Mindetavle med bygningshistorie - Amagertorv 17

Amagertorv 17. Tavle med bygningshistorisk tekst. Teksten er svær at læse.

Mindetavle på mur mellem en dør og et butiksvindue med genskær


Tekst på tavlen: "Opført anno / 1350 / 22. juni 1433 skænket til Vor Frue Kirkes / Kapital - 22 august 1449 / lejet af skrædder Olavs Petri - ca 1490 / Det tyske Kompagni - 1728 / overtog silke- og klædekræmmer / Andreas Hansen - 1781 klædekræmmer / Frederic Roll - 1791 lak og chokolade / fabrik - 1796 genopført efter / Københavns brand - 1832 overtaget af / Ranche-familien - 1841 / Madam Ranche Modehandel / - fortsat i Ranche-familiens eje ind i det / 20. århundrede."


"Amagertorv 17. Bygningen blev opført 1796 for chokolade- og lakfabrikør Joh. Fr. Treschow. Forhuset, som blev bygget sammen med Læderstræde 18, var oprindelig i en etage, men forhøjedes til tre etager 1826. En fuldstændig ombygning af facaden fandt sted 1874 og 1904."
Citat: København : Kulturhistorisk opslagsbog med turforslag af Jens Fleischer. Politiken, 1985