Mindetavle for Vilhelm Thomsen

Gammel Torv 16. Tavle for sprogforskeren Vilhelm Thomsen, 1842-1972, der blev født i bygningen. - Afsløret 25.1.1943. - Skænket af stenhuggermester Peter Schannong.

Mindetavle på husfacade mellem stuen og 1. sal


Tekst på tavlen: "HER FØDTES / SPROGFORSKEREN / VILH. THOMSEN / 25 JANUAR 1842"


Thomsen, Vilhelm Ludvig Peter i Dansk biografisk Lexikon på Project Runeberg
"Thomsen, Vilhelm Ludvig Peter, f. 1842, Sprogforsker. T. er født i Kjøbenhavn 25. Jan. 1842 og Broder til ovfr. nævnte Maler Carl Chr. Fred. Jak. T. Sin Barndom tilbragte han i Randers, hvor Faderen fra 1847 var Postmester, og fra hvis Latinskole han 1859 kom til Kjøbenhavn som Student."

Vilhelm Thomsen på Den store danske
"Vilhelm Thomsen, 1842-1927, dansk sprogforsker, professor i sammenlignende sprogvidenskab ved Københavns Universitet 1887-1913."

Vilhelm Thomsen på Wikipedia
"H.E. Vilhelm Ludwig Peter Thomsen (25. januar 1842 i København - 12. maj 1927 i København) var en dansk sprogforsker. I 1893 lykkedes det ham at tyde tyrkisksprogede Orkhon-indskrifter på to stenmonumenter i Mongoliet og fik dermed nøglen til det ældste tyrkiske skriftsprog. Skrifttegnene kaldes runer og sproget undertiden runetyrkisk, fordi skrifttegnene minder en del om de skandinaviske runer."

"Vilhelm Thomsen var en meget alsidig sprogforsker. Hans speciale var finsk, men i offentligheden blev han især kendt for tydningen af de oldtyrkiske Orkhon-indskrifter. Han havde for vane at fordybe sig i ét emne ad gangen, meddele sine fund, og derefter bevæge sig videre til noget helt andet. Det gælder også spørgsmålet om et internationalt sprog, som han kun beskæftigede sig med i én artikel, der til gengæld er ret grundig."
Sprogmuseet