Politivennen

Bladet "Politivennen" giver et indblik i, hvordan borgere oplevede bagsiden af Guldalderens København og de udfordringer, som fulgte med det.

Kronologisk oversigt  over de scannede originaler: Se venstremargenen.

Moderniserede uddrag 1798-1846 (Politivennen Live Blogging ved bibliotekar Erik Nicolaisen Høy)

”I denne vinter ligger mellem isbunkerne halm, aske, fejeskarn og på et par steder menneskelige ekskrementer. … Man skulle tro, denne gade havde privilegium på svineri, ikke adel.”

Det er en beskrivelse af Adelgade, som en af byens borgere kommer med i Politivennen i 1845. Politi­vennen er et københavnsk ugeblad, der udkom i årene 1798 til 1846 og rummer kommentarer og klager fra borgerskabet over den uorden, der hersker i det københavnske byrum. Det kan som her være klager over uhumske forhold i gader og stræder, eller det kan være klager over stinkende rendestene, dårlig brolægning, gadebelysning eller omkringfarende hunde, der skræmmer børn og voksne, nærgående prostituerede og frække drenge, der generer byens borgere.

De mange indlæg gør Politivennen til en interessant kulturhistorisk kilde for den, der vil vide noget om København på gadeniveau i den periode. De giver os ikke alene en konkret viden om forholdene og livet i datidens København, men også om hvordan det blev opfattet af datidens mere politisk og hygiejnisk bevidste borgerskab. Det er en viden, der kan være svær at finde i andre af datidens kilder. 
Kilde: Nete Wingender, Københavns Stadsarkiv.

______________________________________________________________

Erik Nicolaisen Høy,  bibliotekar og voksenunderviser.