Kraks Vejvisere 1860 - 1889

Thorvald Krak overtager udgivelsen i 1863. Fra 1878 bliver vejviseren trykt med latinske bogstaver, hvilket muliggør simpel søgning i teksten,

Vejledning i: Kraks vejviser på nettet

OBS: Få styr på det det gotiske alfabet her

Litteratur:
Fra Holck til Krak
Minderige huse
T. Krak: Veyviserens vej 1770-1902

 

Note: Fra 1878 og frem er der, via maskinoversættelse - ocrscanning, enkel mulighed for at søge på, hele ord eller dele af et ord, i de enkelte årgange. Skal derfor kun betragtes som et hjælpeværktøj og IKKE forveksles med database.
Tips til søgning 

 

 1860

 1870

 1880

 1861

 1871

 1881

 1862

 1872

 1882 

 1863

 1873

 1883

 1864

 1874

 1884

 1865

 1875

 1885

 1866

 1876

 1886 

 1867

 1877

 1887 

 1868

 1878

 1888

 1869

 1879

 1889