Mindetavle for Københavns Reformerte kirke

Ny Vestergade, Nationalmuseet. Tavle for den første offentlige reformerte gudstjeneste i København, 1.11.1685, som foregik i Wigant Mickelbeckers hus.

Tekst på tavlen: "PAA DETTE STED / I VIGANT MICKELBECKERS HUS / AFHOLDT KØBENHAVNS REFORMERTE KIRKE SIN FØRSTE OFFENTLIGE GUDSTJENESTE / DEN 1 NOVEMBER 1685 / MED DERES MAJESTÆTER KONG CHRISTIAN V. / OG DRONNING CHARLOTTE AMALIES / ALLERNAADIGSTE TILLADELSE OG STØTTE / DENNE MINDEPLADE OPSATTES D. 10·XI 1939"

Gysbert Wigand Michelbecker på Den store danske : Gyldendals åbne encyklopædi
"Gysbert Wigand Michelbecker,  17.1.1636-25.4.1692, købmand, skibsreder. Født i Marburg, død i Kbh., begravet sst. (Petri k.). M. lærte bødkerhåndværket i Nachern, St.Goar og Frankfurt a.M. og kom 1657 til Kbh. hvor han først var kyper i Johan Lehns vinstue og derpå fra 1659 prokurist hos vinhandler Johan Edinger."

Michelbecker, Gysbert Wigand fra Dansk biografisk Lexikon på Project Runeberg
"Michelbecker, Gysbert Wigand, 1636-92, Handelsmand, fødtes 17. Jan. 1636 i Marburg, hvor Faderen, Erich M., var Raadmand. Moderen hed Elisabeth v. Salzbudden. Efter at have staaet i Lære hos de bekjendte kjøbenhavnske Vinhandlere Johan Lehn og Johan Edinger tog M. 1661 til Amsterdam, men vendte Aaret efter tilbage og grundlagde her en betydelig Vinhandel."

Reformert Kirke på Den store danske : Gyldendals åbne encyklopædi
"Reformert Kirke, i København blev opført 1688-89 på foranledning af Christian 5.s dronning Charlotte Amalie, der tilhørte den reformerte kirke."