Mindetavle for genforeningen 1920

Prinsesse Charlottesgade 12. Sten indsat i muren til minde om Genforeningen 1920. - Opsat af skolens elever.

"DENNE STEN INDSATTE / SKOLENS ELEVER AF / GLÆDE OVER SØNDER / JYLLANDS GENFORENING / MED DANMARK AAR 1920"

Genforeningen på Den store danske : Gyldendals åbne encyklopædi
Genforeningen, de sønderjyske landsdeles genforening med Danmark 9.7.1920. Som en del af Versaillestraktaten efter 1. Verdenskrig blev aftalen om en overdragelse af landsdelene til Danmark underskrevet i Paris 5.7.1920 med virkning fra 15/6 samme år.

Mindetavler på Nørrebro