Mindetavle for Harald Høffding

Nørregade 1. Tavle for filosoffen Harald Høffding, 1843-1931, der blev født i det hus, der da stod på grunden.


Tekst på tavlen: "HER LAA INDTIL 1938 / DEN HØFFDINGSKE GAARD / * / ·HER FØDTES· / FILOSOFFEN / HARALD HØFFDING / 11 MARTS 1843"


Harald Høffding, dansk filosof født 1843, død 1931. Begravet på Vestre Kirkegård.
Harald Høffding var tredjeældste søn. Hans far, Niels Frederik Høffding, havde grundlagt handelsfirmaet N.F. Høffding og var ganske velhavende.
Harald Høffding gik på Metropolitanskolen hvorfra han i 1861 blev student. Under sine videre studier kom han ud i en religiøs krise. Han fordybede sig i Søren Kierkegaards tekster. I 1862 blev han kandidat i teologi.
(Kilde: Dansk biografisk leksikon : 7. bind : Høeg-Kjærholm.)

Harald Høffding på Den store danske : Gyldendals åbne encyklopædi
Høffding, der voksede op i et københavnsk grossererhjem, studerede teologi, men ville efter embedseksamen 1865 ikke være præst.

Harald Høffding på Information
Oversigt over relevanter artikler fra dagbladet Informaton og relaterede personer.

Høffding, Harald på Project Runeberg (Salmonsens konversationsleksikon)
Høffding, Harald, dansk Filosof, f. 11. Marts 1843 i Kbhvn, Søn af den dygtige og myndige Grundlægger af Firmaet N. F. H. Under gunstige ydre Forhold tilbragte han sine første 27 Aar i sine Forældres kbhvn'ske Borgerhjem.