Mindetavle med bygningshistorie - Bispegården

Studiestræde, Bispegården, Tavle med bygningshistorisk tekst.

"HELT RÆDSOMT MAN MED MIG / I TIDEN MONNE RÅDE: / SOM RÅDHUS FØRT JEG STOD / VOR BY TIL GAVN OG BÅDE. 1479. / SÅ VAR JEG STUDIEGÅRD, / MEN BLEV, DA HER I LANDET / GUDS RENE ORD FIK LØB / TIL BISPEGÅRD OMDANNET. 1537. / DET HAR JEG SIDEN DA / IGENNEM SEKLER VÆRET, SKIØNT ILD MIG HÆRGET HAR / OG ILD HAR PÅ MIG TÆRET. 1728. / NU ER I STAND JEG SAT, / GUD LAD MIG LÆNGE STÅ / OG SKÆRM I NÅDE DEM, / SOM BOLIG I MIG FÅ. 1898"

Bispegården, Nørregade 11 fra København. Kulturhistoriek opslagsbog med turforslag på Selskabet for Københavns Historie
I slutningen af 1300-tallet blev Københavns første rådhus opgivet og et nyt opført på hjørnet af nuværende Nørregade og Studiestræde.

Mindetavler i Indre By

Spørg biblioteket