Mindetavle for Det kongelige Opfostringshus

Store Kongensgade 108. Tavle for Det Kongelige Opfostringshus, der havde til huse i bygningen.


Tekst på tavlen: "Det / Kongelige Opfostringshuus / for Fattige Drenge Börn / stiftet af / Kong FRIDERICH den FEMTE den 29 Junii 1753 / og Herhid forflytet af / Kong CHRISTIAN den SYVENDE den 17 Oct 1767"


Det Kongelige Opfostringshus på Den store danske
"Det Kongelige Opfostringshus, Skorpeskolen, kostskole for drenge i Hellebæk i Nordsjælland. Skolen blev oprettet i 1753 i København på foranledning af J.H.E. Bernstorff og med kongelig fundats, omkring 1780 underlagt Københavns Magistrat."

Det Kongelige Opfostringshus på Wikipedia
"Det Kongelige Opfostringshus er en dansk kostskole oprettet 1. oktober 1753 af Frederik 5. på Christianshavn i det senere Søkvæsthus (der nu rummer Orlogsmuseet). Oprindeligt var skolen opfostringshus for drenge af enlige forældre i trange kår, og målet var at oplære drengene i håndværk og fabriksarbejde. Gradvist vandt egentlig skolegang over håndværket, og skolen blev en belønningsskole for flittige drenge. Efter nogle år flyttede skolen til en bygning i Store Kongensgade, og i 1880 flyttede skolen til nye bygninger i Randersgade på Østerbro tegnet af arkitekten Ludvig Knudsen. Bygningen rummer i dag Heibergskolen."