Kraks Vejvisere 1860 - 1889

Thorvald Krak overtager udgivelsen i 1863. Fra 1878 bliver vejviseren trykt med latinske bogstaver, hvilket muliggør simpel søgning i teksten,

Vejledning i: Kraks vejviser på nettet

OBS: Få styr på det det gotiske alfabet her

Litteratur:
Fra Holck til Krak
Minderige huse
T. Krak: Veyviserens vej 1770-1902

 

Note: Fra 1878 og frem er der, via maskinoversættelse - ocrscanning, enkel mulighed for at søge på, hele ord eller dele af et ord, i de enkelte årgange. Skal derfor kun betragtes som et hjælpeværktøj og IKKE forveksles med database.
Tips til søgning 

 

 1860

 1870

 1880

 1861

 1871

 1881

 1862*

 1872

 1882 

 1863

 1873

 1883

 1864

 1874

 1884

 1865

 1875

 1885

 1866

 1876

 1886 

 1867

 1877

 1887 

 1868

 1878

 1888

 1869

 1879

 1889

 

*Vi har desværre ikke kunne skaffe et ekemplar af denne til indscanning

Spørg biblioteket