Mindetavle for Peter Faber

Store Kannikestræde 15. Portrætrelief over gadedøre og tavle indenfor for forfatteren Peter Faber, 1810-1877, der her skrev "Højt fra træets grønne top". - Tavlen er udført af Chr. A. Kjær.


"I DETTE HUS BOEDE / PETER FABER / 1844-1849 / HER SKREV HAN / "HØJT FRA TRÆETS GRØNNE TOP"


Peter Faber (1810-1877), født Peder Christian Frederik Faber.
Peter Faber blev student i 1827. Han havde en videnskabelig karriere, og blev i 1853 telegrafdirektør.
Peter Faber følge sig ikke som forfatter. Det var først efter hans død, at sønnen Villiam udgav et udvalg af hans "Viser og Vers" (1877).
De ældste digte er fra hans studentertid, hvor han boede på Borchs Kollegium.
(Kilde: Dansk biografisk leksikon : Bind 6)


Højt fra træets grønne top på Gamle Danske Sange
Tekst: Peter Faber, 1848. Melodi: E. Horneman.

Peter Faber på Den store danske : Gyldendals åbne encyklopædi
Peter Faber, 1810-1877, dansk direktør og digter. Som den nye telegraftjenestes første chef (1853-77) kom Faber, der var polytekniker af fag, til at præge etatens tekniske og administrative opbygning.

Peter Faber (1810-77) på Kalliope
Resurser om Peter Faber med titler på alle digte, biografier, bibliografi mm.