Mindetavle om Sønderjyllands genforening med Danmark

H. C. Andersens Boulevard 6.

Facade. H. C. Andersen Boulevard 6 med tre mindetavler


"DA DANMARK ATTER BLEV STØRRE, DA EN DEL AF DET TABTE LAND VANDTES TLBAGE, SATTE, TO LØVER VED STUDENTERFORENINGENS HUNDREDEÅRSFEST I SOMMEREN MCMXX ALLE TROFATE SLESVIGERE TIL ÆRE DETTE MINDE"

Mindetavle for genforeningen 1920


Genforeningen på Den store danske
"Genforeningen, de sønderjyske landsdeles genforening med Danmark 9. juli 1920. Som en del af Versaillestraktaten efter 1. Verdenskrig blev aftalen om en overdragelse af landsdelene til Danmark underskrevet i Paris 5. juli 1920 med virkning fra 15. juni samme år."

Genforeningen 1920 på Danmarkshistorien.dk
"Genforeningen af Sønderjylland med Danmark i 1920 blev muliggjort af Tysklands nederlag i 1. verdenskrig. Den fandt sted i juni 1920 efter et forløb, der tog sin begyndelse i oktober 1918, da Tyskland erkendte sit nederlag og bad om våbenhvile."

Genforeningen i 1920 på Wikipedia
"Genforeningen er den i Danmark anvendte betegnelse for Sønderjyllands (Nordslesvigs) overgang fra tysk til dansk herredømme 15. juni 1920."