Politivennen

Bladet "Politivennen" giver et indblik i, hvordan borgere oplevede bagsiden af Guldalderens København og de udfordringer, som fulgte med det.

 

Kronologiske oversigt  over de scannede originaler: Se venstremargenen.

Register over større udvalgte artikler fra Politivennen
Moderniserede uddrag 1798-1846 (Politivennen Live Blogging ved bibliotekar Erik Nicolaisen Høy)

”I denne vinter ligger mellem isbunkerne halm, aske, fejeskarn og på et par steder menneskelige ekskrementer. … Man skulle tro, denne gade havde privilegium på svineri, ikke adel.”

Det er en beskrivelse af Adelgade, som en af byens borgere her kommer med i Politivennen i 1845. Politi­vennen er et københavnsk ugeblad, der udkom i årene 1798 til 1846 og rummer kommentarer og klager fra det voksende borgerskab over den uorden, der hersker i det københavnske byrum. Det kan som her være klager over uhumske forhold i gader og stræder, eller det kan være klager over stinkende rendestene, dårlig brolægning og gadebelysning. Det kan også være klager over omkringfarende hunde, der skræmmer børn og voksne, nærgående prostituerede og frække drenge, der generer byens borgere.

De mange indlæg gør Politivennen til en interessant kulturhistorisk kilde for den, der vil vide noget om København på gadeniveau i den periode. De giver os ikke alene en konkret viden om forholdene og livet i datidens København, men også om hvordan det blev opfattet af datidens mere politisk og hygiejnisk bevidste borgerskab. Det er en viden, der kan være svær at finde i andre af datidens kilder. 
Kilde: Nete Wingender, Københavns Stadsarkiv.

______________________________________________________________

Politivennens 12 programmer på radio24syv: Oversigt over udsendelserne.

Læs også afsnittet (23 s.) "Skandalepressen i Kjøbenhavn i ældre tid" fra J.Davidsens "Fra det gamle Kongens Kjøbenhavn"

God fornøjelse  Niels Andersen,  bibliotekar.

Add images with titles and links to add them to an adaptive grid to be shown on the group page.
Spørg biblioteket