Filosofiklub på spansk - På Nørrebro Bibliotek

Den spanske filosofiklub diskuterer filosofi - på spansk. Tirsdage kl.17-19

Den spanske filosofiklub er et fællesskab, hvor vi mødes for at lære om filosofi og snakke om bøger og historiske, filosofiske emner, der stadig er vedkommende i dag. På hvert møde beskæftiger vi os med en ny filosof eller et etisk eller moralsk spørgsmål. Vi læser artikler, vi tager afsæt i litteraturen og vi laver teaterøvelser for at bevæge kroppen og hjernen.
Klubben er åben for alle. Vi berører følsomme emner - det gør filosofi - så du skal være tolerant. Vi diskriminerer ikke nogen: Race, ideer, religion, land, køn.
Du er velkommen, hvis du elsker filosofi, det er et fantastisk værktøj til at åbne sindet.
Møderne foregår på spansk, og du skal have et vist kendskab til sproget for at deltage.
Matias

  
 El club de Filosofía en español es un espacio abierto donde nos encontramos para aprender y compartir libros, y temas históricos de la Filosofía que aun nos pertenecen y 
nos unen en nuestros días. Cada encuentro trata un filósofo específico, o tema puntual. Leemos artículos, usamos la literatura como herramienta y hacemos ejercicios teatrales para mover las ideas y el cuerpo.
El espacio es un club abierto. Tocamos temas sensibles, la Filosofía lo hace, por lo que deberías estar abierto/a. No discriminamos nada: Ni raza, ni ideología, ni religión, ni país ni sexo.
Sos bienvenido/a si amás la Filosofía, la cual es una herramienta para abrir la mente.
Los encuentros son en español.
Matias

 

The Spanish Philosophy club is a space where we can meet to learn and to share books, and philosophical topics that 
still belong to us nowadays. Every meeting has a specific philosopher, or topic to discuss. We read articles, and use literature,
and even theatral exercises to move the body and ideas.
The space is an open club. We touch sensitive topics, philosophy does, so you should be open. We do not discriminate against anything: Race, ideas, religion, country, sex.  
You are welcome if you love Philosophy, that is an amazing tool to open minds and think.
The meetings are in Spanish.It is not a language class. To understand the topics you need a base of spanish language. 
Matias