Registre

Opslagslister til et lille udvalg værker om det gamle København.

Beckett, Francis: Kjøbenhavns Raadhus
1908, "Rådhusbogen". Summarisk register
Find bogen

Danmark i Fest og Glæde
Indholdsoversigt
Alfabetisk indgang til hovedemner
Af Julius Clausen og Torben Krogh
Chr.Erichsen, 1935-1936.
Forlystelseslivet i Danmark gennem Tiderne.
Find bogen bd. I - Tiden indtil 1648
Find bogen bd. II - Tiden 1648-1750
Find bogen bd. III - Tiden 1750-1820
Find bogen bd. IV - Tiden 1820-1870
Find bogen bd. V - Tiden 1870-1914
Find bogen bd. VI - Tiden fra 1914

Danmarks Hovedstad København I-IV
(Danske købstæders historie og deres erhvervsliv 1919-23). Alfabetisk register (efter gadenavne) til virksomheder, forretninger mv. med yderligere oplysninger om virksomhedsområde og navn.
Find bogen bd. I
Find bogen bd. II
Find bogen bd. III
Find bogen bd. IV

Danske Byerhver
De danske byerhverv i tekst og billeder. København. 1904.
Find bøgerne

Før og nu
Indholdsoversigt
Historisk topografisk tidsskrift 1915-1923. Kbh. 1915-1924.
Find tidsskriftet
Online: 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920 - 19211922-1923

Industribygninger i Københavns Kommune
Industribygninger i Københavns Kommune udarbejdet af Niels Erik Jensen og Poul Tuxen. Planstyrelsen, 1991
Find bogen bd. I
Find bogen bd. II
Find bogen bd. III
Find bogen bd. IV

Kolonihaver 1952

Værtshus- og restaurationsnavne 1930-1964