Registre

Opslagslister til et lille udvalg værker om det gamle København.

Beckett, Francis: Kjøbenhavns Raadhus
1908, "Rådhusbogen". Summarisk register
Find bogen

Danmark i Fest og Glæde
Indholdsoversigt
Alfabetisk indgang til hovedemner
Af Julius Clausen og Torben Krogh
Chr.Erichsen, 1935-1936.
Forlystelseslivet i Danmark gennem Tiderne.
Find bogen bd. I - Tiden indtil 1648
Find bogen bd. II - Tiden 1648-1750
Find bogen bd. III - Tiden 1750-1820
Find bogen bd. IV - Tiden 1820-1870
Find bogen bd. V - Tiden 1870-1914
Find bogen bd. VI - Tiden fra 1914

Danmarks Hovedstad København I-IV
(Danske købstæders historie og deres erhvervsliv 1919-23). Alfabetisk register (efter gadenavne) til virksomheder, forretninger mv. med yderligere oplysninger om virksomhedsområde og navn.
Find bogen bd. I
Find bogen bd. II
Find bogen bd. III
Find bogen bd. IV

Danske Byerhver
De danske byerhverv i tekst og billeder. København. 1904.
Find bøgerne

Før og nu
Indholdsoversigt
Historisk topografisk tidsskrift 1915-1923. Kbh. 1915-1924.
Find tidsskriftet
Online: 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920 - 19211922-1923

Industribygninger i Københavns Kommune
Industribygninger i Københavns Kommune udarbejdet af Niels Erik Jensen og Poul Tuxen. Planstyrelsen, 1991
Find bogen bd. I
Find bogen bd. II
Find bogen bd. III
Find bogen bd. IV

Kolonihaver 1952

Ramsings kort over København
H. U. Ramsings kort over de københavnske kvarterer 1689.

Sterms Kort over Kjøbenhavn
Kort over de københavnske kvarterer 1840-41.

Værtshus- og restaurationsnavne 1930-1964