Mindetavle for Niels Hemmingsen

Niels Hemmingsens Gade 6. Reliefportræt af teologen Niels Hemmingsen, ca. 1511-1600. - Udført af grosserer Chr. Adolf Kiær.


Tekst på tavlen: "NICOLAVS HEMMINGIUS"

Hemmingsen, Niels i Dansk biografisk Lexikon på Project Runeberg
"Hemmingsen, Niels, 1513-1600, Theolog, skal være født i Errindlev paa Laaland 4. Juni (ell. 22. Maj) 1513 af jævne Almuesfolk. Faderen, Hemming Nielsen, skal være død tidlig, Moderen, Karine, blev derimod 80 Aar gammel (d. 1564) og modtog i sin høje Alderdom Beviser paa, at man ærede hende som den berømte Lærers Moder."

Niels Hemmingsen på Den store danske : Gyldendals åbne encyklopædi
"Niels Hemmingsen, lat. Nicolaus Hemmingius, maj/juni.1513-23.5.1600, dansk teolog. Niels Hemmingsen, der var af lollandsk bondeslægt, studerede 1537-42 ved universitetet i Wittenberg, hvor han påvirkedes af Philipp Melanchthons aristotelisk- og humanistiskprægede teologi."