Mindetavle for genforeningen 1920

Prinsesse Charlottesgade 12. Sten indsat i muren til minde om Genforeningen 1920. - Opsat af skolens elever.

Tekst på tavlen: "DENNE STEN INDSATTE / SKOLENS ELEVER AF / GLÆDE OVER SØNDER / JYLLANDS GENFORENING / MED DANMARK AAR 1920"

Mindetavle med moder og barn indmuret i rød musstensmur


Genforeningen på Den store danske : Gyldendals åbne encyklopædi
Genforeningen, de sønderjyske landsdeles genforening med Danmark 9.7.1920. Som en del af Versaillestraktaten efter 1. Verdenskrig blev aftalen om en overdragelse af landsdelene til Danmark underskrevet i Paris 5.7.1920 med virkning fra 15/6 samme år.

Genforeningen 1920 på Danmarkshistorien.dk
"Den 11. november 1918 kl. 11 afsluttede en våbenhvile kamphandlingerne under 1. verdenskrig. Efter fire års krig stod Tyskland tilbage med et stort nederlag, mange dræbte soldater og civile og med store økonomiske tab. Fredsforhandlingerne fortsatte i Versailles lidt uden for Paris. Den fredsaftale, der blev forhandlet på plads af de krigsførende og skadelidte lande, bestemte, at der skulle holdes folkeafstemninger om det nationale tilhørsforhold i visse dele af Tyskland, der tidligere havde tilhørt andre nationer, og hvor der fortsat var flere nationale sindelag. Disse afstemninger skulle så danne basis for grænserevisioner."

Genforeningen 1920-2020 på Faktalink
"I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark.
Baggrunden for genforeningen var nederlaget i 1864. Her måtte Danmark overdrage hertugdømmerne Lauenburg, Holsten og Slesvig til Preussen (senere Tyskland) og Østrig. De tre hertugdømmer udgjorde to femtedele af Danmarks landområde og befolkning, så det var et stort og traumatisk tab for landet.
Den nationale selvfølelse havde fået et ordentlig knæk og der var ingen umiddelbare muligheder at vinde de tabte områder tilbage på grund af periodens politiske og økonomiske forhold. Men 54 år senere havde magtbalancen i Europa ændret sig markant.