Mindetavle for Anker Herman Knudsen

Toftegårds Allé 8. Anker Herman Knudsen blev dræbt på adressen.


Tekst på tavlen: "ANKER KNUDSEN / * 28-10-1914 † 8-1-1945 / FALDT FOR / DANMARKS FRIHED"

Mindetavle undre butiksvindue fyldt med slik i gennemsigtige kasser


"Som meddelt i Morgenbladene er Bestyreren af Denka-Radio"s Filial paa Toftegaardsalle 8, Hr. Anker H. Knudsen, Haydnsvej 1, i Gaar ved 16-Tiden blevet dræbt i sin Forretning. To Mænd kom ind i Forretningen og affyrede de dræbende Skud, hvorefter de forsvandt."
(Citat: Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse - Tirsdag den 9. Januar 1945.)