Mindetavle for svenskernes storm på København

Vandkunsten 10. Tavle til minde om svenskernes forsøg på at storme København 10.-11.2.1659. - Bekostet og opsat af konservator Peter Hermann Rasmussen, d. 1889, der ejende huset fra 1853-1889. - Over tavlen et reliet af Frederik den 3.


Tekst på tavlen: "HVOR DETTE TORV NU ER / VAR I ÆLDRE TIDER STADENS GRÆNSE / MOD KALLEBODERNE / HER AFSLOG KIØBENHAVNS BORGERE / OG DANSKE STUDENTER / NATTEN IMELLEM / D. 10de & 11te FEBRUAR 1659 / UNDER KONG FREDERIK DEN 3die / GENERALSTORMEN PAA KIØBENHAVN / DA DEN SVENSTE KONG CARS DEN 10de GUSTAV / VILDE ERROBRE DANMARK"


Karl Gustav-krigene på Den store danske
"Karl Gustav-krigene, to krige mellem Danmark og Sverige 1657-58 og 1658-60, opkaldt efter den svenske konge Karl 10. Gustav. Efter en betydelig oprustning erklærede Frederik 3. Sverige krig 1.6.1657. Hensigten var at udnytte Sveriges fastkørte krig i Polen til at genvinde tabene fra Torstenssonfejden."

Karl Gustav-krigene på Wikipedia
""Karl Gustav-Krigene" var to krige mellem Danmark-Norge og Sverige i perioden 1657-1660. De udgjorde den 5. og 6. krig i de 12 krige der kaldes Svenskekrigene. Krigene endte med at Danmark afgav landskaberne Skåne, Halland og Blekinge til Sverige, og Norge afgav Bohuslän til Sverige. Bornholm og de norske landskaber Trøndelag og Nordmøre som også blev overdraget til Sverige den ved første fredsslutning i 1658 (Freden i Roskilde), kom tilbage til henholdsvis Danmark og Norge ved den anden fredsslutning i 1660 (Freden i København)."

Stormen på København - svenskekrigene 1657-1660 på Nationalmuseet
"Langs med søjlegangen på den ene langside af Nationalmuseet i København løber Stormgade. Gaden har ikke navn efter den susende trafik eller den ofte stride blæst, der står mellem facaderne. Det er en anden og mere dramatisk begivenhed, der ligger bag, nemlig det svenske stormangreb på København i februar 1659."

Stormen på København 1659 på Wikipedia
"Stormen på København den 11. februar 1659 var et slag under Karl Gustav-krigene, mens København var belejret af svenske tropper."