Mindetavle for Grundtvig

Strandgade 4B. Tavle for N. F. S. Grundtvig, 1783-1872, der boede i ejendommen 1829-1840.


Tekst på tavlen: "HER BOEDE / PRÆSTEN OG SALMEDIGTEREN / N. F. S. GRUNDTVIG / 1829-1840"

Grundtvig Centeret
Grundtvig Centerets opgave består i udgivelse af en kommenteret og digital udgave af Grundtvigs værker samt forskning, videnudveksling og formidling.

Grundtvig.dk
Grundtvig historisk og nutidigt. - N.F.S. Grundtvigs betydning for kultur, kirke, skole og samfund.

N.F.S. Grundtvig på Wikipedia
"Nikolai Frederik Severin Grundtvig (8. september 1783 i Udby ved Vordingborg - 2. september 1872 i København) var en dansk forfatter, teolog, digter (særligt kendt som salmedigter), filosof, historiker, præst ved Vartov i København, titulær biskop, filolog, skolemand og politiker. Han lægger navn til Grundtvigianismen og var initiativtager til folkehøjskolen. Grundtvig er den hyppigst repræsenterede digter i Den Danske Salmebog og er en institution i dansk ånds- og samfundsliv."

N.F.S. Grundtvigs verden på Danmarkshistorien.dk
"N.F.S. Grundtvig er en vidtfavnende historisk personlighed. I sit lange liv gennemgik han ikke blot en rivende personlig og tankemæssig udvikling, men han oplevede tillige en ydre verden med store forandringer. Omgivelsernes forandringer påvirkede ham voldsomt og inspirerede ham både til refleksion og til handling. Hans store indflydelse på den udformning, vores samfund har i dag, er ikke til at komme udenom."

Mindetavler på Christianshavn

Materialer