med alle klassetrin. Vi tilpasser forløbet den enkelte klasse.

Kontakt Nanna på ns37@kk.dk for at høre mere og lave en aftale.

Emnebestillinger

Vi hjælper gerne, når I arbejder med specifikke emner/genrer.

Hvis I skal arbejde med bestemte emner/genrer, kan vi skaffe bøger hjem til klassen og have dem klar, når I kommer forbi. Det kræver, at vi får et par uger til det. Skriv til Nanna på ns37@kk.dk og aftal hvad, hvor meget og hvornår.

Husk at tage stilling til, hvordan bøgerne skal lånes. Skal eleverne låne dem individuelt? Eller låner du dem som lærer på et institutionslånerkort? Hvis skolelederen giver tilladelse, kan du få oprettet et institutionslånerkort. Læs om at oprette institutionslånerkort.

Årlige læselystkampagner

Københavns Biblioteker tilbyder årligt tre større læselystkampagner:

Læs mere om læselystkampagnerne her.

Andre tilbud til skoleklasser

Vi laver på Blågårdens Bibliotek også forløb og arrangementer i samarbejde med eksterne aktører. Skriv til Nanna på ns37@kk.dk, hvis du gerne vil orienteres om tilbud til dit klassetrin.