Mindetavle for Ejler Haubirk

Østerbrogade 72. Tavle for Ejler Haubirk, 1920-1944, der blev dræbt på dette sted.

Tekst på tavlen: "HER FALDT / UNDER / DANMARKS FRIHEDSKAMP / STYRMAND / EJLER HAUBIRK / 20-10-1944"


"Fredag Eftermiddag blev en ung Mand, som ikke er identificeret, skudt af det tyske Politi. Politiet søgte ham i Café "Odin" paa Trianglen, og da han vilde søge at undslippe, blev der skudt efter ham. Han blev dræbt, og Liget førtes til Shellhuset."
(Citat: Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse. 21. Oktober 1944)


Ejler Haubirk på Wikipedia [da]
Ejler Haubirk (7. juli 1920 – 20. oktober 1944 i København) var en dansk styrmand og frihedskæmper under Besættelsen, bror til Ingolf Haubirk.