Mindetavle for Jutlandia

Langelinie, nær Isbjørnen. Tavle til minde om hospitalsskibet Jutlandia.


Tekst på tavlen: "HOSPITALSSKIBET / JUTLANDIA / 23. JANUAR 1951-16. OKTOBER 1953 / DANMARKS BIDRAG TIL / DE FORENEDE NATIONERS ENHEDSKOMMANDO / UNDER KOREAKRIGEN / DENNE STEN FRA KOREA ER GIVET I TAKNEMMELIGHED / AF KOREANSKE VETERANER / [videre tekst på koreansk]"


Jutlandia på Den store danske
"Jutlandia, dansk last- og passagerskib, bygget for Østasiatisk Kompagni på Nakskov Skibsværft i 1934."

Jutlandia på Nakskov skibs- og søfartsmuseum
"Ved Korea-krigens udbrud tilbød Danmark, at stille et hospitalsskib til rådighed for FN. Valget faldt på ØK's motorskib "Jutlandia", bygget 1934 på Nakskov Skibsværft."

Jutlandia på Wikipedia
"M/S Jutlandia (lat.: Jylland) var bestilt af og bygget for ØK på Nakskov Skibsværft i 1934 som et kombineret passager- og fragtskib. Efter en udvidet driftstid, hvorunder hun også fungerede som hospitalsskib og kongelig yacht, blev hun ophugget i 1965."

Korea-krigen, 1950-53 på danmarkshistorien.dk
"Korea-krigen var en borgerkrig mellem Nord- og Sydkorea, som antog karakter af en stedfortræderkrig under den kolde krig med en FN-sanktioneret, amerikansk-ledet intervention på den ene side over for kinesisk intervention på den anden. Danmarks rolle i Korea-krigen var først og fremmest af humanitær art i form af udsendelsen af hospitalsskibet Jutlandia og dermed en forløber for senere danske humanitære aktioner."