Overpræsidenter

Overpræsidenter fra 1747, indtil 1938 formænd for Magistraten.

Københavns Overpræsidium eksisterede fra 1747 indtil 2006, hvor det blev nedlagt som konsekvens af kommunalreformen. Overpræsidiet var øverste verdslige ledelse af hovedstaden og fik senere karakter af statsamt og ekspeditionskontor for statadministrationen. Dets leder, overpræsidenten, modsvarede stillingen amtmand i amterne.
Indtil 1938, hvor titlen overborgmester blev indført, var overpræsidenten formand for Københavns Magistrat.

Benzon, Jacob: 1747-1750
Links: Wikipedia [no]

Rappe, Frederik Otto von: 1750-1754

Lühe, August Volrath von der: 1754-1771
Links: Wikipedia [da]

Holstein, Ulrich Adolph: 1771-1772
Links: Wikipedia [da]

Braem, Gotthardt Albrecht: 1772-1788

Osten, Adolph Siegfried von der: 1788-1794
Links: Dansk biografisk lexikon, Wikipedia [da]

Urne, Christian: 1794-1809

Adeler, Frederik: 1809-1816
Links: Dansk biografisk lexikon, Københavns stadsarkivs

Moltke, Werner Jasper Andreas: 1816-1834
Links: Dansk biografisk lexikon, Wikipedia [da]

Kierulff, Andreas Christian: 1834-1846
Links: Dansk biografisk lexikon, Københavns stadsarkiv, Wikipedia [da]

Lange, Michael: 1846-1856
Links: Dansk biografisk lexikon, Københavns stadsarkiv

Lüttichau, Hans Helmuth: 1857-1864
Links: Wikipedia [da]

Bræstrup, Christian Jacob Cosmus: 1864-1870
Links: Wikipedia [da]

Rosenørn, Ernst Emil: 1870-1883
Links: Wikipedia [da]

Finsen, Søren Hilmar Steindór: 1883-1886
Links: Den store danske, Wikipedia [da]

Benzon, Carl Ludvig Adolf: 1886-1891
Links: Wikipedia [da]

Klein, Christian Sophus: 1892-1899
Links: Den store danske, Wikipedia [da]

Oldenburg, Valdemar:1900-1910
Links: Københavns stadsarkiv, Wikipedia [da]

Jonquieres, Frederik Lindam Godefroi de Dompierre de: 1911-1924
Links: Wikipedia [da]

Jensen, Jens: 1924-1928
Links: Den store danskeKøbenhavns stadsarkiv, Wikipedia [da]

Bülow, Johan Keller: 1928-1945
Links: Wikipedia [da]

Moltke, Carl Adam Christian: 1945-1977
Links: Wikipedia [da]

Zeuthen, Jens Hieronimus: 1977-1982

Hesselbjerg, Erik: 1982-1984

Lustrup, Gunnar A.: 1984-1996

Willerslev-Olsen, Werner: 1996-2000

Maire, Emil Le: 2000-2006