Borgerrepræsentationen

Oversigt over samtlige overpræsidenter, borgmestre og medlemmar af Københavns Borgerrepræsentation.

Overpræsidenter (fra 1747-2006)

Borgmestre (fra 1847-)

Medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation (fra 1840-)

Listerne bygger først og fremmest på Borgerrepræsentationens trykte forhandlinger og Københavns Kommunes Beretninger. Årstallene markerer som regel funktionsperiode - i ældre tid er valgåret dog ofte det eneste årstal.
Også partitilhørsforhold kan du kigge nærmere på.

Mandatfordelingen for de partier

Mandatfordeling for partier der har været valgt ind i Borgerrepræsentationen fra 1909 til valget 2013. Partitilførsforhold er kun nævnt fra og med 1909, hvor forholdstalsvalg afløste valg i enkeltmandskredse.

Kortfattet oversigt over Københavns Kommunes styre

Her kan du få mere at vide om, hvordan Københavns bystyre er skruet sammen, strukturelt og politisk.