Mindetavler på Frederiksberg

Oversigt over mindetavler, anbragt på husmure i København.

Bülowsvej 13, Landbohøjskolen
Tavle for dræbte under Besættelsen 1940-1945.

"LANDINSPEKTØR EMIL BALSELV / 19.9.1913   23.6.1944 / DYRLÆGE ALBERT CARLO IVERSEN / 28.9.1895   29.6.1944 / STUD. MED. VET. PER SONNE / 10.4.1921   9.8.1944 / DYRLÆGE OLE VAGN LARSEN / 18.5.1911   13.1.1945 / LANDBRUGSKANDIDAT / ERIK BRIAND CLAUSEN / 24.1.1901   29.3.1945 / FALD I KAMPEN / FOR DANMARKS FRIHED /// DYRLÆGE / HERMANN PETER VIGGO ANDERSEN / 22.7.1908   17.4.1941 / DYRLÆGE CARL CHRISTIAN JENSEN / 7.1.1891   11.7.1942 / FALDNE SOM OFRE FOR KRIGEN"

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, passim. Hvem var de af Gunrud Lefmann, trykt i KVL Mosaik. 1995, nr. 14

C. F. Richs Vej 138
Hvid marmortavle for Kai Ole Hammerich, 1924-1944, der blev dræbt på stedet.

"HER / FALDT / STUD. JUR. / KAJ OLE HAMMERICH / 5. september 1944 / I KAMP FOR SIT LAND"

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 142. - BWD, 30.3. 2005

Dalgas Boulevard 81
Plade i rød granit for filminstruktøren Carl Th. Dreyer, 1881-1968, der boede i ejendommen. Pladen blev bekostet af Carl Th. Dreyers Mindefond. - Afsløret af skuespilleren Ebbe Rode, april 1994.

"I dette hus har / FILMINSTRUKTØREN / CARL TH. DREYER / boet fra 1936 / til sin død den 20. marts 1968"

Kilde: Politiken 13.4.1994, 2. sektion, s. 3. - BWD, 30.3. 2005

Duevej 63, Duevejens Skole
Tavle for 5 frihedskæmpere, der dræbtes under Besættelsen 1940-1945.

Preben Gylche, 1927-1945; Preben Hagelin, 1922-1944; Peter Bogstad Mandel, 1924-1945; Viktor Bering Mehl, 1911-1944; Verner Emil Sørensen, 1917-1944

Kilde: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, passim

Emil Christian Hansens Vej 6, La Courvejens Skole
Tavle for dræbte under Besættelsen 1940-1945.

Keld Hjortø, 1909-1945; Carl Heinz Johannes Hocke, 1917-1945; Svend Tronbjerg, 1916-1944; Gunnar Wibroe Wiboe, 1903-1945

Kilde: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 173

Falkoner Allé 72
Mindetavle for Bernhard Ruben, 1829-1896, og for hans enke Ida Ruben, 1845-1913, der oprettede Bernhard Ruben og Hustrus Stiftelse.

Filippavej 2, 1970: Sankt Jørgens Gymnasium
Tavle for dræbte under Besættelsen 1940-1945.

Mogens Bech Christensen, 1920-1945; Frode Jens Dehn-Jensen, 1914-1944; Preben Hagelin, 1922-1944; Claus Christian Heilesen, 1925-1943; Jens Torben Koch, 1918-1944; Poul Seidenfaden, 1915-1944; Ole Stang, 1920-1945

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, passim.

Forchammersvej 4/6
Tavle for skolebestyrer Otto Fick, 1859-1932, der opførte bygningen som skole.

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 59-60

Forchammersvej 7
Tavle for "Tom" Robert Jensen, 1900-1944, og "Thorkild" Svend Tronbjerg, 1916-1944,, der blev dræbt her 24.7.1944.

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 60. - Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 212-213 og s. 440-441

Frederiksberg Slot, Hærens Officersskole
Tavle for dræbte under Besættelsen 1940-1945.

"Frode Jens Dehn-Jensen, 1914-1944; Christian Fries, 1916-1944; Alfred Rasmussen Friis, 1915-1945; Arne Ib Gottlieb Hansen, 1916-1945; Erik Christian Immanuel Holst, 1893-1945; Carl Aage Ingvarsen, 1899-1944; Helmuth Bartholdy Jensen, 1914-1945; Frits Camillo Hermann Jørgensen, 1911-1945; Svend Aage Larsen; Gustav Blom Mackeprant, 1885-1944; Jørgen Martens; Tage Fox Maule; Svend Bartholin Paludan-Müller, 1885-1944; Roar Ploug, 1905-1944; Ole Strang, 1920-1945; Karl Wedell-Wedellsborg, 1915-1945; Jørgen Østergaard, 1916-1944"

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, passim.

Fuglevangsvej 5, Fuglevangsvejens Skole
Tavle for dræbte under Besættelsen 1940-1945.

"Ejnar Grif, 1919-1945; Peter Bogstad Mandel, 1924-1945; Leif Dines Pedersen, 1921-1945"

Kilde: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, passim.

Hollændervej 3, tidligere Frederiksberg Gymnasium
Tavle for dræbte under Besættelsen 1940-1945.

"Poul Georg Larsen, 1920-1945; Adam Heide Salto, 1916-1944; Jørgen Bech Simony, 1887-1944; Robert Willy Levy Wahlgreen Vigholt, 1899-1944; Anders Jørgen Wittrup, 1924-1945"

Kilde: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, passim

Howitzvej 26-28
Tavle for tre frederiksbergske brandmænd, hvoraf den ene døde 20.2.1945 som udrykningsleder for det Frederiksbergske Vagtværn, de to andre under arbejde med redningen af eleverne fra Den Franske Skole i Frederiksberg Allé, 21.3.1945

Howitzvej 30, Frederiksberg Politistation
Tavle for 9 frederiksbergske politifolk, der blev dræbt under Besættelsen 1940-1945.

"Carl Heinz Johannes Hocke, 1917-1945; Johan Petersen, 1916-1944"

Kilde: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, passim.

Julius Thomsensgade 5, Det Tekniske Selskabs Skoler
Tavle for dræbte under Besættelsen 1940-1945.

Walther Svend Aage Florang, 1923-1945; Preben Gylche, 1927-1945; John Orla Hansson, 1909-1944; Ejler Frederik Hurtigkarl, 1920-1945; Kai Jacobsen, 1916-1944; Niels Lindor Jensen, 1923-1944; Gerhard Johansen, 1925-1945; (p. t. uafsluttet)

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, passim.

Julius Thomsensgade 6, Købmandsskolen
Tavle for dræbte under Besættelsen 1940-1945.

Jakob Hieronimus Schack, 1921-1944; Hans Ferdinand Otto Halberg, 1886-1945; Jørgen Hall, 1925-1945; Mogens Ejlskov Hansen, 1920-1945; Poul Mathias Howardy Hansen, 1922-1945; Aksel Jensen, 1919-1944; Eigil Bahnson Theodor Jensen, 1914-1944; Kjeld Gustav Kaarsen, 1925-1945; Gustav Lumbye, 1919-1945; Peter Bogstad Mandel, 1924-1945;  Carsten Leif Bruhn Petersen, 1918-1944; Leif Einar Bindesbøll Schiønnemann, 1924-1944; Kaj Schiørring, 1920-1944

Kilde: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, passim.

Julius Thomsens Plads 10, Handelshøjskolen
Tavle for Mogens Ejlskov Hansen, 1920-1945, der blev dræbt under Besættelsen 1940-1945.

Kilde: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 158-159

Landbohøjskolen, Fødeklinikken
Bronzerelief af veterinærprofessor Gerhard Sand, 1861-1921. - Udført af Rasmus Andersen med tavle tegnet af arkitekt Christen Borch. - Afsløret 26.8.1926. - Opsat af venner og elever i Skandinavien.

"1861 1921 / GERHARD SAND"

Kilde: Københavns Mindesmærker, monumenter, statuer m.m. Redaktør: Jens Alfr. Nielsen. 1948, s. 50 (afb.)

Peter Bangsvej 61
Tavle i rød sandsten for stumfilmskuespilleren Asta Nielsen, 1881-1972, der boede i huset.

"HER BOEDE / SKUESPILLERINDEN / ASTA NIELSEN / FRA 1.10.1940 / TIL SIN DØD 25.5.1972"

Kilde: Berlingske tidende, 16.8.2003, magasin, s. 3. - BWD, 30.3.2005

P. G. Ramms Allé, Lindevangskolen
Tavle for dræbte under Besættelsen 1940-1945.

Jens Jacob Wolf Martens, 1920-1944; Erik Koch Michelsen, 1923-1945; Carl Helmuth Preben Berg Sørensen, 1917-1944

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 281-282

Pile Allé 10-12, Hansens gamle Familiehave
Frihedseg med mindeplade om frederiksbergske modstandsfolks tilhold på stedet under den tyske besættelse 1940-1945. - Plantet 4.5.1959.

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 150

Pile Allé 10-12, Hansens gamle Familiehave
Tavle til minde om forfatteren og humoristen Robert Storm Petersen og hans hund Grok, der var en jævnlig gæst i familiehaven. - Afsløret 8.4.1998 på et 150 år gammelt træ.

Kilde: Aktuelt 8.4.1998, s. 2

Rahbeks Allé 23, Bakkehuset
Tavle for N. F. S. Grundtvig, der i oktober 1845 skrev "Kirkeklokke ej til Hovedstæder". - Afsløret 6.6.1955. - Skænket af stenhuggermester Peter Schannong. - Tavlen har oprindeligt siddet over indgangen til den vestlige fløj af Bakkehuset, men er under en restaurering af huset omkring 2002-03 blevet flyttet til fløjens vestgavl.

"HER SKREV / NICOLAI FREDERIK / SEVERIN GRUNDTVIG / OKTOBER 1845 / : KIRKE-KLOKKE! / EI TIL HOVEDSTÆDER"

Kilde: Hvor Minderne taler. Peter Schannongs Værk. Ved. N. E. Weis. 1944, s. [49]-51, ill. - Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 152. - BWD, 24.7.2004

Roskildevej, Frederiksberg Slot, Hærens Officerskole
Tavle for Erik Bennike, 1918-1945, Carl Julius Valdemar Berg, 1893-1945.

Kilde: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 53, 54

Smallegade 45
Tavle for direktør Philip Schou, 1838-1922. - Udført af Rasmus Harboe 1928.

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 176

Yrsavej, Frederiksberg Svømmehal
Tavle for Elisabeth Grunnet, f. Spandet Petersen, 1896-1944.

Kilde: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 132

Zoologisk Have
Ved det lille Rovdyrhus's nordgavl: Tavler for direktør Waldemar Dreyer, 1853-1924 og for bestyrelsesformand, overretssagfører Alfred Christensen, 1854-1943.

Under løvværk med slange læses texten:

"WALDEMAR DREYER / 29 IANUAR 1853-15 SEPTEMBER 1924 / LÆGE, FORFATTER, DYRENES VEN / ZOOLOGISK HAVES DIREKTØR / FRA 1910 TIL SIN DØD"

Kilde: Københavns Mindesmærker, monumenter, statuer m.m. Redaktør: Jens Alfr. Nielsen. 1948, s. 31 (afb.)

Zoologisk Have
Ved indgangen til Elefanthuset: Tavle for Søren Gulmann, 1850-1924, der var havens fodermester i 50 år.

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 218