Medlemmer af Borgerrepræsentationen

Fortegnelse over Borgerrepræsentationens medlemmer fra 1840 - 2021

Brug den alfabetiske indgang (efter efternavn)

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Æ - Ø - Å

Listen bygger på en lang række kilder, først og fremmest Borgerrepræsentationens trykte forhandlinger og Københavns Kommunes Beretninger. Årstal markerer normalt funktionsperiode, men i ældre tid optræder uheldigvis valgåret ofte som det eneste årstal.

Partitilhørsforhold har i sagens natur kun kunnet tilføjes fra og med 1909, da man indførte forholdstalsvalgmetoden som erstatning for flertalsvalg i enkeltmandskredse.

Der tages forbehold for mindre unøjagtigheder. Supplerende oplysninger modtages med tak Kontakt shunde@kk.dk