Kraks Vejvisere 1890 - 1919

Mulighed for simpel søgning i teksten, SE NOTE, og Tips til søgning. Ove Krak overtager udgivelsen fra 1898. Fra 1910 bliver Kraks Vejviser opdelt i Bd 1: Real- Gade og Personregister og Bd. 2: Provins- og Fagregister.

Vejledning i: Kraks vejviser på nettet

Note: Fra 1878 og frem er der, via maskinoversættelse - ocrscanning, enkel mulighed for at søge på, hele ord eller dele af et ord, i de enkelte årgange. Skal derfor kun betragtes som et hjælpeværktøj og IKKE forveksles med database.

 

Litteratur:
Fra Holck til Krak
Minderige huse
T. Krak: Veyviserens vej 1770-1902

 

 1890

 1900

1910
Gaderegister
Provinsregister

 1891

 1901

1911
Gaderegister
Provinsregister
 

 1892

 1902 (ingen download)

1912
Gaderegister
Provinsregister

 1893

 1903

1913
Gaderegister
Provinsregister

 1894

 1904 

1914
Gaderegister
Provinsregister

 1895

 1905

1915
Gaderegister
Provinsregister

 1896

 1906

1916
Gaderegister
Provinsregister

 1897

 1907

1917
Gaderegister
Provinsregister

 1898

 1908

1918
Gaderegister
Provinsregister

 

Erhverv

Handelskalender

 

 1899

 1909 (Siderne 302-303, 332-335, 348-351 og 400-401 mangler)

1919
Gaderegister
Provinsregister
Handelsregister