Overpræsidenter

Overpræsidenter fra 1747, indtil 1938 formænd for Magistraten.

Københavns Overpræsidium eksisterede fra 1747 indtil 2006, hvor det blev nedlagt som konsekvens af kommunalreformen. Overpræsidiet var øverste verdslige ledelse af hovedstaden og fik senere karakter af statsamt og ekspeditionskontor for statadministrationen. Dets leder, overpræsidenten, modsvarede stillingen amtmand i amterne.
Indtil 1938, hvor titlen overborgmester blev indført, var overpræsidenten formand for Københavns Magistrat.

Benzon, Jacob: 1747-1750

Rappe, Frederik Otto von: 1750-1754

Lühe, August Volrath von der: 1754-1771

Holstein, Ulrich Adolph: 1771-1772

Braem, Gotthardt Albrecht: 1772-1788

Osten, Adolph Siegfried von der: 1788-1794

Urne, Christian: 1794-1809

Adeler, Frederik: 1809-1816

Moltke, Werner Jasper Andreas: 1816-1834

Kierulff, Andreas Christian: 1834-1846

Lange, Michael: 1846-1856

Lüttichau, Hans Helmuth: 1857-1864

Bræstrup, Christian Jacob Cosmus: 1864-1870

Rosenørn, Ernst Emil: 1870-1883

Finsen, Søren Hilmar Steindór: 1883-1886

Benzon, Carl Ludvig Adolf: 1886-1891

Klein, Christian Sophus: 1892-1899

Oldenburg, Valdemar:1900-1910

Jonquieres, Frederik Lindam Godefroi de Dompierre de: 1911-1924

Jensen, Jens: 1924-1928

Bülow, Johan Keller: 1928-1945

Moltke, Carl Adam Christian: 1945-1977

Zeuthen, Jens Hieronimus: 1977-1982

Hesselbjerg, Erik: 1982-1984

Lustrup, Gunnar A.: 1984-1996

Willerslev-Olsen, Werner: 1996-2000

Maire, Emil Le: 2000-2006